LibreOfficeLogo

Calc Guide 7.4

Kapitola 5
Obrázky a grafika

 

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2022 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Christian Chenal

Martin Saffron

Drew Jensen

Kees Kriek

Steve Fanning

Leo Moons

Felipe Viggiano

Rachel Kartch

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k programu a v příloze A (Klávesové zkratky) této příručky.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Výběr v nabídce Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Aplikace Calc se používá k prezentaci a analýze dat a k vytváření předpovědí a předpokladů. Grafika může proměnit průměrnou tabulku v nezapomenutelný dokument. Aplikace Calc může importovat různé formáty souborů s vektorovou nebo rastrovou (bitmapy nebo fotografie) grafikou. Nejčastěji používané grafické formáty jsou GIF, JPG a PNG. Úplný seznam formátů, které může Calc importovat, najdeme v nápovědě LibreOffice.

Grafika v Calc je tří základních typů:

Použití grafiky v programu Calc je podobné jako v jiných komponentách LibreOffice. Podrobnější popis nalezneme v příručce Začínáme s LibreOffice nebo příručce Draw Guide.

Poznámka

V LibreOffice oba termíny grafikaobrázky odkazují na objekty obrázku a kresby. Slovo obrázek se často používá při odkazování na obrázky a jiné grafiky, které nejsou objekty kresby.

Vkládání obrázků do sešitu

Obrázky, jako jsou firemní loga a fotografie, jsou pravděpodobně nejčastějšími typy grafiky přidávanými do sešitu. Mohou být staženy z internetu, naskenovány, vytvořeny grafickým programem, fotografie pořízené digitálním fotoaparátem nebo klipartem v galerii.

Vkládání souboru s obrázkem

Pokud je obrázek v souboru uloženém v počítači, můžeme jej vložit do tabulky pomocí jedné z následujících metod.

Přetažení

 1. Otevřeme prohlížeč souborů a přemístíme se na obrázek, který chceme vložit.

 2. Přetáhneme obrázek do tabulky a pustíme tam, kde se má zobrazit.

Tímto způsobem obrázek do dokumentu skutečně vložíme, tj. uložíme v něm jeho kopii. Chceme-li namísto obrázku vložit pouze odkaz, při přetahování obrázku podržíme klávesy Ctrl + Shift. Více informací viz „Propojení nebo vložení obrazového souboru“ na stránce 1.

Dialogové okno Vložit obrázek

 1. V sešitu klepneme, kde chceme vložit obrázek.

 2. Z hlavní nabídky vybereme Vložit > Obrázek.

 3. V dialogovém okně Vložit obrázek (obrázek 1) přejdeme na soubor, který chceme vložit a vybereme jej.

 4. Možnost Odkaz vybereme, pokud potřebujeme vložit odkaz na soubor na místo vložení souboru.

 5. Vybereme požadovanou možnost v nabídce Ukotvit:: K buňce, K buňce (měnit velikost s buňkou) nebo Ke stránce. Další informace o těchto možnostech najdeme v části „Ukotvení obrázků” na straně 1.

 6. Klepneme na Otevřít. Obrázek je vložen do sešitu.

Poznámka

Pokud jsme se rozhodli pro propojení obrázku, Calc může zobrazit potvrzovací dialog s možnostmi pokračovat s odkazem nebo vložit obrázek. V tomto dialogovém okně je k dispozici možnost, jak zabránit jeho budoucímu zobrazení.

Image10

Obrázek 1: Dialogové okno Vložit obrázek

Propojení nebo vložení obrazového souboru

Vložením obrázku do tabulky se obrázek stane trvalou součástí tabulkového souboru. Jakékoliv změny vloženého obrázku se zobrazí pouze v této tabulce; původní obrázek nebude ovlivněn.

Pokud v dialogovém okně Vložit obrázek vybereme možnost Odkaz nebo během přetahování obrázku použijeme kombinaci kláves Ctrl + Shift, vytvoří program Calc odkaz na soubor obsahující obrázek místo vložení samotného obrázku. Obrázek je v dokumentu zobrazen; když je ale dokument uložen, obsahuje pouze odkaz na soubor s obrázkem, nikoli samotný obrázek. Dokument a obrázek zůstávají dvěma samostatnými soubory a jsou spojeny dohromady až tehdy, když dokument znovu otevřeme.

Odkazování na obrázky má dvě výhody a jednu nevýhodu:

Poznámka

Při vícenásobném vkládání stejného obrázku do jednoho dokumentu může být tvoření odkazů užitečné. To však není nutné, protože LibreOffice vloží do dokumentu pouze jednu kopii obrazového souboru. Odstranění jedné nebo více kopií neovlivní ostatní kopie stejného souboru.

Vkládání odkazovaných obrázků

Pokud jsme obrázky jednou propojili, můžeme je snadno vložit později.

 1. Otevřeme sešit v programu Calc.

 2. Pro otevření dialogového okna Upravit odkazy vybereme Úpravy > Odkazy na externí soubory v hlavní nabídce (obrázek 2). Dialogové okno zobrazuje všechny propojené soubory.

Image11

Obrázek 2: Dialogové okno Upravit odkazy

 1. Vybereme soubory, které chceme změnit z propojených na vložené.

 2. Klepneme na Přerušit odkaz a potvrdíme, že chceme vybraný odkaz odebrat. Soubor se stane součástí tabulky.

Poznámka

Převést vložené obrázky na propojené není tak snadné. Musíme je změnit jeden po druhém a při opětovném vkládání každého souboru vybrat možnost Vložit jako odkaz.

Vkládání obrázků ze schránky

Pomocí schránky můžeme kopírovat obrázky do sešitu Calc z jiného dokumentu LibreOffice nebo z jiných programů. Provedeme to následovně:

 1. Otevřeme zdrojový a cílový dokument.

 2. Ve zdrojovém dokumentu zkopírujeme obrázek do schránky – přesné interakce se budou lišit programu od programu.

 3. Klepnutím umístíme kurzor do buňky, kde má být obrázek ukotven.

 4. V hlavní nabídce zvolíme Upravit > Vložit nebo klepneme na ikonu Vložit na Standardní nástrojové liště nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Vložit. Nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl + V.

Upozornění

Pokud je aplikace, ze které byl obrázek zkopírován, uzavřena před jeho vložením do cílového souboru, může ve schránce dojít k jeho ztrátě.

Vkládání obrázků s použitím skeneru

Pokud je k počítači připojen skener, může LibreOffice otevřít aplikaci pro skenování a vložit naskenovanou položku do dokumentu LibreOffice jako obrázek. Chceme-li zahájit tento postup, zvolíme Vložit > Multimédia > Skenovat > Vybrat zdroj. Po výběru skeneru umístíme kurzor na místo, kde chceme obrázek vložit, a zvolíme Vložit > Multimédia > Skenovat > Dotaz.

Ačkoliv je tento postup rychlý a snadný, pravděpodobně pomocí něj nezískáme kvalitní obrázek o správné velikosti. Lepšího výsledku dosáhneme, když obrázek naskenujeme a vyčistíme v grafickém programu před tím, než je do balíku LibreOffice vložíme.

Vkládání obrázků z galerie

Galerie (obrázek 3) umožňuje pohodlně vytvářet skupiny znovu použitelných objektů, jako jsou obrázky a zvuky, které poté můžeme vkládat do dokumentů. Galerie je k dispozici ve všech komponentách LibreOffice. Můžeme přidat své vlastní obrázky, stejně jako obrázky dodané balíkem LibreOffice. Pro více informací viz příručka Začínáme s LibreOffice, kapitola 11 – Obrázky a grafika.

Image22

Obrázek 3: Galerie v postranní liště

Vložení obrázku z Galerie:

 1. Na postranní liště klepneme na ikonu Galerie nebo zvolíme Zobrazit > Galerie v hlavní nabídce.

 2. Vybereme motiv vzhledu.

 3. Jednoduchým klepnutím vybereme objekt.

 4. Přetáhneme obrázek do dokumentu.

 5. Alternativně můžeme klepnout pravým tlačítkem myši na objekt v Galerii a z lokální nabídky vybereme Vložit. V takovém případě bude obrázek umístěn do vybraných buněk v tabulce.

Tip

Pokud chceme použít obrázky galerie z dřívějších verzí LibreOffice, přejdeme na https://extensions.libreoffice.org/ a vyhledáme položky s filtrem „Galerie“ nebo klikneme na tlačítko Přidat další galerie pomocí rozšíření v pravém dolním rohu Galerie, čímž otevřeme dialogové okno Rozšíření: Galerie.

Úprava obrázků

Když vložíme nový obrázek, možná bude nutné jej upravit tak, aby do dokumentu dobře zapadl. Jakékoli změny provedené v programu Calc nemají vliv na původní obrázek, ať už se jedná o vložený nebo propojený soubor obrázku.

Calc nabízí pro práci s obrázky několik nástrojů. Tyto nástroje jsou pro většinu operací dostačující. Pro profesionální výsledky je však obecně lepší použít Draw, nebo jiný software určený k úpravě obrazových souborů a výsledek pak vložit do programu Calc.

Nástrojová lišta Obrázek

Když vložíme obrázek nebo vybereme ten, který se již v sešitě nachází, nahradí nástrojová lišta Obrázek (obrázek 4) nástrojovou lištu formátování. Pokud se neobjeví, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Nástrojová lišta > Obrázek. Nástroje dostupné na nástrojové liště Obrázek jsou popsány níže.

Image8

Obrázek 4: Nástrojová lišta Obrázek

Poznámka

Změny ve vlastnostech obrázku ovlivňují pouze zobrazení a tisk obrázku. Původní obrazový soubor zůstává nezměněn.

Image12

Obrázek 5: Nástrojová lišta Barva

Používání karty Vlastnosti v postranní liště

Některá nastavení z nástrojové lšty Obrázek jsou po výběru obrázku k dispozici také na kartě Vlastnosti postranní lišty. Na kartě Vlastnosti můžeme nastavit Barvy, Čáry, PrůhlednostUmístění a velikost.

Přidání textu

Do obrázku nebo objektu kresby můžeme přidat text. Při změně polohy obrázku se text bude pohybovat spolu s obrázkem. Další informace o přidávání textu do obrázků nalezneme v příručce Draw Guide.

 1. Dvojí klepnutí na obrázek. Textový kurzor bliká ve středu obrázku. Nástrojová lišta Formátování textu se automaticky otevře v horní části tabulky.

Image14

Obrázek 6: Nástrojová lišta pro formátování textu pro obrázky

 1. Zadáme text a naformátujeme jej pomocí nástrojů na nástrojové liště Formátování textu. Většina nástrojů je stejná jako nástroje pro formátování textu v buňkách.

 2. Chceme-li upravit pozici textu, nebo jeho vzhled v obrázku, klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek (když textový kurzor bliká) a vybereme z místní nabídky Text, čímž se otevře dialogové okno Text (obrázek 7).

 3. Provedeme potřebné změny a klepnutím na OK zavřeme dialog.

Image7

Obrázek 7: Dialogové okno Text

Umístění, změna velikosti a uspořádání obrázků

Pomocí myši

Chceme-li obrázek přesunout na nové místo v sešitu, klepneme na obrázek a přetáhneme jej na nové místo. Vybraný způsob jeho ukotvení se zachovává.

Chceme-li změnit velikost obrázku:

 1. Klepnutím na obrázek zobrazíme úchyty výběru.

 2. Ukazatel myši umístíme nad jeden z úchytů. Ukazatel změní tvar, napovídá, kterým směrem je možné úchytku táhnout. Rohové úchyty mění velikost šířky i výšky obrázku současně. Horní, dolní, levá a pravá úchytka mění velikost pouze jedné dimenze.

 3. Klepnutím a přetažením změníme velikost obrázku.

Tip

Chceme-li zachovat původní proporce obrázku, klepneme a přetáhneme jeden z rohových úchytů. Pokud chceme změnit původní proporce, použijeme Shift + klepnutí na jeden z rohových úchytů a potáhneme.

Použití dialogového okna Umístění a velikost

Chceme-li přesně umístit a změnit velikost obrázku v sešitu, klepneme na obrázek a poté přejdeme na Formát > Objekt > Umístění a velikost v hlavní nabídce nebo klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a vybereme z místní nabídky možnost Umístění a velikost.

Na kartě Umístění a velikost (obrázek 8) dialogového okna Umístění a velikost můžeme nastavit tyto hodnoty:

Měrné jednotky použité pro souřadnice X/Y a šířka a výška obrázku jsou nastaveny pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Obecné > Měrná jednotka.

Výchozí umístění základních bodů pro polohu a velikost je levý horní roh sešitu. Tento základní bod můžeme dočasně změnit, aby se zjednodušilo určování polohy nebo kótování klepnutím na pozici odpovídající umístění základního bodu, který chceme použít. Tato změna základního bodu je platná pouze pro jedno použití a základní bod je po zavření dialogové okna Umístění a velikost resetován na standardní polohu levého horního rohu.

Můžeme také otočit nebo naklonit obrázek (pomocí karet Otočit nebo Naklonění a poloměr rohu na dialogovém okně Umístění a velikost). Více informací najdeme v příručce Draw Guide.

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno Umístění a velikosti – karta Umístění a velikost

Uspořádání obrázků

Každý obrázek, který umístíme do sešitu, je postupně naskládán na předchozí obrázek, ať se překrývají nebo ne. Pomocí příkazů uspořádat můžeme změnit pořadí překrývání obrázků. Nelze změnit pořadí překrývání textu.

 1. Vybereme obrázek, který chceme změnit.

 2. V nabídce zvolíme Formát > Uspořádat nebo pravým tlačítkem myši klikneme na obrázek a v kontextové nabídce vybereme Uspořádat; poté vybereme jednu z dostupných možností uspořádání.

 3. Případně můžeme klepnutím na jednu ze šesti ikon uspořádání na nástrojové liště Obrázek rychle přesunout obrázek nahoru nebo dolů v pořadí překrývání.

Možnosti uspořádání jsou následující:

Ukotvení obrázků

Ukotvíme obrázky, aby zůstaly ve své poloze ve vztahu k ostatním položkám.

Chceme-li ukotvit vybraný obrázek nebo změnit typ použitého ukotvení:

Zarovnání obrázků

Pokud máme v sešitu více než jeden obrázek, můžeme tyto obrázky zarovnat a vytvořit tak profesionální vzhled. Existují tři možnosti pro vodorovné zarovnání obrázků (vlevo, na střed, vpravo) a tři pro svislé zarovnání obrázků (nahoře, uprostřed, dole).

 1. Vybereme všechny obrázky, které chceme zarovnat (vybereme jeden a podržíme klávesu Shift při výběru ostatních).

 2. V hlavní nabídce zvolíme Formát > Zarovnat nebo klepneme na šipku dolů vpravo na ikoně Zarovnat na nástrojové liště Obrázek nebo klepneme pravým tlačítkem na jeden z obrázků a z místní nabídky zvolíme Zarovnat.

 3. Vybereme jednu z dostupných možností pro zarovnání.

Tip

Kliknutím do plochy ikony Zarovnání objektů (vlevo od šipky dolů) na nástrojové liště Obrázek vybrané obrázky rychle zarovnáme doleva.

Seskupování a oddělování obrázků

Chceme-li seskupit několik obrázků tak, aby se z nich stal jediný objekt v tabulce:

 1. Vybereme obrázky, které chceme seskupit (vybereme jeden a při výběru ostatních podržíme Shift).

 2. V hlavní nabídce přejdeme do Formát > Seskupit > Seskupit nebo klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a z místní nabídky vybereme Seskupit.

Pro zrušení skupiny obrázků:

 1. Vybereme skupinu obrázků, kterou chceme oddělit.

 2. V hlavní nabídce přejdeme do Formát > Seskupit > Zrušit skupinu nebo klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a z místní nabídky vybereme Zrušit skupinu.

Chceme-li upravit obrázek ve skupině:

 1. Vybereme skupinu obrázků, ve které chceme upravit obrázek ve skupině.

 2. V hlavní nabídce přejdeme do Formát > Seskupit > Upravit skupinu nebo klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a z místní nabídky vybereme Upravit skupinu.

 3. Vybereme obrázek, který chceme změnit a provedeme změny.

 4. V hlavní nabídce přejdeme do Formát > Seskupit > Opustit skupinu nebo klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a z místní nabídky vybereme Opustit skupinu.

Použití kreslicích nástrojů balíku LibreOffice

Calc, stejně jako všechny ostatní komponenty LibreOffice, má řadu nástrojů k vytváření kreseb, jako jsou jednoduché diagramy, použití obdélníků, kružnic, čar, textu a dalších tvarů. Můžeme seskupit několik kreslených objektů, abychom se ujistili, že si udržují svou relativní polohu a poměr, pokud je přesuneme nebo změníme jejich velikost.

Nástroje kreslení můžeme také použít k anotaci fotografií, snímků obrazovky nebo jiných ilustrací vytvořených jinými programy, ale toto se nedoporučuje. Pokud potřebujeme vytvořit složité výkresy, doporučuje se použít LibreOffice Draw a vložit kresbu do sešitu. Více informací se nachází v příručce Draw Guide.

Nástrojová lišta Kresba

Chceme-li začít používat nástroje pro kreslení, přejdeme na Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba, čímž otevřeme nástrojovou lištu Kresba, která se zobrazí v její výchozí poloze ve spodní části sešitu. Tuto nástrojovou lištu můžeme změnit na plovoucí a přesunout ji na vhodnější místo.

Když se nástrojová lišta Kresba otevře, otevře se s výchozí sadou nástrojů, jak je znázorněno na obrázku 9. Umístěním ukazatele myši na nástroj zobrazíme text popisující jeho funkci. Ikony s malými šipkami na pravé straně otevírají palety s nástroji. Chceme-li přidat nástroje na nástrojovou lištu Kresba, klepneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti na nástrojové liště a vybereme z místní nabídky Viditelná tlačítka.

Image2

Obrázek 9: Nástrojová lišta Kresba

Chceme-li použít kreslicí nástroj:

 1. Klepneme na nástroj na nástrojové liště Kresba (obrázek 9). Ukazatel myši se změní na ukazatel kreslicích funkcí a nástrojovou lištu Formátování nahradí nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby (obrázek 11).

 2. Přesuneme křížek na místo v dokumentu, kde chceme, aby se objekt kresby zobrazil, a poté klepnutím a přetažením kresbu vytvoříme. Uvolníme levé tlačítko myši. Vybraná kreslicí funkce zůstává aktivní, můžeme proto nakreslit jiný objekt téhož typu.

 3. Chceme-li vybranou kreslicí funkci zrušit, stiskneme klávesu Esc nebo klepneme na ikonu Vybrat (šipka) na nástrojové liště Kresba.

 4. Nyní můžeme měnit vlastnosti (barvu výplně, typ a tloušťku čáry, ukotvení a další) objektu kreslení na nástrojové liště Vlastnosti objektu kreslení (obrázek 11), na kartě Vlastnosti v postranní liště nebo v místní nabídce, kterou otevřeme kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt kresby.

Nastavení vlastností objektů kresby

Další informace o vlastnostech objektů kreseb nalezneme v příručce Draw Guide.

Před nakreslením objektu můžeme nastavit některé výchozí vlastnosti pro objekt kresby. Tyto výchozí vlastnosti se použijí pouze na aktuální sešit a při zavření sešitu se nezachovají. Vlastnosti se vztahují pouze na objekty kresby.

 1. Na nástrojové liště Kresba klepneme na Vybrat (obrázek 9).

 2. Na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby (obrázek 10) jsou některé ovládací prvky aktivní, takže můžeme pro některé vlastnosti nastavit vhodné výchozí hodnoty. Po výběru vlastností plochy nebo čáry se otevřou palety, v nichž můžeme vybrat hodnoty, které se mají pro plochy nebo čáry použít.

Image3

Obrázek 10: Nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby – k dispozici jsou některé ovládací prvky pro nastavení výchozích vlastností

 1. Po nakreslení objektu nebo seskupení s jiným objektem se aktivují další vlastnosti. Ty se objeví na nástrojové liště (obrázek 11) a některé jsou zobrazeny na kartě Vlastnosti na postranní liště (obrázek 12).

Image5

Obrázek 11: Nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby po vložení objektu

Nyní můžeme změnit vlastnosti kresby (barvu výplně, druh a tloušťku čáry, ukotvení apod.) pomocí nástrojové lišty Vlastnosti objektu kresby (obrázek 10), karty Vlastnosti na postranní liště nebo pomocí místní nabídky po klepnutí pravým tlačítkem myši na objekt kresby.

Image6

Obrázek 12: Karta Vlastnosti postranní lišty pro objekt kresby

Změna velikosti objektů kresby

Vybereme objekt a klepneme na jeden z úchytů výběru a přetáhneme objekt do nové velikosti. Chceme-li při změně velikost zachovat poměr stran, vybereme jeden z úchytů na vrcholech, a když úchyt přetahujeme na nové místo, podržíme klávesu Shift. Další informace nalezneme v části „Umístění, změna velikosti a uspořádání obrázků“ na stránce 1.

Seskupování a oddělování objektů kresba

Informace o seskupování, zrušení seskupení a úpravách seskupených objektů kreseb nalezneme v části „Seskupování a oddělování obrázků“ na stránce 1.

Další nástroje

Některé další nástroje jsou k dispozici, když klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek nebo objekt kresby a otevřeme místní nabídku.

Popis

K obrázku můžeme přidat metadata ve formě názvu a popisu. Tyto informace používají nástroje pro usnadnění přístupu (například software pro čtení z obrazovky), a pokud exportujeme dokument do HTML jako atributy ALT (alternativní text).

Název

Můžeme přidat vlastní název, který má být přiřazen k obrázku; tím usnadníme nalezení obrázku v Navigátoru. Přiřazení jmen obrázkům je také pomáhá identifikovat, když týmy lidí pracují na stejném vícestránkovém sešitu.

Otočit nebo překlopit

Obrázek můžeme otočit nebo převrátit vodorovně nebo svisle.

Přiřadit makro

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, takže můžeme do grafiky přidat programovatelné funkce. Calc má velmi dobrou podporu maker. Další informace nalezneme v kapitole 12 – Makra.

Upravit hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz z obrázku na jiné místo můžeme definovat v tabulce, jiném dokumentu nebo na webové stránce. Výběrem Upravit hypertextový odkaz z místní nabídky otevřeme dialogové okno Hypertextový odkaz. Další informace o hypertextových odkazech nalezneme v kapitole 10 – Propojení dat.

Komprimovat

Obrázky můžeme komprimovat a zmenšit tak velikost tabulky. Výběrem Komprimovat z místní nabídky otevřeme dialogové okno Komprimovat obrázek, kde můžeme nastavit možnosti komprese. (Možnost není k dispozici pro objekty kresby.)

Upravit externím nástrojem

Obrázek můžeme upravit pomocí externího nástroje. Dialog, který se otevře, bude záviset na nastavení našeho počítače. (Možnost není k dispozici pro objekty kresby.)

Písmomalba

Písmomalba umožňuje vytvářet grafické textové objekty, které dokument činí atraktivnějším. Máme na výběr z velkého množství různých nastavení těchto textových objektů (čára, oblast, umístění, velikost a další).

Písmomalba je k dispozici v každé součásti balíku LibreOffice, nicméně ve způsobu, jakými ji každá součást zobrazuje, jsou drobné rozdíly.

Vytvoření objektů písmomalby

 1. Na nástrojové liště Písmomalba (Zobrazit > Nástrojové lišty > Písmomalba, viz obrázek 13) nebo nástrojová lišta Kresba (Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba klepneme na ikonu Vložit text písmomalby.

Image4

Obrázek 13: Nástrojová lišta Písmomalba

 1. V Galerii písmomalby (obrázek 14) vybereme styl písmomalby a poté klepneme na OK. V dokumentu se objeví objekt písmomalby.

 2. Poklepeme na objekt a upravíme text písmomalby (obrázek 15). Vybereme text a černý nápis Fontwork, který se zobrazuje přes objekt, nahradíme vlastním textem.

 3. Klepneme kamkoliv na volné místo nebo stiskneme klávesu Esc, abychom změny uložili.

Image13

Obrázek 14: Galerie písmomalby

Image15

Obrázek 15: Úprava textu písmomalby

Úprava objektů písmomalby

Jakmile je objekt písmomalby vytvořen, můžeme upravit některé jeho vlastnosti. Chceme-li to provést, můžeme použít nástrojovou lištu Písmomalba, nástrojovou lištu Formátování nebo možnosti nabídky. Další informace naleznete v kapitole 11, Obrázky a grafika, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Generování QR nebo čárového kódu

Funkce generování QR a čárových kódů umožňuje zakódovat libovolný textový řetězec nebo adresu URL jako čárový kód nebo QR kód a vložit jej do tabulky jako obrázek.

Z nabídky Vložit > Objekt OLE > QR a čárový kód otevřeme dialogové okno QR a čárový kód (obrázek 16).

Image1

Obrázek 16: Dialogové okno QR a čárový kód

Vyplníme pole URL/Text, vybereme faktor korekce chyb (složitost generované grafiky), zadáme šířku rámečku grafiky v bodech a klikneme na OK. Na obrázku 17  je zobrazen kód vygenerovaný vstupem jako na obrázku 16.

Image16

Obrázek 17: Příklad QR kódu

Po vygenerování QR nebo čárového kódu je možné jej upravit kliknutím pravým tlačítkem myši do jeho obrázku a výběrem možnosti Upravit čárový kód.

Obsah