LibreOfficeLogo

Calc Guide 7.4

Kapitola 14
Nastavení a přizpůsobení

 

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2023 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

Simon Brydon

Mark Morin

Kees Kriek

Steve Fanning

Leo Moons

Felipe Viggiano

 

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k programu a v příloze A (Klávesové zkratky) této příručky.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Výběr v nabídce Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Tato kapitola představuje některé z možností nastavení, které najdeme pod volbou Nástroje > Možnosti (LibreOffice > Předvolby na macOS). Další možnosti a další podrobnosti o zde uvedených nastaveních jsou uvedeny v nápovědě a v kapitole 2, Nastavení LibreOffice a kapitole 14, Přizpůsobení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Tato kapitola také popisuje některé běžně úpravy nabídek, panelů nástrojů a klávesových zkratek. Další úpravy lze provést nainstalováním rozšíření, které získáme ze stránky LibreOffice nebo z jiných zdrojů.

Možnosti LibreOffice

Tato část popisuje některá nastavení, která platí pro všechny komponenty LibreOffice a jsou zvláště zajímavá pro uživatele aplikace Calc.

 1. Pomocí volby Nástroje > Možnosti otevřeme dialogového okno Možnosti. Seznam na levé straně se v liší v závislosti na tom, která komponenta LibreOffice je otevřená. Ilustrace v této kapitole ukazují zobrazení seznamu ve chvíli, kdy je otevřena aplikace Calc.

 2. Klepneme na symbol rozšíření (+ nebo trojúhelník) vedle LibreOffice. Rozevře se seznam podsekcí.

Image3

Obrázek 1: Možnosti LibreOffice

Poznámka

Tlačítko Obnovit, které se nachází v pravém dolním rohu dialogového okna Možnosti, má stejný význam na všech jeho stránkách. Jeho stiskem zrušíme všechny změny a nastavení vrátíme na hodnoty, které byly v dialogovém okně při jeho otevření.

Uživatelské údaje

Uživatelské údaje používají šablony a průvodci v LibreOffice. Například aplikace Calc používá zde uložené křestní jméno a příjmení k vyplnění polí VytvořenZměněn ve vlastnostech dokumentu. Tato pole mohou být také použita v zápatí vytištěné tabulky nebo jako jméno spojené s komentáři. Pokud chceme, aby se jméno objevilo, vyplníme formulář na stránce LibreOffice – Uživatelské údaje.

Zobrazení

Možnosti na stránce LibreOffice – Zobrazení ovlivňují vzhled a chování okna dokumentu, včetně velikosti a stylu ikon na nástrojové liště a postranní liště. Nastavíme si tyto možnosti tak, aby vyhovovaly našim osobním preferencím.

Tisk

Na stránce LibreOffice – Tisk, můžeme nastavit možnosti tisku tak, aby vyhovovaly naší výchozí tiskárně a naší nejběžnější metodě tisku. Toto nastavení je možné změnit kdykoliv, a to buď prostřednictvím tohoto dialogového okna nebo v průběhu procesu tisku (prostřednictvím dialogového okna Tisk).

Možnosti tisku specifické pro Calc jsou popsány v části „Možnosti tisku” na straně 1.

Více informací o těchto možnostech nalezneme v kapitole 6, Tisk, export, odesílání e-mailem a podepisování.

Cesty

Na stránce LibreOffice – Cesty můžeme změnit umístění souborů spojených s LibreOffice nebo používaných v LibreOffice dle našich potřeb. Můžeme například chtít ukládat ve výchozím nastavení tabulky na sdílený server. Některé položky mohou obsahovat nejméně dvě cesty: jednu ke sdílené složce (která může být v síti) a jednu ke složce specifické pro uživatele (obvykle v osobním počítači uživatele).

Zabezpečení

Pomocí stránky LibreOffice – Zabezpečení vybereme možnosti zabezpečení pro ukládání dokumentů a otevírání dokumentů obsahujících makra.

Image386

Obrázek 2: Výběr možnosti zabezpečení pro otevírání a ukládání dokumentů

Možnosti zabezpečení a upozorňování

Pokud zaznamenáváme změny, ukládáme více verzí nebo do svých dokumentů ukládáme skryté informace nebo poznámky a nechceme, aby někteří z příjemců tyto informace viděli, můžeme nastavit upozornění, abychom tyto informace odstranili nebo může některé z informací LibreOffice automaticky odstraňovat. Všimneme si, že (pokud nejsou odstraněny) je většina těchto informací uchována v souboru, ať už je soubor ve výchozím formátu OpenDocument nebo byl uložen do jiných formátů včetně PDF.

Klepnutím na tlačítko Možnosti otevřeme samostatné dialogové okno se specifickými možnostmi (viz obrázek 3).

Hesla pro připojení k webu

Můžeme zadat hlavní heslo, které umožní snadno přistupovat k webovým stránkám vyžadujícím uživatelské jméno a heslo. Pokud vybereme možnost Trvale uložit hesla pro webová spojení, otevře se dialogové okno Nastavit hlavní heslo. LibreOffice bude bezpečně ukládat všechna hesla, která použijeme pro přístup k souborům z webových serverů. Abychom hesla ze seznamu získali, je potřeba zadat hlavní heslo.

Zabezpečení maker

Klepnutím na tlačítko Zabezpečení maker otevřeme dialogové okno Zabezpečení maker, kde můžeme nastavit úroveň zabezpečení pro spouštění maker a zadat důvěryhodné zdroje.

Cesta pro certifikáty

Uživatelé mohou pomocí LibreOffice elektronicky podepisovat dokumenty. Elektronický podpis vyžaduje osobní podpisový certifikát. Většina operačních systémů umožňuje vygenerování certifikátu s vlastním podpisem. Osobní certifikát vydaný nezávislou agenturou (po ověření identity jednotlivce) je však věrohodnější než certifikát podepsaný sebou samým. LibreOffice neposkytuje bezpečný způsob ukládání certifikátů, ale umožňuje přístup k certifikátům, které byly uloženy pomocí jiných programů. Klepneme na tlačítko Certifikát a zvolíme požadované úložiště certifikátů.

Poznámka

Možnost Cesta k certifikátu se zobrazí pouze na systémech Linux a macOS. V systému Windows používá LibreOffice k ukládání a načítání certifikátů výchozí umístění Windows.

TSA – autority časových razítek

Umožňuje volitelně vybrat adresu URL autority časového razítka (TSA) pro dokumenty PDF vytvořené v LibreOffice. Přidání důvěryhodného časového razítka k elektronickému podpisu v PDF poskytuje digitální pečeť integrity dat a důvěryhodné datum a čas, kdy byl soubor podepsán. Příjemci dokumentů PDF s důvěryhodným časovým razítkem mohou ověřit, kdy byl dokument digitálně nebo elektronicky podepsán, a také ověřit, že se dokument nezměnil po datu aplikace časového razítka.

Možnosti zabezpečení a upozorňování

Následující nastavení jsou v dialogovém okně Možnosti zabezpečení a upozorňování (obrázek 3).

Odstranit při ukládání osobní informace

Pokud zaškrtneme toto pole, při ukládání se z vlastností souboru vždy odstraní uživatelské údaje. Pokud chceme ručně odebrat osobní údaje z konkrétních dokumentů, zrušíme výběr této možnosti a poté použijeme tlačítko Obnovit vlastnosti v hlavní nabídce Soubor > Vlastnosti > Obecné.

Pro otevření hypertextových odkazů vyžadovat Ctrl-kliknutí

Výchozím chováním ve většině komponent LibreOffice pro kombinaci Ctrl + klepnutí na hypertextový odkaz je otevření propojeného dokumentu, ale můžeme se také rozhodnout, že se hypertextové odkazy budou otevírat jediným klepnutím.

Účel ostatních položek v tomto okně by měl být jasný z jejich popisu.

Image388

Obrázek 3: Dialogové okno Možnosti zabezpečení a upozorňování

Barvy aplikací

Na stránce LibreOffice – Barvy aplikací (obrázek 4) můžeme určit, které prvky uživatelského rozhraní budou viditelné a jaké barvy budou použity pro jejich zobrazení. V seznamu se posouváme dolů, dokud nenajdeme část s nadpisem Sešit. Chceme-li změnit výchozí barvu Čáry mřížky nebo jiných indikátorů na obrazovce, klepneme na šipku dolů u barvy a v rozevíracím seznamu vybereme novou barvu.

Image4

Obrázek 4: Změna barvy prvků v aplikaci Calc

Pokud chceme uložit změny v barvách jako barevné schéma, klepneme na tlačítko Uložit, napíšeme jméno schématu do pole Název barevného schématu v zobrazeném dialogovém okně a klepneme na tlačítko OK.

LibreOffice je dodáván s výchozím barevným schématem (s názvem „LibreOffice“) a alternativním přednastaveným barevným schématem (s názvem „LibreOffice Dark“). Druhá varianta může být vhodnější v některých pracovních prostředích, kde by snížení množství jasného bílého světla na obrazovce mohlo být prospěšné. Pomocí rozevírací nabídky Schéma vybereme jedno z těchto schémat nebo některé alternativní schéma, které jsme již vytvořili a uložili. Při výběru v této nabídce se oblast Vlastní barvy v dialogovém okně aktualizuje tak, aby zobrazovala nastavení vybraného schématu, a odpovídajícím způsobem se aktualizuje i základní okno aplikace Calc – pokud následně stiskneme tlačítko Zrušit, znovu se použije dříve vybrané barevné schéma.

Pokročilé možnosti

Na této stránce najdeme v části Volitelné funkce dvě zajímavé položky:

Povolit experimentální funkce (mohou být nestabilní)

Zaškrtnutím této možnosti povolíme funkce, jejichž vývoj ještě není ukončen nebo obsahují chyby. Seznam těchto vlastností se pro různé verze liší.

Povolit záznam maker (omezená funkčnost)

Zaškrtnutím této možnosti povolíme záznam maker s jistými omezeními. Další informace o záznamu makra najdeme v kapitole 13, Začínáme s makry v příručce Začínáme a v kapitole 12, Makra v této knize.

Možnosti pro otevírání a ukládání souborů

Možnosti Načíst/Uložit můžeme nastavit podle toho, jak pracujeme. Tato kapitola popisuje pouze několik možností, které jsou pro práci s aplikací Calc nejpodstatnější. Popis dalších možností nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice v příručce Začínáme s LibreOffice.

Pokud dialogové okno Možnosti ještě není otevřeno, klepneme na Nástroje > Možnosti v hlavní nabídce. Klepnutím na symbol rozbalení (+ nebo trojúhelník) vlevo u položky Načíst/Uložit zobrazíme seznam možností pro tuto část.

Obecné

Mnoho z možností na stránce Načíst/Uložit – Obecné (obrázek 5) znají uživatelé z jiných kancelářských balíků. Nejzajímavější možnosti pro uživatele aplikace Calc najdeme v části Výchozí formát souborů a nastavení ODF.

Výchozí formát souborů a nastavení ODF

Verze formátu ODF: LibreOffice ve výchozím nastavení ukládá dokumenty ve formátu OpenDocument Format (ODF) verze 1.3 Extended. Při výměně souborů s jinými lidmi to zřídka budeme muset změnit kvůli kompatibilitě.

Typ dokumentu: Pokud běžně sdílíme dokumenty s uživateli aplikace Microsoft Excel, možná budeme chtít změnit možnost Vždy uložit jako na některý z formátů aplikace Excel, včetně formátu XLSX. Při uložení libovolného samostatného souboru však můžeme zvolit formát Excel.

Doporučujeme vždy uložit pracovní kopii ve formátu ODS a v případě potřeby sdílení vytvoříme verzi pro Excel. Můžeme si také všimnout, že nejnovější verze Microsoft Excel dokážou otevírat soubory ODS, takže uložení do formátu Excelu již nemusí být nutné.

Image6

Obrázek 5: Volba Načíst/Uložit – obecné možnosti

Vlastnosti VBA

Na stránce Načíst/Uložit – Vlastnosti VBA (obrázek 6) si můžeme vybrat, zda chceme v dokumentech Microsoft Office otevíraných v LibreOffice ponechat VBA (Visual Basic for Applications) makra.

graphics13

Obrázek 6: Stránky Načíst/Uložit – Vlastnosti VBA

Pokud se rozhodneme Načíst kód Basic, můžeme upravovat makra v LibreOffice. Změněný kód se uloží v dokumentu ODF, ale nezachová se, pokud ho uložíme do formátu Microsoft Office.

Pokud se rozhodneme Uložit původní kód Basic, nebudou makra fungovat v LibreOffice, ale zůstanou nezměněna, pokud soubor uložíme do formátu Microsoft Office.

Při importu souborů programů Microsoft Word nebo Excel, jejichž součástí je kód VBA, můžeme zaškrtnout možnost Spustitelný kód. Tento kód se obvykle jen uchovává, je však neaktivní (pokud kód zobrazíme pomocí LibreOffice Basic IDE, bude celý zakomentovaný). S touto možností bude kód spustitelný.

Možnost Uložit původní kód Basic má přednost před Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuté obě možnosti a zakomentovaný kód upravíme, při ukládání do formátů Microsoft Office se uloží původní kód VBA.

Chceme-li si být jisti, že jsme odstranili možné makroviry z dokumentu Microsoft Office, zaškrtnutí Uložit původní kód Basic zrušíme. Dokument bude uložen bez kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft Office

Na stránce Načíst/uložit – Microsoft Office (obrázek 7) můžeme zvolit, co se má udělat při importu nebo exportu objektů OLE Microsoft Office (propojené nebo vložené objekty nebo dokumenty, jako jsou tabulky nebo rovnice): převést je na odpovídající objekt OLE LibreOffice nebo je z něj nebo načíst a uložit v původním formátu.

Vybereme možnost [N], pokud chceme převést objekty Microsoft OLE na odpovídající objekty LibreOffice OLE při načtení dokumentu Microsoft do LibreOffice.

Pokud chceme převést objekty LibreOffice OLE na odpovídající objekty Microsoft OLE při ukládání dokumentu ve formátu Microsoft, vybereme možnost [U].

Image398

Obrázek 7: Stránka Načíst/Uložit – Microsoft Office

Možnost Zvýraznění znaků umožňuje uživateli vybrat mezi dvěma atributy zvýraznění textu (pozadí znaku), která nabízí Microsoft Office - Zvýraznění nebo Stínování Výchozí hodnota je Zvýraznění.

Možnost Vytvořit soubor zámku MSO zlepšuje interoperabilitu se sadou Microsoft Office pro sdílené tabulky. Když je tato volba povolena, aplikace Calc zapíše při otevření souboru formátu Microsoft Office dva zámkové soubory, jeden zámkový soubor pro LibreOffice a jeden zámkový soubor pro Microsoft Office. Toto opatření umožňuje uživatelům obou sad být upozorněni, že se soubor používá. Tato možnost je ve výchozím nastavení deaktivována.

HTML kompatibilita

Volby provedené na stránce Načíst/uložit – Kompatibilita HTML (obrázek 8) ovlivňují způsob importu nebo exportu stránek HTML v LibreOffice. Další informace nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice a v nápovědě „Import/export dokumentů HTML“.

Hlavní položky zájmu uživatelů aplikace Calc jsou v části Export.

LibreOffice Basic

Tuto možnost zaškrtneme, chceme-li při exportu do formátu HTML uložit také makra (skripty) v jazyce LibreOffice Basic. Tuto možnost je třeba povolit předtím, než makro vytvoříme, jinak se skript nevloží. Makra LibreOffice Basic musí být umístěna v hlavičce HTML dokumentu. Jakmile v LibreOffice Basic IDE vytvoříme makro, objeví se v hlavičce zdrojového kódu HTML dokumentu.

Pokud chceme, aby se makro spouštělo automaticky při otevírání HTML dokumentu, zvolíme příslušnou položku v Nástroje > Přizpůsobit > Události. Další informace nalezneme v kapitole 12, Makra.

Zobrazit upozornění

Pokud není zaškrtnuta možnost LibreOffice Basic (viz výše), můžeme zvolit možnost Zobrazit varování. Pokud ji zaškrtneme, při exportu do formátu HTML se zobrazí upozornění, že budou odstraněna makra LibreOffice Basic.

Rozvržení tisku

Pokud tuto možnost zaškrtneme, do souboru se exportuje také rozvržení tisku aktuálního dokumentu. HTML filtr pro tisk dokumentů podporuje CSS2 (Cascading Style Sheets verze 2). Tato podpora se uplatní pouze při aktivovaném exportu rozvržení tisku.

Kopírovat lokální obrázky na Internet

Tuto možnost vybereme, chceme-li při nahrávání pomocí FTP automaticky odeslat vložené obrázky na internetový server.

Figura6

Obrázek 8: Možnosti stránky HTML kompatibilita

Specifické možnosti pro Calc

Aplikace Calc musí být otevřena, aby se možnosti LibreOffice Calc zobrazily v dialogovém okně Možnosti. Klepneme na symbol rozbalení (+ nebo trojúhelník) vedle LibreOffice Calc. Rozbalí se seznam podsekcí (obrázek 9).

Obecné

Možnosti na stránce LibreOffice Calc – Obecné (obrázek 10) ovlivňují jednotky používané pro pravítka a jiná měření, výchozí polohy zarážek karet, aktualizace odkazů a polí a různá nastavení vstupu.

Část Metriky

Vybereme měrnou jednotku používanou v tabulkách a výchozí vzdálenost zarážek.

Aktualizace odkazů při otevření části

Zvolíme, zda chceme aktualizovat odkazy při otevírání dokumentu: Vždy, Na vyžádání nebo Nikdy. Pokud je tato možnost nastavena na Vždy, mohou se tabulky obsahující mnoho nebo velké grafy nebo grafiku načítat pomalu.

graphics17

Obrázek 9: Možnosti aplikace Calc

Image7

Obrázek 10: Stránka LibreOffice Calc – Obecné

Nastavení vstupu

Stisk klávesy Enter přesune výběr

Určuje, zda se po stisknutí klávesy Enter přesune kurzoru do jiné buňky. Můžeme také zvolit směr pohybu kurzoru: Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava. Pokud tato možnost není vybrána, stisknutí klávesy Enter potvrdí zadání dat do buňky, ale nepřesune kurzor.

Stisk klávesy Enter přepne režim úprav

Určuje, že po stisku klávesy Enter dojde k přepnutí zvolené buňky do režimu úprav. Pokud chceme ukončit režim úprav a posunout kurzor požadovaným směrem, stiskneme znovu klávesu Enter.

Stisknutím klávesy Enter vložíme a vymažeme schránku

Po zkopírování obsahu buňky do schránky můžeme informace vložit do jiné buňky stisknutím klávesy Enter. Po vložení se schránka vymaže. Zde můžeme tuto funkci povolit/zakázat.

Rozšířit formátování

Určuje, zda se automaticky použijí atributy formátování vybrané buňky na prázdné sousední buňky. Pokud má například vybraná buňka použité tučné písmo, bude tučné písmo platit také pro prázdné sousední buňky. Buňky, které již mají zvláštní formát, však nebudou touto funkcí upraveny. Pokud chceme zobrazit oblast, které se změna týká, stiskneme Ctrl + * (znaménko násobení na číselné klávesnici). Tento formát bude platit také pro všechny nové hodnoty vložené v tomto rozsahu. Tato funkce funguje pouze při vkládání dat do sousedních buněk s předchozím stylem formátování; pokud vložíme nějaká data do jiné než sousední buňky, Rozšířit formátování již nebude fungovat. Aby to opět fungovalo, je třeba znovu naformátovat buňku (může to být ta samá buňka, chceme-li) a vložit data do sousedních buněk.

Rozšířit odkazy při vložení nových sloupců nebo řádků

Určuje, zda se mají odkazy aktualizovat při vkládání nových sloupců nebo řádků sousedících s danou oblastí. Toto je možné pouze v případě, že odkazovaná oblast, do které je vložen sloupec nebo řádek, původně překlenula alespoň dvě buňky v požadovaném směru.

Například: Pokud je ve vzorci odkazováno na rozsah A1:B1 a vložíme nový sloupec za sloupec B, odkaz se rozšíří na A1:C1. Pokud je odkazována oblast A1:B1 a nad řádek 1 je vložen nový řádek, odkaz se nerozšíří, protože ve svislém směru je pouze jedna buňka.

Pokud vložíme řádky nebo sloupce doprostřed referenční oblasti, odkaz se vždy rozšíří.

Při řazení oblasti buněk aktualizovat odkazy

Pokud je tato možnost vybrána, odkazy na buňky se aktualizují vždy, když je oblast buněk řazena. Pokud možnost vybrána není, tak se odkazy neaktualizují.

Zvýraznit výběr v záhlaví sloupců a řádků

Určuje, zda se mají zvýraznit záhlaví sloupců a řádků ve vybraných sloupcích a řádcích.

Pro formátování textu použít metriku tiskárny

Tuto možnost vybereme, pokud chceme použít vlastnosti výchozí tiskárny k formátování zobrazení tabulky. Tyto vlastnosti najdeme, pokud zvolíme Soubor > Nastavení tisku a následně klepneme na tlačítko Vlastnosti u výchozí tiskárny. Pokud má tiskárna možnosti pro nastavení stránky, budou tato nastavení použita na dokumenty programu Calc. Pokud tato možnost není vybrána, budou stránky nakonfigurovány pro obecnou tiskárnu.

Při vkládání dat zobrazit upozornění na přepsání

Vložení obsahu schránky do buňky nahradí obsah této buňky tím, co je ve schránce. Tuto možnost vybereme, chceme-li být upozorněni na možnou ztrátu dat při vkládání.

Posouvat odkaz na buňku s výběrem

Pokud je tato možnost nastavena, rozšíření výběru (pomocí Ctrl + Shift + Down/Up) skočí na konec oblasti ve sloupci, který byl k původnímu výběru přidán jako poslední. Pokud tato možnost není nastavena, při rozšíření výběru (pomocí Ctrl + Shift + Down/Up) dojde ke skoku na konec rozsahu ve sloupci, kde byl výběr rozsahu buněk zahájen. Totéž platí při rozšiřování výběru na řádky pomocí Ctrl + Shift + šipka vlevo / šipka vpravo.

Výchozí nastavení

Na stránce LibreOffice Calc – Výchozí nastavení zadáme počet listů, které budou ve výchozím nastavení otevřeny při spuštění nové tabulky. Výchozí předponu listu buď akceptujeme nebo zadáme vlastní. Po vytvoření tabulky můžeme přidat nové listy a změnit popisek libovolného listu. Další informace viz kapitola 1, Úvod.

Zobrazení

Možnosti na stránce LibreOffice – Zobrazení (obrázek 11) ovlivňují vzhled a chování oken LibreOffice při prohlížení na obrazovce.

Sekce Zobrazit

Vybereme různé možnosti pro zobrazení.

Vzorce

Zobrazí obsah buňky jako vzorec nebo jako výsledek tohoto vzorce.

Nulové hodnoty

Když má buňka hodnotu nula, zobrazí nulu v buňce, nebo zobrazí prázdnou buňku.

Indikátor komentáře

Tuto možnost vybereme, chceme-li v pravém horním rohu buňky, která obsahuje komentář, zobrazit malý symbol.

Chceme-li vždy zobrazit komentář, klepneme pravým tlačítkem myši na buňku a vybereme z místní nabídky Zobrazit komentář.

Image9

Obrázek 11: Výběr možností zobrazení pro Calc

Zvýrazňování hodnot

Tuto možnost vybereme, chceme-li v listu zvýraznit všechny hodnoty nebo výsledky vzorců. Text je zvýrazněn černě, čísla, data a logické hodnoty modře, protože s nimi aplikace Calc pracuje jako s čísly, vzorce jsou zobrazeny zeleně. Pokud je tato možnost aktivní, nezobrazí se v dokumentu žádné přiřazené barvy.

Ukotvit

Pokud je vložený objekt, například obrázek, ukotven k buňce, objeví se v buňce, ke které je objekt ukotven, obrázek ukotvení.

Přetečení textu

Pokud buňka obsahuje text, který je širší než šířka buňky, text se zobrazí přes prázdné sousední buňky ve stejném řádku Pokud sousední buňky nejsou prázdné, zobrazí se na okraji buňky malý trojúhelníček, který naznačuje, že text ještě pokračuje. Pokud je vybrána tato možnost, text se zalomí uvnitř buňky a výška řádku se rozšíří tak, aby vyhovovala výšce rozšířené buňky.

Zobrazit odkazy barevně

Tuto možnost vybereme, chceme-li poskytnout vizuální pomůcku při úpravě vzorce. Každý odkaz ve vzorci se barevně zvýrazní a jakmile je buňka obsahující odkaz vybrána pro úpravy, odkazovaná oblast buněk je ohraničena barevným rámečkem.

graphics57

Obrázek 12: Odkazy vzorců – vizuální pomůcky

Sekce Okno

Následující prvky okna tabulky mohou být zviditelněny nebo neviditelné: záhlaví sloupců a řádků, vodorovné a svislé posuvníky, karty listů a, pokud byl definován souhrn, symboly pro souhrny.

Pokud není pole Karty listů zaškrtnuto, bude možné mezi listy sešitu přepínat pouze pomocí Navigátoru.

Volba Shrnutí vyhledávání řídí zobrazení dialogového okna Výsledky hledání, které je podrobně popsáno v kapitole 2, Zadávání, úpravy a formátování dat.

Sekce Pomůcky zobrazení

Mřížka

Čáry mřížky jsou ohraničení kolem buněk sešitu na obrazovce. Možnosti jsou: Zobrazit, Zobrazit i u obarvených buněk nebo Skrýt. Jsou-li čáry mřížky skryté, zobrazí se tabulky na jednolitém pozadí bez mřížky kolem buněk. Výběr barvy přepíše výběr provedený v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Barvy aplikací > Sešit > Čáry mřížky.

Poznámka

Chceme-li vytisknout čáry mřížky, zvolíme Formát > Styl stránky > List > Tisk > Mřížka.

Barva

Určuje barvu čar mřížky.  Barvu lze vybrat z různých palet nebo ji lze nastavit na hodnotu Automaticky pro výchozí šedou.

Ukazatel

Když ukazatel myši leží nad mřížkou buněk v tabulkovém procesoru Calc, zobrazí se obvykle výchozí ukazatel („Systém“), obvykle jako šipka. K dispozici je však alternativní ukazatel („Themed“), který umožňuje přepnout na použití tvaru ukazatele definovaného v tématu ikony (obvykle „tlustý“ kříž).

Zalomení stránky

Určuje, zda se v určené tiskové oblasti mají zobrazovat zalomení stránky.

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se při přesouvání kreseb, rámců, obrázků a dalších objektů mají zobrazovat vodítka. Tato vodítka pomáhají s umístěním objektů.

Na obrázku 13 představuje graf s tmavým pozadím obrázek v jeho původním umístění. Světlejší oblast představuje polohu obrázku při jeho pohybu. Vodítka jsou vodorovné a svislé tečkované čáry v rozích světlejšího objektu.

Sekce Objekty

Zvolíme, zda zobrazit nebo skrýt grafiku, grafy a objekty kresby.

Sekce Přiblížení

Volbu Synchronizovat listy vybereme, pokud chceme použít stejné přiblížení (zvětšení), použité na aktuálním listu, na všechny listy v sešitu. Pokud tato možnost není vybrána, lze na jednotlivé listy použít samostatné faktory přiblížení.

graphics54

Obrázek 13: Viditelná vodítka při přesunu grafiky

Výpočty

Pro definování nastavení výpočtu sešitu použijeme stránku LibreOffice Calc – Výpočty (obrázek 14).

Image10

Obrázek 14: Možnosti výpočtu programu Calc

Část Zástupné znaky ve vzorcích

Povolení zástupných znaků ve vzorcích

Určuje, že při vyhledávání a také při porovnávání znakových řetězců jsou povoleny zástupné znaky. V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, tuto volbu povolíme.

Povolení regulárních výrazů ve vzorcích

Určuje, že při vyhledávání a také při porovnávání znakových řetězců jsou povoleny regulární výrazy namísto jednoduchých zástupných znaků. V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, nepovolíme regulární výrazy ve vzorcích.

Žádné zástupné znaky nebo regulární výrazy ve vzorcích

Určuje, že se při vyhledávání a také při porovnávání znakových řetězců použijí pouze textové řetězce. V sešitech, u kterých je požadována interoperabilita s programem Microsoft Excel, zástupné znaky ve vzorcích pro tabulky nezakazujeme.

Možnosti uvedené výše se vzájemně vylučují. Další informace o tomto nástroji nalezneme v kapitole 7, Použití vzorců a funkcí.

Sekce Datum

Vybereme počáteční datum interního převodu ze dnů na čísla.

12/30/1899 (výchozí) – Nastaví 30. prosince 1899 jako den nula.

01/01/1900 (StarCalc 1.0) – Nastaví 1. ledna 1900 jako den nula. Toto nastavení použijeme pro sešity StarCalc 1.0 obsahující položky datumu.

01/01/1904 – Nastaví 1. ledna 1904 jako den nula. Toto nastavení použijeme pro sešity, které jsou importovány z cizích formátů.

Sekce Obecné výpočty

Určíme různé možnosti relevantní pro výpočet sešitu.

Rozlišovat velikost písmen

Určuje, zda se má při porovnávání obsahu buněk rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Příklad: Napíšeme do buňky A1 text 'Test' a do buňky B1 text 'test' Pak do buňky C1 zadáme vzorec =A1=B1. Je-li zaškrtnuta volba Rozlišovat velikost písmen, objeví se v buňce NEPRAVDA; pokud analýza nerozlišovala velikost písmen, objeví se v buňce PRAVDA. Tato volba se nepoužije na textovou funkci EXACT, která vždy rozlišuje velká a malá písmena.

Přesnost podle zobrazení

Určuje, zda se mají výpočty provádět se zaokrouhlenou hodnotou zobrazenou v listu. V grafech se zobrazují zaokrouhlené hodnoty. Pokud není zaškrtnuto pole Přesnost podle zobrazení, zobrazují se čísla zaokrouhlená, ale při výpočtech se používají interní nezaokrouhlené hodnoty.

Vyhledávací kritéria = a <> musí platit pro celé buňky

Výchozí metodou vyhledávání v programu Calc je hledání jakékoliv instance cíle bez ohledu na polohu cíle v rámci slova. Například, když hledáme day, Calc najde Friday, Sunday a days. Tuto možnost vybereme, chceme-li vyhledat přesný výskyt cíle. Zástupné symboly lze použít k rozšíření vyhledávání tak, aby odpovídalo výchozí podmínce.

Automaticky najít popisky sloupců a řádků

Aplikace Calc pojmenuje oblast dat pod záhlavím sloupce nebo napravo od záhlaví řádku pomocí textu v těchto nadpisech.

Příklad: Buňka E5 obsahuje text Europe. Pod ní, v buňce E6, je hodnota 100 a v buňce E7 hodnota 200. Pokud je vybrána možnost Automaticky najít popisky sloupců a řádků, můžeme do buňky A1 zapsat následující vzorec: =SUM(Europe).

Omezit počet desetinných míst pro obecný formát čísla

Určuje počet číslic při zobrazování čísel se Standardním formátem čísla. Toto nastavení je nadřazeno nastavení použitému v Obecných možnostech v části Formát uvnitř kategorie čísel v Formát > Buňky > Čísla. Toto nastavení se týká způsobu zobrazení čísel. Pokud jsou desetinná místa omezena, nejsou výpočty ovlivněny zaokrouhlováním.

Sekce Iterační odkazy

Iterační odkazy jsou vzorce, které se neustále opakují, dokud se problém nevyřeší. V této části můžeme nastavit počet aproximačních kroků při iteračních výpočtech a stupeň přesnosti výsledku.

Iterace

Tuto možnost vybereme, chceme-li iterace povolit. Pokud není tato volba zaškrtnuta, iterační odkazy způsobí chybu.

Kroky

Nastaví maximální počet kroků iterace.

Minimální změna

Určuje rozdíl mezi výsledky dvou iteračních kroků. Je-li výsledek iterace nižší než hodnota minimální změny, iterace skončí.

Část Nastavení vláken procesoru

Povolení vícevláknového výpočtu

Ovládá použití vícevláknového / paralelního zpracování, které lze použít ke zrychlení výpočtů v LibreOffice Calc na počítačích s více výpočetními jádry. Další informace nalezneme v kapitole 7, Použití vzorců a funkcí.

Upozornění

Pokud výpočty zahrnují oblast, která obsahuje prázdnou buňku, vezměme na vědomí nastavení pro Nulové hodnoty v možnostech LibreOffice Calc > Zobrazení. Pokud není tato možnost vybrána, zobrazí se hodnota nula jako prázdná buňka. S prázdnými buňkami a hodnotou nula se v mnoha funkcích zachází odlišně. Například funkce COUNT nezahrne prázdnou buňku mezi započítávané položky. Průměr osmi buněk, z nichž jedna obsahuje hodnotu nula, není stejný jako průměr osmi buněk, z nichž jedna je prázdná (prázdná buňka se do stanovení průměru nezahrnuje).

Vzorec

K zadání následujících možností vzorce použijeme stránku LibreOffice – Vzorec (obrázek 15).

Syntaxe vzorců

Syntaxe je formát, ve kterém jsou psány vzorce. Vybereme syntaxi, která je pro naši práci nejvhodnější. Pokud pravidelně otevíráme nebo ukládáme do formátů aplikace Microsoft Excel, můžeme použít jednu ze syntaxí aplikace Excel.

Pro ilustraci rozdílů mezi syntaxemi předpokládejme, že tabulka obsahuje dva listy.

Na buňku C4 lze odkazovat třemi způsoby:

Calc A1   =$List2.C4 – výchozí syntaxe pro Calc.

Excel A1  =Sheet2!C4 – výchozí nastavení aplikace Microsoft Excel.

Excel R1C1  =Sheet2!R[3]C[2] – relativní adresování řádků a sloupců používané v Excelu.

Image11

Obrázek 15: Možnosti vzorců

Používáme anglické názvy funkcí

Výchozí názvy funkcí v Calc jsou názvy pro národní prostředí uživatele. Pro anglické uživatele jsou lokalizovaná jména stejná jako anglická jména. Pokud jazyk nastavený místním jazykem není angličtina, možná budeme chtít napsat funkce v angličtině; pokud ano, vybereme tuto možnost, chceme-li změnit zadávání a zobrazení vzorců, Průvodce funkcí a tipy pro vzorce. V češtině nejsou názvy funkcí přeloženy.

Oddělovače

Oddělovače se používají ve funkcích k rozlišování bodů v oblasti použité ve funkci: symboly používané mezi prvky. Zadáme oddělovací znak, který se má použít pro funkce, pole řádků a pole sloupců. Jako oddělovač ve funkcích lze například použít čárku a místo zápisu =SUM(A1;B1;C1) by se funkce vyjádřila jako =SUM(A1,B1,C1).

Podrobná nastavení výpočtu

Většina uživatelů nebude muset změnit výchozí nastavení. Pro vlastní nastavení vybereme Vlastní a klepneme na Podrobnosti, vybereme referenční syntaxi a zda zacházet s prázdnými řetězci jako s nulou.

Přepočítání při načtení souboru

Přepočítávání vzorců může výrazně ovlivnit dobu načítání velkých souborů.

Excel 2007 a novější. Načítání velkého souboru tabulky může trvat dlouho. Pokud nepotřebujeme aktualizovat rozsáhlé datové tabulky okamžitě, můžeme přepočet odložit na vhodnější dobu. Aplikace Calc vám umožňuje odložit přepočet tabulkových procesorů Excel 2007 (a novějších) a urychlit tak načítání.

Sešit ODF (neuložený v LibreOffice). Novější verze programu Calc ukládají výsledky vzorců do souboru ODF. Díky tomu Calc přepočítá velký sešit ODF uložený v programu Calc rychleji. U sešitů ODF uložených v jiných programech, které ukládání výsledků vzorců nemusejí podporovat, je možné přepočítání odložit a načítání souboru tak urychlit stejně jako u souborů Excelu 2007.

Pro každou z těchto dvou možností jsou možné následující volby: Nikdy nepřepočítávat (při načítání souboru nebudou přepočítány žádné vzorce), Vždy přepočítávat (všechny vzorce budou přepočítány při načtení souboru) a Zeptat se uživatele (výzva uživatele k akci).

Sešity uložené v programu budou respektovat možnosti Nikdy nepřepočítávatVždy přepočítávat.

Řazené seznamy

Řazené seznamy můžeme zobrazit, definovat, odstranit a upravit na stránce LibreOffice Calc – Řazené seznamy. Řazené seznamy se používají pro více než třídění, například vyplňování řady buněk během zadávání dat. Jsou to seznamy, které jsou řazeny v určitém pořadí, ale ne abecedně nebo číselně; například dny v týdnu. Kromě dodaných seznamů můžeme definovat a upravovat své vlastní seznamy, jak je popsáno v kapitole 2, Zadávání, úpravy a formátování dat.

Image22

Obrázek 16: Definování řazených seznamů v aplikaci Calc

Změny

Na stránce LibreOffice Calc – Změny můžeme přiřadit konkrétní barvy pro vložení, odstranění a další změny nebo můžeme nechat Calc přiřadit barvy podle autora změny; v druhém případě se jedna barva použije pro všechny změny provedené tímto autorem. Zde provedené volby se použijí, když je povoleno nahrávání změn pomocí Úpravy > Sledování změn > Záznam v hlavní nabídce.

Image12

Obrázek 17: Možnosti programu Calc pro zvýraznění změn

Kompatibilita

Stránka LibreOffice Calc – Kompatibilita poskytuje rychlý způsob přepínání mezi výchozími vazbami kláves LibreOffice a staršími výchozími vazbami kláves OpenOffice.org pro Calc. Většina výchozích hodnot je identická, existují však určité rozdíly.

Akce spojené s těmito dvěma možnostmi klávesových zkratek jsou uvedeny v následující tabulce.

Klávesová zkratka

Výchozí

OpenOffice.org zkratka

Backspace

Otevře dialogové okno Smazat obsah

Okamžitě odstraní obsah

Delete

Okamžitě odstraní obsah

Otevře dialogové okno Smazat obsah

Control + D
(
Command + D na macOS)

Ve výběru vyplní směrem dolů obsah buňky

Otevře dialog Výběrový seznam

Alt + šipka dolů
(
Option + šipka dolů na macOS)

Vybere záhlaví oblasti;
žádná akce v prázdné buňce

Zvětší výšku řádku

Možnosti mřížky

Stránka LibreOffice Calc – Mřížka určuje nastavení mřížky pro sešity. Použití mřížky pomáhá určit přesnou polohu jakýchkoliv grafů nebo jiných objektů, které můžeme přidat do tabulky. U mřížky lze nastavit vlastnost přichytávání.

Pokud jsme aktivovali přichytávání na mřížku, ale chceme vytvářet jednotlivé objekty bez přichytávání, podržíme během vytváření pro dočasnou deaktivaci přichytávání klávesu Ctrl.

Sekce Mřížka

Přichytit k mřížce aktivuje funkci přichytávání.

Viditelná mřížka zobrazí na obrazovce body mřížky. Tyto body se nevytisknou.

Sekce rozlišení a podružné rozdělení

Zde můžeme nastavit jednotku vzdálenosti mezi vodorovnými a svislými body mřížky a dílčími body (mezilehlé body) mřížky.

Synchronizovat osy symetricky změní aktuální nastavení mřížky.

graphics8

Obrázek 18: Možnosti mřížky programu Calc

Možnosti tisku

Na stránce LibreOffice Calc – Tisk můžeme zvolit výchozí nastavení pro tisk tabulek. Tato nastavení lze změnit pro jednotlivé tiskové úlohy.

Image13

Obrázek 19: Možnosti Calc Tisk

Výchozí barvy pro grafy

Chceme-li změnit výchozí barvy použité pro grafy nebo přidat nové datové řady do poskytnutého seznamu, použijeme Nástroje > Možnosti > Grafy > Výchozí barvy.

Chceme-li do výběru přidat nové barvy, přečteme si část „Přidání vlastních barev“ na straně 1.

Chceme-li změnit výchozí barvu pro datovou řadu, vybereme ji v levém sloupci a poté klepneme na požadovanou barvu v tabulce barev.

Chceme-li přidat další datovou řadu, klepneme na Přidat, vybereme novou řadu a klepneme na požadovanou barvu.

Pro obnovení nastavení barev, která byla definována při instalaci programu, klepneme na Výchozí.

Image14

Obrázek 20: Definování barev grafu

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Můžeme si přizpůsobit nabídky, nástrojové lišty, klávesové zkratky a rozhraní s kartami, přidávat nové nabídky a nástrojové lišty a přiřazovat makra k událostem.

Tip

Změny nabídek a panelů nástrojů lze uložit do šablony. Nejprve je uložíme do dokumentu a poté tento dokument uložíme jako šablonu, jak je popsáno v kapitole 4, Použití stylů a šablon.

Obsah nabídky

V hlavní nabídce můžeme přidat a změnit pořadí nabídek nebo místní nabídky (nabídky na pravé klepnutí); přidat, změnit pořadí, odstranit příkazy nabídkách a další změny.

Pokud chceme upravit nabídky, zvolíme v hlavní nabídce Nástroje > Přizpůsobit. V dialogovém okně Přizpůsobit přejdeme na kartu Nabídky (obrázek 21) nebo na kartu Místní nabídky. Následující příklady se zaměřují na kartu Nabídky, ale karta Místní nabídky má podobný vzhled a chování.

Image17

Obrázek 21: Karta Nabídky v dialogovém okně Přizpůsobení

Úprava stávající nabídky

 1. V rozevíracím seznamu Oblast platnosti v pravé horní části dialogového okna Přizpůsobit zvolíme, zda chceme uložit toto změněné menu pro Calc nebo pro vybraný dokument.

 2. V rozevíracím seznamu Cíl vybereme nabídku, kterou chceme upravit. V tomto seznamu se nacházejí všechny položky hlavní nabídky, jakož i jejich podpoložky. Příkazy ve vybrané nabídce jsou dostupné v seznamu Přiřazené příkazy.

 3. Příkaz přidáme do vybrané nabídky klepnutím na příkaz v seznamu Dostupné příkazy a poté klepneme na šipku doprava. Hledání můžeme zúžit užitím pole Hledat vlevo nahoře nebo výběrem v rozevíracím seznamu Kategorie. Pomocí šipek nahoru a dolů na pravé straně přesuneme příkaz na požadované místo v seznamu Přiřazené příkazy.

 4. Chceme-li odstranit příkaz z vybrané nabídky, klepneme na něj v seznamu Přiřazené příkazy a poté klepneme na šipku doleva.

 5. Chceme-li vložit oddělovač nebo podnabídku, použijeme příkazy v rozevíracím seznamu Vložit v sekci Přizpůsobit vpravo dole.

Image19

Obrázek 22: Dialogové okno Přizpůsobení, karta Nabídky, rozevírací seznam Vložit

 1. Pokud chceme přejmenovat položku nabídky, vybereme ji v seznamu Přiřazené příkazy a zvolíme Přejmenovat v rozevíracím seznamu Změnit.

Image20

Obrázek 23: Dialogové okno Přizpůsobit, karta Nabídky, rozevírací seznam Upravit

 1. Pro resetování konfigurace nabídky Calc na výchozí nastavení použijeme tlačítko Obnovit.

 2. Změny nakonec uložíme klepnutím na tlačítko OK.

Vytváření nové nabídky

 1. Na kartě Nabídky v dialogovém okně klepneme na tlačítko vedle pole Cíl (obrázek 24) a z rozevíracího seznamu zvolíme Přidat, čímž se zobrazí dialogové okno Nová nabídky (obrázek 25).

Image18

Obrázek 24: Umístění příkazu pro přidání nové nabídky

 1. V dialogovém okně Nová nabídka zadáme do pole Název nabídky název nové nabídky.

 2. Šipkami nahoru a dolů nabídku přesuneme na požadovanou pozici. Klepnutím na tlačítko OK uložíme nastavení a vrátíme se do dialogového okna Přizpůsobit.

Nová nabídka se objeví v okně Přizpůsobit v seznamu nabídek. V hlavní nabídce se objeví až po uložení všech úprav.

Po vytvoření nové nabídky je třeba do ní přidat některé příkazy, jak je popsáno nad pro úpravu nabídky.

Figura2

Obrázek 25: Přidání nové nabídky

Vytvoření akcelerátoru

Ve vlastních názvech nabídek můžeme určit jedno písmeno názvu, které bude sloužit pro klávesovou zkratku. (Toto písmeno bude podtrženo.) Když stiskneme Alt + vybrané písmeno, vyvolá se nabídka nebo příkaz přiřazený ke klávesové zkratce. Obdobně můžeme vybrat písmeno jako klávesovou zkratku i pro podpoložku nabídky. Jeho stiskem (bez Alt) se pak dá podpoložka nabídky otevřít, pokud je otevřena její nadřízená nabídka.

Postup vytvoření akcelerátoru:

 1. V dialogovém okně Přizpůsobit vybereme položku nabídky v seznamu Přiřazené příkazy.

 2. Klepneme na tlačítko Upravit a zvolíme položku Přejmenovat.

 3. Před písmeno, které chceme použít jako klávesovou zkratku přidáme vlnovku (~).

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny.

Například. pokud zadáme „~Art“, písmeno „A“ v položce nabídky Art je nyní podtržené. Stisknutím Alt + A se otevře nabídka Art.

Upozornění

Při přiřazování akcelerátoru musíme být opatrní, abychom nepoužili písmeno, které je již přiřazeno k nabídce nebo příkazu. Stejné kombinace písmen a kláves lze použít pro příkazy spojené s různými položkami nabídky, ale nikoliv pro příkazy spojené se stejnou nabídkou nebo položkou nabídky.

Nástrojové lišty

Nástrojové lišty lze přizpůsobit několika způsoby, včetně výběru zobrazených ikon, volby polohy ukotvení panelu (postup na ukotvení je popsán v kapitole 1– Představujeme LibreOffice příručky Začínáme s LibreOffice). Tato část popisuje, jak vytvořit novou nástrojovou lištu a jak lze do lišty přidat nebo odstranit ikony (příkazy).

Chceme-li se dostat do dialogového okna pro přizpůsobení nástrojových lišt (obrázek 26), provedeme některou z následujících akcí:

Image16

Obrázek 26: Karta Nástrojové lišty v dialogovém okně Přizpůsobení

Přizpůsobení nástrojových lišt:

 1. V rozevíracím seznamu Oblast platnosti v pravé horní části dialogového okna Přizpůsobit zvolíme, jestli chceme upravenou nástrojovou lištu pro Calc nebo pro vybraný dokument.

 2. V rozevíracím seznamu Cíl vybereme nástrojovou lištu, kterou chceme upravit. Současný obsah nástrojové lišty je zobrazen v seznamu Přiřazené příkazy.

 3. Vybereme příkaz přidaný do seznamu Dostupné příkazy. Hledání můžeme zúžit vyhledáváním v levém horním vyhledávacím poli nebo výběrem kategorie v rozevíracím seznamu těsně pod ním.

 4. Klepneme na velkou šipku doprava a přidáme vybraný příkaz do seznamu Přiřazené příkazy pro nástrojovou lištu. Pomocí šipek nahoru a dolů na pravé straně můžeme přesunout příkaz na jiné místo.

 5. Chceme-li odstranit příkaz z nástrojové lišty, vybereme jej v seznamu Přiřazené příkazy a klepneme na velkou šipku doleva.

 6. Chceme-li zobrazit nebo skrýt příkaz přiřazený k nástrojové liště, zaškrtneme nebo zrušíme zaškrtnutí políčka vedle jeho ikony v seznamu Přiřazené příkazy.

 7. Chceme-li vložit oddělovač, použijeme příkaz v rozevíracím seznamu Vložit v sekci Přizpůsobit vpravo dole.

 8. Chceme-li přejmenovat položku nástrojové lišty, vybereme ji v seznamu Přiřazené příkazy a vybereme Přejmenovat z rozevíracího seznamu Upravit.

 9. Pro resetování konfigurace nástrojové lišty Calc na výchozí nastavení použijeme tlačítko Obnovit.

 10. Změny nakonec uložíme klepnutím na tlačítko OK.

Vytváření nových lišt

Pokud chceme vytvořit novou lištu:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Přizpůsobit.

 2. V dialogovém okně Přizpůsobit na kartě Nabídky klepneme na tlačítko vedle pole Cíl a z rozevíracího seznamu zvolíme Přidat, čímž se zobrazí dialogové okno Nová nabídka.

 3. V dialogovém okně Název zadáme název nové nástrojové lišty a v rozevíracím seznamu Uložit do vybereme, kam chceme tuto novou nástrojovou lištu uložit – pro Calc nebo pro otevřený dokument.

Nová lišta se v okně Přizpůsobit objeví v seznamu lišt.

Chceme-li přidat příkazy na novou nástrojovou lištu, postupujeme podle dřívějších pokynů pro úpravu nástrojové lišty.

Výběr ikon pro příkazy v liště

Tlačítka na nástrojové liště mohou být zobrazeny v těchto módech: Pouze ikona, Pouze text nebo Ikona a text. Tento výběr se provádí pomocí nabídky, která se zobrazí při stisknutí tlačítka napravo od pole Cíl. Ne všechny příkazy však mají přiřazené ikony.

Ikony pro příkaz můžeme vybrat tak, že na kartě Nástrojové lišty klepneme na Změnit > Změnit ikonu. V dialogovém okně Změnit ikonu (obrázek 27) projdeme dostupné ikony, vybereme jednu a klepnutím na OK ji přiřadíme příkazu.

Image21

Obrázek 27: Dialogové okno Změnit ikonu

Pokud chceme použít vlastní ikonu, vytvoříme ji v editoru obrázků a v okně Změnit ikonu ji do LibreOffice vložíme klepnutím na tlačítko Importovat. Pro nejlepší kvalitu by vlastní ikony měly mít velikost 24 × 24 pixelů; ostatní velikosti budou upraveny automaticky.

Pro resetování na výchozí ikonu vybereme Změnit > Obnovit ikonu.

Rozhraní s kartami

Ve výchozím nastavení jsou příkazy aplikace Calc seskupeny v kaskádových nabídkách a na nástrojových lištách naplněných ikonami. LibreOffice navíc nabízí další varianty uživatelského rozhraní, které zobrazují kontextové skupiny příkazů a obsahů. Další informace o těchto variantách a o tom, jak mezi nimi přepínat, najdeme v kapitole 15, Varianty uživatelského rozhraní.

Tři varianty uživatelského rozhraní LibreOffice využívají lišty karet a ty jsou Karty, Kompaktní kartyKompaktní skupiny. V těchto variantách je oblast v horní části pracovní plochy rozdělena na karty, přičemž každá karta zobrazuje sadu ikon seskupených podle kontextu. Kontext se může měnit v závislosti na objektech vybraných v dokumentu, například na tom, zda je vybrána tabulka nebo obrázek.

V dialogovém okně Přizpůsobit na kartě Lišta karet jsou k dispozici zaškrtávací pole (obrázek 28) pomocí nichž zobrazíme nebo skryjeme možnosti různých karet v uživatelském rozhraní, které jsou nabízeny v nejčastěji vybíraných třech kartách uživatelských rozhraních (Karty jsou výchozí).

Image24

Obrázek 28: Karta Lišta karet v dialogovém okně Přizpůsobení

Tlačítkem Obnovit obnovíme zobrazenou konfiguraci na výchozí nastavení.

Klávesové zkratky

Kromě zabudovaných klávesových zkratek (seznam se nachází v příloze A) můžeme definovat i vlastní klávesové zkratky. Můžeme je přiřadit k zabudovaným funkcím, jakož i k vlastním makrům a můžeme je uložit na použití ve všech částech balíku LibreOffice.

Upozornění

Nepřiřazujeme předdefinované klávesové zkratky operačního systému.

Poznámka

Kombinace kláves, které jsou v seznamu v okně Přizpůsobit zobrazeny šedě, jako například F1F10, nelze přiřadit k jiné funkci.

Chceme-li přizpůsobit klávesové zkratky našim potřebám, použijeme dialogové okno Přizpůsobit, jak je popsáno níže.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Přizpůsobit a vybereme kartu Klávesnice. (Obrázek 29).

Image15

Obrázek 29: Přizpůsobení klávesové zkratky

 1. Pokud chceme, aby zkratka byla dostupná jen v programu Calc, vybereme Calc v pravém horním rohu stránky. V opačném případě zvolíme LibreOffice, čímž zkratku zpřístupníme pro všechny programy.

 2. Dále v seznamech KategorieFunkce zvolíme požadovanou funkci.

 3. Poté zvolíme požadované klávesy v seznamu Klávesové zkratky a klepneme na tlačítko Upravit vpravo nahoře.

 4. Klepnutím na tlačítko OK změny uložíme. Vybrané klávesové zkratky nyní při každém stisknutí provedou funkci zvolenou v kroku 3) ) výše.

Poznámka

Seznam všech zkratek, přiřazených k dané funkci, je uveden v poli Klávesy. Pokud je pole vpravo od kombinace kláves v seznamu Klávesové zkratky prázdné, znamená to, že vybraná kombinace kláves je volná k použití. Pokud by nebylo prázdné a již použitou zkratku bychom chtěli použít pro jiný účel, musíme ji nejdříve odstranit.

Uložení změn do souboru

Změny přiřazení klávesových zkratek lze uložit do konfiguračního souboru klávesnice pro pozdější použití, což umožňuje vytvářet a používat různé konfigurace podle potřeby nebo vytvářet standardní konfigurační soubor klávesnice, který lze distribuovat mezi mnoho uživatelů. Pokud chceme klávesové zkratky uložit do souboru:

 1. Po provedení přiřazení klávesových zkratek klepneme na tlačítko Uložit v pravé části dialogového okna Přizpůsobit (obrázek 29).

 2. V dialogovém okně pro uložení konfigurace rozložení kláves v poli Název souboru zadáme název konfiguračního souboru nebo vybereme existující soubor ze seznamu (přípona konfiguračního souboru je .cfg).

 3. Klikneme na tlačítko Uložit. Pokud by se měl přepsat již existující soubor, otevře se okno s výzvou k potvrzení.

Načtení uložené konfigurace klávesnice

Jestliže chceme načíst uloženou konfiguraci klávesových zkratek z konfiguračního souboru, čímž nahradíme existující konfiguraci, klepneme na tlačítko Otevřít v pravé části okna Přizpůsobit a poté vybereme soubor v okně Načíst konfiguraci klávesnice.

Obnovení klávesových zkratek

Pokud se chceme vrátit k původnímu nastavení klávesových zkratek, klepneme na tlačítko Obnovit v pravé části okna Přizpůsobit (vedle tlačítek NačístUložit). Tuto možnost je třeba používat opatrně, protože po stisknutí se nezobrazí žádná výzva k potvrzení a původní nastavení se použijí bez dalšího varování.

Spouštění maker pomocí kombinací kláves

Lze také definovat kombinace klávesových zkratek, které budou spouštět makra. Tyto klávesové zkratky jsou striktně definovány uživatelem; žádné nejsou zabudovány. Další informace nalezneme v kapitole 12, Makra.

Přiřazení maker k událostem

Pokud se v LibreOffice něco stane, říkáme, že nastala událost. Například pokud otevřeme dokument, stiskneme klávesu nebo pokud pohneme myší. K události můžeme přiřadit makro, což znamená, že při této události se přiřazené makro spustí. Běžným použitím je propojení události „otevřít dokument“ s makrem, které provede určité nastavení.

Makra s událostmi propojíme na kartě Události v dialogovém okně Přizpůsobit. Další informace nalezneme v kapitole 13, Začínáme s makry, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Přidání funkcí pomocí rozšíření

Rozšíření je balík, který můžeme doinstalovat do LibreOffice, čímž přidáme novou funkcionalitu.

Ačkoliv lze jednotlivá rozšíření nalézt na různých místech, oficiální úložiště rozšíření LibreOffice je na adrese https://extensions.libreoffice.org/. Tato rozšíření jsou dostupná zdarma. Rozšíření z jiných zdrojů mohou být zdarma nebo mohou být dostupná za poplatek. Proto je vhodné si prohlédnout popis rozšíření, kde se dozvíme, pod jakou licencí jsou šířeny, zda jsou placené a jaká je cena.

Instalace rozšíření

Chceme-li nainstalovat rozšíření uvedené v úložišti, postupujeme takto:

 1. V LibreOffice v hlavní nabídce vybereme Nástroje > Správce rozšíření nebo stiskneme Ctrl + Alt + E. V dialogovém okně Správce rozšíření klepneme na odkaz Další rozšíření získáte na webu.

 2. Otevře se okno internetového prohlížeče. Najdeme požadované rozšíření a stáhneme jej do počítače.

 3. Po stažení rozšíření se vrátíme do dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Přidat. V něm najdeme a vybereme požadované rozšíření a klepneme na Otevřít. Rozšíření se začne instalovat. Může se zobrazit výzva k souhlasu s licenčním ujednáním.

 4. Jakmile je instalace ukončena, rozšíření je uvedeno v seznamu okna Správce rozšíření.

Chceme-li nainstalovat rozšíření, které není uvedeno v úložišti, stáhneme si je a pokračujeme výše uvedeným krokem 3) ).

Aktualizace rozšíření

V dialogovém okně Správce rozšíření klepneme na tlačítko Zkontrolovat aktualizace, čímž se spustí online kontrola aktualizací všech nainstalovaných rozšíření.

Odstranění a zakázání rozšíření

Chceme-li nainstalované rozšíření odstranit (odinstalovat), vybereme příslušné rozšíření v hlavním okně dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Odstranit.

Pokud chceme rozšíření zakázat bez jeho odstranění (odinstalace), vybereme rozšíření v hlavním okně dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Zakázat. Tlačítko se poté změní na Povolit.

Tip

Rozšíření mohou být instalována z různých míst v aplikaci Calc jako je Galerie v postranní liště, dialogové okno Šablony, stránka Jazyková nastavení > Pomůcky pro psaní v dialogovém okně Nástroje > Možnosti a část Styl ikony na stránce Zobrazit dialogového okna Nástroje > Možnosti. Na každém z těchto míst najdeme malé tlačítko vedoucí k filtrovanému zobrazení položek v dialogovém okně Rozšíření.

Poznámka

V některých případech mohou být tlačítka OdstranitZakázat nedostupná, například pokud jsme vybrali jedno z rozšíření, které bylo přibaleno k instalaci LibreOffice.

Image2

Obrázek 30: Dialogové okno Správce rozšíření

Přidání vlastních barev

Postup pro definování vlastní barvy je nyní následující:

 1. Do libovolného dokumentu vložíme jakýkoliv grafický objekt, například čtverec.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na objekt a v místní nabídce zvolíme Oblast.

 3. Klepneme na tlačítko Barva na kartě Plocha (obrázek 31). V rozevíracím seznamu Paleta v oblasti Barvy vybereme, do které palety chceme přidat novou barvu. V oblasti Nová nadefinujeme novou barvu pomocí RGB nebo Hex zápisu nebo klepneme na tlačítko Vybrat a vybereme barvu v dialogovém okně Vyberte barvu (obrázek 32).

 4. Klepneme v levém spodním rohu na tlačítko Přidat, ve vyskakovacím okně zadáme název nové barvy a klepneme na OK pro uložení.

 5. Grafický objekt můžeme z dokumentu odstranit.

Image5

Obrázek 31: Definice nové barvy

Image8

Obrázek 32: Definování barvy výběrem z barevné tabulky

Obsah