Image6

Calc Guide 7.4

Kapitola 15
Varianty uživatelského rozhraní

 

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2023 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

 

 

Pro předchozí vydání

Steve Fanning

Rachel Kartch

Kees Kriek

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k programu a v příloze A (Klávesové zkratky) této příručky.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Výběr v nabídce Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí a/nebo klepnutí pravým tlačítkem myši v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Ve výchozím nastavení jsou příkazy LibreOffice seskupeny do kaskádových nabídek a nástrojových lišt s ikonami a jedná se o klasické uživatelské rozhraní popsané v kapitole 1, Úvod, a předpokládané v popisech úloh obsažených v mnoha dalších kapitolách této příručky.

Klasické rozhraní je velmi flexibilní a umožňuje uživateli: zobrazit, skrýt nebo změnit polohu mnoha součástí uživatelského rozhraní, předefinovat příkazy přiřazené nástrojovým lištám, nabídkám a místním nabídkám, vytvořit nové nabídky a nástrojové lišty, předefinovat funkce přiřazené jednotlivým klávesovým zkratkám atd.

Další úroveň flexibility zajišťuje šest alternativních variant uživatelského rozhraní, které lze zvolit tak, aby odpovídaly pracovním postupům a preferencím jednotlivých uživatelů. K dispozici je těchto sedm variant:

Standardní nástrojové lišty

Standardní uživatelské rozhraní s nabídkami, nástrojovými lištami a sbaleným postranní lištou. Určeno pro uživatele, kteří znají klasické rozhraní LibreOffice.

Karty

Uživatelské rozhraní s kartami se nejvíce podobá pásům karet používaným v sadě Microsoft Office. Organizuje funkce na kartách a hlavní nabídka se stává zastaralou.

Jediná nástrojová lišta

Podobné uživatelské rozhraní jako Standardní nástrojové lišty, ale s jednořádkovou nástrojovou lištou, určeným pro použití na menších obrazovkách.

Postranní lišta

Podobně jako uživatelské rozhraní standardních nástrojových lišt, ale s rozšířenou postranní lištou. Zkušeným uživatelům, kteří chtějí rychle měnit mnoho různých vlastností, doporučujeme použít tuto variantu.

Kompaktní karty

Uživatelské rozhraní Kompaktní karty je určeno pro uživatele, kteří znají uživatelské rozhraní Microsoft Office, a zabírá méně místa na menších obrazovkách.

Kompaktní skupiny

Uživatelské rozhraní Kompaktní skupiny poskytuje přístup k funkcím ve skupinách s ikonami pro nejčastěji používané funkce a rozevíracími nabídkami pro ostatní. Tato varianta upřednostňuje svislé mezery.

Kontextová lišta

Kontextová lišta zobrazuje funkce na jednořádkové nástrojové liště s obsahem závislým na kontextu.

Čtyři z těchto možností (Standardní nástrojová lišta, Jediná nástrojová lišta, Postranní lišta a Kontextová lišta) lze považovat za alternativní konfigurace komponent používaných v klasickém rozhraní. Další tři možnosti (karty, kompaktní karty a kompaktní skupiny) jsou založeny na použití panelu poznámkového bloku. Panel poznámkového bloku používá jiný způsob uspořádání ovládacích prvků a ikon a zobrazuje kontextové skupiny příkazů a obsahu pro rychlejší použití a lepší uživatelský komfort.

Je třeba poznamenat, že výše uvedený stručný popis každé varianty se týká výchozího nastavení dané varianty. Existuje mnoho způsobů, jak upravit konfiguraci jakékoli varianty, a dokonce vytvořit uživatelské rozhraní, které využívá různé aspekty více variant.

Výběr uživatelského rozhraní

Při nastavení Calcu je výchozím uživatelským rozhraním Standardní nástrojová lišta, ale můžeme si vybrat jedno z těchto uživatelských rozhraní a kdykoli mezi nimi přepínat.

  1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Uživatelské rozhraní.

  2. V dialogovém okně Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní (obrázek 1) vybereme jednu z variant vlevo. Příklad varianty je uveden v rámečku Náhled vpravo spolu s krátkým popisem.

  3. Výběrem příslušného tlačítka můžeme svůj výběr použít na všechny součásti LibreOffice nebo pouze na Calc. Okno Calc se změní podle našeho výběru.

  4. Klepnutím na Zavřít dialogové okno zavřeme.

Image1

Obrázek 1: Dialogové okno Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní

Pokud jsme aktivovali experimentální funkce (Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé > Povolit experimentální funkce (mohou být nestabilní)), zobrazí se na levé straně několik dalších možností. Tyto volby zde nejsou popsány.

Standardní rozhraní

Rozhraní Standardní nástrojové lišty, Jediné nástrojové lišty a Postranní lišty spolu úzce souvisejí. Následující poznámky popisují výchozí konfiguraci těchto možností.

Standardní nástrojové lišty

Jedná se o klasické uživatelské rozhraní, které je ve výchozím nastavení vybráno při instalaci LibreOffice. Nabízí dvě viditelné nástrojové lišty (Standardní a Formátování) a je otevřena postranní lišta, která zobrazuje pět karet na pásu karet.

Jediná nástrojová lišta

Poskytuje jednu viditelnou nástrojovou lištu (Standardní (režim jediné lišty)) obsahující často používané funkce. Na postranní liště se zobrazuje pouze jeho tlačítko Zobrazit/skrýt.

Postranní lišta

Poskytuje jednu viditelnou nástrojovou lištu (Standardní). Postranní lišta je zcela otevřená.

Viditelnost prvků v každé z těchto tří variant lze upravit pomocí nabídky Zobrazení v hlavní nabídce. Konfiguraci nabídek, nástrojových lišt a klávesových zkratek lze upravit pomocí karet v dialogovém okně Nástroje > Přizpůsobit. Protože tyto varianty nejsou založeny na liště karet, nejsou na kartě Lišta karet dialogového okna Nástroje > Přizpůsobit k dispozici žádné možnosti konfigurace.

Kontextová lišta

Výchozí konfigurace pro variantu Kontextové lišty je taková, že je viditelná hlavní nabídka, ale nezobrazují se žádné nástrojové lišty. Nástrojové lišty se automaticky zobrazují a skrývají v závislosti na aktuálním kontextu uživatele. Pokud je například vybrán obrázek, zobrazí se nástrojová lišta Obrázek nebo pokud je vybrán objekt kreslení, zobrazí se nástrojová lišta Vlastnosti objektu kreslení.

Obrázek 2 ukazuje příklad výchozí Kontextové lišty při výběru obrázku, přičemž kontextová nástrojová lišta Obrázek se zobrazuje a skrývá automaticky.

Image40

Obrázek 2: Kontextová lišta

Symbol „x“ na pravém konci nástrojové lišty je ikonou příkazu Zavřít dokument.

Při přepnutí na tuto variantu uživatelského rozhraní Calc automaticky otevře postranní lištu, pokud ještě není otevřena.

Viditelnost prvků této varianty lze upravit pomocí nabídky Zobrazení v hlavní nabídce. Konfiguraci nabídek, nástrojových lišt a klávesových zkratek lze upravit pomocí karet v dialogovém okně Nástroje > Přizpůsobit. Protože tato varianta není založena na liště karet, nejsou na kartě Lišta karet dialogového okna Nástroje > Přizpůsobit k dispozici žádné možnosti konfigurace.

Rozhraní s kartami

Úvod

Rozhraní s kartami (obrázek 3) poskytuje uživatelům známé rozhraní z proprietárních kancelářských balíků, jako je Microsoft Office. Obsahuje hlavní nabídku, lištu ikon, lištu karet, ikony pro aktivní kartu, jednu nebo více nabídek pro jednotlivé karty a rychlou nabídku. V systémech Windows a Linux lze hlavní nabídku skrýt nebo zobrazit klepnutím na ikonu hlavní nabídky na panelu ikon (obrázek 4).

Image2

1 Panel ikon     2 Aktivní karta     3 Lišta karet     4 Ikony na aktivní kartě     5 Nabídky karty     6 Rychlá nabídka

Obrázek 3: Rozhraní s kartami a skrytou hlavní nabídkou

Tato varianta uživatelského rozhraní obsahuje devět pevných karet, které jsou vždy viditelné, a šest dalších karet, které se zobrazují občas. Každá karta zobrazuje sadu ikon seskupených podle kontextu. Kontext se může měnit v závislosti na umístění kurzoru nebo vybrané položce. Každá karta obsahuje také jednu nebo více rozbalovacích nabídek na pravém konci. Rychlá nabídka je stejná pro všechny karty.

Rozhraní s kartami lze přizpůsobit pomocí karty Lišta karet dialogového okna Nástroje > Přizpůsobit a zobrazit a skrýt jednotlivé ikony na různých kartách. Pro další informace viz kapitolu 14, Nastavení a přizpůsobení. Kromě toho lze nastavit velikost použitých ikon pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení > Velikost ikon > Lišta karet.

Pokud se ikony na kartě nevejdou na šířku okna Calc, zobrazí se na pravém konci řádku dvě pravoúhlé závorky (>>). Stisknutím tlačítka >> zobrazíme další možnosti, které nejsou aktuálně viditelné (viz například obrázek 7).

Panel ikon

Panel ikon (obrázek 4) se nachází v levém horním rohu karet.

Image4

Obrázek 4: Panel ikon

1 Hlavní nabídky – Zobrazení / skrytí hlavní nabídky.

2 Otevřít (Ctrl + O) – Otevře prohlížeč souborů, kde můžeme vybrat soubor, který chceme otevřít.

3 Uložit (Ctrl + S) – uloží otevřený soubor.

4 Vrátit zpět (Ctrl + Z) – Vrátí zpět poslední provedenou akci.

5 Znovu provést (Ctrl + Y) – Znovu provede poslední zrušenou akci.

6 Tisk (Ctrl + P) – Otevře dialogové okno Tisk.

Rychlá nabídka

Vpravo od karet se nachází rychlá nabídka (obrázek 5), která obsahuje některé běžně používané příkazy a odkazy. Některé položky rychlé nabídky mají podnabídky označené šipkami vpravo.

Image5

Obrázek 5: Rychlá nabídka

Neměnné karty

Stále karty v aplikaci Calc jsou Soubor, Domů, Vložit, Rozvržení, Data, Revize, Zobrazit, RozšířeníNástroje. Devět pevných karet je uvedeno jednotlivě v následujících podkapitolách.

Každá pevná karta má přidruženou nabídku, která je přístupná pomocí tlačítka umístěného na pravém konci karty. Toto tlačítko je označeno stejným názvem jako karta. Některé možnosti dostupné v nabídce karty mohou kopírovat možnosti, které jsou k dispozici na kartě, jiné mohou být dalšími možnostmi.

Vzhled karty závisí na konfiguraci počítačového systému a nastavení instalace Calcu. K následujícím obrázkům je třeba uvést následující body:

Karta Soubor

Obrázek 6 zobrazuje kartu Soubor a obrázek 7 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image7

Obrázek 6: Karta Soubor

Image38

Obrázek 7: Karta Soubor – další možnosti

Karta Soubor má dvě nabídky, SouborNápověda, které jsou zobrazeny na obrázku 8. Ikony ZavřítNápověda LibreOffice se nachází vedle tlačítka nabídky SouborNápověda.

Image8

Obrázek 8: Nabídky na kartě Soubor

Karta Domů

Obrázek 9 zobrazuje kartu Domů a obrázek 10 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image17

Obrázek 9: Karta Domů

Image41

Obrázek 10: Karta Domů – další možnosti

Karta Domů má jednu nabídku, Domů, která je zobrazena na obrázku 11. Ikony Najít a nahradit (Ctrl + H), Řadit vzestupněAutomatický filtr (Ctrl + Shift + L) se nacházejí vedle tlačítka nabídky Domů.

Image9

Obrázek 11: Nabídka karty Domů

Karta Vložit

Obrázek 12 zobrazuje kartu Vložení a obrázek 13 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image18

Obrázek 12: Karta Vložení

Image42

Obrázek 13: Karta Vložení – další možnosti

Karta Vložení má jednu nabídku, Vložení, která je zobrazena na obrázku 14. Ikony Vložit nebo upravit kontingenční tabulku, Zobrazit kreslicí funkceSeznam funkcí se nachází vedle tlačítka nabídky Vložit.

Image10

Obrázek 14: Nabídka karty Vložit

Karta Rozvržení

Obrázek 15 zobrazuje kartu Rozvržení a obrázek 16 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image19

Obrázek 15: Karta Rozvržení

Image43

Obrázek 16: Karta Rozvržení – další možnosti

Karta Rozvržení má jednu nabídku, Rozvržení, která je zobrazena na obrázku 17. Ikona Formát stránky se nachází vedle tlačítka nabídky Rozvržení.

Image11

Obrázek 17: Nabídka karty Rozvržení

Karta Data

Obrázek 18 zobrazuje kartu Data a obrázek 19 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image20

Obrázek 18: Karta Data

Image44

Obrázek 19: Karta Data – další možnosti

Karta Data má jednu nabídku, Data, která je zobrazena na obrázku 20. Ikony Najít a nahradit (Ctrl + H), Řadit vzestupně a Automatický filtr (Ctrl + Shift + L) se nacházejí vedle tlačítka nabídky Data.

Image12

Obrázek 20: Nabídka karty Data

Karta Revize

Obrázek 21 zobrazuje kartu Revize a obrázek 22 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image21

Obrázek 21: Záložka Revize

Image45

Obrázek 22: Záložka Revize – další možnosti

Karta Revize má jednu nabídku, Revize, která je zobrazena na obrázku 23. Ikona Spravovat sledované změny se nachází vedle tlačítka nabídky Revize.

Image13

Obrázek 23: Nabídka karty Revize

Karta Zobrazit

Obrázek 24 zobrazuje kartu Zobrazení a obrázek 25 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image22

Obrázek 24: Karta Zobrazení

Image46

Obrázek 25: Karta Zobrazení – další možnosti

Karta Zobrazení má jednu nabídku, Zobrazení, která je zobrazena na obrázku 26. Ikona Přiblížení se nachází vedle tlačítka nabídky Zobrazit.

Image14

Obrázek 26: Nabídka karty Zobrazení

Karta Rozšíření

Karta Rozšíření obsahuje pouze kartu nabídky Rozšíření, která obsahuje pouze nabídku pro přístup ke Správci rozšíření (obrázek 27).

Image15

Obrázek 27: Nabídka karty Rozšíření

Karta Nástroje

Obrázek 28 zobrazuje kartu Nástroje a obrázek 29 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>.

Image23

Obrázek 28: Karta Nástroje

Image47

Obrázek 29: Karta Nástroje – další možnosti

Karta Nástroje má jednu nabídku, Nástroje, která je zobrazena na obrázku 30. Vedle tlačítka nabídky Nástroje se nachází ikona Možnosti.

Image16

Obrázek 30: Nabídka karty Nástroje

Další karty

Po výběru položky se zobrazí další karty, které se nacházejí mezi kartami Zobrazit a Rozšíření. Rozšiřující karty v aplikaci Calc jsou Kresba, Formuláře, Obrázek, Média, ObjektTisk.

Karta Kresba

Obrázek 31 zobrazuje kartu Kresba a obrázek 32 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>. Karta Kresba se zobrazí, když je vybrán objekt kresby.

Image24

Obrázek 31: Karta Kresba

Image48

Obrázek 32: Karta Kresba – další možnosti

Karta Kresba má jednu nabídku, Kresba, která je zobrazena na obrázku 33. Ikony Oblast, ČáraUmístění a velikostse nachází vedle tlačítka nabídky Kresba.

Image25

Obrázek 33: Nabídka karty Kresba

Karta Formulář

Obrázek 34  zobrazuje kartu Formulář, která se zobrazí, když je v režimu návrhu vybrána součást formuláře.

Image28

Obrázek 34: Karta Formulář

Karta Formulář má jednu nabídku, Formulář, která je zobrazena na obrázku 35. Ikona Vlastnosti formuláře se nachází vedle tlačítka nabídky Formulář.

Image29

Obrázek 35: Nabídka karty Formulář

Karta Obrázek

Obrázek 36 zobrazuje kartu Obrázek a obrázek 37 zobrazuje další možnosti, které se zobrazí po stisknutí ikony >>. Karta Obrázek se zobrazí, když je vybrán obrázek.

Image26

Obrázek 36: Karta Obrázek

Image49

Obrázek 37: Karta Obrázek – další možnosti

Karta Obrázek má jednu nabídku, Kresba, která je zobrazena na obrázku 38. Ikony Uložit, Oblast, ČáraUmístění a velikost se nachází vedle tlačítka nabídky Kresba.

Image27

Obrázek 38: Nabídka karty Obrázek

Karta Média

Obrázek 39 zobrazuje kartu Média, která se zobrazí, když je vybrán objekt média.

Image30

Obrázek 39: Karta Multimédia

Karta Multimédia má jednu nabídku, Multimédia, která je zobrazena na obrázku 40. Ikony Oblast, ČáraUmístění a velikost se nachází vedle tlačítka nabídky Multimédia.

Image31

Obrázek 40: Nabídka karty Multimédia

Karta Objekt

Na obrázku 41  je zobrazena karta Objekt, která se zobrazí, když je vybrán objekt (například objekt OLE).

Image32

Obrázek 41: Karta Objekt

Karta Objekt má jednu nabídku, Objekt, která je zobrazena na obrázku 42. Ikony Oblast, ČáraUmístění a velikost se nachází vedle tlačítka nabídky Objekt.

Image33

Obrázek 42: Nabídka karty Objekt

Karta Tisk

Obrázek 43 zobrazuje kartu Tisk, která se zobrazí, když je vybrán náhled tisku.

Image34

Obrázek 43: Karta Tisk

Karta Tisk má jednu nabídku, Tisk, která je zobrazena na obrázku 44. Ikona Celá obrazovka se nachází vedle tlačítka nabídky Tisk.

Image35

Obrázek 44: Nabídka karty Tisk

Kompaktní rozhraní s kartami

Jak již název napovídá, rozhraní Kompaktní karty je kompaktnější verzí rozhraní Karty popsaného v předchozí části. Rozhraní Kompaktní karty nabízí stejných devět pevných karet (Soubor, Domů, Vložit, Rozvržení, Data, Revize, Zobrazit, RozšířeníNástroje) a šest rozšiřujících karet (Kresba, Formulář, Obrázek, Média, ObjektTisk). V tomto případě jsou však příkazy na každé kartě zobrazeny v jednom řádku, čímž je využito méně svislého prostoru na obrazovce.

Obrázek 45 ukazuje příklad rozhraní Kompaktní karty pro kartu Soubor. Podobně jako u rozhraní s kartami stisknutím tlačítka >> získáme přístup k dalším možnostem, jak ukazuje obrázek 46  pro tuto kartu.

Image36

Obrázek 45: Rozhraní Kompaktní karty, karta Soubor

Image3

Obrázek 46: Rozhraní Kompaktní kart, karta Soubor, další možnosti

Obsah jednotlivých karet a nabídek karet je podobný odpovídajícím součástem rozhraní s kartami a není v této příručce dále popisován.

Rozhraní Kompaktní karty lze přizpůsobit pomocí karty Lišta karet dialogového okna Nástroje > Přizpůsobit, aby se zobrazily a skryly jednotlivé ikony na různých kartách. Pro další informace viz kapitolu 14, Nastavení a přizpůsobení. Kromě toho lze nastavit velikost použitých ikon pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení > Velikost ikon > Lišta karet.

Rozhraní Kompaktní skupiny

Rozhraní Kompaktní skupiny je jiný typ uživatelského rozhraní, který nepoužívá nástrojové lišty ani karty k rozdělení dostupných příkazů. Místo toho jsou příkazy uspořádány do kontextových skupin, které jsou vizuálně odděleny svislými čarami. Každá skupina obsahuje ikony, nabídky a další ovládací prvky podle potřeby. Obrázek 47 zobrazuje výchozí konfiguraci příkazů Kompaktní skupiny (zobrazí se například při výběru prázdné buňky).

Image37

Obrázek 47: Rozhraní Kompaktní skupiny

Podobně jako v rozhraní s kartami, pokud se všechny skupiny nevejdou na šířku okna Calc, objeví se směrem doprava dvě pravoúhlé závorky (>>) (viz obrázek 47). Stisknutím tlačítka >> zpřístupníme další skupiny, které nejsou aktuálně viditelné - viz, například, obrázek 48 , který zobrazuje skrytou skupinu odpovídající obrázku 47.

Image50

Obrázek 48: Kompaktní skupiny – další skupiny

Jak je patrné z obrázků 47 a 48, mnoho skupin poskytuje několik ikon umístěných nad tlačítkem nabídky. Stisknutím tlačítka nabídky se zobrazí nabídka příkazů týkajících se skupiny, jak je zobrazeno například na obrázku 49.

Image51

Obrázek 49: Rozhraní Kompaktní skupiny – Úprava skupiny a nabídka

Skupiny zobrazené v rozhraní Kompaktní skupiny se liší v závislosti na kontextu. Pokud je například aktuálně vybrán obrázek, zobrazí se skupiny uvedené na obrázku 50.

Image52

Obrázek 50: Rozhraní Kompaktní skupiny s vybraným obrázkem

Na pravé straně rozhraní Kompaktní skupiny je malá oblast obsahující ikony Najít a nahradit (Ctrl + H), Nápověda LibreOfficeZavřít nad tlačítkem Nabídka. Obsah této nabídky není kontextový a vždy obsahuje příkazy zobrazené na obrázku 51.

Image39

Obrázek 51: Nabídka Kompaktní skupiny

Rozhraní Kompaktní skupiny lze přizpůsobit pomocí karty Lišta karet dialogového okna Nástroje > Přizpůsobit a zobrazit a skrýt jednotlivé ikony na různých skupinách. Pro další informace viz kapitolu 14, Nastavení a přizpůsobení. Kromě toho lze nastavit velikost použitých ikon pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení > Velikost ikon > Lišta karet.

Obsah