Image1

Calc Guide 7.4

Příloha A 
Klávesové zkratky

 

Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorskými právy © 2023 týmem pro dokumentaci LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Skip Masonsmith

 

 

Pro předchozí vydání

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

Simon Brydon

Richard Barnes

Peter Kupfer

Iain Roberts

Magnus Adielsson

Sandeep Samuel Medikonda

Zachary Parliman

Steve Fanning

Drew Jensen

Gordon Bates

Kees Kriek

Felipe Viggiano

Rafael Lima

Zpětná vazba

Jakékoli připomínky nebo návrhy k tomuto dokumentu prosím směřujte do fóra dokumentačního týmu na adrese https://community.documentfoundation.org/c/documentation/loguides/ (registrace je nutná) nebo pošlete e-mail na adresu: loguides@community.documentfoundation.org.

Poznámka

Vše, co napíšete do fóra, včetně vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů, které jsou ve zprávě napsány, je veřejně archivováno a nemůže být smazáno. E-maily zaslané do fóra jsou moderovány.

Datum vydání a verze programu

Vydáno březen 2023. Založeno na LibreOffice 7.4 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Úvod

Program Calc můžeme používat i bez ukazovacího zařízení, jako je myš nebo touchpad, a to s využitím klávesových zkratek. V této příloze je uveden obsáhlý referenční seznam dostupných vestavěných zkratek, který můžeme procházet a vyhledávat ty, které se nám mohou hodit při každodenní práci.

Při první instalaci LibreOffice je k dispozici výchozí sada klávesových zkratek Calc. Ty jsou popsány v této kapitole za předpokladu, že nedojde k žádnému přizpůsobení. Při používání aplikace Calc můžeme zjistit zkratky pro běžné operace sledováním sekvencí kláves uvedených v nabídkách a v popiscích ikon na nástrojové liště. Obsáhlejší seznam klávesových zkratek si můžeme prohlédnout také na kartě Klávesnice dialogového okna Přizpůsobit (Nástroje > Přizpůsobit).

Další informace o mnoha kombinacích kláves najdeme v jednotlivých kapitolách této příručky a v systému nápovědy.

Můžeme také definovat své vlastní klávesové zkratky nebo změnit stávající klávesové zkratky v hlavní nabídce Nástroje > Přizpůsobit > Klávesnice. Další pokyny nalezneme v kapitole 14, Nastavení a přizpůsobení. Některé klávesové zkratky nelze měnit; tyto klávesové zkratky jsou uvedeny v části “Klávesové zkratky, které nelze změnit” na straně 1 (Windows / Linux) a 1 (macOS).

Upozornění

Při přiřazování předdefinovaných klávesových zkratek musíme být opatrní. Ačkoliv můžeme resetovat klávesové zkratky zpět na výchozí hodnoty LibreOffice, změna běžně používaných klávesových zkratek, například F1 pro nápovědu, může způsobit zmatek a frustrace, zejména pokud sdílejí počítač jiní uživatelé.

Poznámka

Různé operační systémy mohou přidělovat určité klávesy funkcím operačního systému a v takových případech tyto klávesy nemusí vykonávat funkce Calc popsané v této příloze.

Například funkční klávesa F1 může být použita k přepnutí počítače se systémem Windows do režimu spánku/hibernace, a proto ji nelze použít k přístupu do systému nápovědy Calc. U některých verzí macOS je klávesová zkratka Cmd + F5 použita pro zobrazení dialogového okna VoiceOver a nemůže být používána pro zobrazení postranní lišty aplikace Calc. Podobně u některých verzí macOS je klávesová zkratka Shift + F11 použita pro zobrazení plochy a nemůže být používána pro zobrazení dialogového okna Uložit jako šablonu v aplikaci Calc.

V dokumentaci našeho počítačového systému zjistíme, která stisknutí kláves používá operační systém, a proto nemůže provádět funkce programu Calc.

Zbývající část této kapitoly se skládá ze dvou hlavních oddílů, z nichž jeden obsahuje seznam klávesových zkratek dostupných v prostředích Windows a Linux a druhý seznam klávesových zkratek pro systém MacOS.

Klávesové zkratky pro Windows / Linux

Poznámka

Mnoho klávesových zkratek v této části používá klávesu Ctrl. Některé klávesnice mají dvě klávesy Ctrl a v takovém případě budeme možná muset experimentovat, abychom zjistili, kterou z těchto dvou kláves použít.

Klávesové zkratky související s možnostmi hlavní nabídky a nástrojových lišt

Tabulky 1 až 4  představují seznam klávesových zkratek aplikace Calc, které lze použít namísto možností v hlavní nabídce, standardní nástrojové liště nebo nástrojové liště Formátování. Předpokládá se, že nástrojové lišty obsahují výchozí sadu ikon bez jakéhokoli přizpůsobení uživatelem.

Tabulka 1: Klávesové zkratky funkčních kláves pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

Windows/Linux

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

F1

Nápověda > Nápověda LibreOffice.

F2

Úpravy > Režim úpravy buňky.

Ctrl+F2

Vložit > Funkce.

Ctrl+F3

List > Pojmenované oblasti a výrazy > Spravovat.

Shift+F3

Formát > Text > Měnit velikost.

F4

List > Měnit typ odkazu na buňku.

Ctrl+Shift+F4

Zobrazit > Zdroje dats.

F5

Zobrazit > Navigátor.

Ctrl+F5

Zobrazit > Postranní lišta.

Shift+F5

Nástroje > Detektiv > Vyhledávání závislostí.

F7

Nástroje > Kontrola pravopisu.

ikona Kontrola pravopis na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+F7

Nástroje > Slovník synonyms.

Ctrl+Shift+F7

Nástroje > Jazyk > Převod hangul/handža. Dostupnost této možnosti nabídky závisí na volbách v Nástroje > Možnosti > Nastavení jazyka > Jazyky.

Shift+F7

Nástroje > Automatická kontrola pravopisu.

Ctrl+F8

Zobrazit > Zvýrazňování hodnot.

F9

Data > Spočítat > Přepočítat.

Shift+F9

Nástroje > Detektiv > Předchůdci.

Ctrl+Shift+F9

Data > Spočítat > Přepočítat ihned.

F11

Zobrazit > Styly.

Styly > Spravovat styly.

Shift+F11

Soubor > Šablony > Uložit jako šablonu.

Prostřednictvím rozevírací nabídky na ikoně Uložit na Standardní nástrojové liště.

F12

Data > Seskupení a souhrn > Seskupit.

Ctrl+F12

Data > Seskupení a souhrn > Zrušit skupinu.

Alt+F12

Nástroje > Možnosti.

Tabulka 2: Klávesové zkratky s čísly pro možnosti hlavní nabídky a nástrojové lišty

Windows/Linux

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Ctrl+1

Formát > Buňky.

Ctrl+Shift+1

Formát > Formát čísla > Číslo (použijeme klávesu “1” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako číslo na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+2

Formát > Formát čísla > Vědecký (použijeme klávesu “2” na hlavní klávesnici).

Ctrl+Shift+3

Formát > Formát čísla > Datum (použijeme klávesu “3” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako datum na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+4

Formát > Formát čísla > Měna (použijeme klávesu “4” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako měnu na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+5

Formát > Formát čísla > procento (použijeme klávesu “5” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako procento na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+6

Formát > Formát čísla > Obecný  (použijeme klávesu “6” na hlavní klávesnici).

Tabulka 3: Klávesové zkratky s písmeny pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

Windows/Linux

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Ctrl+B

Formát > Text > Tučné.

Ikona Tučné na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+B

Formát > Text > Dolní index.

Ctrl+C

Úpravy > Kopírovat.

Ikona Kopírovat ikona na nástrojové liště Standardní.

Ctrl+Alt+C

Vložit > Komentář.

List > Komentáře buňky > Upravit komentář.

Ikona Vložit komentář na nástrojové liště Standardní.

Ctrl+D

List > Vyplnit buňky > Vyplnit dolů.

Prostřednictvím rozevíracích nabídek na ikonách Řádek nebo Sloupec na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+E

Formát > Zarovnání textu > Na střed.

Ikona Zarovnat na střed na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Alt+E

Nástroje > Správce rozšíření.

Ctrl+F

Úpravy > Najít.

Ctrl+H

Úpravy > Najít a nahradit.

Ikona Najít a nahradit na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+I

Formát > Text > Kurzíva.

Ikona Kurzíva na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+J

Formát > Zarovnání textu > Do bloku.

Ctrl+Shift+J

Zobrazit> Celá obrazovka.

Ctrl+K

Vložit > Hypertextový odkaz.

Ikona Vložit hypertextový odkaz na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+L

Formát > Zarovnání > Vlevo.

Ikona Zarovnat vlevo na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+L

Data > Automatický filtr.

Ikona Automatický filtr na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+M

Formát > Vymazat přímé formátování.

Ikona Vymazat přímé formátování na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+M

Úpravy > Režim úprav.

Ctrl+N

Soubor > Nový > Sešit.

Ikona Nový na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+N

Soubor > Nový > Šablony.

Soubor > Šablony > Spravovat šablony.

Prostřednictvím rozevírací nabídky na ikoně Nový na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+O

Soubor > Otevřít.

Ikona Otevřít na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+O

Soubor > Náhled tisku.

Ikona Přepnout náhled tisku na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+P

Soubor > Tisk.

Tisk na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+P

Formát > Text > Horní index.

Ctrl+Q

Soubor > Ukončit LibreOffice.

Ctrl+R

Formát > Zarovnání textu > Vpravo.

Ikona Zarovnat vpravo na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+S

Soubor > Uložit.

Ikona Uložit na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+S

Soubor > Uložit jako.

Prostřednictvím rozevírací nabídky na ikoně Uložit na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+U

Ikona Podtržené na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+V

Úpravy > Vložit.

Ikona Vložit na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+V

Úpravy > Vložit jinak > Vložit jinak.

Ctrl+Alt+Shift+V

Úpravy > Vložit jinak > Vložit neformátovaný text.

Ctrl+W

Okno > Zavřít okno.

Ctrl+X

Úpravy > Vyjmout.

Ikona Vyjmout na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Y

Úpravy > Znovu.

Ikona Znovu na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Shift+Y

Úpravy > Opakovat.

Ctrl+Z

Úpravy > Zpět.

Ikona Zpět na Standardní nástrojové liště.

Tabulka 4: Další klávesové zkratky pro nabídky a nástrojové lišty

Windows/Linux

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Ctrl+Shift+Pg up

Úpravy > Vybrat > Vybrat po předchozí list.

Ctrl+Shift+Pg down

Úpravy > Vybrat > Vybrat po následující list.

Backspace

List > Vymazat buňky.

Ctrl+Tab

List > Navigovat > Na následující list.

Ctrl+Shift+Tab

List > Navigovat > Předchozí list.

Ctrl+Space

Úpravy > Vybrat > Vybrat sloupec.

Shift+Space

Úpravy > Vybrat > Vybrat řádek.

Ctrl+Shift+mezerník

Úpravy > Vybrat vše.

Ctrl++

List > Vložit buňky (použijeme klávesu + na numerické klávesnici).

Ctrl+-

List > Smazat buňky.

Ctrl+*

Úpravy > Vybrat > Vybrat oblast dat (použijeme klávesu * na numerické klávesnici).

Ctrl+;

Vložit > Datum.

Ctrl+Shift+;

Vložit > Čas.

Ctrl+Alt+=

Vložit > Objekt > Objekt vzorce.

Ctrl+`

Zobrazit > Zobrazit vzorec. Znak obrácené čárky (`) najdeme vlevo od klávesy "1" na mnoha anglických klávesnicích.

Shift+Esc

Nápověda > Hledat příkazy.

Další klávesové zkratky aplikace Calc

Tabulky 5 až 10  poskytují seznamy dalších klávesových zkratek aplikace Calc, které mohou být pro uživatele méně známé, protože nejsou uvedeny v položkách nabídek nebo v popisech nástrojů spojených s ikonami na standardní nástrojové liště a nástrojové liště Formátování.

Tabulka 5: Klávesové zkratky dalších funkčních kláves

Windows/Linux

Popis

Shift+F1

Zobrazí místní nápovědu.

Ctrl+F1

Zobrazí komentář připojený k aktuální buňce.

Ctrl+Shift+F2

Přesune kurzor do vstupní řádky, kde můžeme zadat vzorec pro aktuální buňku.

Ctrl+Shift+F5

Ctrl+Shift+T

Přesune kurzor do Pole názvu na Liště vzorců.

Tabulka 6: Další klávesové zkratky s písmeny

Windows/Linux

Popis

Ctrl+A

Vybereme všechny buňky v aktuálním listu.

Ctrl+Shift+R

Překreslí zobrazení dokumentu.

Ctrl+Shift+Z

Vrátí poslední provedenou akci pomocí příkazu Zpět.

Tabulka 7: Klávesové zkratky kláves se šipkami

Windows/Linux

Popis

Přesune zaměření na buňku nad aktuální buňkou.

Ctrl+↑

Přesune kurzor směrem nahoru k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Shift+↑

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem nahoru.

Ctrl+Shift+↑

Vybere buňky směrem nahoru až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Alt + Shift + ↑

Optimalizuje výšku řádku na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku vpravo od aktuální buňky.

Ctrl+→

Přesune kurzor směrem doprava k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Shift+→

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem doprava.

Ctrl+Shift+→

Vybere buňky směrem doprava až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Alt+→

Zvětší šířku aktuální sloupce.

Alt+Shift+→

Optimalizuje šířku sloupce na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku pod aktuální buňkou.

Ctrl+↓

Přesune kurzor směrem dolů k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Alt+↓

Otevře rozevírací seznam textových položek, které byly dříve zadány do jiných buněk ve stejném sloupci.

Shift+↓

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem dolů.

Ctrl+Shift+↓

Vybere buňky směrem dolů až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Alt+Posun+↓

Optimalizuje výšku řádku na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku vlevo od aktuální buňky.

Ctrl+←

Přesune kurzor směrem doleva na okraj aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku, která obsahuje data).

Shift+←

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné vlevo.

Ctrl+Shift+←

Vybere buňky směrem doleva až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Alt+←

Zmenší šířku aktuálního sloupce.

Alt+Shift+←

Optimalizuje šířku sloupce na základě aktuální buňky.

Tabulka 8: Klávesové zkratky využívající kláves Home a End

Windows/Linux

Popis

Home

Přesune kurzor do první buňky aktuálního řádku.

Ctrl+Home

Přesune kurzor do první buňky (A1) aktuálního listu.

Shift+Home

Vybereme buňky od kurzoru k první buňce aktuálního řádku.

Ctrl+Shift+Home

Vybere všechny buňky od kurzoru až k první buňce (A1) aktuálního listu.

End

Přesune kurzor v aktuálním řádku do poslední sloupce sloupce obsahujícího data v listu.

Ctrl+End

Přesune kurzor na buňku v posledním sloupci a řádku, který obsahuje data v aktuálním listu.

Shift+End

Vybere buňky v aktuálním řádku od kurzoru k buňce v posledním sloupci obsahujícím data v listu.

Ctrl+Shift+End

Vybere všechny buňky od kurzoru k buňce v posledním sloupci a řádku, která obsahuje data v aktuálním listu.

Tabulka 9: Další klávesové zkratky pro klávesy Page Up a Page Down

Windows/Linux

Popis

Pg up

Přesun o jednu stránku (obrazovku) nahoru.

Ctrl+Pg up

Přejde na předchozí list.

Shift+Pg up

Vybereme buňky od kurzoru až na řádek, který je o jednu stránku výše.

Alt+Pg up

Přesun o jednu stránku (obrazovku) doleva.

Alt+Shift+Pg up

Vybere buňky od kurzoru až po sloupec, který je o jednu stránku vlevo.

Pg down

Přesun o jednu stránku (obrazovku) dolů.

Ctrl+Pg down

Přesun na další list.

Shift+Pg down

Vybere buňky od kurzoru až po řádek, který je o stránku níže.

Alt+Pg down

Přesun o jednu stránky (obrazovku) doprava.

Alt+Shift+Pg down

Vybere buňky od kurzoru až po sloupec, který je o jednu stránku vpravo.

Tabulka 10: Další různé klávesové zkratky

Windows/Linux

Popis

Escape

Zruší aktuální úpravu buňky.

Vložit

Po provedení výběru otevře dialogové okno Vložit jinak.

Ctrl+Insert

Zkopíruje vybranou buňku nebo oblast buněk do schránky a připraví se na pozdější operaci vložení.

Shift+Insert

Vloží obsah schránky do vybraných buněk.

Delete

Odstraní obsah buňky bez dialogu (neodstraní formátování).

Shift+Delete

Odebere a zkopíruje výběr do schránky.

Ctrl+Backspace

Pokud není vybraná buňka viditelná na obrazovce, přesune pohled zpět na tuto buňku.

Shift+Backspace

Zruší výběr aktuálního výběru buněk bez odstranění obsahu.

Alt+Backspace

Vrátí poslední příkaz nebo poslední položku, kterou jsme zadali.

Ctrl+[

Vybere buňky, na kterých je aktuální buňka závislá.

Ctrl+]

Vybere buňky, které jsou závislé na aktuální buňce.

Ctrl+/

Vybere buňky v rozsahu maticového vzorce, který obsahuje kurzor.

Ctrl+

Zkopíruje obsah buňky nad kurzorem do aktuální buňky, ale zůstane v aktuální buňce v režimu úpravy, takže můžeme provádět další změny.

Použijeme klávesu jednoduchého apostrofu.

Enter

Přesune kurzor na další buňku ve vybrané oblasti shora dolů a poté zleva doprava. Pokud chceme určit, kterým směrem se kurzor pohybuje, přejdeme v hlavní nabídce do Nástroje > možnost > LibreOffice Calc > Obecné.

Ctrl+Enter

Při úpravě buňky vloží do aktuální buňky ruční zalomení řádku.

Ctrl+Shift+Enter

Vytvoří matici v aktuální oblasti pomocí informací zadaných ve vstupním řádku.

Alt+Enter

Vyplní vybranou oblast buněk vzorcem, který jsme zadali do vstupního řádku.

Alt+=

Ekvivalent výběru Vybrat funkci > Součet na Liště vzorců.

Klávesové zkratky grafu

Tabulka 11 uvádí některé klávesové zkratky, které jsou k dispozici v grafu aplikace Calc.

Tip

Můžeme použít klávesu Alt ve spojení s klávesami šipek, plus (+) a mínus (-) pro jemnější pohyb prvků a tím pro větší přesnost umístění jednotlivých prvků v grafu.

Tabulka 11: Klávesové zkratky

Windows/Linux

Akce

Tabulátor

Vybere další prvek grafu.

Shift+Tab

Vybere předchozí prvek grafu.

Home

Vybere první prvek grafu.

End

Vybere poslední prvek grafu.

Esc

Zruší výběr.

Klávesy šipek

Přesouvají prvek ve směru šipky.

Klávesy šipek v koláčových grafech

Přesunou vybraný segment výseče ve směru šipky.

F2 v popisech

Vstup do režimu zadávání textu.

F3 v legendách a datových řadách

Otevírá skupiny, takže můžeme upravovat jednotlivé komponenty.

Ctrl+F3 v legendách a datových řadách

Ukonči režim práce ve skupině.

+/-

Zvětší nebo zmenší graf (použijeme klávesy + / na numerické klávesnici).

+/- v koláčových grafech

Přesune vybraný koláčový segment mimo koláčový graf nebo do něj (použijeme klávesy + / na numerické klávesnici).

Klávesové zkratky osnovy

Tabulka 12 popisuje klávesové zkratky, které jsou k dispozici v okně osnovy. Pokud chceme použít tyto klávesové zkratky, stiskneme klávesu F6 nebo Shift + F6, dokud se nedostaneme do svislého nebo vodorovného okna osnovy.

Tabulka 12: Klávesové zkratky osnovy

Windows/Linux

Akce

Tabulátor

Cyklicky prochází všechny položky osnovy shora dolů nebo zleva doprava.

Shift+Tab

Cyklicky prochází všechny položky osnovy v opačném směru.

Ctrl+1Ctrl+8

Zobrazí všechny úrovně až do zadaného čísla úrovně a zároveň skryje v osnově všechny úrovně s vyšším číslem.

+/-

Zobrazí (+) nebo skryje (-) prvky vybrané skupiny v osnově (použijeme klávesy +/- na numerické klávesnici).

Enter

Aktivuje vybrané tlačítko ukazatele.

Klávesy šipek

Přepíná mezi tlačítky ukazatele ve směru šipky.

Klávesové zkratky, které nelze změnit

Tabulka 13  zobrazuje kombinace kláves, které jsou v seznamu Klávesové zkratky na kartě Klávesnice v dialogovém okně Nástroje > Přizpůsobit, pokud je vybrána volba Calc.

Tabulka 13: Zašedlé kombinace kláves v nabídce Nástroje > Přizpůsobení > Klávesnice

Operační systém

Kombinace kláves v dialogovém okně Přizpůsobení zobrazené šedě

Windows 10

F1, Ctrl+F1, Shift+F1

Shift+F2

Ctrl+F4, Alt+F4, Ctrl+Alt+F4

F6, Ctrl+F6, Shift+F6, Ctrl+Shift+F6

F10

Linux

F1, Ctrl+F1, Shift+F1

Shift+F2

Ctrl+F4, Alt+F4, Ctrl+Alt+F4

F6, Ctrl+F6, Shift+F6, Ctrl+Shift+F6

F10

Ctrl+Shift+0, Ctrl+Shift+1, Ctrl+Shift+2, Ctrl+Shift+3, Ctrl+Shift+4, Ctrl+Shift+5, Ctrl+Shift+6, Ctrl+Shift+7, Ctrl+Shift+8, Ctrl+Shift+9

Klávesové zkratky macOS

Symboly klávesnice macOS

Klávesy na mnoha klávesnicích systému macOS používají spíše symboly než textové popisky. V tabulce 14  jsou uvedeny některé běžné symboly klávesnice systému macOS a jejich význam. V následujících tabulkách jsou použity spíše názvy kláves než symboly, protože ty se nemusí vyskytovat na všech klávesnicích systému macOS.

Tabulka 14: Běžné symboly klávesnice macOS

Název klávesy

Symbol

Příkaz (v následujících tabulkách zkráceno na „Cmd“)

Image2

Control (v následujících tabulkách zkráceno na „Ctrl“)

Image3

Možnost

Image4

Shift

Image5

Page Up (v následujících tabulkách zkráceno na „Pg Up“)

Image6

Page Down (v následujících tabulkách zkráceno na „Pg Dn“)

Image7

Home

Image8

End

Image9

Delete

Image10

Forward Delete (v následujících tabulkách zkráceno na „Fwd Del“)

Image11

Klávesové zkratky související s možnostmi hlavní nabídky a nástrojových lišt

Tabulky 15 až 18  představují seznam klávesových zkratek aplikace Calc, které lze použít namísto možností v hlavní nabídce, standardní nástrojové liště nebo nástrojové liště Formátování. Předpokládá se, že nástrojové lišty obsahují výchozí sadu ikon bez jakýchkoli uživatelských úprav.

Tabulka 15: Klávesové zkratky funkčních kláves pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

macOS

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

F1

Nápověda > Nápověda LibreOffice.

F2

Úpravy > Režim úpravy buňky.

Cmd+F2

Vložit > Funkce.

Cmd+F3

List > Pojmenované oblasti a výrazy > Spravovat.

Shift+F3

Formát > Text > Měnit velikost.

F4

List > Měnit typ odkazu na buňku.

Shift+Cmd+F4

Zobrazit > Zdroje dat.

F5

Zobrazit > Navigátor.

Cmd+F5

Zobrazit > Postranní lišta.

Shift+F5

Nástroje > Detektiv > Vyhledávání závislostí.

Cmd+F7

Nástroje > Slovník synonym.

Shift+Cmd+F7

Nástroje > Jazyk > Převod hangul/handža. Dostupnost této možnosti závisí na výběru v nabídce LibreOffice > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky.

Shift+F7

Nástroje > Automatická kontrola pravopisu.

Cmd+F8

Zobrazit > Zvýrazňování hodnot.

F9

Data > Spočítat > Přepočítat.

Shift+F9

Nástroje > Detektiv > Předchůdci.

Shift+Cmd+F9

Data > Spočítat > Přepočítat ihned.

Shift+F11

Soubor > Šablony > Uložit jako šablonu.

Pomocí ikony Uložit s rozbalovací nabídkou na standardní nástrojové liště.

F12

Data > Seskupení a souhrn > Seskupit.

Cmd+F12

Data > Seskupení a souhrn > Zrušit skupinu.

Tabulka 16: Klávesové zkratky s čísly pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

macOS

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Cmd+1

Formát > Buňky.

Ctrl+Shift+1

Formát > Formát čísla > Číslo (použijeme klávesu “1” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako číslo na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+2

Formát > Formát čísla > Vědecký (použijeme klávesu “2” na hlavní klávesnici).

Ctrl+Shift+3

Formát > Formát čísla > Datum (použijeme klávesu “3” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako datum na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+4

Formát > Formát čísla > Měna (použijeme klávesu “4” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako měnu na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+5

Formát > Formát čísla > procento (použijeme klávesu “5” na hlavní klávesnici).

Ikona Formátovat jako procento na nástrojové liště Formátování.

Ctrl+Shift+6

Formát > Formát čísla > Obecný  (použijeme klávesu “6” na hlavní klávesnici).

Tabulka 17: Klávesové zkratky s písmeny pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

macOS

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Cmd+B

Formát > Text > Tučné.

Ikona Tučné na nástrojové liště Formátování.

Shift+Cmd+B

Formát > Text > Dolní index.

Cmd+C

Úpravy > Kopírovat.

Ikona Kopírovat ikona na nástrojové liště Standardní.

Option+Cmd+C

Vložit > Komentář.

Listy > Komentáře buňky > Upravit komentář.

Ikona Vložit komentář na nástrojové liště Standardní.

Cmd+D

List > Vyplnit buňky > Vyplnit dolů.

Cmd+E

Formát > Zarovnání textu > Na střed.

Ikona Zarovnat na střed na nástrojové liště Formátování.

Option+Cmd+E

Nástroje > Správce rozšíření.

Cmd+F

Úpravy > Najít.

Option+Cmd+F

Upravit > Najít a nahradit.

Ikona Najít a nahradit na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+Cmd+F

Zobrazit> Celá obrazovka.

Cmd+H

LibreOffice > Skrýt LibreOffice.

Cmd+I

Formát > Text > Kurzíva.

Ikona Kurzíva na nástrojové liště Formátování.

Cmd+J

Formát > Zarovnání textu > Do bloku.

Cmd+K

Vložit > Hypertextový odkaz.

Ikona Vložit hypertextový odkaz na Standardní nástrojové liště.

Cmd+L

Formát > Zarovnání textu > Vlevo.

Ikona Zarovnat vlevo na nástrojové liště Formátování.

Shift+Cmd+L

Data > Automatický filtr.

Ikona Automatický filtr na Standardní nástrojové liště.

Ctrl+M

Formát > Vymazat přímé formátování.

Ikona Vymazat přímé formátování na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+M

Úpravy > Režim úprav.

Cmd+N

Soubor > Nový > Sešit.

Ikona Nový na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+N

Soubor > Nový > Šablony.

Soubor > Šablony > Spravovat šablony.

Prostřednictvím rozevírací nabídky na ikoně Nový na Standardní nástrojové liště.

Cmd+O

Soubor > Otevřít.

Ikona Otevřít na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+O

Soubor > Náhled tisku.

Ikona Přepnout náhled tisku na Standardní nástrojové liště.

Cmd+P

Soubor > Tisk.

Tisk na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+P

Formát > Text > Horní index.

Cmd+Q

LibreOffice > Ukončit LibreOffice.

Cmd+R

Formát > Zarovnání textu > Vpravo.

Ikona Zarovnat vpravo na nástrojové liště Formátování.

Cmd+S

Soubor > Uložit.

Ikona Uložit na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+S

Soubor > Uložit jako.

Cmd+T

Zobrazit > Styly.

Styly > Spravovat styly.

Cmd+U

Ikona Podtržené na nástrojové liště Formátování.

Cmd+V

Úpravy > Vložit.

Ikona Vložit na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+V

Úpravy > Vložit jinak > Vložit jinak.

Option+Shift+Cmd+V

Úpravy > Vložit jinak > Vložit neformátovaný text.

Cmd+W

Okno > Zavřít okno.

Cmd+X

Úpravy > Vyjmout.

Ikona Vyjmout na Standardní nástrojové liště.

Cmd+Y

Úpravy > Znovu.

Ikona Znovu na Standardní nástrojové liště.

Shift+Cmd+Y

Úpravy > Opakovat.

Cmd+Z

Úpravy > Zpět.

Ikona Zpět na Standardní nástrojové liště.

Tabulka 18: Další klávesové zkratky pro možnosti nabídky a nástrojové lišty

macOS

Odpovídající volby hlavní nabídky / nástrojové lišty

Shift+Cmd+Pg Up

Úpravy > Vybrat > Vybrat po předchozí list.

Shift+Cmd+Pg Dn

Úpravy > Vybrat > Vybrat po následující list.

Delete

Sheet > Clear Cells.

Ctrl+Space

Úpravy > Vybrat > Vybrat sloupec.

Shift+Space

Edit > Select > Select Row.

Ctrl+Shift+mezerník

Cmd+A

Úpravy > Vybrat vše.

Cmd++

List > Vložit buňky (použijeme klávesu + na numerické klávesnici).

Cmd+-

List > Smazat buňky.

Cmd+*

Úpravy > Vybrat > Vybrat oblast dat.

Cmd+;

Vložit > Datum.

Option+Cmd+=

Vložit > Objekt > Objekt vzorce.

Shift+Cmd+;

Nástroje > Kontrola pravopisu.

ikona Kontrola pravopis na Standardní nástrojové liště.

Cmd+,

LibreOffice > Možnosti.

Další klávesové zkratky aplikace Calc

Tabulky 19 až 24  poskytují seznamy dalších klávesových zkratek aplikace Calc, které mohou být pro uživatele méně známé, protože nejsou uvedeny v položkách nabídek nebo v popisech nástrojů spojených s ikonami na standardní nástrojové liště a nástrojové liště Formátování.

Tabulka 19: Další klávesové zkratky funkčních kláves

macOS

Popis

Shift+F1

Zobrazí místní nápovědu.

Cmd+F1

Zobrazí komentář připojený k aktuální buňce.

Shift+Cmd+F2

Přesune kurzor do vstupní řádky, kde můžeme zadat vzorec pro aktuální buňku.

Shift+Cmd+F5

Shift+Cmd+T

Přesune kurzor do Pole názvu na Liště vzorců.

F8

Přepíná mezi standardním a rozšířeným režimem výběru.

Shift+F8

Přepíná mezi standardním a doplnitelným režimem výběru.

Tabulka 20: Další klávesové zkratky s písmeny

macOS

Popis

Cmd+G

Opakuje hledání vpřed.

Shift+Cmd+R

Překreslí zobrazení dokumentu.

Shift+Cmd+Z

Vrátí poslední provedenou akci pomocí příkazu Zpět.

Tabulka 21: Klávesové zkratky se šipkami

macOS

Popis

Přesune zaměření na buňku nad aktuální buňkou.

Cmd+↑

Přesune kurzor směrem nahoru k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Shift+↑

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem nahoru.

Shift+Cmd+↑

Vybere buňky směrem nahoru až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Option+Shift+↑

Optimalizuje výšku řádku na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku vpravo od aktuální buňky.

Cmd+→

Přesune kurzor směrem doprava k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Shift + →

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem doprava.

Shift+Cmd+→

Vybere buňky směrem doprava až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Option+→

Zvětší šířku aktuální sloupce.

Option+Shift+→

Optimalizuje šířku sloupce na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku pod aktuální buňkou.

Cmd+↓

Přesune kurzor směrem dolů k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Option+↓

Otevře rozevírací seznam textových položek, které byly dříve zadány do jiných buněk ve stejném sloupci.

Shift+↓

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné směrem dolů.

Shift+Cmd+↓

Vybere buňky směrem dolů až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Option+Shift+↓

Optimalizuje výšku řádku na základě aktuální buňky.

Přesune zaměření na buňku vlevo od aktuální buňky.

Cmd+←

Přesune kurzor směrem doleva k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, přesune se kurzor do nejbližší buňky obsahující data).

Shift+←

Vybere sousední buňku nebo buňky umístěné vlevo.

Shift+Cmd+←

Vybere buňky směrem doleva až k okraji aktuálního rozsahu dat (pokud je buňka sousedící s kurzorem prázdná, kurzor se přesune na další buňku obsahující data).

Option+←

Zmenší šířku aktuálního sloupce.

Option+Shift+←

Optimalizuje šířku sloupce na základě aktuální buňky.

Tabulka 22: Klávesové zkratky z klávesami Home a End

macOS

Popis

Home

Přesune kurzor do první buňky aktuálního řádku.

Cmd+Home

Přesune kurzor do první buňky aktuálního listu (A1).

Shift+Home

Vybereme buňky od kurzoru k první buňce aktuálního řádku.

Shift+Cmd+Home

Vybere všechny buňky od kurzoru až k první buňce aktuálního listu (A1).

End

Přesune kurzor v aktuálním řádku do poslední sloupce sloupce obsahujícího data v listu.

Cmd+End

Přesune kurzor na buňku v posledním sloupci a řádku, který obsahuje data v aktuálním listu.

Shift+End

Vybere buňky v aktuálním řádku od kurzoru k buňce v posledním sloupci obsahujícím data v listu.

Shift+Cmd+End

Vybere všechny buňky od kurzoru k buňce v posledním sloupci a řádku, která obsahuje data v aktuálním listu.

Tabulka 23: Další klávesové zkratky s klávesami Page Up a Page Down

macOS

Popis

Pg Up

Přesun o jednu stránku (obrazovku) nahoru.

Cmd+Pg Up

Přejde na předchozí list.

Shift+Pg Dn

Vybereme buňky od kurzoru až na řádek, který je o jednu stránku výše.

Option+Pg Dn

Přesun o jednu stránku (obrazovku) doleva.

Option+Shift+Pg Dn

Vybere buňky od kurzoru až po sloupec, který je o jednu stránku vlevo.

Pg Dn

Přesun o jednu stránku (obrazovku) dolů.

Cmd+Pg Dn

Přesun na další list.

Shift+Pg Dn

Vybere buňky od kurzoru až po řádek, který je o stránku níže.

Option+Pg Up

Přesun o jednu stránky (obrazovku) doprava.

Option+Shift+Pg Up

Vybere buňky od kurzoru až po sloupec, který je o jednu stránku vpravo.

Tabulka 24: Ostatní klávesové zkratky

macOS

Popis

Esc

Zruší aktuální úpravu buňky.

Fwd Del

Odstraní obsah buňky bez dialogu (neodstraní formátování).

Cmd+Delete

Pokud není vybraná buňka viditelná na obrazovce, přesune pohled zpět na tuto buňku.

Option+Delete

Vrátí poslední příkaz nebo poslední položku, kterou jsme zadali.

Cmd+[

Vybere buňky, na kterých je aktuální buňka závislá.

Cmd+]

Vybere buňky, které jsou závislé na aktuální buňce.

Cmd+/

Vybere buňky v rozsahu maticového vzorce, který obsahuje kurzor.

Použijeme klávesu lomítka na hlavní klávesnici nebo na numerické klávesnici.

Cmd+

Zkopíruje obsah buňky nad kurzorem do aktuální buňky, ale zůstane v aktuální buňce v režimu úpravy, takže můžeme provádět další změny.

Použijeme klávesu jednoduchého apostrofu.

Enter

Přesune kurzor na další buňku ve vybrané oblasti shora dolů a poté zleva doprava. Pokud chceme určit, kterým směrem se kurzor pohybuje, přejdeme v hlavní nabídce do LibreOffice > Možnosti > LibreOffice Calc > Obecné.

Cmd+Enter

Při úpravě buňky vloží do aktuální buňky ruční zalomení řádku.

Shift+Cmd+Enter

Vytvoří matici v aktuální oblasti pomocí informací zadaných ve vstupním řádku.

Option+Enter

Vyplní vybranou oblast buněk vzorcem, který jsme zadali do vstupního řádku.

Klávesové zkratky grafu

Tabulka 25 uvádí některé klávesové zkratky, které jsou k dispozici v grafech aplikace Calc.

Tip

Pro větší přesnost pohybu prvků grafu můžeme použít klávesu Option v kombinaci s klávesami šipek, klávesou plus (+) nebo klávesou mínus (-).

Tabulka 25: Klávesové zkratky v grafech

macOS

Akce

Vybere další prvek grafu.

Shift+

Vybere předchozí prvek grafu.

Home

Vybere první prvek grafu.

End

Vybere poslední prvek grafu.

Esc

Zruší výběr.

Klávesy šipek

Přesouvají prvek ve směru šipky.

Klávesy šipek v koláčových grafech

Přesunou vybraný segment výseče ve směru šipky.

F2 v popisech

Vstup do režimu zadávání textu.

F3 v legendách a datových řadách

Otevírá skupiny, takže můžeme upravovat jednotlivé komponenty.

Cmd+F3 v legendách a datových řadách

Ukonči režim práce ve skupině.

Klávesové zkratky osnovy

Tabulka 26 obsahuje seznam klávesových zkratek, které je možné používat v okně osnovy. Pokud chceme použít tyto klávesové zkratky, stiskneme klávesu F6 nebo Shift + F6, dokud se nedostaneme do svislého nebo vodorovného okna osnovy.

Tabulka 26: Klávesové zkratky osnovy

macOS

Akce

Cyklicky prochází všechny položky osnovy shora dolů nebo zleva doprava.

Shift+

Cyklicky prochází všechny položky osnovy v opačném směru.

Cmd+1 Cmd+8

Zobrazí všechny úrovně až do zadaného čísla úrovně a zároveň skryje v osnově všechny úrovně s vyšším číslem.

+/-

Zobrazí (+) nebo skryje (-) prvky vybrané skupiny v osnově (použijeme klávesy +/- na numerické klávesnici).

Enter

Aktivuje vybrané tlačítko ukazatele.

Klávesy šipek

Přepíná mezi tlačítky ukazatele ve směru šipky.

Klávesové zkratky, které nelze změnit

Tabulka 27 zobrazuje kombinace kláves, které jsou v seznamu Klávesové zkratky na kartě Klávesnice v dialogovém okně Nástroje > Přizpůsobit, pokud je vybrána volba Calc.

Tabulka 27: Zašedlé kombinace kláves v nabídce Nástroje > Přizpůsobení > Klávesnice

Operační systém

Kombinace kláves v dialogovém okně Přizpůsobení zobrazené šedě

macOS

F1, Cmd+F1, Shift+F1

Shift+F2

Cmd+F4, Option+F4, Cmd+Option+F4

F6, Cmd+F6, Shift+F6, Shift+Cmd+F6

F10

Shift+Cmd+0, Shift+Cmd+1, Shift+Cmd+2, Shift+Cmd+3, Shift+Cmd+4, Shift+Cmd+5, Shift+Cmd+6, Shift+Cmd+7, Shift+Cmd+8, Shift+Cmd+9

Obsah