Image1

Draw Guide

Kapitola 6,
Úpravy obrázků

Rastrová grafika

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Elzett Kotze

Jean Hollis Weber

Pro předchozí vydání

John Cleland

Martin Fox

Jean Hollis Weber

John A. Smith

Peter Schofield

Regina Henschel

Claire Wood

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně emailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v červenci 2021. Založeno na LibreOffice 7.1 Community. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

Úvod

Předchozí kapitoly této příručky Draw se zabývaly pouze vektorovou grafikou. Nejčastěji používané typy vektorové grafiky jsou následující:

Draw obsahuje také řadu funkcí pro práci s rastrovou grafikou (bitmapami), jako jsou fotografie a naskenované obrázky, včetně importu, exportu a převodu z jednoho formátu do druhého.

Program Draw umí číst většinu grafických formátů. Má podobnou podmnožinu funkcí jako programy pro rastrovou grafiku, jako je Adobe Photoshop nebo Gimp. Rastrová grafika jsou obecně obrázky, které používají jeden z nejčastěji používaných následujících formátů:

Import obrázků

Vkládání

Chceme-li do výkresu importovat obrazové soubory, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Obrázek nebo klepneme na Vložit obrázek na Standardní nástrojové liště. Otevře se dialogové okno Vložit obrázek (obrázek 1).

Aplikace Draw obsahuje importní filtry pro většinu grafických formátů. Pokud má importovaný soubor grafický formát, ke kterému neexistuje importní filtr, doporučujeme použít některý z mnoha bezplatných programů pro převod grafiky do formátu, který aplikace Draw rozpozná.

Pokud je v dialogovém okně Vložit obrázek vybrána možnost Náhled, zobrazí se náhled souboru v rámečku na pravé straně. To usnadňuje výběr požadovaného souboru a také slouží ke kontrole, zda Draw může importovat použitý formát souboru.

Image2

Obrázek 1: Dialogové okno Vložit obrázek

Vkládání

Vložením grafiky do kresby se obrázek stane trvalou součástí kresby. Veškeré změny provedené ve vložené grafice se zobrazí pouze v kresbě, do které byla grafika vložena. Původní grafický soubor není ovlivněn.

K vložení dojde při importu grafiky do kresby pomocí jedné z následujících metod:

Hlavní výhodou vložení grafiky do kresby je, že grafika je vždy k dispozici bez ohledu na to, z jakého počítače je kresba otevřena.

Hlavní nevýhodou vkládání grafiky je, že vytváří velké soubory, což nemusí být žádoucí, pokud je omezená kapacita pro ukládání počítačových souborů. Také pokud je původní grafika změněna, pak se vložená grafika neaktualizuje při každém otevření výkresu.

Poznámka

Pokud má být grafika vložena do kresby LibreOffice, ujistíme se, že v dialogovém okně Vložit obrázek není vybrána možnost Vložit jako odkaz.

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Potvrdit obrázek jako odkazy

Propojení

Odkaz na původní grafiku nevloží grafiku do kresby, ale vytvoří odkaz na místo, kde se v počítači nachází původní grafický soubor. Při každém otevření kresby se v ní zobrazí veškerá propojená grafika.

Hlavní výhodou propojení grafického souboru při umístění do kresby je, že pokud je původní grafický soubor změněn nebo nahrazen grafikou se stejným názvem souboru, je verze grafiky v kresbě vždy aktuální. Při dalším otevření kresby se v kresbě otevře také nejnovější verze grafiky. Také velikost souboru kresby je mnohem menší a původní grafiku lze snadno upravovat pomocí specializovaných externích aplikací.

Hlavní nevýhodou propojování grafiky je, že pro správnou funkci propojení je nutné udržovat vazbu mezi kresbou a vloženým grafickým souborem. Pokud je kresba nebo původní grafický soubor přesunut na jiné místo v počítači, je třeba aktualizovat všechny odkazy tak, aby obsahovaly nové umístění.

 1. Otevřeme dialogové okno Vložit obrázek.

 2. V dialogovém okně Vložit obrázek vybereme možnost Vložit jako odkaz.

 3. Vybereme požadovaný grafický soubor a kliknutím na Otevřít otevřeme dialogové okno Potvrdit obrázek jako odkaz (obrázek 2).

 4. Kliknutím na Připojit propojíme soubor a zavřeme dialogové okno Potvrdit obrázek jako odkaz.

 5. pokud nemá být soubor propojen, klepneme na Vložit obrázek a soubor vložíme. Tím se také zavře dialogové okno Potvrdit obrázek jako odkaz.

Poznámka

Při propojení grafického souboru s kresbou LibreOffice se formát propojené grafiky nezmění.

Úprava odkazů

Odkazy lze aktualizovat, upravovat nebo rušit následujícím způsobem:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Úpravy > Odkazy na externí soubory a otevře se dialogové okno Upravit odkazy (obrázek 3).

 2. Vybereme odkaz, který chceme upravit.

Image4

Obrázek 3: Dialogové okno Upravit odkazy

 1. Podle potřeby klepneme na Upravit, Rozpojit odkaz nebo Aktualizovat.

 1. Kliknutím na Zavřít uložíme změny odkazu a zavřeme dialogové okno Upravit odkazy.

Skenování

U většiny skenerů lze naskenovaný obrázek vložit do kresby nebo dokumentu. Naskenované obrázky jsou vloženy ve formátu PNG. Ujistíme se, že je skener nakonfigurován pro daný počítač a podporován systémem SANE pro operační systém Linux nebo TWAIN pro operační systém Windows nebo Mac.

 1. Vložte do skeneru dokument, výkres nebo fotografii a ujistíme se, že je skener zapnutý a připravený.

 2. Pokud je skener používán s LibreOffice poprvé, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Multimédia > Skenovat > Vybrat zdroj a vybereme skener. Pokud byl skener již dříve použit, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Obrázek > Skenovat > Požadavek.

 3. Další postup závisí na ovladači skeneru, rozhraní a operačním systému počítače. Obvykle je třeba zadat možnosti skenování, jako je rozlišení, okno skenování atd. Další informace nalezneme v dokumentaci dodané se skenerem.

 4. Po naskenování obrázku jej Draw umístí do kresby. V tomto okamžiku jej lze upravovat jako jakoukoli jinou grafiku.

Poznámka

Pokud je k počítači připojeno více než jedno skenovací zařízení, vybere se zařízení při výběru zdroje. Tento výběr se stane výchozím zdrojem při použití požadavků na skenování, dokud není jako zdroj skenování použito jiné zařízení.

Kopírování a vkládání

Dalším způsobem vložení grafiky je kopírování a vkládání grafiky do kresby. Kopírovaná grafika může být obrázek již vložený do jiného dokumentu nebo kresby, nebo může jít o grafický soubor, například kresbu, dokument nebo fotografii.

Po zkopírování vybereme formát pro vložení grafiky do aplikace Draw pomocí Úpravy > Vložit jinak > Vložit jinak v hlavní nabídce, čímž otevřeme dialogové okno Vložit jinak. Dostupné formáty pro vkládání závisí na typu obrázku zkopírovaného do schránky.

Poznámka

Při kopírování a vkládání obrázků do kresby respektujte autorská práva a licenci kopírovaného obrázku.

Přesouvání pomocí myši

Další metodou vkládání grafiky do kresby je přetažení, které lze použít na vloženou nebo propojenou grafiku. Způsob, jakým přetažení funguje, závisí na operačním systému počítače. Chování při přetahování se obvykle ovládá pomocí kláves Ctrl nebo Ctrl + Shift v kombinaci s myší.

Často používané objekty a obrázky lze uložit do Galerie obrázků. Z Galerie lze kopii objektu nebo obrázku jednoduše přetáhnout na kresbu. Práci s galerií se věnuje kapitola 11, Pokročilé techniky kreslení.

Exportování obrázků

Exportování souborů

Ve výchozím nastavení ukládá Draw kresbu ve formátu *.ODG. Některé softwarové programy neumí otevřít soubory *.ODG. Aby byly kresby k dispozici pro jiné programy, lze soubor exportovat v různých formátech. Použitý postup exportu závisí na nastavení počítače a použitém operačním systému. Následující postup je příkladem postupu exportu.

 1. Otevřeme soubor ODG, který chceme exportovat.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Exportovat a otevřeme dialogové okno Export. Příklad dialogového okna pro export je uveden na obrázku Chyba: zdroj odkazu nenalezen.

 3. Zadáme nový název exportovaného souboru a přejdeme do složky, kam má být exportovaný soubor uložen.

 4. Z možností v rozevíracím seznamu vybereme požadovaný formát souboru.

 5. Klikneme na Exportovat a soubor se vyexportuje jako nový soubor ve zvoleném formátu.

Obrázek1

 1. V závislosti na zvoleném formátu souboru se může otevřít další dialogové okno, ve kterém lze vybrat možnosti formátu exportu.

 2. V závislosti na dalším dialogovém okně, které se může otevřít, klepneme na Exportovat, Vytvořit nebo OK a soubor se vyexportuje jako nový soubor v novém formátu.

Exportování objektů

Export jednotlivých objektů nebo skupiny objektů ze souboru kresby je podobný jako v části „Exportování souborů“ výše. Otevřeme soubor výkresu a poté vybereme objekt nebo objekty pro export. V dialogovém okně exportu nezapomene vybrat možnost Výběr, jak je znázorněno na obrázku Chyba: zdroj odkazu nenalezen.

Pomocí této metody lze importovaný obrázek upravit, přidat k němu poznámky a provést další změny, poté jej vybrat a exportovat pro použití v jiné kresbě nebo dokumentu.

Formátování obrázků (rastrových objektů)

Obrázky (rastrovou grafiku) lze upravovat a formátovat některým z následujících způsobů. Lze přidat nebo změnit filtry a upravit vlastnosti barev, čar, ploch a stínů:

Rastrová grafika obsažená ve skupině se při úpravě a formátování vlastností skupiny chová jako ostatní objekty.

Poznámka

Veškeré změny formátování provedené v grafice pomocí nástrojů v LibreOffice se zobrazí pouze v kresbě, kde byla grafika upravena. Původní grafický soubor není ovlivněn.

Pojmenování obrázků

Draw pojmenovává objekty, včetně vložených obrázků, Tvar 1, Tvar 2 atd., v pořadí vložení do kresby. Doporučujeme přejmenovat objekty, včetně obrázků v kresbě, pomocí jedinečného názvu. Názvy umožňují snadnou identifikaci obrázků a dalších objektů v Navigátoru.

 1. Vybereme obrázek a jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Název, kde lze zadat jedinečný název vybraného obrázku:

 1. Do pole Název zadáme název a klikneme na tlačítko OK.

Nástrojová lišta Obrázek

Nástrojová lišta Obrázek (obrázek 4) se obvykle zobrazí, když je vybrán obrázek nebo obrázek, který je rastrovou grafikou. Nástrojová lišta Obrázek může být pevně umístěna v horní části výkresu nebo jako plovoucí nástrojová lišta. Výchozí sada nástrojů na Nástrojové liště Obrázek je následující. Další informace o Nástrojové liště Obrázek a dostupných nástrojích nalezneme v dodatku B, Nástrojové lišty.

Image5

Obrázek 4: Nástrojová lišta Obrázek

Image7

Obrázek 5: Sekce Stín a Obrázek na kartě Vlastnosti na postranní liště

Image6

Obrázek 6: Nástrojová lišta Barva

Oříznutí obrázků

Oříznutí je metoda skrývání nežádoucích oblastí obrázku nebo změny velikosti obrázku v kresbě. Změny provedené při ořezávání obrázku mění pouze zobrazení grafiky ve výkresu, nikoli původní grafický soubor.

Rychlé oříznutí

Po výběru grafiky ji lze rychle oříznout některou z následujících metod:

Kolem vybraného obrázku se zobrazí úchyty pro výběr (obrázek 7) a obrázek se ořízne následujícím způsobem:

Image8

Obrázek 7: Příklad obrázku připraveného k oříznutí pomocí úchytů pro výběr

Dialogové okno Oříznout

Pro větší kontrolu a přesnost funkcí ořezu se doporučuje použít dialogové okno Oříznout(obrázek 8). Po výběru obrázku zvolíme v hlavní nabídce Formát > Obrázek > Dialogové okno Oříznout, čímž otevřeme dialogové okno Oříznout.

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno Oříznout

Poznámka

V dialogovém okně Oříznout jsou údaje ŠířkaVýška považovány za nezávislé hodnoty. Změna jednoho bez druhého může vést k výraznému zkreslení obrazu a to nemusí být to, co je požadováno.

Export oříznuté grafiky

Pokud má být oříznutá grafika použita v jiné kresbě, použijeme po výběru oříznuté grafiky jednu z následujících metod:

Komprese obrázků

Pokud je do kresby vložen velký obrázek a jeho velikost je změněna tak, aby se vešel do rozvržení kresby, je v souboru kresby uložen celý původní obrázek v plné velikosti. Tím se zachová jeho obsah, což může vést k tomu, že soubor bude velký.

Pokud lze akceptovat určitou ztrátu kvality obrazu, lze obraz komprimovat, čímž se sníží jeho datový objem a zároveň se zachová jeho zobrazení v rozvržení stránky;

 1. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Komprimovat obrázek (obrázek 9):

Image36

Obrázek 9: Dialogové okno Komprimovat obrázek

 1. Vybereme typ komprese a požadované rozlišení.

 2. Kliknutím na tlačítko Vypočítat novou velikost aktualizujeme informace o obrázku po změně nastavení KompreseRozlišení.

 3. Pokud jsme s novým nastavením spokojeni, kliknutím na tlačítko OK nastavení použijeme.

 4. Pokud výsledný obrázek nevyhovuje, použijeme pro zrušení změn a výběr jiného nastavení komprese klávesovou zkratku Ctrl + Z.

Filtry obrázku

Draw nabízí jedenáct efektů filtrů, které pracují s vybranou grafikou a lze je kombinovat. Filtry se vždy vztahují na celou grafiku a není možné použít filtry k úpravě pouze části grafiky.

 1. Výběrem rastrové grafiky otevřeme nástrojovou lištu Obrázek.

 2. Pomocí jedné z následujících metod použijeme filtr obrázku:

Poznámka

Pokud je grafika vložena do kresby, veškeré obrazové filtry se použijí přímo na vybranou grafiku a původní grafický soubor se nezmění. Uložením výkresu zachováme všechny efekty filtru použité na grafiku ve výkresu.

Image11

Obrázek 10: Nástrojová lišta Filtr obrázku a dostupné filtry

Poznámka

Po uložení a zavření kresby se účinky obrazových filtrů stanou trvalými. Pokud efekty obrazových filtrů nevyhovují, použijeme Úpravy > Zpět v hlavní nabídce a zrušíme před uložením výkresu efekty filtrů.

Na rastrovou grafiku lze použít následující obrazové filtry:

Image12

Obrázek 11: Inverzní filtr obrazu

Výběrem tohoto filtru se otevře dialogové okno Vyhladit (obrázek 13), kde se nastaví parametr rozsahu vyhlazení.

Image13

Obrázek 12: Filtr vyhlazení

Image14

Obrázek 13: Dialogové okno Vyhladit

Image15

Obrázek 14: Filtr pro zaostření obrazu

Image16

Obrázek 15: Filtr Odstranit šum

Výběrem Solarizace se otevře dialogové okno Solarizace (obrázek 17), kde lze zadat stupeň solarizace (Hodnota prahu). Zadáním hodnoty vyšší než 70 % se vrací inverzní efekt na barvy. Výběrem možnosti Převrátit obrátíme účinek obrazového filtru Solarizace.

Image17

Obrázek 16: Solarizační filtr obrazu

Image18

Obrázek 17: Dialogové okno Solarizace

Výběrem filtru Ztmavnutí se otevře dialogové okno Ztmavnutí (obrázek 19), kde lze definovat Stupeň ztmavnutí a vytvořit starý vzhled obrázku.

Image19

Obrázek 18: Filtr ztmavnutí obrazu

Image20

Obrázek 19: Dialogové okno Ztmavnutí

Výběrem možnosti Posterizovat se otevře dialogové okno Posterizovat (obrázek 21), kde lze pro dosažení požadovaného efektu definovat počet barev posterizace.

Image21

Obrázek 20: Posterizační filtr obrazu

Image22

Obrázek 21: Dialog Posterizace

Image23

Obrázek 22: Obrázkový filtr Pop Art

Image24

Obrázek 23: Filtr obrázku Kresba uhlem

Image25

Obrázek 24: Filtr obrázku Reliéf

Image26

Obrázek 25: Dialogové okno Reliéf

Výběrem tohoto filtru obrázků se otevře dialogové okno Mozaika (obrázek 27), kde se nastaví počet pixelů pro ŠířkuVýšku dlaždic. Výběrem možnosti Vylepšit hrany zvýrazníme okraje jednotlivých dlaždic a vytvoříme ostřejší definici.

Image27

Obrázek 26: Filtr obrázku Mozaika

Image28

Obrázek 27: Dialogové okno Mozaika

Náhrada barev

Nástroj Náhrada barev umožňuje pouze nahradit nebo změnit barvu ve vložené grafice za jinou barvu nebo nastavit barvu jako průhlednou. Najednou lze vyměnit až čtyři barvy. K úpravám nelze vybrat oblast grafiky, protože tento nástroj pracuje pouze s celou grafikou.

Výběr náhradních barev může být pouze z jedné z dostupných palet v LibreOffice. Zde nelze definovat nové barvy, ale vlastní barvy lze vytvořit před použitím nástroje Náhrada barev. Další informace o vytváření barev najdeme v kapitole 11, Pokročilé techniky kreslení.

Poznámka

Funkci Náhrada barev lze použít pouze pro vloženou grafiku. Pokud je na propojené grafice použit nástroj Náhrada barev, zobrazí se následující chybová zpráva „Tento obrázek je vložen do dokumentu jako odkaz. Přejete si tento odkaz rozpojit, abyste mohli obrázek upravit?“. Kliknutím na tlačítko Ano zrušíme propojení a vložíme grafiku.

Dialogové okno Náhrada barev

Náhrada barev

 1. Dříve než nástroj náhrady barev použijeme, vybereme vložený obrázek.

 2. hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Náhrada barev, čímž otevřeme dialogové okno Náhrada barev (obrázek 28).

 3. Kliknutím na Kapátko v horní části dialogu aktivujeme režim výběru barvy.

 4. Přesuneme kurzor nad barvu, která má být ve vybraném obrázku nahrazena, a v rámečku vedle pole Kapátko se zobrazí náhled barvy.

 5. Klikneme na barvu. Vybraná barva se zobrazí v prvním náhledovém poli Původní barva a vedle ní se objeví zaškrtávací pole.

 6. Chceme-li vybrat jinou barvu, zaškrtneme políčko vedle druhého náhledového pole Původní barva a klikneme na jinou barvu ve vybraném obrázku. V dialogovém okně Náhrada barev lze vybrat maximálně čtyři barvy.

 7. Do polí Tolerance zadáme velikost tolerance požadované pro nahrazení každé vybrané barvy. Ve výchozím nastavení je tolerance 10 %.

 8. V poli Nahradit za vybereme z rozevíracího seznamu paletu barev a poté vybereme požadovanou barvu. Ve výchozím nastavení je zadáno Průhledné.

 9. Po výběru až čtyř barev k nahrazení klikneme na tlačítko Nahradit a nahradíme barvy ve vybrané grafice. Příklad nahrazení barvy je uveden na obrázku 29.

 10. Neexistuje náhled efektu. Pokud výsledek není uspokojivý, zvolíme v hlavní nabídce Úpravy > Zpět > Náhrada barev a zopakujeme nahrazení barev.

Image29

Obrázek 28: Dialogové okno Náhrada barev

Image30

Obrázek 29: Příklad použití náhrady barev

Poznámka

Použití nástroje Náhrada barev nahradí všechny výskyty Zdrojové barvy, které se nacházejí ve vybraném obrázku.

Poznámka

Výchozí volba Průhlednost v polích Nahradit za odstraní vybranou barvu z obrázku a vytvoří v obrázku průhledné oblasti.

Náhrada průhledných oblastí

Chceme-li nahradit průhledné oblasti v obrázku barvou, použijeme následující postup:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Náhrada barev, čímž otevřeme dialogové okno Náhrada barev.

 2. Kliknutím na obrázek s průhlednými oblastmi jej vybereme.

 3. V dialogovém okně Náhrada barev vybereme možnost Průhlednost, takže se vedle položky Průhlednost objeví zaškrtávací pole.

 4. V rozevíracím seznamu vedle položky Průhlednost vybereme paletu barev a poté vybereme z vybrané palety barvu.

 5. Klikneme na tlačítko Nahradit a průhledné oblasti se vyplní vybranou barvou.

 6. Neexistuje náhled efektu. Pokud výsledek nevyhovuje, zvolíme v hlavní nabídce Úpravy > Zpět > Náhrada barev.

Převod

Převod obrysů

Převod obrysu převede vybraný objekt na mnohoúhelník nebo skupinu mnohoúhelníků se čtyřmi rohovými body. Pokud byl obrázek převeden na obrys, je převedený obrázek nastaven jako grafika pozadí. Pokud převod vytváří skupinu mnohoúhelníků (například obrysový převod textového objektu), zadáme skupinu mnohoúhelníků před výběrem jednotlivého mnohoúhelníku ve skupině. Další informace o práci se skupinami nalezneme v kapitole 5, Kombinování více objektů.

Po převedení objektu na obrys již nelze objekt normálně upravovat. Místo toho se objekt převedený na obrys upraví pomocí Upravit > Body v hlavní nabídce, aby se upravil jeho tvar. Další informace o úpravách bodů najdeme v kapitole 3, Práce s objekty.

Poznámka

Jakékoli úpravy objektu musí být dokončeny před provedením konverze obrysů, protože další úpravy na převedeném objektu nejsou možné.

 1. Před převedením na obrys provedeme všechny potřebné úpravy objektu.

 2. Zkontrolujeme, zda je objekt vybrán.

 3. Pomocí jedné z následujících metod převedeme objekt na obrys:

Poznámka

Při převodu na obrys se nezobrazí potvrzovací dialog.

Převod mnohoúhelníků

Konverze mnohoúhelníků slouží k převodu vybraného obrázku na skupinu mnohoúhelníků vyplněných barvou. Obrázek je také převeden na vektorovou grafiku a lze měnit jeho velikost bez ztráty kvality obrazu nebo zkreslení textu.

Po převodu lze grafiku rozdělit na skupiny mnohoúhelníků a poté na jednotlivé mnohoúhelníky. Rozpojení a dělení umožňuje upravovat nebo odstraňovat jednotlivé barvy v rámci grafiky.

Možnosti převodu a ovládání

Převod

 1. Vybereme obrázek v kresbě.

Image31

Obrázek 30: Dialogové okno Převést na mnohoúhelník

 1. Pomocí jedné z následujících metod převedeme obrázek na mnohoúhelník a otevřeme dialogové okno Převést na mnohoúhelník (obrázek 30):

 1. Vybereme Počet barev a Redukce bodů, které se mají použít při převodu.

 2. Chceme-li zabránit tomu, aby se v převedeném obrázku objevily prázdné oblasti, vybereme možnost Zaplnit mezery.

 3. Zadáme počet pixelů, které se mají použít pro Velikost dlaždice.

 4. Kliknutím na Náhled zkontrolujeme, jak bude převedená grafika vypadat.

 5. Provedeme potřebné změny nastavení a znovu zkontrolujeme náhled.

 6. Pokud převedený obrázek splňuje očekávané požadavky, kliknutím na tlačítko OK převedeme obrázek na mnohoúhelník a zavřeme dialogové okno Převést na mnohoúhelník.

Poznámka

Při převodu mnohoúhelníků se nezobrazí potvrzovací dialog.

Rozpojení

Po převodu obrázku na mnohoúhelníky lze vektorizovaný obrázek rozdělit na skupiny mnohoúhelníků. Každá skupina mnohoúhelníků se skládá z jedné barvy a stává se objektem, který lze použít v jiné kresbě.

 1. Převod obrázku na mnohoúhelníky, viz výše „Převod“.

 2. Ujistíme se, že je vybrán převedený obrázek, a poté použijeme jednu z následujících metod pro rozdělení obrázku na skupiny mnohoúhelníků:

 1. Klikneme na barvu v obrázku a přetažením skupiny mnohoúhelníků vyplněných touto barvou z obrázku vytvoříme nový obrázek.

 2. Případně stiskneme Odstranit a barvu z obrázku vymažeme.

Rozdělování

Po převedení obrázku na mnohoúhelníky a rozdělení obrázku na skupiny mnohoúhelníků lze tyto skupiny mnohoúhelníků rozdělit na jednotlivé mnohoúhelníky.

 1. Převod obrázku na mnohoúhelníky, viz výše „Převod“.

 2. Rozpojení obrázku na skupiny mnohoúhelníků, viz výše „Rozpojení“.

 3. Vybereme obrázek a poté použijeme jednu z následujících metod pro rozdělení skupin mnohoúhelníků na jednotlivé mnohoúhelníky:

 1. Vybereme jednotlivý mnohoúhelník (nebo několik mnohoúhelníků) v obrázku a přetažením mnohoúhelníku z obrázku vytvoříme v kresbě nový obrázek.

 2. Případně stisknutím tlačítka Odstranit odstraníme vybrané mnohoúhelníky z obrázku.

Konverze rastrů

Všechny objekty kresby, umístěné do výkresu LibreOffice, jsou vektorovou grafikou a tuto vektorovou grafiku lze převést na bitmapu (rastrovou grafiku) ve formátu PNG. Veškeré efekty průhlednosti v původní vektorové grafice se při převodu ztratí, přestože formát PNG používaný aplikací LibreOffice Draw průhlednost podporuje.

K převodu vektorové grafiky na bitmapu použijeme jednu z následujících metod:

Poznámka

Při převodu rastrových map se nezobrazí potvrzovací dialog.