Image1

Draw Guide

Dodatek A,
Klávesové zkratky

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Jean Hollis Weber

 

Pro předchozí vydání

Peter Schofield

Jean Hollis Weber

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v červenci 2021. Založeno na LibreOffice 7.1 Community. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Obsah

 

Úvod

LibreOffice je možné používat i bez použití polohovacích zařízení, jako je myš nebo trackball, pomocí klávesových zkratek. Pomocí těchto klávesových zkratek lze provádět tak rozmanité a složité úlohy, jak je dokování a odkrývání nástrojových lišt a oken nebo změna velikosti či polohy objektů. Přestože LibreOffice obsahuje rozsáhlou sadu klávesových zkratek, každý modul LibreOffice má klávesové zkratky, které jsou pro daný modul specifické.

Více informací o klávesových zkratkách LibreOffice nebo o použití LibreOffice pouze pomocí klávesnice najdeme v nápovědě LibreOffice pomocí klíčových slov "klávesová zkratka" nebo "zpřístupnění".

Kromě použití klávesových zkratek, které jsou uvedeny v této příloze, lze definovat další klávesové zkratky. Standardním funkcím nebo makrům aplikace Draw můžeme přiřadit zkratky a uložit je pro použití pouze v aplikaci Draw nebo v ostatních modulech LibreOffice. Více informací o přizpůsobení klávesových zkratek nalezneme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Poznámka

Některé klávesové zkratky nejsou pro počítače se systémem macOS k dispozici a v následujících tabulkách jsou označeny prázdnou buňkou.

Funkční klávesy a klávesové zkratky aplikace Draw

Funkčních klávesy aplikace Draw

Windows
Linux

macOS

Akce

F1

F1

Otevře nápovědu LibreOffice Draw.

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

F3

F3

Umožní editovat objekty ve skupině objektů.

Shift + F3

Shift + F3

Otevírá dialogové okno Duplikovat vybraného objektu.

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

F5

F5

Otevírá Navigátor.

F6

F6

Posunutí důrazu dopředu v rámci prvků na obrazovce.

Shift + F6

Shift + F6

Posunutí důrazu vzad v rámci prvků na obrazovce.

F7

F7

Spustí kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Ctrl + F7

⌘ + F7

Otevře dialogové okno Tezaurus pro používaný jazyk. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

F8

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body.

Ctrl + Shift + F8

⌘ + Shift + F8

Přizpůsobí text rámečku vybraného objektu.

Shift + F10

Shift + F10

Otevře místní nabídku vybraného objektu.

F11

⌘ + T

Otevře kartu Styly v postranní liště.

Klávesové zkratky aplikace Draw

Windows
Linux

macOS

Akce

Plus (+)

 

Přiblížení.

Mínus (-)

 

Oddálení.

Znak násobení (×) na numerické klávesnici

 

Přizpůsobí zobrazení kresby tak, aby vyplnila celou pracovní plochu.

Znak dělení (÷) na numerické klávesnici

 

Přiblížení vybraného objektu.

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Shift + Ctrl + Alt + G

⌘ + Shift + Option + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Ctrl + klepnutí

⌘ + klepnutí

Vstoupí do skupiny a umožní úpravu jednotlivých objektů ve skupině. Klepnutím mimo skupinu se vrátíme do normálního pohledu.

Ctrl + Shift + K

⌘ + Shift + K

Zkombinuje vybrané objekty.

Ctrl + Shift + Alt + K

⌘ + Shift + Option + K

Oddělí vybraný objekt ze skupiny, která vznikla spojením dvou a více objektů.

Ctrl + +

⌘ + +

Přenese aktuální výběr dopředu.

Ctrl +Shift + +

⌘ + Shift + +

Přenese aktuální výběr do popředí.

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune aktuální výběr dál.

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune aktuální výběr dozadu.

Page Up

 

Přepne na předchozí stránku. Na první stránce nemá žádnou funkci.

Page Down

 

Přepne na další stránku. Na poslední stránce nemá žádnou funkci.

Ctrl + Page Up

 

Přepne na předchozí vrstvu.

Ctrl + Page Down

 

Přepne na další vrstvu.

Šipka

Šipka

Posune vybraný objekt ve směru šipky.

Ctrl+šipka

Ctrl+šipka

Přesune zobrazení stránky ve směru šipky.

Šipka doleva

Šipka doleva

Při vybraném Panelu stránek přepne na předchozí stránku kresby. Na první stránce nemá žádnou funkci.

Šipka doprava

Šipka doprava

Při vybraném Panelu stránek přepne na další stránku kresby. Na poslední stránce nemá žádnou funkci.

Shift

Shift

Při výběru objektů přidává objekt do výběru objektů nebo odebírá objekt výběru objektů.

Shift

Shift

Při změně velikosti objektu podržíme klávesu Shift a poté klepneme a přetáhneme úchyt výběru, abychom zachovali proporce objektu.

Shift

Shift

Podržením klávesy Shift při pohybu vybraným objektem omezíme pohyb na násobky 45 stupňů.

Shift

Shift

Před výběrem několika sousedních objektů nebo znaků podržíme klávesu Shift. Klepneme na začátek výběru a přesuneme se na jeho konec.

Ctrl

Podržíme klávesu Ctrl (), poté klepneme a přetažením vytvoříme kopii vybraného objektu. Všimneme si, že tato klávesová zkratka funguje pouze v případě, že je povolena možnost Kopírovat při přesunuLibreOffice > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné (tato možnost je ve výchozím nastavení povolena).

Alt

Možnost

Podržíme klávesu Alt (Option) a nakreslíme nebo změníme velikost objektu ze středu objektu.

Alt

Možnost

Při výběru objektu, který je za aktuálně vybraným objektem, podržíme stisknutou klávesu Alt (Option).

Alt+ Shift

Option + Shift

Při výběru objektu, který je před aktuálně vybraným objektem, podržíme stisknuté klávesy Alt (Option) + Shift.

Tabulátor

Tabulátor

Vybírá objekty v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Shift + Tab

Shift + Tab

Vybírá objekty v obráceném pořadí, než ve kterém byly vytvořeny.

Esc

Esc

Ukončí aktuální režim.

Enter

Enter

Přejde do textového režimu, pokud je v kresbě vybrán textový objekt.

Ctrl + Enter

⌘ + Enter

Vloží novou stránku za vybranou stránku v kresbě.

Home/End

 

Vybereme první/poslední stránku v kresbě.

Klávesové zkratky pro úpravu textu

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + -

⌘ + -

Vloží do textu na pozici kurzoru vlastní rozdělení textu (volitelné rozdělení).

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Vložit do textu na pozici kurzoru nezlomitelný spojovník.

Ctrl + Shift + mezerník

⌘ + Shift + mezerník

Vloží nezlomitelnou mezeru, která se nepoužívá jako spojovník a není rozšířena, pokud je text zarovnán.

Shift + Enter

Shift + Enter

Vloží zalomení řádku bez změny odstavce.

Šipka doleva

Šipka doleva

Přesune kurzor o jeden znak doleva.

Shift + šipka doleva

Shift + šipka doleva

Přesune kurzor o jeden znak doleva a znak vybere.

Ctrl + šipka doleva

Option + šipka doleva

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

Ctrl + Shift + šipka doleva

Option + Shift + šipka doleva

Přesune kurzor doleva a vybere slovo vlevo.

Šipka doprava

Šipka doprava

Přesune kurzor o jeden znak doprava.

Shift + šipka doprava

Shift + šipka doprava

Přesune kurzor o jeden znak doprava a znak vybere.

Ctrl + šipka doprava

Option + šipka doprava

Přesune kurzor na začátek dalšího slova.

Ctrl + Shift + šipka doprava

Option + Shift + šipka doprava

Přesunout kurzor doprava a vybere slovo vpravo.

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Přesune kurzor o jeden řádek nahoru.

Shift + šipka nahoru

Shift + šipka nahoru

Přesune kurzor o jeden řádek v textu nahoru a vybere řádky.

Ctrl + šipka nahoru

Option + šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek odstavce.

Ctrl + Shift + šipka nahoru

Option + Shift + šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek odstavce. Vybere text v odstavci od pozice kurzoru po začátek odstavce.

Šipka dolů

Šipka dolů

Přesune kurzor o jeden řádek dolů.

Shift + šipka dolů

Shift + šipka dolů

Přesune kurzor o jeden řádek v textu dolů a vybere řádky textu.

Ctrl + šipka dolů

⌘ + šipka dolů

Přesune kurzor na konec odstavce.

Ctrl + Shift + šipka dolů

Opt + Shift + šipka dolů

Přesune kurzor na konec odstavce. Vybere text v odstavci od pozice kurzoru po konec odstavce.

Home

 

Přesune kurzor na začátek řádku.

Shift + Home

 

Přesune kurzor na začátek řádku a vybere text od pozice kurzoru po začátek řádku.

Ctrl + Home

 

Přesune kurzor na začátek textového bloku na snímku.

End

 

Přesune kurzor na konec řádku.

Shift + End

 

Přesune kurzor na konec řádku a vybere text od pozice kurzoru po konec řádku.

Ctrl + End

 

Přesune kurzor na konec textového bloku na snímku.

Ctrl + Del

 

Odstraní text od pozice kurzoru po konec slova.

Ctrl + Shift + Del

 

Odstraní text od pozice kurzoru po konec věty.

Ctrl + Backspace

⌘ + Backspace

Odstraní text od pozice kurzoru po začátek slova.

Ctrl + Shift + Backspace

⌘ + Shift + Backspace

Odstraní text od pozice kurzoru po začátek věty.

Funkční klávesy a klávesové zkratky nabídky

Funkční klávesy a klávesové zkratky uvedené v následujících tabulkách jsou k dispozici v kategoriích nabídek v hlavní nabídce. Tabulky uvádějí položku nebo podpoložku, operační systém a účinek nebo účel klávesové zkratky.

Poznámka

Nabídky uvedené níže jsou ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazeny v hlavní nabídce zleva doprava.

Nabídka Soubor

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Otevřít

Ctrl + O

⌘ + O

Otevře dialogové okno Otevřít umožňující navigaci do složky a výběr souboru.

Uložit

Ctrl + S

⌘ + S

Uloží otevřenou kresbu.

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře dialogové okno Uložit jako, které umožní přejít do složky a uložit otevřenou kresbu jako nový soubor.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk umožňující vybrat způsob tisku kresby.

Nabídka Upravit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Zpět

Ctrl + Z

⌘ + Z

Vrátí předchozí akci úprav.

Znovu

Ctrl + Y

⌘ + Y

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Vyjmout

Ctrl + X

⌘ + X

Smaže vybraný objekt a umístí jej do schránky.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Ctrl + V

⌘ + V

Umístí objekt ve schránce do kresby.

Vložit jinak > Vložit jinak

Ctrl + Shift + V

⌘ + Shift + V

Vloží obsah schránky na pozici kurzoru ve formátu zadaném pomocí dialogového okna Vložit jinak.

Vybrat vše

Ctrl + A

⌘ + A

Vybere všechny objekty v kresbě.

Body

F8

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body, pokud je v kresbě objekt, který používá upravitelné body, například volná čára.

Nabídka Zobrazit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Pravítka

Ctrl + Shift + R

⌘ + Shift + R

Vypíná a zapíná pravítka na Pracovní ploše.

Postranní lišta

Ctrl + F5

 

Otevře nebo zavře postranní lištu.

Styly

F11

⌘ + T

Otevře nebo zavře kartu Styly na postranní liště.

Navigátor

F5

F5

Otevírá Navigátor.

Nabídka Vložit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Karta Hypertextový odkaz

Ctrl + K

⌘ + K

Otevře dialogové okno Hypertextový odkaz.

Komentář

Ctrl + Alt + C

⌘ + Option + C

Vloží na vybranou stránku nové pole pro komentář.

Formátovací značka > Vložit nezlomitelnou mezeru

Ctrl + Shift + mezerník

⌘ + Shift + mezerník

Vloží nezlomitelnou mezeru na pozici kurzoru.

Formátovací značka > Vložit úzkou nezlomitelnou mezeru

Alt + Shift + mezerník

Alt + Shift + mezerník

Vloží na pozici kurzoru úzkou nezlomitelnou mezeru.

Formátovací značka > Nulová mezera, zlomitelná

Ctrl + /

⌘ + /

Vloží na pozici kurzoru nulovou zlomitelnou mezeru.

Nabídka Formát

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Text > Tučné

Ctrl + B

⌘ + B

Aplikuje formát Tučné na vybraný text.

Text > Kurzíva

Ctrl + I

⌘ + I

Aplikuje formát Kurzíva na vybraný text.

Text > Horní index

Ctrl + Shift + P

⌘ + Shift + P

Zmenší velikost písma vybraného textu a posune text nad základní čáru (horní index).

Text > Dolní index

Ctrl + Shift + B

⌘ + Shift + B

Zmenší velikost písma vybraného textu a posune text pod základní čáru (dolní index).

Text > Zvětšit velikost

Ctrl + ]

⌘ + ]

Zvětší velikost vybraného textu.

Text > Zmenšit velikost

Ctrl + [

⌘ + [

Zmenší velikost vybraného textu.

Rozestupy > Řádkování 1

Ctrl + 1

⌘ + 1

Nastaví řádkování v odstavci na jednoduché řádkování.

Řádkování 5

Ctrl + 5

⌘ + 5

Nastaví řádkování v odstavci na jeden a půl řádku.

Rozestupy > Řádkování 2

Ctrl + 2

⌘ + 2

Nastaví řádkování v odstavci na dva řádky.

Zarovnání textu > Vlevo

Ctrl + L

⌘ + L

Nastaví zarovnání odstavce doleva.

Zarovnání textu > Na střed

Ctrl + E

⌘ + E

Nastaví zarovnání odstavce na střed.

Zarovnání textu > Vpravo

Ctrl + R

⌘ + R

Nastaví zarovnání odstavce doprava.

Zarovnání textu > Do bloku

Ctrl + J

⌘ + J

Nastaví zarovnání odstavce do bloku.

Vymazat přímé formátování

Ctrl + M

Ctrl + M

Odebere přímé formátování, které bylo použito bez stylů.

Styly > Spravovat styly

F11

⌘ + T

Otevře nebo zavře kartu Styly na postranní liště.

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Nabídka Tvar

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Uspořádat > Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Uspořádat > Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Uspořádat > Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Uspořádat > Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Seskupit > Seskupit

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Seskupit > Zrušit skupinu

Ctrl + Alt + Shift + G

⌘+ Option + Shift + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Seskupit > Upravit skupinu

F3

F3

Umožní editovat objekty ve skupině objektů.

Seskupit > Opustit skupinu

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Duplikovat

Shift + F3

Shift + F3

Když je objekt vybrán, otevře se dialogové okno Duplikovat, které nabízí možnosti duplikování vybraného objektu.

Nabídka Nástroje

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Kontrola pravopisu

F7

 

Spustí kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Automatická kontrola pravopisu

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Slovník synonym

Ctrl + F7

⌘ + F7

Otevře dialogové okno slovníku synonym pro použitý jazyk. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Správce rozšíření

Ctrl + Alt + E

⌘ + Alt + E

Otevře dialogové okno Správce rozšíření.

Možnosti

Alt + F12

 

Otevře dialogové okno Možnosti LibreOffice.

Nabídka Okno

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Zavřít okno

Ctrl + W

⌘ + W

Zavře aktivní okno. Pokud je otevřeno pouze jedno okno, zavře se aplikace Draw.

Nabídka Nápověda

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Nápověda LibreOffice

F1

F1

Otevře internetový prohlížeč se stránkami Nápovědy LibreOffice.

Obecné funkční klávesy a klávesové zkratky

Otevírání nabídky a položek nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Alt + <?>

 

Nejprve stiskneme klávesu Alt a poté vybereme podtržený znak nabídky, kterou chceme otevřít. <?> je podtržený znak v nabídce. Například Alt+S otevře nabídku Soubor.

Při otevřené nabídce jsou položky nabídky podtržené. Pokud chceme k těmto položkám nabídky přistupovat přímo, stiskneme klávesu s podtrženým znakem. Pokud tentýž podtržený znak má dvě položky, stiskneme ho dvakrát, čímž se přesuneme na druhou položku.

Pokud položka v nabídce nemá podtržený znak, musíme na ni klepnout myší.

Esc

Esc

Zavře se otevřená nabídka.

F6

F6

Opakovaným stisknutím klávesy F6 cyklicky aktivuje následující objekty:

Hlavní nabídka (pouze operační systémy Windows a Linux)

Každá nástrojová lišta shora dolů a zleva doprava

Každé volné okno zleva doprava

Kresba

Shift + F6

Shift + F6

Opakovaným stisknutím kláves Shift+F6 aktivuje cyklicky tyto objekty v opačném pořadí.

Ctrl + F6

Ctrl + F6

Aktivuje zpět kresbu.

F10

 

Zapne nebo vypne přístup k hlavní nabídce.

Přístup k příkazům hlavní nabídky

Přístup k příkazům nástrojové lišty

Ovládání dialogových oken

Při otevření jakéhokoliv dialogového okna je jeden z prvků (například tlačítko nebo možnost) označen zvýrazněním, zaškrtnutím nebo tečkovaným rámečkem kolem názvu pole nebo tlačítka.

Windows
Linux

Akce

Enter

Aktivuje vybranou možnost. Pokud není vybrána žádná možnost, odpovídá stisknutí Enter klepnutí na OK.

Esc

Zavře dialogové okno bez uložení změn provedených v době, kdy bylo toto okno otevřené, což je ekvivalentní volbě Cancel.

Klávesy šipka nahoru a šipka dolů

Přesune zaměření v seznamu nahoru a dolů.

Zvyšuje nebo snižuje hodnotu proměnné.

V rámci části dialogového okna se zaměření přesouvá ve svislém směru.

Klávesy se šipkou doleva a doprava

V rámci části dialogového okna se zaměření přesouvá ve vodorovném směru.

Tabulátor

Zaměření se přesune na následující část nebo prvek dialogového okna.

Shift + Tab

Přesune zaměření v dialogovém okně do předchozí sekce nebo na předchozí prvek.

Alt + šipka dolů

Zobrazí možnosti dostupné v rozevíracím seznamu.

Mezerník

Označí nebo vybere prázdné zaškrtávací políčko.

Odznačí nebo zruší výběr zaškrtnutého zaškrtávacího pole.

Funkční klávesy a klávesové zkratky nástrojové lišty

Aplikace Draw nabízí několik nástrojových lišt pro tvorbu a úpravu kreseb. Některé nástroje na nástrojových lištách aplikace Draw lze aktivovat pomocí funkční klávesy nebo klávesové zkratky.

Poznámka

Nástrojové lišty aplikace Draw jsou uvedeny ve stejném pořadí jako v místní nabídce, kterou otevřeme pomocí volby Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce.

Kresba

Název nástroje

Windows
Linux
macOS

Akce

Vložit textové pole

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Úprava bodů

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body, pokud je v kresbě objekt, který používá upravitelné body, například volná čára.

Najít

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Najít a nahradit

Ctrl + H

⌘ + Option + H

Vyhledá a nahradí všechny výskyty textu v kresbě.

Návrh formuláře

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Seskupit

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Zrušit skupinu

Ctrl + Alt + Shift + G

⌘+ Option + Shift + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Upravit skupinu

F3

F3

Umožní editovat objekty ve skupině objektů.

Zrušit skupinu

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Obrázek

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Čára a Výplň

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Styly

F11

⌘ + T

Otevře kartu Styly v postranní liště.

Standardní

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Nový

Ctrl + N

⌘ + N

Otevře novou kresbu.

Šablony

Ctrl + Shift + N

⌘ + Shift + N

Otevře dialogové okno Šablony a vytvoří novou kresbu pomocí šablony.

Otevřít

Ctrl + O

⌘ + O

Otevře dialogové okno Otevřít a umožní navigaci do složky a výběr kresby pro otevření.

Uložit

Ctrl + S

⌘ + S

Uloží otevřený dokument.

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře dialogové okno Uložit jako a umožní uložit otevřenou kresbu jako novou kresbu.

Režim úprav

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapne režim úprav, když je kresba v režimu pouze pro čtení.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, ve kterém vybereme způsob tisku kresby.

Vyjmout

Ctrl + X

⌘ + X

Smaže vybraný objekt a umístí jej do schránky.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Ctrl + V

⌘ + V

Umístí objekt do schránky dokumentu.

Vymazat

Ctrl + M

Ctrl + M

Odebere přímé formátování, které bylo použito bez stylů.

Zpět

Ctrl + Z

⌘ + Z

Vrátí předchozí akci úprav.

Znovu

Ctrl + Y

⌘ + Y

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Kontrola pravopisu

F7

F7

Spustí kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Automatická kontrola pravopisu

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu. K dispozici pouze v režimu úprav textu.

Textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Vložit hypertextový odkaz

Ctrl + K

⌘ + K

Otevře dialogové okno Hypertextový odkaz.

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Úprava bodů

F8

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body, pokud je v kresbě objekt, který používá upravitelné body, například volná čára.

Standardní (režim prohlížení)

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře prohlížeč souborů Uložit jako, abychom mohli uložit otevřený dokument jako nový dokument.

Režim úprav

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapne režim úprav, když je dokument v režimu pouze pro čtení.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, abychom si mohli vybrat nastavení tisku dokumentu.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Najít a nahradit

Ctrl + H

⌘ + Option + F

Otevře dialogové okno Najít a nahradit.

Formátování textu

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Zvětšit

Ctrl + ]

⌘ + ]

Zvětší velikost vybraného textu.

Zmenšit

Ctrl + [

⌘ + [

Zmenší velikost vybraného textu.

Tučné

Ctrl + B

⌘ + B

Aplikuje formát Tučné na vybraný text.

Kurzíva

Ctrl + I

⌘ + I

Aplikuje formát Kurzíva na vybraný text.

Horní index

Ctrl + Shift + P

Ctrl + Shift + P

Zmenší velikost písma vybraného textu a posune text nad základní čáru (horní index).

Dolní index

Ctrl + Shift + B

Ctrl + Shift + B

Zmenší velikost písma vybraného textu a posune text pod základní čáru (dolní index).

Vymazat

Ctrl + M

Ctrl + M

Odebere přímé formátování, které bylo použito bez stylů.

Vlevo

Ctrl + L

⌘ + L

Nastaví zarovnání odstavce doleva.

Střed

Ctrl + E

⌘ + E

Nastaví zarovnání odstavce na střed.

Vpravo

Ctrl + R

⌘ + R

Nastaví zarovnání odstavce doprava.

Do bloku

Ctrl + J

⌘ + J

Nastaví zarovnání odstavce do bloku.

Vybrat vše

Ctrl + A

⌘ + A

Vybere všechen text v textovém poli.