Image1

Draw Guide

Kapitola 12,
Varianty uživatelského rozhraní

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Jean Hollis Weber

 

Pro předchozí vydání

První vydání této kapitoly.

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Publikováno: červenec 2021. Na základě LibreOffice 7.1 Community. Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Ve výchozím nastavení jsou příkazy a nástroje používané v LibreOffice Draw seskupeny v uživatelském rozhraní, které se skládá z kaskádových nabídek a nástrojových lišt. Funkce a použití těchto kaskádových nabídek a nástrojových lišt jsou popsány v předchozích kapitolách této uživatelské příručky.

Tato kapitola popisuje varianty uživatelského rozhraní, které jsou k dispozici pro LibreOffice Draw. Uživatel má pak možnost vybrat si uživatelské rozhraní, které vyhovuje jeho požadavkům a způsobům vytváření kreseb v LibreOffice Draw.

Poznámka

Při změně uživatelského rozhraní lze variantu použít pouze pro LibreOffice Draw nebo pro všechny moduly LibreOffice.

Výběr uživatelského rozhraní

Výběr varianty uživatelského rozhraní nebo přepínání mezi variantami uživatelského rozhraní:

  1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Uživatelské rozhraní a otevřeme dialogové okno Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní (obrázek 1).

  2. V části Varianty rozhraní vybereme jednu z variant. Příklad vybrané varianty se zobrazí v poli Náhled spolu s krátkým popisem.

  3. Kliknutím na Použít v modulu Draw použijeme výběr varianty pouze v LibreOffice Draw, nebo kliknutím na Použít na vše použijeme variantu na všechny moduly LibreOffice. Okno LibreOffice se změní podle vybrané varianty.

  4. Kliknutím na Zavřít dialogové okno zavřeme.

Image2

Obrázek 1: Dialogové okno Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní

Poznámka

Pokud byla v dialogovém okně Nástroje > Možnosti > Upřesnit vybrána možnost Povolit experimentální funkce, objeví se v dialogu Varianty rozhraní několik dalších variant. Protože se jedná o experimentální varianty, nejsou v této uživatelské příručce popsány.

Image3

Obrázek 2: Standardní uživatelské rozhraní nástrojových lišt v LibreOffice Draw

Poznámka

Ve všech variantách uživatelského rozhraní lze postranní lištu skrýt nebo zobrazit kliknutím na tlačítko Skrýt/zobrazit vlevo od postranní lišty,

Standardní uživatelské rozhraní nástrojových lišt

Uživatelské rozhraní Standardní nástrojové lišty je výchozím zobrazením po instalaci LibreOffice. Obrázek 2 ukazuje příklad výchozího zobrazení pracovní plochy v LibreOffice Draw, které se obvykle skládá z následujících položek.

Další informace o pracovní ploše Draw nalezneme v kapitole 1, Představení aplikace Draw.

Uživatelské rozhraní s kartami

Uživatelské rozhraní Karty poskytuje uživatelům známé rozhraní z proprietárních kancelářských balíků, například Microsoft Office. Toto uživatelské rozhraní je rozděleno na karty, přičemž každá karta zobrazuje sadu nástrojů seskupených podle kontextu. Kontext se mění v závislosti na vybraném objektu a použitém modulu LibreOffice.

Obsahuje panel nabídek, panel karet a ikony nástrojů seskupené v kontextu, který se běžně používá v LibreOffice Draw. Pokud se ikony nástrojů na stránce s kartou nevejdou na šířku okna Draw, zobrazí se na pravém konci řádku dvojitá šipka >>. Další příkazy zobrazíme kliknutím na dvojitou šipku >>.

Image5

Obrázek 3: Možnosti rychlé nabídky

Image37

Obrázek 4: Panel ikon

V operačních systémech Windows a Linux lze hlavní nabídku skrýt nebo zobrazit kliknutím na ikonu Hlavní nabídka na levém konci pásu karet.

Vpravo od pásu karet je k dispozici rychlá nabídka (≡) (obrázek 3), která umožňuje přístup k některým běžně používaným příkazům a odkazům. Některé položky rychlé nabídky mají podnabídky, které jsou označeny malým trojúhelníkem ► vpravo. Rychlá nabídka je stejná pro všechny karty.

Vlevo od pásu karet je k dispozici panel ikon (obrázek 4), který umožňuje přístup k některým běžně používaným nástrojům - Hlavní nabídka; Otevřít (Ctrl + O); Uložit (Ctrl + S); Zpět (Ctrl + Z); Znovu (Ctrl + Y).

Uživatelské rozhraní s kartami lze přizpůsobit pomocí záložky Lišta karet dialogového okna Přizpůsobit a zobrazit nebo skrýt jednotlivé nástroje na různých kartách. Další informace o přizpůsobení LibreOffice nalezneme v příručce Začínáme s LibreOffice a příručce Writer.

Poznámka

Při použití uživatelského rozhraní s kartami jsou nástrojové lišty Draw odstraněny ze zobrazení. V případě potřeby lze nástrojové lišty otevřít a používat pomocí volby Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce nebo Rychlá nabídka > Nástrojové lišty.

Neměnné karty

Neměnné karty v uživatelském rozhraní Karty pro aplikaci Draw jsou popsány na následujících stránkách. Na obrázcích jsou zobrazeny levý a pravý konec karet zvlášť, aby byly dostatečně velké a příkazy byly lépe vidět.

Karta Soubor

Karta Soubor (obrázek 5) je pevná karta poskytující příkazy pro vytváření nových dokumentů, otevírání, ukládání, tisk a zavírání dokumentů, správu šablon, export do PDF a EPUB, zobrazení vlastností dokumentu, přidání digitálního podpisu a podepsání existujícího PDF.

Karta Soubor má dvě nabídky (obrázky 6 a 7): SouborNápověda. Nabídka Soubor obsahuje stejné příkazy jako nástroje dostupné na kartě. Nabídka Nápověda obsahuje odkazy na různé zdroje.

Image6

Obrázek 5: Uživatelské rozhraní Karty - karta Soubor

Image7

Obrázek 6: Nabídka Soubor

Image8

Obrázek 7: Nabídka Nápověda

Karta Domů

Karta Domů (obrázek 8) je pevná karta poskytující příkazy pro vyjmutí, kopírování, vložení a formátování textu, vkládání běžných položek (například obrázků, tabulek, grafů), použití, aktualizaci a úpravu stylů kresby atd. Nabídka Domů (obrázek 9) na pravém konci pásu karet poskytuje další příkazy, které nejsou na kartě.

Image9

Obrázek 8: Uživatelské rozhraní Karty - karta Domů

Image10

Obrázek 9: Nabídka Domů

Karta Vložit

Karta Vložit (obrázek 10) je pevná karta, která poskytuje příkazy pro vložení mnoha běžně používaných položek. Nabídka na kartě Vložit (obrázek 11) na pravém konci pásu karet poskytuje některé stejné příkazy.

Image11

Obrázek 10: Uživatelské rozhraní Karty – karta Vložit

Image12

Obrázek 11: Nabídka karty Vložit

Karta Rozvržení

Karta Rozvržení (obrázek 12) je pevná karta, která poskytuje příkazy pro vytvoření rozvržení stránky kresby. Nabídka karty Rozvržení (obrázek 13) poskytuje další příkazy pro vytvoření rozvržení stránky kresby.

Image13

Obrázek 12: Uživatelské rozhraní Karty – karta Rozvržení

Image14

Obrázek 13: Nabídka karty Rozvržení

Karta Revize

Karta Revize (obrázek 14) je pevná karta poskytující příkazy pro kontrolu pravopisu textu, vkládání a mazání komentářů k revizím a redakční úpravy. Nabídka karty Revize (obrázek 15) poskytuje další příkazy pro úpravu textu. Některé z těchto příkazů se zobrazí pouze v případě, že je v nabídce Nástroje > Možnosti > Nastavení jazyka > Jazyky vybrána možnost Asijské rozvržení nebo Komplexní rozvržení textu.

Image15

Obrázek 14: Uživatelské rozhraní Karty – karta Revize

Image16

Obrázek 15: Nabídka karty Revize

Karta Zobrazit

Karta Zobrazit (obrázek 16) je pevná karta poskytující příkazy pro zobrazení kresby na obrazovce. Nabídka karty Zobrazit (obrázek 17) poskytuje další příkazy týkající se zobrazení kresby na obrazovce.

Image17

Obrázek 16: Uživatelské rozhraní Karty – karta Zobrazit

Image18

Obrázek 17: Nabídka karty Zobrazit

Karta Rozšíření

Karta Rozšíření (obrázek 18) je pevná karta obsahující pouze příkaz pro přístup ke Správci rozšíření, který umožňuje instalaci rozšíření kompatibilních pro použití v LibreOffice.

Image19

Obrázek 18: Uživatelské rozhraní Karty – karta Rozšíření

Karta Nástroje

Karta Nástroje (obrázek 19) je pevná karta poskytující několik nástrojů pro makra, nahrazení barev, přehrávač médií a vytváření formulářů. Nabídka karty Nástroje (obrázek 20) poskytuje některé stejné příkazy, a navíc další nástroje pro organizaci maker a dialogových oken, mapu obrázků, zdroje dat, nastavení filtrů, správce rozšíření a možnosti.

Image20

Obrázek 19: Uživatelské rozhraní Karty – karta Nástroje

Image21

Obrázek 20: Nabídka karty Nástroje

Další karty

Další karty se zobrazí po výběru objektu v aplikaci Draw, a jsou zobrazeny mezi kartami PohledRozšíření. Na obrázcích jsou zobrazeny levý a pravý konec karet zvlášť, aby byly dostatečně velké a příkazy byly lépe vidět.

Karta Kresba

Karta Kresba (obrázek 21) je k dispozici pouze tehdy, když je ve výkresu vybrán objekt kresby. Poskytuje příkazy pro úpravy, transformaci, seskupování, zarovnávání a distribuci objektů kresby. Nabídka karty Kresba (obrázek 22) poskytuje podobnou sadu příkazů pro úpravy, transformaci a konverzi objektů kresby.

Image4

Obrázek 21: Uživatelské rozhraní Karty – karta Kresba

Image22

Obrázek 22: Nabídka karty Kresba

Karta Obrázek

Karta Obrázek (obrázek 23) je k dispozici pouze tehdy, když je ve výkresu vybrán obrázek, například fotografie, dílo písma, objekt OLE nebo kód QR. Poskytuje příkazy pro práci s těmito obrázky, včetně popisků, ořezávání, stylů a barev okrajů a oblastí, kotev, obtékání, umisťování a filtry. Nabídka karty Obrázek (obrázek 24) obsahuje odkazy na dialogová okna pro práci s obrázky.

Image23

Obrázek 23: Uživatelské rozhraní Karty – karta Obrázek

Image24

Obrázek 24: Nabídka karty Obrázek

Image25

Obrázek 25: Uživatelské rozhraní Karty – karta Objekt

Karta Objekt

Karta Objekt (obrázek 25) je k dispozici pouze tehdy, když je vybrán objekt, například graf. Poskytuje příkazy pro umístění, změnu velikosti, výběr barev a ohraničení vybraného objektu. Nabídka karty Objekt (obrázek 26) poskytuje další příkazy odpovídající typu vybraného objektu.

Image26

Obrázek 26: Nabídka karty Objekt

Karta Tabulka

Karta Tabulka (obrázek 27) je k dispozici pouze tehdy, když je v kresbě vybrána tabulka. Poskytuje nástroje pro formátování tabulky podle požadavků. Nabídka karty Tabulka (obrázek 28) obsahuje další příkazy pro úpravu tabulky.

Image27

Obrázek 27: Uživatelské rozhraní Karty – karta Tabulka

Image28

Obrázek 28: Nabídka karty Tabulka

Karta Média

Karta Média (obrázek 29) je k dispozici pouze tehdy, když je v kresbě vybrán objekt média. Poskytuje příkazy pro umístění a spuštění zvukového nebo video souboru. Nabídka karty Média (obrázek 30) obsahuje další příkazy pro úpravu objektu média.

Image29

Obrázek 29: Uživatelské rozhraní Karty – karta Multimédia

Image30

Obrázek 30: Nabídka karty Multimédia

Uživatelské rozhraní Kompaktní karty

Uživatelské rozhraní Kompaktní karty má stejné karty jako uživatelské rozhraní Karty, ale příkazy na každé kartě jsou uspořádány jako jedna řada nástrojů. Některé z těchto nástrojů mají rozevírací nabídky s dalšími možnostmi. Obrázek 31 ukazuje příklad karty Soubor v uživatelském rozhraní Kompaktní karty.

Nabídka karet na pravé straně uživatelského rozhraní Kompaktní karty poskytuje stejné možnosti jako nabídky karet v uživatelském rozhraní Karty, další informace nalezneme v části „Uživatelské rozhraní s kartami“ na straně 1.

Image31

Obrázek 31: Uživatelské rozhraní s kartou Kompaktní karty – karta Soubor

Uživatelské rozhraní Kompaktní skupiny

Uživatelské rozhraní Kompaktní skupiny je rozděleno do skupin, které obsahují příkazy uspořádané jako sady nástrojů a nabídek. Dostupné nástroje a nabídky se mění podle typu vybraného objektu. Obrázek 32 ukazuje příklad uživatelského rozhraní Kompaktní skupiny při výběru objektu kresby.

Kliknutím na dvojitou šipku >> zobrazíme další nástroje pro úpravu objektu. Obrázek 33 ukazuje příklad těchto nástrojů, když je vybrán objekt kresby.

Nabídka Kompaktní skupiny (obrázek 34) na pravém konci tohoto rozhraní poskytuje další příkazy pro práci s LibreOffice Draw, včetně pohodlných způsobů změny uživatelského rozhraní a přístupu k nástrojovým lištám.

Image32

Obrázek 32: Příklad uživatelského rozhraní Kompaktní skupiny s vybraným objektem draw

Image33

Obrázek 33: Příklad dalších nástrojů s vybraným objektem kresby

Image34

Obrázek 34: Nabídka Kompaktní skupiny

Uživatelské rozhraní Kontextová lišta

Uživatelské rozhraní Kontextová lišta zobrazuje jeden panel nástrojů odpovídající typu vybraného objektu. Obrázek 35 ukazuje příklad uživatelského rozhraní Kontextová lišta při výběru objektu kresby.

Kliknutím na dvojitou šipku >> zobrazíme další nástroje pro úpravu objektu. Obrázek 36 ukazuje příklad těchto nástrojů, když je vybrán objekt kresby.

Image35

Obrázek 35: Příklad uživatelského rozhraní Kontextová lišta s vybraným objektem kresby

Image36

Obrázek 36: Příklad dalších nástrojů s vybraným objektem kresby

Uživatelské rozhraní Jediná nástrojová lišta a Postranní lišta

Pokud je vybrána možnost Jediná nástrojová lištaPostranní lišta, zobrazí se pouze hlavní nabídky bez nástrojových lišt. Nástrojové lišty však lze přidat do kteréhokoli z těchto uživatelských rozhraní tak, že na v hlavní nabídce zvolíme Zobrazení > Nástrojové lišty a z dostupných možností vybereme požadovanou nástrojovou lištu. Další informace o nástrojových lištách nalezneme v Dodatku B, Nástrojové lišty v této příručce a v příčce Začínáme s LibreOffice.

Obsah