LibreOfficeLogo

Začínáme s LibreOffice 7.3

Kapitola 1
Představujeme LibreOffice

 

Autorská práva

Copyright © 2022 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Steve Fanning

Kees Kriek

Paul Figueiredo

Jorge Rodriguez

Amanda Labby

Olivier Hallot

Dave Barton

Peter Schofield

Hazel Russman

Martin Saffron

Ron Faile Jr.

Jeremy Cartwright

John A. Smith

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v únoru 2023. Založeno na LibreOffice 7.3 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

Alt

⌥ (Option) nebo Alt, v závislosti na klávesnici.

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře kartu Styly v postranní liště

Co je LibreOffice?

LibreOffice je volně dostupný, plně vybavený kancelářský balík s otevřeným zdrojovým kódem, který je kompatibilní s ostatními hlavními kancelářskými balíky a je k dispozici na různých platformách. Jeho nativním souborovým formátem je Open Document Format (ODF) a dokáže také otevírat a ukládat dokumenty v mnoha dalších formátech, včetně formátů používaných v několika verzích sady Microsoft Office. Další informace nalezneme v příloze B, Otevřený zdrojový kód, otevřené standardy, OpenDocument.

LibreOffice sestává z těchto modulů:

Writer (textový procesor)

Writer je na funkce bohatý nástroj pro vytváření dopisů, knih, reportů, zpráv, brožur a jiných dokumentů. Do dokumentů modulu Writer je možné vkládat obrázky a objekty z jiných modulů LibreOffice. Writer dokáže soubory exportovat do formátů HTML, XHTML, XML, Portable Document Format (PDF), EPUB, a více verzí formátů Microsoft Word. Lze ho také propojit s poštovním klientem.

Calc (tabulkový procesor)

Calc poskytuje nástroje pro pokročilé analýzy, kreslení grafů nebo funkce na podporu rozhodování, tedy vše, co se očekává od vyspělého tabulkového kalkulátoru. Obsahuje mimo jiné více než 500 funkcí umožňující finanční, statistické, matematické a další operace. Pomocí Správce scénářů lze provádět analýzy typu „co když“. Calc vytváří 2D a 3D grafy, které se dají včlenit do ostatních dokumentů LibreOffice. Můžeme v něm také otevírat a pracovat se sešity programu Microsoft Excel a ukládat je v jeho formátech. Calc dokáže sešity exportovat ve více formátech, včetně CSV (hodnoty oddělené čárkou), Adobe PDF a HTML.

Impress (prezentační manažer)

Impress poskytuje všechny běžné nástroje pro tvorbu prezentací včetně speciálních efektů, animací a kreslicích nástrojů. Díky propojení s moduly LibreOffice Draw a Math v něm můžeme používat pokročilé kreslicí funkce. Prezentace mohou být vylepšeny speciálními textovými efekty písmomalby, zvuky a videoklipy. Impress umí otevřít, upravit a uložit prezentace Microsoft PowerPoint a dokáže ukládat prezentace v různých grafických formátech.

Draw (editor vektorové grafiky)

Draw je nástroj na kreslení vektorové grafiky, který umožňuje vytvářet vše od jednoduchých schémat a vývojových diagramů až po trojrozměrnou grafiku. Pomocí spojnic je možné nastavit a zobrazit vlastní propojení mezi objekty. V Draw můžeme vytvářet kresby použitelné v dalších modulech LibreOffice, je také možné vytvářet vlastní ilustrační obrázky a přidávat je do galerie. Modul Draw dokáže importovat a ukládat grafiku v mnoha formátech včetně PNG, GIF, JPEG, BMP, TIFF, SVG, HTML a PDF.

Databáze (databázový manažer)

Modul Databáze poskytuje ve snadno použitelném rozhraní nástroje pro každodenní práci s databázemi. Můžeme v něm vytvářet a upravovat formuláře, sestavy, dotazy, tabulky, pohledy a relace. Správa relační databáze je tedy stejná jako v jiných databázových programech. Modul Databáze poskytuje mnoho nových funkcí, jako například možnost analýzy a úpravy relací pomocí diagramů. Modul Databáze obsahuje dva databázové stroje, HSQLDB a Firebird. Může však použít i PostgreSQL, dBASE, Microsoft Access, MySQL, Oracle nebo jinou databázi komunikující přes ODBC nebo JDBC. Modul Databáze také podporuje podmnožinu jazyka ANSI-92 SQL.

Math (editor vzorců)

Math je editor vzorců nebo rovnic. Umožňuje vytváření složitých rovnic se symboly nebo znaky, které nejsou dostupné v běžných písmech. I přesto, že se tento modul nejčastěji využívá k vytváření vzorců v dokumentech modulů Writer a Impress, lze jej použít i jako samostatný nástroj. Vzorce je možné uložit ve výchozím formátu ODF nebo ve standardizovaném formátu MathML, který lze začlenit do webových stránek a do jiných dokumentů, které nebyly vytvořeny balíkem LibreOffice.

Výhody LibreOffice

Vybrané výhody LibreOffice oproti ostatním kancelářským balíkům jsou následující:

Více informací o balíku LibreOffice a organizaci The Document Foundation se nachází na webových stránkách https://cs.libreoffice.org/https://www.documentfoundation.org.

Minimální požadavky

LibreOffice 7.3 vyžaduje některý z následujících operačních systémů:

Podrobný seznam hardwarových a softwarových požadavků nalezneme na webových stránkách LibreOffice,
https://cs.libreoffice.org/get-help/system-requirements/.

Poznámka týkající se Javy

Některé funkce LibreOffice (průvodci a databázový software HSQLDB) vyžadují, aby bylo na počítači nainstalováno běhové prostředí Java Runtime Environment (JRE) (nebo, pro macOS, Java Development Kit (JDK)). Pokud nechceme Javu používat, většina funkcí LibreOffice bude stále bezproblémově fungovat.

Java je dostupná bezplatně. Další informace a odkazy ke stažení na příslušné vydání pro náš operační systém najdeme na adrese: https://java.com/en/download/manual.jsp

Pro systém macOS je třeba nainstalovat vývojovou sadu Java Development Kit (JDK) společnosti Oracle, nikoli pouze prostředí Java Runtime Environment (JRE). Odkazy ke stažení nalezneme na adrese: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/.

Pokud chceme používat funkce LibreOffice, které vyžadují Javu, je důležité, aby se správná 32bitová nebo 64bitová edice shodovala s nainstalovanou verzí LibreOffice. Viz část Rozšířené možnosti v kapitole 2, Nastavení LibreOffice.

Jak LibreOffice získat

Verze LibreOffice pro Windows, Linux, a macOS je možné zdarma stáhnout na adrese https://cs.libreoffice.org/download. Ze stejné adresy jej můžeme stáhnout také pomocí peer-to-peer klienta, jakým je například BitTorrent.

Uživatelé systému Linux najdou pravděpodobně LibreOffice už jako součást své distribuce, je tomu tak například v distribuci Ubuntu. Portable a další verze LibreOffice jsou k dispozici na stránce pro stahování.

Verze Linux, Enterprise, Online a další se mohou vzhledově a funkčně lišit od popisů v této knize.

Jak LibreOffice nainstalovat

Informace o instalaci LibreOffice na různých podporovaných operačních systémech jsou uvedeny na této stránce: https://cs.libreoffice.org/get-help/install-howto. Po instalaci můžeme změnit výchozí nastavení (možnosti) LibreOffice podle svých preferencí; viz kapitola 2, Nastavení LibreOffice.

Rozšíření a doplňky

LibreOffice můžeme rozšířit o další funkce pomocí rozšíření a doplňků. Při instalaci LibreOffice je nainstalováno několik rozšíření a další můžeme získat v oficiálním úložišti rozšíření na stránce https://extensions.libreoffice.org a z dalších zdrojů. Více informací o tom, jak se instalují, se nachází v kapitole 14 Přizpůsobení LibreOffice.

Spuštění LibreOffice

Obecně platí, že LibreOffice spustíme stejným způsobem jako jakýkoli jiný program v počítači.

V operačních systémech Windows a Linux je položka LibreOffice a jednotlivých komponent v hlavní systémové nabídce operačního systému. Na počítačích s operačním systémem macOS se v nabídce Aplikace nachází pro balík LibreOffice jediná položka. Ikonu LibreOffice nebo jednotlivé komponenty vytvoříme na ploše stejným způsobem jako ikonu pro jakýkoliv jiný program; postup najdeme v nápovědě k operačnímu systému.

Po klepnutí na položku LibreOffice v systémové nabídce, ikonu na ploše nebo dlaždici se otevře úvodní obrazovka LibreOffice (obrázek 1) s výběrem jednotlivých modulů balíku. Můžeme také otevřít existující soubor, použít šablonu nebo získat přístup k nápovědě a rozšířením. Miniatury na úvodní obrazovce zahrnují ikonu typu souboru (text, tabulku, výkres, prezentaci).

Image2

Obrázek 1: Úvodní obrazovka LibreOffice

Balík LibreOffice můžeme spustit také tím, že poklepeme na název dokumentu formátu ODF na ploše, nebo ve správci souborů, například v programu Průzkumník Windows nebo Finder v macOS. Automaticky se spustí příslušný modul balíku a dokument se do něho načte.

Můžeme otevřít soubor uložený na vzdáleném serveru se spuštěným CMIS (Content Management Interoperability Services). CMIS, podobně jako formát souboru OpenDocument, je standard OASIS. Pokud použijeme CMIS servery, služba se nás dotáže na ověřovací údaje pro přístup k souboru. Viz „Otevření a uložení souborů na vzdálených serverech“ na straně 1.

Více informací o otevírání souborů se nachází v části „Otevírání stávajících dokumentů“ na stránce 1.

Části hlavního okna

Hlavní okno je ve všech programech balíku LibreOffice podobné, liší se pouze v drobnostech. Popis těchto podrobností se nachází v této příručce v kapitolách pojednávajících o programech Writer, Calc, Draw, Impress, Base a Math.

Mezi společné části okna patří záhlaví okna, hlavní nabídka, nástrojové lišty Standardní a Formátování (pouze ve Writeru a Calcu) v horní části okna a v dolní stavový řádek.

Poznámka

Ve výchozím nastavení jsou příkazy aplikace LibreOffice seskupeny do nabídek a nástrojových lišt, jak je popsáno v této části. Můžeme zvolit další varianty uživatelského rozhraní, které zobrazují kontextové skupiny příkazů a obsah (Zobrazení > Uživatelské rozhraní) Další informace nalezneme v kapitole 14, Přizpůsobení LibreOffice.

Záhlaví okna

Záhlaví okna se nachází v horní části okna LibreOffice. Zobrazuje název zpracovávaného dokumentu. Není-li dokument ještě pojmenován, má název „Bez názvu X“, kde X je číslo. Nepojmenované dokumenty jsou číslovány podle pořadí, ve kterém vznikají.

Hlavní nabídka

Nabídka je přímo pod titulním pruhem ve Windows i Linuxu, v systému macOS se nachází na horním okraji displeje. Vybereme-li položku nabídky, otevře se podnabídka v některé z následujících variant:

Jako příklad lze uvést, že výchozí hlavní nabídka pro Writer obsahuje následující položky:

Nástrojové lišty

LibreOffice má dva typy nástrojových lišt: ukotvené (trvale umístěné na určitém místě) a plovoucí. Ukotvené nástrojové lišty lze přesouvat na jiné místo nebo je možné je změnit na plovoucí lišty. Plovoucí lišty lze zase ukotvit.

Ukotvená nástrojová lišta, která se ve výchozím nastavení nachází v horní části přímo pod hlavní nabídkou, se nazývá Standardní lišta. Je stejná ve všech modulech balíku LibreOffice.

Druhá nástrojová lišta, která se ve výchozím nastavení nachází v horní části ve Writeru a Calcu, je lišta Formátování. Mění se podle kontextu, tedy zobrazuje vhodné nástroje podle aktuálního umístění kurzoru nebo podle vybraného objektu. Je-li například kurzor na obrázku, poskytuje nástroje pro formátování obrázků, pokud se však kurzor nachází v textu, zobrazuje nástroje pro formátování textu.

V některých případech je vhodné snížit počet zobrazených panelů nástrojů a získat více místa pro dokument. LibreOffice poskytuje alternativu jednoduchého panelu nástrojů k výchozímu dvojitému panelu nástrojů. Obsahuje nejvíce používané příkazy. Chceme-li ji aktivovat, povolíme možnost Zobrazení > Uživatelské rozhraní > Jediná nástrojová lišta..

Zobrazení a skrytí nástrojových lišt

Chceme-li nástrojové lišty ve standardním nastavení zobrazit nebo skrýt, zvolíme Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a poté si ze seznamu vybereme příslušnou lištu. Aktivované nástrojové lišty mají před názvem ikonu zaškrtnutí. Nástrojové lišty, které byly vytvořeny z palet nástrojů, se v nabídce Zobrazit nenacházejí.

Pro zavření nástrojové lišty zvolíme Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce, a poté zrušíme zaškrtnutí nástrojové lišty, nebo klepneme pravým tlačítkem myši do prázdného místa mezi ikonami v nástrojové liště a vybereme v místní nabídce Zavřít lištu.

Podnabídky a palety nástrojů

Tlačítka nástrojových lišt, u nichž se na pravé straně nachází trojúhelníček, zobrazí podnabídky, palety nástrojů a jiné možnosti pro výběr položek, které souvisejí s tlačítkem.

Paleta nástroje je rozbalená kolekce možností konkrétního nástroje z nástrojové lišty. Palety nástrojů lze změnit na plovoucí nástrojové lišty. Obrázek 2 ukazuje paletu otevřenou z nástrojové lišty Kresba, která byla změněna na plovoucí lištu. Po oddělení od rodičovské lišty jí přibude záhlaví okna. Plovoucí nástrojová lišty lze ponechat plovoucí nebo je lze zakotvit podél okraje obrazovky nebo v jedné ze stávajících oblastí nástrojových lišt. Další informace nalezneme v části „Přesouvání nástrojových lišt” a „Plovoucí nástrojové lištypod.

Image6 

Obrázek 2: Příklad odtržení nástrojové lišty: kliknutím na tečky a přetažením vytvoříme plovoucí panel nástrojů.

Tip

Pokud nevidíme tečky v horní části nástrojové lišty, je třeba nástrojovou lištu odemknout, abychom mohli lištu posunout. Viz „Uzamčení a odemknutí nástrojových lištpod.

Uzamčení a odemknutí nástrojových lišt

Všechny nástrojové lišty nebo jednotlivé nástrojové lišty můžeme uzamknout, aby je nebylo možné přesunout. Pokud jsou všechny nástrojové lišty uzamčeny, nelze jednotlivé lišty odemknout.

Chceme-li uzamknout všechny nástrojové lišty, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty a v dolní části podnabídky vybereme Zamknout lišty. Aby se tato změna projevila, je třeba restartovat LibreOffice. Chceme-li odemknout všechny nástrojové lišty, klikneme znovu na Zamknout lišty.

Chceme-li uzamknout jednotlivou nástrojovou lištu na místě, ujistíme se, že v nabídce Zobrazit > Panely nástrojů není vybrána možnost Zamknout lišty, poté klikneme pravým tlačítkem myši na nástrojovou lištu a v místní nabídce vybereme možnost Zamknout umístění lišty.

Přesouvání nástrojových lišt

Zakotvené nástrojové lišty nejsou uzamčeny na místě. Jsou označeny tečkovanými úchyty na levém konci (obrázek 3). Ukotvené nástrojové lišty se dají přesouvat na jiné místo, kde je lze opět ukotvit, nebo je ponechat jako plovoucí.

 1. Přesuneme kurzor myši nad úchyt nástrojové lišty, což je malá svislá lišta nalevo od ukotvené nástrojové lišty, je zvýrazněna na obrázku 3.

 2. Klikneme na úchytku a nástrojovou lištu přesuneme na nové místo.

 3. Uvolníme levé tlačítko myši.

Chceme-li přesunout plovoucí nástrojovou lištu, klepneme na lištu s jejím názvem a přesuneme ji na nové místo, nebo ji ukotvíme v hlavním okně.

Image16

Obrázek 3: Úchyty nástrojové lišty

Plovoucí nástrojové lišty

LibreOffice obsahuje několik dalších nástrojových lišt, které se ve výchozím nastavení zobrazují jako plovoucí panely, a to na základě aktuálního umístění kurzoru nebo výběru. Tyto lišty lze ukotvit v horní či dolní části nebo po stranách hlavního okna (více v předchozí části (viz „Přesouvání nástrojových lištnad).

Některé z těchto lišt závisí na kontextu a automaticky se zobrazují podle umístění kurzoru. Pokud je například kurzor v tabulce, objeví se plovoucí lišta Tabulka, a když je kurzor v očíslovaném nebo odrážkovém seznamu, objeví se lišta Odrážky a číslování.

Přizpůsobujeme si nástrojové lišty

Našim potřebám můžeme nástrojové lišty přizpůsobit vícero způsoby, můžeme vybrat zobrazované ikony, uzamknout polohu ukotvené lišty. Můžeme také přidat tlačítka a vytvořit nové lišty, jak je popsáno v kapitole 14 Přizpůsobení LibreOffice. Po klepnutí pravým tlačítkem na prázdné místo mezi tlačítky na liště otevřeme místní nabídku s následujícími položkami:

Image8

Obrázek 4: Místní nabídka nástrojové lišty a výběr zobrazených ikon

1) Klikneme pravým tlačítkem myši kdekoli na nástrojové liště; 2) Přejdeme na položku Viditelná tlačítka; 3) Viditelné ikony jsou označeny.

Místní nabídky

Kontextové (místní) nabídky umožňují rychlý přístup k mnoha položkám ostatních nabídek. Otevřeme je kliknutím pravým tlačítkem myši na odstavec, obrázek nebo jiný objekt. Funkce a možnosti, které se v místní nabídce nacházejí, závisejí na vybraném objektu. Použití místní nabídky bývá nejjednodušším způsobem, jak najít požadovanou funkci, a to zejména tehdy, pokud přesně nevíme, ve které nabídce nebo na které nástrojové liště se nachází. Místní nabídky mohou zobrazovat použitelnou klávesovou zkratku, pokud byla nastavena; tuto viditelnost můžeme vypnout nebo zapnout v nabídce Nástroje > Možnosti LibreOffice > Zobrazení > Viditelnost.

Stavový řádek

Stavový řádek se nachází v dolní části pracovní plochy. Poskytuje informace o dokumentu a umožňuje pohodlným způsobem změnit některé vlastnosti dokumentu. Je podobný ve všech součástech LibreOffice, ale každá z nich obsahuje i specifické položky. Příklad stavového řádku Writeru je uveden na obrázcích 5 a 6.

Image11

Obrázek 5: Stavový řádek Writeru, levý konec

Image15

Obrázek 6: Stavový řádek Writeru, pravý konec

Stav změn dokumentu

Tato ikona mění barvu a označuje, zda v dokumentu nejsou žádné neuložené změny, nebo zda byl dokument upraven, ale nebyl uložen. V ostatních součástech LibreOffice se tato ikona nachází vpravo od položky Režim výběru. Kliknutím na tuto ikonu dokument uložíme.

Číslo stránky, listu nebo snímku a počet stránek

Zobrazuje číslo aktuální stránky, listu nebo snímku a celkový počet stran, listů nebo snímků v dokumentu. Klepnutím na toto tlačítko otevřeme dialogové okno Přejít na stránku. Další použití tohoto pole závisí na konkrétním modulu balíku LibreOffice.

Počet slov a znaků

Zobrazuje celkový počet slov a znaků v dokumentu nebo ve výběru.

Styl stránky nebo návrh snímku

Zobrazuje aktuální styl stránky nebo návrh snímku. Pokud chceme aktuální styl stránky nebo návrh snímku změnit, na toto pole poklepeme. Chceme-li zvolit jiný styl stránky nebo návrh snímku, klepneme pravým tlačítkem myši na toto pole a vybereme položku ze zobrazeného seznamu.

Jazyk

Zobrazuje aktuální jazyk textu na pozici kurzoru.

Režim vkládání

Zobrazuje typ režimu vkládání, ve kterém se program nachází. Pokaždé, když stiskneme klávesu Ins nebo klepneme na toto pole, režim se přepne mezi vkládáním a přepisem. Pokud je zapnuta funkce Sledování změn, režim přepisování je deaktivován.

Režim výběru

Kliknutím na pole pravým tlačítkem myši a následným výběrem z místní nabídky volíme různé režimy výběru. Ikona se nemění, pokud však ni najedeme kurzorem, zobrazí se název aktivního režimu.

Elektronický podpis

Pokud je dokument digitálně podepsaný, zobrazí se v tomto poli ikona. Klepnutím na ikonu podepíšeme dokument nebo zobrazíme existující certifikát.

Informace o objektu

Zobrazuje informace, které souvisejí s prvkem dokumentu, na kterém se nachází kurzor nebo který je vybrán.

Režim zobrazení

Nabízí několik možností zobrazení stránky: Jednostránkové zobrazení, Vícestránkové zobrazení a Zobrazení jako kniha.

Posuvník měřítka zobrazení

Pokud chceme změnit měřítko zobrazení dokumentu, přetáhneme posuvník nebo klepneme na znaménka + a −.

Procento zvětšení

Značí úroveň zvětšení dokumentu. Klepneme-li na oblast s procenty pravým tlačítkem, otevře se seznam hodnot zvětšení, ze kterých si můžeme vybrat. Poklepáním na oblast s procenty otevřeme dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení.

Postranní lišta

Postranní lišta (obrázek 7) je ve výchozím nastavení otevřena na pravé straně pracovní plochy v aplikacích Writer, Calc, Impress a Draw. Výběrem možnosti Zobrazit > Postranní lišta v hlavní nabídce ji zobrazíme nebo skryjeme. Může obsahovat jeden nebo více panelů, a to v závislosti na aktuálním kontextu. Postranní lišta je rozčleněna do několika karet. Mezi nimi lze přepínat pomocí karet na pravé straně.

Všechny čtyři moduly obsahují karty Vlastnosti, Styly, GalerieNavigátor. Panel vlastností některých modulů má dodatečné karty, například StránkaPrůzkumník stylů ve Writeru; Předloha snímku, Animace, TvaryPřechod mezi snímky v Impressu; Tvary v Draw; a Funkce v Calcu.

Nástrojové lišty a panely karet postranní lišty mají mnoho společných funkcí. Například tlačítka pro tučný text najdeme na nástrojové liště Formátování a současně v postranní liště na panelu Vlastnosti. Některé panely obsahují tlačítko Další možnosti, které otevírá dialog s dalšími ovládacími prvky.

Podrobnosti o postranní liště se nachází v uživatelských příručkách pro jednotlivé programy balíku LibreOffice.

Postranní lištu můžeme skrýt, klepnutím na šedé tlačítko Skrýt na levé straně lišty. Klepnutím na stejné tlačítko postranní lištu znovu zobrazíme.

Chceme-li změnit ukotvené dialogové okno na plovoucí a opačně, použijeme rozbalovací seznam v Nastavení postranní lišty v horní části lišty karet.

Image1

Obrázek 7: Panel Vlastnosti postranní lišty v modulu Writer

Vytváření nových dokumentů

Nový, prázdný dokument je možné v LibreOffice vytvořit několika způsoby.

Poznámka

Pokud zavřeme všechny dokumenty, aniž bychom ukončili samotný LibreOffice, zobrazí se úvodní obrazovka.

Otevírání stávajících dokumentů

Existující dokument otevřeme několika způsoby.

Není-li otevřen žádný dokument:

Poznámka

Přejmenované nebo přemístěné dokumenty mohou být stále uvedeny na úvodní obrazovce. Při výběru jednoho z nich se zobrazí chybová zpráva, že soubor neexistuje. Chceme-li odstranit miniaturu z Úvodní obrazovky, najedeme kurzorem myši na miniaturu, dokud se v pravém horním rohu nezobrazí symbol X, a pak na něj klikneme.

Je-li už nějaký dokument otevřený:

Pokud používáme dialogové okno Otevřít, přejdeme do složky s požadovaným souborem, vybereme ho a poté klepneme na Otevřít. Pokud je nějaký dokument v LibreOffice již otevřen, další dokument se otevře v novém okně.

V dialogovém okně Otevřít můžeme seznam souborů zúžit výběrem typu souboru, který hledáme. Pokud například jako typ souboru zvolíme Textové dokumenty, zobrazí se pouze dokumenty, které dokáže otevřít program Writer (soubory s příponou .odt,.doc,.txt a další); pokud zvolíme Sešity, zobrazí se soubory .ods,.xls nebo jiné soubory, které se otevírají v programu Calc.

Otevření souborů, které nejsou ve formátu OpenDocument

Stávající dokument ve formátu, který dokáže LibreOffice zpracovat, můžeme také otevřít poklepáním na jeho ikonu na ploše nebo ve správci souborů, jakým je například Průzkumník Windows nebo MacOS Finder. Aby se v příslušném modulu balíku LibreOffice otevřely jiné typy souborů než ODF, je třeba asociovat LibreOffice s těmito typy souborů.

Pokud například v počítači se systémem Windows nemáte nainstalovanou sadu Microsoft Office nebo pokud je nainstalována sada Microsoft Office, ale máte přiřazeny typy souborů Microsoft Office ke kancelářskému balíku LibreOffice, pak se po poklepání na následující soubory otevřou v LibreOffice:

Pokud jsme tyto typy souborů balíku LibreOffice neasociovali, a je nainstalován Microsoft Office, poklepáním na soubor Microsoft Office se otevře v příslušném programu tohoto balíku.

Pokud v systému macOS není nainstalován Microsoft Office a nemáme tyto typy souborů přiřazeny k LibreOffice, mohou se soubory otevřít v aplikacích Pages, Numbers nebo Keynote od společnosti Apple.

Více informací o asociacích souborů najdeme v Nápovědě LibreOffice.

Ukládání dokumentů

Soubor můžeme uložit jedním z následujících způsobů:

Příkaz Uložit

Chceme-li při ukládání dokumentu zachovat jeho stávající název a umístění, provedeme jednu z následujících možností:

Při použití příkazu Uložit se přepíše naposledy uložená verze souboru.

Příkaz Uložit jako

Chceme-li vytvořit nový dokument, změnit jeho název či formát nebo uložit na jiné umístění v počítači:

Když se otevře dialogové okno Uložit jako nebo Uložit, zadáme název souboru, případně změníme typ souboru nebo přejdeme na nové umístění a klepneme na Uložit.

Použití ochrany heslem a šifrování OpenPGP

LibreOffice poskytuje dva typy ochrany dokumentů: ochranu heslem a šifrování OpenPGP. Soubory zašifrované pomocí uloženého hesla nelze dešifrovat bez hesla, které musí být zasláno každému uživateli, který potřebuje dokument dešifrovat. Při šifrování OpenPGP je dokument zašifrován pomocí algoritmu, který vyžaduje klíč. Každý klíč se použije pouze jednou a je zaslán příjemci spolu s dokumentem.

Ochrana heslem

LibreOffice poskytuje dvě úrovně ochrany heslem: ochrana proti čtení (soubor nelze zobrazit bez hesla) a ochrana proti zápisu (soubor lze zobrazit pouze pro čtení, ale bez hesla jej nelze změnit). Jedné skupině uživatelů můžeme obsah zpřístupnit jen pro čtení a jiné skupině pro čtení i úpravy. Toto zabezpečení je kompatibilní s ochranou souborů aplikace MS Word. Obě úrovně lze také kombinovat.

Image10

Obrázek 8: Možnosti Uložit s heslem a Zašifrovat klíčem GPG

Pro zabezpečení dokumentu heslem:

 1. Při použití příkazu Uložit jako zaškrtneme možnost Uložit s heslem vlevo dole v dialogovém okně Uložit jako nebo Uložit (obrázek 8).

 2. Klepnutím na Uložit otevřeme dialogové okno Nastavit heslo (obrázek 9).

 3. Do pole Heslo pro zašifrování souboru zadáme heslo pro otevření dokumentu a následně jej pro potvrzení zopakujeme.

 4. Pokud chceme omezit úpravy dokumentu, klepneme na Možnosti.

 5. V části Heslo pro sdílení souboru vybereme Otevřít jen pro čtení, zadáme heslo umožňující úpravy a následně jej pro potvrzení zopakujeme.

 6. Klepnutím na OK dialogové okno zavřeme. Pokud se hesla shodují, dokument se uloží a bude chráněn heslem. Pokud se některá dvojice hesel neshoduje, zobrazí se chybová zpráva.

Upozornění

LibreOffice používá velmi silné šifrování, které znemožňuje obnovení obsahu dokumentu v případě, že ztratíme nebo zapomeneme heslo.

Image4

Obrázek 9: Dialogové okno Nastavit heslo

Změna hesla

Pokud je dokument chráněn heslem, můžeme heslo po otevření dokumentu změnit. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Vlastnosti > Obecné a klepneme na tlačítko Změnit heslo. Otevře se okno Nastavit heslo, ve kterém nové heslo zadáme.

Šifrování OpenPGP

LibreOffice používá software OpenPGP nainstalovaný v počítači. Pokud není k dispozici žádný software OpenPGP, musíme si před použitím této možnosti stáhnout a nainstalovat software vhodný pro náš operační systém.

V aplikaci OpenPGP je nutné definovat osobní pár kryptografických klíčů. Postup vytvoření dvojice klíčů nalezneme v nainstalovaném softwaru OpenPGP. Další informace o použití této formy šifrování nalezneme v dodané nápovědě.

Šifrování OpenPGP vyžaduje použití veřejného klíče příjemce; tento klíč musí být k dispozici v řetězci klíčů OpenPGP uloženém v počítači.1

Zašifrování dokumentu:

 1. Zvolíme Soubor > Uložit jako,

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadáme název souboru.

 3. Vybereme možnost Zašifrovat klíčem GPG (viz obrázek 8).

 4. Klikneme na tlačítko Uložit. Otevře se dialogové okno pro výběr veřejného klíče OpenPGP.

 5. Vybereme veřejný klíč příjemce. Můžeme vybrat více klíčů.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme soubor zašifrovaný pomocí vybraných veřejných klíčů.

Automatické ukládání dokumentů

Součástí Automatického obnovení v LibreOffice je možnost automatického ukládání dokumentů. Automatické ukládání, podobně jako ruční ukládání, přepíše naposledy uložený stav souboru aktuální verzí.

Chceme-li nastavit automatické ukládání:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Možnosti > Načítání/ukládání > Obecné.

 2. Vybereme Informace pro automatické obnovení uložit každých a nastavíme časový interval.

 3. Klepneme na OK.

Otevření a uložení souborů na vzdálených serverech

LibreOffice umí otevřít a uložit soubory na vzdálené servery. Udržování souborů na vzdálených serverech umožňuje pracovat s dokumenty pomocí různých počítačů. Například můžeme pracovat na dokumentu během dne v kanceláři a upravit jej doma (například v případě náhlých nutných změn, home office atd.). Ukládáním souborů na vzdálený server také zálohujeme dokumenty před ztrátou počítače nebo selháním pevného disku. Některé servery umožňují sloučit změny a stáhnout a rezervovat soubory, a tak řídit jejich používání a přístup.

LibreOffice podporuje mnoho serverů pro dokumenty, které používají dobře známé síťové protokoly jako FTP, WebDAV, sdílení Windows a SSH. Podporuje také populární služby jako Disk Google a Microsoft OneNote, stejně jako komerční a open-source servery implementující standard OASIS CMIS.

Pro povolení spojení se vzdáleným serverem použijeme jednu z následujících možností:

V dialogovém okně Vzdálené soubory (obrázek 10) stiskneme tlačítko Spravovat služby / Přidat službu v pravém horním rohu dialogového okna Vzdálené soubory (obrázek 11). V závislosti na typu souborové služby, kterou vybereme v seznamu Typ, jsou nutné různé parametry pro připojení ke vzdálenému serveru.

Image14

Obrázek 10: Dialog Vzdálené soubory při připojení k serveru

Jakmile je připojení nadefinováno, stiskneme tlačítko OK. Dialogové okno ztmavne, dokud není navázáno spojení se serverem. Pro přihlášení na server se může zobrazit dialogové okno se žádostí o uživatelské jméno a heslo. Zadáme přihlašovací údaje.

Dialogové okno Vzdálené soubory (obrázek 10), které se poté zobrazí, má mnoho částí. Horní rozbalovací nabídka obsahuje seznam vzdálených serverů, které jsme již definovali. Řádek pod seznamem ukazuje cestu, přístup ke složce. Na levé straně je struktura složek uživatelského prostoru na serveru. Hlavní panel zobrazuje soubory ve vzdálené složce. Pro pokračování klepneme na tlačítko Otevřít nebo Uložit.

Image13

Obrázek 11: Nastavení připojení ke vzdálenému serveru

Používáme Navigátor

Navigátor zobrazuje seznam objektů v dokumentu podle kategorií. Například v programu Writer zobrazuje nadpisy, tabulky, rámce, komentáře, obrázky, záložky a další položky, jak to znázorňuje obrázek 12. V programu Calc zase zobrazuje listy, názvy oblastí, databázové oblasti, obrázky, kresby a další položky. V modulech Impress a Draw zobrazuje snímky, stránky a další položky.

Ve výchozí instalaci LibreOffice, je Navigátor kartou postranní lišty. Chceme-li Navigátor otevřít, stiskneme tlačítko Navigátor na nástrojové liště Standardní, stiskneme klávesu F5 nebo zvolíme Zobrazit > Navigátor v hlavní nabídce, nebo stiskneme tlačítko Navigátor v postranní liště.

Image3

Obrázek 12: Navigátor v aplikaci Writer

Klepnutím na značku (+ nebo trojúhelník) vedle některé kategorie zobrazíme seznam objektů v dané kategorii.

Navigátor nabízí několik pohodlných způsobů, jak se přesouvat v dokumentu a jak v něm hledat různé prvky:

Zobrazení vícenásobného zobrazení dokumentu

V LibreOffice můžeme otevřít, zobrazit a upravovat několik zobrazení na stejný dokument současně. Tato zobrazení se zobrazují v oknech, která mohou zobrazovat různé stránky nebo používat různé úrovně přiblížení či jiná nastavení. Změna dokumentu v jednom okně se okamžitě projeví v ostatních oknech. V aplikaci Writer se nám to může hodit například při kopírování nebo přesouvání informací z jedné stránky na druhou.

Pokud chceme otevřít nové okno s dokumentem, zvolíme v hlavní nabídce Okno > Nové okno. V každém otevřeném okně je název souboru v záhlaví automaticky očíslován, jak ukazuje příklad na obrázku 13. Pokud jsou současně otevřeny jiné dokumenty LibreOffice, seznam oken je obsahuje také. Aktivní okno je v seznamu označeno názvem souboru. Mezi okny můžeme přepínat klepnutím na název v seznamu nebo klepnutím na samotné okno, pokud je na monitoru viditelné.

Pokud chceme okno zavřít, zvolíme Okno > Zavřít okno v hlavní nabídce nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + W nebo klepneme na Zavřít dokument v hlavní nabídce nebo záhlaví okna.

Image5

Obrázek 13: Seznam otevřených oken

Vracení úprav zpět a opakování vrácených změn

Chceme-li vrátit poslední neuloženou změnu v dokumentu, použijeme klávesovou zkratku Ctrl + z, nebo stiskneme tlačítko Zpět na nástrojové liště Standardní nebo v hlavní nabídce zvolíme Úpravy > Zpět. Klepnutím na trojúhelníček napravo od tlačítka Zpět zobrazíme seznam všech změn, které je možné vrátit. Můžeme jich vybrat několik a vrátit je najednou.

Poté, co byly změny vráceny, je můžeme zopakovat. Pro zopakování, použijeme klávesovou zkratku Ctrl + Y, klepneme na ikonu Znovu na nástrojové liště Standardní nebo v hlavní nabídce zvolíme Úpravy > Znovu. Stejně jako u funkce Zpět můžeme klepnutím na trojúhelníček napravo od tlačítka Znovu zobrazit seznam všech změn, které je možné zopakovat.

Chceme-li zopakovat poslední příkaz použitý v dokumentu, použijeme klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Y nebo v hlavní nabídce zvolíme Úpravy > Opakovat. To může ušetřit několikanásobné klepnutí v nabídkách nebo použití klávesových zkratek, zvláště pokud je příkaz v podnabídce.

Opětovné načtení dokumentu

Opětovné načtení je užitečné ve dvou situacích.

Jdeme do nabídky Soubor > Znovu načíst. Pokud jsme od posledního uložení provedli změny v souboru, zobrazí se potvrzovací dialogové okno, které nás upozorní, že opětovné načtení zruší naše poslední změny. Zvolíme, zda si dokument uložit přejeme, či nikoliv.

Při opětovném načtení dokumentu se dialogové okno Soubor neotevře, protože soubor je již vybrán.

Používání vlastností dokumentu

Chceme-li otevřít dialogové okno Vlastnosti souboru, přejdeme na Soubor > Vlastnosti v hlavní nabídce. Dialogové okno Vlastnosti souboru poskytuje informace o dokumentu a umožňuje nastavit některé z jeho vlastností. Okno a jeho karty jsou popsány níže.

Obecné

Obsahují základní informace o souboru: název a typ souboru; umístění; velikost souboru; datum a čas vytvoření a změny, autor souboru a poslední změny; šablona použitá k vytvoření souboru; datum, čas a autor digitálního podpisu; datum, čas a uživatelské jméno toho, kdo naposledy vytiskl soubor; celkový čas úprav a číslo revize.

Dostupné ovládací prvky:

Popis

Obsahuje volitelné editovatelné popisné informace o dokumentu, které lze exportovat jako metadata do jiných formátů souborů.

Vlastní vlastnosti

Záložku použijeme pro přiřazení informačních polí do dokumentu. V novém dokumentu může být tato stránka prázdná. Pokud je nový dokument založen na šabloně, může tato stránka obsahovat pole. Název, typ a obsah každého řádku lze změnit. Informace v polích budou exportovány jako metadata do dalších souborových formátů.

Chceme-li přidat novou vlastní vlastnost, klepneme na Přidat vlastnost. Klepnutím na Obnovit smažeme všechny vlastní vlastnosti.

Vlastnosti CMIS

Používá se pro tabulky uložené na vzdálených serverech. Jinak se nezobrazí. Další informace najdeme v Nápovědě.

Zabezpečení

Umožňuje dvě možnosti zabezpečení chráněné heslem.

Zamknout nebo Odemknout – tlačítko uzamkne stav sledování změn heslem. Pokud je v aktuálním dokumentu zaznamenávání změn uzamčeno, tlačítko se jmenuje Odemknout. Uzamknutí zrušíme klepnutím na Odemknout a zadáním správného hesla.

Písmo

Po zaškrtnutí pole Vložit písma do dokumentu se všechna písma použitá v dokumentu uloží spolu s dokumentem. To může být užitečné, pokud vytváříme z dokumentu PDF a chceme zajistit jednotný vzhled dokumentu při zobrazení na jiném počítači.

Vložit pouze písma použitá v dokumentech – tuto možnost zvolíme, pokud nechceme, aby se do dokumentu vkládala všechna písma (například ze šablony dokumentu), ale jen písma v dokumentu použitá.

Vkládaná písma – vybereme, které typy písem chceme vložit: latinská, asijská, komplexní.

Statistika

Zobrazí statistiku pro aktuální soubor, například počet stránek, slov a písmen.

Klasifikace obsahu dokumentu

Klasifikace a zabezpečení dokumentů jsou důležité pro podniky a vlády. V případě výměny citlivých informací mezi uživateli a organizacemi se strany dohodnou, jak budou tyto informace identifikovány a jak s nimi bude nakládáno. LibreOffice poskytuje standardizované prostředky pro identifikaci a ochranu citlivých informací pomocí sady standardních polí, která lze použít k uchovávání citlivých informací.

LibreOffice implementoval otevřené standardy vytvořené TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.). Obsahuje tři kategorie BAF (Business Authentication Framework): duševní vlastnictví, národní bezpečnost a kontrola exportu. Každá kategorie má čtyři úrovně BAILS (Schéma identifikace a označení obchodního oprávnění, anglicky Business Authorization Identification and Labeling Scheme): Neobchodní, Obecné podnikání, Důvěrné a Pouze interní.

Chceme-li povolit klasifikaci dokumentů, otevřeme nástrojovou lištu TSCP (Zobrazit > Nástrojové lišty > Klasifikace TSCP). Tato nástrojová lišta obsahuje seznamy, které pomohou při výběru zabezpečení dokumentu. LibreOffice poté přidá vlastní pole do vlastností dokumentu (karta Soubor > Vlastnosti Vlastní vlastnosti), kde se uchovává klasifikační politika v metadatech dokumentu.

Aby se zabránilo narušení bezpečnostní politiky, nelze obsah s vyšší úrovní utajení vložit do dokumentů s nižší úrovní utajení.

Zavření dokumentu

Pokud je otevřený jen jediný dokument a chceme jej zavřít, zvolíme v hlavní nabídce Soubor > Zavřít nebo klepneme na tlačítko X na pravé nebo levé straně hlavní nabídky. V operačních systémech Windows a Linux se dokument zavře a otevře se úvodní obrazovka LibreOffice. V operačním systému macOS se dokument zavře a zůstane zobrazena pouze hlavní nabídka v horní části obrazovky.

Pokud je otevřeno více dokumentů než jeden a chceme zavřít jeden z nich, zvolíme Soubor > Zavřít v hlavní nabídce nebo klepneme na tlačítko X, které je umístěno vlevo či vpravo v záhlaví okna daného dokumentu.

Pokud nebyly v dokumentu uloženy změny, zobrazí se dotaz na uložení. V něm zvolíme, zda chceme změny uložit nebo zahodit.

Zavření LibreOffice

Chceme-li program LibreOffice úplně zavřít, zvolíme v operačních systémech Windows a Linux v hlavní nabídce Soubor > Ukončit. V operačním systému macOS v hlavní nabídce zvolíme LibreOffice > Ukončit LibreOffice.

Když ve Windows a Linuxu zavřeme poslední dokument kliknutím na X v titulním pruhu okna, zavře se i LibreOffice. V macOS použijeme nabídku LibreOffice > Ukončit LibreOffice.

Také můžeme použít klávesové zkratky:

Pokud nebyly v některém dokumentu uloženy změny, zobrazí se okno s dotazem. V něm zvolíme, zda chceme změny uložit nebo zahodit.

Řešení problémů pomocí nouzového režimu

Pomocí nouzového režimu (obrázek 14) můžeme obnovit instanci LibreOffice, která byla poškozena a přestala pracovat, nespustila se nebo v některých situacích spadla.

Nouzový režim spustíme následujícími způsoby:

Figura10

Obrázek 14: Nouzový režim LibreOffice

Následující možnosti Nouzového režimu jsou směrem dolů extrémnější, proto se doporučuje, abychom je vyzkoušeli postupně.

Poznámka

Pokud použití nouzového režimu problém nevyřeší, klepneme na kartu Rozšířené. Nalezneme tam pokyny, jak postupovat dále.

Na kartě Rozšířené máme také možnost vytvořit ZIP soubor našeho poškozeného uživatelského profilu, který lze poté nahrát do systému sledování chyb, kde jej vývojáři mohou dále prozkoumat.

Mějme na paměti, že nahraný profil může obsahovat citlivé informace jako osobní slovník, nastavení či nainstalovaná rozšíření.


1 GPG (GNU Privacy Guard) je implementace otevřeného standardu PGP.

Obsah