LibreOfficeLogo

Začínáme s LibreOffice 7.3

Kapitola 2,
Nastavení LibreOffice

Nastavujeme možnosti podle svých představ

Autorská práva

Copyright © 2022 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Steve Fanning

Kees Kriek

Paul Figueiredo

Dave Barton

Amanda Labby

Jorge Rodriguez

Olivier Hallot

Hazel Russman

John A. Smith

Martin Saffron

Steve Schwettman

Ron Faile Jr.

Colleen Hayes

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v únoru 2023. Založeno na LibreOffice 7.3 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

Alt

⌥ (Option) nebo Alt, v závislosti na klávesnici.

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře kartu Styly v postranní liště

Úvod

V této kapitole jsou stručně popsány některé možnosti nastavení, které najdeme v nabídce Nástroje > Možnosti na panelu nabídek (LibreOffice > Předvolby v systému MacOS). Další možnosti a podrobnosti o zde probíraných tématech jsou uvedeny v nápovědě.

Tip

Mnoho možností je určeno pro pokročilé uživatele a programátory. Pokud nevíte, co výběr některé z možností ovlivní, je obvykle lepší ponechat výchozí nastavení, pokud pokyny v této knize nedoporučují nastavení změnit.

Nastavení možností pro celý balík LibreOffice

Tato část popisuje některá nastavení, která ovlivňují všechny součásti balíku LibreOffice. Informace o zbývajících nastaveních se nachází v nápovědě LibreOffice.

Klepneme na Nástroje > Možnosti. V levé části okna Možnosti – LibreOffice, které se otevře, se nachází seznam, jehož položky závisí na tom, která součást LibreOffice je právě otevřena. Ilustrace v této kapitole zobrazují seznam po otevření z textového dokumentu v programu Writer. Pokud používáme LibreOffice v jiném jazyce než v češtině, může být označení některých polí jiné, než je na ilustracích v této kapitole.

Klepneme na symbol rozšíření (+ nebo trojúhelník) vedle LibreOffice. Výběrem položky v rozevíracím seznamu se v pravé části dialogového okna zobrazí příslušná stránka.

Možnosti – LibreOffice

Obrázek 1: Možnosti LibreOffice

Poznámka

Tlačítko Obnovit, které se nachází v pravé dolní části dialogového okna Možnosti, obnoví hodnoty na stránce na výchozí hodnoty zobrazené při otevření dialogového okna. V případě některých instalací se může nazývat Vrátit.

Uživatelské údaje

Jméno nebo iniciály uložené na stránce LibreOffice – Údaje o uživateli se v LibreOffice projeví na více místech - jde např. o vlastnosti dokumentu (informace „vytvořil“ a „naposledy upravil“), jméno autora komentářů a změn a adresu odesílatele v poštovních seznamech. Proto je důležité, aby tyto údaje byly správné.

Vyplníme formulář nebo doplníme či odstraníme stávající údaje. Pokud nechceme, aby byly uživatelské údaje součástí vlastností dokumentu, zrušíme výběr možnosti Použít údaje pro vlastnosti souboru.

Možnosti – LibreOffice – karta Uživatelské údaje

Obrázek 2: Stránka Uživatelské údaje

V sekci Kryptografie můžeme nastavit preferovaný veřejný klíč pro šifrování OpenPGP a digitální podpis. Tyto preferované klíče budou předvoleny v dialogovém okně pro výběr klíčů, když podepíšeme nebo zašifrujeme dokument (viz kapitola 10 Tisk, export, e-mail a podepisování dokumentů).

Obecné

Možnosti na stránce LibreOffice – Obecné (obrázek 3) jsou popsány níže.

Nápověda

Rozšířené tipy

Pokud jsou aktivní rozšířené tipy, zobrazí se po podržení ukazatele myši nad danou položkou stručný popis funkce ikony, příkazu nabídky nebo pole dialogového okna.

Zobrazení vyskakovacího okna „Nápověda není nainstalována“

Pokud není nainstalována offline nápověda a toto pole není zaškrtnuto, nebude se zobrazovat informační hlášení při zvolení nápovědy.

Zobrazení dialogového okna „Tip dne“ při spuštění systému

Chceme-li, aby se se nezobrazovaly tipy dne, zrušíme výběr pole. Zakázat zobrazování tipů můžeme také z dialogového okna tipů dne.

Dialogy Otevřít/Uložit – Použít dialogy LibreOffice

Pokud vybereme tuto volbu, LibreOffice bude používat vlastní dialogová okna pro otevření a uložení souboru. Při zrušení této volby se budou používat dialogová okna pro otevření a uložení operačního systému. V této příručce se v ilustracích používají dialogová okna LibreOffice.

Možnosti – LibreOffice – karta Obecné

Obrázek 3: Nastavení obecných možností LibreOffice

Stav dokumentu – Tisk nastaví stav „dokument změněn"

Pokud je zaškrtnuta tato možnost, datum tisku dokumentu se zaznamená jako změna vlastností dokumentu. Při pozdějším zavírání dokumentu proto budeme vyzváni k uložení dokumentu, i když jsme neprovedli žádné změny.

Rok (dvě číslice)

Určuje, jak bude interpretován rok zadaný dvěma číslicemi. Pokud například nastavíme hodnotu 1930 a zadáme v dokumentu datum 1. 1. 30 nebo pozdější, bude interpretován jako 1. leden roku 1930 nebo pozdějšího roku. „Dřívější“ datum bude interpretován jako rok následujícího století, tedy 1. 1. 20 bude interpretováno jako 1. leden 2020.

Pomoc při zlepšování LibreOffice

Shromažďování údajů o používání a jejich zasílání nadaci The Document Foundation

(Pouze pro Linux.) Odesláním údajů o používání pomůžete nadaci The Document Foundation zlepšit použitelnost softwaru. Data o použití jsou zaslána anonymně a nepřenáší žádný obsah dokumentu, pouze používané příkazy.

Odesílat zprávy o pádu The Document Foundation

(Pouze na Windows.) Pokud zvolíme tuto volbu, zapne se nástroj pro hlášení chyb v případě, že dojde k pádu programu. Nástroj shromažďuje všechny potřebné informace, které mohou vývojářům programu pomoci zlepšit kód. Můžeme také poskytnout další informace, které mohou vývojářům pomoci lokalizovat chybu. Více informací nalezneme v nápovědě.

Rychlé spuštění LibreOffice – Načte LibreOffice během startu systému

Je-li tato volba vybrána, soubory s knihovnami programu LibreOffice jsou načteny při spuštění operačního systému, což má za následek kratší dobu spouštění jednotlivých programů LibreOffice. Stará nabídka v systémové liště se již nepoužívá. Tato funkce není dostupná v macOS.

Asociace souborů LibreOffice – tlačítko Výchozí aplikace systému Windows

(Pouze Windows.) Otevře dialogové okno Výchozí aplikace v systému Windows.

Kontrolovat při spuštění výchozí asociace souborů

(Pouze Windows.) Pokud je tato možnost vybrána, LibreOffice při spuštění zkontroluje asociace souborů a zobrazí zprávu, pokud některé příslušné formáty nejsou registrovány pro výchozí otevření v LibreOffice.

Zobrazení

Možnosti na stránce LibreOffice – Zobrazení ovlivňují, jak okno dokumentu vypadá a jak se chová. Některé z možností jsou popsány níže, obrázek 4. Nastavíme je podle svých osobních preferencí. Některé dostupné volby se nacházejí v různých operačních systémech na různých místech; obrázek níže ukazuje možnosti ve Windows 10.

Možnosti – LibreOffice – karta Zobrazení

Obrázek 4: Volba možností zobrazení v aplikacích LibreOffice

Styl ikon

Výběr stylu ikony používané na panelech nástrojů a v dialogových oknech. Automatická volba používá sadu ikon kompatibilní s operačním systémem a výběrem desktopového prostředí. K dispozici je několik sad ikon: Breeze, Breeze Dark, Colibre, Elementary, Karasa Jaga, Sifr, Sifr Dark, Sakapura a další. Ikony můžeme také přidat pomocí rozšíření, což je popsáno v kapitole 14 Přizpůsobení LibreOffice. Kliknutím na ikonu Rozšíření zobrazíte příslušná rozšíření.

Velikost ikon – Nástrojová lišta, Lišta karet, Postranní lišta

Výběr velikosti zobrazení ikon na panelu nástrojů: (pouze pro panel nástrojů). Možnost Automaticky znamená, že se použije hodnota z nastavení operačního systému. Nástrojové lišty, postranní lišta a lišta karet (karty, kompaktní a kontextové verze) mohou mít rozdílná nastavení.

Viditelnost – Ikony v nabídce, zkratky

Můžeme zvolit, zda chceme skrýt či zobrazit ikony nebo text v hlavní nabídce a místních nabídkách.

Myš – Umístění

Určuje, zda a jak se do nově otevřených dialogových oken umisťuje kurzor myši.

Myš – prostřední tlačítko

Určuje funkci prostředního tlačítka myši (je-li přítomno).

Schránka výběru je nezávislá na běžné schránce, kterou používáme pomocí Úpravy > Kopírovat/Vyjmout/Vložit. Schránka a schránka výběru mohou mít současně různý obsah.

Funkce

Schránka

Schránka výběru

Kopírovat obsah

Úpravy > Kopírovat Ctrl + C

Výběr textu, tabulky nebo objektu.

Vložit obsah

Úpravy > Vložit Ctrl + V vloží obsah na pozici kurzoru.

Klepnutí prostředního tlačítka myši vloží obsah na pozici ukazatele myši.

Vložit do jiného dokumentu

Nemá vliv na obsah schránky.

Obsahem schránky výběru je naposledy označený výběr.

Grafický výstup

Tyto volby nejsou podporovány ve všech operačních systémech a distribucích LibreOffice.

Použít hardwarovou akceleraci

Pro urychlení zobrazování obrázků se přímo využijí hardwarové možnosti grafického karty.

Použít vyhlazení

Povolí nebo zakáže vyhlazování, díky čemuž se bude většina grafických objektů zobrazovat hladší a s menším počtem artefaktů.

Tip

Vyhlazování se po změně nastavení uplatní, pokud stisknutím Shift + Ctrl + R obnovíme zobrazení aktuálního dokumentu.

Použít pro veškeré vykreslování knihovnu Skia

Povolí nebo zakáže použít 3D grafický jazyk Skia.

Vynutit softwarové vykreslování knihovnou Skia

Vynutí použití Skia i v případě, že je v seznamu zakázaných grafických zařízení. Zařízení je na seznamu, pokud je chybové, nebo se vykresluje s nízkou kvalitou.

Seznamy písem

Zobrazit náhled písem

Způsobí, že seznam písem bude vypadat jako na obrázku 1 vlevo, s názvy písem zobrazenými jako příklad písma; při zrušení výběru této možnosti se v seznamu písem zobrazí pouze názvy písem (obrázek 1 vpravo). V seznamu jsou uvedena písma, která jsou nainstalována v systému. Některá písma zobrazují dodatečný náhled ukázkového textu.

Seznam písem s náhledem (vlevo)

Seznam písem bez náhledu (vpravo)

Obrázek 1: Seznam písem (vlevo) s náhledem, (vpravo) bez náhledu

Vyhlazování písem na obrazovce

Tuto možnost vybereme, chceme-li vyhladit vzhled textu na obrazovce. Zadáme nejmenší velikost písma, při které se již má vyhlazování použít.

Tlačítko Spustit testy grafiky

Kliknutím na toto tlačítko spustíte několik testů, které pomohou určit efektivitu vykreslování grafiky v LibreOffice. Výsledky se ukládají do protokolu, který se zobrazí ve vyskakovacím okně a lze jej stáhnout.

Tisk

Na stránce LibreOffice – Tisk (obrázek 6) můžeme nastavit možnosti tisku podle výchozí tiskárny a nejčastějšího způsobu tisku. Většina možností nepotřebuje další vysvětlení.

Image1

Obrázek 6: Výběr obecných možností tisku pro všechny součásti

V části Upozornění můžeme zvolit, zda má být uživatel upozorněn, pokud velikost nebo orientace papíru zadaná v dokumentu neodpovídá velikosti a orientaci papíru v tiskárně. Takové nastavení může pomoci zejména tehdy, pokud pracujeme s dokumenty vytvořenými v zemích, v nichž se používá odlišná standardní velikost papíru.

Tip

Pokud jsou výtisky nesprávně umístěny na stránce nebo jsou nahoře, dole či po stranách useknuté nebo tiskárna odmítá tisknout, je pravděpodobnou příčinou nekompatibilita velikosti stránky.

Poznámka

Linuxové instalace mají speciální volbu (není zobrazena na obrázku 6): PDF jako výchozí formát tiskových úloh. Výběrem této možnosti změníme vnitřní formát tiskové úlohy z formátu PostScript na formát PDF. Tento formát má oproti PostScriptu řadu výhod. Více informací najdeme na https://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/openprinting/pdf_as_standard_print_job_format.

Zrušením výběru této možnosti se stane výchozím tiskovým formátem opět Postscript.

Cesty

Na stránce LibreOffice - Cesty můžeme na základě svých pracovních zvyklostí změnit umístění souborů, které jsou s balíkem LibreOffice spojeny nebo které používá. Můžeme například chtít ukládat dokumenty ve výchozím nastavení někam jinam než do složky Dokumenty.

Změny provedeme tak, že vybereme položku v seznamu zobrazeném na obrázku 7 a klepneme na Upravit. V dialogovém okně Vybrat cestu (na obrázku není zobrazeno, název může být i Upravit cesty) přidáme nebo odstraníme složky podle potřeby a klepnutím na OK se vrátíme do okna Možnosti.

Některé položky mohou mít přiřazeny dvě i více cest: Uživatelskou cestu ke složce uživatele (obvykle na osobním počítači uživatele) a Interní cestu ke společné složce, kde je nainstalován LibreOffice (může být na síti).

Tip

Položky v seznamu na stránce LibreOffice - Cesty můžeme přidat do seznamu souborů (například soubory s definicí automatického textu), které pravidelně zálohujeme nebo které chceme zkopírovat na jiný počítač.

Možnosti – LibreOffice – karta Cesty

Obrázek 7: Zobrazení cest souborů používaných programem LibreOffice

Písma

Pro každé písmo, které by se mohlo v dokumentu objevit, můžeme definovat náhrady. Pokud od někoho dostaneme dokument používající písma, která v operačním systému nemáme, LibreOffice je nahradí jinými. Při tom můžeme upřednostnit jiná, než jaká použije program.

Poznámka

Tato nastavení neovlivní výchozí písmo dokumentů. K tomu je třeba změnit výchozí šablonu, což je popsáno v kapitole 3, Používání stylů a šablon. V aplikaci Writer lze některá základní písma změnit pomocí stránek Základní písma; další informace nalezneme v příručce Writer nebo v nápovědě.

Na stránce LibreOffice – Písma (obrázek 8):

  1. Zaškrtneme možnost Použít tabulku náhrad.

  2. V poli Písmo vybereme nebo zadáme název písma, které se má nahradit. (Pokud ho v systému nemáme, tak se v rozbalovacím seznamu nezobrazí, a proto je potřeba jeho název zadat.).

  3. V poli Nahradit za vybereme vhodné písmo ze seznamu písem nainstalovaných na počítači.

  4. Klepneme na ikonu vpravo od textového pole Nahradit za. V textovém poli pod vstupními poli se zobrazí nový řádek se zadanými údaji. V něm zaškrtneme Vždy, pokud chceme originální písmo nahradit i tehdy, když je v počítači nainstalováno. Jen obrazovka zaškrtneme, pokud chceme písmo nahradit jen na obrazovce, ale ne při tisku. Význam kombinací těchto nastavení je uveden v tabulce 1.

  5. V dolní části okna můžeme změnit typ a velikost písma, kterým se zobrazuje zdrojový kód, například HTML nebo Basic (v makrech).

Možnosti – LibreOffice – karta Písma

Obrázek 8: Definice písma, které má být nahrazeno jiným písmem

Tabulka 1. Význam nastavení náhrady písem

Zaškrtávací pole Vždy

Zaškrtávací pole Jen obrazovka

Nahrazení

zaškrtnuto

nezaškrtnuto

Písmo se nahradí na obrazovce i při tisku, i když je písmo nainstalováno.

zaškrtnuto

zaškrtnuto

Písmo se nahradí jen na obrazovce, i když je nainstalováno.

nezaškrtnuto

zaškrtnuto

Písmo se nahradí jen na obrazovce, pokud není nainstalováno.

nezaškrtnuto

nezaškrtnuto

Písmo se nahradí na obrazovce i při tisku, pouze pokud není nainstalováno.

Zabezpečení

Na stránce LibreOffice – Zabezpečení (obrázek 9) můžeme zvolit možnosti zabezpečení pro ukládání dokumentů a pro otevírání dokumentů obsahujících makra.

Možnosti zabezpečení a upozorňování

Pokud zaznamenáváme změny, ukládáme více verzí dokumentu nebo pokud do dokumentu vkládáme skryté informace nebo poznámky a současně nechceme, aby je jeho příjemci viděli, můžeme nastavit upozornění, které nám připomene, že je máme odstranit, nebo můžeme nastavit, aby LibreOffice některé z nich odstranil automaticky. Je třeba vzít v úvahu, že většina těchto informací (pokud je neodstraníme) se při ukládání uchovává v souboru, ať už jde o výchozí formát OpenDocument nebo o jiné formáty včetně PDF.

Klepnutím na tlačítko Možnosti otevřeme nové dialogové okno s dalšími volbami (obrázek 10). Více informací se nachází v části „Možnosti zabezpečení a varování” na straně 1.

Zabezpečení > karta Možnosti zabezpečení a upozorňování

Obrázek 9: Výběr možností zabezpečení pro otevírání a ukládání dokumentů

Hesla pro připojení k webu

Můžeme zadat hlavní heslo, které umožní snadno přistupovat k webovým stránkám vyžadujícím uživatelské jméno a heslo. LibreOffice bude bezpečně ukládat všechna hesla, která použijeme pro přístup k souborům z webových serverů. Abychom hesla ze seznamu získali, je potřeba zadat hlavní heslo.

Zabezpečení maker

Klepnutím na tlačítko Zabezpečení maker otevřeme dialogové okno Zabezpečení maker, kde můžeme nastavit úroveň ochrany při spouštění maker a zadat důvěryhodné zdroje dokumentů.

Cesta k certifikátu (není k dispozici v systému Windows)

Uživatelé mohou pomocí LibreOffice elektronicky podepisovat dokumenty. Elektronický podpis vyžaduje osobní podpisový certifikát. Většina operačních systémů umožňuje vygenerování certifikátu s vlastním podpisem. Osobní certifikát vydaný nezávislou agenturou (po ověření identity jednotlivce) je však věrohodnější než certifikát podepsaný sebou samým. LibreOffice neposkytuje bezpečný způsob ukládání certifikátů, ale umožňuje přístup k certifikátům, které byly uloženy pomocí jiných programů. Klepneme na tlačítko Certifikát a zvolíme požadované úložiště certifikátů. V systému Windows používá LibreOffice k ukládání a načítání certifikátů výchozí umístění Windows.

TSA – autority časových razítek

Umožňuje volitelně vybrat adresu URL autority časového razítka (TSA) pro dokumenty PDF vytvořené v LibreOffice. Příjemci dokumentů PDF s důvěryhodným časovým razítkem mohou ověřit, kdy byl dokument digitálně nebo elektronicky podepsán, a také ověřit, že se dokument nezměnil po datu aplikace časového razítka.

Možnosti zabezpečení a varování

Většina možností v dialogovém okně Možnosti zabezpečení a upozorňování (obrázek 10) by měla být samovysvětlující.

Zabezpečení > Dialogové okno Možnosti zabezpečení a upozorňování

Obrázek 10: Dialogové okno Možnosti zabezpečení a upozorňování

Odstranit při ukládání osobní informace

Pokud zaškrtneme toto pole, při ukládání se z vlastností souboru vždy odstraní uživatelské údaje. Chceme-li uložit osobní údaje k dokumentům a přesto mít možnost ručně odstranit osobní údaje z konkrétních dokumentů, zrušíme zaškrtnutí této možnosti.

Pro otevření hypertextových odkazů vyžadovat Ctrl-kliknutí

Jako výchozí chování je v LibreOffice nastaveno, že pro otevírání odkazů je třeba použít kombinaci Ctrl + klepnutí. Mnoha uživatelům při tvorbě a úpravách dokumentu totiž vyhovuje, když jim náhodné klepnutí odkaz neotevře. Chceme-li, aby se v LibreOffice odkazy otevíraly jen obyčejným klepnutím, zaškrtnutí této možnosti zrušíme.

Přizpůsobení

Celkový vzhled programu LibreOffice můžeme upravit pomocí motivů vzhledu.

Na stránce LibreOffice – Přizpůsobení zvolíme Předinstalovaný motiv a poté klepneme na ikonu tématu a klepneme na Použít. Po chvíli se vzhled LibreOffice změní.

Možnosti > Přizpůsobení > karta Motivy vzhledu LibreOffice

Obrázek 11: Výběr předinstalovaného motivu

Barvy aplikací

Při psaní a úpravě textu, vkládání dat a při úpravě rozložení stran může pomoci, pokud jsou zobrazeny okraje stránek (textu), okraje tabulek a sekcí (v textových dokumentech), zalomení stran v programu Calc, čáry mřížky v programech Draw a Writer a další prvky. Kromě toho můžeme upřednostňovat jiné barvy pro komentáře, stínování polí apod., než jaké jsou v LibreOffice výchozí.

Na stránce LibreOffice – Barvy aplikací (obrázek 12) můžete určit, které položky budou viditelné, a barvy použité pro zobrazení různých položek.

Karta Barvy aplikací

Obrázek 12: Zobrazení nebo skrytí hranic textu, objektu a tabulky

Poznámka

Chceme-li změnit nastavení barev použitých v režimu Sledování změn, přejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Změny.

Zpřístupnění

Mezi možnosti zpřístupnění patří povolení animovaných obrázků a textu, nastavení vysokého kontrastu obrazovky a změna písma uživatelského rozhraní programu LibreOffice.

Podpora zpřístupnění využívá běhové prostředí jazyka Java, které umožňuje komunikaci s asistenčními nástroji. Možnosti Podpora pro asistenční nástroje není dostupná ve všech instalacích LibreOffice. Více informací se nachází v nápovědě programu v části Asistenční pomůcky v LibreOffice.

Na stránce LibreOffice – Zpřístupnění (obrázek 13) vybereme nebo zrušíme výběr možností podle potřeby.

Karta Zpřístupnění

Obrázek 13: Výběr možností zpřístupnění

Pokročilé

LibreOffice potřebuje Javu ke spuštění několika průvodců, nástroje Mediawiki Publisher (pokud je k dispozici; viz „Volba možností Internetu“ na straně 1) a některých funkcí v komponentě Base.

Poznámka

Uživatelé systému Windows by měli najít vhodné prostředí Java Runtime Environment (JRE), které je již nainstalováno na jejich počítačích. Uživatelé Linuxu si jej budou muset pořídit z repozitáře softwaru své distribuce, pokud ještě není nainstalován. Uživatelé systému macOS si musí nainstalovat vývojovou sadu Java Development Kit (JDK) společnosti Oracle, nikoli pouze JRE. Chceme-li získat požadovaný JDK, vybereme možnost macOS na adrese https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/.

Možnosti jazyka Java

Pokud po instalaci LibreOffice nainstalujeme nebo aktualizujeme JRE nebo JDK nebo pokud máme v počítači nainstalováno více než jedno JRE, můžeme na stránce LibreOffice – Pokročilé vybrat JRE, které má LibreOffice používat.

Pokud LibreOffice najde na počítači více JRE, zobrazí je ve velkém poli. Můžeme pak vybrat jedno JRE ze seznamu.

Administrátoři, programátoři nebo jiné osoby, které přizpůsobují instalaci JRE, mohou použít dialogová okna Parametry a Cesta ke třídám (dostupná pod tlačítky v oblasti Možnosti jazyka Java), kde mohou zadat další informace.

Karta Pokročilé

Obrázek 14: Výběr běhového prostředí jazyka Java

Volitelné funkce

Povolit experimentální funkce (mohou být nestabilní)

Zaškrtnutím této možnosti povolíme funkce, jejichž vývoj ještě není ukončen nebo obsahují chyby. Seznam těchto vlastností se pro různé verze liší.

Povolit záznam maker (omezená funkčnost)

Zaškrtnutím této možnosti povolíme záznam maker s jistými omezeními. Není podporováno otevírání oken, přepínání mezi okny, a záznam v jiném okně než ve kterém záznam začal. Zaznamenány mohou být pouze akce související s obsahem dokumentu. Změny nastavení v položce Možnosti a přizpůsobení nabídek nejsou podporovány. Více informací o záznamu maker se nachází v kapitole 13, Začínáme s makry.

Otevřít expertní nastavení

Většina uživatelů tato nastavení nevyužije. Klepneme na toto tlačítko a otevřeme nové dialogové okno, ve kterém můžeme doladit podrobné nastavení aktuální instalace LibreOffice. Dialogové okno nabízí podrobné možnosti nastavení pro mnoho aspektů vzhledu a výkonu. Po poklepání na položku můžeme zadat požadovanou hodnotu nastavení.

Upozornění

Dialogové okno Expertní nastavení umožní přístup, úpravy a ukládání předvoleb konfigurace, které mohou učinit uživatelský profil LibreOffice nestabilní, nekonzistentní či dokonce nepoužitelný. Pokud nerozumíme tomu, co některá možnost dělá, je obvykle nejlepší nechat ji na výchozím nastavení.

Online aktualizace

Na stránce LibreOffice – Online aktualizace (obrázek 15) můžete zvolit, zda a jak často má program kontrolovat aktualizace na webu LibreOffice. Pokud je vybrána možnost Automaticky kontrolovat aktualizace, zobrazí se v případě, že je k dispozici aktualizace, na pravém konci panelu nabídek ikona. Klepnutím na tuto ikonu otevřeme dialogové okno, ve kterém můžeme aktualizaci stáhnout.

Pokud je zaškrtnuta možnost Automaticky stáhnout aktualizace, po klepnutí na tuto ikonu začne stahování. Chceme-li změnit umístění staženého souboru, klepneme na tlačítko Změnit v okně správce souborů vybereme požadovanou složku.

Pokud zaškrtneme možnost Odesílat základní informace o verzi operačního systému hardwaru, informace o architektuře počítače a operačním systému bude odeslána na server pro sběr statistik.

Možnosti – LibreOffice – karta Online aktualizace

Obrázek 15: Možnosti online aktualizace

OpenCL

OpenCL (Open Computing Language) je softwarová architektura, použitá k psaní programů, které jsou spuštěny na různých procesorech, jako je CPU a GPU (graphics processing unit), grafické karty. S povoleným OpenCL můžeme těžit z velmi rychlých číselných výpočtů prováděných v GPU, což je užitečné zejména u velkých tabulek s rozsáhlými výpočty. Abychom mohli tuto funkci používat, musí ovladač grafické karty počítače podporovat OpenCL.

Nastavení možností pro načítání a ukládání dokumentů

Možnosti načítání a ukládání můžeme nastavit tak, aby vyhovovaly našemu způsobu práce.

Opět otevřeme okno Možnosti (z nabídky Nástroje > Možnosti) Následně klepneme na značku rozbalení (ve tvaru znaménka + nebo trojúhelníku) vlevo od Načítání/ukládání.

Obecné

Většinu voleb na stránce Načítání/ukládání – Obecné (obrázek 16) znají uživatelé jiných kancelářských balíků. Níže jsou proto popsány pouze některé položky.

Načítání/ukládání – karta Obecné

Obrázek 16: Výběr možností načítání a ukládání

S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele

Některá nastavení dokumentů LibreOffice se načtou ze systémových nastavení uživatele. Pokud uložíme dokument, tato nastavení se uloží spolu s ním. Zaškrtneme-li tuto možnost, při načítání dokumentů bude nastavení uložené v dokumentu ignorováno a upřednostní se nastavení z operačního systému.

Některá nastavení se však načítají ze systému, i když tato možnost není zaškrtnuta:

Pokud toto nastavení není zaškrtnuto, nastavení z dokumentu budou upřednostněny před systémovým nastavením uživatele. Možnost S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele například ovlivňuje způsob, jak se aktualizují odkazy (v možnostech pro LibreOffice Writer).

S dokumentem načíst nastavení tiskárny

Je-li tato možnost povolena, použije se nastavení tiskárny z dokumentu. Pokud takto načtené nastavení nezměníme v dialogovém okně Tisk, může se stát, že se dokument vytiskne na vzdálené tiskárně. Pokud je tato možnost zakázána, dokument se vytiskne na výchozí tiskárně. S dokumentem se uloží nastavení aktuální tiskárny bez ohledu na to, zda je možnost zaškrtnuta.

Informace pro automatické obnovení uložit každých: __ minut

Zvolíme, zda se mají ukládat informace pro automatické obnovení souborů a v jakých časových intervalech. Tyto informace jsou pro LibreOffice nezbytné pro obnovení všech otevřených dokumentů v případě pádu programu. Pokud je tato možnost povolena, obnova dokumentů po pádu bude jednodušší.

Před uložením upravit vlastnosti dokumentu

Pokud tuto možnost zaškrtneme, při prvním ukládání dokumentu (nebo vždy, když použijeme Uložit jako) se otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžeme zadat údaje týkající se dokumentu

Vždy vytvořit záložní kopii

Kdykoliv uložíme dokument, uloží dříve uloženou verzi dokumentu jako záložní kopii do samostatné složky. Při vytvoření nové záložní kopie je předchozí nahrazena. Záložní kopie má příponu BAK. Zaškrtnutí této možnosti je doporučeno zejména v případě, kdy vytváříme rozsáhlé dokumenty.

Chceme-li zobrazit nebo změnit zálohovací složku, přejdeme do nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty. Při otevírání záložního souboru budeme vyzváni k zadání programu, pomocí kterého jej chceme otevřít; vybereme LibreOffice.

URL ukládat relativně k systému souborů / Internetu

Tato možnost umožňuje určit výchozí nastavení pro relativní URL adresy v souborovém systému a na Internetu. Relativní adresy jsou možné pouze tehdy, je-li zdrojový a odkazovaný dokument na stejném disku.

Relativní adresa začíná vždy v adresáři, ve kterém se nachází aktuální dokument. Na rozdíl od toho absolutní adresa vždy začíná v kořenovém adresáři. Následující tabulka ukazuje rozdíl v syntaxi mezi relativními a absolutními adresami.

Příklady

Souborový systém

Internet

relativní

../obrazky/obr.jpg

../obrazky/obr.jpg

absolutní

file:///c|/pracovni/obrazky/obr.jpg

http://mujserver.cz/pracovni/obrazky/obr.jpg

Pokud zvolíme ukládání relativních adres, odkazy na obrázky nebo jiné objekty vložené do dokumentu budou představovat relativní cestu vzhledem k umístění v souborovém systému. V tomto případě nezáleží na tom, ve které části souborového systému se dokument a odkazované objekty nachází. Soubory budou nalezeny bez ohledu na umístění, pokud zůstanou na stejném disku nebo souborovém systému. To je důležité, pokud chceme daný dokument zpřístupnit na jiném počítači, na kterém může být zcela jiná struktura adresářů nebo může mít jiné označení disku. Relativní adresování se doporučuje i tehdy, chceme-li vytvořit adresářovou strukturu na internetovém serveru.

Pokud dáme přednost absolutním adresám, všechny odkazy na jiné soubory budou uloženy jako absolutní cesty na příslušném disku nebo souborovém systému. Výhoda této možnosti spočívá v tom, že takový dokument můžeme přemístit do jiné složky, přičemž odkazy zůstanou platné.

Výchozí formát souborů a nastavení ODF

Verze formátu ODF. LibreOffice ve výchozím nastavení ukládá dokumenty ve formátu OpenDocument Format (ODF) verze 1.3 Extended. Ten na jedné straně nabízí lepší funkce, na druhé může způsobovat problémy se zpětnou kompatibilitou. Pokud soubor uložený v rozšířeném formátu ODF 1.3 otevřeme v editoru, který používá starší verze ODF, některé pokročilé vlastnosti se mohou ztratit. Pokud máme v úmyslu sdílet dokumenty s uživateli programů, které podporují pouze starší verze ODF (například Apache OpenOffice nebo LibreOffice 3.x), je třeba zvážit ukládání souborů ve verzi ODF 1.2 rozšířený (režim kompatibility)

Typ dokumentu. Pokud si běžně vyměňujeme dokumenty s uživateli balíku Microsoft Office, může být vhodné nastavit pro dokumenty volbu Vždy ukládat jako na jeden z formátů Microsoft Office. Současné verze aplikace Microsoft Word však umožňují otevírat ODT soubory, takže toto nastavení již možná není potřeba.

Vlastnosti VBA

Na stránce Načítání/ukládání – Vlastnosti VBA můžeme zvolit, zda se mají zachovat makra v dokumentech Microsoft Office otevřených v LibreOffice.

Pokud zaškrtneme Načíst kód Basic, umožníme tím v LibreOffice upravovat makra. Změněný kód se uloží v dokumentu ODF, ale nezachová se, pokud ho uložíme do formátu Microsoft Office.

Pokud zaškrtneme Uložit původní kód Basic, makra nebudou v LibreOffice spustitelná, budou však v nezměněné podobě ukládány do souborů ve formátech Microsoft Office.

Při importu souborů programů Microsoft Word nebo Excel, jejichž součástí je kód VBA, můžeme zaškrtnout možnost Spustitelný kód. Tento kód se obvykle jen uchovává, je však neaktivní (pokud kód zobrazíme pomocí Basic IDE, bude celý zakomentovaný). S touto možností bude kód spustitelný.

Načítání/ukládání – karta Vlastnosti VBA

Obrázek 17: Volba Načítání/ukládání vlastnosti VBA

Možnost Uložit původní kód Basic má přednost před Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuté obě možnosti a zakomentovaný kód upravíme, při ukládání do formátů Microsoft Office se uloží původní kód VBA.

Chceme-li si být jisti, že jsme odstranili možné makroviry z dokumentu Microsoft Office, zaškrtnutí Uložit původní kód Basic zrušíme. Dokument bude uložen bez kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft Office

Na stránce Načítání/ukládání – Microsoft Office (obrázek 18) můžete zvolit, co se má provést při importu a exportu objektů Microsoft Office OLE (propojené nebo vložené objekty nebo dokumenty, jako jsou tabulky nebo rovnice).

Část Vložené objekty udává nastavení importu a exportu objektů Microsoft Office OLE. Toto nastavení platí, pokud neexistuje Microsoft OLE server (např. v Unixu) nebo pokud není připraven LibreOffice OLE server pro úpravu objektů OLE. Pokud je pro vložený objekt dostupný aktivní OLE server, bude použit pro obsluhu daného objektu.

Pokud zaškrtneme možnost [N], Objekty OLE Microsoft se při načítání dokumentu formátu Microsoft převedou na odpovídající objekty OLE LibreOffice („N“ značí „načíst“).

Pokud zaškrtneme možnost [U], objekty OLE LibreOffice se při ukládání dokumentu formátu Microsoft převedou na odpovídající objekty OLE Microsoft („U“ značí „uložit“). Instalace v systému Linux mohou zahrnovat volitelné možnosti [U], které pro poslední tři položky nejsou na obrázku zobrazeny.

Načítání/ukládání – karta Microsoft Office

Obrázek 18: Výběr možností Načítání/ukládání Microsoft Office

Zvýraznění znaků – exportovat jako

Microsoft Office používá dva atributy znaku podobné znaku pozadí v LibreOffice. Vybereme příslušný atribut (Zvýraznění nebo Stínování), který chceme použít při exportu do formátů souborů Microsoft Office.

Zamknout soubory – Vytvořit zámkový soubor MSO

LibreOffice umí přečíst zámkové soubory MSO a nahlásit který uživatel Microsoft Office zamknul dokument; a když vybereme volbu vytvořit zámkový soubor MSO, LibreOffice bude vytvářet tyto soubory vedle svých vlastních zámkových souborů, takže uživatelé MSO poznají, kdo dokument zamknul.

HTML kompatibilita

Nastavení na stránce Načítání/ukládání – HTML kompatibilita (obrázek 19) ovlivňuje, jak jsou do LibreOffice importovány a z LibreOffice exportovány HTML stránky. Více informací se nachází v nápovědě programu pod heslem HTML dokumenty; import/export.

Načítání/ukládání – karta HTML Kompatibilita

Obrázek 19: Výběr možností HTML kompatibilita

Velikosti písma

V těchto polích určíme příslušné velikosti písma pro značky HTML <font size=”1”> až <font size=”7”>, pokud jsou v HTML stránkách použity. (Mnoho stránek HTML již tyto značky nepoužívá.)

Import

Použít pro čísla národní prostředí „Angličtina (USA)“.

Když importujeme HTML stránku s čísly, znaky oddělovačů desetinných čísel a tisíců se liší podle místního nastavení HTML stránky. Schránka, kterou používáme ke kopírování, však informaci o místním nastavení neobsahuje. Pokud není tato možnost zaškrtnuta, budou čísla importována na základě hodnoty Národní prostředíNástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky (viz „Změna některých místních a jazykových nastavení” na stránce 1). Pokud je tato možnost zaškrtnuta, čísla budou importována v místním nastavení pro angličtinu (USA).

Importovat neznámé HTML značky jako pole

Tuto možnost zaškrtneme, chceme-li, aby LibreOffice značky, které nerozpozná, importoval jako pole. Pro otevírací značku se vytvoří pole HTML_ON, kterému se jako hodnota přiřadí název značky. Pro uzavírací značku se vytvoří pole HTML_OFF. Tato pole se při exportu do HTML převedou zpět na značky.

Ignorovat nastavení písem

Pokud zaškrtneme tuto možnost, bude LibreOffice při importu ignorovat všechna nastavení písma. Budou použita písma, která jsou definována ve stylu stránky HTML.

Export

LibreOffice Basic

Tuto možnost zaškrtneme, chceme-li při exportu do formátu HTML uložit také makra (skripty) v jazyce LibreOffice Basic. Tuto možnost je třeba povolit předtím, než makro vytvoříme, jinak se skript nevloží. Makra LibreOffice Basic musí být umístěna v hlavičce HTML dokumentu. Jakmile v LibreOffice Basic IDE vytvoříme makro, objeví se v hlavičce zdrojového kódu HTML dokumentu.

Pokud chceme, aby se makro spouštělo automaticky při otevírání HTML dokumentu, zvolíme příslušnou položku v Nástroje > Přizpůsobit > Události. Více informací se nachází v kapitole 13 Začínáme s makry.

Zobrazit upozornění

Pokud není zaškrtnuta možnost LibreOffice Basic (viz výše), můžeme zvolit možnost Zobrazit varování. Pokud ji zaškrtneme, při exportu do formátu HTML se zobrazí upozornění, že budou odstraněna makra LibreOffice Basic.

Rozvržení tisku

Pokud tuto možnost zaškrtneme, do souboru se exportuje také rozvržení tisku aktuálního dokumentu. HTML filtr pro tisk dokumentů podporuje CSS2 (Cascading Style Sheets verze 2). Tato podpora se uplatní pouze při aktivovaném exportu rozvržení tisku.

Kopírovat lokální obrázky na Internet

Pokud tuto možnost zaškrtneme, při nahrávání dokumentu na internetový server pomocí FTP se automaticky nahrají také obrázky vložené do dokumentu.

Znaková sada

Vybereme příslušnou znakovou sadu pro export.

Volba jazykových nastavení

Z hlediska jazykového nastavení můžeme balík LibreOffice přizpůsobit následovně:

Instalace požadovaných slovníků

LibreOffice s programem automaticky nainstaluje mnoho jazykových modulů. Jazykový modul může obsahovat až tři dílčí moduly: slovník pravopisu, slovník dělení slov a slovník synonym. Ty se v LibreOffice obvykle označují jako „slovníky“. Chceme-li přidat další jazykové moduly, ujistíme se, že jsme připojeni k internetu, a poté zvolíme Nástroje > Nastavení jazyka > Pomůcky pro psaní a klikneme na odkaz Získat další slovníky online (obrázek 22). LibreOffice otevře okno s odkazy na další slovníky. Vybereme a nainstalujeme ty, které chceme.

Změna některých místních a jazykových nastavení

Podrobnosti místního a jazykového nastavení LibreOffice můžeme nastavit pro všechny dokumenty, nebo pouze pro některé typy.

V dialogovém okně Možnosti klikneme na symbol rozšíření (+ nebo trojúhelník) u Jazyková nastavení (obrázek 20). Přesný zobrazený seznam závisí na nastavení jazykové podpory (obrázek 21).

Jazyková nastavení bez voleb Asijské nebo Komplexní rozvržení textuJazyková nastavení s volbami Asijské a Komplexní rozvržení textu

Obrázek 20: Jazykové možnosti LibreOffice bez povolené a s povolenou podporou pro asijské jazyky a pro jazyky s komplexním rozvržením textu

Na pravé straně stránky Jazyková nastavení – Jazyky (obrázek 21) lze změnit dle požadavků možnosti Uživatelské rozhraní, Národní nastavení, Výchozí měnaVýchozí jazyky pro dokumenty. V ukázce na obrázku byla v příslušných nastaveních zvolena čeština.

Jazyk

Uživatelské rozhraní

Jazyk uživatelského rozhraní je obvykle nastaven při instalaci LibreOffice tak, aby odpovídal jazyku operačního systému. Pokud je v LibreOffice nainstalováno více jazyků, můžeme vybrat, který jazyk bude použit pro nabídky, dialogová okna a soubory nápovědy.

Formáty

Národní nastavení

Národní nastavení je základem pro mnoho dalších nastavení v LibreOffice, například pro výchozí číslování, měnu a měrné jednotky. Pokud nezvolíme jinak, bude použito ​​místní nastavení operačního systému.

Výchozí měna

Výchozí měna má hodnotu určenou pro danou zemi možností Národní nastavení. Výchozí měna se uplatní u polí, která jsou jako měna formátována. Se změnou místního nastavení se automaticky změní také výchozí měna. Pokud se výchozí měna změní, ve všech otevřených dokumentech se upraví všechna dialogová okna týkající se měny a všechny ikony měny. Dokumenty, které byly uloženy s jednou výchozí měnou, budou mít po otevření novou výchozí měnu.

Desetinný oddělovač

Je-li možnost Desetinný oddělovačPodle národního prostředí zaškrtnuta, LibreOffice použije znak určený v místním nastavení. Pokud možnost zaškrtnuta není, použitý znak bude určen ovladačem klávesnice.

Nastavení jazyka – karta Jazyky

Obrázek 21: Výběr jazykových možností

Masky pro rozpoznání data

Masky pro rozpoznání data určují, jak bude LibreOffice rozpoznávat vkládané datumy. Místní nastavení zahrnuje také výchozí masky pro datumy. Můžeme přidat i dodatečné masky oddělené středníkem zadané pomocí znaků Y, M, a D, které značí rok, měsíc a den. LibreOffice vždy správně interpretuje datumy zadané podle české normy ČSN 01 6910 ve tvaru DD.MM.YYYY, DMY a DM, stejně jako datumy zadané podle normy ISO 8601 ve tvaru YYYY-MM-DD.

Upozornění

Aby byly správně rozpoznány datumy zadané do sešitu programu Calc nebo do tabulky programu Writer, je třeba je zadat ve formátu, který je definován na základě národního prostředí, nebo který je dodatečně definovaný uživatelem.

Výchozí jazyky pro dokumenty

Vybereme jazyky použité pro kontrolu pravopisu, slovník synonym a dělení slov. Pokud má toto nastavení být platné pouze pro aktuální dokument, vybereme Pouze pro současný dokument.

Výběrem možnosti Asijské: povolíme podporu asijských jazyků (čínština, japonština, korejština). Výběrem možnosti Komplexní rozvržení textu: povolíme podporu jazyků jako je urdština, thajština, hebrejština a arabština. Pokud zaškrtneme některou z těchto možností, při příštím otevření dialogového okna Možnosti se v položce Jazyková nastavení zobrazí další položky, znázorněné v pravé části obrázku 20. Tyto položky (Hledání v japonštině, Asijské rozvrženíKomplexní rozvržení textu) v této příručce dále popsány nejsou.

Ikona ABC před jazykem označuje, že je pro tento jazyk aktivován slovník pravopisu, tezauru a slovník dělení slov.

Rozšířená podpora jazyků

Ignorovat vstupní jazyk systému

Výchozí jazyková nastavení závisí na národním nastavení. Výchozí místní nastavení vychází z místního nastavení operačního systému. Rozložení klávesnice je obvykle založeno na jazyku operačního systému, může však být uživatelem změněno. Pokud tato možnost není zaškrtnuta a nastavení rozložení klávesnice bylo změněno, vstup z klávesnice nemusí odpovídat tomu, co očekáváme.

Volbou možností kontroly pravopisu

Chceme-li změnit možnosti kontroly pravopisu, klepneme na Jazyková nastavení > Pomůcky pro psaní.

Podrobnosti o používání sekcí Dostupné jazykové modulyUživatelem definované slovníky nalezneme v nápovědě.

V části Možnosti na této stránce (obrázek 22) vybereme nastavení, která jsou pro nás užitečná.

Jazyková nastavení – karta Pomůcky pro psaní

Obrázek 22: Výběr jazyků, slovníků a možností kontroly pravopisu

Několik rad:

Na této stránce lze určit, které uživatelem definované (vlastní) slovníky jsou výchozí, můžeme také přidat nebo odstranit uživatelem nainstalované slovníky klepnutím na tlačítka Nový nebo Smazat. Slovníky nainstalované v systému nelze odstranit.

Kontrola anglických vět

Na stránce Jazyková nastavení – Kontrola českých vět (obrázek 23) můžeme zvolit, které prvky budou kontrolovány, které budou oznámeny nebo automaticky opraveny.

Aby se vybrané možnosti kontroly gramatiky aktivovaly, je třeba buď restartovat LibreOffice nebo znovu načíst aktuální dokument.

Kontrola anglických vět

Obrázek 23: Výběr možností pro kontrolu vět v angličtině

Kontrola gramatiky

Možné chyby

Kontroluje například konflikt mezi podmětem a přísudkem, časování a náladu slovesa.; „with it’s”, „he don’t”, „this things” atd.

Velikost písmen

Kontroluje velká písmena na začátku vět. Rozpoznání vět závisí na použití zkratek.

Opakovaná slova

Kontroluje opakování všech slov, bez této možnosti se kontrolují jen výchozí slova „and“, „or“, „for“ a „the“.

Závorky

Kontroluje, zda jsou závorky a uvozovky párové.

Interpunkce

Mezery mezi slovy

Kontrola je ve výchozím nastavení aktivována. Kontroluje, zda je mezi slovy jediná mezera, upozorňuje na případy dvakrát nebo třikrát, ale ne víckrát opakované mezery.

Uvozovky

Kontroluje, zda jsou použity typograficky správné dvojité uvozovky.

Mezery mezi větami

Kontroluje, zda je mezi větami jediná mezera, ukazuje, kde jsou jedna nebo dvě mezery navíc.

Apostrof

Nahradí apostrof typograficky správným znakem.

Vícenásobné mezery

Kontroluje výskyt více než tří mezer mezi slovy a větami.

Em pomlčky; En pomlčky

Tyto možnosti změní dlouhou pomlčku (em dash) bez mezer na krátkou (en dash) s mezerami, resp. krátkou s mezerami na dlouhou bez mezer.

Znak násobení

Kontrola je ve výchozím nastavení aktivována. Nahradí „x“ použité jako symbol násobení typograficky správným symbolem.

Výpustky

Nahradí tři za sebou následující tečky typograficky správným symbolem.

Znak mínus

Nahradí pomlčku z klávesnice typograficky správným znakem mínus.

Ostatní

Převést na metrické; Převést na nemetrické

Převede množství v daném typu jednotek na množství v jiném typu jednotek: metrické na imperiální nebo imperiální na metrické.

Oddělovače tisíců u velkých čísel

V závislosti na lokálním nastavení dokumentu převede číslo s více než pěti číslicemi na běžný formát. Používá čárku oddělující tisíce, nebo formát ISO, ve kterém se na oddělení tisíců použije úzká mezera.

Kontrola vět v jiných jazycích

LibreOffice může kontrolovat věty v mnoha jazycích. Tyto kontroly jsou ve výchozím nastavení povoleny, pokud je jazyk výchozím jazykem počítače; další lze přidat pomocí Správce rozšíření. Soubor pravidel pro tyto věty závisí na jazyku.

Volba možností Internetu

Jaká nastavení Internetu jsou k dispozici, závisí na operačním systému.

Stránku Proxy (pokud je dostupná) použijeme k uložení nastavení proxy serveru pro LibreOffice.

Pokud používáme operační systém Linux nebo macOS, je k dispozici stránka Email. a v ní můžeme určit e-mailový program, který se použije při odeslání aktuálního dokumentu ve formě e-mailu. V operačním systému Windows se vždy použije výchozí e-mailový program.

Chceme-li vynechat (nezahrnout) skryté prvky, jako jsou sledované změny, skryté sekce, skryté listy v sešitu, nebo skryté vrstvy v kresbě, zvolíme volbu Vynechat skryté prvky dokumentu.

Možnosti Internetu – karta E-mail

Obrázek 24: Možnosti Internetu, zobrazení stránky E-mail dostupné uživatelům systémů Linux a macOS

Pro systém Windows i Linux je k dispozici nástroj pro publikování na MediaWiki. Chceme-li jej povolit, v možnostech Internetu vybereme stránku MediaWiki a klepneme na tlačítko Přidat, čímž otevřeme dialogové okno, kde zadáme adresu URL a přihlašovací údaje na wiki. Do seznamu můžeme přidat více wiki stránek. Aby tato funkce fungovala, potřebujeme JRE (Java Runtime Environment, běhové prostředí jazyka Java).

Nastavení automatických oprav v LibreOffice

Funkce Automatické opravy v LibreOffice automaticky detekuje a nahrazuje běžné symboly, pravopisné a gramatické chyby. Občas nástroj Automatické opravy změní něco, co změnit neměl. Pokud se v dokumentu objeví nevysvětlitelné změny, je často příčinou nastavení funkce Automatické opravy.

Nastavení automatických oprav provedeme klepnutím na Nástroje > Automatické opravy > Nastavení automatických oprav. Pro zobrazení této položky nabídky musíme mít otevřený dokument. Pro přidání, úpravy a smazání nastavení automatických oprav použijeme záložky. Ve Writeru má dialogové okno pět karet. V jiných součástech LibreOffice se skládá jen ze čtyř. Podrobnosti jsou uvedeny v příručkách pro jednotlivé programy.

Obsah