LibreOfficeLogo

Začínáme s LibreOffice 7.3

Kapitola 6,
Začínáme s programem Impress

Prezentace v LibreOffice

Autorská práva

Copyright © 2022 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Dave Barton

Amanda M. Labby

Jorge Rodríguez

Drew Jensen

Peter Schofield

Hazel Russman

Kevin O’Brien

Ron Faile Jr.

Olivier Hallot

Jean Hollis Weber

Claire Wood

Kees Kriek

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v únoru 2022. Založeno na LibreOffice 7.3 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

Alt

⌥ (Option) nebo Alt, v závislosti na klávesnici.

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře kartu Styly v postranní liště

Co je Impress?

Impress je program balíku LibreOffice, určený pro práci s prezentacemi. Vytváří prezentace ve formátu Open Document Presentation (ODP), které lze otevřít jiným prezentačním softwarem, nebo je lze exportovat v různých prezentačních formátech.

Prezentace mohou obsahovat mnoho různých prvků, včetně textu, seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů, tabulek, grafů a široké škály grafických objektů, jako jsou kliparty, kresby a fotografie. Impress také obsahuje nástroj pro kontrolu pravopisu, slovník synonym, styly textu a styly pozadí.

Tato kapitola představuje některé funkce aplikace Impress a nesnaží se popsat všechny funkce, které jsou v aplikaci Impress k dispozici a které lze použít k vytváření prezentací. Další informace nalezneme v Příručce k aplikaci Impress a v nápovědě LibreOffice.

Pokud chceme Impress využít více než jen na tvorbu velmi jednoduchých prezentací, potřebujeme znát prvky, které prezentace obsahují. Snímky obsahující text používají styly, které určují jeho vzhled. Vytváření kreseb v programu Impress je podobné jako v programu Draw. Více informací najdeme v kapitole 3, Použití stylů a šablon a v kapitole 7, Začíná s programem Draw v této příručce. Doporučujeme nahlédnout do Příručky aplikace Draw, kde najdeme další podrobnosti o používání kreslicích nástrojů.

Spuštění programu Impress

Program Impress začneme používat pomocí jednoho z postupů uvedených v kapitole 1, Úvod do LibreOffice. Otevře se hlavní okno aplikace Impress a ve výchozím nastavení se zobrazí dialogové okno Vyberte šablonu (obrázek 1).

Šablony dodávané s Impressem jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dvěma standardním velikostem prezentačních snímků s poměry 4:3 a 16:9. Pomocí volby v hlavní nabídce Snímek > Vlastnosti snímku > Formát papíru nebo Formát na panelu Snímek na kartě Vlastnosti na postranní liště, můžeme přizpůsobit šablony jiným dostupným rozměrům.

Image30

Obrázek 1: Dialogové okno Vyberte šablonu

Tip

Chceme-li spouštět Impress bez dialogového okna Vyberte šablonu, zrušíme výběr volby Zobrazit toto dialogové okno při startu v levém dolním rohu dialogového okna.

Ve Windows nebo Linuxu přejdeme v hlavní nabídce do Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > obecné a zrušením volby Začít s výběrem šablony v části Nový dokument.

V systému macOS zvolíme v hlavní nabídce LibreOffice > Předvolby > LibreOffice Impress > Obecné a v části Nový dokument odškrtneme pole Začít s výběrem šablony.

Hlavní okno programu Impress

Hlavní okno programu Impress (obrázek 2) má tři hlavní části: Podokno snímků, Pracovní prostor a Boční panel. V horní části okna najdeme panel nabídek a nástrojové lišty. Nástrojové lišty lze během vytváření prezentace zobrazit, skrýt, uzamknout jim umístění nebo je nechat plovoucí.

Tip

Panely Snímky a Postranní lišta lze zavřít klepnutím na X v jejich pravém horním rohu nebo zrušením zaškrtnutí u položek Zobrazit > Panel Snímky nebo Zobrazit > Postranní lišta v hlavní nabídce. Panely znovu otevřeme tak, že v hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Panel snímku nebo Zobrazit > Postranní lišta.

Tip

Oblast pracovního prostoru můžeme maximalizovat klepnutím na značku Skrýt/Zobrazit uprostřed svislé dělící čáry (zvýrazněna na obrázku 2). Pomocí značek Skrýt/Zobrazit se panel snímků nebo postranní lišta skryjí, ale nezavřou. Chceme-li panel obnovit, klepneme znovu na ovládací prvek Skrýt/Zobrazit.

Image1

Obrázek 2: Hlavní okno aplikace Impress

Hlavní nabídka

Hlavní nabídky programu Impress, v horní části hlavního okna, poskytuje několik nabídek společných pro všechny moduly LibreOffice. Příkazy Soubor, Úpravy, Zobrazit, Vložit, Formát, Nástroje, OknoNápověda se mohou mezi jednotlivými moduly LibreOffice lišit. Program Impress má dvě speciální nabídky pro SnímekPrezentace. Po výběru položky nabídky se zobrazí podnabídka s příkazy. Hlavní nabídku lze přizpůsobit; viz kapitola 14, Přizpůsobení LibreOffice.

Pracovní plocha

Pracovní plocha (obvykle se nachází ve středu hlavního okna) se otevírá v zobrazení Normální. Má čtyři pohledy: Normální, Osnova, PoznámkyPořadač snímků. Další informace nalezneme v části „Zobrazení pracovní plochy“ na stránce 1.

Pokud se používají předlohy snímků, jsou dostupné předlohy snímku: Předloha snímku, Předloha poznámekPředloha podkladů. V režimu zobrazení předlohy se nezobrazují žádné záložky. Lze je vybrat z nabídky Zobrazení. Další informace o předlohách snímků nalezneme v Příručce k programu Impress.

Panel snímku

Panel snímků obsahuje náhledy snímků prezentace v pořadí, v jakém se budou zobrazovat. Klepnutím na obrázek snímku na Panelu snímků jej vybereme a umístíme snímek do pracovního prostoru, kde můžeme provádět změny zobrazeného snímku.

V Panelu snímku je možné na jednom či více snímcích provést několik dalších operací. Tyto další operace jsou k dispozici v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na snímek v Panelu snímku.

Lze také provádět následující operace, ačkoli existují efektivnější metody, než je použití Panelu snímku:

Postranní lišta

Postranní lišta Impress, obvykle umístěná na pravé straně pracovního prostoru, je podobná postrannímu panelu v ostatních modulech LibreOffice. Tato postranní lišta se skládá ze sedmi karet, které jsou popsány níže. K otevření karty použijeme jednu z následujících metod:

Vlastnosti

Karta Vlastnosti má deset panelů, které umožňují měnit rozložení snímků a formátování všech objektů na snímku.

Styly

Na kartě Styly lze na vybraný objekt aplikovat styly kreslení a prezentace, vytvářet nové styly pro kreslení a prezentaci a upravovat oba typy stylů. Při ukládání změn stylu se změny použijí na všechny prvky naformátované tímto stylem v prezentaci. Pro další informaci o stylech viz “Styly” na straně 1 a v příručce Příručka aplikace Impress.

Galerie

Na kartě Galerie můžeme do prezentace vložit objekt buď jako kopii nebo jako odkaz. Kopie je objekt nezávislý na původním objektu. Změny původního objektu kopii nijak neovlivní. Odkaz zůstává na původním objektu závislý. Změny původního objektu se projeví také na odkazu. Další informace nalezneme v Příručce aplikace Impress.

Navigátor

Panel Navigátor zobrazuje všechny objekty obsažené v prezentaci. Umožňuje pohodlný pohyb mezi snímky v prezentaci nebo výběr objektu na snímku. Doporučujeme dávat snímkům a objektům v prezentaci smysluplné názvy, aby je bylo možné při použití Navigátoru snadno identifikovat. Další informace nalezneme v části „Navigátor” na stránce 1 a v příručce Příručka programu Impress.

Tvary

Karta Tvary poskytuje rychlý výběr většiny položek, které jsou dostupné na nástrojové liště Kreslení: Čáry a šipky, Křivky a mnohoúhelníky, Spojnice, Základní tvary, Tvary symbolů, Blokové šipky, Vývojový diagram, Bubliny, Hvězdy a cedule3D objekty.

Přechod mezi snímky

Karta Přechod mezi snímky poskytuje výběr přechodů snímků dostupných v programu Impress, ovládá rychlost přechodu, automatický nebo manuální přechod a to, jak dlouho je vybraný snímek zobrazen (pouze automatický přechod). Pro další informaci o přechodech viz „Přechod mezi snímky” na straně 1 a v příručce Příručka aplikace Impress.

Animace

Karta Animace poskytuje snadný způsob přidání, změny nebo odebrání animací k různým prvkům nebo objektům na snímku a jejich vzhledu během prezentace. Pro další informaci o animacích viz „Animační efekty” na straně 1 a v příručce Příručka aplikace Impress.

Předlohy snímků

Na kartě Předlohy snímku lze vybrat design snímků pro prezentaci. Impress obsahuje několik designů předloh snímků. Výchozí předloha snímku je prázdná, ale zbývající předlohy snímků mají pozadí a stylizovaný text. Pro další informaci o předlohách snímků viz „Předloha snímku” na straně 1 a v příručce Příručka aplikace Impress.

Pravítka

Pravítka jsou umístěna na horní a levé straně pracovního prostoru. Pokud nejsou viditelná, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Pravítka. Velikost vybraného objektu je na pravítkách zobrazena pomocí dvojité čáry (zvýrazněna na obrázku 3). Pravítka můžeme mj. použít ke správě úchytů objektů a vodicích čar při umisťování objektů.

Pro změnu měrné jednotky na pravítku klepneme pravým tlačítkem na pravítko a vybereme měrnou jednotku z rozevíracího seznamu, jak je znázorněno na obrázku 4 pro vodorovné pravítko. Pro vodorovné a svislé pravítko mohou být nastaveny odlišné měrné jednotky.

Na pravítkách jsou také znázorněny okraje stránky nacházející se v oblasti kresby. Okraje lze měnit přímo na pravítkách přetažením myší. Oblast okrajů je na pravítkách označena buď šedou oblastí, nebo okraji kolem nepoužívané oblasti pravítka. Tento indikátor okraje závisí na nastavení počítače a operačním systému.

Image4

Obrázek 3: Pravítka zobrazující velikost objektu

Image50

Obrázek 4: Změna jednotek pravítka

Poznámka

Velikosti jsou uvedeny v aktuální měrné jednotce a nemusí být stejné jako jednotky pravítka. Měrná jednotka na Stavovém řádku je definována v části okna Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné.

Stavový řádek

Stavový řádek (obrázek 5), který se nachází ve spodní části okna programu Impress, obsahuje informace, které nám mohou být užitečné při práci na prezentaci. Některá pole jsou stejná jako v jiných součástech LibreOffice. Některá pole specifická pro Impress jsou stručně popsána níže.

Podrobnosti o obsahu a použití těchto polí se nachází v této příručce v kapitole 1, Úvod do programu LibreOffice a v příručce Příručka programu Impress. Stavový řádek skryjeme volbou Zobrazit na liště nabídek a zrušíme výběr Stavový řádek.

Image5

Obrázek 5: Stavový řádek

Číslo snímku

Číslo snímku, který je na pracovní ploše aktuálně zobrazen, a celkový počet snímků v prezentaci.

Informační oblast

Mění se v závislosti na vybraném objektu na snímku. Příklady jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Příklady informací

Příklad výběru

Příklady zobrazených informací

Oblast textu

Editor textu: Odstavec x, Řádek y, Sloupec z

Grafy, sešity

Vybráno: vložený objekt (OLE)

Obrázek

Vybráno: Rastrový obrázek s průhledností

Název předlohy snímku

Předloha snímku přidružený ke snímku nebo poznámkám ke snímku zobrazeným na pracovní ploše. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme seznam dostupných předloh snímku, v němž požadovaný vybereme a použijeme na vybraný snímek. Poklepáním otevřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímků. Pro další informaci o předlohách snímků viz „Předloha snímku” na straně 1 a v příručce Příručka aplikace Impress.

Poloha kurzoru / velikost objektu

Zobrazuje různé informace podle toho, zda jsou objekty vybrány nebo ne.

Neuložené změny

Označuje, zda jsou v prezentaci neuložené změny. Klepnutím na tuto ikonu dokument uložíme. Pokud prezentace nebyla dosud uložena, otevře se dialogové okno Uložit jako, které umožňuje prezentaci uložit.

Digitální podpisy

Uvádí, zda je prezentace opatřena digitálním podpisem.

Jazyk textu

Označuje jazyk použitý pro jakýkoli text v prezentaci.

Přizpůsobit snímek

Po klepnutí na tuto ikonu se snímek přiblíží tak, aby se vešel na pracovní plochu.

Posuvník měřítka zobrazení

Při pohybu posuvníku se mění přiblížení snímku na pracovní ploše.

Procento zvětšení

Označuje úroveň přiblížení snímku zobrazeného na pracovní ploše. Klepnutím na procento přiblížení se otevře dialogové okno Přiblížení a rozložení zobrazení, kde se upraví nastavení faktoru přiblížení a rozložení zobrazení.

Navigátor

Navigátor zobrazuje všechny objekty obsažené v prezentaci. Navigátor nabízí další pohodlný způsob pro pohyb v prezentaci a vyhledávání různých prvků v ní.

Chceme-li otevřít dialogové okno Navigátor (obrázek 6), přejdeme do Zobrazit > Navigátor v hlavní nabídce nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + Shift + F5 (macOS ⌘ + Shift + F5). Případně můžeme klepnutím na Navigátor v postranní liště otevřít kartu Navigátor, který má podobný vzhled a funkci jako dialogové okno Navigátor.

Image32

Obrázek 6: Dialogové okno Navigátor

Navigátor je užitečnější, pokud jsou snímky a objekty (obrázky, tabulky atd.) pojmenovány smysluplně, namísto toho, aby se jim ponechávaly výchozí názvy, jako například „Snímek 1“ a „Tvar 1“ a podobně (jak je znázorněno na obrázku 6). Používání smysluplných názvů umožňuje snadné vyhledání snímku nebo objektu v prezentaci.

Nástrojové lišty

Během vytváření snímku lze použít mnoho nástrojových lišt. Chceme-li v Impressu zobrazit nebo skrýt různé nástrojové lišty, přejdeme na Zobrazení > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a v zobrazené podnabídce vybereme požadovanou nástrojovou lištu. Ve výchozím nastavení jsou například zobrazeny nástrojové lišty Standardní a Kresba, ale nástrojové lišty Čáry a výplně a Formátování textu zobrazeny nejsou. Více informací o nástrojových lištách a jak je používat najdeme v kapitole 1, Začínáme s LibreOffice a v příručce Průvodce programem Impress.

Poznámka

Ikony používané na nástrojových lištách se liší v závislosti na operačním systému počítače a na výběru velikosti a stylu ikon v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení.

Zobrazení pracovní plochy

Pracovní plocha Impressu má čtyři standardní pohledy, mezi kterými se můžeme přepínat pomocí karet: Normální, Osnova, PoznámkyPořadač snímků. Tyto karty se obvykle zobrazují v horní části pracovní plochy. Pokud se karty nezobrazují, přejdeme na Zobrazení > Lišta karet se zobrazeními v hlavní nabídce. Různé pohledy na pracovní plochu lze vybrat také tak, že v hlavní nabídce přejdeme na Zobrazit a v podnabídce vybereme požadovaný pohled. Každé ze zobrazení pracovní plochy je určeno k tomu, aby usnadnilo jisté úlohy.

Předlohy snímků se na pracovní ploše zobrazují pouze tehdy, když je vybrána Předloha snímku, Předloha poznámek nebo Předloha podkladů. Pro zobrazení předlohy nejsou k dispozici žádné karty a lze je vybrat pouze pomocí volby Zobrazit v hlavní nabídce.

Poznámka

Pro každé zobrazení pracovní plochy se zobrazuje jiná sada nástrojových lišt. Chceme-li tyto sady nástrojových lišt přizpůsobit, přejdeme na Zobrazení > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a poté zaškrtneme nebo zrušíme zaškrtnutí nástrojových lišt, které chceme přidat nebo odebrat.

Normální pohled

Normální pohled je hlavní standardní pohled pro vytváření jednotlivých snímků v prezentaci. V zobrazení Normální jsou navrženy snímky, přidán a naformátován text nebo grafika a k textu nebo grafice jsou přidány případné animační efekty.

Chceme-li umístit snímek v Normálním zobrazení pracovní plochy, klepneme na miniaturu snímku v podokně snímků nebo na název snímku v okně Navigátor.

Zobrazení osnovy

Zobrazení osnovy (obrázek 7) obsahuje všechny snímky prezentace v jejich očíslovaném pořadí. Každý snímek je reprezentován nadpisem, případně odrážkovým nebo číslovaným seznamem (pokud se v daném snímku vyskytuje). Zobrazuje se pouze text obsažený ve výchozích textových polích v každém snímku. Pokud jsme na snímky přidali textová pole nebo grafické objekty, tyto objekty se nezobrazí. Názvy snímků nejsou zahrnuty.

Image34

Obrázek 7: Příklad zobrazení obrysů na pracovní ploše

Image6

Obrázek 8: Nástrojová lišta Osnova

Pohled Poznámky

Pomocí zobrazení Poznámky (obrázek 9) můžeme ke snímku přidat poznámky. Tyto poznámky se nezobrazí, pokud je prezentace zobrazena publiku pomocí externího displeje připojeného k počítači. Klepneme na slova Klikněte pro vložení poznámek a začneme psát.

Velikost textového pole Kliknutím přidáte poznámky lze měnit pomocí úchytů pro změnu velikosti, které se zobrazí při výběru okraje pole poznámek. Klepnutím a přetažením na okraj pole jej můžeme přesunout nebo změnit jeho velikost.

Image7

Obrázek 9: Příklad poznámek na pracovní ploše

Když je text vložen do textové pole Klikněte pro vložení poznámek, je pole automaticky formátováno pomocí předdefinovaného stylu Poznámky, který najdeme v části Styly prezentace na kartě Styly v postranní liště. Styl Poznámky lze formátovat podle požadavků na prezentaci. Další informace o úpravách stylů najdeme v kapitole 3, Styly a šablony, v této příručce a v příručce Průvodce programem Impress.

Pohled Pořadač snímků

Zobrazení Pořadač snímků (obrázek 10) obsahuje všechny miniatury snímků použitých v prezentaci. Tento pohled použijeme k práci s jedním snímkem nebo skupinou snímků.

Přizpůsobení pohledu Pořadač snímků

Chceme-li změnit počet snímků na řádek v zobrazení Pořadač snímků:

 1. Přejdeme na Zobrazení > Nástrojové lišty > Pohled na snímky v hlavní nabídce, aby se zobrazila nástrojová lišta Pohled na snímky (obrázek 11).

 2. Upravíme počet snímků v poli Snímků na řádek (maximum je 15).

Změna pořadí snímků

Změnu pořadí snímku nebo skupiny snímků v prezentaci pomocí zobrazení Pořadač snímků provedeme následovně:

 1. Vybereme snímek nebo skupinu snímků.

 2. Přetáhneme snímek nebo skupinu snímků na požadované místo.

Výběr skupiny snímků

Chceme-li vybrat skupinu snímků, použijeme jednu z těchto metod:

Image8

Obrázek 10: Příklad zobrazení Pořadače snímků na pracovní ploše

Image9

Obrázek 11: Nástrojová lišta Pohled na snímky

Práce v pohledu Pořadač snímků

Práce se snímky v zobrazení Pořadač snímků je podobná práci se snímky v podokně Prezentace. Chceme-li provést změny, klepneme pravým tlačítkem myši na snímek v zobrazení Pořadač snímků a v místní nabídce vybereme jednu z následujících možností:

Tvorba prezentace

Ve výchozím nastavení se aplikace Impress otevře se zobrazeným dialogovým oknem Vyberte šablonu pro výběr šablony pro novou prezentaci. Chceme-li vytvořit novou prezentaci bez šablony, klepneme v dialogovém okně Výběr šablony na Zrušit a v podokně Pracovní plocha a Snímky se otevře prázdný snímek. Další informace o vytváření prezentací, možnostech prezentace a nastavení prezentace nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Nechceme-li otevírat dialogové okno Vyberte šablonu, přejdeme do Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné v hlavní nabídce a tím otevřeme dialogové okno Možnosti - LibreOffice Impress - Obecné (obrázek 12) a zrušíme označení možnosti Začít s výběrem šablony.

Image10

Obrázek 12: Dialogové okno Možnosti - LibreOffice Impress - Obecné

Tip

Nejdříve je třeba se rozhodnout, jaký bude účel prezentace, a podle toho ji naplánovat. Představa o typu publika, struktuře, obsahu a způsobu přednesu prezentace nám ušetří spoustu času hned na začátku.

Nová prezentace

Při vytváření nové prezentace zobrazí Impress v podokně Prezentace a na pracovní ploše pouze jeden snímek.

Vložení nového snímku

Chceme-li vložit nový snímek do prezentace, použijeme jednu z následujících možností.

Image3

Obrázek 13: Nástrojová lišta Prezentace

Poznámka

Nový snímek se vloží za vybraný snímek. Pokud není vybraný žádný snímek, je nový snímek vložen jako poslední snímek v prezentaci.

Duplikování snímků

Chceme-li snímek duplikovat, vybereme snímek, který chceme duplikovat, v podokně Snímky a použijeme jednu z následujících metod. Duplikovaný snímek se v prezentaci přidá za vybraný snímek.

Formát snímku

Klepnutím na Vlastnosti v postranní liště a otevřením panelu Snímek (obrázek 14) zobrazíme možnosti formátování dostupné pro prezentaci. Panel Snímek umožňuje rychlé formátování všech snímků zahrnutých do prezentace a výběr předloh snímků pro prezentaci. Další informace o formátování snímků a používání předlohových snímků nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Rozvržení snímku

Ve výchozím nastavení se v aplikaci Impress při vytváření nové prezentace použije pro první snímek rozložení Snímek s nadpisem. Rozvržení zahrnutá v programu Impress se pohybují od prázdného snímku po snímek se šesti poli obsahu a nadpisem. Další informace o rozložení snímků a jejich obsahu nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Image41

Obrázek 14: Panely Posuvník a Rozložení na kartě Vlastnosti v postranní liště

První snímek v prezentaci je obvykle snímek s nadpisem. Nejvhodnějšími rozvrženími pro první snímek v prezentaci jsou Snímek s nadpisem, které také obsahuje část pro podnadpis, a Pouze nadpis. Pro zbývající snímky vybereme nejvhodnější rozvržení, které chceme použít pro obsah snímku.

Impress nemá funkce pro vytváření vlastních rozvržení. Velikost jednotlivých prvků v rozložení snímku lze však měnit a je možné je přesouvat. Více informací se nachází v příručce Impress Guide.

Výběr rozvržení snímku

Dostupná rozložení jsou zobrazena v panelu Rozvržení na kartě Vlastnosti v postranní liště. Po výběru snímku vybereme rozložení snímku jedním z následujících způsobů:

Tip

Zobrazení názvů rozložení snímků provedeme použitím funkce tipy. Umístíme kurzor na ikonu v panelu Rozvržení (nebo na jakoukoli jinou ikonu nástroje) na kartě Vlastnosti v postranní liště a její název se zobrazí v malém obdélníku.

Změna rozvržení snímku

Rozložení snímku v prezentaci můžeme změnit následujícím způsobem:

 1. Vybereme snímek v prezentaci.

 2. Vybereme nové rozložení snímku pomocí jedné z metod popsaných výše v části „Výběr rozvržení snímku“.

Obsah snímku

Několik rozvržení může obsahovat jeden nebo více polí s obsahem. Každé z těchto polí s obsahem lze nakonfigurovat tak, aby obsahovalo následující prvky. Další informace o rozvržení rámečků obsahu nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Text a grafické prvky lze kdykoli během přípravy prezentace upravit. Změna rozložení snímků, které již mají obsah, však může mít dramatický účinek. Pokud se rozložení změní po přidání obsahu, obsah se neztratí, ale může být nutné jej přeformátovat.

Úprava prvků snímku

Snímek po vložení do prezentace obsahuje prvky, které byly zahrnuty do vybraného rozvržení snímku. Je však nepravděpodobné, že by předdefinovaná rozvržení vyhovovala všem požadavkům na prezentaci. Požadované prvky mohou být odstraněny nebo do nich mohou být vloženy objekty, například text nebo grafika.

Přestože Impress nemá funkce pro vytváření nových rozvržení, umožňuje měnit velikost a přesouvat prvky snímků. Můžeme také přidávat nové prvky, aniž nás omezovala poloha a umístění jednotlivých polí obsahu.

Změny prvků snímků v rozloženích obsažených v aplikaci Impress se doporučují provádět pouze v zobrazení Normální, které je výchozí. Pokusy o jakékoli změny prvku snímku v zobrazení Předloha jsou možné, ale mohou vést k nepředvídatelným výsledkům a vyžadují zvýšenou opatrnost a určitou míru pokusů a omylů.

Přesouvání pole s obsahem

 1. Klepnutím na vnější orámování pole s obsahem se zobrazí úchyty výběru.

 2. Umístíme kurzor na rámeček tak, aby kurzor změnil tvar. Obvykle se jedná o sevřenou ruku, ale záleží na nastavení počítače.

 3. Klepneme na rámeček s obsahem a přetáhneme jej na novou pozici na snímku, poté uvolníme tlačítko myši.

Změna velikosti pole s obsahem

 1. Klepnutím na vnější orámování pole s obsahem se zobrazí úchyty výběru.

 2. Umístíme kurzor na rámeček tak, aby kurzor změnil tvar.

 3. Klepnutím a přetažením úchytu výběru na rámeček změníme velikost rámečku s obsahem a poté uvolníme tlačítko myši.

Odstranění prvků

 1. Klepnutím na pole obsahu nebo na prvek jej vybereme a zobrazí se úchyty výběru.

 2. Pole s obsahem nebo prvek odstraníme stisknutím kláves Delete nebo Backspace.

Přidání textu

Existují dva způsoby přidání textu do snímku – pole s obsahem nebo textové pole. Více informací najdeme v části „Přidávání a formátování textu” na straně 1 a v příručce Průvodce programem Impress.

Přidání obrázků nebo objektů

Chceme-li na snímek přidat obrázky nebo objekty, například obrázek, klipart, kresbu, fotografii nebo sešit klepneme na Vložit v hlavní nabídce a z rozevírací nabídky vybereme požadovaný obrázek nebo typ objektu. Více v části “Vkládání obrázků, tabulek, grafů nebo multimédií” na straně 1 a v příručce Průvodce programem Impress.

Úprava vzhledu snímku

Chceme-li změnit pozadí a další vlastnosti všech snímků v prezentaci, je třeba upravit předlohu snímků nebo vybrat jinou předlohu snímku, jak je vysvětleno v části „Předloha snímku“ na straně 1.

Image12

Obrázek 15: Dialogové okno Vlastnosti snímku – stránka Pozadí

Předlohou snímku je snímek s určitou sadou vlastností, sloužící jako šablona a výchozí bod pro tvorbu ostatních snímků. Mezi tyto vlastnosti patří pozadí snímku, objekty na pozadí, formátování použitého textu a grafika na pozadí.

Aplikace Impress má řadu předloh snímků, které najdeme na kartě Předlohy v postranní liště. Další předlohy snímku lze vytvořit nebo uložit nebo přidat z jiných zdrojů. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Například pro změnu pozadí jednotlivého snímku nebo předlohy snímku:

 1. Klepnutím pravým tlačítkem myši na snímek nebo předlohu a výběrem možnosti Vlastnosti snímku v místní nabídce otevřeme dialogové okno Vlastnosti snímku (obrázek 15).

 2. Vybereme kartu Pozadí a následně vybereme typ pozadí, které chceme použít: Žádná, Barva, Přechod, Rastr, VzorekŠrafování.

 3. Vybereme si z různých vlastností, které jsou k dispozici pro jednotlivé typy pozadí.

 4. Klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

Více informací o vkládání, formátování a změně pozadí najdeme v příručce Průvodce programem Impress nebo v příručce Průvodce programem Draw.

Úprava prezentací

Ve výchozím nastavení jsou v prezentaci všechny snímky zobrazeny ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazeny v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše. Doporučujeme prostudovat celou prezentaci a odpovědět na některé otázky. Spustíme prezentaci alespoň jednou a poté odpovíme na následující otázky. Možná se také objeví více otázek například po prvním spuštění prezentace:

Po zodpovězení otázek provedeme potřebné změny. Změny lze provádět v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše. Další informace o spuštění prezentace nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Přidávání a formátování textu

Většina snímků v prezentaci bude pravděpodobně obsahovat nějaký text. V této části je popsáno, jak text přidávat a jak měnit jeho vzhled. Text se ve snímcích uchovává v textových polích. Více informací o přidávání a formátování textu najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

V aplikaci Impress jsou pro použití na snímcích k dispozici dva typy textových polí (textové pole s automatickým rozvržením a textové pole). Oba typy textových polí lze přesouvat, měnit jejich velikost a odstraňovat je.

Při přidávání a formátování textu se obvykle otevře nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 17), která automaticky nabízí řadu nástrojů pro přidávání a formátování textu.

Poznámka

Pokud nástrojové lišty nejsou viditelné, přejdeme na Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a v rozevíracím seznamu vybereme požadované nástrojové lišty.

Poznámka

Výplň oblasti a okraje v textových polích a rámečcích s automatickým rozvržením lze upravovat stejnými metodami, jaké se používají pro grafické objekty. Více informací se nachází v příručce Impress Guide.

Image15

Obrázek 16: Nástrojová lišta Text

Image16

Obrázek 17: Nástrojová lišta Formátování textu

Textová pole s automatickým rozvržením

Textová pole s automatickým rozvržením se automaticky vytvoří, když je vybráno jedno z rozvržení snímků dostupných v aplikaci Impress.

 1. Ujistíme se, že je v pracovní ploše vybráno Normální zobrazení.

 2. Vybereme snímek, na který má být přidán text do textového pole s automatickým rozložením.

 3. Klepneme na Klikněte pro vložení nadpisu nebo Klikněte pro vložení textu do textového pole s automatickým rozložením. Text automaticky zmizí a nahradí ho blikající textový kurzor. Nástrojová lišta Formátování textu se automaticky otevře a nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 4. Zadáme nebo vložíme text do textového pole s automatickým rozložením a v případě potřeby jej naformátujeme podle požadavků prezentace.

 5. Kliknutím mimo textové pole s automatickým rozvržením zrušíme jeho výběr.

Textová pole

 1. Ujistíme se, že je v pracovní ploše vybráno Normální zobrazení.

 2. Vybereme snímek, na který má být přidán text.

 3. Pro vodorovný text: klepneme na vybraný snímek a vytvoříme textové pole pomocí jedné z následujících metod:

 1. Uvolníme tlačítko myši a kurzor se objeví v textovém poli, které je nyní v režimu úprav a je označeno barevným rámečkem (obrázek 18). Šířku a konečnou pozici textového pole lze upravit po přidání textu do textového pole.

 2. Klepnutím mimo textové pole zrušíme jeho výběr.

Image17

Obrázek 18: Příklad textového pole v režimu úprav

Svislý text

Kromě běžných textových polí, kde je text zarovnán vodorovně, je možné vložit textová pole, kde je text zarovnán svisle. Svislý text je však dostupný pouze tehdy, když jsou zapnuty asijské jazyky v Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky.

Vytvoření textového pole se svislým zarovnáním je podobné jako vytvoření textového pole s vodorovným zarovnáním. Pomocí nástroje Vložit svislý text na Standardní nástrojové liště, nástrojové liště Kresba nebo nástrojové liště Text můžeme vytvořit svislé textové pole s jedním nebo více řádky. Výška textového pole je pevná a šířka svislého textového pole se automaticky zvětšuje při přidávání textu do víceřádkového textového pole.

Rychlá změna velikosti písma

Pokud chceme rychle zvětšit nebo zmenšit velikost písma označeného textu, použijeme nástroje Zvětšit velikost písma (Ctrl + ]) (macOS ⌘ + ]) a Zmenšit velikost písma (Ctrl + [) (macOS ⌘ + [) na nástrojové liště Formátování textu. Změna velikosti písma závisí na tom, jaké velikosti jsou pro dané písmo dostupné.

Poznámka

Textová pole s automatickým rozložením automaticky upravují velikost písma jakéhokoli textu vloženého do tohoto pole. Pokud je například do textového pole automatického rozvržení vložen dlouhý text, může se velikost písma zmenšit, aby se do pole vešlo.

Kopírování textu

Text lze do automatického rozvržení nebo běžného textového pole přidat zkopírováním z jiného dokumentu a vložením do aplikace Impress. Formátování vloženého textu však pravděpodobně nebude odpovídat formátování okolního textu nebo formátování ostatních snímků v prezentaci. To může být v některých případech nutné. Aby však byl styl prezentace konzistentní a nestala se z něj změť různých stylů, typů písma, odrážek atd., musí být text naformátován tak, aby odpovídal zbytku prezentace.

Neformátovaný text

Je vhodné vkládat text bez formátování a formátování použít později.

 1. Zvýrazníme a zkopírujeme text z jiného dokumentu nebo snímku.

 2. Vytvoříme na snímku textové pole a ujistíme se, že v něm bliká textový kurzor. Případně vybereme textové pole Automatické rozložení na snímku. Více informací najdeme v části “Textová pole” na straně 1, v části “Textová pole s automatickým rozvržením” na straně 1 a v příručce Průvodce programem Impress.

 3. Do textového pole vložíme neformátovaný text jedním z následujících způsobů. Text se vloží na pozici kurzoru do textového pole naformátovaného pomocí výchozího stylu kresby nebo stylu prezentace, pokud byl text vložen do textového pole automatického rozvržení.

 1. Text zformátujeme podle požadavků prezentace pomocí nástrojů na nástrojové liště Formátování textu nebo možností ve volbě Formát v hlavní nabídce.

Poznámka

Styl prezentace použitý v textových polích automatického rozvržení nelze změnit výběrem jiného stylu prezentace. Ujistíme se, že textové pole s automatickým rozložením používá požadovaný styl prezentace. Úrovně osnovy a styly úrovně osnovy změníme pomocí klávesy Tab nebo pomocí kombinace kláves Shift + Tab. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Formátování textové pole s automatickým rozvržením vloženého textu

Pokud je text vkládán do textového pole automatického rozvržení, musí být na text použit vhodný styl obrysu, který mu dodá stejný vzhled jako zbytku prezentace.

 1. Zvýrazníme a zkopírujeme text z jiného dokumentu nebo snímku.

 2. Vložíme text do textového pole s automatickým rozložením a poté vložený text vybereme.

 3. Volbou Formát > Vymazat přímé formátování v hlavní nabídce nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + M (macOS ⌘ + Shift + M) se ujistíme, že je z vloženého textu odstraněno jakékoliv formátování.

 4. Pomocí čtyř tlačítek se šipkami na nástrojové liště Obrys přesuneme text na příslušné místo a nastavíme mu odpovídající úroveň obrysu.

 1. V případě potřeby upravíme styl prezentace, abychom text naformátovali podle požadavků prezentace a změnili atributy písma, tabulátorů atd. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress. Případně použijeme na text potřebné ruční nebo přímé formátování.

Formátování vloženého textu do textového pole

Vložení formátovaného textu do textového pole přepíše jakékoli formátování a nahradí styl textového pole.

 1. Zvýrazníme a zkopírujeme text z jiného dokumentu nebo snímku.

 2. V případě potřeby vytvoříme na snímku textové pole a ujistíme se, že v něm bliká textový kurzor. Více informací najdeme v části „Textová pole" na straně 1 a v příručce Průvodce programem Impress.

 3. Formátovaný text vložíme do textového pole. Text je vložen na pozici kurzoru v textovém poli a jeho formátování přepíše jakýkoliv styl formátování tohoto textového pole.

 4. Volbou Formát > Vymazat přímé formátování v hlavní nabídce nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + M (macOS ⌘ + Shift + M) se ujistíme, že je z vloženého textu odstraněno jakékoliv formátování.

 5. Z dostupných stylů kreslení vybereme požadovaný styl kreslení pro formátování textu.

 6. V případě potřeby upravíme styl kreslení nebo vytvoříme nový styl kreslení, abychom text naformátovali podle požadavků prezentace. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Poznámka

Styly kreslení lze vytvořit v aplikaci Impress a jsou k dispozici pouze pro vytvářenou a uloženou prezentaci. Lze také vytvořit šablony, které obsahují všechny požadované styly kreslení. Více informací se nachází v příručce Impress Guide.

Vytváření seznamů

Postup pro vytvoření neuspořádaného (s odrážkami) nebo uspořádaného (číslovaného) seznamu se liší v závislosti na typu použitého textového pole. Nástroje pro správu a formátování seznamů jsou stejné. Informace o změně vzhledu seznamu, viz Změna typu seznamu“ na straně 1.

Image18

Obrázek 19: Příklad úrovní osnovy v textovém poli s automatickým rozložením

Textová pole s automatickým rozvržením

V textových polích s automatickým rozložením a ve výchozím nastavení jsou k dispozici styly obrysů jako neuspořádané seznamy. Příklad těchto stylů obrysu je uveden na obrázku 19. Tyto styly osnovy jsou styly prezentace a nelze je odstranit, ale lze je upravit nebo aktualizovat podle požadavků prezentace. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Vytvoříme snímek pomocí textového pole s automatickým rozložením s neuspořádaným seznamem následujícím způsobem:

 1. Přejdeme na Zobrazit > Normální v hlavní nabídce a otevřeme Normální zobrazení.

 2. Rozvržení snímku vybereme jednou z následujících metod:

 1. Klepneme na text ● Klikněte pro vložení textu a začneme psát první položku seznamu.

 2. Stisknutím klávesy Enter zahájíme nový bod seznamu nebo kombinací kláves Shift + Enter zahájíme nový řádek bez vytvoření nového bodu seznamu. Nový řádek má stejné odsazení jako řádek položky seznamu.

Tip

Chceme-li odrážky zcela vypnout, klepneme na Přepnout neseřazený seznam na nástrojové liště Formátování textu.

Změna úrovně osnovy

V textových polích s automatickým rozvržením změníme úroveň osnovy takto:

 1. Chceme-li snížit úroveň položky seznamu, uděláme to jedním z těchto způsobů:

 1. Úroveň položky vnořeného seznamu zvýšíme těmito metodami:

 1. Abychom položku seznamu posunuli v pořadí níže nebo výše beze změny úrovně, použijeme jeden z těchto postupů:

Poznámka

V textových polích automatického rozvržení je zvýšení nebo snížení úrovně osnovy položky seznamu spojeno s použitím jiného stylu osnovy. Druhá úroveň v osnově odpovídá stylu Osnova 2, třetí úroveň stylu Osnova 3 atd. Změna úrovně a stylů způsobí další změny, například ve velikosti písma, typu odrážky a podobně.

Textová pole

Vytvořím neuspořádaný nebo uspořádaný seznam v textovém poli následujícím způsobem:

 1. Na snímku vytvoříme textové pole a ujistíme se, že v něm bliká kurzor. Postup vytvoření textového pole nalezneme v části „Textová pole“ na straně 1.

 2. Jednou z následujících metod vytvoříme seznam:

 1. Zadáme text a stiskneme klávesu Enter pro zahájení nového bodu seznamu nebo použijeme kombinaci kláves Shift + Enter pro zahájení nového řádku bez vytvoření nového bodu seznamu. Nový řádek má stejné odsazení jako řádek položky seznamu.

 2. Chceme-li zvýšit nebo snížit úroveň odsazení bodu seznamu nebo přesunout bod seznamu nahoru nebo dolů, viz „Změna úrovně osnovy“ na straně 1.

Změna typu seznamu

Typ seznamu lze změnit na neuspořádaný nebo uspořádaný typ pro celý seznam nebo pouze pro jeden bod takto:

 1. Vybereme bod v seznamu nebo vybereme celý seznam v textovém poli. Případně klepneme na okraj textového pole tak, aby se zobrazily úchyty pro změnu velikosti, a vybereme celý seznam.

 2. Změníme typ seznamu z neuspořádaného na uspořádaný seznam nebo z uspořádaného na neuspořádaný, jak je popsáno výše v části „Textová pole“.

 3. V případě potřeby změníme typ odrážky nebo čísla použitého pro seznam:

 1. Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo vedle Přepnout neseřazený seznam nebo Přepnout seřazený seznam na nástrojové liště Formátování textu nebo na panelu Seznamy na kartě Vlastnosti v postranní liště..

 2. možností dostupných v rozevíracím okně vybereme typ odrážky nebo čísla, jak je znázorněno na obrázku 20.

 3. V případě potřeby klepneme na Další odrážek nebo Další číslování v rozevíracím okně a otevřeme dialogové okno Odrážky a číslování s dalšími možnostmi pro změnu zobrazení seznamu. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Image19

Obrázek 20: Dostupné typy pro seznamy odrážek a čísel

Změna formátu odrážek nebo čísel

Formát odrážek nebo čísel použitý v seznamu lze změnit pro celý seznam nebo pouze pro jeden bod takto:

 1. Vybereme bod v seznamu nebo vybereme celý seznam v textovém poli. Případně klepneme na okraj textového pole tak, aby se zobrazily úchyty pro změnu velikosti, a vybereme celý seznam.

 2. Klepnutím na trojúhelník ▼ vpravo vedle Přepnout neseřazený seznam nebo Přepnout seřazený seznam na nástrojové liště Formátování textu nebo na panelu Seznamy na kartě Vlastnosti v postranní liště otevřeme rozevírací dialogové okno zobrazující dostupné možnosti formátování.

 3. Z možností dostupných v rozevíracím okně vybereme typ odrážky nebo čísla, jak je znázorněno na obrázku 20.

 4. V případě potřeby klepneme na Další odrážek nebo Další číslování v rozevíracím okně a otevřeme dialogové okno Odrážky a číslování s dalšími možnostmi pro změnu zobrazení seznamu. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Poznámka

Dialogové okno Odrážky a číslování lze také otevřít příkazem Formát > Odrážky a číslování v hlavní nabídce nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na bod seznamu a výběrem možnosti Odrážky a číslování v místní nabídce.

Poznámka

Pokud byl seznam vytvořen v textovém poli automatického rozvržení, lze styly osnovy upravit tak, aby se změnil typ a/nebo formát seznamu. Změny provedené ve stylu Osnova se vztahují na všechny snímky, které tento styl používají. Podrobnosti nalezneme v příručcePrůvodce programem Impress.

Textové sloupce

Text v prezentaci lze formátovat do sloupců uvnitř textových polí a objektů. Sloupce však nelze použít pro samostatné části textu uvnitř textového pole nebo objektu. Pro sloupce musí být použito celé textové pole nebo objekt.

Image37

Obrázek 21: Dialogové okno Text – stránka Sloupce textu

Image48

Obrázek 22: Panel Sloupce v nabídce Vlastnosti na postranní liště

V aplikaci Impress se používají sloupce se spojitým tokem. To znamená, že když text dosáhne spodní části sloupce, automaticky se přelije do dalšího sloupce. Tento typ sloupců je také známý jako novinové sloupky.

Sloupce v textových polích a grafických objektech se vytvářejí takto:

 1. U textových polí – klepnutím na okraj textového pole jej vybereme tak, aby se zobrazily úchyty výběru, které indikují, že textové pole je v režimu úprav.

 2. U grafických objektů – dvojitým klepnutím na grafický objekt jej vybereme tak, že se zobrazí úchyty pro výběr a kurzor bliká uprostřed objektu, což znamená, že objekt je v režimu úprav textu.

 3. Možnosti textových sloupců otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V poli Počet sloupců nastavíme požadovaný počet sloupců a v poli Rozestup požadovanou vzdálenost mezi sloupci.

 2. Uložíme změny a zrušíme výběr textového pole nebo grafického objektu pomocí jedné z následujících metod:

 1. Zadáme požadovaný text nebo použijeme funkci kopírovat a vložit a zadáme požadovaný text do textového pole nebo grafického objektu. Veškerý zadaný text bude ve formátu sloupce.

 2. V případě potřeby naformátujeme text podle požadavků na prezentaci.

 3. Klepnutím mimo textové pole nebo grafický objekt zrušíme jeho výběr a uložíme změny.

Poznámka

Jakýkoli text uvnitř textového pole nebo grafického objektu se po uložení změn automaticky převede do formátu sloupce.

Vkládání obrázků, tabulek, grafů nebo multimédií

Pole s obsahem na snímku může obsahovat obrázky, tabulky, grafy nebo média a také text. Nástrojová lišta Vložit (obrázek 23) poskytuje rychlý přístup k příslušným nástrojům. Tato část obsahuje přehled práce s těmito objekty. Další informace nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

Vkládání obrázků

 1. Otevřeme snímek v zobrazení Normální na pracovní ploše, kam bude obrázek vložen.

 2. Prohlížeč souborů Vložit obrázek otevřeme pomocí jedné z následujících možností:

 1. Přejdeme do umístění souboru a vybereme požadovaný soubor obrázku.

 2. Klepnutím na Otevřít umístíme obrázek do středu snímku.

 3. Změníme umístění a velikost obrázku podle požadavků prezentace.

Image20

Obrázek 23: Nástrojová lišta Vložit

Vkládání tabulek

Po vložení tabulky do snímku se automaticky otevře nástrojová lišta Tabulka (obrázek 24). Tato nástrojová lišta v aplikaci Impress nabízí stejné funkce jako nástrojová lišta Tabulka v aplikaci Writer, s výjimkou výpočetních funkcí Seřadit a Součet. Chceme-li v prezentaci použít funkci Součet a třídění, je třeba do prezentace vložit tabulku Calc.

Poznámka

Pokud se nástrojová lišta Tabulka neotevře automaticky, vybereme volbu Zobrazení > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a vybereme nástrojovou lištu Tabulka.

Image25

Obrázek 24: Nástrojová lišta Tabulka

Vkládání dat do buněk tabulky je obdobné jako práce s textovými poli. Klepneme na buňku a začneme psát. K rychlému přechodu mezi buňkami tabulky můžeme použít klávesnici:

Použití hlavní nabídky

 1. Na pracovní ploše otevřeme snímek v Normálním zobrazení a volbou Vložit > Tabulka v hlavní nabídce otevřeme dialogové okno Vložit tabulku (Figure 25).

 2. Vybereme Počet sloupcůPočet řádků požadované pro tabulku.

 3. Klepnutím na OK umístíme tabulku do středu snímku a zavřeme dialogové okno Vložit tabulku.

 4. Otevře se panel Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště (obrázek 26). Vybereme návrh tabulky, typ řádků a typ požadovaných sloupců.

 5. V případě potřeby změníme umístění a formát tabulky na snímku podle požadavků prezentace.

Image22

Obrázek 25: Dialogové okno Vložit tabulku

Image11

Obrázek 26: Panel Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image24

Obrázek 27: Mřížka Vložení tabulky

Použití nástrojové lišty Vložit nebo Standardní nástrojové lišty

 1. Na pracovní ploše otevřeme snímek v Normálním pohledu a klepneme na Tabulka na nástrojové liště Vložit nebo na Standardní nástrojové liště. Tím otevřeme mřížku Vložit tabulku (obrázek 27).

 2. Klepnutím a tažením kurzoru označíme potřebný počet sloupců a řádků.

 3. Klepnutím na tlačítko myši umístíme tabulku doprostřed snímku a mřížka pro vložení tabulky se zavře.

 4. Otevře se panel Návrh tabulky na kartě Vlastnosti v postranní liště (obrázek 26). Z dostupných možností vybereme návrh tabulky, typ řádků a typ sloupců.

 5. V případě potřeby změníme umístění a formát tabulky na snímku podle požadavků prezentace.

Poznámka

Volbou Další možnosti ve spodní části mřížky Vložit tabulku (Obrázek 27) otevřeme dialogové okno Vložit tabulku (obrázek 25) kde můžeme vybrat požadovaný počet řádků a sloupců.

Vkládání grafů

Chceme-li vložit graf do vybraného snímku v zobrazení Normální na pracovní ploše, použijeme jednu z následujících metod:

Program Impress se přepne do zobrazení grafu, automaticky se otevře nástrojová lišta Formátování (obrázek 28) a otevře se panel Typ grafu na kartě Vlastnosti v postranní liště (obrázek 29). Chceme-li změnit typ grafu, vložit požadovaná data a změnit formátování, podívejme se do příručky Průvodce aplikací Impress a příručky Průvodce aplikací Calc.

Image26

Obrázek 28: Nástrojová lišta Formátování

Image27

Obrázek 29: Panel Typ grafu na kartě Vlastnosti v postranní liště

Image14

Obrázek 30: Karta Galerie v postranní liště

Vkládání zvuku nebo videa

Použití prohlížeče souborů

 1. Přejdeme na Vložit > Audio nebo Video v hlavní nabídce nebo klepneme na Vložit zvuk nebo video na nástrojové liště Vložit a otevře se prohlížeč souborů Vložit zvuk nebo video.

 2. Přejdeme do složky, kde se soubor nachází a vybereme zvukový nebo video soubor, který chceme vložit na snímek. V prohlížeči souborů budou zvýrazněny pouze zvukové a video soubory kompatibilní s Impress.

 3. Klepnutím na Otevřít umístíme zvukový nebo video soubor do středu snímku. Nástrojová lišta Přehrávání médií je otevřena tak dlouho, dokud je vybrán zvukový nebo video soubor.

 4. Audio nebo video soubor přemístíme nebo zvětšíme jeho velikost. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Používání Galerie

 1. Pokud ještě není otevřena karta Galerie (obrázek 30), použijeme jednu z následujících metod:

 1. Přejdeme do kategorie obsahující multimediální soubory, například Zvuky.

 2. Klepneme na požadovaný zvukový nebo video soubor a přetáhneme jej na snímek. Automaticky se otevře panel nástrojů Přehrávání médií.

 3. Audio nebo video soubor přemístíme nebo zvětšíme jeho velikost. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Vkládání grafiky, sešitů a objektů OLE

Obrázek

K obohacení textu ve snímcích se často používají grafické prvky jako různé tvary, bubliny s textem, šipky a podobně. S těmito objekty se pracuje podobně jako s grafikou v programu Draw. Více informací o vkládání grafiky najdeme v této příručce v kapitole 7, Začínáme s programem Draw, v příručce Průvodce programem Impress nebo v příručce Průvodce programem Draw.

Sešity

Sešity vložené do snímku poskytují většinu funkcí sešitů programu Calc, a umožňují tak provádět složité výpočty i analýzy dat. Pokud je třeba analyzovat data nebo použít vzorce, je nejlepší tyto operace provádět v tabulkovém procesoru Calc a výsledky zobrazit ve vložené tabulce Calc nebo v tabulce Impress. Více informací o sešitech najdeme v příručce Průvodce programem Impress a v příručce Průvodce programem Calc.

Objekty OLE

Propojování a vkládání objektů (OLE) je softwarová technologie, která umožňuje propojit s prezentací nebo vkládat do prezentace sešity, grafy, kresby, vzorce a textové soubory.

Hlavní výhodou použití objektů OLE je to, že objekty je možné rychle a snadno upravit pomocí nástrojů softwaru použitého k vytvoření objektu. Všechny tyto typy souborů lze vytvořit pomocí LibreOffice a objekty OLE lze vytvořit z nového nebo z existujícího souboru.

Při vložení nového objektu OLE do prezentace je tento objekt k dispozici pouze v dané prezentaci a lze jej upravovat pouze pomocí aplikace Impress. Více informací o vkládání a formátování objektů OLE najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

Předloha snímku

Předloha snímků je snímek, který slouží jako výchozí bod pro další snímky. Je analogií stylu stránky v LibreOffice Writeru, protože stanoví základní formát všech snímků na něm založených. V prezentaci můžeme použít více než jednu předlohu snímků.

Předloha snímku má definovánu řadu vlastností včetně barvy pozadí, grafiky nebo přechodu. Může také zahrnovat objekty (například logo, dekorativní čáry) v pozadí; záhlaví a zápatí; umístění a velikost textových rámců i formátování textu.

Styly

Všechny charakteristiky předlohy snímku můžeme nastavit pomocí stylů. Styly každého nově vytvořeného snímku se dědí z předlohy snímku, ze kterého byl vytvořen. Jinými slovy, styly předlohy snímku jsou k dispozici a aplikují se na všechny snímky z ní vytvořené. Změna stylu předlohy snímku má za následek změny všech snímků z ní odvozených. Je možné upravit jednotlivé snímky bez ovlivnění předlohy snímku.

Předlohy snímku mají dva typy stylů: styly prezentace a styly kreslení. Styly prezentace obsažené v programu Impress, mohou být upravovány, ale nemohou být vytvářeny a odstraněny. Styly kresby obsažené v programu Impress mohou být upraveny, ale nemohou být odstraněny. Lze však vytvářet nové styly kreslení a tyto styly kreslení lze odstraňovat.

Poznámka

Důrazně doporučujeme používat předlohy snímku, kdykoli je to možné. V některých případech je však nutné provést ruční změny pro určitý snímek, například upravit jednotlivý snímek a zvětšit oblast grafu, pokud je použito rozložení textu a grafu.

Předlohy snímků

Impress je dodáván se sadou předloh snímků, které jsou zobrazeny na kartě Předlohy snímku v postranní liště (obrázek 31).

Image13

Obrázek 31: Karta Předlohy snímku v postranní liště

Image2

Obrázek 32: Výchozí předloha snímku

Tato karta má tři panely: Použito v této prezentaci, Naposledy použitéDostupné k použití. Klepnutím na značku rozbalení na titulkovém pruhu panelu jej rozbalíme a zobrazíme náhledy předloh snímků nebo klepnutím na značku sbalení panel sbalíme a náhledy skryjeme.

Každá z předloh snímků zobrazených na panelu Dostupné k použití pochází ze stejnojmenné šablony. Tyto šablony prezentací jsou součástí instalace LibreOffice v počítači. Pokud byly šablony vytvořeny nebo přidány z jiných zdrojů, zobrazí se v tomto seznamu také předlohy snímků z těchto šablon.

Pokud je nová prezentace vytvořena bez použití některé z dostupných šablon, je k dispozici výchozí předloha snímku. Tato výchozí předloha je dobrý výchozí bod pro tvorbu dalších předloh. Příklad výchozí předlohy snímku je uveden na obrázku 32.

Vytváření předloh snímků

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Předloha snímku a otevřeme Zobrazení předlohy na pracovní ploše. Otevře se také nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 33). Pokud se nástrojová lišta Zobrazení předlohy neotevře, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty a vybereme Zobrazení předlohy.

 2. Novou předlohu snímku vytvoříme jednou z následujících možností. Nová předloha snímku se zobrazí v podokně Snímky:

 1. Přejmenujeme novou předlohu snímku jedním z následujících způsobů a otevřeme dialogové okno Přejmenovat předlohu snímku:

Image31

Obrázek 33: Nástrojová lišta Zobrazení předlohy

 1. Zadáme zapamatovatelný název nové předlohy snímku a klepnutím na OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

 2. Ujistíme se, že je v podokně Snímky vybrána nová předloha snímku, a přidáme všechny potřebné textové prvky, grafické prvky a prvky předlohy. Další informace o přidávání, úpravách, formátování a správě různých typů objektů v předloze snímku nalezneme v příručce Průvodce programem Impress.

 3. Po vytvoření nové předlohy snímku se pomocí jedné z následujících metod vrátíme do zobrazení Normální:

 1. Před pokračováním soubor s prezentací uložíme.

Použití předloh snímků

Použití předlohy snímku na všechny snímky nebo vybrané snímky v prezentaci:

 1. Klepnutím na Předlohy snímku na pravé straně postranní lišty otevřeme kartu Předlohy snímku.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na požadovanou předlohu snímku na panelu Použito v této prezentaci.

 3. V místní nabídce vybereme možnost Použít na všechny snímky nebo Použít na vybrané snímky.

Načítání dalších předloh snímků

V prezentaci může být nutné smíchat více předloh snímků, které patří k různým šablonám (další informace o šablonách nalezneme v příručcePrůvodce programem Impress). Může být například požadováno zcela jiné rozvržení prvního snímku prezentace nebo může být do aktuální prezentace přidán snímek z jiné prezentace.

 1. Vybereme snímek nebo snímky na podokně Snímky, u kterých chceme změnit předlohu snímku.

 2. Přejdeme na Snímek > Změnit předlohu snímku... v hlavní nabídce a otevřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku (obrázek 34).

Image33

Obrázek 34: Dialogové okno Dostupné předlohy snímku

Image51

Obrázek 35: Dialogové okno Načíst předlohu snímku

 1. Chceme-li přidat předlohu snímku, klepnutím na Načíst otevřeme dialogové okno Načíst předlohu snímku (obrázek 35).

 2. V dialogovém okně Načíst předlohu snímku vybereme kategorii šablon a v ní šablonu, ze které načteme předlohu snímku.

 3. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Načíst předlohu snímku a předlohy snímků z vybrané šablony se objeví v dialogovém okně Dostupné předlohy snímku.

 4. V dialogovém okně Dostupné předlohy snímku vybereme požadovanou předlohu snímku v poli Vyberte návrh snímku.

 5. Chceme-li vybraný snímek předlohy použít na všechny snímky v prezentaci, zaškrtneme políčko Vyměnit stránku pozadí. Chceme-li použít návrh snímku pouze na vybrané snímky, zrušíme zaškrtnutí políčka Vyměnit stránku pozadí.

 6. Klepnutím na tlačítko OK aplikujeme výběr na snímky a zavřeme dialogové okno.

Poznámka

Předlohy snímku ve vybrané šabloně se nyní zobrazují na panelu Dostupné k použití na kartě Předlohy snímku v postranní liště.

Úprava předlohy snímků

V předlohách snímků můžeme změnit následující položky: Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Impress:

Při úpravách předloh snímků postupujeme podle těchto kroků:

 1. V hlavní nabídce vybereme možnost Zobrazit > Předloha snímku. Tím se také otevře nástrojová lišta Zobrazení předlohy.

 2. Vybereme hlavní snímek k úpravám v podokně Snímky tak, aby se zobrazil v pracovní oblasti.

Image21

Obrázek 36: Dialogové okno Vlastnosti snímku – stránka Snímky

 1. V hlavní nabídce zvolíme Snímek > Vlastnosti snímku nebo klepneme pravým tlačítkem myši a vybereme Vlastnosti snímku v místní nabídce. Tím otevřeme dialogové okno Vlastnosti snímku (obrázek 36).

 2. Pomocí různých možností na stránkách Prezentace, Pozadí a Průhlednost v dialogovém okně Vlastnosti prezentace můžeme provést změny formátu hlavní prezentace.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Vlastnosti snímku.

 4. V předloze snímku vybereme objekt, klikneme na něj pravým tlačítkem myši, abychom otevřeli místní nabídku.

 5. Chceme-li objekt upravit, vybereme jednu z možností v místní nabídce. Výběrem možnosti lze otevřít další místní nabídku, dialogové okno, okno aplikace nebo prohlížeče souborů a provést potřebné změny vybraného objektu.

 6. Chceme-li ukončit úpravy snímků předlohy, klepneme na Zavřít předlohu na liště nástrojů Zobrazení předlohy nebo přejdeme na Pohled > Normální v hlavní nabídce.

 7. Před pokračováním soubor s prezentací uložíme.

Poznámka

Veškeré změny provedené na jednom snímku v režimu předlohy snímku se zobrazí na všech snímcích využívajících tento hlavní snímek. Před prací s některým ze snímků prezentace vždy zavřeme Předlohu snímku a vrátíme se do zobrazení Normální.

Poznámka

Změny provedené v prvku na snímku v zobrazení Normální nejsou přepsány následnými změnami předlohy snímku. Existují však případy, kdy je žádoucí změnit ručně upravený prvek snímku na styl definovaný v hlavním snímku. Chceme-li změnit výchozí formátování, vybereme prvek a v hlavní nabídce vybereme Formát > Vymazat přímé formátování.

Přidávání textu, zápatí a polí na předlohu snímků

Do předlohy snímku lze přidat text, zápatí nebo pole, takže se tyto prvky objeví na každém snímku prezentace. Záhlaví se obvykle na snímky nepřidávají.

Text

 1. Přejdeme na Pohled > Předloha snímku v hlavní nabídce a otevřeme Zobrazení předlohy.

 2. Vložíme na předlohu snímku textové pole, další informace nalezneme v části „Textová pole“ na straně 1.

 3. Napíšeme nebo vložíme text do textového pole.

 4. Klepnutím mimo textové pole zrušíme přidávání textu.

 5. Po dokončení přejdeme na Zobrazení > Normální v hlavní nabídce nebo klepneme na Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy.

Výchozí zápatí

Ve výchozím nastavení se zápatí snímku skládá ze tří částí, z nichž každá obsahuje výchozí pole:

Výchozí pole zápatí se nastavují následujícím způsobem pomocí dialogového okna Záhlaví a zápatí (obrázek 37):

 1. Volbou Zobrazit > Předloha snímku v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy.

 2. Chceme-li otevřít dialogové okno Záhlaví a zápatí, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Záhlaví a zápatí.

Image35

Obrázek 37: Dialogové okno Záhlaví a zápatí – stránka Snímky

 1. Klepnutím na kartu Snímky otevřeme možnosti, které jsou k dispozici pro vložení patičky na snímek.

 2. Vybereme Datum a čas pro zobrazení data a času v levé části zápatí.

 1. Chceme-li umístit text do středové části zápatí, vybereme možnost Zápatí a poté zadáme nebo vložíme text do vstupního pole Text zápatí.

 2. Přejeme-li si mít číslo snímku na pravé straně zápatí, vybereme Číslo snímku.

 3. Pokud se patička nemá zobrazit na prvním snímku prezentace, vybereme možnost Nezobrazovat na prvním snímku. První snímek je obvykle titulní snímek naší prezentace.

 4. Klepnutím na Použít uložíme změny a zavřeme dialogové okno Záhlaví a zápatí.

 5. Informace o formátování textu použitého ve výchozích polí zápatí najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

 6. Po dokončení nastavení výchozích polí zápatí klepneme na Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo přejdeme na Zobrazení > Normální v hlavní nabídce.

Poznámka

Výchozí oddíly v zápatí lze formátovat, měnit jejich velikost a umístění. Další informace nalezneme v části „Přidávání a formátování textu“ na straně 1.

Vlastní zápatí

Výchozí pole zápatí lze nahradit textem nebo ručně vloženými poli následovně:

 1. Volbou Zobrazit > Předloha snímku v hlavní nabídce otevřeme zobrazení předlohy.

 2. Vybereme výchozí pole zápatí a stiskneme klávesu Delete nebo Backspace. V části zápatí se objeví blikající textový kurzor a automaticky se otevře nástrojová lišta Formátování textu, který nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 3. Zadáme požadovaný text nebo vložíme ruční pole do části zápatí. Další informace nalezneme v části „Ručně přidaná pole“ na straně 1.

 4. Text nebo ručně vložené pole v zápatí zformátujeme. Více informací najdeme v části „Přidávání a formátování textu" na straně 1 nebo v příručce Průvodce programem Impress.

 5. Klepnutím mimo zápatí zavřeme nástrojovou lištu Formátování textu a znovu otevřeme nástrojovou lištu Čára a výplň.

 6. Po dokončení nastavení vlastní sekce zápatí klepneme na Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo přejdeme na Zobrazení > Normální v hlavní nabídce.

Ručně přidaná pole

Ruční pole lze přidat jako textové objekty na hlavní snímek nebo nahradit jedno z výchozích polí zápatí a jsou následující:

Tip

Informace o autorovi můžeme změnit pomocí volby Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje v hlavní nabídce.

Přidávání komentářů

V programu Impress lze vkládat komentáře podobně jako v programech Writer a Calc. Další informace o přidávání, procházení a odpovídání na komentáře nalezneme v kapitole 4, Začínáme s aplikací Writer.

Před použitím komentářů se ujistíme, že uživatelské jméno a iniciály jsou zadány do Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje. Jméno a iniciály se pak zobrazí v označení komentáře a v poli Autor komentáře. Pokud dokument upravuje více osob, autoři budou automaticky odlišeni barvou pozadí.

 1. V Normálním zobrazení zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Komentář nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + Alt + C. Otevře se prázdný komentář (obrázek 38).

V levém horním rohu snímku se zobrazí malé pole s iniciálami uživatele a vedle něj větší textové pole. Impress automaticky přidá jméno uživatele a aktuální datum do spodní části textového pole.

 1. Napíšeme nebo vložíme komentář do textového pole.

 2. Přesuneme malé značky komentářů na požadované místo na snímku. Obvykle se nachází na textu nebo objektu, na který se v komentáři odkazuje, nebo v jeho blízkosti.

 3. Chceme-li zobrazit nebo skrýt značky komentáře, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Komentáře.

 4. Výběrem možnosti Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje nakonfigurujeme jméno a iniciály, které se zobrazí v komentářích.

Image36

Obrázek 38: Přidání komentáře

Image23

Obrázek 39: Příklad rozvržení hlavní pomůcky

Image49

Obrázek 40: Dialogové okno Záhlaví a zápatí – stránka Poznámky a podklady

Image38

Obrázek 41: Příklad dialogového okna Tisk – stránka LibreOffice Impress

Tisk podkladů

Pro rozdávání kopií prezentačních snímků jednotlivým členům publika se používají podklady. Podklady jsou dostupné pouze prostřednictvím Zobrazit > Podklady v hlavní nabídce a tisknou se pomocí možností tisku v aplikaci Impress.

Tisk výtisků závisí na tiskárně, operačním systému počítače a způsobu nastavení počítače. Níže je uveden pouze příklad tisku podkladů.

 1. Přejdeme na Zobrazení > Předloha podkladů v hlavní nabídce a otevřeme rozložení Předloha podkladů na pracovní ploše. Příklad Předlohy podkladů je uveden na obrázku 39.

 2. Přejdeme na Vložit > Záhlaví a zápatí v hlavní nabídce a otevřeme dialogové okno Záhlaví a zápatí (obrázek 40).

 3. Klepneme na kartu Poznámky a podklady a vybereme požadované možnosti záhlaví a zápatí takto:

 1. Klepnutím na Použít na vše uložíme možnosti pro výtisky a zavřeme dialogové okno Záhlaví a zápatí.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Tisk nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + P (macOS ⌘ + P). V obou případech se otevře dialogové okno Tisk a klepnutím na kartu LibreOffice Impress otevřeme stránku s možnostmi tisku podkladů. Příklad dialogového okna Tisk je zobrazen na obrázku 41.

 3. V Dokument vybereme požadované možnosti v rozevíracích seznamech takto:

 1. V části Obsah vybereme Název snímku, Datum a čas a/nebo Skryté stránky pokud tyto informace chceme tisknout.

 2. V části Barva vybereme jednu z možností, jak se budou podklady tisknout.

 3. V části Velikost vybereme jednu z možností velikosti tisku podkladů.

 4. Klepnutím na OK podklady vytiskneme a dialogové okno Tisk se zavře.

Vytvoření fotoalba

Impress umí vytvořit fotoalbum ze sady fotografií a obrázků. Fotoalbum může být multimediální show s fotografiemi z dovolené a/nebo grafikou a obrázky ve formě souboru prezentace.

 1. Vytvoříme novou prezentaci nebo otevřeme existující prezentaci.

 2. Vybereme snímek, který bude předcházet fotoalbu. V nové prezentaci to bude první snímek.

 3. Přejdeme na Vložit > Média > Fotoalbum v hlavní nabídce a otevřeme dialogové okno Vytvořit Fotoalbum (obrázek 42).

 4. Klepnutím na Přidat otevřeme prohlížeč souborů a přejdeme do složky, kde jsou obrázky umístěny.

 5. Vybereme požadované obrázky a klepneme na Otevřít. Tím se zavře prohlížeč souborů a vybrané soubory se zobrazí v dialogovém okně Vytvořit fotoalbum.

Image40

Obrázek 42: Dialogové okno Vytvořit fotoalbum

 1. V rozevíracím seznamu Rozvržení snímku: vybereme počet obrázků na snímku.

 2. V případě potřeby zaškrtneme pole Přidat ke každému snímku popisek. Tím se na každou prezentaci vloží textové pole, které umožňuje přidávat popisky ke snímkům.

 3. Pokud je to požadováno a na snímek je pouze jeden obrázek, můžeme zaškrtnout pole Vyplnit obrazovku. Každý obrázek tak vyplní celý snímek.

 4. Přesunutím obrazových souborů nahoru nebo dolů v seznamu obrázků vytvoříme požadovanou sekvenci fotografií nebo obrázků.

 5. Jakmile je sekvence snímků připravena, klepneme na Vložit snímky pro vytvoření požadovaného počtu snímků pro fotoalbum. Pořadí může být upraveno později.

 6. V případě potřeby kopírujeme a vkládáme obrázky mezi snímky stejně jako jiné prvky, které lze umístit na snímek.

 7. V případě potřeby nastavíme fotoalbum tak, aby bylo spuštěno jako prezentace. Viz “Prezentacepod, “Spuštění prezentace” na straně 1 a příručka Průvodce aplikací Impress.

Prezentace

Aplikace Impress nabízí rozumné výchozí nastavení pro prezentace a zároveň umožňuje přizpůsobit mnoho aspektů prezentace. Tato část obsahuje úvod do prezentací. Další informace o vytváření, formátování a spouštění prezentací nalezneme v příručce Průvodce aplikací Impress.

Většinu úkolů je nejlépe provádět v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše, kde lze zobrazit většinu snímků v prezentaci. Do tohoto zobrazení se dostaneme buď volbou Zobrazit > Pořadač snímků v hlavní nabídce nebo klepnutím na kartu Pořadač snímků v horní části pracovní plochy.

Více prezentací - jediná sada snímků

Může být více snímků, než je čas vyhrazený pro prezentaci, nebo je třeba nejprve poskytnout pouze stručný přehled a podrobnější prezentaci přednést později. Impress k tomu nabízí dva nástroje: skrývání snímků a vlastní prezentace.

Jak skrýt snímky

 1. V podokně Snímky nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše vybereme snímky, které chceme skrýt.

 2. Vybrané snímky skryjeme jednou z následujících metod. Skryté snímky jsou v podokně Snímky nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše šedé.

 1. Pokud chceme skrytý snímek zobrazit, použijeme jednu z těchto možností.

Vlastní prezentace

 1. V podokně Snímky nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše vybereme snímky požadované pro vlastní prezentaci.

 2. Přejdeme na Prezentace > Vlastní Prezentace v hlavní nabídce a otevřeme dialogové okno Vlastní prezentace (obrázek 43).

 3. Klepneme na Nový a otevře se dialogové okno Definovat vlastní prezentaci (obrázek 44).

Image42

Obrázek 43: Dialogové okno Vlastní prezentace

Image28

Obrázek 44: Dialogové okno Definice vlastní prezentace

 1. Do pole Název zadáme název nové vlastní prezentace.

 2. V seznamu Existující snímky vybereme snímky, které chceme zahrnout do prezentace.

 3. Stiskneme tlačítko >>, čímž přesuneme snímky do seznamu Vybrané snímky. Lze vybrat a zařadit několik snímků najednou. Podržíme klávesu Shift a klepnutím na první a poslední snímek ve skupině tuto skupinu vybereme. Jednotlivé snímky vybereme klepnutím na požadované snímky se stisknutou klávesou Ctrl (macOS ).

 4. V případě potřeby změníme pořadí snímků v seznamu Vybrané snímky. Klepneme na název snímku, přetáhneme jej na nové místo v seznamu a uvolníme tlačítko myši.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme vlastní prezentaci a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace.

 6. Chceme-li aktivovat vlastní prezentaci, vybereme ji v seznamu v dialogovém okně Vlastní prezentace a poté zaškrtneme pole Použít vlastní prezentaci.

 7. Klepnutím na tlačítko Spustit vyzkoušíme vlastní prezentaci nebo stisknutím tlačítka OK zavřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

Přechod mezi snímky

Přechody mezi snímky jsou efekty a/nebo zvuky, které se objevují mezi snímky, když se v prezentaci mění snímky, a mohou prezentaci dodat profesionální vzhled a vyhladit přechod mezi snímky. Více informací o nastavení přechodů mezi snímky, úpravě přechodů mezi snímky a přechodu na další snímek v prezentaci najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

 1. Klepnutím na Přechod mezi snímky v postranní liště otevřeme kartu Přechod mezi snímky (obrázek 45).

 2. V podokně Snímky nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše vybereme snímky, na které budou použity přechody snímků.

 3. Klepnutím na přechod jej použijeme na vybraný snímek.

 4. Pokud chceme použít stejný přechod na všechny snímky v prezentaci, klepneme na Použít přechod na všechny snímky ve spodní části karty Přechod mezi snímky.

Image43

Obrázek 45: Karta Přechod mezi snímky v postranní liště

 1. Chceme-li zkontrolovat, jak přechod vypadá, klepneme na Přehrát ve spodní části karty Přechod mezi snímky. Chceme-li také automaticky zobrazit náhled vzhledu přechodu po jeho použití, vybereme možnost Automatický náhled v dolní části nabídky Přechod snímků.

 2. V části Přechod na další snímek vybereme, jak se budou snímky v prezentaci měnit.

Přehrávání zvuků nebo hudby

Během prezentace lze přehrávat zvuk nebo hudbu jako efekt přechodu. Při použití hudby v prezentaci se ujistíme, že nejsou porušena autorská práva nebo licence na hudbu.

 1. Klepnutím na Přechod mezi snímky v postranní liště otevřeme kartu Přechod mezi snímky.

 2. V podokně Snímky nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše vybereme snímek, do kterého chceme přidat zvuk nebo hudbu.

 3. V části Upravit přechod vybereme zvuk v rozevíracím seznamu Zvuk.

 4. Pokud chceme přehrát hudbu, vybereme pomocí následujících kroků hudební soubor:

 1. V rozevíracím seznamu Zvuk vyberte možnost Jiný zvuk.

 2. V otevřeném souborovém okně přejdeme do složky, v níž se nachází hudební soubor.

 3. Vybereme požadovaný hudební soubor a klepnutím na Přehrát zkontrolujeme, zda je hudba vhodná.

 4. V případě, že jsme spokojeni, stisknutím tlačítka Otevřít přidáme hudbu na vybraný snímek a zavřeme okno souborového správce.

 1. Pokud chceme v prezentaci přehrávat hudební soubor nepřetržitě, zaškrtneme volbu Opakovat do dalšího zvuku. Zvuk nebo hudební soubor se po dokončení spustí znovu. A to stále dokola až do dalšího hudebního souboru, který je vložen do prezentace.

Poznámka

Při použití funkce Použít přechod na všechny snímky se vybraný hudební soubor restartuje na každém snímku, je proto třeba být při použití této funkce obezřetný.

Poznámka

Zvukový nebo hudební soubor není vložen do prezentace, ale je s ní propojen. Pokud bude prezentace zobrazena na jiném počítači, nezapomeneme se ujistit, že je hudební soubor k dispozici v počítači, kde bude prezentace přehrávána. Odkaz na zvukový nebo hudební soubor musí být vytvořen před spuštěním prezentace.

Animační efekty

Animace snímků jsou podobné přechodům, ale aplikují se na jednotlivé prvky v jednom snímku, například na nadpis, graf, tvar nebo jednotlivé odrážky. Díky animacím bude prezentace živější a lépe zapamatovatelná. Stejně jako v případě přechodů však může intenzivní používání animací rozptylovat a dokonce obtěžovat publikum, které očekává profesionální prezentaci.

Animace se nejlépe aplikují pomocí zobrazení Normální na pracovní ploše, protože můžeme snadno vybrat jednotlivé objekty na jednom snímku.

Image39

Obrázek 46: Karta Animace v postranní liště

Na snímku má prvek, jako je obrázek nebo celé textové pole, při výběru kolem sebe úchyty. Pokud vybereme pouze část textu v textovém poli, nemusí být viditelné žádné úchyty pro výběr. Více informací o efektech animace najdeme v příručce Průvodce programem Impress.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální a otevřeme Normální zobrazení pracovní plochy.

 2. Výběr prvku na snímku pro animaci.

 3. Na postranní liště vybereme možnost Animace, čímž otevřeme kartu Animace (obrázek 46).

 4. Vybereme snímek na panelu Animace a poté klepnutím na Přidat efekt (znaménko +) na panelu Efekty otevřeme možnosti animace.

 1. V rozevíracím seznamu Kategorie vybereme kategorii animace.

 2. Z dostupných možností v seznamu Efekt vybereme efekt animace.

 3. V rozevíracím seznamu Start vybereme způsob spuštění animace.

 4. V rozevíracím seznamu Směr vybereme směr animace.

 5. Do číselného pole Doba trvání zadáme dobu trvání animace.

 6. Do pole Prodleva zadáme dobu zpoždění začátku animace.

 1. V případě potřeby vybereme možnost Automatický náhled, aby bylo možné zkontrolovat, jak animace vypadá při použití na prvek snímku.

 2. Klepnutím na tlačítko Přehrát zkontrolujeme, jak vypadá animace při použití na prvek snímku.

Spuštění prezentace

 1. Prezentaci otevřeme a spustíme ji jedním z následujících způsobů:

 1. Pokud je přechod snímků nastaven na stav Automaticky po x s, prezentace se spustí a proběhne po uplynutí nastaveného času.

 2. Pokud je přechod mezi snímky nastavený na Při kliknutí myší, klepneme levým tlačítkem myši, stiskneme tlačítko šipka dolů, stiskneme tlačítko šipka doprava, stiskneme tlačítko Page Down nebo mezerník.

 3. Pokud chceme procházet prezentací zpět po jednom snímku, stiskneme klávesu šipka nahoru, šipka doleva nebo Page Up.

 4. Chceme-li během prezentace získat přístup k dalším možnostem navigace, klepneme na snímek pravým tlačítkem myši a použijeme možnosti dostupné v místní nabídce.

 5. Po dosažení posledního snímku se na obrazovce zobrazí zprávaKliknutím ukončíte prezentaci. Prezentaci ukončíme zmáčknutím klávesy Esc nebo kliknutím levým tlačítkem myši.

 6. Chceme-li prezentaci ukončit a vrátit se do pracovní plochy Impressu, stiskneme během prezentace klávesu Esc.

Poznámka

Během prezentace se všechny animace na snímku spustí v zadaném pořadí, jak je snímek zobrazen.

Obrazovka přednášejícího

Obrazovka přednášejícího poskytuje dodatečnou kontrolu nad prezentacemi při použití dvou displejů, například notebooku a velkého displeje nebo projektoru pro publikum. Zobrazení na displeji notebooku zahrnuje aktuální snímek, který mohou vidět posluchači, další snímek v prezentaci, případné poznámky ke snímkům a časovač prezentace.

Poznámka

Obrazovka přednášejícího funguje pouze s těmi operačními systémy, které podporují dva displeje. Při použití dvou displejů může jedním být notebook.

Obrazovka přednášejícího musí být v programu Impress povolena před samotným použitím. Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné (obrázek 47) a vybereme Povolit Obrazovku přednášejícího v části Prezentace.

Obrazovka přednášejícího nabízí následující zobrazení pro tvorbu prezentace:

Image29

Obrázek 47: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Impress Obecné

Image45

Obrázek 48: Obrazovka přednášejícího – výchozí zobrazení

Image46

Obrázek 49: Obrazovka přednášejícího – zobrazení poznámek

Image47

Obrázek 50: Obrazovka přednášejícího – zobrazení snímků

 

Obsah