LibreOfficeLogo

Začínáme s LibreOffice 7.3

Kapitola 7,
Začínáme s programem Draw

Vektorové kresby v balíku LibreOffice

Autorská práva

Copyright © 2022 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

Claire Wood

Dave Barton

Ron Faile Jr.

Olivier Hallot

Hazel Russman

Kees Kriek

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v únoru 2022. Založeno na LibreOffice 7.3 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

Alt

⌥ (Option) nebo Alt, v závislosti na klávesnici.

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře kartu Styly v postranní liště

Co je Draw?

LibreOffice Draw je program pro kreslení vektorové grafiky. Může také provádět některé operace s rastrovou grafikou (pixely). Pomocí aplikace Draw lze snadno a rychle vytvářet nejrůznější grafické obrázky.

Vektorová grafika ukládá a zobrazuje obrázek jako sestavu jednoduchých geometrických prvků, jako jsou čáry, kruhy a mnohoúhelníky, spíše než soubor pixelů (bodů na obrazovce). Vektorová grafika umožňuje snáze obrázek ukládat a měnit jeho velikost.

Program Draw je plně integrován do sady LibreOffice a zjednodušuje výměnu grafiky se všemi součástmi sady LibreOffice. Pokud je obrázek vytvořen v aplikaci Draw, je jeho opětovné použití v dokumentu Writeru poměrně snadné. Kresbu můžeme například vybrat a zkopírovat v aplikaci Draw a poté obrázek vložit přímo do dokumentu Writer. S kresbami můžeme pracovat také přímo z programu Writer nebo Impress pomocí sady funkcí a nástrojů z programu Draw.

Funkce aplikace Draw jsou rozsáhlé. Program Draw nebyl navržen tak, aby konkuroval špičkovým grafickým aplikacím, ale má více funkcí než kreslicí nástroje integrované do mnoha kancelářských balíků. Několik příkladů funkcí kreslení je následujících:

Správa vrstev
Systém magnetických bodů mřížky
Zobrazení kótování a měrných jednotek
Konektory pro tvorbu organizačních schémat a dalších diagramů
3D funkce pro vytváření malých trojrozměrných výkresů
Integrace kresby a stylů stránek
Bézierovy křivky

Tato kapitola představuje některé funkce programu Draw, ale nesnaží se pokrýt všechny funkce tohoto programu. Více informací najdeme v příručce Průvodce programem Draw a nápovědě LibreOffice.

Image1

Obrázek 1: Hlavní okno Draw

Hlavní okno modulu Draw

Pracovní plocha

Velká oblast uprostřed hlavního okna Draw (obrázek 1) je Pracovní plocha, kde se vytvářejí kresby. Tato oblast kreslení může být obklopena nástrojovými lištami a informačními oblastmi. Počet a umístění viditelných nástrojů se liší podle daného úkolu, preferencí uživatele a nastavení počítače.

Maximální velikost stránky kresby v aplikaci Draw je omezena nastavením počítače a velikostí stránky, kterou lze nastavit a použít v tiskárně připojené k počítači.

Panel stránek

Kresby lze rozdělit na několik stránek. Vícestránkové kresby se používají zejména pro prezentace. Podokno Stránky na levé straně hlavního okna Draw poskytuje přehled stránek vytvořených v kresbě. Pokud není panel Stránky viditelné, zvolíme Zobrazit > Panel stránek v hlavní nabídce. Podokno Stránky slouží také k provádění změn pořadí stránek přetažením jedné nebo více stránek.

Stavový řádek Vrstvy

Vrstva je pracovní prostor, do kterého lze vkládat prvky kresby a objekty. Ve výchozím nastavení se Pracovní plocha skládá ze tří vrstev (Rozvržení, Ovládací prvkyKótovací čáry). Tyto výchozí vrstvy nelze odstranit ani přejmenovat, ale v případě potřeby lze vrstvy přidat.

Karty pro výchozí a další vrstvy se zobrazují v liště Vrstvy ve spodní části pracovní plochy. V liště Vrstvy se můžeme pohybovat mezi vrstvami, přidávat vrstvy podle potřeby nebo odstraňovat přidané vrstvy. Další informace nalezneme v části „Práce s vrstvami“ na straně 1.

Postranní lišta

Postranní lišta v aplikaci Draw je podobná postranní liště v ostatních součástech LibreOffice. Program Draw má pět hlavních karet. Chceme-li otevřít balíček, klepneme na jeho ikonu na pravé straně postranní lišty nebo klepneme na ikonu Nastavení postranní lišty v horní části pásu karet a vybereme balíček v rozevíracím seznamu. Pokud není Postranní lišta viditelná, přejdeme na Zobrazení > Postranní lišta v hlavní nabídce.

Vlastnosti

Obsahuje panely, kde můžeme měnit vlastnosti vybraného objektu v kresbě: Stránka, Znak, Odstavec, Oblast, Efekt, Stín, Čára, Umístění a velikost, SloupceObrázek. Dostupné panely závisí na vybraném objektu.

Styly

Poskytuje možnosti úprav a použití jednoho z dostupných Stylů kresby na objekty v kresbě. Pokud styl upravíme, změny se automaticky použijí na všechny prvky formátované pomocí tohoto stylu. V aplikaci Draw nejsou Styly prezentace k dispozici. Do kresby lze přidat nové styly kresby.

Galerie

Objekty na kartě Galerie lze do kresby vložit buď jako kopii nebo jako odkaz. Galerie je rozdělena do motivů vzhledu: Šipky, Podnikové procesy (BPMN) (Model a notace podnikových procesů), Odrážky, Diagramy, Vývojové diagramy, Ikony, Síť, TvaryZvuky. Do Galerie lze přidávat nové motivy vzhledů. Další informace nalezneme v kapitole 11, Obrázky a grafika, a v příručce Průvodce programem Draw.

Navigátor

Na postranní liště Navigátoru lze rychle vybrat stránky a objekty ve výkresu. Stránkám a objektům se doporučuje dávat smysluplné názvy, aby je bylo možné při používání Navigátoru snadno identifikovat.

Tvary

Poskytuje rychlý výběr většiny položek, které jsou dostupné na nástrojové liště: Čáry a šipky, Křivky a mnohoúhelníky, Spojnice, Základní tvary, Tvary symbolů, Blokové šipky, Vývojový diagram, Bubliny, Hvězdy a cedule3D objekty.

Pravítka

Pravítka jsou umístěna na horní a levé straně pracovního prostoru. Pokud nejsou pravítka viditelná, přejdeme na Zobrazení > Pravítka v hlavní nabídce. Pravítka zobrazují velikost vybraného objektu pomocí dvojitých čar (zvýrazněno na obrázku 2). Pravítka lze také použít ke správě úchytů objektů a vodicích čar při umísťování objektů.

Na pravítkách jsou také znázorněny okraje stránky nacházející se v oblasti kresby. Okraje lze měnit přímo na pravítkách přetažením okrajů kurzorem. Okrajové oblasti jsou označeny šedou oblastí na pravítkách (obrázek 2).

Chceme-li změnit měrné jednotky pravítek, klepneme pravým tlačítkem myši na pravítko a v rozevíracím seznamu vybereme měrnou jednotku, jak je znázorněno na obrázku 3 pro vodorovné pravítko. Pro vodorovné a svislé pravítko mohou být nastaveny odlišné měrné jednotky.

Image3

Obrázek 2: Pravítko zobrazující velikost objektu

Image4

Obrázek 3: Měrné jednotky pravítka

Image5

Obrázek 4: Stavový řádek

Stavový řádek

Stavový řádek (obrázek 4) se nachází ve spodní části pracovní plochy ve všech součástech LibreOffice. Obsahuje několik polí specifických pro Draw. Podrobnosti o obsahu a použití těchto polí se nachází v této příručce v kapitole 1, Úvod do programu LibreOffice a v příručce Průvodce programem Draw. Chceme-li Stavový řádek skrýt, přejdeme na Zobrazení v hlavní nabídce a zrušíme volbu Stavový řádek.

Poznámka

Měrné jednotky zobrazené ve Stavovém řádku nastavíme pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné v hlavní nabídce. Tyto měrné jednotky se mohou lišit od měrných jednotek nastavených pro pravítka.

Nástrojové lišty

Chceme-li zobrazit nebo skrýt různé nástrojové lišty aplikace Draw, přejdeme na Zobrazení > Nástrojové lišty na nástrojové liště a vybereme je v rozevírací nabídce. Další informace o nástrojových lištách nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

Ikony používané pro nástroje na jednotlivých nástrojových lištách závisí na operačním systému počítače a na tom, jak byl LibreOffice v počítači nastaven. Další informace nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice.

Tři hlavní nástrojové lišty používané v aplikaci Draw jsou:

Image9

Obrázek 5: Nástrojová lišta Standardní

Image11

Obrázek 6: Nástrojová lišta Kresba

Image10

Obrázek 7: Nástrojová lišta Čára a výplň

Kreslení základních tvarů

Aplikace Draw nabízí širokou škálu tvarů, které se nacházejí v paletách přístupných na nástrojové liště Kresba nebo na kartě Tvary v postranní liště (obrázek 8). Úplný popis dostupných tvarů najdeme v příručce Průvodce aplikací Draw.

Některé ikony nástrojů na nástrojové liště Kresba se mění v závislosti na vybraném tvaru. Některé nástroje na nástrojové liště mají také k dispozici další palety nástrojů, které jsou označeny trojúhelníkem ▼ vpravo od ikony nástroje.

Poznámka

Při kreslení základního tvaru nebo výběru tvaru k úpravě se ve stavovém řádku změní pole Informace, které odráží aktuální akci, například Vytvořena čára, Vybrán textový rámeček xxyy atd.

Image34

Obrázek 8: Karta Tvary v postranní liště

Rovné čáry

 1. Pro zahájení kreslení čáry použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu kresby, poté klepnutím a tažením kurzoru nakreslíme přímku.

 2. Jakmile je dosaženo koncového bodu a je vytvořena přímka, uvolníme tlačítko myši. Na obou koncích čáry se zobrazí úchyty, které značí, že je daný objekt aktuálně vybrán. Úchyt výběru v počátečním bodě čáry je o něco větší než druhý úchyt výběru (jak je znázorněno na obrázku 9).

Image44

Obrázek 9: Výchozí bod čáry

Image2

Obrázek 10: Panel Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Tip

Chceme-li konec čáry přichytit k nejbližšímu bodu mřížky, držíme při kreslení čáry stisknutou klávesu Ctrl (macOS ⌘). Pokud je však vybrána možnost Přichytit k mřížce ve Zobrazit > Vodítka v hlavní nabídce, klávesa Ctrl (macOS ⌘) přichytávání k mřížce vypne.

Pokud chceme omezit úhly kreslení čáry na násobky 45 stupňů (0, 45, 90, 135 atd.), stiskneme a při kreslení podržíme klávesu Shift. V případě, že je vybrána možnost Při vytváření nebo přesunu objektů v sekci Omezit objekty v nastavení Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mřížka, klávesa Shift toto omezení deaktivuje.

Chceme-li nakreslit čáru symetricky v obou směrech od počátečního bodu, držíme při kreslení čáry stisknutou klávesu Alt (macOS ⌥). Tato funkce kreslí čáry tak, že začíná od středu čáry.

Čára je nakreslena pomocí výchozích atributů. Chceme-li změnit atributy čáry a naformátovat čáru podle požadavků výkresu, vybereme čáru klepnutím na ni a použijeme jednu z následujících metod pro přístup k možnostem formátování čáry:

Image12

Obrázek 11: Dialogové okno Čára – stránka Čára

Image16

Obrázek 12: Dílčí nástrojová lišta Čáry a šipky

Šipky

Program Draw klasifikuje čáry i šipky jako čáry. Šipky se kreslí jako přímky. Při najetí kurzorem na jednotlivé nástroje na dílčí nástrojové liště Čáry a šipky (obrázek 12) se zobrazí, jaký typ čáry nebo šipky každý nástroj nakreslí. V poli ve stavovém řádku jsou ve výpisu informací označovány jen jako čáry.

 1. Pro zahájení kreslení šipky použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu šipky, klepneme a přetáhneme kurzor. Hrot šipky se vykreslí po uvolnění tlačítka myši.

Poznámka

Na nástrojové liště Kresba se zobrazí ikona naposledy použitého nástroje Čáry a šipky. To usnadňuje opakované použití stejného nástroje.

Poznámka

Po nakreslení čáry nebo šipky lze styl čáry nebo šipky změnit otevřením dialogového okna Čára a použitím možností dostupných na stránce Styly čar nebo Styly šipek.

Obdélníky

 1. Pro zahájení kreslení obdélníku použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu obdélníku a poté klepneme a táhneme kurzor, dokud se nezobrazí požadovaná velikost. Při kreslení obdélníku se obdélník zobrazí s pravým dolním rohem připojeným ke kurzoru.

 2. Chceme-li nakreslit obdélník od jeho středu, umístíme kurzor na kresbu, stiskneme tlačítko myši a poté podržíme stisknutou klávesu Alt (v systému MacOS ) a zároveň přetáhneme kurzor. Obdélník používá počáteční bod jako střed obdélníku.

Image19

Obrázek 13: Dílčí nástrojová lišta Základní tvary

Image38

Obrázek 14: Starší panel nástrojů Obdélníky

Čtverce

 1. Pro zahájení kreslení čtverce použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu čtverce a poté klepneme a táhneme kurzor, dokud se nezobrazí požadovaná velikost. Při kreslení čtverce se čtverec zobrazí s pravým dolním rohem připojeným ke kurzoru.

 2. Chceme-li nakreslit čtverec od jeho středu, umístíme kurzor na kresbu, stiskneme tlačítko myši a poté podržíme stisknutou klávesu Alt (macOS ⌥) a zároveň přetáhneme kurzor. Počátečním bodem čtverce bude střed čtverce.

Elipsy (ovály)

 1. Pro zahájení kreslení elipsy použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu elipsy a poté klepneme a táhneme kurzor, dokud se nezobrazí požadovaná velikost. Při kreslení elipsy se elipsa zobrazí s pravým dolním rohem připojeným ke kurzoru.

 2. Chceme-li nakreslit elipsu od jejího středu, umístíme kurzor na kresbu, stiskneme tlačítko myši a poté podržíme stisknutou klávesu Alt (macOS ⌥) a zároveň táhneme kurzorem. Elipsa používá počáteční bod jako střed elipsy.

Image47

Obrázek 15: Nástrojová lišta Dřívější kruhy a ovály

Kruhy

 1. Pro zahájení kreslení kruhu použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístíme kurzor do počátečního bodu kruhu a poté klepneme a táhneme kurzor, dokud se nezobrazí požadovaná velikost. Při kreslení kruhu se kruh zobrazí s pravým dolním rohem připojeným ke kurzoru.

 2. Chceme-li nakreslit kružnici od jejího středu, umístíme kurzor na kresbu, stiskneme tlačítko myši a poté podržíme stisknutou klávesu Alt (macOS ⌥) a zároveň táhneme kurzorem. Kruh používá jako počáteční bod střed kruhu.

Tip

Chceme-li rychle vložit čáru, obdélník, elipsu nebo kruh, stiskneme a podržíme klávesu Ctrl (macOS ⌘) a poté klepneme na jednu z ikon pro čáru, obdélník, elipsu nebo kruh a v pracovní oblasti se automaticky vykreslí objekt standardní velikosti. Velikost, tvar a Barva jsou standardní hodnoty. V případě potřeby můžeme tyto vlastnosti později změnit. Více informací je k dispozici v příručce Draw Guide.

Kótovací čáry

Kótovací čáry zobrazují rozměry objektu v kresbě (obrázek 16). Kótovací čára nepatří k samotnému objektu, ale obvykle je umístěna v jeho blízkosti.

Image13

Obrázek 16: Příklad kótovacích čar objektu

 1. Pro zahájení kreslení kótovací čáry použijeme jednu z následujících metod:

 1. Umístěním kurzoru do blízkosti objektu umístíme začátek kótovací čáry.

 2. Klepnutím a přetažením kurzoru nakreslíme kótovací čáru. Při kreslení kótovací čáry se kóta zobrazí a automaticky vypočítá. Pokud chceme změnit měrnou jednotku použitou pro kótovací čáry, vybereme v hlavní nabídce volbu Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné.

 3. Chceme-li změnit zobrazení kótovací čáry a její vzhled, klepneme na kótovací čáru pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Rozměry v místní nabídce otevřeme dialogové okno Kótovací čára (obrázek 17).

 4. Vybereme požadované možnosti v části ČáraLegenda, klepnutím na OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Kótovací čára.

Image18

Obrázek 17: Dialogové okno Kótovací čára

Křivky

 1. Pro zahájení kreslení křivky použijeme jednu z následujících metod:

 1. Pokud chceme vytvořit počáteční bod křivky, stiskneme levé tlačítko myši a zatím co jej držíme stisknuté, táhneme myší z počátečního bodu, čímž kreslíme čáru. Čáru ohneme na křivku tím, že uvolníme tlačítko myši a pokračujeme v tažení ukazatelem myši.

 2. Dvojitým klepnutím nastavíme koncový bod křivky a umístíme křivku na výkres. U vyplněné křivky se automaticky spojí poslední bod s prvním, objekt se uzavře a vyplní vybranou barvou výplně. Křivka bez výplně na konci kresby uzavřena nebude.

Poznámka

Jediným klepnutím zafixujeme křivku v kresbě a můžeme kreslit rovné čáry od konce křivky. Každé klepnutí umožní nakreslit další přímku. Dvojitým klepnutím ukončíme kreslení křivky pomocí přímek.

Image20

Obrázek 18: Dílčí nástrojová lišta Křivky a mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky

 1. Pro zahájení kreslení mnohoúhelníku použijeme jednu z následujících metod:

 1. Pokud chceme vytvořit počáteční bod mnohoúhelníku, stiskneme levé tlačítko myši a zatím co jej držíme stisknuté, táhneme myší z počátečního bodu, čímž kreslíme čáru.

 2. Uvolníme tlačítko myši a pokračujeme tažením kurzoru, čímž nakreslíme další čáru mnohoúhelníku. Následným klepnutím označíme koncový bod čáry a začneme kreslit další čáru. Podržením klávesy Shift při kreslení čar omezíme úhly použité v polygonu na 45° nebo 90°.

 3. Dvojitým klepnutím nastavíme koncový bod mnohoúhelníku a umístíme mnohoúhelník na výkres. Vyplněný mnohoúhelník automaticky spojí poslední bod s prvním bodem, uzavře mnohoúhelník a vyplní jej vybranou barvou výplně Barva. Mnohoúhelník bez výplně není na konci kreslení uzavřen.

Mnohoúhelníky 45°

Mnohoúhelník 45° je kreslený pomocí stejné procedury jako mnohoúhelník, ale úhly mezi čarami jsou omezeny na 45° nebo 90°. Toto omezení úhlů není možné změnit. V případě potřeby však při kreslení čáry podržíme stisknutou klávesu Shift, aby se čára kreslila pod jiným úhlem než 45 nebo 90 stupňů.

U vyplněného mnohoúhelníku 45° se automaticky spojí poslední bod s prvním, objekt se tak uzavře a vyplní vybranou barvou výplně.

Čáry od ruky

Kreslení čáry od ruky je podobné kreslení tužkou na papír.

 1. Chceme-li začít kreslit čáru od ruky, použijeme jednu z následujících metod:

 1. Klepnutím a přetažením kurzoru vytvoříme požadovaný tvar čáry od ruky.

 2. Jakmile jsme spokojeni s čárou od ruky, uvolníme tlačítko myši a kreslení je dokončeno. U vyplněné čáry od ruky se automaticky spojí poslední bod s prvním, objekt se tak uzavře a vyplní vybranou barvou výplně.

Záchytné body a spojnice

Záchytné body

Všechny objekty v programu Draw mají záchytné body, které se za běžných okolností nezobrazují. Záchytné body (obrázek 19) se na objektu zobrazí, když je na nástrojové liště Kresba nebo na kartě Tvary v postranní liště vybrán konektor.

Většina objektů má čtyři záchytné body (obrázek 19). Další záchytné body lze přidat a přizpůsobit pomocí nástrojové lišty Záchytné body (obrázek 20). Pokud nástrojová lišta Záchytné body není viditelný, přejdeme na Zobrazit > Nástrojové lišty > Záchytné body v hlavní nabídce a nástrojovou lištu otevřeme. Podrobnější popis přidávání a používání záchytných bodů najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Záchytné body nejsou totéž jako úchytky vybraného objektu. Úchyty pro výběr slouží k přesunutí nebo změně tvaru objektu. Záchytné body se používají k upevnění nebo přilepení konektoru k objektu tak, aby při pohybu objektu zůstal konektor pevně spojen s objektem.

Image21

Obrázek 19: Příklad záchytných bodů objektu

Image23

Obrázek 20: Nástrojová lišta Záchytné body

Spojnice

Spojnice jsou čáry nebo šipky, jejichž konce se automaticky přichytávají k záchytným bodům objektu. Jsou užitečné zvláště při kreslení organizačních diagramů, vývojových diagramů a myšlenkových map. Pokud jsou objekty přesunuty nebo jinak uspořádány, spojnice zůstávají připojeny k záchytným bodům. Obrázek 21 ukazuje příklad použití dvou objektů a spojnice. Detailnější popis používání spojnic najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

 1. K výběru spojnice použijeme jednu z následujících metod:

 1. Přesuneme kurzor na jeden z připojovaných objektů. Kolem okrajů objektu se objeví malé křížky (záchytné body). Klepneme na požadovaný záchytný bod pro začátek spojnice a poté přetáhneme kurzor na jiný objekt.

 2. Když se kurzor nachází nad záchytným bodem cílového objektu, uvolníme tlačítko myši a spojnice se nakreslí. Koncový bod spojnice je ukotven k záchytnému bodu.

Image24

Obrázek 21: Příklad spojnice mezi dvěma objekty

Image17

Obrázek 22: Dílčí nástrojová lišta Spojnice

Geometrické tvary

Geometrické tvary jsou podobné základním tvarům. V aplikaci Draw slouží jako výchozí bod při vytváření objektů pro kresbu. Geometrické tvary jsou umístěny na nástrojové liště Kresba a na kartě Tvary v postranní liště.

Ikony nástrojů na nástrojové liště Kresba vždy označují poslední nakreslený geometrický tvar. To usnadňuje opakované použití stejného nástroje.

Ke geometrickým tvarům se dostaneme pomocí jednoho z následujících způsobů:

Použití geometrických tvarů je podobné kreslení obdélníků, čtverců, elips nebo kružnic, jak je vysvětleno v části „Kreslení základních tvarů“ na straně 1. Ke všem geometrickým tvarům lze přidat text. Více v části “Přidávání a formátování textu” na straně 1 a příručce Průvodce programem Draw.

Základní tvary

Dílčí nástrojová lišta Základní tvary (obrázek 23) obsahuje také nástroje obdélník a elipsa, které jsou totožné s nástroji zobrazenými na nástrojové liště Kresba.

Image25

Obrázek 23: Dílčí nástrojová lišta Základní tvary

Základní tvary zleva doprava

 1. Obdélník

 2. Zakulacený obdélník

 3. Čtverec

 4. Zakulacený čtverec

 5. Rovnoběžník

 6. Lichoběžník

 7. Elipsa

 8. Kruh

 9. Kruhová výseč

 10. Kruhová úseč

 11. Oblouk

 12. Oblouk

 13. Rovnoramenný trojúhelník

 14. Pravoúhlý trojúhelník

 15. Kosočtverec

 16. Pravidelný pětiúhelník

 17. Šestiúhelník

 18. Osmiúhelník

 19. Válec

 20. Krychle

 21. Ohnutý roh

 22. Kříž

 23. Rámec

 24. Prsten

Tvary symbolů

Image26

Obrázek 24: Dílčí nástrojová lišta Tvar symbolů

Tvary symbolů zleva doprava

 1. Smajlík

 2. Srdce

 3. Slunce

 4. Měsíc

 5. Oblak

 6. Blesk

 7. Květina

 8. Zákaz

 9. Puzzle

 10. Zkosený čtverec

 11. Zkosený osmiúhelník

 12. Zkosený kosočtverec

 13. Dvojitá závorka

 14. Levá závorka

 15. Pravá závorka

 16. Dvojitá složená závorka

 17. Levá složená závorka

 18. Pravá složená závorka

Blokové šipky

Image27

Obrázek 25: Dílčí nástrojová lišta Blokové šipky

Blokové šipky zleva doprava

 1. Šipka doprava

 2. Šipka doleva

 3. Šipka dolů

 4. Šipka nahoru

 5. Šipka doleva a doprava

 6. Šipka nahoru a dolů

 7. Kruhová šipka

 8. Vlnitá šipka

 9. Rozdělená šipka

 10. Šipka doprava nebo doleva

 11. Čtyřsměrová šipka

 12. Rohová šipka doprava

 13. Tvar V

 14. Pětiúhelník

 15. Pruhovaná šipka doprava

 16. Šipka nahoru, doprava a dolů

 17. Šipka doprava se zářezem

 18. Šipka nahoru a doprava

 19. Šipka doprava s bublinou

 20. Šipka doleva s bublinou

 21. Šipka dolů s bublinou

 22. Šipka nahoru s bublinou

 23. Šipka doleva a doprava s bublinou

 24. Šipka nahoru a dolů s bublinou

 25. Čtyřsměrová šipka s bublinou

 26. Šipka nahoru a doprava s bublinou

Vývojový diagram

Image28

Obrázek 26: Dílčí nástrojová lišta Vývojový diagram

Tvary vývojových diagramů zleva doprava

 1. Vývojový diagram: Proces

 2. Vývojový diagram: Alternativní proces

 3. Vývojový diagram: Rozhodnutí

 4. Vývojový diagram: Data

 5. Vývojový diagram: Předem definovaný proces

 6. Vývojový diagram: Interní proces

 7. Vývojový diagram: Dokument

 8. Vývojový diagram: Multidokument

 9. Vývojový diagram: Terminátor

 10. Vývojový diagram: Příprava

 11. Vývojový diagram: Manuální vstup

 12. Vývojový diagram: Manuální operace

 13. Vývojový diagram: Konektor

 14. Vývojový diagram: Vnější konektor

 15. Vývojový diagram: Karta

 16. Vývojový diagram: Děrná páska

 17. Vývojový diagram: Sjednocení

 18. Vývojový diagram: Nebo

 19. Vývojový diagram: Sběr

 20. Vývojový diagram: Řazení

 21. Vývojový diagram: Extrakce

 22. Vývojový diagram: Spojení

 23. Vývojový diagram: Uložená data

 24. Vývojový diagram: Zpoždění

 25. Vývojový diagram: Sekvenční přístup

 26. Vývojový diagram: Magnetický disk

 27. Vývojový diagram: Přímý přístup

 28. Vývojový diagram: Zobrazení

Tvary bublin

Image29

Obrázek 27: Dílčí nástrojová lišta Bubliny

Tvary bublin zleva doprava

 1. Obdélníková bublina

 2. Zakulacená obdélníková bublina

 3. Kulatá bublina

 4. Oblak

 5. Bublina s linkou 1

 6. Bublina s linkou 2

 7. Bublina s linkou 3

Hvězdy a cedule

Image30

Obrázek 28: Dílčí nástrojová lišta Hvězdy a cedule

Hvězdy a cedule zleva doprava

 1. Čtyřcípá hvězda

 2. Pěticípá hvězda

 3. Šesticípá hvězda

 4. Osmicípá hvězda

 5. 12cípá hvězda

 6. 24cípá hvězda

 7. Výbuch

 8. Svislá role

 9. Vodorovná role

 10. Pečeť

 11. Dveřní štítek

 12. Šesticípá hvězda, konkávní

3D objekty

Image31

Obrázek 29: Dílčí nástrojová lišta 3-D objekty

3D objekty zleva doprava

 1. Krychle

 2. Koule

 3. Válec

 4. Kužel

 5. Jehlan

 6. Torus

 7. Plášť

 8. Polokoule

Přidávání a formátování textu

Kresby vytvořené v programu Draw budou pravděpodobně obsahovat text. V této části je popsáno, jak text přidávat a jak měnit jeho vzhled. Text přidaný do kresby může být obsažen v textových polích, objektech nebo tvarech. Další informace o přidávání a formátování textu najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Textový režim

Před přidáním jakéhokoli textu do kresby je třeba aktivovat textový režim jedním z následujících způsobů:

Po aktivaci textového režimu se automaticky otevře nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 30), který nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

Image22

Obrázek 30: Nástrojová lišta Formátování textu

Textová pole

 1. Aktivujeme textový režim, jak je uvedeno výše.

 2. Vytvoříme v kresbě textové pole pomocí jedné z následujících metod. Stavový řádek indikuje režim Úpravy textu a polohu kurzoru (obrázek 31).

 1. Po dokončení přidávání textu kliknutím mimo textové pole ukončíme textový režim. Nástrojová lišta Formátování textu se zavře a nástrojová lišta Čáry a výplně se otevře na původním místě.

 2. Více informací o formátování a/nebo přemístění textového pole najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Image33

Obrázek 31: Textové informace ve stavovém řádku

Svislý text

Ve výchozím nastavení programu Draw je nastaven pouze vodorovný směr textu. Povolení svislého textu:

 1. Přejdeme na Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky.

 2. V části Výchozí jazyky pro dokumenty vybereme asijská a přijmeme zobrazený výchozí jazyk.

 3. Klepneme pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na Standardní nástrojové liště a/nebo Kresba a v místní nabídce vybereme možnost Viditelná tlačítka.

 4. Výběrem možnosti Vložit svislý text v seznamu dostupných nástrojů povolíte svislý text na Standardní nástrojové liště a/nebo Kresba.

Poznámka

Formátování svislého textu a svislých textových polí je stejné jako formátování vodorovného textu a vodorovných textových polí. Svislé textové pole se rozšiřuje ve svislém směru, tedy ve směru přidávání textu do tohoto pole. Více informací o svislém textu najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Text v objektech programu Draw

Text je možné přidat do většiny objektů programu Draw. Výjimkou jsou ovládací prvky, například tlačítka, mnohoúhelníky, křivky nebo 3D objekty.

Ve výchozím nastavení není objekt při vytvoření v programu Draw dynamický a nechová se jako textové pole. Žádný text přidaný do objektu se uvnitř objektu nezabalí. Chceme-li udržet text v hranicích objektu, použijeme obtékání slov, odstavce, zalomení řádků, menší velikost textu, zvětšení velikosti objektu nebo kombinaci všech metod. Další informace o přidávání textu k objektům najdeme v příručcePrůvodce programem Draw.

 1. V kresbě vytvoříme objekt a ujistíme se, že je objekt vybrán a jsou zobrazeny úchyty výběru.

 2. Do textového režimu vybraného objektu vstoupíme pomocí jedné z následujících možností:

 1. Zadáme nebo vložíme text do vybraného objektu.

 2. Pokud text přesahuje hranice objektu, naformátujeme jej pomocí různých nástrojů na nástrojové liště Formátování textu, panelů na kartě Vlastnosti v postranní liště, možností v nabídce Formát v hlavní nabídce nebo na stránce Text v dialogovém okně Text. Další informace o formátování textu nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

 3. Odsuneme kurzor od objektu a klepnutím zrušíme výběr objektu, čímž ukončíme textový režim a uložíme změny.

Vytváření seznamů

Neuspořádané (s odrážkami) nebo uspořádané (číslované) seznamy lze vytvářet v textových polích nebo v objektech programu Draw. Další informace o seznamech nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

 1. Vybereme veškerý text, ze kterého chceme vytvořit seznam.

 2. Seznam vytvoříme pomocí jedné z následujících možností a výchozích nastavení seznamů:

 1. Chceme-li změnit formát seznamu, klepneme na trojúhelník ▼ vpravo od ikon seznamu a vybereme styl seznamu z dostupných možností.

Textové sloupce

Text v kresbě lze formátovat do sloupců uvnitř textových polí a objektů. Sloupce však nelze použít pro samostatné části textu uvnitř textového pole nebo objektu. Pro sloupce musí být použito celé textové pole nebo objekt. Další informace o textových sloupcích nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

 1. U textových polí – klepnutím na okraj textového pole jej vybereme tak, aby se zobrazily úchyty výběru, které indikují, že textové pole je v režimu úprav.

 2. U grafických objektů – dvojitým klepnutím na grafický objekt jej vybereme tak, že se zobrazí úchyty pro výběr a kurzor bliká uprostřed objektu, což znamená, že objekt je v režimu úprav textu.

 3. Možnosti textových sloupců otevřeme jedním z následujících způsobů:

 1. V poli Počet sloupců nastavíme požadovaný počet sloupců a v poli Rozestup požadovanou vzdálenost mezi sloupci.

 2. Uložíme změny a zrušíme výběr textového pole nebo grafického objektu pomocí jedné z následujících metod:

 1. Zadáme požadovaný text nebo použijeme funkci kopírovat a vložit a zadáme požadovaný text do textového pole nebo grafického objektu. Veškerý zadaný text bude ve formátu sloupce.

 2. V případě potřeby naformátujeme text podle požadavků na prezentaci.

 3. Klepnutím mimo textové pole nebo grafický objekt zrušíme jeho výběr a uložíme změny.

Poznámka

Jakýkoli text uvnitř textového pole nebo grafického objektu se po uložení změn automaticky převede do formátu sloupce.

Výběr objektů

Přímý výběr

Nejjednodušší způsob, jak vybrat objekt, je přímo na něj klepnout. Objekty, které nejsou vyplněné, vybereme tím, že klepneme na jejich obrys. Chceme-li vybrat nebo zrušit výběr více než jednoho objektu, podržíme stisknutou klávesu Shift a klepneme na každý objekt.

Výběr orámováním

Klepnutím a přetažením kurzoru lze vybrat několik objektů najednou a nakreslit kolem nich výběrový obdélník (známý také jako oblast výběru). Vybereme jen ty objekty, které zcela leží v obdélníku výběru. Chceme-li vybrat více objektů pomocí orámování, musí být aktivní nástroj Vybrat na nástrojové liště Kresba.

Výběr skrytých objektů

Objekty je možné vybrat, i když jsou umístěny za jinými a nejsou proto viditelné. Při výběru skrytého objektu se jeho úchyty pro výběr zobrazí přes objekty, které jej zakrývají.

Uspořádání objektů

Ve složitějších kresbách může být více objektů umístěno na sobě. Toto pořadí umístění lze přeskupit přesunutím objektu dopředu nebo dozadu pomocí jedné z následujících metod:

Umístění a zarovnání objektů

Při polohování nebo změně velikosti objektu zkontrolujeme informační oblast stavového řádku ve spodní části pracovní plochy programu Draw (obrázek 32). Zleva doprava se zobrazuje, jaký objekt je vybrán, jeho poloha v kresbě v souřadnicích X/Y a rozměry objektu. Měrné jednotky jsou definovány v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Obecné.

Další informace o umístění a úpravě objektů najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Používání přiblížení

Pro pomoc s umístěním a úpravou objektů má program Draw funkci zvětšení, která zmenšuje nebo zvětšuje zobrazení aktuálního výkresu. Přiblížením můžeme například přesněji umístit objekty na kresbě, oddálením si můžeme prohlédnout celou kresbu. Přiblížení se ovládá pomocí stavového řádku, dialogového okna Přiblížení a rozložení zobrazení nebo nástrojové lišty Přiblížení. Více informací o používání přiblížení najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Image35

Obrázek 32: Informace na levém konci stavového řádku při práci s objekty

Přesun objektů

Chceme-li přesunout objekt (nebo skupinu objektů), vybereme jej, poté klepneme dovnitř objektu a držíme levé tlačítko myši, zatímco myší táhneme. Během pohybu se zobrazuje duch objektu, který pomáhá při změně polohy (obrázek 33). Chceme-li objekt umístit na nové místo, uvolníme tlačítko myši.

Image14

Obrázek 33: Pohybující se objekty

Nastavení velikosti objektu

Chceme-li změnit velikost vybraného objektu (nebo skupiny vybraných objektů), přesuneme kurzor na jeden z úchytů výběru. Kurzor změní tvar a indikuje směr pohybu pro daný úchyt. Při změně velikosti objektu se objeví jeho obrys (obrázek 34). Po dosažení požadované velikosti objektu uvolníme tlačítko myši.

Výsledky závisí na tom, jaká výběrová rukojeť je použita. Chceme-li změnit velikost objektu pouze v jedné ose, použijeme boční, horní nebo dolní úchyt. Chceme-li změnit velikost v obou osách, použijeme úchyt na vrcholu.

Image37

Obrázek 34: Nastavení velikosti objektu

Poznámka

Při změně velikosti objektu stiskneme a podržíme klávesu Shift, změna velikosti se provede symetricky vzhledem k šířce a výšce objektu, takže poměr stran objektu zůstane stejný. Toto chování klávesy Shift funguje se všemi úchyty výběru.

Otočení a zkosení objektů

Chceme-li objekt (nebo skupinu objektů) otočit nebo naklonit, vybereme jej a přepneme do režimu otáčení jedním z následujících způsobů:

Úchyty výběru změní tvar a barvu a ve středu objektu se objeví střed otáčení. Při pohybu kurzoru nad úchyty se mění tvar kurzoru, který indikuje typ pohybu.

Otočení

 1. Klepneme a podržíme tlačítko myši nad rohovým úchytem pro výběr a pohybem kurzoru objektem otáčíme. Zobrazí se duch otáčeného objektu a ve stavovém řádku se zobrazí aktuální úhel natočení (obrázek 35).

 2. Jestliže jsme s s otočením spokojení, uvolníme tlačítko myši.

 3. Pokud chceme změnit úhel otočení, klepneme na střed otočení a přetáhneme jej na jinou pozici. Tato poloha může být mimo objekt.

Poznámka

Stiskneme klávesu Shift při otáčení nebo naklánění objektu a pohyb se omezí na 15°.

Image15

Obrázek 35: Otáčení objektu

Zkosení

 1. Klepneme a podržíme tlačítko myši nad úchytem pro výběr nad horní, dolní, levou nebo pravou stranou objektu.

 2. Přetažením úchytu výběru objekt zkosíme. Zobrazí se duch objektu, který je zkosený (obrázek 36), a ve stavovém řádku se zobrazí aktuální úhel zkosení. Osa použitá pro kosený objekt je připevněna k okraji objektu přímo naproti úchytu pro výběr, která se používá ke zkosení objektu.

 3. Jestli jsme s úhlem zkosení objektu spokojeni, uvolníme tlačítko myši.

Image39

Obrázek 36: Zkosení objektu

Překlápění objektů

Vybereme objekt tak, aby se zobrazily úchyty výběru, a otočíme objekt svisle nebo vodorovně pomocí jedné z následujících možností:

Nástroj Překlopit na nástrojové liště Transformace (obrázek 40) však poskytuje větší kontrolu nad procesem překlopení. Pomocí nástroje Překlopit můžeme změnit polohu a úhel, pod kterým se objekt překlopí. Další informace nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

Image32

Obrázek 37: Nástrojová lišta Transformace

Deformace objektů

Tři nástroje na nástrojové liště Transformace (obrázek 37) umožňují tažením za rohy a hrany objektu objekt deformovat.

Ve všech třech případech je třeba objekt převést na křivku. To je nezbytný první krok, proto klepneme na Ano, a poté přesuneme úchyty objektu tak, abychom dosáhli požadovaného efektu. Více informací deformování objektů najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Dynamické přechody

Přechody průhlednosti lze ovládat stejně jako přechody barev a oba typy přechodů lze používat společně. U přechodu průhlednosti se směr a stupeň výplně objektu Barva mění z neprůhledné na průhlednou. U barevného přechodu se výplň mění z jedné barvy na druhou, ale stupeň průhlednosti zůstává stejný. Příklad dynamického přechodu je uveden na obrázku 38.

K dynamickému ovládání průhlednosti a barevných přechodů slouží dva nástroje na nástrojové liště Transformace – Interaktivní průhlednostInteraktivní přechod. Další informace o vytváření průhledností a přechodů v objektu nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

Image46

Obrázek 38: Příklad dynamického přechodu

Duplikování

Duplikace vytváří kopie objektu a na vytvořené duplikáty aplikuje sadu změn, například Barva nebo otočení. Příklad duplikace je uveden na obrázku 39. Více informací o duplikování najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Image42

Obrázek 39: Příklad duplikace

Image40

Obrázek 40: Dialogové okno Duplikovat

 1. Klepneme na objekt nebo skupinu objektů a otevřeme dialogové okno Duplikovat (obrázek 40) jedním z následujících způsobů:

 1. Vybereme požadovaný počet kopií, umístění, zvětšení a barvy.

 2. Klepnutím na OK duplikujeme objekt a zavřeme dialogové okno Duplikovat.

Přechod tvarů

Přechod tvarů transformuje jeden tvar objektu na jiný tvar objektu. Výsledkem bude nová skupina objektů začínající prvním vybraným objektem a končící druhým vybraným objektem. Pokud jsou například možnosti v dialogovém okně Přechod tvarů použity na kosočtverec a elipsu, vytvoří přechod tvarů výsledek znázorněný na příkladu na obrázku 41.

 1. Vybereme dva různě tvarované objekty a přejdeme na Tvar > Přechod tvarů v hlavní nabídce, čímž otevřeme dialogové okno Přechod tvarů (obrázek 42).

 2. Do pole Přírůstky zadáme počet tvarů mezi oběma objekty.

 3. Vybereme Atributy přechodu tvarů, pokud chceme, aby se mezi oběma objekty postupně měnily vlastnosti čáry a výplně.

 4. Vybereme Stejný směr pokud chceme dosáhnout hladkého přechodu mezi oběma objekty.

 5. Klepnutím na tlačítko OK použijeme nastavené parametry pro přechod tvarů a zavřeme dialogové okno Přechod tvarů.

Image36

Obrázek 41: Příklad přechodu tvarů dvou objektů

Image41

Obrázek 42: Dialogové okno Přechod tvarů

Seskupování a kombinování více objektů

Pomocí programu Draw lze seskupit skupinu objektů, což umožňuje s více objekty zacházet jako s jedním objektem nebo je spojit dohromady a vytvořit nový tvar, jak ukazuje příklad na obrázku 43. Další informace o seskupování a kombinování objektů nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

Seskupení

Seskupení objektů si lze představit jako vložení objektů do krabice. Objekty lze přesouvat jako skupinu a globální změny lze aplikovat na objekty ve skupině. Skupinu lze kdykoliv vrátit (zrušit seskupení). S objekty tvořící skupinu může být kdykoliv zacházeno individuálně a zachovávají si své individuální vlastnosti.

Dočasné seskupení

Dočasné seskupení vytvoříme tak, že vybereme několik objektů a použijeme jednu z následujících možností:

Image49

Obrázek 43: Příklad seskupených a kombinovaných objektů

Veškeré provedené změny parametrů objektu se použijí na všechny objekty v rámci dočasné skupiny. Například otáčení dočasné skupiny objektů vcelku.

Chceme-li zrušit dočasné seskupení objektů, klepneme mimo úchyty výběru zobrazené kolem objektů.

Trvalé seskupení

Po výběru objektů lze vytvořit trvalé seskupení objektů pomocí jedné z následujících možností:

Po zrušení výběru zůstanou objekty seskupeny. Veškeré operace úprav prováděné ve skupině se použijí na všechny objekty ve skupině. Pokud klepneme na jeden objekt ve skupině, vybere se celá skupina.

Úpravy ve skupinách

Úpravy jednotlivce ve skupině lze provádět, aniž by bylo nutné zrušit skupin nebo rozdělit skupinu. Po výběru skupiny použijeme jeden z následujících způsobů pro úpravu skupiny:

Po dokončení úprav jednotlivého objektu ve skupině použijeme jednu z následujících metod pro opuštění skupiny:

Zrušení seskupení

Chceme-li oddělit nebo rozdělit trvalou skupinu objektů, použijeme po výběru skupiny jednu z následujících možností:

Vnořené skupiny

Lze vytvořit skupinu skupin, častěji známou jako vnořené skupiny. Při vytváření vnořených skupin zachovává Draw hierarchii jednotlivých skupin a pamatuje si pořadí, v jakém byly skupiny vybrány. To znamená, že poslední vybraná jednotlivá skupina bude nad všemi ostatními skupinami v rámci vnořené skupiny. Zrušení skupiny a vstup do vnořené skupiny funguje stejně jako u jednotlivých skupin.

Skládání objektů

Kombinování je trvalé sloučení objektů a vytvoření nového objektu. Původní objekty nejsou dále dostupné jako jednotlivé prvky a nemohou být jako jednotlivé objekty upravovány. Jakákoliv úprava složeného objektu ovlivní všechny objekty, které byly ve skupině použity. Více informací o skládání objektů najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Po výběru objektů ke sloučení vytvoříme nový objekt pomocí jedné z následujících možností. Příklad kombinování objektů je uveden na obrázku 43 na straně 1.

Slučování, odčítání a průnik

Po výběru několika objektů se zpřístupní funkce Sloučit, OdečístPrůnik. Tyto funkce se podobají kombinování objektů, ale umožňují vytvořit z vybraných objektů objekt jiného tvaru. Tvar objektu závisí na použité funkci. Více informací o používání těchto funkcí najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Uspořádání, zarovnání a rozmístění objektů

V aplikaci Draw lze vybrané objekty uspořádat, zarovnat a rozmístit vůči sobě. Další informace o uspořádání a zarovnání objektů nalezneme v příručcePrůvodce programem Draw.

Vkládání a export obrázků

Vkládání

Program Draw obsahuje řadu funkcí pro úpravu obrázků (nazývaných také obrázky, rastrová grafika nebo bitmapy). Mezi tyto funkce patří import a export obrázků a převod z jednoho formátu obrázku do jiného. Další informace o práci s obrázky najdeme v kapitole 11, Obrázky a grafika, v této příručce a v příručce Průvodce programem Draw.

Program Draw obsahuje velké množství filtrů, takže dokáže číst a zobrazovat několik formátů obrázkových souborů. Zahrnuje také některé nástroje na práci s obrázky, ovšem nedosahuje takové funkcionality, jakou mají specializované grafické programy jako Gimp nebo Adobe Photoshop.

Obrázky lze přidávat z několika zdrojů:

Exportování

Program Draw ukládá obrázky ve formátu Open Document Format (ODG). Chceme-li uložit obrázek nebo celý soubor programu Draw v jiném formátu, přejdeme na Soubor > Export v hlavní nabídce a v rozevíracím seznamu vybereme formát. Formáty obrázků, do kterých lze v programu Draw exportovat a ukládat, jsou uvedeny v příloze B, Otevřený software, otevřené standardy, OpenDocument.

Soubory programu Draw lze exportovat také ve formátu HTML, XHTML nebo PDF. Více informací najdeme v kapitole 10, Tisk, export, odesílání e-mailů a podepisování.

Export do HTML používá průvodce převodem, který vytvoří tolik webových stránek, kolik je stránek v dokumentu programu Draw. Volitelně lze stránky kresby zobrazit v rámech s navigátorem a indexovou stránkou. Viz kapitola 12, Vytváření souborů HTML.

Práce s 3D objekty

Přestože se program Draw nevyrovná funkcím specializovaných programů pro kreslení nebo úpravu obrázků, je schopen vytvářet a upravovat dobré 3D kresby. Více informací se nachází v příručce Draw Guide.

3D objekt vytvoříme v aplikaci Draw pomocí jedné z následujících možností:

Práce s vrstvami

Použití vrstev nám umožní vytváření složité kresby a zjednoduší nám navigaci a úpravu kresby. Umístění jednoduché kresby, která je součástí složitého výkresu, do vlastní vrstvy usnadňuje úpravu. Jakákoli oblast vrstvy, která neobsahuje nakreslený objekt, je průhledná a nezakrývá žádnou část složitého výkresu. Do kresby lze přidat libovolný počet vrstev. Více informací o vrstvách najdeme v příručce Průvodce programem Draw.

Kresba v LibreOffice obsahuje tři výchozí vrstvy, které nelze odstranit ani přejmenovat:

Vrstvě můžeme nastavit jednu nebo všechny z následujících atributů:

Pokud chceme rychle přepínat atributy pro vybranou vrstvu, použijeme následující klávesové zkratky:

Přidávání vrstev

 1. Dialogové okno Vložit vrstvu otevřeme jedním z následujících způsobů (obrázek 44):

 1. Pro novou vrstvu zadáme do textových polí smysluplný Název, NadpisPopis.

 2. Pokud má být vrstva v kresbě viditelná, vybereme možnost Viditelná. Pokud není vybrána možnost Viditelná, vrstva se skryje a její název na kartě vrstvy se změní na na modrou barvu.

 3. Vybereme Tisknutelná, pokud se má vrstva vytisknout při tisku kresby. Netisknout je užitečné, pokud je vrstva návrhu potřebná pro vodítka nebo poznámky, které se používají při vytváření kresby, ale nechceme, aby se objevily v konečném výstupu. Název vrstvy je v liště karet vrstev podtržený, pokud je možnost Tisknutelné vypnuta.

 4. Volbou Uzamčená zabraňuje jakémukoliv objektu na této vrstvě, aby byl smazaný, upravený nebo přesunutý. Do uzamčené vrstvy není možné přidávat další objekty. Uzamčení vrstvy je použitelné např. tehdy, když je základní plán chráněn pokud přidáváme novou vrstvu s dalšími detaily. Jméno uzamčené vrstvy je v liště karet vrstev psáno kurzívou.

 5. Klepnutím na OK vytvoříme novou vrstvy a zavřeme dialogové okno Vložit vrstvu. Nová vrstva se stane automaticky aktivní, když ji přidáme do kresby.

Image6

Obrázek 44: Dialogové okno Vložit vrstvu

Poznámka

Vrstvy se přidávají do výkresu v pořadí, v jakém byly vloženy. Pořadí vrstev není možné měnit.

Úprava vrstev

 1. Chceme-li vrstvu upravit, otevřeme dialogové okno Upravit vrstvu, které je svým uspořádáním a možnostmi podobné dialogovému oknu Vložit vrstvu, a to jedním z následujících způsobů.

 1. Provedeme požadované změny ve vrstvě a klepnutím na tlačítko OK změny uložíme a zavřeme dialogové okno Upravit vrstvy.

Výběr barev

Barvy se vybírají pomocí Barevné palety, panelů PlochaČára na kartě Vlastnosti v postranní liště a nástrojů na nástrojových lištách Čára a výplň a Kresba.

Poznámka

Podrobnější popis možností dostupných pro palety barev a vlastní barvy, jakož i další informace o rozdílech mezi barevnými schématy CMYK a RGB nalezneme v příručce Průvodce programem Draw.

Barevná paleta

Chceme-li zobrazit paletu barev (obrázek 45), přejdeme na Zobrazení > Lišta barev v hlavní nabídce. Pokud chceme Barevnou paletu zavřít, vybereme Zobrazit v hlavní nabídce a zrušíme označení volby Lišta barev.

Pomocí palety barev lze rychle vybrat barvu plochy nebo pozadí a barvu čáry vybraných objektů v kresbě.

Image7

Obrázek 45: Paleta barev (Lišta barev)

Image8

Obrázek 46: Panely Plocha a Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Barva postranní lišty

V části OblastČára na kartě Vlastnosti v postranní liště (obrázek 46) můžeme pomocí následujícího postupu změnit barvu oblasti nebo čáry vybraného objektu.

 1. Vybereme objekt na výkrese.

 2. Klepneme na Vlastnosti v postranní liště. Na kartě Vlastnosti otevřeme panely Plocha a/nebo Čára klepnutím na trojúhelník ▼ v záhlaví panelu.

 3. Barvu oblasti změníme na panelu Oblast následujícím způsobem:

 1. Vybereme možnost Barva v rozevíracím seznamu Vyplnit.

 2. Klepnutím na trojúhelník ▼ vedle pole Barva výplně otevřeme Barevnou paletu.

 3. Klepnutím na Barvu změníme barvu oblasti.

 4. Chceme-li změnit Paletu barev, klepneme na trojúhelník ▼ v horní části Palety barev a v rozevíracím seznamu vybereme Paletu barev.

 1. Barvu řádku v panelu Čára změníme takto:

 1. Klepnutím na trojúhelník ▼ vedle pole Barva čáry otevřeme Barevnou paletu.

 2. Klepnutím na Barva změníme Barvu čáry.

 3. Chceme-li změnit Paletu barev, klepneme na trojúhelník ▼ v horní části Palety barev a v rozevíracím seznamu vybereme Paletu barev.

Změna barvy nástrojové lišty

Na nástrojových lištách Čára a výplň a Kresba jsou dva stejné nástroje, které lze použít ke změně Barvy oblasti (výplně) nebo čáry – Barva výplněBarva čáry. Tyto dva nástroje se používají podobně jako výše popsaná změna barev pomocí panelů PlochaČára na kartě Vlastnosti v postranní liště.

Přidávání komentářů do kresby

Přidávání komentářů do výkresu probíhá podobně jako v aplikaci Writer a Calc. Další informace o přidávání, procházení a odpovídání na komentáře nalezneme v kapitole 4, Začínáme s aplikací Writer.

Před použitím komentářů se ujistíme, že jméno a iniciály jsou zadány do Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje. Jméno a iniciály se pak zobrazí v označení komentáře a v poli Autor komentáře.

Pokud dokument upravuje více osob, každému autorovi je automaticky přiřazena jiná barva pozadí.

 1. Volbou Zobrazit > Komentáře v hlavní nabídce zobrazíme nebo skryjeme značky komentářů.

 2. V hlavní nabídce zvolíme Vložit > Komentář. V levém horním rohu kresby se objeví malé pole s iniciálami uživatele a vedle něj větší textové pole (obrázek 47). Program Draw automaticky přidá jméno a datum do spodní části tohoto textového pole.

 3. Napíšeme nebo vložíme komentáře do textového pole.

 4. V případě potřeby klepneme na malé značky komentáře a přetáhneme je na jiné místo v kresbě. Obvykle se značka komentáře umisťuje na objekt, na který se komentář odkazuje, nebo do jeho blízkosti.

 5. Na komentář klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost pro odstranění aktuálního komentáře, všech komentářů od stejného autora nebo všech komentářů v dokumentu.

Image45

Obrázek 47: Vložení komentáře

Obsah