Image1

Začínáme s LibreOffice 7.3

Příloha A 
Klávesové zkratky

Používání LibreOffice bez myši

Autorská práva

Copyright © 2022 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument může být šířen a/nebo upravován za podmínek buď GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Peter Schofield

Kees Kriek

Jean Hollis Weber

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Rafael Lima

Kees Kriek

Olivier Hallot

Steve Fanning

Ron Faile Jr.

John A. Smith

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Všechno, co zašleme do konference, včetně e-mailové adresy a dalších osobních údajů, je umístěno ve veřejném archivu a obsah nelze smazat.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v únoru 2022. Založeno na LibreOffice 7.3 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Úvod

LibreOffice lze používat bez použití ukazovacího zařízení, jako je myš nebo trackball, pomocí klávesových zkratek, které jsou v LibreOffice k dispozici. Pomocí klávesových zkratek lze provádět i tak rozmanité a složité úlohy, jako je dokování a odkrývání nástrojových lišt a oken nebo změna velikosti či polohy objektů. Ačkoliv má LibreOffice rozsáhlou sadu klávesových zkratek, každý modul LibreOffice má své specifické klávesové zkratky.

V této příloze jsou uvedeny některé nejběžnější klávesové zkratky, které se vztahují na více součástí LibreOffice. Zkratky specifické pro Writer, Calc, Impress, Draw, Math nebo Base najdeme v příslušné uživatelské příručce nebo v nápovědě LibreOffice.

Abychom uživateli usnadnili identifikaci užitečných klávesových zkratek, jsou zkratky označeny textem vedle položek nabídek a jako popisky některých nástrojů na nástrojových lištách. V aplikaci Writer se například běžně používají tyto klávesové zkratky:

LibreOffice poskytuje další informace o použitých klávesách a dostupných klávesových zkratkách v seznamu zobrazeném na kartě Klávesnice v dialogovém okně Přizpůsobení pro Linux/Windows (obrázek 1) nebo macOS (obrázek 2).

Image2

Obrázek 1: Dialogové okno Přizpůsobení – karta Klávesnice pro Linux (Windows je podobný)

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Přizpůsobení – karta Klávesnice v systému macOS

Poznámka

Některé uvedené klávesové zkratky nemusí být k dispozici, pokud operační systém používá stejné zkratky pro jiné úlohy. Chceme-li vyřešit případné konflikty, přiřadíme těmto klávesovým zkratkám jiné klávesy změnou konfigurace LibreOffice (viz kapitola 14, Přizpůsobení LibreOffice) nebo operačního systému (viz dokumentace nebo nápověda k operačnímu systému).

Asistenční pomůcky v LibreOffice

Kromě klávesových zkratek podporuje LibreOffice také některé technologické nástroje pro přístupnost, jako je software pro zvětšení obrazovky, čtečky obrazovky a klávesnice na obrazovce. Mějte na paměti, že podpora zpřístupnění závisí na technologii Java, díky které komunikuje s pomocnými nástroji. To znamená, že první spuštění programu může trvat o několik sekund déle, protože se musí spustit také běhové prostředí Javy.

Aktuální seznam podporovaných asistenčních nástrojů najdete ve Wiki na adrese https://wiki.documentfoundation.org/Accessibility.

Informace pro uživatele systému macOS

Některé klávesy a položky nabídek se v systému macOS liší od těch, které se používají v systému Windows nebo Linux. Tabulka 1 uvádí běžné záměny, které se používají v dokumentu LibreOffice. Podrobnější seznam nalezneme v nápovědě k LibreOffice.

Tabulka 1: ekvivalentní klávesy systému macOS

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

Alt

⌥ (Option) nebo Alt, v závislosti na klávesnici.

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře kartu Styly v postranní liště

Poznámka

Skutečné klávesy dostupné na klávesnici systému macOS závisí na typu použité klávesnice. Například klávesnice notebooku se systémem macOS nemusí mít klávesu Delete, ale klávesnice se systémem macOS s numerickou klávesnicí má klávesu Delete.

Poznámka

Některé klávesové zkratky nejsou k dispozici na počítačích používajících macOS. Toto je v následujících tabulkách označeno prázdnou buňkou.

Klávesové zkratky

Poznámka

Některé klávesové zkratky mohou být přiřazeny operačnímu systému počítače a pro LibreOffice nejsou k dispozici. Buď přiřadíme různé klávesy v LibreOffice pomocí Nástroje > Přizpůsobit > Klávesnice v hlavní nabídce nebo v operačním systému počítače. Další informace nalezneme v kapitole 14, Přizpůsobení LibreOffice nebo v dokumentaci/nápovědě k operačnímu systému počítače.

Užití klávesových zkratek

Funkce LibreOffice lze snadno používat pomocí klávesových zkratek. Například klávesová zkratka Ctrl + O (macOS ⌘+O) je zobrazena vedle položky Otevřít v nabídce Soubor v hlavní nabídce. Pokud chceme použít tuto klávesovou zkratku, stiskneme a držíme klávesu Ctrl (macOS ) a k tomu stiskneme klávesu O. Po otevření dialogového okna uvolníme obě klávesy současně.

Otevírání nabídky a položek nabídky

Tabulka 2: Klávesy pro otevírání nabídek a položek nabídek

Windows
Linux

macOS

Akce

Alt + <?>

Pouze pro systém Windows

 

Otevře nabídku, kde <?> je podtržený znak otevírané nabídky. Například Alt + F otevře nabídku Soubor.

Po otevření nabídky se mohou objevit položky podnabídky s podtrženými znaky. Stisknutím podtrženého znaku přímo provedeme danou akci nebo vybereme danou možnost.

Pokud mají dvě položky nabídky stejný podtržený znak, přejdeme na další položku nabídky opětovným stisknutím znakové klávesy.

Na položky nabídky, které nemají podtržený znak, je třeba kliknout přímo.

Esc

Esc

Zavře se otevřená nabídka.

F6

 

Opakovaným stisknutím klávesy F6 aktivujeme následující objekty:

 • Hlavní nabídka

 • Každá nástrojová lišta ve směru shora dolů a zleva doprava

 • Všechna volná okna zleva doprava

 • Dokument

 

F6

Opakovaným stisknutím klávesy F6 aktivujeme následující objekty:

 • Každá nástrojová lišta shora dolů a zleva doprava

 • Postranní lišta

 • Dokument

Shift + F6

Shift + F6

Aktivuje objekty v opačném pořadí.

Ctrl + F6

⌘+F6

Aktivuje se dokument.

F10

 

Přepíná uživatele do hlavní nabídky a zpět.

Přístup k příkazům hlavní nabídky

 1. Pokud stiskneme Alt nebo F6 nebo F10, vybereme první položku v hlavní nabídce (běžně se jedná o nabídku Soubor). V systému macOS je vybrán první nástroj na Standardní nástrojové liště.

 2. Stisknutím šipky doprava nebo doleva posuneme výběr doprava nebo doleva.

 3. Stisknutím klávesy Home (macOS Fn+šipka doleva) nebo klávesy End (macOS Fn+šipka doprava) přesuneme výběr na první nebo poslední položku v hlavní nabídce.

 4. Stisknutím šipky dolů nebo nahoru posuneme výběr dolů nebo nahoru v seznamu příkazů nabídky.

 5. V případě potřeby otevřeme stisknutím šipky doprava všechny podnabídky vybrané nabídky. Podnabídky jsou označeny trojúhelníkem ► vedle názvu vybrané nabídky.

 6. V případě potřeby stiskneme šipku dolů nebo nahoru a přesuneme výběr dolů nebo nahoru v seznamu příkazů podnabídky.

 7. V případě potřeby zavřeme podnabídku stisknutím šipky doleva.

 8. Stisknutím Enter spustíme vybranou nabídku nebo příkaz podnabídky.

Přístup k příkazům nástrojové lišty

 1. Opakovaně stiskneme klávesu F6, dokud není vybrána první ikona na nástrojové liště.

 2. Na vodorovné nástrojové liště můžeme stisknutím šipky doprava nebo doleva přesunout výběr nástroje doprava nebo doleva.

 3. Na svislé nástrojové liště můžeme stisknutím šipky nahoru nebo dolů posunout výběr nástroje nahoru nebo dolů.

 4. Stisknutím klávesy Home (macOS Fn+šipka doleva) nebo klávesy End (macOS Fn+šipka doprava) přesuneme výběr na první nebo poslední položku nástrojové lišty.

 5. Stisknutím Enter provedeme akci vybraného nástroje na nástrojové liště.

 6. Chceme-li vložit objekt do kresby nebo prezentace po výběru požadovaného objektu na nástrojové liště Kresba, použijeme kombinaci kláves Ctrl + Enter (macOS ⌘+Enter) a vložíme objekt do středu stránky kresby nebo snímku.

Poznámka

Pokud má nástroj v nástrojové liště editační textové pole, například Načíst URL nebo Šířka čáry, můžeme použít klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab a přesuneme výběr doprava nebo doleva na další nástroj na nástrojové liště.

Navigace a výběr

Navigace v dokumentu a výběr pomocí klávesnice je následující:

Tabulka 3: Klávesy pro navigaci a výběr

Windows
Linux

macOS

Akce

Šipka doleva

Šipka doleva

Ctrl + B

Přesune kurzor o jeden znak doleva.

Šipka doprava

Šipka doprava

Ctrl + F

Přesune kurzor o jeden znak doprava.

Ctrl+šipka doleva

+šipka doleva

Přesune kurzor o jedno slovo doleva.

Ctrl+šipka doprava

+Šipka doprava

Posune kurzor o jedno slovo doprava.

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Ctrl + P

Přesune kurzor o jeden řádek nahoru.

Šipka dolů

Šipka dolů

Ctrl + N

Přesune kurzor o jeden řádek dolů.

Ctrl+šipka nahoru nebo šipka dolů

+šipka nahoru nebo šipka dolů

Přesune kurzor nahoru nebo dolů na začátek předchozího nebo následujícího odstavce.

Home

Fn+šipka doleva

Ctrl + A

Přesune kurzor na začátek aktuálního řádku.

Ctrl + Home

⌘+šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek dokumentu.

End

Fn + šipka doprava

Ctrl + E

Přesune kurzor na konec aktuálního řádku.

Ctrl + End

⌘ + šipka dolů

Kurzor se přesune na konec dokumentu

Page Up

Fn + šipka nahoru

Přesune kurzor o stránku nahoru.

Ctrl + Page Up

⌘ + Fn + šipka nahoru

Přesune kurzor do záhlaví.

Page Down

Fn + šipka dolů

Posune se o stránku níže.

Ctrl + Page Down

⌘ + Fn + šipka dolů

Přesune kurzor do zápatí.

Ovládání dialogových oken

Při otevření jakéhokoli dialogového okna je jeden prvek (například tlačítko, pole volby, položka v seznamu nebo zaškrtávací políčko) zvýrazněn, což znamená, že je na něj zaměřen fokus. Způsob zvýraznění prvku závisí na operačním systému a nastavení počítače.

Tabulka 4: Klávesy pro ovládání dialogových oken

Klávesové zkratky

Výsledek

Enter

Aktivuje se vybrané tlačítko.

Pokud není vybráno žádné tlačítko, Enter je ekvivalentní klepnutí na OK.

Esc

Zavře dialogové okno bez uložení změn provedených v době, kdy bylo dialogové okno otevřené.

Esc je také ekvivalentní klepnutí na Zrušit.

Pokud je rozevírací seznam otevřen a vybrán, Esc seznam zavře.

Mezerník

Zaškrtne nebo zruší zaškrtnutí prázdného políčka.

Šipka nahoru nebo dolů

Přesune zaměření v seznamu nahoru a dolů.

Zvyšuje se nebo snižuje hodnota proměnné.

V rámci části dialogového okna se zaměření přesouvá ve svislém směru.

Šipka doleva nebo doprava

V rámci části dialogového okna se zaměření přesouvá ve vodorovném směru.

Tabulátor

Zaměření se přesune na následující část nebo prvek dialogového okna.

Shift + tabulátor

Zaměření se vrátí na předchozí část nebo prvek dialogového okna.

Alt + šipka dolů

(macOS ⌥+šipka dolů)

Zobrazí se položky rozbalovacího seznamu.

Ovládání dokumentů a oken

Tabulka 5: Klávesy pro ovládání dokumentů a oken

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + O

⌘+O

Otevře dialogové okno Otevřít pro výběr a otevření dokumentu.

Ctrl + S

⌘+S

Uloží se aktuální dokument. Pokud je dokument dříve neuložený soubor, otevře klávesová zkratka dialogové okno Uložit jako.

Ctrl + N

⌘+N

Vytvoří se nový dokument.

Shift + Ctrl + N

⌘+Shift+N

Otevře se dialogové okno Šablony.

Ctrl + P

⌘+P

Otevře se dialogové okno Tisk.

Ctrl + F

⌘+F

Otevře se nástrojová lišta Najít.

Ctrl + H

⌥+⌘+F

Otevře dialogové okno Najít a nahradit.

Ctrl + Shift + F

 

Vyhledá se posledně hledaný termín.

Ctrl + Shift + J

 

Přepíná zobrazení mezi celoobrazovkovým a normálním režimem v aplikaci Writer nebo Calc.

Ctrl + Shift + R

⌘+Shift+R

Otevírá a zavírá pravítka.

F1

F1

Otevře obsah nápovědy LibreOffice ve výchozím prohlížeči. Pokud není nainstalován balíček místní nápovědy, LibreOffice otevře online nápovědu umístěnou na adrese https://help.libreoffice.org.

Shift + F1

Shift + F1

Změní kurzor na otazník Co je to?. Zobrazí se tip pro položku pod kurzorem. Klávesová zkratka nefunguje s online nápovědou.

Shift + F2

Shift + F2

Zapne Rozšířené tipy pro aktuálně vybraný příkaz, ikonu nebo ovládací prvek. Klávesová zkratka nefunguje s online nápovědou.

Ctrl + Shift + F10

⌘+Shift+F10

Ukotvení a uvolnění plovoucích nástrojových lišt, postranního panelu a Navigátoru.

Ctrl + F4 nebo Alt + F4

⌘+F4

Aktuální dokument se zavře. Pokud je zavřený poslední otevřený dokument, zavře se celý LibreOffice.

Ctrl + Q

⌘ + Q

Ukončí LibreOffice.

Úprava nebo formátování dokumentů

Tabulka 6: Klávesy pro úpravu nebo formátování dokumentů

Windows
Linux

macOS

Akce

Enter

Enter

Při výběru objektu OLE aktivuje software použitý k vytvoření objektu OLE.

Když je vybrán objekt kresby, aktivuje textový režim.

Ctrl + X

⌘+X

Vyřízne vybraný text nebo objekty z dokumentu a umístí je do schránky.

Ctrl + C

⌘+C

Zkopíruje vybraný text nebo objekty a umístí je do schránky.

Ctrl + V

⌘+V

Umístí do dokumentu text nebo objekty ze schránky, které byly zkopírovány nebo vyříznuty.

Ctrl + Alt + Shift + V

⌘+⌥+Shift+V

Vloží neformátovaný text ze schránky. Text se vloží ve formátu, který existuje v místě vložení.

Ctrl + Shift + V

⌘+Shift+V

Otevře se dialogové okno Vložit jinak.

Ctrl + A

⌘+A

Vybere všechny texty a objekty v dokumentu.

Ctrl + Z

⌘+Z

Vrátí se poslední akce.

Ctrl + Y

⌘+Y

Znovu se provede poslední akce.

Ctrl + Shift + Y

⌘+Shift+Y

Zopakuje se poslední příkaz.

Ctrl + I

⌘+I

Aplikuje atribut Kurzíva na vybrané znaky a text.

Ctrl + B

⌘+B

Aplikuje atribut Tučné na vybrané znaky a text.

Ctrl + U

⌘+U

Aplikuje atribut Podtržení na vybrané znaky a text.

Ctrl + M

⌘+M

Odstraní přímé formátování vybraného textu nebo objektů. Tento příkaz je k dispozici také v Formát > Vymazat přímé formátování v hlavní nabídce.

Klávesové zkratky postranní lišty

Obecné

Tabulka 7: Obecné klávesové zkratky pro postranní lištu

Windows
Linux

macOS

Akce

Tabulátor

Tabulátor

Přesune zaměření v postranní liště.

Shift + tabulátor

Shift + tabulátor

Přesune zaměření v postranní liště opačným směrem.

Shift+F10

Shift+F10

Otevře místní nabídku vybraného prvku v postranní liště.

Home

Fn+šipka doleva

Přesune zaměření na první položku.

End

Fn+šipka doprava

Přesune zaměření na poslední položku.

Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Posune výběr nahoru nebo dolů a otevře panely ve vybrané kartě.

Šipka doprava

Šipka doprava

Otevře všechny dílčí prvky vybraného prvku.

Šipka doleva

Šipka doleva

Uzavře všechny dílčí prvky vybraného prvku.

Ctrl + Enter

⌘+Enter

Otevře dialogové okno Vlastnosti vybraného prvku.

Galerie

Tabulka 8: Klávesové zkratky pro Galerii v postranní liště

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + R

 

Otevře dialogové okno Zadejte název. Přejmenovat lze pouze motivy přidané do LibreOffice. Motivy nainstalované s LibreOffice přejmenovat nelze.

Ctrl + D

⌘+D

Odstraní motivy přidané do LibreOffice. Motivy nainstalované s LibreOffice nelze odstranit.

Vložit

 

Vloží nový motiv do Galerie a otevře dialogové okno Vloží nový motiv.

Ctrl + Shift + Insert

⌘+Shift+Insert

Vloží vybraný objekt jako propojený objekt do aktuálního dokumentu.

Ctrl + I

Ctrl + I

Vloží kopii vybraného objektu do aktuálního dokumentu.

Ctrl + P

Mezerník

Enter

Ctrl + P

Mezerník

Enter

Přepíná mezi zobrazením seznamu náhledů objektů a vybraným objektem.

Klávesové zkratky databázové tabulky

Tabulka 9: Klávesové zkratky pro databázové tabulky

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + Shift + F4

⌘+Shift+F4

Otevře a zavře databázovou tabulku v dokumentu pro úpravy.

Mezerník

Mezerník

Přepne se výběr řádku (pokud není řádek v režimu úprav).

Ctrl + mezerník

⌘+mezerník

Přepne se výběr řádku.

Shift + mezerník

Shift + mezerník

Označí se aktuální sloupec.

Ctrl + Page Up

⌘+⌥ + Fn+ šipka nahoru

Přesune kurzor na první řádek.

Ctrl + Page Down

⌘+⌥ + Fn+ šipka dolů

Přesune kurzor na poslední řádek.

Ovládání maker

Tabulka 10: Klávesy pro ovládání maker

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + * (pouze znaménko násobení na číselné klávesnici)

⌘ + * (pouze znaménko násobení na číselné klávesnici)

Spustí pole makra.

Shift + Ctrl + Q

⌘ + Ctrl + Q

Běžící makro se zastaví.

Poznámka

Další informace o makrech najdeme v kapitole 13, Začínáme s makry.

Zadávání čísel Unicode

Každý znak v LibreOffice může do dokumentu zapsán pomocí hexadecimálního čísla Unicode a následném stisknutí Ctrl + Alt + X (mac OS ⌘+⌥+X). Například, pokud chceme do dokumentu zapsat znak copyrightu, napíšeme U+00A9 následované ihned stisknutím Ctrl + Alt + X (mac OS ⌘+⌥+X). Tím se zobrazí znak copyright © na místě kurzoru v textu.

Poznámka

Hexadecimální čísla Unicode v rozmezí U+0000 až U+0020 nejsou převeden na znaky pomocí klávesové zkratky pro konverzi Ctrl + Alt + X (mac OS ⌘+⌥+X).

Určení klávesových zkratek

Kromě použití vestavěných klávesových zkratek uvedených v tomto dodatku lze definovat vlastní klávesové zkratky. Další informace nalezneme v kapitole 14, Přizpůsobení LibreOffice.

Chceme-li zkontrolovat, zda se klávesová zkratka již používá, otevřeme stránku Klávesnice v dialogovém okně Přizpůsobení a procházíme seznam klávesových zkratek. Přejdeme na Nástroje > Přizpůsobit v hlavní nabídce a otevřeme dialogové okno Přizpůsobit.

Více informací

Nápovědu ke klávesovým zkratkám nebo k používání LibreOffice pouze pomocí klávesnice nalezneme v nápovědě aplikace pomocí klíčových slov „klávesové zkratky“ nebo „přístupnost“.

Obsah