Image1

Impress Guide

Kapitola 1
Představujeme Impress

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2020 . Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument je možné distribuovat nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 a novější nebo podle Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 a novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání Impress Guide.

Peter Schofield

 

 

K předchozím vydáním Impress Guide.

Peter Schofield

Dimona Delvere

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Hazel Russman

Chad D. Lines

Low Song Chuan

Jaimon Jacob

Muhammad Sufyan Zainalabidin

Dan Lewis

Agnes Belzunce

Peter Hillier-Brook

Gary Schnabl

Claire Wood

Rachel Kartch

Linda Worthington

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobnější seznam se nachází v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nabídka Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

 (Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F5

Shift + ⌘ + F5

Otevře se Navigátor

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Úvod

Co je Impress?

Impress je program balíku LibreOffice, určený pro práci s prezentacemi. Vytváří prezentace ve formátu ODP, které lze otevřít jiným prezentačním softwarem, nebo je lze exportovat v různých prezentačních formátech.

Umožňuje vytvořit snímky, které obsahují mnoho různých prvků, včetně textu, odrážkových a číselných seznamů, tabulek, grafů a široké škály grafických objektů, jako jsou kliparty, kresby a fotografie. Impress také obsahuje nástroj pro kontrolu pravopisu, slovník synonym, styly textu a styly pozadí.

Tato kapitola seznamuje uživatele s uživatelským rozhraním Impressu. Zbývající kapitoly v této příručce vysvětlují všechny funkce dostupné v aplikaci Impress, které lze použít k vytvoření propracovaných prezentací.

Pokud chceme Impress využít více než jen na tvorbu velmi jednoduchých prezentací, potřebujeme mít určité znalosti prvků prezentace, které můžeme přidávat do prezentace. Snímky obsahující text používají styly, které určují jeho vzhled. Vytváření kreseb v Impressu je podobné jako v aplikaci Draw, která je v LibreOffice rovněž obsažena. Další informace o používání nástrojů pro kreslení najdeme v Draw Guide.

Spuštění programu Impress

Program Impress je možné spustit několika způsoby:

Při prvním spuštění Impressu se otevře hlavní okno Impress a ve výchozím nastavení se zobrazí se dialogové okno Vyberte šablonu (obrázek 1). Šablony dodávané s Impressem jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dvěma standardním velikostem prezentačních snímků s poměry 4:3 a 16:9. Šablony se však přizpůsobí jiným velikostem, které jsou k dispozici. Velikost a jiné vlastnosti snímku lze upravit pomocí hlavní nabídky Snímek > Vlastnosti > Stránka, nebo na kartě Vlastnosti v postranní liště, kde v sekci Snímek vybereme požadovanou velikost pomocí rozbalovací nabídky Formát.

Poznámka

Pokud je balík LibreOffice na počítači nainstalován, ve většině případů se v systémové nabídce nachází položka pro spuštění každé jeho hlavní části. Přesný název a umístění těchto položek závisí na operačním systému a na grafickém uživatelském rozhraní.

Vzhled tlačítka Nový, zobrazeného na Standardní nástrojové liště, bude záviset na tom, který modul LibreOffice máme otevřený, když chceme vytvořit novou prezentaci.

Image2


Obrázek 1: Dialogové okno Vyberte šablonu

Tip

Chceme-li spouštět Impress bez dialogového okna Vyberte šablonu (obrázek 1), odškrtneme pole Zobrazit toto dialogové okno při startu v levém dolním rohu dialogového okna.

Ve Windows nebo Linuxu přejdeme v hlavní nabídce na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné a v části Nový dokument odškrtneme pole Začít s výběrem šablony.

V systému macOS zvolíme v hlavní nabídce LibreOffice > Předvolby > LibreOffice Impress > Obecné a v části Nový dokument odškrtneme pole Začít s výběrem šablony.

Hlavní okno programu Impress

Hlavní okno programu Impress (obrázek 2) má tři hlavní sekce: panel snímků, pracovní plocha a postranní panel. V horní části okna najdeme panel nabídek a nástrojové lišty. Nástrojové lišty lze během vytváření prezentace zobrazit nebo skrýt.

Tip

Panel Snímky a postranní lištu lze zavřít klepnutím na ikonu X v jejich pravém horním rohu nebo odškrtnutím položek hlavní nabídky Zobrazit > Panel Snímky nebo Zobrazit > Postranní lišta. Tyto položky zaškrtneme pro opětovné zobrazení těchto panelů.

Tip

Oblast pracovního prostoru můžeme maximalizovat klepnutím na značku Skrýt/Zobrazit uprostřed svislé oddělovací čáry (zvýrazněna na obrázku 2). Použití ovládacího prvku Skrýt/Zobrazit skryje, ale nezavře podokno snímků nebo postranní panel. Chceme-li panel obnovit, klepneme znovu na ovládací prvek Skrýt/Zobrazit.

Image3


Obrázek 2: Hlavní okno programu Impress se zvýrazněnými prvky Skrýt/Zobrazit

Pracovní plocha

Pracovní plocha (obvykle uprostřed hlavního okna) se otevře v Normálním zobrazení. Má čtyři standardní pohledy, které lze vybrat pomocí záložek: Normální, Osnova, Poznámky a Pořadač snímků (obrázek 3). Další informace o zobrazení pracovní plochy najdeme v části „Zobrazení pracovní plochy“ na straně 1.

Při úpravě předlohy snímku budou k dispozici zobrazení předlohy: Předloha snímku, Předloha poznámek a Předloha podkladů. V režimu zobrazení předlohy se nezobrazují žádné záložky. Lze je vybrat pouze z nabídky Zobrazení. Další informace o předlohách snímků najdeme v této uživatelské příručce v kapitole 2, Použití předloh, stylů a šablon snímků.

Image4


Obrázek 3: Záložky zobrazení pracovní plochy

Panel snímků

Panel snímků obsahuje náhledy snímků prezentace v pořadí, v jakém se budou zobrazovat. Toto pořadí snímků prezentace lze změnit, což je popsáno v kapitole 9, Prezentace. Klepnutím na obrázek snímku v Panelu snímků jej vybereme a umístíme snímek do pracovní plochy, kde můžeme provádět změny zobrazeného snímku.

Na jednom nebo více snímcích v Panelu snímků lze provést několik dalších operací. Tyto další operace jsou k dispozici v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem v Panelu snímků.

Postranní lišta

Postranní lišta Impress, obvykle umístěná na pravé straně pracovního prostoru, je podobná postrannímu panelu v ostatních modulech LibreOffice a skládá se ze sedmi karet. K otevření karty použijeme jednu z následujících metod:

Chceme-li zobrazit nebo skrýt postranní lištu, použijeme jednu z následujících metod:

Vlastnosti

Karta Vlastnosti má devět sekcí, které umožňují měnit rozložení snímků a formát libovolných objektů na snímku. Použití těchto sekcí je vysvětleno v této uživatelské příručce.

Přechod mezi snímky

Karta Přechod mezi snímky poskytuje výběr přechodů snímků dostupných v Impressu, rychlost přechodu, automatický nebo manuální přechod a dobu, po níž je vybraný snímek zobrazen (pouze automatický přechod). Další informace o přechodech najdeme v kapitole 9, Prezentace.

Animace

Karta Animace poskytuje snadný způsob přidání, změny nebo odebrání animací k různým prvkům nebo objektům na snímku a jejich vzhledu během prezentace. Další informace o animacích najdeme v kapitole 9, Prezentace.

Předloha stránky

Na kartě Předloha stránky definujeme styl snímků pro naši prezentaci. Impress obsahuje několik návrhů předloh snímků. Výchozí předloha snímku je prázdná, ale zbývající předlohy snímků mají pozadí a stylizovaný text. Další informace o předlohách snímků najdeme v kapitole 2, Použití předloh, stylů a šablon snímků.

Styly

Na kartě Styly můžeme rychle použít styly kresby a prezentace na vybraný objekt, vytvořit nové styly pro kresbu a prezentaci a upravit oba typy stylů. Pokud styl uložíme, změny se aplikují na všechny prvky prezentace, ve kterých je styl použit. Další informace o stylech najdeme v kapitole 2, Použití předloh snímků, stylů a šablon.

Galerie

Otevře se karta Galerie, kde můžeme vložit objekt do prezentace buď jako kopii, nebo jako odkaz. Kopie je objekt nezávislý na původním objektu. Změny původního objektu kopii nijak neovlivní. Odkaz zůstává na původním objektu závislý. Změny původního objektu se projeví také na odkazu.

Navigátor

Otevře se karta Navigátor, kde se můžeme rychle pohybovat mezi snímky v prezentaci nebo vybrat objekt na snímku. Aby bylo možné snímky a objekty v prezentaci v Navigátoru snadno rozpoznat, je vhodné jim dávat smysluplné názvy. Další informace nalezneme v části „Navigátor“ na stránce 1.

Pravítka

Na horní a levé straně pracovní plochy najdeme pravítka (pruhy s čísly). Pokud se nezobrazila, můžeme jejich zobrazení povolit volbou Zobrazit > Pravítka v hlavní nabídce. Pravítka zobrazují velikost vybraného objektu na stránce pomocí dvojitých čar (zvýrazněno na obrázku 4). Pravítka můžeme také použít ke správě vodítek objektů a vodicích čar při umisťování objektů.

Na pravítkách jsou také znázorněny okraje stránky nacházející se v oblasti kresby. Tyto okraje můžeme přímo změnit tím, že na pravítkách přetáhneme myší. Oblast okrajů je na pravítkách označena šedou oblastí, jak je znázorněno na obrázku 4.

Chceme-li změnit měrné jednotky pravítek, které lze definovat samostatně, klepneme pravým tlačítkem na pravítko a vybereme měrnou jednotku z rozbalovacího seznamu, jak je znázorněno na vodorovném pravítku na obrázku 5.

Image5


Obrázek 4: Pravítka zobrazující velikost objektu

Image6


Obrázek 5: Změna jednotek pravítka

Image7


Obrázek 6: Stavový řádek

Stavový řádek

Stavový řádek (obrázek 6), který se nachází ve spodní části okna Impress, obsahuje informace, které nám mohou při práci na prezentaci být užitečné. Stavový řádek můžeme skrýt tím, že v hlavní nabídce Zobrazit zrušíme výběr položky Stavový řádek.

Poznámka

Velikosti jsou uvedeny v aktuální měrné jednotce a nemusí být stejné jako jednotky pravítka. Měrná jednotka na Stavovém řádku je definována v části okna Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Obecné.

Číslo snímku

Číslo snímku, který je na pracovní ploše aktuálně zobrazen, a celkový počet snímků v prezentaci.

Informační oblast

Mění se v závislosti na vybraném objektu na snímku. Příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Příklad výběru

Příklady zobrazených informací

Oblast textu

Editor textu: Odstavec x, Řádek y, Sloupec z

Grafy, sešity

Vybráno: vložený objekt (OLE)

Obrázek

Vybráno: Rastrový obrázek s průhledností

 

Předloha snímku

Styl přiřazený snímku, podkladům nebo poznámkám, které jsou aktuálně zobrazeny na pracovní ploše. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíme seznam dostupných předloh snímku, v němž požadovaný vybereme a použijeme na vybraný snímek. Poklepáním otevřeme dialogové okno Dostupné předlohy snímku (další informace viz kapitola 2, Použití předloh snímků, stylů a šablon).

Poloha kurzoru / velikost objektu

Zobrazuje různé informace podle toho, zda jsou objekty vybrány nebo ne.

Neuložené změny

Tato ikona označuje, že v prezentaci jsou neuložené změny.

Digitální podpisy

Značí, zda je prezentace digitálně podepsána.

Jazyk textu

Označuje jazyk používaný pro jakýkoli text v prezentaci.

Přizpůsobit snímek

Po klepnutí na tuto ikonu se snímek přiblíží tak, aby se vešel na pracovní plochu.

Posuvník měřítka zobrazení

Při pohybu posuvníku se mění přiblížení snímku na pracovní ploše.

Procento zvětšení

Označuje úroveň přiblížení snímku zobrazeného na pracovní ploše. Klepnutím na procentuální hodnotu otevřeme dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení., kde je možné změnit velikost a režim zobrazení.

Navigátor

Navigátor zobrazuje všechny objekty obsažené v prezentaci. Navigátor nabízí další pohodlný způsob pro pohyb v prezentaci a vyhledávání různých prvků v ní.

Image8


Obrázek 7: Dialogové okno Navigátor

Dialogové okno Navigátor (obrázek 7) otevřeme pomocí hlavní nabídky Zobrazit > Navigátor, nebo klávesové zkratky – pro Windows a Linux Ctrl + Shift + F5 a pro macOS Cmd + Shift + F5. Kliknutím na ikonu Navigátor v postranní liště otevřeme kartu Navigátoru, která má podobný vzhled a funkci jako dialogové okno Navigátor.

Použití Navigátoru je užitečnější, pokud pojmenujeme své snímky a objekty (obrázky, tabulky atd.) smysluplnými názvy namísto výchozích, například „Snímek 1“ a „Tvar 1“ atd. (znázorněno na obrázku 7). To nám umožní snadno najít snímek nebo objekt v prezentaci.

Nástrojové lišty

Během vytváření snímku lze použít mnoho nástrojových lišt. Nástrojové lišty je možné zobrazit nebo skrýt pomocí nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty, v níž klepnutím na název lištu zobrazíme, resp. skryjeme. Například nástrojové lišty Standardní a Kresba jsou ve výchozím nastavení zobrazeny, ale lišty Čára a výplň, Formátování textu a Možnosti nikoliv.

Můžeme vybrat ikony nebo tlačítka, která se mají zobrazovat na nástrojových lištách. Chceme-li změnit viditelné ikony nebo tlačítka na libovolné nástrojové liště, klepneme pravým tlačítkem do prázdné oblasti na nástrojové liště a vybereme z místní nabídky Viditelná tlačítka. Viditelné ikony nebo tlačítka jsou označeny zaškrtnutím vedle názvu ikony. Klepnutím na název ikony ji na nástrojové liště skryjeme nebo zobrazíme. Další informace viz kapitola 11, Nastavení a přizpůsobení Impress v této uživatelské příručce a v příručce Začínáme s LibreOffice.

Nástrojové lišty, které se často používají při vytváření prezentace, jsou následující:

Nástrojová lišta Standardní

Nástrojová lišta Standardní (obrázek 8) je stejná pro všechny moduly LibreOffice a není podrobně popsána v této uživatelské příručce. Ve výchozím nastavení je umístěna těsně pod pruhem hlavní nabídky v horní části pracovního prostoru.

Image9


Obrázek 8: Nástrojová lišta Standardní

Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Kresba (obrázek 9) obsahuje všechny nezbytné funkce pro kreslení různých geometrických a ručně vytvářených tvarů a pro jejich organizaci ve snímku. Další informace o nástrojové liště Kresba lze nalézt v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Image10


Obrázek 9: Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Čára a výplň

Nástrojová lišta Čára a výplň (obrázek 10) umožňuje upravit hlavní vlastnosti objektu. Ikony a rozevírací seznamy se mohou měnit v závislosti na typu vybraného objektu. Nástrojová lišta Čára a výplň (obrázek 10) umožňuje změnit barvu, styl a šířku nakreslené čáry, barvu a styl výplně a další vlastnosti objektu. Objekt je třeba nejprve vybrat klepnutím myši. Pokud je vybraným objektem textový rámeček, nástrojová lišta Čára a výplň se změní na nástrojovou lištu Formátování textu (obrázek 11).

Image11


Obrázek 10: Nástrojová lišta Čára a výplň

Nástrojová lišta Formátování textu

Nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 11) je podobná nástrojové liště Formátování v programu LibreOffice Writer a zobrazí se pouze při výběru textového objektu. Nástrojová lišta Čára a výplň se automaticky nahradí (obrázek 10).

Image12


Obrázek 11: Nástrojová lišta Formátování textu

Poznámka

Vzhled ikon na nástrojových lištách může záviset na operačním systému a na velikosti a stylu ikon zvolených v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazení. Více informací o práci s nástrojovými lištami se nachází v příručce v Začínáme s LibreOffice.

Zobrazení pracovní plochy

Pracovní plocha Impressu má čtyři standardní pohledy, mezi kterými se můžeme přepínat pomocí karet: Normální, Osnova, Poznámky a Pořadač snímků. Tyto karty se obvykle zobrazují v horní části pracovního prostoru (obrázek 3  na stránce 1). Pokud se karty nezobrazují, zvolíme v hlavní nabídce Zobrazit > Lišta karet se zobrazeními. Různá zobrazení pracovní plochy můžeme také vybrat v hlavní nabídce volbou Zobrazit a výběrem pohledu z rozbalovací nabídky.

Při použití předlohy snímků se na pracovní ploše zobrazují předlohy: Předloha snímku, Předloha poznámek a Předloha podkladů. V režimu zobrazení předlohy se nezobrazují žádné záložky. Lze je vybrat pouze z nabídky Zobrazení. Další informace o předlohách snímků najdeme v této uživatelské příručce v kapitole 2, Použití předloh, stylů a šablon snímků.

Normální pohled

Normální pohled je hlavní standardní pohled pro vytváření jednotlivých snímků v prezentaci. V Normálním pohledu můžeme navrhovat snímky, přidávat a formátovat libovolný text nebo grafiku a přidávat jakékoli animační efekty k textu nebo grafice.

Pro vložení snímku v Normálním pohledu do pracovní plochy (obrázek 3  na stránce 1) klepneme na miniaturu snímku v Panelu snímků nebo klepneme na název snímku v Navigátoru.

Zobrazení osnovy

Pohled Osnovy na pracovní ploše (obrázek 12) obsahuje všechny snímky prezentace v jejich očíslovaném pořadí. Každý snímek je reprezentován nadpisem, případně odrážkovým nebo číslovaným seznamem (pokud se v daném snímku vyskytuje). Zobrazuje se pouze text obsažený ve výchozích textových polích v každém snímku. Pokud jsme na snímky přidali textová pole nebo grafické objekty, tyto objekty se nezobrazí. Názvy snímků nejsou zahrnuty.

Poznámka

Pokud se nástrojová lišta Osnova během zobrazení Osnovy nezobrazí, pak v hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Nástrojové lišty a z rozbalovacího seznamu vybereme Osnova.

Image13


Obrázek 12: Pohled Osnova

Image14


Obrázek 13: Nástrojová lišta Osnova

Image15


Obrázek 14: Pohled Poznámky

Pohled Poznámky

Chceme-li přidat ke snímku poznámky, použijeme na pracovní ploše pohled Poznámky (obrázek 14). Tyto poznámky se nezobrazí při promítání prezentace pomocí externího displeje připojeného k počítači.

 1. Klepneme na kartu Poznámky na pracovní ploše.

 2. Pro zobrazení snímku na pracovní ploše klepneme na snímek na panelu Snímky.

 3. V textovém poli pod snímkem klepnutím do prostoru s textem Klikněte pro vložení poznámek začneme psát poznámky.

Velikost textového pole Klikněte pro vložení poznámek můžeme změnit pomocí úchytů pro změnu velikosti, které se zobrazí po kliknutí na okraji pole. Pole lze také přesunout nebo změnit velikost kliknutím a tažením na okraji pole.

Text vložený do pole Klikněte pro vložení poznámek je automaticky formátován pomocí předdefinovaného stylu Poznámky, který najdeme ve stylech Prezentace na kartě Styly v postranní liště. Styl Poznámky můžeme upravit podle našich potřeb. Další informace najdeme v kapitole 8, Přidávání a formátování snímků, poznámek, komentářů a podkladů.

Pohled Pořadač snímků

Zobrazení Pořadač snímků zobrazuje v pracovní ploše (obrázek 15) miniatury všech snímků použitých v prezentaci. Tento pohled použijeme k práci s jedním snímkem nebo skupinou snímků.

Image16


Obrázek 15: Pohled Pořadač snímků na pracovní ploše

Image17


Obrázek 16: Nástrojová lišta Prezentace

Přizpůsobení pohledu Pořadač snímků

Změna počtu snímků na řádek v pohledu Pořadač snímků:

 1. V hlavní nabídce zaškrtneme Zobrazit > Nástrojové lišty > Pohled na snímky a zobrazíme nástrojovou lištu Pohled na snímky (obrázek 16).

 2. Upravíme počet snímků v poli Snímků na řádek (maximum je 15).

Změna pořadí snímků

Změnu pořadí snímků v pohledu Pořadač snímků provedeme následujícím způsobem:

 1. Vybereme snímek nebo skupinu snímků.

 2. Přetáhneme snímek nebo skupinu snímků na požadované místo.

Výběr skupiny snímků

Chceme-li vybrat skupinu snímků, použijeme jednu z těchto metod:

Práce v pohledu Pořadač snímků

V pohledu Pořadač snímků můžeme se snímky pracovat stejně jako v panelu Prezentace. Chceme-li provést změny, klepneme pravým tlačítkem na snímek a zvolíme některou z následujících položek místní nabídky:

Tvorba prezentací

V programu Impress se ve výchozím nastavení zobrazuje dialogové okno Vyberte šablonu (obrázek 1  na stránce 1), kde si můžeme vybrat šablonu, kterou chceme použít ve své prezentaci. Chceme-li vytvořit novou prezentaci bez použití šablony, klepneme v dialogovém okně Vyberte šablonu na Zrušit. Na pracovní ploše a v Panelu snímku se zobrazí prázdný snímek.

Tip

První krok, který musíme udělat, je rozhodnout se, jaký účel má prezentace mít a podle toho si ji naplánovat. I když změny můžeme dělat kdykoliv, pokud máme představu o tom, komu je prezentace určena, jaká bude její struktura a obsah a jakým způsobem bude prezentována, může nám to ušetřit spoustu času.

Nechceme-li otevírat dialogové okno Vyberte šablonu pokaždé při vytváření nové prezentace, zvolíme v hlavní nabídce Nástroje > Možnosti. V dialogovém okně Možnosti vybereme sekci LibreOffice Impress > Obecné (obrázek 17), kde odškrtneme pole Začít s výběrem šablony.

Další informace o vytváření prezentací a možnostech prezentace najdeme v kapitole 9, Prezentace a fotoalba.

Další informace o nastavení prezentace najdeme v této uživatelské příručce v kapitole 11, Nastavení a přizpůsobení Impress.

Image18


Obrázek 17: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Impress, sekce Obecné

Nová prezentace

Při vytváření nové prezentace Impress zobrazí v Podokně snímků a v pracovní ploše pouze jeden snímek (obrázek 2  strana 1). Do prezentace můžeme přidávat nové snímky nebo jejich kopie způsobem popsaným níže.

Vložení nového snímku

Nový snímek vložíme do prezentace pomocí jedné z následujících metod.

Poznámka

Nový snímek se vloží za vybraný snímek. Pokud není vybraný žádný snímek, je nový snímek vložen jako poslední snímek v prezentaci.

Image19


Obrázek 18: Nástrojová lišta Prezentace

Duplikování snímku

Chceme-li duplikovat snímek, vybereme jej a v Panelu snímků použijeme jednu z následujících metod. Duplikovaný snímek se v prezentaci přidá za vybraný snímek.

Image20


Obrázek 19: Sekce Rozvržení na záložce Vlastnosti v postranní liště

Formát snímku

Klepneme na ikonu Vlastnosti na postranní liště a pro zobrazení možností formátu dostupných pro naši prezentaci otevřeme sekci Snímek (obrázek 19). Sekce Snímek umožňuje rychle formátovat všechny snímky obsažené v prezentaci a vybrat pro naši prezentaci předlohy. Další informace o formátování snímků a používání předloh najdeme v kapitolách 2, Předlohy snímků, styly a šablony, a v kapitole 8, Přidávání a formátování snímků, poznámek, komentářů a podkladů.

Rozvržení snímku

Ve výchozím nastavení aplikace Impress se při vytváření nové prezentace pro první snímek použije rozvržení Snímek s nadpisem. Rozvržení zahrnutá v programu Impress se pohybují od prázdného snímku po snímek se šesti poli obsahu a nadpisem. Další informace o rozložení snímků najdeme v kapitole 8, Přidávání a formátování snímků, poznámek, komentářů a podkladů.

První snímek v prezentaci je obvykle snímek s nadpisem. Nejvhodnějšími rozvrženími pro první snímek v prezentaci jsou Snímek s nadpisem, které také obsahuje část pro podnadpis, a Pouze nadpis. U zbývajících snímků pravděpodobně použijeme rozvržení snímku Nadpis a obsah.

Impress nemá funkce pro vytváření vlastních rozvržení. Můžeme však změnit velikost a přesunout různé prvky v rozložení snímku. Další informace nalezneme v části „Úprava prvků snímku“ na stránce 1.

Tip

Zobrazení názvů rozložení snímků provedeme použitím funkce tipy. Umístíme kurzor nad ikonu v oblasti Rozvržení (stejně jako v případě jiných ikon) na kartě Vlastnosti postranní lišty. Název rozvržení se zobrazí v malém obdélníku.

Výběr rozvržení snímku

Pro každý snímek v prezentaci vybereme jeho rozvržení následovně:

 1. Vybereme snímek v prezentaci.

 2. Vybereme rozvržení snímku jedním z následujících způsobů:

Poznámka

Vzhled textu a grafických prvků můžeme upravit kdykoliv během přípravy prezentace. Úprava rozvržení snímků, které již mají nějaký obsah, však může tento obsah ovlivnit. Proto je vhodné, abychom na začátku věnovali výběru rozvržení snímku dostatečnou pozornost Pokud po přidání obsahu potřebujeme změnit rozložení, obsah se neztratí, i když jej bude možná nutné přeformátovat.

Změna rozvržení snímku

Následujícím způsobem změníme v prezentaci rozložení snímku:

 1. Vybereme snímek v prezentaci.

 2. Pomocí jedné z následujících metod vybereme nové rozložení snímku:

Image21


Obrázek 20: Výběr typu obsahu snímku

Obsah snímku

Některá rozvržení zahrnují jedno či více polí s obsahem. Každé z těchto polí lze nastavit tak, aby obsahovalo jeden z následujících prvků: název snímku, text, tabulka, graf, obrázek nebo audio/video.

Úprava prvků snímku

Snímek po vložení do prezentace obsahuje prvky, které byly zahrnuty do vybraného rozložení snímku. Je málo pravděpodobné, že předdefinovaná rozvržení budou zcela vyhovovat našim požadavkům. Některé prvky zřejmě budeme chtít odstranit a jiné, jako například text a grafiku, zase vložit.

V programu Impress nemůžeme vytvářet nová rozvržení, můžeme však upravovat velikost a umístění prvků snímku. Můžeme také přidávat nové prvky, aniž nás omezovala poloha a umístění jednotlivých polí obsahu.

Poznámka

Doporučuje se, aby se změny prvků v rozvrženích snímků zahrnutých v aplikaci Impress prováděly pouze pomocí normálního pohledu, který je také výchozím. Změna prvků snímků v Zobrazení předlohy je možná, ale může vést k nepředvídatelným výsledkům. Tento postup vyžaduje zvýšenou pozornost a obvykle i určité množství neúspěšných pokusů.

Přesouvání pole s obsahem

 1. Klepnutím na vnější orámování se zobrazí úchyty výběru.

 2. Umístíme ukazatel myši na toto orámování, čímž ukazatel změní tvar. Obvykle se jedná o symbol ruky, ale záleží na nastavení našeho počítače.

 3. Klepneme levým tlačítkem myši a přetáhneme pole s obsahem na novou pozici na snímku, poté uvolníme tlačítko myši.

Změna velikosti pole s obsahem

 1. Klepnutím na vnější orámování se zobrazí úchyty výběru.

 2. Umístíme ukazatel myši na úchyt výběru, čímž ukazatel změní tvar.

 3. Klepneme levým tlačítkem myši a přetažením úchytu výběru na orámování změníme velikost pole obsahu, poté uvolníme tlačítko myši.

Odstranění prvků

 1. Klepnutím na pole obsahu nebo na prvek jej vybereme a zobrazí se úchyty výběru.

 2. Pole s obsahem nebo prvek odstraníme stisknutím kláves Delete nebo Backspace.

Přidání textu

Existují dva způsoby přidání textu do snímku – pole s obsahem nebo textové pole. Další informace o textu najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Přidání obrázků nebo objektů

Chceme-li do snímku přidat obrázky nebo objekty, například obrázek, klipart, kresbu, fotografii nebo sešit, klepneme v hlavní nabídce na Vložit a vybereme z rozbalovací nabídky požadovaný obrázek nebo typ objektu. Další informace o přidávání objektů najdeme v následujících kapitolách:

Úprava vzhledu snímku

Pokud chceme změnit pozadí nebo jiné vlastnosti všech snímků prezentace, je nutné upravit předlohu snímku, nebo zvolit jinou.

Předloha snímku je snímek se zadanou sadou vlastností, který funguje jako šablona a slouží jako výchozí bod pro vytváření dalších snímků. Mezi tyto vlastnosti patří pozadí, objekty v pozadí, formátování použitého textu a jakákoliv grafika v pozadí.

Poznámka

V LibreOffice se v této souvislosti používají dva různé pojmy: předloha snímku a předloha stránky. Všechny tyto pojmy označují snímek, který se používá k vytvoření dalších snímků. Tato uživatelská příručka však používá pouze výraz předloha snímku.

V programu Impress je k dispozici několik předloh, které nalezneme v postranní liště na kartě Předloha snímku v sekci Vlastnosti. Můžeme také vytvořit vlastní předlohy snímku nebo je můžeme získat z jiných zdrojů. Více informací o vytváření a modifikaci předloh najdeme v kapitole 2, Předlohy snímků, styly a šablony.

Pro změnu pozadí jednotlivého snímku nebo předlohy snímku:

 1. Klepneme pravým tlačítkem na snímek nebo předlohu snímku a vybereme z místní nabídky Vlastnosti snímku. Otevře se dialogové okno Vlastnosti snímku (obrázek 21).

Image22


Obrázek 21: Dialogové okno Vlastnosti snímku – Pozadí

 1. Vybereme Pozadí a poté vybereme typ pozadí, které se má použít: Žádný, Barva, Přechod, Rastr, Vzorek a Šrafování.

 2. Vybereme si vlastnosti, které jsou k dispozici pro každý typ pozadí.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno.

Poznámka

Vkládání a správné formátování pozadí je nad rámec této kapitoly. Další informace najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Úprava prezentace

Ve výchozím nastavení prezentace zobrazí všechny snímky ve stejném pořadí, v jakém se zobrazují v pohledu Pořadač snímků (obrázek 15 na stránce 1).

Nyní je ten správný čas zkontrolovat celou prezentaci a odpovědět na několik otázek. Alespoň jednou spustíme prezentaci (viz „Spuštění prezentace“ na stránce 1), než na ně odpovíme. Případně odpovíme na další, vlastní otázky.

Tip

Není-li jeden nebo více snímků potřeba, skryjeme snímek nebo snímky a ověříme, že skutečně nejsou nutné. Chceme-li skrýt snímek, klepneme pravým tlačítkem na snímek v Panelu snímků a vybereme z místní nabídky Skrýt snímek. Neodstraňujeme snímek, dokud to není nutné, protože bychom jej možná museli znovu vytvořit.

Jakmile odpovíme na tyto a své vlastní otázky, provedeme nezbytné změny. Provádění změn se dělá jednoduše v pohledu Pořadač snímků (obrázek 15 na stránce 1).

Pořadí snímku

Pořadí snímků v prezentaci změníme pomocí jedné z následujících metod:

Animace

Pokud chceme k prezentacím přidat animace, klepneme v postranní liště na ikonu Animace a otevřeme kartu Animace, umožňující přístup k různým možnostem animace, například:

Animace je pokročilá technika a je nad rámec této kapitoly. Další informace o animaci najdeme v kapitole 9, Prezentace a fotoalba.

Přechody mezi snímky

Chceme-li prezentaci dát profesionální vzhled, doporučuje se přidat přechody mezi jednotlivými snímky prezentace. Klepnutím na ikonu Přechod mezi snímky v postranní liště otevřeme kartu Přechod mezi snímky, umožňující přístup k různým možnostem přechodu:

Přidání přechodů snímků je pokročilá technika a je nad rámec této kapitoly. Další informace o přechodech snímků nalezneme v kapitole 9, Prezentace a fotoalba.

Spuštění prezentace

Po dokončení prezentace se doporučuje spustit pro otestování prezentaci, abychom se ujistili, že je vše k naší spokojenosti. Další informace a podrobnosti o spouštění prezentace najdeme v kapitole 9, Prezentace a fotoalba.

 1. Chceme-li spustit prezentaci po jejím dokončení, použijeme jednu z následujících metod:

 1. Pokud byla zvolena možnost Automaticky po X sekundách, prezentace se automaticky spustí po uplynutí zvoleného času.

 2. Při zvolené možnosti Při kliknutí myší použijeme k přechodu na další snímek jednu z následujících metod.

 1. Prezentaci můžeme kdykoliv v průběhu nebo po posledním snímku ukončit stisknutím klávesy Esc, čímž ukončíme Obrazovku přednášejícího (obrázek 22) a vrátíme se do prezentace v programu Impress.

Image23


Obrázek 22: Obrazovka přednášejícího v programu Impress

Obrazovka přednášejícího

Obrazovku přednášejícího (obrázek 22) v LibreOffice Impress lze použít, pokud je k počítači připojen další displej pro prezentaci. Obrazovka přednášejícího poskytuje další kontrolu nad prezentacemi pomocí různých pohledů:

Další informace a podrobnosti o používání Obrazovky přednášejícího viz kapitola 9, Prezentace a fotoalba.

Obsah