Image1

Impress Guide

Kapitola 2
Předlohy snímků, styly a šablony

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2020. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Tento dokument je možné distribuovat nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 a novější nebo podle Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 a novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání Impress Guide.

Peter Schofield

Felipe Viggiano

Regina Henschel

K předchozím vydáním Impress Guide.

Peter Schofield

Dimona Delvere

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Low Song Chuan

Hazel Russman

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobnější seznam se nachází v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nabídka Nástroje > Možnosti

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F5

Shift + ⌘ + F5

Otevře se Navigátor

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

 

Navrhujeme prezentaci

Kromě pečlivě plánovaného obsahu prezentace, popsaného v kapitole 1, Představujeme Impress, musíme naplánovat také její vzhled. Nejlepší je to udělat poté, co jsme sestavili osnovu, protože z ní vyplynou některé požadavky na vzhled snímků. Například:

Vzhled snímků můžeme měnit při tvorbě prezentace, ale jeho naplánování nám z dlouhodobějšího pohledu ušetří hodně času.

Co jsou předlohy snímků?

Předloha snímků je snímek, který slouží jako výchozí bod pro další snímky. Je analogií stylu stránky v LibreOffice Writeru, protože stanoví základní formát všech snímků na něm založených. V prezentaci můžeme použít více než jednu předlohu snímků.

Poznámka

Pro tentýž objekt používá LibreOffice různé pojmy: předloha snímku, hlavní snímek a hlavní stránka. Všechny se týkají snímku, který slouží k vytvoření snímků dalších. Tato uživatelská příručka používá termín předloha snímku s výjimkou popisu uživatelského rozhraní.

Předloha snímku má definovánu řadu vlastností včetně barvy pozadí, grafiky nebo přechodu. Může také zahrnovat objekty (například logo, dekorativní čáry) v pozadí; záhlaví a zápatí; umístění a velikost textových rámců i formátování textu.

Všechny charakteristiky předlohy snímku můžeme nastavit pomocí stylů. Styly všech nových snímků, které vytvoříme, se dědí ze snímků, ze kterých byly vytvořeny. Jinými slovy, styly předlohy snímku jsou k dispozici a aplikují se na všechny snímky z ní vytvořené. Změna stylu předlohy snímku má za následek změny všech snímků z ní odvozených. Každý snímek je však možné upravit ručně, předlohu snímku to neovlivní.

Poznámka

Důrazně doporučujeme používat předlohy snímku, kdykoli je to možné. Existují však situace, kdy musíme určitý snímek upravit ručně. Například upravíme konkrétní snímek, na kterém zvětšíme oblast pro graf na úkor textové oblasti.

K předlohám snímků jsou přidruženy dva typy stylů: styly prezentací a styly kreslení. Styly prezentace lze upravit, ale nelze vytvořit styly nové. Styly kreslení můžeme upravit a také vytvořit nové styly kreslení. Další informace nalezneme v části „Styly “ na stránce 1.

Předloha snímku

Součástí programu Impress je soubor předloh snímků. Předlohy snímku vidíme na kartě Předloha snímku postranní lišty (obrázek 1). Karta má tři části: Použito v této prezentaci, Naposledy použitoDostupné k použití. Klikneme-li na symbol rozbalení (+) před názvem části karty, zobrazí se náhledy předloh, kliknutím na symbol sbalení (-) se náhledy skryjí.

Každá z předloh zobrazených v části Dostupné k použití vznikla ze stejnojmenné šablony. Tyto šablony prezentací jsou součástí instalace LibreOffice. V tomto seznamu se rovněž zobrazí předlohy ze šablon, které jsme vytvořili nebo které jsme přidali z jiných zdrojů. Viz „Šablony“ na stránce 1, kde najdeme o šablonách více informací.

Pokud se rozhodneme vytvořit novou prezentaci bez použití některé z dostupných šablon (další informace viz kapitola 1, Představení Impressu), máme k dispozici výchozí předlohu snímku. Tato výchozí předloha je dobrý výchozí bod pro tvorbu dalších předloh. Na obrázku 2 je výchozí předloha snímku.

Image2


Obrázek 1: Karta Předloha snímku v postranní liště

Image10


Obrázek 2: Výchozí předloha snímku

Image3


Obrázek 3: Nástrojová lišta Zobrazení předlohy

Image4


Obrázek 4: Dialogové okno Přejmenovat snímek

Vytváření předloh snímků

Novou předlohu snímku můžeme vytvořit, je-li v Impressu v nabídce Zobrazit zvolena Předloha snímku.

 1. V hlavní nabídce volíme Zobrazit > Předloha snímku, čímž na pracovní ploše otevřeme Zobrazení předlohy. Rovněž se zobrazí nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 3). Pokud se nástrojová lišta Zobrazení předlohy neobjeví, zapneme její zobrazení v nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty, kde vybereme Zobrazení předlohy.

 2. Novou předlohu snímku vytvoříme jednou z níže popsaných metod, vytvořená předloha se objeví v panelu snímků:

 1. Novou předlohu přejmenujeme v dialogu Přejmenovat předlohu snímku (obrázek 4), který otevřeme:

 1. Do pole Název vložíme snadno zapamatovatelný název předlohy a klikneme na OK, abychom změny uložili a zavřeli dialog.

 2. Zkontrolujeme, zda je nová předloha v panelu snímků vybraná, doplníme veškerý text, grafiku a další prvky, které chceme v nové předloze mít. Kapitoly této uživatelské příručky obsahují další informace o přidávání, úpravách, formátování a správě různých typů objektů v předloze snímku.

 3. Je-li nová předloha snímku hotova, nastavíme opět Normální zobrazení:

 1. Před pokračováním soubor s prezentací uložíme.

Použití předloh snímků

Použití předlohy snímku na všechny nebo vybrané snímky v prezentaci:

 1. V postranní liště klikneme na ikonu Předloha snímku, zobrazí se karta Předloha snímku (obrázek 1 na stránce 1).

 2. V části Použito v této prezentaci na kartě Předloha snímku klepneme pravým tlačítkem myši na předlohu, kterou chceme použít.

 3. Z místní nabídky vybereme Použít na všechny snímky nebo Použít na vybrané snímky.

Načítání dalších předloh snímků

V prezentaci někdy používáme i více předloh snímků, které mohou patřit různým šablonám (další informace najdeme v části „Šablony“ na stránce 1). Například můžeme chtít zcela odlišné rozvržení prvního snímku prezentace nebo chceme do prezentace přidat snímek z jiné prezentace.

 1. V náhledech snímků vybereme snímek nebo snímky, jimiž chceme změnit předlohu.

Image5


Obrázek 5: Dialog Dostupné předlohy snímku

Image6


Obrázek 6: Dialog Načíst předlohu snímku

 1. Jdeme do nabídky Snímek > Změnit předlohu snímku, otevře se dialog Dostupné předlohy snímku (obrázek 5).

 2. Pro přidání předlohy snímku klikneme na tlačítko Načíst, otevře se dialog Načíst předlohu snímku (obrázek 6).

 3. V dialogu Načíst předlohu snímku vybereme kategorii šablon, v ní šablonu, ze které načteme předlohu snímku.

 4. Kliknutím na OK zavřeme dialog Načíst předlohu snímku, předlohy snímků z v vybrané šablony se objeví v dialogu Dostupné předlohy snímku.

 5. V části Vyberte návrh snímku vybereme předlohu snímku.

 6. Všem snímkům prezentace přiřadíme vybranou předlohu snímku tak, že zaškrtnutím vybereme volbu Vyměnit stránku pozadí.

 7. Chceme-li použít předlohu jen pro vybrané snímky, zrušíme výběr položky Vyměnit stránku pozadí.

 8. Kliknutím na OK aplikujeme náš výběr na snímky a zavřeme dialog.

Úpravy předloh snímků

V předlohách snímků můžeme změnit následující položky:

Při úpravách předloh snímků postupujeme takto:

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku. Zároveň se zobrazí nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 3 na stránce 1).

 2. V okně náhledů snímků vybereme předlohu, kterou chceme upravit, zobrazí se na pracovní ploše (obrázek 7).

 3. V nabídce volíme Snímek > Vlastnosti nebo klikneme pravým tlačítkem do pracovní plochy a z místní nabídky vybereme Vlastnosti, abychom otevřeli dialogové okno Nastavení snímku (obrázek 8).

 4. V dialogovém okně upravíme vlastnosti na kartách Snímek, PozadíPrůhlednost tak, jak si přejeme, aby předloha snímku vypadala.

 5. Kliknutím na OK uložíme provedené změny a zavřeme dialog Nastavení snímku.

 6. V předloze snímku vybereme objekt, klikneme na něj pravým tlačítkem myši, abychom otevřeli místní nabídku.

Image7


Obrázek 7: Předloha snímku

Image8


Obrázek 8: Dialog Nastavení snímku

 1. Vybereme jednu z možností úpravy objektu. Jejím výběrem se může otevřít jiná místní nabídka, dialog, aplikace nebo okno vyhledávání souboru, abychom zvolenou úpravu mohli provést.

 2. Na nástrojové liště Zobrazení předlohy klikneme na Zavřít předlohu (obrázek 3 na stránce 1) nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální, abychom ukončili úpravu předlohy snímku.

 3. Před pokračováním soubor s prezentací uložíme.

Poznámka

Každá změna předlohy snímku učiněná v režimu zobrazení Předloha snímku se zobrazí na všech snímcích, které tuto předlohu používají. Před prací na snímcích prezentace vždy zkontrolujeme, zda máme zavřeno zobrazení Předloha snímku a vrátili jsme se do režimu zobrazení Normální.

Jakékoliv úpravy objektů snímku v režimu zobrazení Normální (například změny stylu odrážek, barvy titulního pruhu atd.) nebudou přepsány, jestliže následně upravíme předlohu daného snímku. Pokud je však žádoucí vrátit formátování ručně formátovaného objektu snímku na styl definovaný v předloze snímku, objekt na snímku vybereme a formátování změníme jednou z následujících metod:

Poznámka

V závislosti na obsahu snímku někdy můžeme chtít změnit jeho rozvržení. Nadpis a textová pole dědí vlastnosti předlohy snímku, pokud umístění těchto polí změníme v předloze snímku, můžeme rozvržení existujících snímků pokazit. Změnu rozvržení jednoho snímku musíme provést ručně jen v tomto snímku.

Výběr a použití pozadí

Pozadí můžeme v Impressu přidat řadě prvků (například snímku, výchozí textové oblasti, atd.). Postup je obdobný přidání pozadí snímku nebo objektu.

Nastavení snímku

 1. V nabídce vybereme Zobrazit > Zobrazení předlohy. Zároveň se zobrazí nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 3 na stránce 1).

 2. V okně náhledů snímků vybereme předlohu, kterou chceme upravit, zobrazí se na pracovní ploše (obrázek 7 na stránce 1).

 3. V nabídce jdeme na Snímek > Vlastnosti nebo klikneme pravým tlačítkem myši do pracovní plochy a z místní nabídky vybereme Vlastnosti, otevře se dialogové okno Nastavení snímku (obrázek 8 na straně 1).

 4. Klikneme na záložku Pozadí, zobrazí se karta Pozadí (obrázek 9).

 5. Požadované pozadí zvolíme výběrem mezi Barvou, Přechodem, Rastrem, VzorkemŠrafováním. Další informace o tom, jak používat možnosti dostupné pro každý typ pozadí, najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

 6. Pokud jsme s pozadím spokojeni, kliknutím na OK uložíme změny a zavřeme dialog Nastavení snímku.

Styl pozadí

 1. V nabídce vybereme Zobrazit > Zobrazení předlohy. Zároveň se zobrazí nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 3 na stránce 1).

Image9


Obrázek 9: Karta Pozadí v dialogu Nastavení snímku

 1. V okně náhledů snímků vybereme předlohu, kterou chceme upravit, zobrazí se na pracovní ploše (obrázek 7 na stránce 1).

 2. V postranní liště klikneme na ikonu Styly, otevře se karta Styly.

 3. Na kartě Styly klikneme na ikonu Styly prezentace, zobrazí se seznam Styly prezentace.

 4. Pravým tlačítkem myši klikneme na styl Pozadí, z místní nabídky vybereme Upravit, což zobrazí dialogové okno Pozadí. Dialog má jednu kartu (Oblast), která nabízí stejné možnosti jako karta Pozadí v dialogu Nastavení snímku (obrázek 9).

 5. Požadované pozadí zvolíme výběrem mezi Barvou, Přechodem, Rastrem, VzorkemŠrafováním. Další informace o tom, jak používat možnosti dostupné pro každý typ pozadí, najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

 6. Jsme-li s nastavením pozadí spokojeni, klikneme na OK, abychom změny uložili a dialog Pozadí zavřeli.

Tip

Pro každý typ pozadí můžeme vytvořit vlastní výplně. Další informace o vytváření vlastních výplní pro každý typ pozadí najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Přidávání obrázků

Pokud chceme, aby byl stejný obrázek na každém snímku prezentace, je nejjednodušším a nejrychlejším řešením použití předlohy snímku. Šetří čas při tvorbě prezentace a umožňuje upravit nebo přemístit obrázek na všech snímcích. Pokud vložíme na každý snímek tentýž obrázek ručně, je třeba později provést jeho úpravy a přemístění zase na každém snímku prezentace. Kromě obrázků můžeme do pozadí přidat řadu dalších objektů, například dekorativní čáry, text a tvary.

LibreOffice podporuje velké množství obrazových a grafických formátů. Další informace o práci s obrázky najdeme v kapitole 4, Přidávání a formátování obrázků, v kapitole 5, Správa grafických objektů, a v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Jednou z nejběžnějších akcí při přípravě prezentace je přidání obrázku do předlohy snímku. Obrázek uložený v počítači vložíme následujícím postupem:

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se na pracovní ploše zobrazovala předloha snímku. Zároveň se zobrazí nástrojová lišta Zobrazení předlohy (obrázek 3 na stránce 1).

 2. Vybereme předlohu snímku, na kterou chceme přidat obrázek.

 3. V nabídce volíme Vložit > Obrázek…, otevře se dialog výběru souboru.

 4. Přejdeme do adresáře, kde je obrázek, a vybereme jej.

 5. Kliknutím na Otevřít umístíme obrázek do předlohy snímku a zavřeme dialog výběru souboru.

 6. Je-li to nutné, obrázek upravíme nebo v předloze přemístíme.

 7. Na obrázek klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Uspořádat > Odsunout do pozadí. Tím se obrázek přesune do pozadí, takže veškeré informace, které na snímek při vytváření prezentace vložíme, se zobrazí přes obrázek.

Poznámka

LibreOffice nabízí možnost vložení odkazu na soubor místo vložení souboru do prezentace. Je to rozumné pouze v situaci, kdy prezentaci nebudeme přenášet na jiné počítače a zůstane v počítači na daném místě ve stromu adresářů. Například ji vytvoříme na notebooku, který používáme k předvádění prezentace klientům.

Pokud však bude prezentace přenesena do jiných počítačů, musí být obrázek do prezentace vložen, abychom se na nich při spuštění prezentace vyhnuli syndromu „chybějícího obrázku“.

Výchozí textové oblasti

Když upravujeme předlohu snímku, obsahuje pět výchozích textových oblastí, jak vidíme na obrázku 2 na stránce 1.

Poloha a velikost

Kliknutím levým tlačítkem myši na kteroukoli z těchto oblastí ji vybereme a zobrazíme úchytky této oblasti. Úchytky vybrané oblasti slouží k úpravě její velikosti a pozice.

 1. Rychlá změna polohy výchozí textové oblasti:

 1. Výchozí textovou oblast, kterou chceme přesunout, vybereme, zobrazí se její úchytky a okraj.

 2. Kurzor přesuneme na okraj vybrané oblasti, nikoliv na úchytky, kurzor změní tvar. Tvar kurzoru závisí na nastavení našeho počítače (obvykle zaťatá ruka).

 3. Stiskneme levé tlačítko myši a táhneme výchozí textovou oblast do požadované polohy, poté tlačítko myši uvolníme.

 1. Rychlá změna tvaru a/nebo velikosti výchozí textové oblasti:

 1. Kurzorem najedeme na levou nebo pravou střední úchytku vybrané oblasti.

 2. Stiskneme levé tlačítko myši a tažením úchytky měníme šířku vybrané oblasti.

 3. Kurzor umístíme nad horní nebo dolní střední úchytku vybrané oblasti.

 4. Stiskneme levé tlačítko myši a tažením úchytky měníme výšku vybrané oblasti.

 5. Kurzor umístíme nad rohovou úchytku vybrané oblasti.

 6. Stiskneme levé tlačítko myši a tažením rohové úchytky současně měníme výšku i šířku zvolené textové oblasti.

 7. Levé tlačítko uvolníme, jsme-li s rozměry oblasti spokojeni.

Poznámka

Tvar kurzoru myši se mění nad úchytkami vybrané oblasti, jeho tvar informuje o směru, kterým se oblast může měnit.

Tip

Chceme-li při změně rozměrů výchozí oblasti zachovat její poměr stran, stlačíme před stiskem levého tlačítka myši klávesu Shift.

Tvar, velikost a polohu výchozích textových oblastí nastavíme přesně v dialogu Umístění a velikost nebo v části Umístění a velikost karty Vlastnosti v postranní liště.

 1. Výchozí textovou oblast vybereme kliknutím na její hranici.

 2. Jednou z následujících metod nastavíme parametry určující polohu a velikost výchozí textové oblasti:

Funkce nabízené v části Umístění a velikost jsou úplně popsány v příručce programu Draw. V této kapitole stručně popisujeme nejdůležitější funkce.

Image11

Obrázek 10: Dialog Umístění a velikost

Image12

Obrázek 11: Část Umístění a velikost na kartě Vlastnosti postranní lišty

Image13

Obrázek 12: Dialog Oblast

Image14

Obrázek 13: Část Oblast na kartě Vlastnosti postranní lišty

Pozadí, ohraničení a zarovnání

V předlohách snímků můžeme upravit pozadí i ohraničení výchozích textových oblastí, také jejich zarovnání s jinými objekty.

Výchozí textové oblasti můžeme změnit druh výplně pozadí jednou z následujících metod. Další informace o změně pozadí najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Image15

Obrázek 14: Dialogové okno Čára

Image16

Obrázek 15: Část Čára na kartě Vlastnosti v postranní liště

Typ čáry ohraničující výchozí textovou oblast nastavujeme jednou z následujících metod. Další informace o úpravách ohraničení najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Jednou z následujících metod upravíme v předloze snímku zarovnání výchozí textové oblasti nebo zarovnání oblasti a dalších objektů předlohy. Další informace o úpravě zarovnání výchozích textových oblastí najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Uspořádání polohy objektu ve vztahu k dalším objektům snímku provedeme jedním z následujících postupů. Další informace o změně polohy výchozích textových oblastí ve vztahu k ostatním objektům najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Přidávání textu a polí

Přidání textu a polí do předlohy snímku umožňuje informace umístit na všechny snímky naší prezentace. Například název prezentace, název a logo společnosti, datum a číslo snímku. Další informace o přidávání a formátování textu a polí najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Text

Textové objekty lze umístit na předloze snímku kdekoli tak, aby se zobrazovaly na každém snímku naší prezentace. Textové objekty lze umístit i do zápatí, nechceme-li použít výchozí pole v zápatí prezentace.

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se předloha snímku zobrazila.

 2. Vybereme předlohu, na niž chceme textový objekt přidat, zobrazí se na pracovní ploše.

 3. Klikneme na ikonu Vložit textové pole na nástrojové liště Standardní nebo Kresba, jdeme do nabídky Vložit > Textové pole nebo stiskneme klávesu F2. Automaticky se zobrazí nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 16), která nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 4. Jednou klikneme na předlohu snímku, je v ní vytvořen textový objekt, v němž vidíme blikající kurzor. Do textového objektu vložíme nebo zkopírujeme náš text.

Image17

Obrázek 16: Nástrojová lišta Formátování textu

Image18

Obrázek 17: Dialog záhlaví a zápatí

 1. Po vložení textu do předlohy snímku jej zformátujeme. Další informace najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 2. Kliknutím mimo textový objekt zavřeme nástrojovou lištu Formátování textu a znovu zobrazíme nástrojovou lištu Čára a výplň.

 3. Jsme-li hotovi s přidáním a formátováním textu, klikneme na ikonu Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální.

Výchozí sekce zápatí

Ve výchozím nastavení se zápatí použité na snímku skládá ze tří částí (obrázek 2 na stránce 1), přičemž každá část obsahuje tato výchozí pole:

Dialog Záhlaví a zápatí

Výchozí pole zápatí se nastavují v dialogu Záhlaví a zápatí (obrázek 17):

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se předloha snímku zobrazila.

 2. Pokračujeme nabídkou Vložit > Záhlaví a zápatí, která otevře dialog Záhlaví a zápatí (obrázek 17), v němž jsou na kartě Snímky volby dostupné pro nastavení výchozích polí zápatí.

 3. Vybereme Datum a čas pro zobrazení data a času v levé části zápatí.

 1. Chceme-li umístit text do střední části zápatí, vybereme položku Zápatí a do vstupního pole Text zápatí napíšeme nebo zkopírujeme náš text.

 2. Přejeme-li si mít číslo snímku na pravé straně zápatí, vybereme Číslo snímku.

 3. Aby se zápatí nezobrazovalo na prvním snímku prezentace, je třeba vybrat Nezobrazovat na prvním snímku. První snímek je obvykle titulní snímek naší prezentace.

 4. Kliknutí na tlačítko Použít uloží změny a zavře dialog Záhlaví a zápatí.

 5. Informace o formátování textu použitého ve výchozích polích zápatí najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 6. Poté, co dokončíme nastavení výchozích polí zápatí klikneme na ikonu Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální.

Poznámka

Výchozí části zápatí lze formátovat, měnit jejich velikost a přemístit je. Více informací je v části „Výchozí textové oblasti“ na stránce 1.

Upravujeme záhlaví

Výchozí pole zápatí lze nahradit textem nebo ručně vloženými poli následovně:

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se předloha snímku zobrazila.

 2. Vybereme výchozí pole zápatí a stiskneme klávesu Delete nebo Backspace. V zápatí se objeví blikající kurzor a automaticky se zobrazí nástrojová lišta Formátování textu (obrázek 16 na stránce 1), která nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

 3. Vložíme text nebo ručně vložíme pole. Další informace o ručně vkládaných polích nalezneme v části „Ručně přidaná pole“ na stránce 1.

 4. Text nebo ručně vložené pole v zápatí zformátujeme. Další informace najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 5. Klikneme vně oblasti zápatí, abychom zavřeli nástrojovou lištu Formátování textu a znovu zobrazili lištu Čára a výplň.

 6. Po ukončení úprav nové části zápatí klikneme na ikonu Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální.

Ručně přidaná pole

Ručně přidaná pole, například datum nebo číslo stránky (číslo snímku), lze do předlohy snímku přidat jako textové objekty nebo jimi nahradit některé z výchozích polí zápatí. V programu Impress můžeme použít následující pole:

Postup umístění pole do předlohy snímku:

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se předloha snímku zobrazila.

 2. Klikneme kamkoli do předlohy snímku.

 3. Jdeme do nabídky Vložit > Pole a z místní nabídky požadované pole vybereme.

 4. Vkládané pole je umístěno do středu předlohy snímku. Rámeček s textem pole přesuneme v předloze snímku do požadované polohy. Více informací je v části „Výchozí textové oblasti“ na stránce 1.

 5. Informace o formátování textu použitého v poli najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 6. Máme-li dokončeno nastavení ručně vložených polí, klikneme na ikonu Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální.

Chceme-li v předloze snímku nahradit výchozí pole zápatí:

 1. Jdeme do nabídky Zobrazit > Předloha snímku, aby se předloha snímku zobrazila.

 2. Vybereme všechny znaky výchozího pole, které chceme v zápatí nahradit.

 3. Jdeme do nabídky Vložit > Pole a z místní nabídky požadované pole vybereme.

 4. Informace o formátování textu použitého v poli najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

 5. Jsme-li hotovi s náhradou výchozích polí zápatí, klikneme na ikonu Zavřít předlohu na nástrojové liště Zobrazení předlohy nebo jdeme do nabídky Zobrazit > Normální.

Tip

Abychom změnili formát čísla snímků (1, 2, 3 nebo a, b, c nebo i, ii, iii, atd.), jdeme do nabídky Snímek > Vlastnosti a na kartě Snímek v části Nastavení rozvržení vybereme z vybalovacího seznamu Čísla snímků typ číslování.

Informace o autorovi změníme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje.

Styly

Styl je množina formátů, které používáme na vybrané prvky, jako jsou snímky, text, seznamy, rámce, ohraničení, čáry a výplně v prezentaci, abychom mohli rychle nastavit nebo změnit jejich vzhled. Aplikace nebo použití stylu znamená užití skupiny formátů současně a zajištění konzistentního vzhledu naší prezentace. Například ruční změna atributu objektu stejného typu na každém snímku prezentace je práce časově náročná a náchylná k chybám. Používání stylů šetří čas a poskytuje vyšší přesnost.

Impress má k dispozici dva typy stylů pro formátování textových a grafických objektů – styly prezentace a styly kresby.

Poznámka

Přítomnost stylů textu a nadpisů ve stylech prezentace i stylech kresby se může zdát matoucí. Tato zjevná duplikace je způsobena tím, že Impress používá speciální textová pole (pole automatického rozložení) pro přidávání strukturovaného textu do snímků používajících styly prezentace. Styly nadpisů a styly textu lze ve stylech kresby použít v přidávaných textových polích nebo v textu propojeném s tvary nebo čarami.

Styly prezentace

V Impressu máme k dispozici čtyři kategorie stylů prezentací, které nám při tvorbě prezentací a rozvržení snímků pomáhají.

Poznámka

Stejně jako styly nadpisů ve Writeru jsou i styly Osnova1-9 v Impressu hierarchicky propojeny. Když například změníme některou vlastnost stylu Osnova 1, ovlivní změna další úrovně propojených stylů Osnova 2-9.

Výchozí předloha snímku a rozvržení snímků v Impressu používají automaticky rozvržená pole. Styly prezentace lze použít pouze v těchto automaticky rozvržených polích. Příklad textu používajícího tyto styly prezentace je na obrázku 2 na stránce 1.

Poznámka

Jakýkoli text přidaný do snímku pomocí textových nástrojů je automaticky umístěn do standardního textového pole a má styl Výchozí styl kreslení ze Stylů kresby. Další informace o formátování textu najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Styly prezentace nelze vytvářet ani mazat, ale lze je formátovat, upravovat nebo aktualizovat podle našich požadavků. Styl prezentace použitý na objekt nemůžeme změnit jiným stylem prezentace. Například text ve stylu Osnova 2 nemůžeme změnit na styl Osnova 3.

Poznámka

Změna úrovní osnovy se provádí v normálním zobrazení pomocí kláves Tab nebo Shift + Tab nebo alternativně kliknutím na ikony O úroveň výše nebo O úroveň níže na nástrojové liště Osnova. Další informace najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Styly kresby

Styly kresby v Impressu definují vlastnosti grafických objektů (včetně textových objektů), které umístíme na snímek. Do těchto stylů patří vlastnosti čar, oblastí, stínování, průhlednosti, textu, spojnic a kótování.

Pokud například potřebujeme v prezentaci vytvořit organizační diagramy, pravděpodobně budeme chtít, aby všechny objekty měly konzistentní vzhled, třeba styl čáry, typ písma, stín atd. Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout tohoto výsledku s minimálním úsilím, je použít na všechny objekty styl kresby. Hlavní výhodou je, že pokud se rozhodneme změnit, řekněme, barvu pozadí objektů, vše, co musíme udělat, je upravit styl, nikoli každý jednotlivý objekt.

Styly kresby nelze v Impressu odstranit, ale můžeme je formátovat, upravovat a aktualizovat. Také můžeme vytvořit nové nebo vlastní styly, viz „Vlastní styly“ na stránce 1. Vytvořené vlastní styly jsou k dispozici pouze v prezentaci, ve které byly vytvořeny.

Přístup ke stylům

K přístupu nebo úpravě stylů dostupných v Impressu používáme jednu z následujících metod:

Úpravy stylů

Formátování stylů prezentací a stylů kresby můžeme provádět jak v režimu zobrazení Normální, tak v Zobrazení předlohy. Možnosti formátování jsou k dispozici v dialogových oknech každého stylu nebo použijeme nabídku Formát. Další informace o formátování textu a objektů najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu, a v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

Image19

Obrázek 18: Ukázkový dialog pro formátování stylů

Dialog formátu

 1. Vybereme objekt na snímku nebo v předloze snímku, jeho styl je zvýrazněn na kartě Styly v postranní liště.

 2. Jdeme do nabídky Formát > Styly > Upravit styl, otevře se dialog formátování vybraného stylu. Příklad dialogu pro styl Osnova 1 je na obrázku 18.

 3. K nastavení formátu stylu využijeme různé možnosti jednotlivých karet dialogu.

 4. Kliknutím na OK uložíme změny formátování a zavřeme dialog.

Poznámka

Kliknutí na tlačítko Obnovit před kliknutím na OK odstraní všechny změny, které jsme v dialogu úpravy stylu provedli.

Nabídka Formát

 1. Vybereme objekt na snímku nebo v předloze snímku, jeho styl je zvýrazněn na kartě Styly v postranní liště.

 2. Jdeme do nabídky Formát, která otevře vybalovací nabídku s dostupnými možnostmi formátování. V závislosti na vybraném objektu nebudou některé možnosti formátování k dispozici a budou šedé.

 3. Z vybalovací nabídky vybereme volbu formátování. V závislosti na vybrané možnosti se může otevřít nová rozevírací nabídka s dalšími možnostmi formátování nebo se otevře dialogové okno formátování.

Úprava

 1. V postranní liště otevřeme kartu Styly. Viz „Přístup ke stylům“ na stránce 1, kde najdeme více informací.

 2. Klikneme na ikonu Styly prezentace nebo na ikonu Styly kresby v levém horním rohu karty Styly, aby se zobrazily styly prezentace nebo kresby.

 3. Pravým tlačítkem myši klikneme na styl, který hodláme upravit, a z místní nabídky vybereme Upravit, čímž otevřeme dialog formátování vybraného stylu. Příklad dialogu pro styl Osnova 1 je na obrázku 18.

 4. Učiníme potřebné změny na vybraném stylu prezentace nebo kresby pomocí možností dostupných v otevřeném dialogu.

 5. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

Aktualizace

Aktualizace stylu prezentace nebo stylu kresby je podobná jeho úpravě, avšak před ní provedeme úpravu formátu textu nebo vybraného objektu. Aktualizaci stylů lze provádět pouze v režimu zobrazení Normální.

 1. V Normálním zobrazení vybereme na snímku text nebo objekt.

 2. Pomocí různých nástrojů nástrojových lišt Formátování textuČára a výplň upravíme formát vybraného objektu, můžeme to provést i z nabídky Formát.

 3. V postranní liště otevřeme kartu Styly. Viz „Přístup ke stylům“ na stránce 1, kde najdeme více informací.

 4. Seznam stylů otevřeme kliknutím na ikonu Styly prezentace nebo na ikonu Styly kresby v levém horním rohu karty Styly. V něm vidíme zvýrazněný styl vybraného objektu.

 5. Provedené změny formátování vybraného objektu se uloží do stylu, když v pravém horním rohu karty Styly klikneme na ikonu Aktualizovat styl.

Image20

Obrázek 19: Dialog Vytvořit styl

Vlastní styly

V Impressu nemůžeme vytvořit vlastní styly prezentace, můžeme však vytvořit vlastní styly kresby. Tyto vlastní styly kresby máme k dispozici pouze při práci na prezentaci, kterou vytváříme.

 1. Na snímku vytvoříme nebo vybereme objekt, který poslouží k vytvoření nového stylu kresby.

 2. Objekt naformátujeme podle našich představ pomocí voleb dostupných na nástrojových lištách Formátování textuČára a výplň, použít lze i nabídku Formát.

 3. V postranní liště otevřeme kartu Styly. Viz „Přístup ke stylům“ na stránce 1, kde najdeme více informací.

 4. V levém horním rohu karty Styly klikneme na ikonu Styly kresby, aby se zobrazil jejich seznam.

 5. V pravém horním rohu karty Styly klikneme na ikonu Nový styl z výběru, otevře se dialog Vytvořit styl (obrázek 19).

 6. Do textového pole Název stylu vložíme název našeho stylu.

 7. Kliknutím na OK se zavře dialog Vytvořit styl, nový styl je vytvořen a v postranní liště se objeví v seznamu stylů kresby na kartě Styly.

Přímé formátování

Přímé formátování přepisuje jakékoli formátování objektu způsobené použitým stylem. Přímé formátování objektu nemůžeme odstranit použitím stylu. Abychom přímé formátování objektu odstranili, vybereme jej, takže se zobrazí jeho úchytky, a použijeme jeden z následujících způsobů:

Propojené styly

Styly v Impressu podporují dědičnost umožňující propojení stylu s jiným (nadřazeným) stylem, takže styl dědí formátování nastavené v nadřazeném stylu. Toto dědění vytváří rodiny stylů.

Když například chceme mít více útvarů, které se liší barvou, ale jsou jinak identicky formátovány, nejlepší způsob pro postup je definovat jejich styl včetně okrajů, výplně oblasti, písma atd. a z tohoto stylu vytvořit řadu stylů hierarchicky závislých, které se budou lišit pouze v atributu barvy výplně. Budeme-li později potřebovat změnit velikost písma nebo tloušťku ohraničení, stačí to provést v nadřazeném stylu a ostatní styly úpravu zdědí.

Klávesové zkratky přiřazené stylům

LibreOffice obsahuje sadu předdefinovaných klávesových zkratek, které nám při práci s dokumentem umožňují styly rychle používat. Tyto klávesové zkratky můžeme předefinovat nebo si definovat vlastní, jak je popsáno v příloze A, Klávesové zkratky.

Šablony

Šablona je speciální typ prezentace, který používáme jako základ pro vytváření vlastních prezentací. Například můžeme vytvořit šablonu pro obchodní prezentace, takže z ní vycházející naše nové prezentace budou obsahovat logo naší společnosti, název a informace na prvním snímku a zbývající snímky v prezentaci budou obsahovat pouze logo a název společnosti.

Šablony mohou obsahovat vše, co mohou prezentace obsahovat, například text, grafiku, sadu stylů a specifické nastavení uživatele, jako jsou měrné jednotky, jazyk, výchozí tiskárna a přizpůsobení nástrojových lišt i nabídek.

Všechny typy dokumentů vytvořené pomocí LibreOffice jsou založeny na šablonách. Můžeme vytvořit specifickou šablonu pro každý typ dokumentu (textový, sešit, kresbu nebo prezentaci). Pokud při otevření nového dokumentu neurčíme šablonu, použije se výchozí šablona pro tento typ dokumentu. Pokud není určena výchozí šablona, LibreOffice použije pro daný typ dokumentu prázdnou šablonu, která byla nainstalována spolu s LibreOffice. Výchozí šablonu lze změnit, viz „Nastavení výchozí šablony“ na stránce 1, kde najdeme více informací.

Image21

Obrázek 20: Dialog Výběr šablony

Impress se však trochu liší od ostatních komponent LibreOffice v tom, že začíná dialogem Výběr šablony (obrázek 20), pokud jsme se nerozhodli tento dialog v nastavení LibreOffice vypnout. Začínáme-li s tvorbou prezentace a dialog výběru šablon se otevře, nabízí pro začátek výběr z několika šablon prezentací.

Pokud máme při tvorbě nové prezentace vypnut dialog Vyberte šablonu, použije LibreOffice pro prezentaci šablonu výchozí. Pokud jsme definovali vlastní výchozí šablonu, LibreOffice ji při vytváření nové prezentace použije.

Další informace o šablonách a jejich použití najdeme v průvodci Začínáme s LibreOffice.

Šablony dodávané s LibreOffice

Impress přichází se sadou předdefinovaných šablon. Tyto šablony obsahující pouze pozadí a objekty pozadí můžeme použít jako výchozí bod pro tvorbu vlastních prezentací nebo šablon prezentací.

Všechny námi vytvořené šablony se ukládají do složky Moje šablony. Při dalším spuštění LibreOffice se objeví ve spouštěcím okně i v dialogu Vyberte šablonu.

Prezentaci pomocí šablony vytvoříme jednou z následujících metod:

Poznámka

V dialogu Vyberte šablonu můžeme filtrovat podle typu dokumentu a podle kategorií dokumentů zobrazivších se ve vybalovacích seznamech filtrů, jež se nacházejí se v horní části dialogu. Nastavení filtrů snižuje počet zobrazených šablon, z nichž vybíráme.

Šablony z jiných zdrojů

Šablony pro LibreOffice je možné stáhnout z mnoha zdrojů včetně oficiálního úložiště šablon na http://templates.libreoffice.org/ a nainstalovat je na počítač. Na jiných webových stránkách najdeme kolekce šablon vytvořených v otevřeném formátu (přípona souboru .OTP), který Impress používá jako formát výchozí.

Při dalším spuštění LibreOffice se všechny importované šablony objeví ve spouštěcím okně a v dialogu Vyberte šablonu.

Některé z těchto šablon jsou zdarma, jiné musíme koupit. Proto je vhodné si prohlédnout popis rozšíření, kde se dozvíme, pod jakou licencí jsou šířeny, zda jsou placené a jaká je cena. Informace o importu jednotlivých šablon nalezneme v části „Import šablon“ na stránce 1.

Tvorba šablon

Šablonu vytvoříme a uložíme do složky šablon následujícím způsobem:

 1. Otevřeme prezentaci, kterou pro šablonu použijeme, nebo otevřeme šablonu, která nám poslouží jako základ pro vytvářenou šablonu.

Image22

Obrázek 21: Dialogové okno Uložit jako šablonu

 1. Do prezentace přidáme styly a obsah, který zformátujeme.

 2. Jdeme do nabídky Soubor > Šablony > Uložit jako šablonu, která otevře dialog Uložit jako šablonu (obrázek 21).

 3. Do pole Název šablony vložíme název nové šablony.

 4. Vybereme složku, do které šablonu uložíme.

 5. V případě potřeby vybereme možnost Nastavit jako výchozí, abychom při příštím otevření LibreOffice šablonu nemuseli vybírat. Více informací o výchozí šabloně najdeme v části „Nastavení výchozí šablony“ na stránce 1.

 6. Kliknutím na Uložit šablonu uložíme a zavřeme dialog Uložit jako šablonu. Při příštím spuštění LibreOffice se naše šablony objeví ve spouštěcím okně a v dialogu Vyberte šablonu.

Nastavení výchozí šablony

Vytváříme-li novou prezentaci a šablonu nevybereme, vytvoří LibreOffice prezentaci z výchozí šablony Impressu. Obvykle se jedná o prázdnou šablonu. Jako výchozí šablonu můžeme nastavit kteroukoliv šablonu, dokonce i tu, kterou jsme vytvořili. Šablona by měla být umístěna ve složce zobrazené v dialogu Uložit jako šablonu, aby ji LibreOffice mohl najít. Budeme-li chtít, můžeme se později vrátit k původní výchozí šabloně LibreOffice.

Změna výchozí šablony

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Zvolíme šablonu, kterou chceme použít jako výchozí pro prezentace LibreOffice.

 2. Klepneme pravým tlačítkem na vybranou šablonu a v místní nabídce volíme Nastavit jako výchozí.

 3. Po kliknutí na Otevřít se otevře nová prezentace vycházející z nové výchozí šablony nastavené v LibreOffice. Až příště vytvoříme novou prezentaci a nevybereme šablonu, vytvoří se prezentace pomocí nové výchozí šablony.

Obnovení výchozí šablony

Obnovení původní výchozí šablony prezentací:

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. V levém dolním rohu klikneme na ikonu Nastavení a z místní nabídky vybereme Obnovit výchozí šablonu > Prezentace. Když při příští tvorbě nové prezentace nevybereme šablonu, bude prezentace založena na původní výchozí šabloně prezentací.

Úpravy šablon

V šablonách můžeme upravovat obsah i styly a opět je aplikovat na prezentace na této šabloně založené.

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Alternativně klikneme na položku Šablony v úvodním okně LibreOffice, pak na malý vybalovací trojúhelníček▼ a v místní nabídce zvolíme Šablony prezentace.

 2. Pravým tlačítkem myši klikneme na šablonu, kterou chceme upravit, v místní nabídce volíme Upravit a šablona se v Impressu otevře.

 3. V otevřené šabloně upravíme styly, texty a objekty.

 4. Pak jdeme do nabídky Soubor > Uložit nebo pomocí klávesové kombinace Ctrl + S provedené změny uložíme.

 5. Šablonu zavřeme nebo ji použijeme pro vytvoření prezentace.

Poznámka

Jakoukoli prezentaci vytvořenou ze šablony před úpravou lze po její úpravě aktualizovat, aby se úprava nastavení šablony projevila při příštím otevření prezentace. Otevře se dialog s dotazem, zda chceme použít aktualizované styly nebo zachovat styly staré. Zvolíme-li zachování starých stylů, bude je prezentace nadále používat.

Správa šablon

LibreOffice může používat pouze ty šablony, které jsou ve složkách šablon (kategorií) LibreOffice. Pro uspořádání šablon LibreOffice můžeme vytvořit nové složky nebo kategorie. Například vytvoříme samostatné kategorie šablon pro různé projekty nebo klienty. Šablony je možné také importovat a exportovat.

Tip

Umístění složek šablon LibreOffice se liší podle operačního systému našeho počítače. Abychom ho zjistili, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty.

Vytváření kategorií šablon

Chceme-li vytvořit kategorii pro šablony:

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Pravým tlačítkem klikneme na ikonu Nastavení a z místní nabídky zvolíme Nová kategorie.

 2. Vložíme název kategorie do otevřevšího se pole Zadejte název kategorie (obrázek 22).

 3. Novou kategorii uložíme kliknutím na OK, objeví se ve vybalovacím seznamu filtru kategorií v horní části dialogu Vyberte šablonu.

Mazání kategorií šablon

Nelze odstranit kategorie šablon dodané s LibreOffice nebo nainstalované pomocí Správce rozšíření. Smazat můžeme pouze ty kategorie, které jsme vytvořili.

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Pravým tlačítkem myši klikneme na ikonu Nastavení, z místní nabídky vybereme Smazat kategorii a otevře se dialog Smazat kategorii (obrázek Chyba: zdroj odkazu nenalezen).

 2. Vybereme kategorii, kterou chceme smazat.

 3. Smazání kategorie potvrdíme kliknutím na OK.

Image23

Obrázek 22: Vytvoření nové kategorie

Obrázek1

Image25

Obrázek 23: Výběr kategorií šablon

Přesun šablon

Abychom přesunuli šablonu z jedné kategorie do druhé:

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Vybereme šablonu, kterou chceme přesunout a klikneme na tlačítko Přesunout.

 2. Vybereme kategorii ze zobrazeného seznamu nebo zvolíme nebo vytvořte novou kategorii v dialogu Vyberte kategorii (obrázek 23).

 3. Kliknutí na OK přesune šablonu do její nové kategorie a zavře dialog Vyberte kategorii.

Mazání šablon

Nelze odstranit šablony dodané s LibreOffice nebo nainstalované pomocí Správce rozšíření. Můžeme odstranit pouze šablony, které máme vytvořené nebo importované.

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Pravým tlačítkem klikneme na šablonu, kterou zamýšlíme vymazat, a z místní nabídky vybereme Smazat.

 2. Smazání potvrdíme kliknutím na Ano.

Import šablon

Je-li šablona, kterou chceme použít, na jiném místě v počítači, musíme ji importovat do složky šablon LibreOffice, aby ji program rozpoznal.

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Kliknutím na ikonu Importovat otevřeme dialog Vyberte kategorii (obrázek 23).

 2. Vybereme kategorii ze zobrazeného seznamu nebo zvolíme nebo vytvořte novou kategorii v dialogu Vyberte kategorii (obrázek 23).

 3. V otevřeném okně prohlížeče souborů přejdeme do složky se šablonou, kterou chceme importovat.

 4. Vybereme šablonu a klikneme na Otevřít. Okno pro výběr souboru se zavře a zvolená šablona se zobrazí ve vybrané kategorii.

Export šablon

 1. Otevřeme dialog Vyberte šablonu (obrázek 20 na stránce 1) jedním z následujících způsobů:

 1. Vybereme šablonu, kterou chceme exportovat.

 2. Klikneme na ikonu Exportovat, otevře se okno prohlížeče souborů.

 3. Přejdeme do složky, z níž chceme exportovat šablonu, a klikneme na Vybrat. Šablona se exportuje a okno prohlížeče souborů se zavře.

Obsah