Image1

Impress Guide

Kapitola 4
Přidávání a formátování obrázků

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předchozích vydání.

Peter Schofield

Michele Zarri

Jean Hollis Weber

T. Elliot Turner

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v lednu 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

V prezentacích používáme obrázky často, protože mohou rychleji než psané slovo sdělit velké množství informací. Profesionálnější vzhled můžeme dát prezentaci například přidáním loga společnosti. V Impressu můžeme vytvořit prezentaci složenou jen z obrázků, například složenou jen ze snímků z dovolené určenou pro posezení s přáteli.

Vkládání obrázků

Tato část popisuje několik způsobů, jak do prezentace vložit obrázek z externího zdroje. Jakmile obrázek vložíme, můžeme jej formátovat.

Obrazové soubory

Vkládání obrazových souborů

Vložení obrázku ze souboru je rychlé, snadné a obrázek po vložení do snímku můžeme formátovat mnoha způsoby.

 1. Vložíme nový snímek nebo vybereme snímek v prezentaci. Další informace najdeme v kapitole 1, Představujeme Impress.

 2. V případě potřeby vybereme rozvržení snímku. Další informace najdeme v kapitole 1, Představujeme Impress.

 3. Jdeme do nabídky Vložit > Obrázek, která otevře dialog Vložit obrázek (obrázek 1).

 4. Přejdeme do složky obsahující požadovaný obrázek a vybereme jeho soubor. Název souboru se zobrazí v poli Název:. LibreOffice rozpoznává velké množství obrazových formátů.

 5. V případě potřeby vybereme zaškrtnutím Náhled a miniatura vybraného obrázku se zobrazí v podokně náhledu napravo od prohlížeče souborů.

Image2

Obrázek 1: Okno Vložit soubor

 1. Kliknutím na Otevřít umístíme obrázek do středu vybraného snímku. Okno prohlížeče souborů se zavře a obrázek je zobrazen ve středu snímku s aktivními úchytkami na jeho obvodu.

 2. Obrázek zformátujeme podle našich představ. Více informací najdeme v textu „Formátování obrázků“ na stránce 1.

Propojení obrazových souborů

Prohlížeč Vložit obrázek (obrázek 1) má volbu Vložit jako odkaz. Ta nám umožňuje vložit odkaz na soubor s obrázkem namísto vložení obrazového souboru do prezentace. Je však vhodnější obrázky vložit, aby bylo možné prezentaci zkopírovat na jiné počítače. Někdy má smysl spíše propojit soubor obrázku než jej vložit, a důvody pro propojení mohou být následující:

Vkládání naskenovaných obrázků

Vložení obrázku ze skeneru je obvykle jednoduchý proces, je-li splněno několik podmínek:

Následující postup skenování je pouze příkladem, který ukazuje, jak vložit obrázek ze skeneru. Skutečný postup závisí na operačním systému počítače, typu použitého skeneru a nainstalovaném ovladači skeneru.

 1. Obrázek vložíme do skeneru, zkontrolujeme, zda je zapnutý.

 2. Jdeme do nabídky Vložit > Multimédia > Skenovat > Vybrat zdroj, otevře se dialog skeneru. Pokud jsme už dříve skenovali, otevřeme dialog skeneru z nabídky Vložit > Multimédia > Skenovat > Dotaz.

 3. Máme-li k počítači připojeno více skenerů, vybereme jej v nabídce Vybrat zdroj nebo Použité zařízení.

 4. Je-li dostupné, klikneme na tlačítko Vytvořit náhled nebo Náhled a v dialogu se zobrazí náhled skenovaného obrázku.

 5. V případě potřeby skenovaný obrázek ořízneme a upravíme předvolby skenování.

 6. Kliknutím na tlačítko Skenovat zahájíme skenování. Impress poté umístí naskenovaný obrázek do středu vybraného snímku.

 7. Obrázek zformátujeme podle našich představ. Více informací najdeme v textu „Formátování obrázků“ na stránce 1.

Image3

Obrázek 2: Karta Galerie v postranní liště

Vkládání obrázků z galerie

Karta Galerie postranní lišty obsahuje kolekce obrázků, které můžeme použít v prezentaci. Do Galerie můžeme také přidat své vlastní obrázky, je základním nástrojem pro rychlé a konzistentní vytváření prezentací. Galerie je k dispozici ve všech aplikacích LibreOffice. Další informace o galerii najdeme v průvodci Začínáme s LibreOffice.

 1. Kartu Galerie zobrazíme v postranní liště (obrázek 2) jedním z následujících způsobů:

 1. Z dostupných motivů jeden vybereme a jeho obrázky se zobrazí níže.

 2. Projdeme dostupné obrázky a vybereme ten, který chceme použít.

 3. Na obrázek klikneme a přetáhneme jej na snímek. Po uvolnění tlačítka myši je obrázek vložen do snímku.

 4. Obrázek zformátujeme podle našich představ. Více informací najdeme v textu „Formátování obrázků“ na stránce 1.

Správa motivů galerie

Obrázky jsou v galerii seskupeny podle motivů, jako Šipky, Odrážky, Diagramy atd., tyto motivy jsou uvedeny v seznamu v horní části karty Galerie (obrázek 2). Kliknutím na motiv se jeho obrázky zobrazí v kartě Galerie.

Výchozí motivy v Galerii jsou jen pro čtení. K těmto motivům nelze ani přidávat ani mazat žádné obrázky. Výchozí motivy snadno poznáme, protože po kliknutí pravým tlačítkem myši se v kontextové nabídce zobrazí jediná položka Vlastnosti.

Všechny námi vytvořené motivy můžeme upravovat a přidávat či mazat v nich naše obrázky. Rovněž můžeme vytvořit nové motivy, do nichž můžeme obrázky přidávat či přidané mazat.

Image4

Obrázek 3: Dialog Vlastnosti motivu Nový motiv - karta Obecné

Vytváření nových motivů

 1. Kartu Galerie v postranní liště otevřeme (obrázek 2 na stránce 1) jednou z následujících metod:

 1. Klikneme na tlačítko Nový..., otevře se dialog Vlastnosti motivu Nový motiv (obrázek 3).

 2. Přejdeme na kartu Obecné, kde vložíme název motivu do textového pole.

 3. Kliknutím na OK uložíme náš nový motiv a dialog zavřeme. V seznamu motivů na kartě Galerie už je také nový motiv.

Přidávání obrázků do motivů

Obrázky můžeme přidávat do motivů, které jsme vytvořili.

 1. Pravým tlačítkem klikneme na název námi vytvořeného motivu a z kontextové nabídky vybereme Vlastnosti, aby se otevřel stejnojmenný dialog našeho motivu.

 2. Přejdeme na kartu Soubory (obrázek 4).

 3. Vpravo klikneme na tlačítko Najít soubory..., otevře se dialog Vyberte cestu.

 4. Přejdeme do složky s obrázky, které chceme použít.

 5. Klikneme na Přidat vše, abychom vybrali všechny soubory a dialog se zavře. Seznam souborů obsažených ve složce se nyní zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti nového motivu (obrázek 4).

 6. Vybereme-li Náhled, zobrazí se v poli náhledu vybraný obrázek.

 7. Vybereme soubory, které chceme mít v novém motivu a klikneme na Přidat. Přidané soubory zmizí ze seznamu a objeví se v Galerii.

 8. Chceme-li přidat všechny soubory, klikneme na Přidat vše. Všechny soubory ze seznamu zmizí a obrázky budou v Galerii.

 9. Jsme-li hotovi, klikneme na OK a dialog Vlastnosti motivu se zavře.

Poznámka

Název dialogového okna Vlastnosti nového motivu se změní tak, aby obsahoval název našeho nového motivu v Galerii, jak je znázorněno na obrázcích 3 a 4.

Image5

Obrázek 4: Dialog Vlastnosti nového motivu - karta Soubory

Mazání obrázků v motivech

Odstranit můžeme pouze obrázky z motivů, které jsme vytvořili.

 1. Otevřeme kartu Galerie a vybereme námi vytvořený motiv.

 2. V Galerii klikneme pravým tlačítkem na obrázek, který chceme odstranit.

 3. Z kontextové nabídky vybereme Smazat.

 4. V potvrzovacím dotazu smazání potvrdíme kliknutím na Ano.

Poznámka

Obrázky jsou odkazované soubory a z Galerie se odstraňují pouze odkazy. Původní obrazové soubory se nesmažou.

Aktualizace motivů

Všechny obrázky v Galerii jsou odkazy na soubory. Doporučujeme vytvořený motiv aktualizovat, abychom se ujistili, že jsou všechny soubory stále k dispozici.

 1. Kartu Galerie v postranní liště (obrázek 2 na straně 1) otevřeme jedním ze způsobů:

 1. Pravým tlačítkem klikneme na námi vytvořený motiv obsahující aspoň jeden obrazový soubor.

 2. Z kontextové nabídky vybereme Aktualizace.

Formátování obrázků

Přesun obrázků

Další informace o přesunu obrázků najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

 1. Kliknutím na obrázek jej vybereme a zobrazíme úchytky.

 2. Kurzor přesuneme nad obrys, kde změní tvar. Vzhled kurzoru závisí na operačním systému počítače, může být šipka do čtyř směrů nebo ruka.

 3. Klikneme a obrázek přetáhneme na požadované místo.

 4. Uvolníme levé tlačítko myši.

Škálování obrázků

Další informace o změně velikosti obrázků najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

 1. Kliknutím na obrázek jej vybereme a zobrazíme úchytky.

 2. Umístíme kurzor nad některou z úchytek. Kurzor změní tvar a naznačuje možný směr změny velikosti obrázku.

 3. Kliknutím a tažením za úchytku změníme velikost obrázku.

 4. Uvolníme levé tlačítko myši.

Poznámka

Rohovými úchytkami měníme současně výšku i šířku grafického objektu. Úchytky ve středu horní a dolní strany mění výšku objektu. Úchytky ve středu levé a pravé strany mění šířku objektu.

Poznámka

Poměr stran objektu zachováme, když před kliknutím na úchytku a tažením stiskneme klávesu Shift. Tlačítko myši musíme uvolnit dříve, než pustíme klávesu Shift.

Tip

Změna velikosti rastrového obrázku (bitmapy) ovlivní rozlišení obrázku a poněkud ho rozmaže. Doporučujeme škálovat obrázky v editorech rastrové grafiky a upravené je vložit do prezentace. LibreOffice vřele doporučuje Gimp (http://www.gimp.org/).

Otočení, zkosení nebo zešikmení obrázků

Další informace o otáčení, zešikmení nebo zkosení obrázku najdeme v kapitole 6, Formátování grafických objektů.

 1. Kliknutím na obrázek jej vybereme a zobrazíme úchytky.

 2. Na nástrojové liště Kresba klikneme na ikonu Otočit (obrázek 5) a úchytky obrázku změní tvar a barvu (obrázek 6). Barva a nový tvar úchytek závisí na operačním systému počítače a jeho nastavení.

Alternativně klikneme znovu do vybraného obrázku, aby úchytky změnily barvu a tvar.

Image6

Obrázek 5: Nástrojová lišta Kresba

Image7

Obrázek 6: Otočení obrázku

 1. Úchytka ve středu obrázku je středem otáčení obrázku. V případě potřeby na ni klikneme a táhneme do jiného místa (i mimo obrázek), čímž změníme způsob otočení obrázku.

 2. Na úchytky obrázku klikneme a táhneme směrem, ve kterém chceme obrázek buď otočit, zkosit nebo zešikmit:

 1. Jsme-li s úpravou spokojeni, uvolníme tlačítko myši.

Poznámka

Stiskem klávesy Shift omezíme úhly otočení, zkosení a zešikmení na násobky 15 stupňů. Tlačítko myši musíme uvolnit dříve, než pustíme klávesu Shift.

Filtry obrázků

Nástrojová lišta Filtry obrázků

Když vybereme obrázek, máme přístup k nástrojům lišty Filtr obrázku (obrázek 7), kterými obrázek můžeme upravit. Nástrojovou lištu Filtr obrázku otevřeme:

 1. Vybereme na snímku obrázek.

 2. Jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Obrázek, abychom nástrojovou lištu Obrázek otevřeli (obrázek 8). Lišta se zobrazí, máme-li vybrán obrázek.

 3. Klikneme na ikonu Filtr, otevře se nástrojová lišta Filtr obrázku (obrázek 7). I tato lišta se zobrazí, máme-li vybrán obrázek.

Image9

Obrázek 7: Nástrojová lišta Filtr obrázku

Image8

Obrázek 8: Nástrojová lišta Obrázek

 1. Vybereme-li filtr, je okamžitě na obrázku použit. Více informací o filtrech najdeme v textu „Filtry obrázku“ na stránce 1.

Volit filtry můžeme i v nabídce Formát > Obrázek > Filtr. Takto filtr aplikujeme s jeho výchozím nastavením.

 1. Kliknutím mimo obrázek zrušíme jeho výběr, prezentaci uložíme i s provedenými úpravami.

Filtry obrázku

Účinek každého obrazového filtru je popsán níže. Nejlepší způsob, jak zjistit účinek filtru na obrázek, je vyzkoušet ho. Více informací o obrazových filtrech a příklady jejich efektů najdeme v příručce Draw Guide.

Změna režimu obrázku

Vybalovací seznam Režim obrázku na nástrojové liště Obrázek (obrázek 8 na straně 1) používáme ke změně režimu vybraného obrázku. Volby režimu obrázku jsou následující:

Nastavení barev

Po výběru obrázku otevřeme nástrojovou lištu Barva (obrázek 9) jednou z následujících metod:

Z nástrojové lišty Barva můžeme upravit hodnoty barevných složek v celém obrázku (červená, zelená, modrá) a také jas, kontrast a gamu obrázku. Zvýšení hodnoty gama obrázku způsobí, že bude lépe použitelný pro pozadí nebo jako vodoznak, neboť nebude snižovat čitelnost tmavého textu.

Náhrada barev

Dialog Náhrada barev (obrázek 10) dovoluje nahradit nebo změnit barvu vložených obrázků za barvu jinou nebo barvu nastavit jako průhlednou. Vložený obrázek musí být bitmapový (například BMP, GIF, JPG nebo PNG) nebo metasoubor (například WMF).

Najednou lze vyměnit až čtyři barvy. Funkce Náhrada barev působí na celý obrázek a pro úpravy nelze vybrat jen část obrázku.

Image10

Obrázek 9: Nástrojová lišta Barva

Image12

Obrázek 10: Dialog Náhrada barev

Barvy dostupné ve vybalovacím seznamu Nahradit za jsou všechny z palet, které jsou součástí instalace LibreOffice. Máme-li definovány vlastní barvy, budou k dispozici ve vlastní paletě. Další informace o vytváření vlastních barev najdeme v průvodci Draw Guide.

 Poznámka

Nástroj Náhrada barev lze použít jen na vložené obrázky. Pokusíme-li se aplikovat nástroj na propojený obrázek, dostaneme chybovou zprávu „Tento obrázek je propojen s dokumentem. Chcete odpojit obrázek, abyste jej mohli upravit?

Náhrada barev

Postup náhrady barvy vloženého obrázku:

 1. Dříve než nástroj náhrady barev použijeme, vybereme vložený obrázek.

 2. Jdeme do nabídky Nástroje > Náhrada barev, v níž otevřeme dialog Náhrada barev (obrázek 10).

 3. Kliknutím na Kapátko v horní části dialogu aktivujeme režim výběru barvy.

 4. Kurzorem najedeme na barvu, kterou chceme ve vybraném obrázku nahradit a klikneme na ni. Označí se zaškrtávací políčko a vybraná barva se objeví v poli Původní barva.

 5. V případě potřeby vybereme ve vybraném obrázku další tři barvy. Lze vybrat maximálně čtyři barvy.

 6. Do pole Tolerance zadáme hodnotu odchylky, se kterou nástroj pracuje. Ve výchozím nastavení je tolerance 10 %.

 7. Z vybalovacího seznamu dostupných palet vybereme barvu do pole Nahradit za. Ve výchozím nastavení je zadáno Průhledné.

 8. Po výběru až čtyř barev pro náhradu klikneme na tlačítko Nahradit, aby došlo k náhradě barev vybraného obrázku.

 9. Neexistuje náhled efektu. Pokud výsledek není takový, jaký jsme očekávali, jdeme do nabídky Upravit > Zpět a náhradu barev opakujeme.

Poznámka

Nástrojem Náhrada barev nahradíme všechny výskyty Původní barvy, kterou jsme v obrázku vybrali.

Poznámka

Výchozí hodnota Průhledné v poli Nahradit za odstraní z obrázku vybranou barvu a na jejím místě vytvoří průhlednou oblast.

Náhrada průhledných oblastí

Ve vloženém obrázku můžeme průhledné oblasti nahradit barvou.

 1. Dříve než nástroj náhrady barev použijeme, vybereme vložený obrázek.

 2. Jdeme do nabídky Nástroje > Náhrada barev, v níž otevřeme dialog Náhrada barev (obrázek 10).

 3. V dolní části dialogu Náhrada barvy vybereme Průhlednost.

 4. Z dostupných palet vybereme barvu, která nahradí Průhlednost.

 5. Kliknutím na tlačítko Nahradit nahradíme průhledné oblasti vybranou barvou.

 6. Neexistuje náhled efektu. Pokud výsledek nesplnil naše očekávání, jdeme do nabídky Upravit > Zpět a opakujeme náhradu průhlednosti.

Parametr tolerance

Parametrem Tolerance nastavujeme, kolik barev podobných zdrojové barvě bude nahrazeno jinou barvou.

Průhlednost obrázku

Průhlednost 0 % znamená, že obrázek je zcela neprůhledný, hodnota 100 % znamená plně průhledný obrázek. Podobně jako s hodnotou gamy obrázku, i rostoucí průhlednost obrázku jej činí vhodným pro umístění do pozadí, neboť text, který jej překrývá, se snadněji čte.

Na nástrojové liště Obrázek klikneme na ikonu Průhlednost a v poli nastavíme požadovanou hodnotu upravující průhlednost obrázku.

Úprava nastavení stínu

Vybereme obrázek, na nástrojové liště Obrázek klikneme na Stín, abychom jej obrázku přidali. Aplikovaný stín má nastavení z karty Stín dialogu Oblast (obrázek 11).

Pokud už obrázek stín má, kliknutí na ikonu Stín jej odstraní.

Nastavení stínu provedeme následujícím postupem.

 1. Jdeme do nabídky Formát > Objekt a tvar > Oblast, v níž otevřeme dialog Oblast.

 2. Kliknutím na ouško Stín (obrázek 11) přejdeme na kartu Stín.

Image11

Obrázek 11: Dialog Oblast - karta Stín

 1. Vybereme jednu z osmi možností určujících směr vrženého stínu.

 2. Z dostupných palet vybereme Barvu stínu.

 3. Zadáme Vzdálenost, do které se stín od obrázku šíří.

 4. Průhlednost stínu zadáme v procentech od 0 % (neprůhledný) do 100 % (úplně průhledný).

V poli náhledu vidíme, jak bude s naším nastavením stín obrázku vypadat.

Ořezání obrázků

V Impressu můžeme obrázek ořezat buď myší nebo v dialogu. Oříznutí myší je snazší, dialog poskytuje přesnější ovládání nástroje.

Oříznutí myší

 1. Vybereme obrázek.

 2. Jedním z následujících způsobů přepneme obrázek do režimu ořezání, v němž se kolem obrázku objeví ořezové značky (obrázek 12):

 1. Kurzor umístíme nad některou z ořezových značek a kurzor změní tvar. Klikneme a tažením značky obrázek ořezáváme.

 1. Režim ořezání ukončíme kliknutím mimo obrázek.

Image19

Obrázek 12: Ořezání obrázku pomocí myši

Poznámka

Abychom při ořezání obrázku rohovými značkami zachovali poměr jeho stran, stiskneme klávesu Shift, pak na značku klikneme a tažením obrázek ořezáváme. Tlačítko myši uvolníme dříve, než uvolníme klávesu Shift.

Dialog Ořezání

 1. Vybereme obrázek.

 2. Jdeme do nabídky Formát > Obrázek > Dialogové okno Oříznout, čímž otevřeme dialog Oříznout (obrázek 13).

 3. Obrázek ořízneme pomocí voleb otevřeného dialogu. V dialogu vidíme náhled vybraného obrázku a výsledek ořezání.

 4. Chceme-li se vrátit zpět k původní velikosti obrázku, klikneme na tlačítko Původní velikost pod náhledem.

 5. Klepnutím na OK uložíme nové nastavení a okno zavřeme.

Dialog Oříznout má následující možnosti:

Image13

Obrázek 13: Dialog Oříznout

Image21

Obrázek 14: Příklad oříznutí se zachováním měřítka

Image22

Obrázek 15: Příklad oříznutí se zachováním velikosti obrázku

Odstranění obrázků

 1. Kliknutím na obrázek jej vybereme, zobrazí se jeho úchytky.

 2. Stiskneme klávesu Delete.

Vytváření obrázkových map

Obrázková mapa definuje oblasti obrázku (nazývané hotspoty, aktivní oblasti) spojené s URL (webovou adresou nebo souborem v počítači). Aktivní oblasti jsou grafické ekvivalenty hypertextových odkazů. Kliknutím na aktivní oblast v Impressu otevřeme odkazovanou stránku v příslušném programu (například ve výchozím prohlížeči HTML stránek; v LibreOffice Writeru .ODT soubory; v PDF prohlížeči PDF soubory).

Aktivní oblasti mohou mít různý tvar, např. pravoúhelníky, elipsy a mnohoúhelníky, v jednom obrázku jich může být víc. Kliknutím na aktivní oblast se URL otevře podle specifikace v okně prohlížeče nebo v rámci. Také můžeme zadat text, který se zobrazuje, přejedeme-li kurzorem nad aktivní oblastí.

Image14

Obrázek 16: Dialog Obrázková mapa

Dialog Obrázková mapa (obrázek 16) slouží k vytvoření a úpravám aktivních oblastí:

 1. Vybereme na snímku obrázek.

 2. Jdeme do nabídky Nástroje > Obrázková mapa, otevře se dialog Obrázková mapa. Hlavní část dialogu zobrazuje vybraný obrázek, v němž budou definovány aktivní oblasti.

 3. Pomocí nástrojů v horní části dialogu a polí definujeme aktivní oblasti a jejich odkazy.

 4. Kliknutím na ikonu Použít nastavení aplikujeme.

 5. Jsme-li hotovi, klikneme na Uložit uložíme obrázkovou mapu do souboru. Otevře se prohlížeč souborů, v němž přejdeme do složky, v níž chceme obrázkovou mapu uložit.

 6. Kliknutím na Zavřít dialog zavřeme.

Nástroje v dialogovém okně Obrázková mapa jsou následující:

Tip

Hodnota _self pro cílový snímek bude fungovat ve velké většině případů. Nedoporučuje se používat ostatní hodnoty, pokud to není nezbytně nutné.

Obsah