Image1

Impress Guide

Kapitola 7
OLE, tabulky, grafy a další objekty

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předchozích vydání.

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v únoru 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Objekty OLE

Propojování a vkládání objektů (OLE) je softwarová technologie, která umožňuje s prezentací Impress propojit a vkládat do ní následující typy souborů.

Hlavní výhodou použití objektů OLE je to, že objekty je možné rychle a snadno upravit pomocí nástrojů softwaru použitého k vytvoření objektu. Všechny tyto typy souborů lze vytvořit pomocí LibreOffice a objekty OLE lze vytvořit z nového nebo z existujícího souboru.

Vkládání nových objektů OLE

Když do prezentace vložíte nový objekt OLE, je k dispozici pouze v prezentaci a lze jej upravovat pouze pomocí aplikace Impress.

 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit objekt OLE.

 2. Dialogové okno Vložit objekt OLE (obrázek 1) otevřeme z hlavní nabídky volbou Vložit > Objekt > objekt OLE.

 3. Vybereme Vytvořit nový a poté zvolíme typ objektu OLE, který chceme vytvořit.

 4. Klepneme na OK a nový objekt OLE se vloží do středu snímku v režimu úprav. Zobrazené nástrojové lišty se změní a nabídnou nám nástroje potřebné k vytvoření nového objektu OLE.

Poznámka

Počítače se systémem Windows nabízejí v seznamu Typ objektu navíc možnost Další objekty. Kliknutím na Další objekty otevřeme dialogové okno Vložit objekt (obrázek 2), který nám umožní vytvořit objekt OLE pomocí jiného softwaru kompatibilního s OLE a LibreOffice. Tato možnost je k dispozici pro nové objekty OLE a objekty OLE ze souboru.

Image2

Obrázek 1: Dialogové okno Vložit objekt OLE pro nové objekty

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Vložit objekt pro OS Windows

Image4

Obrázek 3: Dialogové okno Vložit objekt OLE ze souboru

Vkládání objektů OLE ze souborů

Chceme-li do prezentace vložit soubor jako objekt OLE:

 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit objekt OLE.

 2. Dialogové okno Vložit objekt OLE (obrázek 1) otevřeme z hlavní nabídky volbou Vložit > Objekt > objekt OLE.

 3. Zvolíme Vytvořit ze souboru, dialogové okno se změní a umožní nám vyhledat soubor (obrázek 3).

 4. Klepnutím na tlačítko Hledat otevřeme dialogové okno pro otevření souboru.

 5. Vyhledáme požadovaný soubor a klikneme na Otevřít. Název vybraného souboru se objeví textovém poli Název souboru:.

 6. Objekt OLE v režimu úprav vložíme do středu snímku jedním z následujících způsobů:

Poznámka

Když do snímku vložíme jako objekt OLE existující soubor, ve výchozím nastavení se tam vloží jako kopie: žádné změny, které později provedeme v původním souboru, se v kopii souboru vložené do prezentace neprojeví. Ani změny provedené v kopii souboru vložené do prezentace neovlivní soubor původní. Pokud chceme, aby se změny provedené v původním souboru nebo v souboru vloženém do prezentace objevily v obou verzích, musíme po vložení propojit původní soubor s prezentací.

Editace objektů OLE

Úprava objektu OLE po jeho vytvoření nebo vložení ze souboru:

 1. Poklepáním na objekt OLE jej otevřeme v režimu úprav. Nástrojové lišty aplikace Impress se změní a nabídnou nástroje potřebné k úpravám objektu OLE.

 2. Po dokončení úprav objektu OLE opustíme režim úprav klepnutím kamkoli mimo objekt.

 3. Prezentaci uložíme. Uloží se také všechny změny provedené v objektu OLE.

Změna velikosti a přesunutí objektů OLE

Změnu velikosti a přesunutí objektů OLE provedeme stejným způsobem jako změnu velikosti a přesunutí grafických objektů v aplikaci Impress. Další informace najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Poznámka

Při změně velikosti nebo přesunu tabulky na snímku budeme ignorovat vodorovné a svislé posuvníky a první řádek a první sloupec. První řádek a první sloupec jsou snadno rozpoznatelné, protože mají světlé pozadí. Používají se pouze pro účely úpravy tabulek a nebudou zahrnuty do tabulky, která se na snímku zobrazí jako objekt OLE.

Poznámka

Když tabulku vloženou jako objekt OLE upravujeme, nebudeme používat dvojité kliknutí. Dvojitým kliknutím se otevře režim úprav objektů OLE pro tabulky.

Sešity

Chceme-li do snímku Impress zahrnout tabulku, můžeme buď vložit existující soubor tabulky, nebo vložit novou tabulku jako objekt OLE (více informací v části „Objekty OLE“ na stránce 1 ). Další informace o tabulkách najdeme v části Průvodce programem CalcZačínáme s LibreOffice.

Tabulka vložená do aplikace Impress má téměř stejnou funkčnost jako tabulky programu Calc. Impress je schopen používat funkce Calc k provádění výpočtů a analýzy dat. Pokud však plánujeme použít složitá data nebo vzorce, je lepší provést tyto operace nejprve v samostatné tabulce Calc a do programu Impress vložit až tabulku s výsledky.

Možná budeme v pokušení použít tabulky v aplikaci Impress k vytváření tabulek nebo prezentaci dat v tabulkovém formátu. Vložení tabulky do Impressu je však často vhodnější a rychlejší; záleží na tom, o jak složitá data jde. Další informace o vkládání a formátování tabulek najdeme v kapitole 3, Přidávání a formátování textu.

Poznámka

Celá tabulka je vložena do snímku jako objekt OLE. Pokud tabulka obsahuje více listů a požadovaný list není viditelný, poklepeme na tabulku a patřičný list vybereme z řady karet listů ve spodní části. Další informace o úpravách tabulky jako objektu OLE najdeme v části „Editace objektů OLE“ na stránce 1.

Image5

Obrázek 4: Ukázka tabulky OLE v režimu úprav

Image6

Obrázek 5: Panel nástrojů pro formátování tabulky

Úpravy tabulek

Tabulka vložená do snímku má nastavený režim úprav a je připravena k vložení nebo úpravě dat nebo úpravě formátu (obrázek 4). V souvislostí s funkčností tabulek dojde též k následujícím změnám:

Lišta vzorců Calc obsahuje (zleva doprava):

Pohyb mezi buňkami

Ve výchozím nastavení je při otevření vložené tabulky aktivní buňka A1. Chceme-li, aby byla aktivní jiná buňka, můžeme k pohybu po tabulce použít některou z následujících metod:

Poznámka

K pohybu po tabulce lze použít i jiné klávesové zkratky. Víc informací najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Zadávání dat

Zadávání dat do buňky lze provádět pouze tehdy, když je buňka aktivní. Aktivní buňka je snadno identifikovatelná zesíleným a tučnějším ohraničením. Odkaz na buňku nebo souřadnice aktivní buňky se zobrazí na levém konci nástrojové lišty pro úpravy aplikace Calc.

 1. Vybereme buňku, aby byla aktivní, a začneme psát. Zadávaný údaj se zobrazí také v editačním poli nástrojové lišty programu Calc, což usnadňuje čtení dat.

 2. Pomocí různých nástrojů a možností na panelu nabídek můžeme do buňky zadat data, vzorec, funkci, text nebo datum.

 3. Pokud chceme potvrdit zadání dat do buňky, přejdeme kurzorem do jiné buňky. Můžeme též použít klávesu Enter, kombinaci kláves Shift + Enter, klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift + Tab.

Tip

Někdy je užitečné zacházet s čísly jako s textem (například s telefonními čísly) a zabránit aplikaci Impress v odstranění úvodních nul nebo zarovnání doprava v buňce. Chceme-li přinutit Impress, aby s čísly zacházel jako s textem, zadáme před číslo jednoduchou uvozovku (').

Sloučení buněk

 1. Zvýrazníme požadovaný počet buněk, které mají být sloučeny.

 2. Dialogové okno, jehož pomocí zvýrazněné buňky sloučíme, otevřeme jedním z následujících postupů (obrázek 6):.

 1. Vybereme jednu z možností a potvrdíme ji tlačítkem OK. Tím dojde ke sloučení buněk a zavření dialogového okna Sloučit buňky.

Rozdělování buněk

Rozdělovat můžeme jen takové buňky, které vznikly sloučením několika buněk.

 1. Vybereme buňku, která vznikla sloučením několika buněk.

Image10

Obrázek 6: Dialogové okno Sloučit buňky

 1. Sloučenou buňku rozdělíme do samostatných buněk pomocí jedné z následujících metod:

Vkládání buněk, řádků nebo sloupců

 1. Ve vložené tabulce vybereme tolik buněk, řádků nebo sloupců, kolik jich chceme vložit.

 2. Buňky vložíme pomocí jedné z následujících metod:

Vložením buněk se otevře dialogové okno Vložit buňky (obrázek 7). Vybereme jednu z možností vložení a potvrdíme ji tlačítkem OK. Dialogové okno se zavře.

 1. Řádky vložíme pomocí jedné z následujících metod:

 1. Sloupce vložíme pomocí jedné z následujících metod:

Image11

Obrázek 7: Dialogové okno Vložit buňky

Image22

Obrázek 8: Dialogové okno Odstranit buňky

Mazání buněk, řádků nebo sloupců

 1. Ve vložené tabulce vybereme tolik buněk, řádků nebo sloupců, kolik jich chceme smazat.

 2. Buňky odstraníme pomocí jedné z následujících metod:

Při mazání buněk se otevře dialogové okno Smazat buňky (obrázek 8). Vybereme jednu z možností mazání a potvrdíme ji tlačítkem OK. Dialogové okno se zavře.

 1. Řádky odstraníme pomocí jedné z následujících metod:

 1. Sloupce odstraníme pomocí jedné z následujících metod:

Vkládání listů

 1. Dvojitým kliknutím otevřeme vloženou tabulku v režimu úprav.

 2. List vložíme pomocí jedné z následujících metod:

 1. Po dokončení úprav vložené tabulky klikneme kdekoli mimo ohraničení; tím opustíme režim úprav a uložíme změny.

Poznámka

Pokud je ve vložené tabulce více listů, po ukončení režimu úprav se na snímku zobrazí pouze aktivní list.

Image7

Obrázek 9: Dialogové okno Vložit list

Dialog Vložit list

 1. Otevřeme dialogové okno Vložit list.

 2. Vybereme Umístění nového listu v tabulce – Před aktuální list nebo Za aktuální list.

 3. Nový list vložíme následujícím způsobem:

 1. Vybereme Nový list.

 2.  Zvolíme Počet listů, které chceme vložit.

 3. Do textového pole Název zadáme název nového listu. Tato možnost není k dispozici, pokud vkládáme více listů.

 1. List ze souboru vložíme následujícím způsobem:

 1. Vybereme Ze souboru.

 2. Kliknutím na Procházet otevřeme dialogové okno Vložit; v něm najdeme patřičný soubor.

 3. Je-li třeba, zaškrtnutím volby Odkaz vytvoříme odkaz na původní soubor.

 4. Vybereme soubor a klepneme na Otevřít; názvy listů souboru se zobrazí v poli náhledu.

 5. Vybereme list, který chceme vložit.

 1. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a vložíme list do vložené tabulky.

 2. Po dokončení úprav vložené tabulky klikneme kdekoli mimo ohraničení; tím opustíme režim úprav a uložíme změny.

Přejmenování listů

 1. Dvojitým kliknutím otevřeme vloženou tabulku v režimu úprav.

 2. Vybereme list, který chceme přejmenovat.

 3. Pravým tlačítkem klepneme na kartu listu a z místní nabídky vybereme Přejmenovat list. Dialogové okno Přejmenovat list můžeme otevřít také volbou List > Přejmenovat list na panelu nabídek. Dialogové okno Přejmenovat list (obrázek 10).

 4. Do textového pole Název zadáme nový název listu.

 5. Klepnutím na OK se název listu uloží a zavře se dialogové okno.

 6. Po dokončení úprav vložené tabulky klikneme kdekoli mimo ohraničení; tím opustíme režim úprav a uložíme změny.

Přesouvání nebo kopírování listů

 1. Dvojitým kliknutím otevřeme vloženou tabulku v režimu úprav.

 2. Vybereme list, který chceme přesunout nebo zkopírovat.

Image8

Obrázek 10: Dialogové okno Přejmenovat list

Image9

Obrázek 11: Dialogové okno Přesunout/kopírovat list

 1. Pravým tlačítkem klepneme na kartu listu a z místní nabídky vybereme Přesunout nebo kopírovat list. Dialogové okno Přesunout/kopírovat list můžeme otevřít také volbou List > Přesunout nebo kopírovat list na panelu nabídek. Dialogové okno Přesunout/kopírovat list (obrázek 11).

 2. Přesunutí nebo kopírování listu na jiné místo v tabulce OLE ve stejné prezentaci provedeme následovně:

 1. V oblasti Činnost zvolíme Přesunout nebo Kopírovat.

 2. V rozevíracím seznamu Do dokumentu vybereme Umístění. V aplikaci Impress je prezentace pojmenována Bez názvu 1 (aktuální dokument).

 3. Pozici mezi ostatními listy v tabulce vybereme pomocí seznamu Vložit před.

 4. Je-li třeba, do textového pole Nový název zadáme nový název listu.

 5. Klepnutím na OK dojde k přesunutí nebo zkopírování listu a k uzavření dialogového okna.

 1. Přesun nebo zkopírování listu do jiného dokumentu obsahujícího tabulku provedeme následovně:

 1. Ujistíme se, že v cílovém dokumentu je vybrána tabulka.

 2. V oblasti Činnost zvolíme Přesunout nebo Kopírovat.

 3. V rozevíracím seznamu Do dokumentu vybereme Umístění. V aplikaci Impress je dokument pojmenován Bez názvu 1 (aktuální dokument). Pokud je dokumentem tabulka Calc, zobrazí se název souboru tabulky Calc.

 4. Pozici mezi ostatními listy v tabulce vybereme pomocí seznamu Vložit před.

 5. Je-li třeba, do textového pole Nový název zadáme nový název listu.

 6. Klepnutím na OK dojde k přesunutí nebo zkopírování listu a k uzavření dialogového okna.

 1. List ve vložené tabulce můžeme přesunout jinam pomocí myši: klepneme na kartu listu a přetáhneme ji do nového umístění.

 2. Po dokončení úprav vložené tabulky klikneme kdekoli mimo ohraničení; tím opustíme režim úprav a uložíme změny.

Mazání listů

 1. Dvojitým kliknutím otevřeme vloženou tabulku v režimu úprav.

 2. Vybereme list, který chceme odstranit.

 3. Pravým tlačítkem myši klepneme na kartu listu a z místní nabídky zvolíme Smazat list nebo v hlavní nabídce vybereme List > Smazat list.

 4. Smazání listu potvrdíme klepnutím na tlačítko Ano.

 5. Po dokončení úprav vložené tabulky klikneme kdekoli mimo ohraničení; tím opustíme režim úprav a uložíme změny.

Formátování tabulek

Pro účely prezentace bude možná potřeba změnit formátování tabulky tak, aby odpovídalo stylu použitému v prezentaci.

Při práci na vložené tabulce můžeme také přistupovat ke všem stylům vytvořeným v aplikaci Calc a používat je. Pokud se však chystáme styly používat, doporučuje se vytvořit si specifické styly pro vložené tabulky, protože styly Calc mohou být při práci v aplikaci Impress nevhodné.

Formátování dat buňky

 1. Vybereme buňku nebo oblast buněk ve vložené tabulce pomocí jedné z následujících metod:

 1. Otevřeme dialogové okno Formátovat buňky (obrázek 12) pomocí jedné z následujících metod:

 1. Pomocí různých stránek dialogového okna Formát buněk naformátujeme data v buňce tak, aby to odpovídalo stylu naší prezentace.

 2. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Formát buněk a uložíme změny.

 3. Pokud jsme se změnami formátování spokojeni, klepnutím mimo oblast tabulky uložíme změny a ukončíme režim úprav.

Formátování řádků

 1. Vybereme řádek klepnutím do záhlaví řádku.

 2. Výšku řádku upravíme pomocí jedné z následujících metod:

Image12

Obrázek12: Dialog Formát buněk

 1. Pokud jsme se změnami formátování spokojeni, klepnutím mimo oblast tabulky uložíme změny a ukončíme režim úprav.

Formátování sloupců

 1. Sloupec vybereme klepnutím na záhlaví sloupce.

 2. Šířku sloupce upravíme jedním z následujících způsobů:

 1. Pokud jsme se změnami formátování spokojeni, klepnutím mimo oblast tabulky uložíme změny a ukončíme režim úprav.

Image13

Obrázek 13: Karta Styly v postranní liště

Používání stylů formátování

Když je vložená tabulka v režimu úprav a používáme v ní styly, Impress zobrazí styly dostupné pro tabulku na kartě Styly na postranní liště (obrázek 13). Styly použité ve vložené tabulce jsou podobné stylům odstavců, jaké používá LibreOffice Writer.

 1. Ve vložené tabulce vybereme data v buňce nebo buňkách.

 2. Klepnutím na Styly otevřeme v postranním panelu kartu Styly.

 3. Poklepáním na styl dojde k použití tohoto stylu na data v buňce.

 4. Pokud jsme se změnami formátování spokojeni, klepnutím mimo oblast tabulky uložíme změny a ukončíme režim úprav.

Grafy

Graf je grafická interpretace informací obsažených v tabulce. Další informace o grafech a použití grafů najdeme v části Průvodce aplikací Calc.

Image14

Obrázek 14: Příklad grafu v režimu úprav

Image15

Obrázek 15: Panel nástrojů Formátování grafu

Image16

Obrázek 16: Dialogové okno Typ grafu

Vkládání grafů

 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit graf.

 2. Graf vložíme jedním z následujících způsobů:

 1. Když bude potřeba režim úprav zrušit, klikneme mimo oblast grafu.

Poznámka

Když je graf v režimu úprav, automaticky se otevře nástrojová lišta Formátování (obrázek 15) pro grafy, která nahradí nástrojové lišty Čára a výplň a Standardní.

Výběr typu grafu

Naše data je možné prezentovat pomocí různých grafů. Impress obsahuje několik vzorových typů grafů, které nám pomohou předat informace našemu publiku. Typ grafu můžeme vybrat pomocí dialogového okna Typ grafu (obrázek 16) nebo v sekci Typ grafu, kterou najdeme na kartě Vlastnosti na bočním panelu (obrázek 17).

Image17

Obrázek 17: Sekce Typ grafu na kartě Vlastnosti na bočním panelu

Dialog Typ grafu

 1. Ujistíme se, že je graf vybrán a je v režimu úprav. V režimu úprav má graf ohraničení a úchyty pro výběr.

 2. Některým z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Typ grafu:

 1. V levé části vybereme typ grafu a příklady grafů v náhledovém okně vpravo se změní. V závislosti na typu grafu se mění i možnosti, které jsou pro daný typ grafu dostupné.

 2. V náhledovém okně vpravo vybereme vzorový graf.

 3. Vybereme možnosti požadované pro vybraný typ grafu.

 4. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno Typ grafu a vrátíme se do editačního okna.

 5. Pokračujeme ve formátování grafu, přidáváme do něj data nebo se klepnutím mimo graf vrátíme do normálního zobrazení.

Postranní lišta Typ grafu

 1. Ujistíme se, že je graf vybrán a je v režimu úprav. V režimu úprav má graf ohraničení a úchyty pro výběr.

 2. V postranní liště klepneme na Vlastnosti a otevřeme kartu Vlastnosti.

 3. Klepnutím na dolů směřující šipku ˅ vlevo od pruhu s názvem otevřeme sekci Typ grafu.

 4. Z rozevíracího seznamu vybereme typ grafu.

 5. Vybereme příklad grafu z pole náhledu.

 6. V sekci Prvky na postranním panelu vybereme prvky, které jsou pro daný typ grafu potřeba.

 7. Pokračujeme ve formátování grafu, přidáváme do něj data nebo se klepnutím mimo graf vrátíme do normálního zobrazení.

Typy grafů

Následující přehled dostupných typů grafů nám pomůže rozhodnout, který typ grafu je pro používaná data vhodný. Sloupcové, řádkové, výsečové a plošné grafy jsou k dispozici ve variantách 2D nebo 3D. Další informace o grafech najdeme v příručce Průvodce programem Calc.

Image18

Obrázek 18: Dialogové okno Tabulka dat

Zadávání dat grafu

 1. Ujistíme se, že je graf vybrán a je v režimu úprav. V režimu úprav má graf ohraničení a úchyty pro výběr.

 2. Jedním z následujících způsobů otevřeme dialogové okno Tabulka dat (obrázek 18):

 1. Data zadáme v dialogovém okně Tabulka dat zápisem nebo vložením informací do buněk.

 2. Pomocí nástrojů v levém horním rohu dialogového okna Tabulka dat můžeme vkládat, mazat nebo přesouvat řádky nebo sloupce (řady).

 3. Klepnutím na Zavřít uložíme změny a zavřeme dialogové okno Tabulka dat.

 4. Klepnutím mimo graf se vrátíme do normálního zobrazení.

Poznámka

K vložení, odstranění nebo přemístění sloupce použijeme v dialogovém okně nástroje Vložit řadu, Odstranit řadu, Posunout řadu vlevoPosunout řadu vpravo.

Přidání nebo odebrání prvků grafu

 1. Ujistíme se, že je graf vybrán a je v režimu úprav. V režimu úprav má graf ohraničení a úchyty pro výběr.

 2. Chceme-li přidat do grafu prvek, použijte jednu z následujících metod:

Poznámka

Výběr metody přidání prvku bude mít vliv na to, jaký typ prvku můžeme do grafu přidat. Při přidávání některých prvků do grafu se také může otevřít dialogové okno s dalšími možnostmi, které můžeme pro přidávaný prvek vybrat.

 1. Chceme-li z grafu prvek odebrat, použijeme některou z následujících metod:

 1. Klepnutím mimo graf se vrátíme do normálního zobrazení.

Graf a formátování prvků grafu

 1. Ujistíme se, že je graf vybrán a je v režimu úprav. V režimu úprav má graf ohraničení a úchyty pro výběr.

 2. K formátování prvku v grafu použijte jednu z následujících metod.

 3. Na liště nabídek přejdeme na Formát a vybereme prvek, který chceme formátovat.

 1. Výběr prvku otevře dialogové okno formátování specifické pro vybraný prvek. K formátování prvku použijeme různé možnosti z dialogového okna formátování. Další informace o formátování grafu, prvcích grafu a dostupných možnostech formátování jsou v části Průvodce programem Calc.

Změna velikost a přesunutí grafů

Graf a jeho prvky grafu lze měnit a přesouvat stejně jako všechny ostatní objekty na snímku. Další informace o změně velikosti a přesunutí grafu najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů a v Průvodci programem Calc.

Audio a video

Vkládání zvuku nebo videa

Pomocí prohlížeče souborů

 1. Na liště nabídek zvolíme Vložit > Zvuk nebo video; otevře se prohlížeč souborů umožňující vložení zvuku nebo videa (obrázek 19).

 2. Přejdeme do složky, kde je umístěn zvukový nebo video soubor. V prohlížeči souborů budou zvýrazněny pouze zvukové a video soubory kompatibilní s Impress.

 3. Vybereme požadovaný kompatibilní zvukový nebo video soubor a klikneme na Otevřít; soubor se vloží do středu snímku. Automaticky se otevře panel nástrojů Přehrávání médií (obrázek 20).

 4. Audio nebo video soubor přemístíme nebo zvětšíme jeho velikost. Další informace najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Image19

Obrázek 19: Vkládání audio nebo video souborů – prohlížeč souborů

Image20

Obrázek 20: Panel nástrojů Přehrávání médií

Používání Galerie

 1. Pokud balíček Galerie ještě není otevřený, otevřeme ho jedním z následujících způsobů:

 1. Přejdeme na téma obsahující mediální soubory, např. Zvuky.

 2. Klikneme na požadovanou možnost zvuku nebo videa a přetáhneme ji na snímek. Automaticky se otevře panel nástrojů Přehrávání médií.

 3. Audio nebo video soubor přemístíme nebo zvětšíme jeho velikost. Další informace najdeme v kapitole 5, Správa grafických objektů.

Přehrávání medií

Po výběru zvukového nebo video souboru se automaticky otevře nástrojová lišta Přehrávač médií. Panel nástrojů Přehrávač médií obsahuje následující nástroje zleva doprava:

Vzorce

Vzorec vložíme do snímku pomocí volby Vložit > Objekt > Vzorec z nástrojové lišty. Vzorec lze také vložit jako objekt OLE; více informací najdeme v části „Objekty OLE“ na stránce 1.

Při úpravách vzorce je k dispozici nabídka Matematika, která umožňuje vzorec vytvořit nebo upravit. Informace o vytváření vzorců najdeme v části Matematický průvodce nebo v příručce Začínáme.

Při vytváření vzorců je třeba dávat pozor na použité velikosti písma; měla by být podobná jako velikost písma použitá v prezentaci. Chceme-li změnit atributy písma vzorce, přejdeme na Formát > Velikost písma na liště nabídek. Chceme-li změnit typ písma, přejdeme na Formát > Písma na liště nabídek.

Poznámka

Na rozdíl od vzorců v aplikaci Writer je vzorec v aplikaci Impress považován za objekt a nebude automaticky zarovnán se zbytkem objektů na snímku. Vzorec lze přesouvat jako ostatní objekty v aplikaci Impress, ale nelze změnit jeho velikost.

Kresby, textové soubory, soubory HTML a další objekty

Do prezentace můžeme vložit kresby, textové soubory, soubory HTML a další objekty, ale pouze takové, které jsou pro vkládání do prezentace Impress kompatibilní. Volba Vložit > Soubor na panelu nabídek otevřeme dialogové okno pro výběr souboru. K výběru budou k dispozici pouze soubory kompatibilní s Impress. Kresby, textové soubory, soubory HTML a další objekty lze také vložit jako objekty OLE; více informací je v části „Objekty OLE“ na stránce 1.

Obsah