Image1

Impress Guide

Kapitola 9
Prezentace a fotoalba

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Samantha Hamilton

 

Do předchozích vydání.

Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v únoru 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdete v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

LibreOffice Impress nám poskytuje nástroje pro uspořádání a zobrazení prezentace, včetně:

Vytváření prezentací

Základní nastavení

Většinu úkolů spojených s vytvořením prezentace lze nejlépe provést v zobrazení Pořadač snímků, kde se na pracovní ploše zobrazí všechny naše snímky v prezentaci.

 1. Pomocí jednoho z následujících způsobů otevřeme zobrazení Pořadač snímků (obrázek 1):

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Nastavení prezentace a otevřeme dialogové okno Nastavení prezentace (obrázek 2).

 2. Vybereme možnosti, které chceme použít pro prezentaci.

 3. Stisknutím tlačítka OK uložíme provedené změny a zavřeme dialogové okno Nastavení prezentace.

Možnosti prezentace

Image2

Obrázek 1: Zobrazení Pořadače snímků

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Nastavení prezentace

Poznámka

Nastavení režimu více monitorů se neukládá spolu se souborem prezentace, ale do uživatelského adresáře LibreOffice v počítači. To znamená, že pokud prezentaci otevřeme v jiném počítači, použije se uživatelské nastavení pro daný počítač.

Jak skrýt snímky

Tato funkce se uplatní v případě, že nechceme zobrazit všechny snímky v konkrétní prezentaci. Některé snímky můžeme buď skrýt, nebo nastavit vlastní prezentaci podle svých požadavků. Můžeme mít například rozpracované snímky, které nechceme zobrazovat, dokud nejsou hotové, nebo můžeme mít některé snímky, které obsahují informace, které jsou určeny pro nás,ale ne pro posluchače.

Jak skrýt snímky

 1. Na panelu snímků nebo na pracovní ploše v zobrazení Pořadač snímků vybereme snímky, které chceme skrýt.

 2. Pomocí jednoho z následujících postupů skryjeme vybrané snímky:

Vybraný snímek je nyní zobrazen šedě, což znamená, že je skrytý (obrázek 4). Snímek se neodstraní a zůstane v prezentačním souboru.

Zobrazení skrytých snímků

 1. Na panelu snímků nebo na pracovní ploše v zobrazení Pořadač snímků vybereme skryté snímky, které chceme zobrazit.

 2. Vybrané snímky zobrazíme pomocí jedné z následujících metod. Zobrazit snímek je aktivní, pouze pokud jsou v prezentaci vybrány skryté snímky.

Image4

Obrázek 3: Nástrojová lišta Pohled na snímky

Image5

Obrázek 4: Snímek 3 skrytý

Image6

Obrázek 5: Dialogové okno Vlastní prezentace

Vlastní prezentace

Chceme-li snímky zobrazit v jiném pořadí, můžeme je uspořádat na panelu Snímky, v zobrazení na pracovní ploše Pořadač snímků nebo nastavit vlastní prezentaci.

Z jedné sady snímků můžeme definovat tolik vlastních prezentací, kolik potřebujeme. Ve vlastní prezentaci si můžeme vybrat, které snímky se mají zahrnout, a také pořadí, v jakém se zobrazí. Ve vlastní prezentaci se nezobrazí žádné skryté snímky.

Vytvoření vlastní prezentace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Vlastní prezentace a otevřeme dialogové okno Vlastní prezentace (obrázek 5).

 2. Stiskneme tlačítko Nový. Otevře se dialogové okno Definovat vlastní prezentaci (obrázek 6).

 3. Do poleNázev zadáme název nové vlastní prezentace.

 4. V seznamu Existující snímky vybereme snímky, které chceme zahrnout do prezentace.

 5. Stiskneme tlačítko >>, čímž přesuneme snímky do seznamu Vybrané snímky. Současně můžeme vybrat a přesunout několik snímků. Podržíme klávesu Shift a klepnutím na první a poslední snímek ve skupině tuto skupinu vybereme. Jednotlivé snímky vybereme kliknutím na požadované snímky se stisknutou klávesou Ctrl.

Image7

Obrázek 6: Dialogové okno Definovat vlastní prezentaci

 1. V případě potřeby změníme pořadí snímků v seznamu Vybrané snímky. Klepneme na název snímku, přetáhneme jej na nové místo v seznamu a uvolníme tlačítko myši.

 2. Klepnutím na tlačítko OK uložíme vlastní prezentaci a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace.

 3. Chceme-li aktivovat vlastní prezentaci, vybereme ji v seznamu v dialogovém okně Vlastní prezentace a poté zaškrtneme pole Použít vlastní prezentaci.

 4. Klepnutím na tlačítko Spustit vyzkoušíme vlastní prezentaci nebo stisknutím tlačítka OK zavřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

Úpravy vlastní prezentace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Vlastní prezentace a otevřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

 2. Vybereme název vlastní prezentace, kterou chceme upravit, a klepneme na Upravit. Otevře se dialogové okno Definovat vlastní prezentaci.

 3. V dialogovém okně Definovat vlastní prezentaci přidáme snímky, odebereme je, změníme pořadí nebo změníme název vlastní prezentace.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme vlastní prezentaci a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

Kopírování vlastní prezentace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Vlastní prezentace a otevřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

 2. Vybereme název vlastní prezentace, kterou chceme zkopírovat, a klepneme na tlačítko Kopírovat. Název vybrané vlastní prezentace se zopakuje a přidá se k němu slovo (Kopírovat 1).

 3. Vybereme zkopírovanou vlastní prezentaci a klepneme na tlačítko Upravit. Otevře se dialogové okno Definovat vlastní prezentaci.

 4. V něm změníme název zkopírované vlastní prezentace.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme zkopírovanou vlastní prezentaci a vrátíme se do dialogového okna Vlastní prezentace.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

Odstranění vlastní prezentace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Vlastní prezentace a otevřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

 2. Vybereme název vlastní prezentace, kterou chceme odstranit a klepneme na Smazat. Odstranění je okamžité a neobjeví se žádná potvrzovací zpráva.

 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialogové okno Vlastní prezentace.

Použití přechodů snímků

Přechody snímků jsou efekty nebo zvuky, které se mezi snímky odehrávají při změně snímků v prezentaci. Přechody mohou prezentaci přidat profesionální vzhled a plynule měnit snímky.

Přidávání přechodů

 1. V postranní liště klepneme na kartu Přechod mezi snímky (obrázek 7).

 2. Otevřeme soubor prezentace, do níž chceme přidat přechody snímků.

 3. Na panelu snímků nebo na pracovní ploše v zobrazení Pořadač snímků vybereme snímky, na které chceme použít přechody snímků.

 4. V seznamu přechodů zvolíme požadovaný přechod a kliknutím na něj jej aplikujeme na vybrané snímky.

Image8

Obrázek 7: Karta Přechod mezi snímky v postranní liště

 1. Chceme-li použít stejný přechod na všechny snímky v prezentaci, klepneme na tlačítko Použít přechod na všechny snímky ve spodní části karty Přechod mezi snímky.

 2. Chceme-li zkontrolovat, jak přechod vypadá, klepneme na tlačítko Přehrát ve spodní části karty Přechod mezi snímky. Případně, pro zobrazení náhledu, jak přechod vypadá, vybereme Automatický náhled ve spodní části karty Přechod mezi snímky.

 3. V sekci Upravit přechod si můžeme vybrat z následujících možností:

 1. V části Další snímek vybereme jednu ze dvou následujících možností, jak se budou snímky v prezentaci měnit. Lze vybrat pouze jednu možnost:

Tip

Jeden typ přechodu lze použít na všechny snímky v prezentaci. Další přechod pak lze aplikovat na jakýkoli nebo každý snímek v prezentaci. Použití mnoha různých přechodů může být zábavné, ale nemusí naší prezentaci dát profesionální podobu.

Odstranění přechodů

 1. V postranní liště klepneme na kartu Přechod mezi snímky.

 2. Vybereme snímky, ze kterých chceme přechody odstranit.

 3. V horní části karty Přechod mezi snímky postranní lišty vybereme Žádný přechod.

Poznámka

Snímky s přechody jsou označeny hvězdičkou v levém dolním rohu snímku na panelu snímků nebo v zobrazení Pořadač snímků na pracovní ploše.

Přehrávání hudby

V průběhu promítání přechodového efektu můžeme namísto zvuku přehrát hudbu. Při použití hudby v prezentaci dbáme na to, abychom neporušovali žádná hudební autorská práva nebo licence na hudbu.

 1. V postranní liště klepneme na kartu Přechod mezi snímky.

 2. Otevřeme soubor prezentace, do níž chceme přidat přechody snímků.

 3. Na panelu snímků nebo na pracovní ploše v zobrazení Pořadač snímků vybereme snímky, kterým chceme přidat hudbu.

 4. V sekci Upravit přechod vybereme z rozevíracího seznamu Zvuk položku Jiný zvuk….

 5. V otevřeném souborovém okně přejdeme do složky, v níž se nachází hudební soubor.

 6. Vybereme hudební soubor, který chceme použít, a stiskneme tlačítko Přehrát, abychom si ověřili správnost výběru.

 7. V případě, že jsme spokojeni, stisknutím tlačítka Otevřít přidáme hudbu na vybraný snímek a zavřeme okno souborového správce.

 8. Chceme-li v prezentaci přehrávat hudební soubor nepřetržitě, zaškrtneme pole Opakovat do dalšího zvuku. Hudební soubor se po dokončení opakuje až do dalšího hudebního souboru, který je vložen do prezentace.

Poznámka

Při použití funkce Použít přechod na všechny snímky se vybraný hudební soubor restartuje na každém snímku, je proto třeba být při použití této funkce obezřetný.

Poznámka

Na hudební soubor je v prezentaci uveden odkaz, není do ní vložený. Pokud plánujeme zobrazit prezentaci na jiném počítači, je nutné hudební soubor zpřístupnit také v počítači, kde se bude prezentace přehrávat, a před spuštěním prezentace vytvořit odkaz na hudební soubor.

Animace

Animace snímků jsou podobné přechodům, ale aplikují se na jednotlivé prvky v jednom snímku, například na nadpis, graf, tvar nebo jednotlivé odrážky. Díky animacím bude prezentace živější a lépe zapamatovatelná. Stejně jako u přechodů však může být nadměrné použití animací zábavné, ale pro diváky, kteří očekávají profesionální prezentaci, je rušivé a dokonce nepříjemné.

Animace se nejlépe aplikují pomocí zobrazení Normální na pracovní ploše, protože můžeme snadno vybrat jednotlivé objekty na jednom snímku.

Poznámka

V současné době není možné použít animace na prvky v předlohách snímků. To znamená, že pokud chceme zobrazit položky v textovém poli jeden po druhém a použít stejnou animaci na více než jednom snímku, musíme použít efekty na každý snímek zvlášť. Alternativně můžeme zkopírovat animovaný prvek z jednoho snímku na druhý.

Použití animace

Na snímku má prvek, jako je obrázek nebo celé textové pole, při výběru kolem sebe úchyty. Pokud vybereme pouze část textu v textovém poli, nemusí se zobrazit žádné úchyty.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. Vybereme snímek a prvek, který chceme animovat.

 3. V postranní liště vybereme kartu Animace (obrázek 8).

 4. Klepneme na tlačítko Přidat efekt (v podobě znaménka +) a otevřeme možnosti animace na kartě Animace.

 5. Z rozbalovací nabídky Kategorie vybereme kategorii animace.

 6. Z dostupných možností v seznamu Efekt vybereme efekt animace.

Image9

Obrázek 8: Karta Animace v postranní liště

 1. Z možností v seznamu Spustit vybereme, kdy se má vybraný efekt animace spustit.

 2. Z rozbalovací nabídky Směr vybereme směr animace.

 3. Do číselného pole Doba trvání zadáme dobu trvání animace.

 4. Do pole Prodleva zadáme dobu zpoždění začátku animace.

 5. Bližší informace pro další možnosti animace najdeme v části „Další možnosti animace” na stránce 1.

 6. V případě potřeby zaškrtneme pole Automatický náhled; poté můžeme automaticky zkontrolovat, jak vypadá animace při použití na vybraný prvek snímku.

 7. Klepnutím na tlačítko Přehrát zkontrolujeme, jak vypadá animace při použití na prvek snímku.

Poznámka

Možnosti dostupné pro animaci závisí na vybrané Kategorii a Efektu.

Změna animace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. V postranní liště vybereme kartu Animace.

 3. Vybereme snímek a v části Animace animaci, kterou si přejeme změnit.

 4. Pomocí postupu popsaného v části „Použití animace“ na stránce 1 vybereme nový efekt animace pro vybraný prvek.

 5. Klepnutím na tlačítko Přehrát zkontrolujeme, jak vypadá animace při použití na prvek snímku.

Odstranění animace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. Vybereme snímek a prvek, jemuž chceme odstranit animaci.

 3. V postranní liště vybereme kartu Animace.

 4. Klepnutím na tlačítko Odstranit efekt odebereme z vybraného prvku animaci.

Další možnosti animace

Některým animacím můžeme nastavit nebo změnit další možnosti. Dostupné možnosti jsou závislé na vybrané animaci.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. V postranní liště vybereme kartu Animace.

 3. Vybereme snímek a prvek, na který chceme použít další možnosti animace.

 4. Klepnutím na tlačítko Možnosti vpravo od rozbalovací nabídky Směr otevřeme dialogové okno Možnosti efektu (obrázek 9).

Image10

Obrázek 9: Dialogové okno Možnosti efektu - záložka Efekt

Image11

Obrázek 10: Dialogové okno Možnosti efektu - záložka Časování

Image12

Obrázek 11: Dialogové okno Možnosti efektu - záložka Animace textu

 1. Kliknutím na kartu otevřeme nastavení pro typ možností efektů, které chceme změnit a použít.

 1. Klepnutím na OK uložíme provedené změny a zavřeme dialogové okno Možnosti efektu.

Možnosti efektu

Na záložce Efekt dialogového okna Možnosti efektu (obrázek 9) určíme nastavení a vylepšení pro vybranou animaci.

Možnosti časování

Na záložce Časování dialogového okna Možnosti efektu určíme časování pro vybranou animaci (obrázek 10).

Možnosti animace textu

Určuje nastavení animace textu pro vybranou animaci pomocí karty Animace textu v dialogovém okně Možnosti efektu (obrázek 11).

Příklad animace

K dosažení požadovaného efektu animace je třeba mít určitou zkušenost. Následující kroky vysvětlují, jak nastavit animaci zobrazenou na obrázku 12 jako jednoduchý příklad několika animací, které můžeme vytvořit. Ukázkový snímek je převzat z prezentace LibreOffice. Mělo by být velmi snadné vytvořit podobný snímek a zopakovat tento příklad.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. Vybereme snímek, který chceme animovat.

 3. V postranní liště vybereme kartu Animace.

 4. Vybereme dva prvky na snímku a poté klepneme na tlačítko Přidat efekt (znaménko +). Otevře se seznam možností animace. Vybrané prvky se zobrazí v části Animace.

 5. Vybereme první prvek (Tvar 1: Bledězelené) a vybereme z rozbalovacího seznamu Kategorie Zobrazení.

 6. Vybereme následující možnosti animace:

Image13

Obrázek 12: Příklad animace

 1. Vybereme druhý prvek (Tvar 3: Bleděmodrá) a vybereme z rozbalovací nabídky Kategorie Křivka pohybu.

 2. Vybereme následující možnosti animace:

 1. V hlavní nabídce Prezentace > Vyzkoušet časování vyzkoušíme animaci těchto dvou objektů.

Použití interakcí

Interakce jsou akce přiřazené objektu, které se provedou, když na objekt klikneme. Těmito objekty s interakcemi mohou být tlačítka, obrázky nebo textové objekty.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Normální, čímž otevřeme zobrazení pracovní plochy Normální.

 2. Vybereme snímek, v němž chceme objektu přidat interakci.

 3. Vybereme objekt a poté použijeme jednu z následujících metod k otevření dialogu Interakce (obrázek 13).

 1. Vybereme interakci z rozbalovací nabídky Akce při kliknutí myší. Možnosti dostupné v tomto dialogovém okně závisí na interakci, která byla vybrána.

 2. Stisknutím tlačítka OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Interakce.

Image14

Obrázek 13: Dialogové okno Interakce

Prezentace

Spuštění prezentace

 1. Otevřeme prezentaci a pomocí jedné z následujících metod spustíme prezentaci:

 1. Pokud je přechod snímků nastaven na stav Automaticky po x s, prezentace se spustí a proběhne po uplynutí nastaveného času.

 2. Pokud je přechod snímků nastaven na stav Při kliknutí myší, k posunutí snímků použijeme jednu z následujících metod:

 1. Chceme-li procházet prezentaci zpět po po jednom snímku, použijeme jednu z následujících metod:

 1. Během prezentace je k dispozici více možností navigace v místní nabídce, kterou vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem myši na snímek.

 2. Po dosažení posledního snímku se na obrazovce zobrazí zprávaKliknutím ukončíte prezentaci.... Prezentaci ukončíme zmáčknutím klávesy Esc nebo kliknutím levým tlačítkem myši.

 3. Chceme-li prezentaci ukončit a vrátit se do pracovní plochy Impressu, stiskneme během prezentace klávesu Esc.

Poznámka

Během prezentace se všechny animace na snímku spouští v určeném pořadí po zobrazení snímku.

Navigace v místní nabídce a možnosti

Pokud se prezentace skládá z více než jednoho snímku, kliknutím pravým tlačítkem na obrazovku se otevře místní nabídka zobrazující možnosti navigace. Tyto možnosti navigace jsou následující:

Automatické opakování prezentace

 1. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Nastavení prezentace a otevřeme dialogové okno Nastavení prezentace (obrázek 2 na stránce 1)

 2. V části Režim prezentace zvolíme možnost Opakovat po a do číselníkového pole zadáme délku pauzy, po níž se prezentace znovu spustí.

 3. Chceme-li, aby se logo LibreOffice zobrazovalo během pauzy mezi prezentacemi, zaškrtneme pole Zobrazit logo.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme nastavení a zavřeme dialogové okno Nastavení prezentace.

Časování prezentace

Výchozí časování

 1. V postranní liště otevřeme záložku Přechod mezi snímky (obrázek 7 na stránce 1).

 2. V horní části záložky Přechod mezi snímky vybereme efekt přechodu Žádný.

 3. V části Další sníme vybereme možnost Automaticky po a v číselníku nastavíme čas.

 4. Ten aplikujeme na všechny snímky v prezentaci stisknutím tlačítka Použít přechod na všechny snímky.

 5. V hlavní nabídce zvolíme Prezentace > Začít od prvního snímku, abychom zkontrolovali průběh prezentace.

 6. V případě potřeby upravíme výchozí časování.

Proměnné časování

 1. Z hlavní nabídky vybereme Prezentace > Vyzkoušet časování. Prezentace se spustí v režimu celé obrazovky a v levém dolním rohu displeje se zobrazí časovač.

 2. Chceme-li přejít na další snímek, kliknutím na časovač nastavíme dobu trvání zobrazeného snímku a přejdeme na další snímek. Chceme-li zachovat výchozí dobu trvání snímku, klepneme na snímek, nikoliv na časovač.

 3. Pokračujeme do nastavení doby trvání pro všechny snímky v prezentaci. Impress zaznamenává dobu trvání nastavenou pro každý snímek.

 4. Chceme-li ukončit zkoušku časování prezentace, stiskneme klávesu Esc nebo klepneme na snímek.

Obrazovka přednášejícího

Aplikace LibreOffice Impress standardně po instalaci obsahuje Obrazovku přednášejícího. Pokud Obrazovka přednášejícího není součástí instalace, lze ji v podobě rozšíření stáhnout ze stránky LibreOffice a nainstalovat ji do počítače. Další informace najdeme v kapitole 11, Nastavení a přizpůsobení aplikace Impress.

Obrazovka přednášejícího poskytuje další kontrolu nad prezentacemi při použití duálních displejů, jako je notebook pro nás a velký displej nebo projektor pro naše publikum. Pohled, který vidíme na displeji počítače, zahrnuje aktuální snímek, který vidí publikum, další snímek v prezentaci, všechny poznámky k snímku a časovač prezentace.

Poznámka

Obrazovka přednášejícího funguje pouze s těmi operačními systémy, které podporují dva displeje. Při použití dvou displejů může jedním být notebook.

Obrazovka přednášejícího poskytuje následující pohledy, které nám pomohou při prezentování:

Image15

Obrázek 14: Obrazovka přednášejícího – Výchozí zobrazení

Image16

Obrázek 15: Obrazovka přednášejícího - Pohled na poznámky

Image17

Obrázek 16: Obrazovka přednášejícího - Pohled na snímky

Fotoalba

Impress může vytvořit fotoalbum ze sady obrázků, obvykle s jednou fotografií na snímek. Toto fotoalbum může být prezentace nebo multimediální show s grafikou a obrázky nebo s nejnovějšími obrázky z dovolené.

 1. Vytvoříme novou prezentaci nebo otevřeme existující prezentaci.

 2. Vybereme snímek, který bude předcházet fotoalbu. V nové prezentaci to bude první snímek.

Image18

Obrázek 17: Dialogové okno Vytvořit fotoalbum

 1. V hlavní nabídce zvolíme Vložit > Média > Fotoalbum a otevřeme dialogové okno Vytvořit fotoalbum (obrázek 17).

 2. Klepnutím na tlačítko Přidat otevřeme okno správce souborů.

 3. Přejdeme do složky, kde jsou umístěny obrázky nebo fotky.

 4. Vybereme obrázky nebo fotografie, které chceme použít, a klepneme na tlačítko Otevřít. Tím se zavře prohlížeč souborů a vybrané soubory se zobrazí v dialogovém okně Vytvořit fotoalbum.

 5. V rozbalovací nabídce Rozvržení snímku: vybereme počet obrázků na snímek.

 6. V případě potřeby zaškrteneme pole Přidat ke každému snímku popisek. Tím se na každý snímek vloží textové pole, do nějž můžeme vepsat titulek.

 7. Pokud je to požadováno a na snímek je pouze jeden obrázek, můžeme zaškrtnout pole Vyplnit obrazovku. Každý obrázek tak vyplní celý snímek.

 8. Přesunutím obrazových souborů nahoru nebo dolů v seznamu obrázků vytvoříme požadovanou sekvenci fotografií nebo obrázků.

 9. Až je sekvence obrázků připravena, klepneme na tlačítko Vložit snímky a vytvoříme požadovaný počet snímků pro naše fotoalbum. Impress vytvoří prezentaci a počet snímků přizpůsobí počtu obrázků. Pořadí lze později změnit, stejně jako u ostatních snímků.

 10. Je-li to potřeba, můžeme kopírovat a vkládat obrázky mezi snímky tak, jak je to možné s jakýmikoliv dalšími prvky, které lze na snímek umístit.

 11. V případě potřeby můžeme fotoalbum nastavit a spustit jako prezentaci. Viz „Vytváření prezentací“ na stránce 1 a „Prezentace“ na stránce 1.

Obsah