Image1

Impress Guide

Kapitola 11
Nastavení a přizpůsobení Impress

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Olivier Hallot

 

Do předchozích vydání.

Michele Zarri

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Anglický originál byl vydán v březen 2023. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

Tato kapitola popisuje některá nastavení v LibreOffice, která platí při používání aplikace Impress, ale mohou se vztahovat také na všechny ostatní moduly v LibreOffice. Ilustrace v této kapitole byly převzaty z LibreOffice Impress. Další informace o nastavení a přizpůsobení všech modulů v LibreOffice najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Možnosti LibreOffice

Poznámka

Tlačítko Vrátit má stejný význam na všech stránkách dialogového okna Možnosti LibreOffice. Obnoví možnosti na hodnoty platné po otevření LibreOffice.

Uživatelské údaje

Pro vlastnosti dokumentu, volitelného pole autora použitého ve snímcích a jména přidruženého k jakýmkoli komentářům, které byly provedeny, používá Impress jméno a příjmení uložené v Uživatelských datech.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Možnosti a otevřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice (obrázek 1). Seznam na levé straně se liší podle toho, která komponenta LibreOffice je otevřená.

 2. Klepnutím na symbol rozbalení ▼ LibreOffice na levé straně a výběrem Uživatelské údaje otevřeme stránku možností uživatelských dat pro LibreOffice. Zadáme nebo upravíme podrobnosti, které chceme použít pro vlastnosti dokumentu.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice.

Image2

Obrázek 1: Dialogové okno Možnosti LibreOffice - Stránka Uživatelské údaje

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Možnosti LibreOffice - Stránka Tisk

Možnosti tisku

Možnosti tisku lze vybrat a změnit pomocí stránky Tisk dialogového okna Možnosti LibreOffice (obrázek 2) nebo během procesu tisku. Další informace o tisku prezentací najdeme v kapitole 10, Ukládání prezentací, tisk, e-mail a export.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Možnosti a otevřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice.

 2. Klepnutím na symbol rozbalení ▼ LibreOffice na levé straně otevřeme seznam podsekcí a vybereme Tisk. Otevře se stránka s možnostmi tisku (obrázek 2).

 3. Vybereme nastavení tisku, které vyhovuje naší tiskárně a naší nejběžnější metodě tisku.

 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice.

Množství dat odeslaných do tiskárny lze snížit. Tím se zvyšuje rychlost tisku, protože tiskové soubory jsou menší. Také usnadňuje tisk tiskárnám s menší pamětí. Snížení tiskových dat však může mít za následek mírně nižší kvalitu tisku.

Poznámka

Průhlednost nelze odeslat přímo na tiskárnu. Oblasti dokumentu s průhledností je tudíž třeba vypočítat jako rastrové obrázky a odeslat na tiskárnu. V závislosti na velikosti rastrů a rozlišení tisku může být výsledkem velké množství tiskových dat.

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení (obrázek 3) určují, jak se při vytváření prezentací zobrazí uživatelské rozhraní LibreOffice. Další informace o přizpůsobení uživatelského rozhraní najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Image8

Obrázek 3: Dialogové okno Možnosti LibreOffice - Stránka Zobrazit

Možnosti barev aplikace

Barvy aplikace určují, která barva se použije k zobrazení různých prvků uživatelského rozhraní v LibreOffice. Jedinou možností specifickou pro Impress je barva bodů mřížky. V seznamu se posouváme dolů, dokud nenajdeme Kresba/prezentace.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Možnosti a otevřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice.

 2. Klepnutím na symbol rozbalení ▼ LibreOffice na levé straně otevřeme seznam podsekcí a vybereme Barvy aplikací. Otevře se stránka s nastavením barev (obrázek 4).

 3. V seznamu Vlastní barvy se posouváme dolů, dokud nenajdeme Kresba/prezentace.

 4. Vybereme ze seznamu barevných palet barvu, kterou chceme použít pro Mřížku.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny a zavřeme dialogové okno Možnosti LibreOffice.

Poznámka

Chceme-li uložit změny barev jako barevné schéma, stiskneme tlačítko Uložit, zadáme název v dialogovém okně Uložit schéma a potom stiskneme tlačítko OK.

Image4

Obrázek 4: Dialogové okno Možnosti LibreOffice - Stránka Barvy aplikací

Image5

Obrázek 5: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Impress - Stránka Obecné

 

Možnosti Impress

Klepnutím na symbol rozbalení ▼ v dialogovém okně Možnosti LibreOffice vlevo od LibreOffice Impress otevřeme seznam podsekcí pro Impress (obrázek 5).

Obecné možnosti

K určení obecných možností pro prezentace vybereme LibreOffice Impress > Obecné (obrázek 5).

Image9

Obrázek 6: Nástrojová lišta Možnosti

Možnosti zobrazení

K určení možností Zobrazení (obrázek 7) pro dostupné možnosti zobrazení vybereme LibreOffice Impress > Zobrazení.

Image6

Obrázek 7: Dialogové okno Možnosti LibreOffice - Stránka Zobrazení

Možnosti mřížky

K určení nastavení mřížky aplikace Impress vybereme LibreOffice Impress > Mřížka (obrázek 8). Použití mřížky nám pomůže určit přesnou polohu našich objektů. U mřížky lze nastavit vlastnost přichytávání.

Image10

Obrázek 8: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Impress - Stránka Mřížky

Image7

Obrázek 9: Dialogové okno Možnosti LibreOffice Impress - Stránka Tisk

Možnosti tisku

K nastavení tisku pro prezentaci vybereme LibreOffice Impress > Tisk (obrázek 9). Další informace o tisku a dostupných možnostech najdeme v kapitole 10 Ukládání prezentací, tisk, e-mail a export.

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Nabídky, nástrojové lišty a klávesové zkratky Impress lze přizpůsobit přidáním, odstraněním nebo úpravou položek v nabídkách, nástrojových lištách a klávesových zkratkách, které se používají při vytváření snímků a prezentací. Další informace o přizpůsobení uživatelského rozhraní najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Přidávání rozšíření

Rozšíření je balík, který můžeme doinstalovat do LibreOffice, čímž přidáme novou funkci.

Ačkoliv lze jednotlivá rozšíření nalézt na různých místech, oficiální úložiště rozšíření LibreOffice je na adrese https://extensions.libreoffice.org/. Některá rozšíření jsou zdarma; ostatní jsou k dispozici za poplatek. Proto je vhodné si prohlédnout popis rozšíření, kde se dozvíme, pod jakou licencí jsou šířeny, zda jsou placené a jaká je cena. Další informace o rozšířeních najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Obsah