Image1

Impress Guide

Příloha A 
Klávesové zkratky

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

 

 

Do předchozích vydání.

T. Elliot Turner

Jean Hollis Weber

Peter Schofield

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v únoru 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Úvod

LibreOffice je možné používat i bez polohovacího zařízení, jako jsou například myš nebo trackball, a to pomocí klávesových zkratek, které jsou v aplikaci Impress dostupné. Rozmanité a složité úlohy jako ukotvení a zrušení ukotvení nástrojových lišt a oken nebo změny velikost nebo umístění objektů lze splnit pomocí klávesových zkratek. Ačkoliv má LibreOffice rozsáhlou sadu klávesových zkratek, každý modul LibreOffice má své specifické klávesové zkratky.

Více informací o klávesových zkratkách LibreOffice nebo o použití LibreOffice pouze pomocí klávesnice najdeme v nápovědě LibreOffice pomocí klíčových slov "klávesová zkratka" nebo "zpřístupnění".

Kromě používání klávesových zkratek, které jsou uvedeny v tomto dodatku, můžeme také definovat své vlastní klávesové zkratky. Klávesové zkratky můžeme přiřadit běžným funkcím aplikace Impress nebo našim vlastním makrům a uložit je pro použití pouze s aplikací Impress nebo i s dalšími moduly LibreOffice. Pokud chceme přizpůsobit klávesové zkratky našim požadavkům, více informací najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Klávesové zkratky aplikace Impress

Poznámka

Některé klávesové zkratky nejsou k dispozici na počítačích používajících macOS. Toto je v následujících tabulkách označeno prázdnou buňkou.

Funkce aplikace Impress

Windows
Linux

macOS

Akce

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

F3

F3

Úprava skupiny objektů.

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Shift + F3

Shift + F3

Otevírá dialogové okno Duplikovat vybraného objektu.

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Alt + Shift + F5

Alt + Shift + F5

Otevírá pohled Poznámky a zobrazí první snímek v prezentaci.

Ctrl + Shift + F5

⌘ + Shift + F5

Otevírá Navigátor.

F6

F6

Dopředná navigace s důrazem na prvky na obrazovce bez použití myši.

Shift + F6

Shift + F6

Zpětná navigace s důrazem na prvky na obrazovce bez použití myši.

F7

F7

Spustí kontrolu pravopisu.

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu.

Ctrl + F7

⌘ + F7

Otevře dialogové okno Tezaurus pro používaný jazyk. Pro přístup k tezauru musí být aplikace Impress v režimu úprav textu.

F8

F8

Je-li vybráno, otevře se nástrojová lišta Upravit body.

Ctrl + Shift + F8

⌘ + Shift + F8

Přizpůsobit text rámci vybraného objektu.

Shift + F10

Shift + F10

Otevře místní nabídku vybraného objektu.

F11

⌘ + T

V postranní liště přejdeme na kartu Styly.

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapíná nebo vypíná režim úprav aplikace Impress. Když je vypnutý, prezentace se zobrazuje v režimu pouze pro čtení.

Prezentace

Windows
Linux
macOS

Akce

F5

Spustí prezentaci.

Shift + F5

Spustí prezentaci na snímku, na kterém byla dříve zastavena.

Esc Mínus (-)

Zastaví a zavře prezentaci.

Mezerník
Enter
N
Šipka dolů
Šipka doprava
Page Down

Přehraje další efekt animace snímku, pokud je k dispozici.
Zobrazí další snímek

Backspace
P
Šipka nahoru
Šipka vlevo
Page Up

Přehraje předchozí efekt animace snímku, pokud je k dispozici.
Zobrazí předchozí snímek

Alt + Page Down

Přejde na další snímek bez přehrání animačních efektů.

Alt +

Page Up

Přejde na předchozí snímek bez přehrání animačních efektů.

[Číslo] a pak Enter

Zadáme číslo snímku a po stisknutí Enter se tento snímek zobrazí.

Home

Přejde na první snímek prezentace.

End

Přejde na poslední snímek prezentace.

B
. (perioda)

Ukáže černou obrazovku až do stisku další klávesy nebo pohybu kolečkem na myši.

W
, (čárka)

Ukáže bílou obrazovku až do stisku další klávesy nebo pohybu kolečkem na myši.

Klávesové zkratky

Windows
Linux

macOS

Akce

Plus (+)

 

Přiblížení.

Mínus (-)

 

Oddálení.

Znak násobení (×) na numerické klávesnici

 

Přizpůsobení snímku tak, aby vyplnil Pracovní plochu.

Znak dělení (÷) na numerické klávesnici

 

Přiblížení vybraného objektu.

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Shift + Ctrl + Alt + G

⌘ + Shift + Option + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Ctrl + klepnutí

⌘ + klepnutí

Otevře skupinu pro úpravu jednotlivých objektů skupiny. Klepnutím mimo skupinu se vrátíme do normálního pohledu.

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Ctrl + Shift + Alt + K

⌘ + Shift + Option + K

Rozdělí vybraný objekt, který vznikl seskupením skupin dvou a více objektů.

Ctrl + +

⌘ + +

Přenést do popředí.

Ctrl +Shift + +

⌘ + Shift + +

Přenést blíž.

Ctrl + -

⌘ + -

Odsunout dál.

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsunout do pozadí.

Šipka

Šipka

Posune vybraný objekt ve směru šipky. Když není vybrán žádný objekt, tak posune snímek v rámci Pracovní plochy.

Shift + klepnutí a tažení

Shift + klepnutí a tažení

Pokud chceme, aby se zachovaly proporce objektu, stiskneme klávesu Shift, následně klepneme a táhneme.

Shift + klepnutí a tažení

Shift + klepnutí a tažení

Omezuje pohyb vybraného objektu vodorovně nebo svisle při tažení.

Ctrl + klepnutí a tažení

⌘ + klepnutí a tažení

Podržíme klávesu Ctrl (), poté klepneme a přetažením vytvoříme kopii vybraného objektu.

Alt + klepnutí a tažení

Option + klepnutí a tažení

Podržíme klávesu Alt (Option) a nakreslíme nebo změníme velikost objektu ze středu objektu.

Alt + klepnutí

Option + klepnutí

Vybere objekt, který je za aktuálně vybraným objektem.

Alt + Shift + klepnutí

Option + Shift + klepnutí

Vybere objekt, který je před aktuálně vybraným objektem.

Shift + klepnutí

Shift + klepnutí

Provede výběr několika sousedních objektů nebo znaků. Klepneme na začátek výběru, přesuneme se na konec výběru a při klepnutí na konci výběru stiskneme klávesu Shift.

Tabulátor

Tabulátor

Provede výběr objektů v pořadí, ve kterém byly vytvořeny.

Shift + Tab

Shift + Tab

Provede výběr objektů v obráceném pořadí, než ve kterém byly vytvořeny.

Esc

Esc

Ukončí aktuální režim.

Page Up

 

Přepne na předchozí snímek. Na prvním snímku nemá žádnou funkci.

Page Down

 

Přepne na následující snímek. Na posledním snímku nemá žádnou funkci.

Enter

Enter

Aktivuje zástupný objekt v nové prezentaci (pouze pokud je vybrán snímek).

Ctrl + Enter

⌘ + Enter

Automatické rozložení v aplikaci Impress používá zástupné znaky pro nadpisy snímků, text a objekty.

Pokud chceme vybrat zástupný znak, stiskneme Ctrl + Enter (⌘ + Enter). Pro přesun na následující zástupný znak stiskneme opět Ctrl + Enter (⌘ + Enter).

Pokud stiskneme Ctrl + Enter (⌘ + Enter) po dosažení posledního zástupného znaku na snímku, vloží se nový snímek za aktuální snímek a bude mít shodné rozložení.

Úprava textu

Windows
Linux

macOS

Akce

Ctrl + -

⌘ + -

Vloží vlastní spojovník do textu na pozici kurzoru. Také známou jako volitelné rozdělení.

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Vloží nezlomitelný spojovník do textu na pozici kurzoru. Také známou jako tvrdé rozdělení.

Ctrl + Shift + mezerník

⌘ + Shift + mezerník

Nezlomitelné mezery. Nezlomitelné mezery se nepoužívají pro dělení slov a nerozšiřují se, pokud je text zarovnaný.

Shift + Enter

Shift + Enter

Zalomení řádku bez změny odstavce.

Šipka doleva

Šipka doleva

Přesune kurzor o jeden znak doleva.

Shift + šipka doleva

Shift + šipka doleva

Přesune kurzor o jeden znak doleva a znak vybere.

Ctrl + šipka doleva

Option + šipka doleva

Přesune kurzor na začátek předchozího slova.

Ctrl + Shift + šipka doleva

Option + Shift + šipka doleva

Přesune kurzor doleva a vybere slovo vlevo.

Šipka doprava

Šipka doprava

Přesune kurzor o jeden znak doprava.

Shift + šipka doprava

Shift + šipka doprava

Přesune kurzor o jeden znak doprava a znak vybere.

Ctrl + šipka doprava

Option + šipka doprava

Přesune kurzor na začátek dalšího slova.

Ctrl + Shift + šipka doprava

Option + Shift + šipka doprava

Přesunout kurzor doprava a vybere slovo vpravo.

Šipka nahoru

Šipka nahoru

Přesune kurzor o jeden řádek nahoru.

Shift + šipka nahoru

Shift + šipka nahoru

Přesune kurzor o jeden řádek v textu nahoru a vybere řádky.

Ctrl + šipka nahoru

Option + šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek odstavce.

Ctrl + Shift + šipka nahoru

Option + Shift + šipka nahoru

Přesune kurzor na začátek odstavce. Vybere text v odstavci od pozice kurzoru po začátek odstavce.

Šipka dolů

Šipka dolů

Přesune kurzor o jeden řádek dolů.

Shift + šipka dolů

Shift + šipka dolů

Přesune kurzor o jeden řádek v textu dolů a vybere řádky textu.

Ctrl + šipka dolů

⌘ + šipka dolů

Přesune kurzor na konec odstavce.

Ctrl + Shift + šipka dolů

Opt + Shift + šipka dolů

Přesune kurzor na konec odstavce. Vybere text v odstavci od pozice kurzoru po konec odstavce.

Home

 

Přesune kurzor na začátek řádku.

Shift + Home

 

Přesune kurzor na začátek řádku a vybere text od pozice kurzoru po začátek řádku.

Ctrl + Home

 

Přesune kurzor na začátek textového bloku na snímku.

End

 

Přesune kurzor na konec řádku.

Shift + End

 

Přesune kurzor na konec řádku a vybere text od pozice kurzoru po konec řádku.

Ctrl + End

 

Přesune kurzor na konec textového bloku na snímku.

Ctrl + Del

 

Smaže text od pozice kurzoru do konce slova.

Ctrl + Shift + Del

 

Smaže text od pozice kurzoru do konce věty.

Ctrl + Backspace

⌘ + Backspace

Smaže text od pozice kurzoru na začátek slova.

Ctrl + Shift + Backspace

⌘ + Shift + Backspace

Smaže text od pozice kurzoru až na začátek věty.

Klávesové zkratky nabídky

Klávesové zkratky uvedené v následujících tabulkách jsou k dispozici v každé kategorii nabídek v hlavní nabídce. Tabulky uvádějí položku nebo podpoložku, operační systém a účinek nebo účel klávesové zkratky.

Poznámka

Nabídky uvedené níže jsou ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazeny v hlavní nabídce zleva doprava.

Nabídka Soubor

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Otevřít

Ctrl + O

⌘ + O

Otevře prohlížeč Otevřít soubor, abychom mohli přejít do složky a vybrat dokument.

Uložit

Ctrl + S

⌘ + S

Uloží otevřený dokument.

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře prohlížeč souborů Uložit jako, abychom mohli uložit otevřený dokument jako nový dokument.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, abychom si mohli vybrat nastavení tisku dokumentu.

Nabídka Upravit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Zpět

Ctrl + Z

⌘ + Z

Vrátí předchozí akci úprav.

Znovu

Ctrl + Y

⌘ + Y

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Vyjmout

Ctrl + X

⌘ + X

Smaže vybraný objekt a umístí jej do schránky.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Ctrl + V

⌘ + V

Umístí objekt do schránky dokumentu.

Vložit jinak > Vložit neformátovaný text

Ctrl + Shift + Alt + V

⌘ + Shift + Option + V

Vloží kopírovaný text na pozici kurzoru bez jakéhokoliv formátování.

Vložit jinak > Vložit jinak

Ctrl + Shift + V

⌘ + Shift + V

Vloží obsah schránky na pozici kurzoru ve formátu, který můžeme určit pomocí dialogového okna Vložit jinak.

Vybrat vše

Ctrl + A

⌘ + A

Vybere všechny objekty na snímku.

Body

F8

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body, pokud je na snímku objekt, který používá upravitelné body, například čáru volného tvaru.

Režim úprav

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapíná nebo vypíná režim úprav aplikace Impress. Když je vypnutý, prezentace se zobrazuje v režimu pouze pro čtení.

Nabídka Zobrazit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Pravítka

Ctrl + Shift + R

⌘ + Shift + R

Vypíná a zapíná pravítka na Pracovní ploše.

Postranní lišta

Ctrl + F5

⌘ + F5

Otevře nebo zavře postranní lištu.

Styly

F11

⌘ + T

Otevře nebo zavře kartu Styly na postranní liště.

Navigátor

Ctrl + Shift + F5

⌘ + Shift + F5

Otevírá Navigátor.

Nabídka Vložit

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Karta Hypertextový odkaz

Ctrl + K

⌘ + K

Otevře dialogové okno Hypertextový odkaz.

Komentář

Ctrl + Alt + C

⌘ + Option + C

Do vybraného snímku vloží nové pole pro komentář.

Formátovací značka > Vložit nezlomitelnou mezeru

Ctrl + Shift + mezerník

⌘ + Shift + mezerník

Vloží nezlomitelnou mezeru na pozici kurzoru.

Formátovací značka > Vložit úzkou nezlomitelnou mezeru

Ctrl + Shift + F5

⌘ + Shift + F5

Vloží úzkou nezlomitelnou mezeru na pozici kurzoru.

Formátovací značka > Nulová mezera, zlomitelná

Ctrl + /

⌘ + /

Vloží nulovou zlomitelnou mezeru na pozici kurzoru.

Nabídka Formát

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Text > Tučné

Ctrl + B

⌘ + B

Aplikuje formát Tučné na vybraný text.

Text > Kurzíva

Ctrl + I

⌘ + I

Aplikuje formát Kurzíva na vybraný text.

Text > Horní index

Ctrl + Shift + P

⌘ + Option + C

Aplikuje formát horního indexu na vybraný text.

Text > Dolní index

Ctrl + Shift + B

⌘ + Shift + B

Aplikuje formát dolního indexu na vybraný text.

Text > Zvětšit velikost

Ctrl + ]

⌘ + ]

Zvětší velikost vybraného textu.

Text > Zmenšit velikost

Ctrl + [

⌘ + [

Zmenší velikost vybraného textu.

Rozestupy > Řádkování 1

Ctrl + 1

⌘ + 1

Nastaví řádkování v odstavci na jednoduché řádkování.

Řádkování 5

Ctrl + 5

⌘ + 5

Nastaví řádkování v odstavci na jeden a půl řádku.

Rozestupy > Řádkování 2

Ctrl + 2

⌘ + 2

Nastaví řádkování v odstavci na dva řádky.

Zarovnání > Vlevo

Ctrl + L

⌘ + L

Nastaví zarovnání odstavce doleva.

Zarovnání > Na střed

Ctrl + E

⌘ + E

Nastaví zarovnání odstavce na střed.

Zarovnání > Vpravo

Ctrl + R

⌘ + R

Nastaví zarovnání odstavce doprava.

Zarovnání > Do bloku

Ctrl + J

⌘ + J

Nastaví zarovnání odstavce do bloku.

Seznamy > O úroveň níž

Shift + Alt + šipka vpravo

 

Při Pohledu s osnovou posune odrážku o úroveň níž.

Seznamy > O úroveň výš

Shift + Alt + šipka vlevo

 

Při pohledu s osnovou posune odrážku o úroveň výš.

Seznamy > Přesunout dolů

Shift + Alt + šipka dolů

Shift + Option + šipka dolů

Při pohledu s osnovou posune odrážku dolů.

Seznamy > Přesunout nahoru

Shift + Alt + šipka nahoru

Shift + Option + šipka nahoru

Při pohledu s osnovou posune odrážku nahoru.

Styly > Spravovat styly

F11

⌘ + T

Otevře nebo zavře kartu Styly na postranní liště.

Objekt a tvar > Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Uspořádat > Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Uspořádat > Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Uspořádat > Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Uspořádat > Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Seskupit > Seskupit

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Seskupit > Zrušit skupinu

Ctrl + Alt + Shift + G

⌘+ Option + Shift + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Seskupit > Upravit skupinu

F3

F3

Úprava skupiny objektů.

Seskupit > Opustit skupinu

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Nabídka Snímek

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Nový snímek

Ctrl + M

Ctrl + M

Vloží do prezentace nový snímek.

Přejít na naposledy upravený snímek

Alt + Shift + F5

Option + Shift + F5

Otevře poslední upravovaný snímek v dokumentu.

Přesunout > Snímek na začátek

Ctrl + Shift + Home

 

Přesune vybraný snímek na začátek prezentace.

Přesunout > Snímek nahoru

Ctrl + Shift + šipka nahoru

⌘ + Shift + šipka nahoru

Přesune vybraný snímek nad předchozí snímek. Na prvním snímku nemá žádnou funkci.

Přesunout > Snímek dolů

Ctrl + Shift + šipka dolů

⌘ + Shift + šipka dolů

Přesune vybraný snímek pod další snímek. Na posledním snímku nemá žádnou funkci.

Přesunout > Snímek na konec

Ctrl + Shift + End

 

Přesune vybraný snímek na konec prezentace.

Navigovat > Na předchozí snímek

Page Up

 

Přepne na předchozí snímek. Na prvním snímku nemá žádnou funkci.

Navigovat > Přejít na následující snímek

Page Down

 

Přepne na následující snímek. Na posledním snímku nemá žádnou funkci.

Nabídka Prezentace

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Začít od prvního snímku

F5

F5

Spustí prezentaci od prvního snímku.

Začít od aktuálního snímku

Shift + F5

Shift + F5

Spustí prezentaci na snímku, na kterém byla dříve zastavena.

Nabídka Nástroje

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Kontrola pravopisu

F7

F7

Spustí kontrolu pravopisu.

Automatická kontrola pravopisu

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu.

Slovník synonym

Ctrl + F7

⌘ + F7

Otevře dialogové okno Tezaurus pro používaný jazyk. Pro přístup k tezauru musí být aplikace Impress v režimu úprav textu.

Správce rozšíření

Ctrl + Alt + E

⌘ + Alt + E

Otevře dialogové okno Správce rozšíření.

Možnosti

Alt + F12

 

Otevře dialogové okno Možnosti LibreOffice.

Nabídka Okno

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Zavřít okno

Ctrl + W

⌘ + W

Zavře aktivní okno. Pokud je otevřeno pouze jedno okno, LibreOffice Impress se zavře.

Nabídka Nápověda

Položka nebo podpoložka nabídky

Windows
Linux

macOS

Akce

Nápověda LibreOffice

F1

F1

Otevře internetový prohlížeč se stránkami Nápovědy LibreOffice.

Klávesové zkratky panelu nástrojů

V aplikaci Impress je k dispozici několik nástrojových lišt, které nám pomáhají vytvářet snímky a prezentace. Některé z nástrojů na těchto nástrojových lištách mohou být aktivovány pomocí klávesových zkratek.

Poznámka

Nástrojové lišty jsou uvedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazeny v místní nabídky, kterou otevřeme kliknutím na Zobrazit > Nástrojové lišty v hlavní nabídce.

Kresba

Název nástroje

Windows
Linux
macOS

Akce

Vložit textové pole

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Umístění a velikost

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Body

F8

Otevře nástrojovou lištu Upravit body, pokud je na snímku objekt, který používá upravitelné body, například čáru volného tvaru.

Návrh formuláře

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Seskupit

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Zrušit skupinu

Ctrl + Alt + Shift + G

⌘+ Option + Shift + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Upravit skupinu

F3

F3

Úprava skupiny objektů.

Zrušit skupinu

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Obrázek

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Čára a Výplň

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Přenést do popředí

Ctrl + Shift + +

⌘ + Shift + +

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Přenést blíž

Ctrl + +

⌘ + +

Přesune vybraný objekt před objekt, který je o úroveň blíž.

Odsunout dál

Ctrl + -

⌘ + -

Odsune vybraný objekt za objekt, který je o úroveň dál.

Odsunout do pozadí

Ctrl + Shift + -

⌘ + Shift + -

Odsune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Zobrazit postranní lištu Styly

F11

⌘ + T

Otevře kartu Styly v postranní liště.

Osnova

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

O úroveň níž

Shift + Alt + šipka vpravo

 

Při Pohledu s osnovou posune odrážku o úroveň níž.

O úroveň výš

Shift + Alt + šipka vlevo

 

Při pohledu s osnovou posune odrážku o úroveň výš.

Přesunout dolů

Shift + Alt + šipka dolů

Shift + Option + šipka dolů

Při pohledu s osnovou posune odrážku dolů.

Přesunout nahoru

Shift + Alt + šipka nahoru

Shift + Option + šipka nahoru

Při pohledu s osnovou posune odrážku nahoru.

Pořadač snímků

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Začít od prvního snímku

F5

F5

Spustí prezentaci od prvního snímku

Standardní

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Nový

Ctrl + N

⌘ + N

Otevře nový dokument prezentace.

Šablony

Ctrl + Shift + N

⌘ + Shift + N

Otevře dialogové okno Šablony, abychom mohli vytvořit nový dokument pomocí šablony.

Otevřít

Ctrl + O

⌘ + O

Otevře prohlížeč Otevřít soubor, abychom mohli přejít do složky a vybrat dokument.

Uložit

Ctrl + S

⌘ + S

Uloží otevřený dokument.

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře prohlížeč souborů Uložit jako, abychom mohli uložit otevřený dokument jako nový dokument.

Režim úprav

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapne režim úprav, když je dokument v režimu pouze pro čtení.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, abychom si mohli vybrat nastavení tisku dokumentu.

Vyjmout

Ctrl + X

⌘ + X

Smaže vybraný objekt a umístí jej do schránky.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Vložit

Ctrl + V

⌘ + V

Umístí objekt do schránky dokumentu.

Vymazat přímé formátování

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Odebere přímé formátování, které bylo použito bez stylů.

Zpět

Ctrl + Z

⌘ + Z

Vrátí předchozí akci úprav.

Znovu

Ctrl + Y

⌘ + Y

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Najít a nahradit

Ctrl + H

⌘ + Option + F

Otevře dialogové okno Najít a nahradit.

Kontrola pravopisu

F7

F7

Spustí kontrolu pravopisu.

Přepne automatickou kontrolu pravopisu

Shift + F7

Shift + F7

Zapíná nebo vypíná automatickou kontrolu pravopisu.

Začít od prvního snímku

F5

F5

Spustí prezentaci.

Začít od aktuálního snímku

Shift + F5

Shift + F5

Spustí prezentaci na snímku, na kterém byla dříve zastavena.

Vložit textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Vložit hypertextový odkaz

Ctrl + K

⌘ + K

Otevře dialogové okno Hypertextový odkaz.

Standardní (režim jedné lišty)

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Nový

Ctrl + N

⌘ + N

Otevře nový dokument prezentace.

Otevřít

Ctrl + O

⌘ + O

Otevře prohlížeč souborů Otevřít, takže můžeme přejít do složky a vybrat dokument.

Uložit

Ctrl + S

⌘ + S

Uloží otevřený dokument.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, abychom si mohli vybrat nastavení tisku dokumentu.

Zpět

Ctrl + Z

⌘ + Z

Vrátí předchozí akci úprav.

Znovu

Ctrl + Y

⌘ + Y

Obnoví akci naposledy vrácenou příkazem Zpět.

Vložit textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

Umístění a velikost

F4

F4

Otevírá dialogové okno Umístění a velikost vybraného objektu.

Seskupit

Ctrl + Shift + G

⌘ + Shift + G

Seskupí vybrané objekty.

Zrušit skupinu

Ctrl + Alt + Shift + G

⌘+ Option + Shift + G

Zruší seskupení vybrané skupiny.

Upravit skupinu

F3

F3

Úprava skupiny objektů.

Zrušit skupinu

Ctrl + F3

⌘ + F3

Opuštění skupiny objektů.

Začít od prvního snímku

F5

F5

Spustí prezentaci od prvního snímku.

Začít od aktuálního snímku

Shift + F5

Shift + F5

Spustí prezentaci na snímku, na kterém byla dříve zastavena.

Standardní (režim prohlížení)

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Uložit jako

Ctrl + Shift + S

⌘ + Shift + S

Otevře prohlížeč souborů Uložit jako, abychom mohli uložit otevřený dokument jako nový dokument.

Režim úprav

Ctrl + Shift + M

⌘ + Shift + M

Zapne režim úprav, když je dokument v režimu pouze pro čtení.

Tisk

Ctrl + P

⌘ + P

Otevře dialogové okno Tisk, abychom si mohli vybrat nastavení tisku dokumentu.

Kopírovat

Ctrl + C

⌘ + C

Zkopíruje vybraný objekt do schránky.

Najít a nahradit

Ctrl + H

⌘ + Option + F

Otevře dialogové okno Najít a nahradit.

Začít od prvního snímku

F5

F5

Spustí prezentaci od prvního snímku.

Text

Název nástroje

Windows
Linux

macOS

Akce

Vložit textové pole

F2

F2

Přepne do režimu úprav textu a otevře nástrojovou lištu Formátování textu.

 

Obsah