Image1

Impress Guide

Dodatek B
Nástrojové lišty

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) verze 3 nebo novější či za podmínek Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

K tomuto vydání.

Peter Schofield

Dave Barton

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno v únoru 2021. Kniha je určena pro LibreOffice 7.0.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací v tomto dokumentu. Podrobný seznam najdeme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevřeme postranní lištu Styly

Úvod

V aplikaci Impress je k dispozici několik nástrojových lišt, které nám pomohou vytvořit prezentaci. Každá nástrojová lišta má výchozí sadu nástrojů a možnost přidat na nástrojovou lištu další nástroje.

Poznámka

Ikony zobrazené na nástrojových lištách aplikace Impress se mohou lišit od těch, které vidíme na své obrazovce. Ikony na nástrojové liště závisí na použitém operačním systém a na tom, jak byl LibreOffice nastaven.

Použití nástrojových lišt

Zobrazení nástrojových lišt

Pokud chceme zobrazit a aktivovat nástrojové lišty, přejdeme v hlavní nabídce do Zobrazit > Nástrojové lišty. Otevře se místní nabídka se seznamem dostupných nástrojových lišt pro tvorbu prezentací v LibreOffice Impress. Kliknutím na název nástrojové lišty tuto lištu aktivujeme. Aktivní nástrojové lišty jsou označeny zaškrtnutím vedle názvu, jak je znázorněno na obrázku 1.

Image6

Obrázek 1: Nástrojové lišty aplikace Impress

Poznámka

Některé nástrojové lišty, i když jsou vybrány v hlavní nabídce ve volbě Zobrazit > Nástrojové lišty, se nezobrazí, dokud v prezentaci nevybereme objekt odpovídajícího typu. Například nástrojová lišta Obrázek se zobrazí pouze tehdy, když je vybrán obrázek.

Zavření nástrojových lišt

Pokud chceme zavřít nástrojovou lištu, použijeme jednu z následujících metod:

Pohybujeme nástrojovými lištami

Uzamčení nástrojových lišt

Když je nástrojová lišta ukotvena, lze ji také uzamknout na svou pozici v hlavním okně aplikace Impress. Plovoucí nástrojovou lištu nelze uzamknout na místo.

Ukotvení nástrojových lišt

Ve výchozím nastavení jsou některé nástrojové lišty ukotveny na pozici v hlavním okně aplikace Impress. Například nástrojová lišta Standardní je ukotvena v horní části hlavního okna. Ukotveným nástrojovým lištám lze zrušit ukotvení a přesunout je na nové místo v hlavním okně, kde je možné je opět ukotvit, nebo je možné je nechat jako plovoucí nástrojové lišty. Před přesunutím nástrojové lišty musí být nástrojové liště zrušeno ukotvení.

 1. Kurzor myši přesuneme na malý svislý úchyt na levém konci nástrojové lišty. Kurzor myši se změní na kurzor pro přesouvání podle použitého operačního systému a nastavení.

 2. Klepneme, podržíme levé tlačítko myši a přetáhneme nástrojovou lištu na nové místo. Tím může být nové místo pro ukotvení nástrojové lišty nebo místo pro plovoucí nástrojovou lištu. Kolem nástrojové lišty se zobrazí šrafované ohraničení označující polohu nástrojové lišty při jejím přetahování.

 3. Uvolníme levé tlačítko myši.

Plovoucí nástrojové lišty

Pokud chceme plovoucí nástrojovou lištu přesunout, klepneme na jeho záhlaví a přetáhneme jej na nové místo. Jakmile je nástrojová lišta na požadovaném místě, uvolníme tlačítko myši. Plovoucí nástrojová lišta nemusí být umístěna v hlavním okně aplikace Impress, aby fungovala.

Ukotvené nástrojové lišty

Ukotvit nástrojovou lištu můžeme jednou z těchto metod:

Úprava nástrojových lišt

Pokud je aplikace LibreOffice nainstalována na počítači, nainstaluje se také sada nástrojových liš vhodných pro každý modul LibreOffice. Každá nástrojová lišta má výchozí sadu nástrojů, které nám pomohou začít s vytvářením dokumentů v LibreOffice.

Přidání nástrojových lišt

Další nástroje nainstalujeme pomocí Viditelná tlačítka takto:

 1. Klepneme pravým tlačítkem na nástrojovou lištu, z místní nabídky zvolíme Viditelná tlačítka a zobrazíme seznam dostupných nástrojů.

 2. Klepneme na nástroj, který chceme nainstalovat a tento nástroj se zobrazí na nástrojové liště. Seznam dostupných nástrojů se automaticky zavře. Zvýraznění nebo zaškrtnutí vedle nástroje označuje, že nástroj je již nainstalován na nástrojové liště.

Poznámka

Při přidávání nástrojů pomocí volby Viditelná tlačítka je nástroj přidán na nástrojovou lištu na stejnou pozici, v jaké se objeví v seznamu Viditelná tlačítka. To tedy znamená, že nástroj uvedený v seznamu Viditelná tlačítka úplně nahoře se zobrazí na levé straně nástrojové lišty; nástroj uvedeny v seznamu Viditelná tlačítka úplně dole se zobrazí na pravé straně nástrojové lišty. Pomocí volby Viditelná tlačítka nelze měnit umístění nástroje.

Odstranění nástrojových lišt

Nástroje odstraníme z nástrojové lišty pomocí Viditelná tlačítka následovně:

 1. Klepneme pravým tlačítkem na nástrojovou lištu, z místní nabídky zvolíme Viditelná tlačítka a zobrazíme seznam dostupných nástrojů.

 2. Klepneme na nástroj, který chceme odebrat, a nástroj se odebere z panelu nástrojů. Odstraní se také zvýraznění nebo značka zaškrtnutí vedle nástroje. Seznam dostupných nástrojů se automaticky zavře.

Přizpůsobujeme si nástrojové lišty

Další nástroje a příkazy, které nejsou k dispozici ve volbě Viditelná tlačítka lze na nástrojovou lištu přidat pomocí přizpůsobení. Přizpůsobení také umožňuje vytvářet nové nástrojové lišty, např. pokud potřebujeme konkrétní sadu nástrojů pro konkrétní úkol. Informace o přizpůsobení nástrojových lišt najdeme v příručce Začínáme s LibreOffice.

Nástrojové lišty

Poznámka

Nástroje instalované na nástrojové liště jsou obvykle označeny ve volbě Viditelná tlačítka buď zvýrazněnou ikonou nástroj nebo zaškrtnutím. Tato indikace instalace závisí na nastavení počítače a použitém operačním systému počítače.

Poznámka

Na některých nástrojových lištách mají ikony na své pravé straně malý trojúhelník směřující dolů ▼. Klepnutím na tento trojúhelník otevřeme další možnosti, které jsou k dispozici.

Poznámka

Některé z nástrojů na nástrojových lištách mají také možnost použít klávesovou zkratku místo klepnutí na nástroj. Úplný seznam klávesových zkratek, které jsou k dispozici v aplikaci Impress, nalezneme v příloze A, Klávesové zkratky.

3D objekty

Nástrojová lišta 3D objekty poskytuje nástroje pro vytváření 3D objektů v prezentaci. Aktivuje se buď volbou Zobrazit > Nástrojové lišty > 3D objekty v hlavní nabídce nebo klepnutím na ikonu 3D objekty na nástrojové liště Kresba.

Image7

 1. Krychle

 2. Koule

 3. Válec

 4. Kužel

 5. Jehlan

 6. Torus

 7. Plášť

 8. Polokoule

3D nastavení

Nástrojová lišta 3D nastavení a její nástroje se aktivují tehdy, když byl objekt převeden do 3D pomocí nástroje Přepnout plastičnost a následně je konvertovaný objekt vybrán.

Image8

 1. Přepnout plastičnost

 2. Naklonit dolů

 3. Naklonit nahoru

 4. Naklonit doleva

 5. Naklonit doprava

 6. Hloubka

 7. Směr

 8. Osvětlení

 9. Povrch

 10. Barva 3D

Zarovnání objektů

Nástrojová lišta Zarovnání objektů umožňuje zarovnat několik objektů na snímku a tím zlepšit vizuální dopad prezentace.

Image4

 1. Vlevo

 2. Na střed

 3. Vpravo

 4. Nahoru

 5. Střed

 6. Dolů

Komentáře

Nástrojová lišta komentáře umožňuje vkládat, mazat a procházet komentáře v prezentaci. Pokud chceme používat komentáře, doporučujeme přidat své jméno a iniciály v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Uživatelské údaje, aby bylo možné komentáře jednoduše identifikovat.

Image20

 1. Komentář (Ctrl + Alt + C)

 2. Předchozí komentář (Ctrl + Alt + PgUp)

 3. Další komentář (Ctrl + Alt + PgDown)

 4. Smazat komentář

 5. Smazat všechny komentáře

Kresba

Nástrojová lišta Kreslení poskytuje většinu nástrojů běžně používaných k vytváření grafických objektů na snímku. Některé ikony nástrojů na této nástrojové liště se mění, aby zobrazovaly poslední vybraný a použitý nástroj.

Image33

 1. Vybrat

 2. Přiblížení a posun

 3. Přiblížení

 4. Textové pole (F2)

 5. Svislý text

 6. Písmomalba

 7. Barva čáry

 8. Barva výplně

 9. Řádek

 10. Obdélník

 11. Elipsa

 12. Čára končí šipkou

 13. Čáry a šipky

 14. Křivky a mnohoúhelníky

 15. Spojnice

 16. Základní tvary

 17. Symboly

 18. Blokové šipky (tvary šipek ve viditelných tlačítkách)

 19. Vývojový diagram

 20. Bubliny (tvary bublin ve viditelných tlačítkách)

 21. Hvězdy a cedule (tvary hvězd ve viditelných tlačítkách)

 22. 3D tvary

 23. Umístění a velikost (F4)

 24. Otočit

 25. Překlopit

 26. Zarovnání

 27. Uspořádání

 28. Rozmístit

 29. Stín

 30. Oříznout

 31. Filtr

 32. Upravit body (F8)

 33. Záchytné body

 34. Na křivku

 35. Na mnohoúhelník

 36. Na 3D objekt

 37. Na 3D rotační objekt

 38. Přepnout plastičnost

 39. Vložit

 40. Ovládací prvky

Některé tvary ikon zobrazené na nástrojové liště Kreslení závisí na posledním nástroji, který byl dříve vybrán a použit.

Image5

Image10

Image11

Image12

Image13

Image14

Image15

Image16

Image17

Image18

Úprava bodů

Nástrojová lišta Upravit body se aktivuje, když vybereme mnohoúhelníkový objekt a klepneme na Upravit body nebo použijeme klávesovou zkratku F8. Nabídnuté nástroje nám umožňují upravit body křivky nebo objektu převedeného na křivku.

Image21

 1. Upravit body (F8)

 2. Přesunout body

 3. Vložit body

 4. Smazat body

 5. Převést na křivku

 6. Uzavřít Beziérovu křivku

 7. Rozdělit křivku

 8. Úhlový roh

 9. Plynulý přechod

 10. Souměrný přechod

 11. Ubrat body

Najít

Nástrojová lišta Najít se ve výchozím nastavení otevírá v levém dolním rohu hlavní okna aplikace Impress. Nástrojovou lištu Najít nelze uvolnit a vytvořit z ní plovoucí nástrojovou lištu.

Image22

 1. Zavřít vyhledávací lištu

 2. Najít text

 3. Najít předchozí

 4. Najít další

 5. Najít vše

 6. Rozlišovat velikost

 7. Najít a nahradit (Ctrl + H)

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se používá k vytváření grafických textových objektů v prezentacích a poskytuje nástroje umožňující úpravy grafického textového objektu.

Image23

 1. Vložit text písmomalby

 2. Tvar písmomalby

 3. Stejná výška písmen písmomalby

 4. Zarovnání písmomalby

 5. Rozestup znaků písmomalby

 6. Přepnout plastičnost

Ovládací prvky formuláře

Nástrojová lišta Ovládací prvky formuláře poskytuje nástroje potřebné k vytvoření interaktivního formuláře. Nástrojová lišta přidává ovládací prvky do formuláře v textech, kresbách, sešitech, prezentací nebo HTML dokumentech (například tlačítko, které spustí makro).

Image24

 1. Vybrat

 2. Režim návrhu

 3. Průvodci ovládacími prvky formuláře

 4. Návrh formuláře

 5. Vlastnosti ovládacího prvku

 6. Vlastnosti formuláře

 7. Popisek

 8. Textové pole

 9. Zaškrtávací pole

 10. Tlačítko volby

 11. Seznam

 12. Pole se seznamem

 13. Tlačítko

 14. Obrázkové tlačítko

 15. Formátované pole

 16. Pole pro datum

 17. Číselné pole

 18. Seskupení

 19. Pole pro čas

 20. Měnové pole

 21. Pole vzorku

 22. Ovládací prvek tabulky

 23. Lišta navigace

 24. Ovládací pole obrázku

 25. Výběr souboru

 26. Rolovací tlačítko

 27. Posuvník

Návrh formuláře

Nástrojová lišta Návrh formuláře otevře formulář v Režimu návrh, aby bylo možné formulář upravit. V Režim návrhu nelze aktivovat ovládací prvky formuláře ani upravovat obsah formuláře. V Režimu návrhu však můžeme měnit polohu a velikost ovládacích prvků, upravit další vlastnosti a přidat nebo odstranit ovládací prvky.

Image25

 1. Vybrat

 2. Vlastnosti ovládacího prvku

 3. Vlastnosti formuláře

 4. Umístění a velikost (F4)

 5. Navigátor formulářem

 6. Pořadí aktivace

 7. Přidat pole

 8. Automaticky zaměřit ovládací prvek

 9. Přenést do popředí (Ctrl + Shift + +)

 10. Odsunout do pozadí (Ctrl + Shift + -)

 11. Seskupit (Ctrl + Shift + G)

 12. Zrušit skupinu (Ctrl + Alt + Shift + G)

 13. Upravit skupinu (F3)

 14. Opustit skupinu (Ctrl + F3)

 15. Zarovnání

 16. Otevřít v režimu návrhu

 17. Mřížka

 18. Přichytit k mřížce

 19. Vodítka při přesouvání

Navigace ve formuláři

Nástrojová lišta Navigátor formulářem poskytuje nástroje pro úpravu databázové tabulky nebo pro ovládání zobrazení dat. Nástrojová lišta se obvykle zobrazuje v dolní části dokumentu, který obsahuje pole spojená s databází. Nástrojová lišta Navigátor formulářem je aktivní pouze v případě, že jsou formuláře připojeny k databázi.

Nástrojová lišta Navigátor formulářem umožňuje přesun mezi záznamy a vkládání a mazání záznamů. Pokud jsou data ve formuláři uložena, přenesou se změny do databáze. Tato nástrojová lišta také poskytuje pro záznamy dat nástroje zajišťující funkce řazení, filtrování a vyhledávání.

Image26

 1. Najít záznam

 2. Záznam

 3. Absolutní záznam

 4. Text -> Záznam

 5. Celkový počet záznamů

 6. První záznam

 7. Další záznam

 8. Poslední záznam

 9. Nový záznam

 10. Uložit záznam

 11. Zpět zadání dat

 12. Smazat záznam

 13. Obnovit

 14. Obnovit ovládací prvky

 15. Řadit

 16. Řadit vzestupně

 17. Řadit sestupně

 18. Automatický filtr

 19. Použít filtr

 20. Formulářové filtry

 21. Odstranit filtr/řazení

 22. Zdroj dat jako tabulka

Záchytné body

Nástrojová lišta Záchytné body poskytuje nástroje pro vložení záchytného bodu nebo úpravu jeho vlastností. Záchytný bod je bod, ke kterému můžeme připojit spojnici. Ve výchozím nastavení LibreOffice automaticky umístí záchytný bod do středu každé strany ohraničujícího obdélníku pro každý objekt, který vytvoříme.

Image27

 1. Vložit záchytný bod

 2. Výstup doleva

 3. Výstup nahoru

 4. Výstup doprava

 5. Výstup dolů

 6. Relativní záchytný bod

 7. Záchytný bod horizontálně vlevo

 8. Záchytný bod horizontálně uprostřed

 9. Záchytný bod vertikálně nahoře

 10. Záchytný bod vertikálně uprostřed

 11. Záchytný bod vertikálně dole

Obrázek

Nástrojová lišta Obrázek poskytuje nástroje pro úpravy, zarovnání, přemístění a změnu velikosti obrázků. Nástrojová lišta Obrázek se stane aktivní a dostupnou pouze v případě, že je v prezentaci vybrán obrázek. Nástrojová lišta Obrázek automaticky nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

Image32

 1. Umístění a velikost (F4)

 2. Zarovnání

 3. Vlevo

 4. Na střed

 5. Vpravo

 6. Nahoru

 7. Střed

 8. Dolů

 9. Přenést do popředí (Ctrl + Shift + +)

 10. Přenést blíž (Ctrl + +)

 11. Odsunout dál (Ctrl + -)

 12. Odsunout do pozadí (Ctrl + Shift + -)

 13. Před objekt

 14. Za objekt

 15. Prohodit

 16. Styl čáry

 17. Šířka čáry

 18. Barva čáry

 19. Styl / výplň oblasti

 20. Barva výplně

 21. Stín

 22. Filtr

 23. Režim obrázku

 24. Oříznout

 25. Vertikální

 26. Vodorovně

 27. Transformace

 28. Barva

 29. Řádek

 30. Oblast

 31. Animace

 32. Interakce

Vložit

Nástrojová lišta Vložit umožňuje vložit do prezentace různé typy objektů.

Image29

 1. Nová stránka (Ctrl + M)

 2. Plovoucí rámec

 3. Vložit stránku ze souboru

 4. Tabulka

 5. Obrázek

 6. Média

 7. Vzorec

 8. Graf

 9. Objekt OLE

Dřívější kruhy a ovály

Nástrojová lišta Dřívější kruhy a ovály poskytuje nástroje pro vložení různých typů kruhů a oválů do prezentace.

Image30

 1. Elipsa

 2. Kruh

 3. Eliptická výseč

 4. Kruhová výseč

 5. Eliptická úseč

 6. Kruhová úseč

 7. Elipsa, nevyplněná

 8. Kruh, nevyplněný

 9. Eliptický koláč, nevyplněný

 10. Kruhový koláč, nevyplněný

 11. Eliptická úseč, nevyplněná

 12. Kruhová úseč, nevyplněná

 13. Oblouk

 14. Kruhový oblouk

Dřívější obdélníky

Nástrojová lišta Dřívější obdélníky poskytuje nástroje pro vložení různých typů obdélníků a čtverců do prezentace.

Image31

 1. Obdélník

 2. Čtverec

 3. Zakulacený obdélník

 4. Zaoblený čtverec

 5. Obdélník, nevyplněný

 6. Čtverec, nevyplněný

 7. Zakulacený obdélník, nevyplněný

 8. Zakulacený čtverec, nevyplněný

Čára a Výplň

Nástrojová lišta Čára a výplň umožňuje upravit hlavní vlastnosti objektu. Nástroje a rozevírací seznamy se liší podle typu vybraného objektu.

Image9

 1. Umístění a velikost (F4)

 2. Zarovnání

 3. Vlevo

 4. Na střed

 5. Vpravo

 6. Nahoru

 7. Střed

 8. Dolů

 9. Uspořádání

 10. Přenést do popředí (Ctrl + Shift + +)

 11. Přenést blíž (Ctrl + +)

 12. Odsunout dál (Ctrl + -)

 13. Odsunout do pozadí (Ctrl + Shift + -)

 14. Před objekt

 15. Za objekt

 16. Prohodit

 17. Styl čáry

 18. Šířka čáry

 19. Barva čáry

 20. Styl / výplň oblasti

 21. Barva výplně

 22. Stín

 23. Styl šipky

 24. Vertikální

 25. Vodorovně

 26. Transformace

 27. Rozmístit

 28. Řádek

 29. Oblast

 30. 3D efekty

 31. Obrázková mapa

 32. Animace

 33. Interakce

 34. Styly (F11)

 35. Mřížka

 36. Vodítka při přesouvání

Zobrazení předlohy

Nástrojová lišta Zobrazení předlohy poskytuje nástroj, pomocí kterých můžeme vytvořit novou předlohu snímku, přejmenovat předlohu snímku, smazat předlohu snímku a zavřít zobrazení předlohu snímku. Tato nástrojová lišta je aktivní pouze v případě, že je v aplikaci Impress zobrazena předloha.

Image34

 1. Nová předloha

 2. Přejmenovat předlohu

 3. Smazat předlohu

 4. Zavřít předlohu

Přehrávání médií

Nástrojová lišta Přehrávání médií Impress podporuje mnoho různých formátů médií.

Image35

 1. Vložit zvuk nebo video

 2. Přehrát

 3. Pozastavit

 4. Zastavit

 5. Opakovat

 6. Umístění

 7. Ztlumit

 8. Hlasitost

 9. Zobrazení

Možnosti

Nástrojová lišta Možnosti umožňuje definovat různá nastavení pro nově vytvořené dokumenty prezentací. Například jak se objekty přitahují k mřížce nebo jak se objekty upravují.

Image36

 1. Kliknutím vstoupíte do režimu otáčení

 2. Mřížka

 3. Zobrazit vodítka

 4. Vodítka při přesouvání

 5. Přichytit k mřížce

 6. Přichytit k vodítkům

 7. Přichytit k okrajům stránky

 8. Přichytit k ohraničení objektu

 9. Přichytit k bodům objektu

 10. Povolit rychlou editaci

 11. Vybrat pouze textovou oblast

 12. Dvojitým kliknutím upravíte text

 13. Upravit objekt s atributy

 14. Opustit všechny skupiny

Osnova

Nástrojová lišta Osnova poskytuje často používané nástroj pro práci s textovými obrysy.

Image37

 1. O úroveň níž (Alt + Shift + Vpravo)

 2. O úroveň výš (Alt + Shift + Vlevo)

 3. Přesunout dolů (Alt + Shift + Dolů)

 4. Přesunout nahoru (Alt + Shift + Nahoru)

 5. Zobrazit formátování

 6. Černobíle

 7. Zobrazit pouze první úroveň

 8. Zobrazit všechny úrovně

 9. Skrýt podbody

 10. Zobrazit podbody

Prezentace

Nástrojová lišta Prezentace poskytuje často používané nástroje pro práci s prezentacemi.

Image38

 1. Nový snímek

 2. Duplikovat snímek

 3. Přejmenovat snímek

 4. Smazání snímku

 5. Rozvržení snímku

 6. Změnit předlohu snímku

 7. Rozšířit snímek

 8. Přejít na první snímek

 9. Přejít na předchozí snímek

 10. Přejít na následující snímek

 11. Přejít na poslední snímek

 12. Přesunout snímek na začátek

 13. Přesunout snímek nahoru

 14. Přesunout snímek dolů

 15. Přesunout snímek na konec

Pořadač snímků

Nástrojová lišta Pořadač snímků umožňuje vybrat snímky v aktuální prezentaci a zahájit prezentaci od prvního snímku.

Image39

 1. Vybrat

 2. Začít od prvního snímku (F5)

Pohled na snímky

Nástrojová lišta Pohled na snímky se otevře spolu s nástrojovou lištou Pořadač snímků.

Image40

 1. Vyzkoušet časování

 2. Zobrazit snímek

 3. Skrýt snímek

 4. Snímků na řádek

Standardní

Nástrojová lišta Standardní je společná pro všechny moduly LibreOffice a poskytuje nejběžnější nástroje při vytváření a úpravách dokumentů pomocí LibreOffice. Nástrojová lišta Standardní se bude pro jednotlivé moduly LibreOffice lišit, aby poskytovala různé sady nástrojů používané při vytváření různých typů dokumentů.

Image3

 1. Načíst URL

 2. Nový (Ctrl + N)

 3. Šablony (Ctrl + Shift + N)

 4. Otevřít (Ctrl + O)

 5. Otevřít vzdálený

 6. Uložit (Ctrl + S)

 7. Uložit jako (Ctrl + Shift + S)

 8. E-mail

 9. Režim úprav (Ctrl + Shift + M)

 10. PDF

 11. Vytisknout přímo

 12. Tisk (Ctrl + P)

 13. Vyjmout (Ctrl + X)

 14. Kopírovat (Ctrl + C)

 15. Vložit (Ctrl + V)

 16. Zavřít (nainstalováno)

 17. Vymazat (Ctrl + Shift + M)

 18. Zpět (Ctrl + Z)

 19. Znovu (Ctrl + Y)

 20. Najít a nahradit (Ctrl + H)

 21. Automatická kontrola pravopisu (Shift + F7)

 22. Přiblížení a posun

 23. Přiblížení

 24. Mřížka

 25. Vodítka při přesouvání

 26. Zobrazit pohledy

 27. Lišta karet se zobrazeními

 28. Formát snímku

 29. Předloha snímku

 30. Začít od prvního snímku (F5)

 31. Začít od aktuálního snímku (Shift + F5)

 32. Tabulka

 33. Obrázek

 34. Média

 35. Graf

 36. Textové pole (F2)

 37. Symbol (název nástrojové lišty Vložit speciální znaky)

 38. Svislý text

 39. Vložit text písmomalby

 40. Hypertextový odkaz (Ctrl + K)

 41. Kreslicí funkce

 42. Interakce

 43. Nápověda LibreOffice

 44. Co je to?

Standardní (režim jedné lišty)

Nástrojová lišta Standardní (režim jediné lišty) se aktivuje, když je uživatelské rozhraní přepnuto do režimu Jediná nástrojová lišta. V hlavní nabídce přejdeme do Zobrazit > Uživatelské rozhraní a zvolíme Jediná nástrojová lišta.

Image2

 1. Nový (Ctrl + N)

 2. Otevřít (Ctrl + O)

 3. Uložit (Ctrl + S)

 4. PDF

 5. Tisk (Ctrl + P)

 6. Náhled tisku (Ctrl + Shift + O)

 7. Zpět (Ctrl + Z)

 8. Znovu (Ctrl + Y)

 9. Najít a nahradit (Ctrl + H)

 10. Klonovat

 11. Kontrola pravopisu

 12. Celá stránka

 13. Nový snímek

 14. Duplikovat snímek

 15. Přejmenovat snímek

 16. Smazání snímku

 17. Rozvržení snímku

 18. Zobrazit pohledy

 19. Textové pole (F2)

 20. Obrázek

 21. Média

 22. Graf

 23. Tabulka

 24. Vložit text písmomalby

 25. Řádek

 26. Obdélník

 27. Elipsa

 28. Čáry a šipky

 29. Křivky a mnohoúhelníky

 30. Spojnice

 31. Základní tvary

 32. Symboly

 33. Tvary šipek

 34. Tvary vývojových diagramů

 35. Tvary bublin

 36. Tvary hvězd

 37. 3D objekty

 38. Umístění a velikost (F4)

 39. Otočit

 40. Překlopit

 41. Zarovnání

 42. Uspořádání

 43. Rozmístit

 44. Seskupit (Ctrl + Shift + G)

 45. Zrušit skupinu (Ctrl + Alt + Shift + G)

 46. Upravit skupinu (F3)

 47. Opustit skupinu (Ctrl + F3)

 48. Vybrat

 49. Celá stránka

 50. Přiblížení a posun

 51. Přiblížení

 52. Začít od prvního snímku (F5)

 53. Začít od aktuálního snímku (Shift + F5)

Standardní (režim prohlížení)

Nástrojová lišta Standardní (režim prohlížení) poskytuje nástroje pro ukládání, úpravy a distribuci dokumentu.

Image28

 1. Uložit jako (Ctrl + Shift + S)

 2. Režim úprav (Ctrl + Shift + M)

 3. Režim pouze pro čtení

 4. E-mail

 5. PDF

 6. EPUB

 7. Vytisknout přímo

 8. Tisk (Ctrl + P)

 9. Kopírovat (Ctrl + C)

 10. Najít a nahradit (Ctrl + H)

 11. Přiblížení

 12. Začít od prvního snímku (F5)

Tabulka

Nástrojová lišta Tabulka poskytuje nástroje pro úpravu a formátování tabulky umístěné na snímku. Tato nástrojová lišta je aktivní pouze v případě, že je vybrána tabulka.

Image41

 1. Tabulka

 2. Styl ohraničení

 3. Barva ohraničení

 4. Ohraničení (Shift pro přepsání)

 5. Styl / výplň oblasti

 6. Sloučit buňky

 7. Rozdělit buňky

 8. Optimalizovat

 9. Nahoru

 10. Střed

 11. Dolů

 12. Vložit řádek nad

 13. Vložit řádek pod

 14. Vložit sloupec před

 15. Vložit sloupec za

 16. Smazat řádek

 17. Smazat sloupec

 18. Vybrat tabulku

 19. Vybrat sloupec

 20. Vybrat řádek

 21. Návrh tabulky

 22. Vlastnosti tabulky

Text

Nástrojová lišta Text poskytuje nástroje pro vkládání textových polí a popisků do snímku.

Image42

 1. Textové pole (F2)

 2. Přizpůsobit text velikosti textového pole

 3. Bubliny

 4. Svislý text

 5. Přizpůsobit rozměr svislého textu rámci

 6. Svislé bubliny

Formátování textu

Nástrojová lišta Formátování textu poskytuje nástroje pro formátování textu a příkazy pro zarovnání. Tato nástrojová lišta se stane aktivní, pokud byl vybrán text v textovém poli nebo grafickém objektu, a automaticky nahradí nástrojovou lištu Čára a výplň.

Image19

 1. Název písma

 2. Velikost písma

 3. Zvětšit (Ctrl + ])

 4. Zmenšit (Ctrl + [)

 5. Tučné (Ctrl + B)

 6. Kurzíva (Ctrl + I)

 7. Podtržené

 8. Dvojité podtržení

 9. Přeškrtnuté

 10. Nadtržení

 11. Horní index (Ctrl + Shift + P)

 12. Dolní index (Ctrl + Shift + B)

 13. Stín

 14. Osnova

 15. Vymazat (Ctrl + Shift + M)

 16. malá písmena

 17. VELKÁ PÍSMENA

 18. kapitálky

 19. Barva písma

 20. Barva zvýraznění

 21. Odrážkový seznam

 22. Číslovaný seznam

 23. Osnova

 24. Doleva (Ctrl + L)

 25. Na střed (Ctrl + E)

 26. Doprava (Ctrl + R)

 27. Do bloku (Ctrl + J)

 28. Nahoru

 29. Střed

 30. Dolů

 31. Řádkování

 32. Rozestupy znaků

 33. Zvětšit

 34. Zmenšit

 35. Směr textu zleva doprava

 36. Směr textu shora dolů

 37. Zleva doprava

 38. Zprava doleva

 39. Vybrat vše (Ctrl + A)

 40. Znak

 41. Odstavec

Transformace

Nástrojová lišta Transformace poskytuje nástroje pro úpravu tvaru, orientace nebo výplně vybraných objektů.

Image43

 1. Otočit

 2. Překlopit

 3. V 3D rotačním objektu

 4. Umístit na kružnici (perspektivně)

 5. Umístit na kružnici (zkosit)

 6. Deformovat

 7. Nástroj průhlednosti (Interaktivní nástroj průhlednosti)

 8. Nástroj přechodu (Interaktivní nástroj přechodu)

Klasifikace TSCP

Nástrojová lišta Klasifikace TSCP poskytuje nástroje, které nám pomohou při výběru zabezpečení dokumentu. LibreOffice přidává vlastní pole do vlastností dokumentu (Soubor > Vlastnosti > Vlastní vlastnosti pro uložení zásady klasifikace jako metadat dokumentu. TSCP je zkratka pro Transglobal Secure Collaboration Participation (volně přeloženo Transglobální účast na zabezpečené spolupráci).

Image44

 1. Použít klasifikaci dokumentu

 2. Spravovat klasifikaci dokumentu

Přiblížení

Nástrojová lišta Přiblížení poskytuje nástroje pro zmenšení nebo zvětšení zobrazení obrazovky aktuálního dokumentu.

Image45

 1. Přiblížit

 2. Oddálit

 3. 100 %

 4. Předchozí přiblížení

 5. Následující přiblížení

 6. Celá stránka

 7. Šířka stránky

 8. Optimální zobrazení

 9. Přiblížit objekt

 10. Přiblížení a posun

 11. Shift

Obsah