Image1

Příručka LibreOffice Online 6.3

Kapitola 2
Instalace LibreOffice Online

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019 . Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v březen 2023 na základě LibreOffice 6.3.

 

Struktura instalace LOOL

Jak je uvedeno v předchozích oddílech, instalace LOOL se trochu liší od instalace LibreOffice. S posledně jmenovaným instalujeme software do místního počítače. Po spuštění jedné z aplikací veškeré zpracování a zobrazení probíhá také lokálně.

S LibreOffice Online instalujeme aplikaci na server. Server se postará o funkce, jako je ukládání souborů a zpracování vstupů do formátovaného textu nebo sešitu, zobrazené ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Proces vypadá následovně:

Image2Obrázek 1: Proces zobrazení LOOL ze serveru

  1. Kontaktujeme server nasměrováním prohlížeče na zadanou adresu URL.

  2. URL směřuje na hostitelskou aplikaci, která je zodpovědná za ukládání souborů.

  3. Pokud otevřeme dokument podporovaného typu v hostitelské aplikaci, ta zavolá LOOL prostřednictvím pluginu a zobrazí jej.

  4. Výsledky se odešlou zpět do našeho počítače k zobrazení v okně prohlížeče.

I když pro použití LibreOffice Online nepotřebujeme v našem počítači žádný speciální software, bude třeba nainstalovat software na serveru, ve kterém plánujeme provozovat LOOL.

Poznámka

Prohlížeč zobrazí obrázek dokumentu vytvořený na serveru. Tento obrázek se skládá z množství čtvercových dlaždic, které se aktualizují vždy, když se změní oblast dokumentu, a za pomoci chytrých algoritmů se aktualizují pouze dlaždice, ve kterých dochází ke změně. Například změna textu v horní části dokumentu ovlivní více dlaždic než změna textu ve spodní části.

Požadavky pro instalaci LibreOffice Online

Web Server

Jak již bylo zmíněno, LibreOffice Online vyžaduje hostitelskou aplikaci, která bude ukládat naše soubory a zobrazovat je pomocí LOOL podle potřeby. Tyto hostitelské systémy jsou webové aplikace. Existují tři hlavní komponenty, které jsou vyžadovány za účelem zajištění funkcí pro potřeby LOOL:

Naštěstí má Linux tyto tři komponenty k dispozici. Je zde výběr rozdílných platforem, které můžete použít pro hostování LOOL, ale nejběžnější je platforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) nebo WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP). Instalace a konfigurace platformy LAMP (WAMP) přesahuje rámec této příručky, k dispozici je však řada online zdrojů s návodem na její nastavení a správu.

Poznámka: Potvrzení, že platforma LAMP funguje

Než se přesuneme za tuto sekci, měli bychom být schopni navštívit náš server pomocí webového prohlížeče a být uvítáni nějakou uvítací stránkou nebo zprávou, že webový server běží.

Hostitelská aplikace

Jakmile je váš webový server funkční, můžeme nainstalovat jednu z podporovaných hostitelských aplikací, která budou obsahovat soubory pro LOOL. Existuje mnoho kompatibilních aplikací, včetně ownCloud, NextCloud, e-Groupware a mnoho dalších. Tyto systémy nabízejí řadu funkcí, včetně synchronizace souborů, kalendáře, správy kontaktů a spolupráce a jsou dále označovány jako cloudové služby.

I v tomto případě detailní instrukce pro instalaci některého z těchto systémů je mimo rozsah této příručky. V nutných případech mohou sekce níže obsahovat příkazy pro rychlé nastavení hostitelské aplikace. K dispozici je však řada online zdrojů, které pomohou plně spravovat náš systém.

Poznámka: Potvrzení, že instance cloudové služby funguje

Než se přesuneme za tuto sekci, měli bychom být schopni se připojit na váš server pomocí webového prohlížeče a přihlásit se do aplikace.

Výběr verze LOOL

Před samotnou instalací LOOL je třeba zvážit dostupnou verzi. LibreOffice Online je open-source kolaborativní projekt, což znamená, že kdokoli si může vzít kód a vytvořit na něm založený produkt. V důsledku toho existuje několik různých možností, jak nainstalovat LOOL:

LibreOffice projekt:

Nadace The Document Foundation vytváří instanci LOOL, kterou můžeme spustit pomocí kontejnerového systému Docker. Tato verze je převzata přímo z kódu projektu a mohla by být považována za „upstream“ verzi LOOL.

Komerční produkty:

Existuje několik společností poskytujících podporu pro instalaci a provoz LOOL. Jejich seznam je na stránce The Document Foundation cs.libreoffice.org.

V této příručce se zaměříme na instalaci a konfiguraci Docker kontejneru, který poskytuje projekt LibreOffice, a budeme používat populární hostitelskou aplikaci.

Instalace LibreOffice Online pomocí Dockeru

Instalace aplikace LibreOffice Online, kterou poskytuje a publikuje nadace The Document Foundation, je snadná díky kontejneru Docker. Docker je systém, který spouští aplikace v kontejnerech. Ty si lze představit jako malé uzavřené části vašeho počítače. To znamená, že pokud je s aplikací v Dockeru něco v nepořádku, nemůže (běžně) ovlivnit zbytek systému. To také znamená, že nemůžeme normálně přistupovat k obsahu těchto kontejnerů pomocí běžných nástrojů operačního systému - alespoň ne bez předchozí konfigurace. Účelem kontejnerů je zajistit bezpečnost a zároveň být efektivní z hlediska zdrojů. Instalace Dockeru je mimo rozsah této knihy, ale na webu Dockeru najdeme řadu zdrojů pro instalaci komunitní edice Docker Engine.

Samotný příkaz k instalaci LOOL od The Document Foundation je snadný:

docker pull libreoffice/online

Tím se stáhne LOOL z úložiště Docker Hub a nainstaluje se.

Image3

Obrázek 2: Instalace LibreOffice Online z Docker Hub

Bude třeba upravit konfigurační soubor aplikace (/etc/loolwsd/loolwsd.xml), kde je nutné zadat název domény hostitelské aplikace a jméno/heslo pro konzoli administrátora. Poté můžeme kontejner spustit pomocí následujícího příkazu, kde abcd123 je jméno našeho Docker kontejneru.

docker run abcd123

Tip: Odstraňování problémů s připojením

Pokud zjistíme, že se náš kontejner LibreOffice Online správně spustí, ale nemůžeme otevřít žádné soubory (jak je popsáno dále v kapitole 5, Úpravy, ukládání a export souborů LibreOffice online), ujistíme se, že jsme zadali správné konfigurační hodnoty pro naši hostitelskou aplikaci v souboru loolwsd.xml. Dále ověříme, že jsme dokončili kroky popsané v kapitole 3, Nastavení pro použití LibreOffice Online, abychom se ujistili, že na straně hostitelské aplikace je nastavení kompletní.

Obsah