Image1

Příručka LibreOffice Online 6.3

Kapitola 5
Vícenásobná editace, sdílení, export a tisk dokumentů

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019 Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Pro předchozí vydání

 

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině do e­‑mailové konference dokumentačního týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Všechno, co do e­‑mailové konference pošlete, včetně e­‑mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno vbřezen 2023 na základě LibreOffice 6.3.

 

Soubory LibreOffice Online dokumentů

Jakmile otevřeme soubor z hostitelské aplikace, otevře se v příslušné LOOL aplikaci. Specifika úpravy těchto souborů v každé aplikaci budou podrobněji uvedena v následujících kapitolách. Existuje však několik aspektů práce v LibreOffice Online, které jsou ve všech aplikacích stejné.

Sdílení souborů v LibreOffice Online

Když dostaneme účet v LibreOffice Online, bude zahrnovat osobní oblast pro uložení našich souborů, tj. náš „domovský adresář“. Ale protože je LOOL víceuživatelská aplikace, je mnohem cennější, že můžeme spolupracovat na dokumentech uložených na serveru. Pokud je v našem účtu soubor, na kterém bychom chtěli spolupracovat s kolegou, můžeme tento soubor Sdílet a udělit mu přístup.

Existují dvě cesty, jak sdílet soubor s kolegou, ačkoliv každá z nich má stejný efekt.

Image5

Figure 1: Výběr tlačítka sdílení v seznamu souborů cloudu

Při kterékoli z těchto metod se zobrazí podokno Sdílení, které nás vyzve k zadání jména, ID nebo e­‑mailové adresy požadovaného uživatele. Během psaní začne LOOL prohledávat adresáře, ke kterým má přístup, a zobrazí všechna odpovídající jména.

Image6

Obrázek 2: Zobrazení odpovídajících uživatelů na záložce Sdílení

Kliknutím na jméno uživatele jej přidáme do dokumentu. Ve výchozím nastavení jsou novým spolupracovníkům udělena následující oprávnění:

Můžeme také napsat poznámku příjemci nebo odstranit uživatele výběrem položky Zrušit sdílení.

Image7

Obrázek 3: Uživatelská oprávnění ke sdíleným dokumentům

Editace dokumentů sdílených více uživateli v LibreOffice Online

Kromě samotné úpravy souborů nám LOOL dává možnost spolupracovat s ostatními na souborech v reálném čase. Když společně s kolegou otevřeme stejný soubor na různých počítačích, můžeme současně soubor upravovat. Tato víceuživatelská editace je jedinečná pro online aplikaci LOOL a není k dispozici v softwaru pro stolní počítače.

K zahájení úprav souborů v kontextu více uživatelů nemusíme dělat nic zvláštního. Když uživatel B otevře příslušný soubor, uživatel A zjistí, že se objeví další kurzor. Pokud uživatel A umístí nad tento kurzor svůj vlastní kurzor objeví se nahoře jméno uživatele B.

Vícenásobná úprava textových dokumentů

Image2

Obrázek 4: Dva uživatelé upravující stejný soubor v modulu Textové dokumenty

Vícenásobná úprava Sešitů

Image3

Obrázek 5: Dva uživatelé upravující stejný soubor v modulu Sešity

Vícenásobná úprava prezentací

Image4

Obrázek 6: Dva uživatelé upravující stejný soubor v modulu Prezentace

V režimu vícenásobných úprav je třeba mít na paměti několik důležitých věcí.

Ale pokud budeme dbát těchto upozornění, LOOL poskytuje velmi pohodlný způsob, jak může skupina spolupracovníků rychle a snadno provádět změny v dokumentech, aniž by bylo nutné soubory přesouvat nebo přeposílat e­‑mailem.

Export souborů LibreOffice Online

Nabídka Soubor v jednotlivých aplikacích obsahuje také možnost exportovat aktuální soubor do různých formátů v závislosti na aplikaci:

Image8

Obrázek 7: Volba Stáhnout jako v modulu Sešity

Poznámka: Revize exportovaných souborů

Všimněme si, že jakmile exportujeme soubor v určitém formátu, je soubor oddělený od svého zdrojového dokumentu v LOOL. Můžeme provést revize v jiném softwaru (včetně LibreOffice, konkurenční desktopové kancelářské sady nebo jiné online aplikace), ale tyto změny se neprojeví v souboru v LOOL, pokud jej nenahrajeme a nepřepíšeme existující soubor.

Tisk z LibreOffice Online

Z LibreOffice Online můžeme vytisknout soubor dvěma metodami:

Pokud zvolíme první možnost, je důležité, abychom tuto funkci vyvolali buď tlačítkem Tisk na hlavním panelu nástrojů, nebo v nabídce Soubor > Tisk.

Upozornění: Používání funkce tisku prohlížeče

Pokud k vytištění určitého dokumentu použijeme populární klávesovou zkratku [Ctrl+p], je možné, že ve skutečnosti vyvoláme funkci tisku v našem prohlížeči. Účelem této funkce je vytisknout celou webovou stránku, která, protože se týká LOOL, zahrnuje nejen obsah dokumentu, ale také prvky jako nabídky a záhlaví. Náhled tisku by nám měl ukázat, zda jsme omylem netiskli tímto způsobem, abychom případně mohli operaci zrušit.

Obsah