Image1

Příručka LibreOffice Online 6.3

Kapitola 6
Modul Textové dokumenty

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019 . Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Pro předchozí vydání

 

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Vše, co do e­‑mailové konference pošlete, včetně e­‑mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Anglický originál byl vydán v březen 2023 na základě LibreOffice 6.3.

 

K čemu se modul Textové dokumenty používá?

Modul pro práci s textovými dokumenty je online textový procesor, který nám umožňuje vytvářet různé druhy textových dokumentů. Včetně dopisů, zpráv pro školy nebo firmy, romány, povídky a další beletristická díla. Ve skutečnosti byla tato kniha zčásti vytvořena v LibreOffice Online!

Z technického hlediska bude naše aplikace používat modul textových dokumentů k zobrazení podporovaných formátů textových souborů, včetně následujících:

Rozhraní modulu Textové dokumenty

Hlavní pracovní plocha modulu textových dokumentů je zobrazena níže. Nabídky a nástrojové lišty jsou popsány v kapitole 1 Úvod do LibreOffice Online. Tato kapitola se zabývá dalšími prvky rozhraní modulu textových dokumentů.

Image28

Obrázek1: Okno modulu Textové dokumenty

Okno textových dokumentů má dvě hlavní části: nástrojovou lištu nahoře a stavový řádek dole.

Nástrojová lišta pro textové dokumenty

Nástrojová lišta se zobrazuje v horní části okna aplikace, hned pod ikonami hostující aplikace.

Image25

Obrázek 2: Nástrojová lišta modulu textových dokumentů

Nástrojová lišta obsahuje následující položky:

Soubor:

Obsahuje příkazy, které se používají na celý dokument: například Uložit, Stáhnout jako, Tisk, Sledování změnZavřít dokument.

Upravit:

Obsahuje příkazy na úpravu dokumentu: například Zpět, Kopírovat, Vložit, Sledovat změny, Najít a nahradit a Upravit styl.

Zobrazit:

Obsahuje příkazy pro změnu uživatelského rozhraní modulu Dokumenty; například Celá obrazovka, PřiblížitŘídicí znaky.

Vložit:

Obsahuje příkazy pro vkládání prvků do dokumentu; např. Obrázek, Speciální znaky, Grafy, Komentáře, Hypertextové odkazy, Záhlaví a zápatí, Pole, Zalomení stránky/sekce/sloupce, Odkazy a další.

Formát:

Obsahuje příkazy pro změnu rozvržení dokumentu; např. Text a jeho Orientace, OdsazeníZarovnání, Seznamy, Formát Znaku/Odstavce/Stránky/Odrážek a Číslování, VodoznakSloupce.

Tabulka:

Obsahuje příkazy Vložit, Smazat nebo Vybrat tabulky/sloupce/řádky/buňky, Sloučit buňky nebo nastavit Vlastnosti tabulky.

Nástroje:

Obsahuje různé funkce užitečné při kontrole a přizpůsobení textového dokumentu; např. Pravopis, Nastavení jazyka a funkci Počet slov.

Nápověda:

Obsahuje seznam klávesových zkratek LibreOffice Onlineinformace o aplikaci, například číslo verze.

Stavový řádek v textových dokumentech

Stavový řádek programu Writer poskytuje informace o dokumentu a umožňuje pohodlným způsobem měnit některé vlastnosti dokumentu.

Image26

Obrázek 3: Stavový řádek modulu textových dokumentů

Hledat

V levém dolním rohu najdeme pole pro vyhledávání. Po napsání hledaného výrazu bude zvýrazněn jeho první výskyt a zobrazí se počet všech dalších výskytů hledaného výrazu v dokumentu.

Číslo stránky

Zobrazuje číslo aktuální stránky, pořadové číslo aktuální stránky (pokud se liší) a celkový počet stránek v dokumentu. Pořadové číslo se od čísla stránky může lišit například tehdy, když na třetí straně restartujeme číslování stránek od čísla 1.

Pokud je v dokumentu definována alespoň jedna záložka, klepnutím pravým tlačítkem myši na toto pole zobrazíme seznam záložek; klepnutím na jednu ze zobrazených záložek se v dokumentu na tuto záložku přesuneme.

Chceme­‑li přejít na určitou stránku dokumentu, na toto pole poklepeme. Otevře se okno Navigátor. V něm klepneme na pole Číslo stránky, zadáme pořadové číslo požadované stránky a stiskneme klávesu Enter.

Počet slov a znaků

Počet slov a znaků dokumentu se zobrazuje ve stavovém řádku, přičemž se během psaní průběžně aktualizuje. Pokud v dokumentu vybereme část textu, zobrazí se počet slov a znaků tohoto výběru.

Podrobnější statistiku, například počet znaků bez mezer, zobrazíme tím, že ve stavovém řádku poklepeme na pole počtu slov nebo zvolíme Nástroje > Počet slov.

Režim výběru

Zobrazí aktuální režim výběru.

Jazyk

Zobrazuje jazyk textu na pozici kurzoru nebo vybraného textu, což je využito ke kontrole pravopisu, dělení slov a pro slovník synonym.

Přiblížení

Chceme­‑li změnit velikost přiblížení, potáhneme posuvníkem Přiblížení, klepneme na znaménka + a - nebo klepneme pravým tlačítkem myši na oblast s procentuální hodnotou a nastavíme míru přiblížení v procentech. Přiblížení spolu se zvoleným režimem rozvržení určuje, kolik stránek bude v okně dokumentu vidět.

Úprava zobrazení dokumentu

Jak již bylo zmíněno, stavový řádek obsahuje ovládací prvky pro přiblížení a oddálení dokumentu, nastavení konkrétní úrovně přiblížení (např. 150 %, 200 % atd.) a nastavení přiblížení na výchozí úroveň. Přiblížit, OddálitObnovit přiblížení můžeme také pomocí nabídky Zobrazit.

Tato nabídka má dvě další možnosti. První z nich je režim celé obrazovky. I když má desktopová verze LibreOffice podobnou funkci, v LOOL je vyvolán režim celé obrazovky používaného prohlížeče. Pro návrat do normálního režimu zobrazení použijte příkaz, který je podporován daným prohlížečem (např. v Google Chrome je to klávesa Esc).

Další možností je zobrazení řídicích znaků. Tento režim zobrazí v dokumentu netisknutelné znaky, jako jsou mezery, konce řádků a zalomení určitých částí. Zobrazit řídicí znaky může být užitečné při řešení problémů se zobrazením.

Obrázek2

Obrázek 4: Řídicí znaky pro odstavce, tabulátory a mezery. Zobrazeny jsou také okraje stránky.

Poznámka: Ovládací prvky režimů zobrazení nejsou na hlavní nástrojové liště.

Stejně jako desktopová verze LibreOffice, ani LOOL nemá v základním nastavení na nástrojové liště tlačítka pro změnu režimu zobrazení. V LOOL však nelze tlačítka nastavit stejným způsobem jako v LibreOffice.

Práce s textem

Následující část popisuje některé ze základních funkcí LOOL pro editaci a formátování textu. Obecně můžeme říct, že úkoly, které můžeme realizovat v desktopové verzi LibreOffice nebo jiném srovnatelném programu, můžeme realizovat i v LOOL. Hlavní rozdíl je v tom, že LibreOffice Online podporuje pouze část funkcí desktopové verze.

Vyjímání, kopírování a vkládání textu

Výběr, kopírování, vkládání a přesouvání textu je v programu Writer podobné práci v jiných programech. LibreOffice obsahuje i několik způsobů výběru nesouvislé části textu.

Vyjímání a kopírování textu v modulu textových dokumentů je podobné jako v jiných aplikacích. Tyto operace lze provést jak myší, tak pomocí klávesnice. Text je možné přesouvat a kopírovat nejen v rámci dokumentu, ale také mezi dokumenty, a to různými způsoby: přetahováním, použitím nabídky, tlačítek nástrojových lišt nebo klávesových zkratek. Text je také možné zkopírovat z jiných zdrojů, jako jsou například webové stránky, a poté jej vložit do dokumentu aplikace Writer.

Chceme­‑li vybraný text přesunout (přetáhnout) pomocí myši, přetáhneme jej se stisknutým levým tlačítkem na nové místo, kde tlačítko uvolníme. Chceme­‑li vybraný text zkopírovat, během přetahování podržíme klávesu Ctrl. Chceme­‑li vybraný text přesunout (vyjmout a vložit), stisknutím Ctrl+X text vyjmeme, přesuneme kurzor na požadované místo a text vložíme stisknutím Ctrl+V. Druhou možností je použít položky Vyjmout, Kopírovat a Vložit, která najdeme v nabídce Úpravy.

Upozornění: U textu vkládaného z externích zdrojů nemusí být zcela zachováno formátování.

Pokud vkládáme obsah, který jsme zkopírovali z externích zdrojů (z jiných aplikací, jiné karty prohlížeče nebo jiného dokumentu LOOL), formátování se nemusí plně zkopírovat. Podobně se chovají i jiné webové aplikace. Zatímco se jednoduché formátování jako tučné písmo nebo kurzíva může zobrazit správně, jiné důležité atributy stylu, například písmo, se mohou převést na hodnoty, které jsou v LibreOffice Online nastaveny jako výchozí.

Nápadným rozdílem oproti desktopové verzi jsou úchyty na obou koncích vybraného obsahu. Díky nim mohou uživatelé na mobilních zařízeních vybrat dlouhým stiskem počáteční slovo a následně přetažením úchytů označit požadovaný obsah. Úchyty můžeme použít pro přesun textu i pomocí myši. Stačí text nejprve označit.

Image3

Obrázek 5: Úchyty u vybraného textu v dokumentech LOOL

Přímé formátování vs. Formátování pomocí stylů

Existují dva základní způsoby jak formátovat text. Pochopení těchto dvou možností je základem pro plné využívání LibreOffice:

Přímé (nebo manuální) formátování

Formátování používáme přímo na konkrétní odstavce, znaky, stránky, rámce, seznamy nebo tabulky. Například můžeme vybrat slovo, potom klepnout na tlačítko na nástrojové liště Formátování a změnit písmo na tučné nebo kurzívu.

Styly

Možnosti formátování jsou seskupeny pod jedním označením. Například styl odstavce obsahuje množství nastavení, například typ a velikost písma, zda mají být odstavce odsazeny, zda má být mezera mezi řádky, jak mají být odstavce na stránce zarovnány a další.

Textové dokumenty LOOL fungují obdobně jako aplikace LibreOffice Writer, která je navržena jako program, v němž je práce založena na stylech. To znamená, že některé věci mohou fungovat odlišně než v jiných textových procesorech. Vyžaduje to trochu přemýšlení předem a plánování, ale takto strávený čas se v budoucnu vrátí, navíc se vyhneme řadě problémů.

Pomocí stylu se v jeden okamžik použije celé sada možností formátování, a díky tomu lze formátování dokumentu jednoduše udržovat konzistentní. S minimálním úsilím pak zvládneme formátování celého dokumentu změnit. Kromě toho využívá LibreOffice styly při mnoha činnostech, i když o tom ani nemusíme vědět. Program Writer například pomocí stylů nadpisů (nebo jiných stanovených stylů) vytváří obsah dokumentu.

Podpora stylů v LOOL

Mezi aplikacemi LibreOffice Writer a Textové dokumenty LOOL existuje ve správě stylů několik důležitých rozdílů. Podpora pro styly odstavce a styly stránky — zatím neexistuje podpora pro znakové styly a styly seznamu — je omezena na styly obsažené v dokumentu. Nemůžeme pro ně vytvořit styl nový.

Poznámka: Funkčnost stylů v dokumentech LOOL je podmnožinou funkcí v aplikaci Writer

I když doporučujeme v souborech textových dokumentů LOOL používat styly, je důležité mít neustále na paměti, že možnosti stylů v LOOL jsou podmnožinou možností stylů v LibreOffice. Styly bychom proto měli vymyslet a připravit v LibreOffice ještě před tím, než dokument nahrajeme a otevřeme v LOOL.

Přímé formátování

Pokud chceme začít rychle s jednoduchými dokumenty, můžeme v textu použít přímé formátování.

Přímé formátování odstavců

Pro manuální použití přímého formátování odstavců používáme tlačítka na nástrojové liště nebo položky v nabídce Formát.

Image6

Obrázek 6: Možnosti odstavce v nabídce Formát > Odsazení

Tato tlačítka a formáty zahrnují:

Nabídka Formát také obsahuje položku Odstavec. Výběr této položky zobrazí dialogové okno s velkým množstvím možností pro formátování.

Image27

Obrázek 7: Dialogové okno formátování odstavce modulu Textové dokumenty LOOL

Přímé formátování znaků

Stejně jako odstavce, i samotný text můžeme formátovat pomocí tlačítek na nástrojové liště nebo položek v nabídce Formát.

Image8

Obrázek 8: Možnosti formátování textu (znaku) v nabídce Formát > Text

Tato tlačítka a formáty zahrnují:

Nabídka Formát také obsahuje položku Znak. Výběr této položky zobrazí dialogové okno s velkým množstvím možností pro formátování.

Image9

Obrázek 9: Dialogové okno formátování znaku modulu Textové dokumenty LOOL

Přímé formátování odrážkových a číslovaných seznamů

Možnosti formátování odrážkových nebo číslovaných seznamů najdeme v položce Odrážky a číslování v nabídce Formát.

Image10

Obrázek 10: Dialogové okno formátování odrážek a číslování modulu Textové dokumenty LOOL

Toto dialogové okno obsahuje řadu možností nastavení včetně těchto:

Přímé formátování stránek

Možnosti vztahující se ke stránce jsou dostupné v dialogovém okně Stránka v hlavní nabídce Formát.

Image11

Obrázek 11: Dialogové okno formátování stránky modulu Textové dokumenty LOOL

Dialogové okno Formátování stránky obsahuje možnosti pro:

Image12

Obrázek 12: Dokument s vodoznakem v podobě slova „Koncept“

Odstranění přímého formátování

Pokud chceme přímé formátování odstranit, vybereme text a zvolíme Formát > Odstranit přímé formátování z hlavní nabídky nebo tlačítko Odstranit přímé formátování na nástrojové liště Formátování nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl+M.

Když odstraníme přímé formátování, formát textu se vrátí na použitý styl odstavce a znakový styl, nikoli na styl odstavce Výchozí a znakový styl Výchozí (pokud nejsou právě tyto styly na text použity).

Co jsou styly

Obecně můžeme říct, že styly jsou v aplikaci LibreOffice sady společně používaného formátování. Desktopová verze LibreOffice má šest druhů stylů: odstavce, znakový, stránky, rámce, seznamu a tabulky. LOOL však v současné době podporuje pouze styl stránky a styl odstavce, který ovlivňuje bloky textu mezi konci odstavců (stisknutí klávesy Enter). Prvky použité v jiných druzích stylů můžeme v textových dokumentech LOOL upravit, ale je nutné to udělat pomocí přímého formátování.

Tip: Styly odstavce obsahují vlastnosti pro znaky a seznamy

Ačkoliv nemůžeme vytvářet samostatné styly pro pasáže textu (znakové styly) nebo odrážkové či číslované seznamy (styly seznamu), požadované písmo, jeho řez (tučné, kurzíva) nebo číslování osnovy lze nastavit pomocí stylů odstavce. Nezapomeňme však, že se toto – pokud nepoužijeme přímé formátování – bude vztahovat na celý blok textu (až po další odřádkování).

Použití stylů (odstavce)

Styl můžeme použít na odstavec pomocí rozbalovacího seznamu, který najdeme na nástrojové liště úplně vlevo.

Image4

Obrázek 13: Výběr stylů na nástrojové liště

Tip

Pomocí klávesových zkratek Ctrl+1 až Ctrl+3 použijeme styly odstavce Nadpis 1 až Nadpis 3, to je stejné jako v aplikaci LibreOffice Writer. Klávesovou zkratkou Ctrl+0 se vrátíme k výchozímu stylu (obvykle Tělo textu).

Úprava stylů

Styl aktuálního odstavce (tj. odstavce, kde se nachází kurzor) můžeme upravit po výběru položky nabídky Úpravy > Upravit styl. Zobrazí se dialogové okno s mnoha kartami, které je známé uživatelům desktopové verze programu.

Image5

Obrázek 14: Dialogové okno úpravy stylu v textových dokumentech

Volby v tomto okně se shodují s těmi, které jsou dostupné v dialogovém okně programu Writer. A stejně jako ve Writeru se změny provedené v tomto stylu použijí v aktuálním dokumentu všude tam, kde je použitý upravovaný styl.

Tip: Některé možnosti jsou dostupné pouze jako část stylu

Dalším důvodem, proč v textových dokumentech LOOL upřednostňovat styly před přímým formátováním je to, že styly nabízí více možností. V hlavní nabídce není k dispozici řada možností, které nalezneme na kartách na výše uvedeném snímku obrazovky. Například pomocí nabídky Formát nemůžeme nastavit vlastnost odstavce Svázat s následujícím odstavcem, upravit ji ale lze jako součást stylu v dialogovém okně Upravit styl na kartě Tok textu.

Strukturování dokumentů

Textové dokumenty LOOL obsahují ve výchozí instalaci styly, které si zaslouží zvláštní pozornost: nadpisy. I když se jedná o styly odstavce v tom smyslu, že se používají na bloky textu, mají také některé specifické vlastnosti.

Neobsahují pouze vlastnosti textu (např. písmo, barvu, řádkování atd.), ale také vlastnosti pro číslování. Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje výchozí styl Nadpis 1, který kromě zvětšeného (130 %) a tučného písma zahrnuje také číslování osnovy. Díky této osnově budou podnadpisy (např. Nadpis 2 a Nadpis 3) považovány za nadpisy nižší úrovně a tento styl Nadpis 1 se bude nacházet na nejvyšší úrovni.

Image13

Obrázek 15: Styl Nadpis 1 v textových dokumentech LOOL

Jakmile v dokumentu použijeme styly nadpisů, můžeme velmi snadno vygenerovat obsah. Ten bude odpovídat struktuře, kterou jsme vytvořili pomocí stylů nadpisů první, druhé a třetí úrovně. Také se bude automaticky aktualizovat podle změn, které provedeme.

Vkládání obrázků a jiných položek

Týká se vkládání obrázků, grafiky, tabulek, speciálních znaků, tvarů a polí.

Vkládání speciálních znaků

Speciální znak je takový znak, který se nenachází na standardní anglické klávesnici. Speciálními znaky jsou například © ¾ æ ç Ł ñ ö ø ¢. Chceme­‑li vložit jeden nebo více speciálních znaků:

  1. Umístíme kurzor na místo, kam chceme znak vložit.

  2. Klepneme na Vložit > Speciální znak nebo na ikonu Speciální znak na nástrojové liště. Otevře se dialogové okno Speciální znaky.

  3. Poklepeme na znaky (z jakéhokoli písma nebo i různých písem), které chceme vložit, a to v požadovaném pořadí. Jakmile znak vybereme, objeví se v dokumentu. Vybrané znaky se také přidají do seznamu Poslední znaky v levé dolní části dialogového okna.

Tipy

Chceme­‑li zobrazit podrobnosti o znaku, klepneme na něj jednou; jsou pak zobrazeny napravo spolu s číselnými kódy znaku.

Chceme­‑li vložit znak a nechat dialogové okno otevřené, na znak poklepeme. Chceme­‑li vložit znak a zavřít dialogové okno, klepneme na něj a poté klepneme na tlačítko Vložit.

Různá písma mohou obsahovat různé speciální znaky. Pokud požadovaný speciální znak v písmu nenajdeme, můžeme zkusit v poli Písmo vybrat jiné.

Vkládání a styly tabulek

Než do dokumentu vložíme tabulku, měli bychom si ujasnit, jak má vypadat výsledek a kolik má mít tabulka zhruba řádků a sloupců. Každý parametr lze později změnit, přesto může takováto příprava ušetřit velké množství času, protože změny plně formátovaných tabulek často vyžadují značné úsilí.

Image14

Obrázek 16: Tlačítko nástrojové lišty pro vložení tabulky

Chceme­‑li tabulku přímo vložit s výchozími vlastnostmi, klepneme na ikonu Tabulka na nástrojové liště Standardní. V rozbalovacím panelu zvolíme velikost tabulky (lze vybrat až 15 řádků a 10 sloupců). Tabulka se vloží po klepnutí na buňku, která je v posledním řádku a posledním sloupci požadované oblasti. Rozbalovací panel zobrazíme také podržením tlačítka myši nad ikonou Tabulka.

Chceme­‑li otevřít dialogové okno, kde můžeme upřesnit vlastnosti tabulky, umístíme kurzor do tabulky a poté zvolíme z hlavní nabídky Tabulka > Vlastnosti.

Image2

Obrázek 17: Dialogové okno Vlastnosti tabulky

Toto dialogové okno obsahuje následující karty:

Vkládání obrázků a grafiky

Obrázky můžeme vytvořit pomocí grafického programu, naskenovat je nebo je stáhnout z internetu (ujistíme se, že máme práva je použít) nebo použijeme fotky z digitálního fotoaparátu. LOOL podporuje rastrové (bitmapové) formáty souboru, nejběžnější jsou GIF, JPG, PNG a BMP.

Obrázek můžeme vložit do dokumentu dvěma způsoby:

Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku:

Pomocí tlačítka Vložit graf na nástrojové liště (nebo volbou v hlavní nabídce Vložit > Graf) můžeme do dokumentů vkládat grafy. Tlačítkem Vložit tvary lze vkládat různé tvary.

Vkládání a ovládání polí

Pole jsou v dokumentu vložené datové prvky, které se automaticky aktualizují. Pokud vložíme například pole Datum, automaticky se bude zobrazovat aktuální datum (na rozdíl od vložení data jako „20. listopadu 2019” ručně, které se později nezmění).

Použijeme­‑li volbu nabídky Vložit > Další pole, můžeme do dokumentu vložit jeden z následujících prvků:

Nastavení rozvržení dokumentu

Vlastnosti stránky

Každá stránka v textových dokumentech LOOL je založena na stylu stránky. Styly stránky určují základní rozvržení včetně velikosti stránky, okrajů, záhlaví a zápatí, ohraničení, pozadí atd. Při změně těchto nastavení se automaticky změní styl stránky. To znamená, že na rozdíl od stylů odstavce nelze tato nastavení použít k přímému formátování jednotlivých stránek.

Chceme­‑li upravit styl aktuální stránky, zvolíme z hlavní nabídky Formát > Styl stránky. Zobrazí se dialogové okno Styl stránky.

Image16

Obrázek 18: Dialogové okno Styl stránky v modulu Textové dokumenty

Stejně jako u jiných stylů nabízí Writer celou řadu stylů stránky. Můžeme je měnit nebo vytvářet nové. Pokud nezadáme jiný styl, použije se styl stránky Výchozí.

Tip

Zobrazení rozvržení stránky je přehlednější, jestliže v nabídce Zobrazit > Řídicí znaky zapneme zobrazení hranic textu, objektů, tabulek a dalších jednotlivých částí.

Záhlaví a zápatí

Záhlaví vložíme několika způsoby. Nejjednodušší je vybrat jednu z voleb v podnabídce Vložit > Záhlaví a zápatí > Záhlaví. První z těchto voleb je Vše, což znamená, se záhlaví zapne u všech stylů stránky. Druhou je název stylu aktuální stránky a záhlaví se pro ni zobrazí pouze na stránkách používajících tento styl. Podobně můžeme vložit zápatí výběrem jedné z možností ve Vložit > Záhlaví a zápatí > Zápatí.

Image17

Obrázek 19: Podnabídka Záhlaví a zápatí

Je­‑lil záhlaví či zápatí vytvořeno, jeho obsah můžeme změnit poté, co do něj klepneme. Oblast je ohraničena značkami, které se objeví ve všech čtyřech rozích, jak je znázorněno na obrázku

Image18

Obrázek 20: Nabídka záhlaví

Nastavení vzhledu záhlaví a zápatí

Chceme­‑li záhlaví (nebo obdobně zápatí) naformátovat, přejdeme v dialogovém okně Formát > Stránka na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

Tam můžeme určit, zda mají být stejná nebo odlišná záhlaví na stránkách používajících styly levé a pravé stránky. Dále lze nastavit to, zda bude první stránka bez záhlaví nebo s rozdílným záhlavím. V tomto okně můžeme také záhlaví zapnout nebo vypnout, nastavit jeho okraje a mezeru mezi záhlavím a textem dokumentu.

Číslování stránek

Chceme­‑li automaticky zobrazovat čísla stránek:

  1. Vložíme záhlaví nebo zápatí podle popisu v předchozí části „záhlaví a zápatí“.

  2. Umístíme kurzor do záhlaví nebo zápatí na místo, kde se má číslo stránky zobrazit, a zvolíme Vložit > Další pole > Číslo stránky.

Odkazy

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Textové dokumenty LibreOffice Online podporují oba typy citací: poznámky pod čarou (které jsou umístěny v dolní části stránky) a vysvětlivky (které se zobrazují společně na konci dokumentu). Můžeme je vložit tak, že umístíme kurzor na konec pasáže textu, který chceme citovat (nebo jej vybereme), a zvolíme z hlavní nabídky Vložit > Poznámka pod čarou nebo Vložit > Vysvětlivka.

Obrázek1

Obrázek 21: Poznámky pod čarou ve srovnání s vysvětlivkami

Hypertextové odkazy

Modul Textové dokumenty umožňuje vytvářet hypertextové odkazy na externí zdroje, jako jsou webové stránky nebo e­‑mailové adresy. Před vložením hypertextového odkazu buď vybereme nějaký existující text, nebo umístíme kurzor na místo, kde chceme odkaz zobrazit. Poté jej vložíme stisknutím kláves Ctrl+K nebo výběrem v nabídce Vložit > Hypertextový odkaz.

Image20

Obrázek 22: Dialogové okno Hypertextový odkaz

Nástroje pro psaní

Kontrola pravopisu a automatické opravy

LOOL podporuje kontrolu pravopisu, kterou spustíme z hlavní nabídky volbou Nástroje > Kontrola pravopisu. Obsahuje také možnost automatické kontroly překlepů (Nástroje > Automatická kontrola pravopisu).

Image7

Obrázek 23: Volby kontroly pravopisu v modulu Textové dokumenty

Nastavení jazyka

Mnoho funkcí popsaných v této kapitole závisí na jazyku dokumentu. Ujistěme se tedy, že jsme jej nastavili správně. Jazyk vybraného textu, vybraného odstavce nebo celého dokumentu můžeme změnit volbami v nabídce Nástroje > Jazyk.

Image21

Obrázek 24: Volby v nabídce Jazyk

Tip: Kontrola aktuálního jazyka

Aktuálně použitý jazyk textu na pozici kurzoru zjistíme ve stavovém řádku v dolní části obrazovky vedle položky Typ výběru.

 

Počet slov

V modulu Textové dokumenty lze sledovat počet slov v aktuálním souboru. Zobrazíme jej volbou v hlavní nabídce Nástroje > Počet slov.

Image22

Obrázek 25: Položka nabídky a dialogové okno Počet slov

Celkový počet je také k dispozici ve stavovém řádku napravo od čísla stránky.

Tip: Počet vybraných slov.

Pokud je aktuálně vybrán text, dialogové okno Počet slov bude uvádět údaje i pro tento výběr. Ve stavovém řádku se pak zobrazí statistika pro výběr, nikoli pro celý dokument.

Revize a komentáře

Autoři a recenzenti si často pomocí komentářů vyměňují nápady, kladou dotazy nebo označují záležitosti, kterým je třeba věnovat pozornost.

Komentáře můžeme připojit k několika odstavcům anebo k jednomu bodu. Chceme­‑li komentář vložit, vybereme text nebo umístíme kurzor na místo, ke kterému se komentář vztahuje. Potom zvolíme Vložit > Komentář, klepneme na tlačítko Vložit komentář na nástrojové liště nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl+Alt+C. Bod ukotvení komentáře se spojí čarou s polem na pravé straně stránky, kam můžeme zadat text komentáře.

Image23

Obrázek 26: Tlačítko Vložit komentář a nabídka u komentáře

Mezi komentáři se můžeme přesouvat pomocí klávesnice. Pomocí Ctrl+Alt+Page Down se přesuneme na následující komentář a pomocí Ctrl+Alt+Page Up na předchozí komentář. Každý komentář můžeme volbou v nabídce (tři tečky v pravém horním rohu komentáře) Změnit, Odpovědět na něj, nebo jej Odstranit ze souboru.

Sledování změn v dokumentu

Značky změn v modulu Textové dokumenty (často nazývané „červené čáry“ nebo „značky revizí“) zobrazují přidaný či odstraněný obsah nebo změněné formátování. Později může autor nebo jiná osoba provést revizi a každou změnu přijmout, nebo odmítnout.

Poznámka

Některé změny se nezaznamenávají, například změna zarážky tabulátoru ze zarovnání doleva na zarovnání doprava, změny ve vzorcích (rovnicích) nebo v odkazovaných obrázcích.

Když pošleme dokument někomu jinému ke kontrole nebo úpravě, možná budeme chtít nejprve připravit dokument tak, aby editor nebo recenzent nemusel na zapnutí revizních značek pamatovat. Pokud dokument uzamkneme, každý další uživatel bude muset zadat správné heslo, bude­‑li chtít uzamknutí zrušit, aby mohl přijímat a odmítat změny.

  1. Otevřeme dokument. Klepnutím na Soubor > Verze zkontrolujeme, zda obsahuje více verzí. Pokud tomu tak je, uložíme aktuální verzi jako samostatný dokument s jiným názvem a použijeme tento nový dokument jako kopii pro revizi.

  2. Ujistíme se, že je v kopii pro revizi zapnuto sledování změn. V tom případě má položka v hlavní nabídce Úpravy > Sledování změn > Zaznamenávat vedle sebe značku zaškrtnutí.

Když nyní provedeme změnu, například odstraníme text, nesmaže se okamžitě, ale označí se barevně. Kromě toho se na pravém okraji objeví pole (podobně jako u komentářů) s popisem toho, co bylo provedeno a kým.

Image24

Obrázek 27: Sledovaná změna a její podrobnosti

K přijetí nebo odmítnutí zaznamenaných změn použijeme jakýkoliv z těchto nástrojů:

Výsledky přijmutí nebo odmítnutí změny jsou následující:

Obsah