Image1

Příručka LibreOffice Online 6.3

Kapitola 7
Modul Sešity

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019 Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Pro předchozí vydání

 

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině do e­‑mailové konference dokumentačního týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Všechno, co do e­‑mailové konference pošlete, včetně e­‑mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Publikováno vbřezen 2023 na základě LibreOffice 6.3.

 

Na co lze modul Sešit využít?

Modul Sešity v LOOL umožňuje vložení dat (běžně numerických) a jejich zpracování do konkrétního výsledku. Zahrnuje změnu dat v „Co kdyby…“ chování a sleduje výsledky.

Další vlastnosti poskytované modulem Sešity zahrnují:

Rozhraní modulu Sešit

Okno Sešitu má pět hlavních sekcí: Lišta vzorců nahoře, Panel se vzorci přímo pod ním, Hlavní pracovní plochu s mřížkou, Karty listů pod hlavní tabulkou Sešitu a Stavový řádek úplně dole.

Nástrojová lišta

Image2

Obrázek 1: Okno modulu Sešity

Nástrojová lišta Sešitu obsahuje následující prvky:

Soubor:

 Obsahuje příkazy, které se používají na celý dokument; například Uložit/Uložit jako, Sdílet, Tisk, Sledování změn podnabídku Stáhnout jako.

Upravit:

Obsahuje příkazy na úpravu dokumentu; například, Zpět/Znovu, Kopírovat, Vložit, Vybrat vše a Najít a nahradit.

Zobrazit:

Obsahuje příkaz ke zobrazení sešitů v Celé obrazovce.

Vložit:

Obsahuje příkazy k vložení elementů do Sešitu; například, Obrázky (místní nebo z hostitelské aplikace), Speciální znaky, Grafy, Komentáře, Hypertextové odkazyZáhlaví a Zápatí.

Formát:

Obsahuje příkazy na změnu rozvržení sešitu, například: Formát buňky, StránkaPodmíněný (jako dodatek k Přímému formátování).

List:

Obsahuje nejčastěji využívané příkazy pro manipulaci s listy, jako třeba Vložit a Odstranit sloupce, ŘádkyZalomení stránkynavíc odstranění uložených položek.

Data:

Obsahuje příkazy pro manipulaci s daty v sešitu; například Třídit, FiltrovatSeskupení a souhrn.

Nástroje:

Obsahuje různé funkce, které pomáhají ke kontrole a přizpůsobení sešitu, například: Pravopis, JazykHledání řešení.

Nápověda:

Obsahuje seznam Klávesových zkratek LibreOffice Onlineinformace o aplikaci, jako je číslo verze.

Lišta vzorců

Lišta vzorců (Obrázek 2) je umístěna na horní části listu v prostředí pro výpočty. Na tomto místě je trvale ukotvena a nelze ji změnit na plovoucí. Pokud není Lišta vzorců viditelná, přejdeme na nabídku Zobrazit a vybereme Lišta vzorců.

Image3

Obrázek 2: Lišta vzorců v modulu Sešity

Lišta vzorců zahrnuje zleva doprava následující položky:

Pole názvu:

Poskytuje odkaz na aktuálně aktivní buňku využívající kombinaci čísla a písmene, například A1. Písmeno značí sloupec a číslo řádek vybrané buňky. Pokud jsme označili určitou oblast buněk, které se také říká rozsah, potom je název oblasti uveden v této kolonce. Pro přesun na danou buňku můžeme zadat odkaz v poli Název. Pokud zadáme název oblasti a stiskneme tlačítko Enter, pojmenovaná oblast se vybere a zobrazí.

Součet:

Kliknutím na ikonu Součet sečte čísla v buňkách nad vybranou buňkou a umístí výsledek do vybrané buňky. Pokud v buňkách nad vybranou buňkou čísla nejsou, pak se sčítají čísla v buňkách nalevo od vybrané buňky. Když je využívána ikona Součet, vypočítá navrhovanou oblast do hodnoty barevně vyznačené buňky, ale nevloží daný vzorec. Budeme muset potvrdit navrhovanou oblast stlačením klávesy Enter nebo zamítnout stlačením Esc. Můžeme také danou oblast přizpůsobit pomocí myši přetažením barevné buňky.

Funkce:

Kliknutím na ikonu Vzorec vložíme znak rovná se (=) do vybrané buňky a vstupní řádky, což nám umožní vložení vzorce. V tomto režimu se tlačítko Součet nahoře změní v tlačítko Zrušit s červeným “x” odstraňujícím vložení vzorce, a tlačítko Vzorec se změní na tlačítko Přijmout se značkou potvrdit.

Vstupní řádka:

Zobrazuje obsah označených buněk (data, vzorec nebo funkce) a umožňuje vložení obsahu do buněk.

Obsah buňky můžeme upravit také přímo poklepáním na buňku.

V sešitech pojem „funkce“ zahrnuje mnohem víc než jen matematické funkce. Více informací se nachází v Uživatelské příručce v kapitole 7 Použití vzorců a funkcí.

Navigace mezi listy/kartami

Každý list v sešitu je nezávislý na ostatních listech, ačkoli odkazy mohou propojovat jeden list s druhým. Existují tři způsoby, jak se pohybovat mezi listy v sešitě:

Image5

Obrázek 3: Karty listů v modulu sešit

Poznámka

Když vložíme do sešitu nový list, Sešit automaticky využije dalšího po sobě jdoucího čísla k jeho pojmenování. V závislosti na tom, jaký list je otevřený, když vkládáme nový list a jakou metodu vložení používáme, nemusí mít nový list správnou numerickou pozici. Listy v sešitě se doporučuje přejmenovat tak, aby byly snadněji rozpoznatelné.

Stavový řádek v Sešitech

Hledat

V levém dolním rohu najdeme pole pro vyhledávání. Po napsání hledaného výrazu bude zvýrazněn jeho první výskyt a zobrazí se počet všech dalších výskytů hledaného výrazu v dokumentu.

Chceme­‑li přejít na určitou stránku dokumentu, na toto pole poklepeme. Otevře se okno Navigátor. V něm klepneme na pole Číslo stránky, zadáme pořadové číslo požadované stránky a stiskneme klávesu Enter.

Umístění a počet listů počet

Celkový počet listů, jako i aktuálně aktivní list, je zobrazen ve Stavovém řádku a během psaní se aktualizuje.

Výběr počtu

Po výběru buněk se zobrazí počet sloupců a řádků.

Jazyk

Zobrazuje jazyk textu na pozici kurzoru nebo vybraného textu, což je využito ke kontrole pravopisu, dělení slov a slovníku synonym.

Klepnutím otevřeme nabídku, ze které můžeme pro vybraný text nebo odstavec, ve kterém se nachází kurzor, zvolit jiný jazyk. Můžeme také nastavit Žádný (nekontrolovat pravopis), čímž v daném textu zrušíme kontrolu pravopisu, nebo klikneme na Více, čímž otevřeme dialogové okno Znak. V této nabídce můžeme také odstranit i všechna přímá nastavení jazyka a obnovit výchozí jazyk.

Režim výběru

V budoucnu si kliknutím vybereme jiný režim výběru. Ale v aktuální verzi LOOL (6.3) ještě nejsou podporovány.

Přiblížení

Pokud chceme změnit měřítko náhledu dokumentu, klikneme na znaky + a – , nebo poklepeme pravým tlačítkem myši na oblast s procentuální hodnotou a vybereme hodnotu měřítka. Resetovat hodnotu přiblížení můžeme pomocí tlačítka úplně vlevo (Lupa).

Navigace v modulu Sešity

Pohyb mezi buňkami

Image4

Obrázek 4: Vybraná buňka v modulu Sešity

Když buňku vybereme nebo označíme, zvýrazní se její ohraničení. Když vybereme skupinu buněk, vybarví se jejich plocha. Barva ohraničení buňky a skupiny vybraných buněk závisí na používaném operačním systému a na nastavení LibreOffice.

Pomocí myši:

Kurzor myši umístíme na buňku a klikneme na ni levým tlačítkem myši. Chceme­‑li pomocí myši přesunout zaměření na jinou buňku, jednoduše přesuneme kurzor myši na buňku, kterou chceme zaměřit, a klepneme levým tlačítkem myši.

Použití odkazu buňky

Zvýraznění nebo odstranění existujícího odkazu buňky v Názvu pole na Liště vzorců. Napíšeme nový odkaz na buňku, na kterou se chceme přesunout, a zmáčkneme klávesu Enter. V odkazech na buňky se nerozlišuje velikost písmen; například napsané a3 nebo A3 přesune zaměření na buňku A3.

Použití klávesy Enter:

Stiskem klávesy Enter aktivujeme zaměření na další buňku o řádek níže. Stisknutí Shift+Enter přesune zaměření ve sloupci nahoru na předchozí řádek.

Použití tabulátoru:

Stiskem klávesy tabulátor aktivujeme buňky zprava v následujícím sloupci. Stisknutí Shift+Tab přesune zaměření buňky v řádku doleva do předchozího sloupce.

Použití směrových šipek

Stiskem kláves směrových šipek aktivujeme buňky tam, kam směřuje daná směrová šipka.

Pomocí Home, End, Page UpPage Down

Pohyb pomocí klávesnice

Pohyb v sešitu s pomocí klávesnice, a to stisknutím klávesy nebo kombinace kláves. Kombinací kláves je myšleno stisknutí více než jedné klávesy najednou. Tabulka dole obsahuje seznam kláves a kombinace kláves, které můžeme využít k navigaci v sešitu Calc.

Tabulka 1. Pohyb mezi buňkami pomocí klávesnice

Klávesová zkratka

Pohyb mezi buňkami

Přesune zaměření buňky o jednu buňku doprava.

Přesune zaměření buňky o jednu buňku doleva.

Přesune zaměření buňky o jednu buňku nahoru.

Přesune zaměření buňky o jednu buňku dolů.

Ctrl+→

Pokud je výchozí zaměřená buňka prázdná, přesune zaměření doprava do prvního sloupce, který obsahuje v daném řádku data.

Pokud výchozí zaměřená buňka obsahuje data, přesune zaměření doprava do posledního sloupce v daném řádku a v téže oblasti buněk.

Pokud žádné další buňky vpravo neobsahují data, přesune v sešitu zaměření buňky do posledního sloupce vpravo.

Ctrl+←

Pokud je výchozí zaměřená buňka prázdná, přesune zaměření doleva do prvního sloupce, který obsahuje v daném řádku data.

Pokud výchozí zaměřená buňka obsahuje data, přesune zaměření doleva do prvního sloupce v daném řádku a v téže oblasti buněk.

Pokud žádné další buňky vlevo neobsahují data, přesune zaměření buňky do prvního sloupce vlevo.

Ctrl+↑

Přesune zaměření z prázdné buňky na první buňku nahoře, která ve stejném sloupci obsahuje data.

Pokud zaměřená buňka obsahuje data, přesune zaměření buňky na první řádek v téže oblasti.

Přesune zaměření z poslední buňky obsahující data na buňku v prvním řádku stejného sloupce sešitu.

Ctrl+↓

Přesune zaměření z prázdné buňky na první buňku dole, která ve stejném sloupci obsahuje data.

Pokud zaměřená buňka obsahuje data, přesune zaměření buňky na poslední řádek v téže oblasti.

Přesune zaměření z poslední buňky obsahující data na buňku ve stejném sloupci a v prvním řádku sešitu.

Ctrl+Home

Přesune zaměření buňky z libovolného místa sešitu na buňku A1 na stejném listu.

Ctrl+End

Přesune zaměření buňky z libovolného místa sešitu na poslední buňku na stejném listu nacházející se v pravém dolním rohu obdélníkové oblasti buněk, které obsahuje data.

Alt+Page Down

Přesune zaměření buňky o jednu obrazovku doprava (pokud je to možné).

Alt+Page Up

Přesune zaměření buňky o jednu obrazovku doleva (pokud je to možné).

Ctrl+Page Down

Přesune zaměření na naposledy aktivovanou buňku v následujícím listu vpravo, pokud má sešit více než jeden list.

Ctrl+Page Up

Přesune zaměření na naposledy aktivovanou buňku v předešlém listu vlevo, pokud má sešit více než jeden list.

Tabulátor

Přesune zaměření buňky na další buňku vpravo.

Shift+Tabulátor

Přesune zaměření buňky na další buňku vlevo.

Enter

Přesune zaměření o jednu buňku dolů (není­‑li změněno uživatelem). Viz následující téma.

Shift+Enter

Přesune zaměření o jednu buňku nahoru (není­‑li změněno uživatelem).

Úprava zobrazení Sešitu

Jsou dvě hlavní možnosti, jak si přizpůsobit zobrazení v modulu Sešit. Jednak můžeme použít druhé tlačítko ve stavovém řádku,, které nás v sešitě posune o jeden list dopředu.

Za druhé můžeme použít tlačítko Zoom v pravé spodní části okna aplikace (pravá část Stavového řádku).

Přiblížení v aplikaci vs. přiblížení v prohlížeči

Klávesové zkratky Ctrl­‑+Ctrl­‑- nám v mnoha aplikacích přiblíží a oddálí náhled aplikace. Přestože je LibreOffice Online webová aplikace, použitím těchto kláves upravíme velikost náhledu prohlížeče, nikoliv náhled LOOL. Přestože se účinek zdá stejný, může způsobit nekonzistentní chování. Pro zachování konzistentního chování doporučujeme postupovat dle příkazů popsaných výše.

Práce s listy a buňkami

Jednotlivé buňky

Hlavní částí pracovní plochy v modulu Sešit je mřížka buněk. Každá buňka je tvořena průsečíkem sloupce a řádku v sešitu.

V horních částech sloupců a na levých koncích řádků jsou obdélníková záhlaví obsahující písmena a číslice. Záhlaví sloupců jsou značena velkými písmeny abecedy, začínají písmenem A a pokračují doprava. Záhlaví řádků jsou značena čísly začínajícími od 1 a pokračující směrem dolů.

Záhlaví těchto sloupců a řádků tvoří odkaz buňky, který se objeví v Poli názvu na Liště vzorců. Pokud se záhlaví v sešitu nezobrazují, přejděte v nabídkovém pruhu na Zobrazit a vyberte Zobrazit záhlaví.

Karty listů

V sešitu aplikace Calc lze mít více než jeden list. Ve spodní části mřížky buněk sešitu se nachází ukazatel počtu Karet listů. Po klepnutí na kartu je umožněn přístup ke každému jednotlivému listu a zobrazení tohoto listu. Aktivní list je označen bílou barvou záložky.

Image6

Obrázek 5: Ovládací prvky listu v modulu Sešity

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušnou záložku lze provést jednu z následujících operací:

Při volbě Skrýt list se záložka reprezentující daný list skryje. Veškerá data, která obsahuje, však zůstanou zachována. Můžeme zvolit Zobrazit list, aby se námi požadovaný list znovu zobrazil mezi ostatními záložkami.

Základní vzorce

Do buněk můžeme přidávat hodnoty a vzorce, které provedou výpočet. Například pro přidání obsahu do buněk A1 a A2 zvolíme následující kroky:

 1. Umístíme kurzor myši v jiné buňce, například A3.

 2. Do lišty vzorců napíšeme následující výraz: "=A1+A2" (bez uvozovek).

Pokud obsah buňky začíná znakem rovná se, Calc rozpozná, že se jedná o vzorec. Zbytek obsahu může obsahovat standardní matematickou operaci zahrnující:

Hodnoty v základním vzorci mohou být sloučeniny hodnot a odkazů na buňku. Například, všechny následující položky buněk jsou platné:

Jakmile dokončíme vkládaní vzorců do buněk, zmáčkneme klávesu Enter nebo klikneme na jinou buňku. Vzorec se aktualizuje vypočtenou hodnotou (nebo se zobrazí error, pokud někde máme chybu) . Jakmile klikneme zpátky na buňku, uvidíme vzorec (ne hodnotu) zobrazený v liště vzorců, kde jej můžeme dle potřeby upravit.

Aktualizace výsledků vzorců

Když ve vzorci využijeme odkazy na buňky, výsledek se aktualizuje již během změny buňky. Například:

 1. Napíšeme hodnotu "12" do buňky A1.

 2. Napíšeme hodnotu “15” do buňky A2.

 3. Napíšeme vzorec “=A1+A2” v buňce A3. Výsledkem bude hodnota 27.

 4. Změníme hodnotu A1 na “15.” Uvidíme hodnotu A3 aktualizovanou automaticky na “30.”

Image7

Obrázek 6: Lišta vzorců s buňkami zobrazujícími výsledky

Kopírování/vložení vzorců

Při kopírování a vkládání hodnot přímo z buněk v Sešitu je vložená hodnota stejná jako kopírovaná. Vzorce se však přizpůsobí cíli.

Například pokud zkopírujeme tři buňky, které jsme vytvářeli výše a vložíme je do sloupce B, vzorec v buňce B3 bude "=B1+B2." Proč? Záměrem této buňky je přidání dvou hodnot uvedených nad ní. Takže když vložíme hodnoty buněk do sloupce B, Sešit upraví vzorec v cílové buňce se změněným odkazem na sloupec B.

K tomu také dojde relativně vůči zdrojové buňce. Pokud jsme například měli vzorec v buňce C3, který obsahoval "=A1/A2", pak bude po zkopírovaní a vložení do buňky D3 obsahovat "=B1/B2. Zatímco se cíl přesunuje o jeden sloupec, spolu s ním se přesune i zdroj dat.

Filtrování a třídění dat

Jedním z hlavních využití sešitů je redukovat kvantitu dat a uspořádat je v pořadí (abecedním nebo číselném), nebo vytřídit nepotřebné hodnoty.

Řazení dat

Můžeme zadat najednou více kritérií, které se následně použijí v určeném pořadí. Řazení jsou užitečná při hledání určité položky, a stane se ještě užitečnějším, pokud jej použijeme na filtrovaná data.

Kromě toho je řazení často užitečné při přidávání nových dat. Když je list dlouhý, je obvykle jednodušší přidat nové údaje dospod listu, namísto toho, abychom přidávali nové řádky přímo na správná místa. Po přidání nových dat můžeme list aktualizovat seřazením.

Formátování buněk

V LOOL Sešitech jsou dva odlišné způsoby formátování buněk. Můžeme je buď formátovat přímo výběrem písma, barvy pozadí atd. Nebo je můžeme naformátovat v závislosti na jejich obsahu.

Poznámka: Styly buňky v LibreOffice Online

Zatímco samotný LOOL ještě nepodporuje využití stylů buněk, soubory nahrané v ODS formátu zůstanou nedotčeny.

Přímé formátování

Tlačítka na Liště nástrojů můžeme využít k rychlému formátování změn, jako třeba:

Image8

Obrázek 7: Tlačítka k přímému formátování na Liště nástrojů v sešitu

Můžeme také vybrat z nabídky Formát > Buňky. Zobrazí se nám dialogové okno obsahující všechna relevantní nastavení na formátování buněk zahrnující nejen estetické úpravy, ale i úpravy obsahu:

Podmíněné formátování

Formátování buňky je možné nastavit tak, aby se měnilo podle podmínek, které definujeme. Podmíněné formátování je využíváno ke zvýraznění dat, jež jsou mimo námi využívaná specifická nastavení. Doporučujeme vyhnout se nadužívání podmíněného formátování, protože může redukovat data, nespadající do námi nastavených specifikací

Poznámka: Podmíněné formátování a Automatický výpočet

Podmíněné formátování závisí na používání stylů a funkce Automatický výpočet, která musí být zapnuta. Pokud nejsme obeznámeni o stylech, pro více informací viz Kapitola 4 Použití stylů a tabulek v Příručce Calc.

Druhy podmíněného formátování

Podmínka

Podmínka je počátečním bodem k využití podmíněného formátování. Zde můžeme definovat formáty, použité ke zdůraznění dat v našem sešitu, které nespadají do již definovaných specifikací.

Barevná škála

Při použití barevné škály nastavujeme barvu pozadí buněk závislou na hodnotě dat v buňce sešitu. Barevná škála může být využita jen tehdy, když je v této podmínce vybrána možnost Všechny buňky. Jako barevnou škálu můžeme použít i dvě nebo tři barvy.

Datový pruh

Datový pruh poskytuje grafické znázornění dat v sešitu. Grafické znázornění je založeno na hodnotách dat vybrané oblasti. Kliknutím na Další možnosti v dialogovém okně Podmíněného formátování specifikujeme, jak budou datové pruhy vypadat. Datové pruhy mohou být využity na všechny buňky, které byly vybrány pro určení podmínky.

Sada ikon

Sada ikon zobrazuje ikony vedle dat každé vybrané buňky, a poskytuje tak vizuální zobrazení, do jaké definované oblasti data buňky spadají. Sady ikon jsou dostupné jako barevné šipky, šedé šipky, barevné vlajky, barevné znaky, symboly, hodnocení znázorněné pruhy a čtvrtiny. Sada ikon může být přístupná pouze tehdy, pokud je otevřeno dialogové okno Podmíněného formátování a jako podmínka byla vybrána Všechny buňky.

Správa podmíněného formátování

Podmíněné formátování můžeme spravovat pravidly a styly výběrem z nabídky Formátování > Podmíněný > Spravovat. Tím se zobrazí dialogové okno, zahrnující všechna nastavení pravidel, která jsme nastavili, a poskytne možnost k jejich úpravě a nebo odstranění.

Funkce a pokročilé vzorce

Jednoduchý počet popsaný v dřívější sekci je jen začátek toho, co se dá v modulu Sešity dělat. Velká přednost Sešitů je právě v jejich funkcích, které můžeme využívat k budování velmi pokročilých vzorců.

Základní formát funkce je: FUNKCE (PARAMETR1, PARAMETR2). Zde “FUNKCE” znamená funkce, která je obvykle zkrácený zápis toho, co dělá . V závorkách jsou PARAMETRY. Jaké jsou vyžadovány, jaký mají formát a uspořádání,volitelné parametry atd. je specifické na dané funkci. Celý výčet funkcí podporovaných LibreOffice Calcem můžeme nalézt v Kapitole 17 v Uživatelské příručce Calc.

Poznámka: Funkce podporované LibreOffice Online

Jelikož je LOOL novější aplikace než LibreOffice Calc, jsou zde některé funkce, které jsou podporovány desktopovými programy, které ještě nejsou podporovány online verzí.

Formátování stránek a tisk

Podobně jako obsah buněk ani rozvržení stránek Sešitu ještě nemá plnou podporu mechanismu stylů jako desktopová verze LibreOffice. Přesto však si můžeme přizpůsobit formát souborů v Sešitech využitím přímého formátování.

Výběrem v nabídce Formát > Stránka se zobrazí dialogové okno s relevantními volbami formátování stránek, zahrnující:

Organizátor:

Ukazuje jméno Stylu, který využíváme v daný moment. Všimněte si, že pole vztahující se k tomuto stylu, tj. Rodičovský, KategorieUpravit Styl, nejsou umožněny.

Stránka:

Tato záložka nám umožňuje upravit Formát Papíru (velikost a orientaci), Okraje na všech stranách zásobníku papíru v tiskárně, Nastavení rozvržení (např. levé a pravé stránky nebo zrcadlení), Čísla stránekZarovnání tabulky (např. jak je tabulka buněk zarovnána na stránce).

Ohraničení:

Zde je možno nastavit ohraničení kolem vnější strany stránky a jejich styl, šířku, barvu, vnitřní okraje a stíny.

Pozadí:

Můžeme nastavit barevné pozadí buněk ze standardní palety nebo vlastní barvu v RGB formátu. K vytvoření pozadí lze také vybrat obrázek.

Záhlaví:

Zde nastavujeme záhlaví na dané stránce zahrnující, zda se objeví a kde (např. levé stránky, pravé stránky nebo obě), jejich okraje, mezery, výšku a obsah.

Zápatí:

Jako je uvedeno výše, akorát nastavuje zápatí stránek.

List:

Zde můžeme navolit Uspořádání stránky (např. jestli bude list větší než tištěná stránka, umožní tisknutí shora dolů nebo zleva doprava), stejně tak Tisk umožňuje zobrazení záhlaví sloupců/řádků, komentářů, grafů a jiných objektů a vzorců.

Image9

Obrázek 8: Dialogové okno formátování v Sešitech

Přidávání grafů a kreseb do sešitů

Můžeme vytvořit poutavé grafy z dat v Sešitech a navíc k nim můžeme přidat grafiku a jiné vizuální pomůcky.

Přidávání grafů

Grafy jsou tvořeny z dat v Sešitech, takže prvním krokem ke vložení grafu je označení dat. Do výběru můžeme zahrnout buňky, jež obsahují záhlaví sloupců a řádků. Poté z nabídkového pruhu vybereme Vložit > Graf. Průvodce grafy nás provede následujícími kroky procesu:

 1. Typ grafu: Můžeme vybrat typ grafu, například Sloupcový, Výsečový, Čárový nebo XY (bodový).

 2. Oblast dat: Pokud jsme před spuštěním průvodce vybrali datovou oblast, měla by být zde předvolena. V opačném případě se můžeme vrátit do mřížky buněk a vybrat oblast nebo ji jednoduše napsat do pole Oblast dat. Můžeme zde taktéž určit, zda vybraná data mají popisky nebo definují řady (tedy jsou hlavní datovou osou řádky nebo sloupce?).

 3. Datové řady: Jsou založeny na výběru z předchozího bodu, který si můžeme přizpůsobit každé řadě .

 4. Prvky grafu: Určujeme zde, zda chceme automaticky vygenerované položky jako Nadpis/ Podnadpis, Popisky na ose X/Y, Mřížky a Legendy.

 5. Stiskneme tlačítko Dokončit k vložení do grafu.

Image10

Obrázek 9: Průvodce grafy v modulu Sešity

Vkládání grafik

Grafiky můžeme vložit podobným způsobem jako grafy a podobným způsobem popsaným v Kapitole 5 Modul Textové dokumenty. Nebo k načtení obrázku vybrat Vložit >Místní obrázek z počítače nebo Vložit > Obrázek, pokud je obrázek načten v hostitelské aplikaci.

Image11

Obrázek 10: Vložení obrázku z hostitelské aplikace

Obsah