Image1

Příručka LibreOffice Online 6.3

Kapitola 8
Modul prezentace

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Pro předchozí vydání

 

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině do e‑mailové konference dokumentačního týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Všechno, co do e‑mailové konference pošlete, včetně e‑mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Anglický originál byl vydán v březen 2023 na základě LibreOffice 6.3.

 

Rozhraní modulu Prezentace

Okno prezentace je rozděleno do čtyř sekcí (obrázek 1): Nástrojová lišta nahoře, Panel snímků vlevo, hlavní pracovní plocha,stavový řádek úplně dole.

Nástrojová lišta

Image2

Obrázek 1: Okno modulu prezentace

Hlavní nabídka prezentace obsahuje následující prvky:

Soubor:

Obsahuje příkazy, které se používají na celou prezentaci; například Uložit/Uložit jako, Sdílet, Tisk, Zobrazit historii revizí, a rozbalovací menu Stáhnout jako.

Upravit:

Obsahuje příkazy pro úpravy prezentace; například Zpět/Znovu, Kopírovat, Vložit, Vybrat vše, a Najít a nahradit.

Zobrazit:

Obsahuje příkazy pro změny uživatelského rozhraní modulu Prezentace; například Celá obrazovka, Přiblížit /Oddálit, a Obnovit přiblížení.

Vložit:

Obsahuje příkazy k vložení objektů do prezentace; například Obrázky (místní nebo z hostitelské aplikace), Grafy, Komentáře, Odkazy, a Záhlaví a zápatí.

Formát:

Obsahuje příkazy na změnu rozvržení prezentace; například Formátování znaku/Odstavce/Odrážky a číslování, Umístění a velikost vložených objektů a formátování čaroblastí.

Tabulka:

Obsahuje příkazy pro vložení nebo smazání tabulek/sloupců/řádků/buněk a sloučení buněk.

Snímek:

Obsahuje nejčastěji využívané příkazy pro manipulaci se snímky, jako je například Nový snímek, Smazat snímek, Duplikovat snímek a přepnutí aplikace do režimu celé obrazovky.

Nástroje:

Obsahují různé funkce, které pomáhají ke kontrole prezentace; například Automatická kontrola pravopisu, a Jazyk.

Nápověda:

Obsahuje seznam Klávesových zkratek LibreOffice Onlineinformace o aplikaci, například číslo verze.

Panel snímků

Panel snímků v levé části okna aplikace umožňuje jak navigaci mezi snímky prezentace, tak i možnost snímky přidávat, odebírat, a duplikovat. Klepnutím na snímek jej aktivujeme a zobrazíme v pracovní ploše (bude ohraničen černě v panelu snímků).

Tlačítka ve spodní části panelu snímků poskytují další funkce:

Image3

Obrázek 2: Ovládací prvky panelu snímků

Poznámka: Změna pořadí snímků

LibreOffice Online zatím nepodporuje změnu pořadí snímků. Pokud máme prezentaci a zjistíme, že je třeba změnit pořadí snímků, můžeme si ji otevřít v LibreOffice Impress na PC, změnit pořadí a poté nahrát zpět do LOOL.

Stavový řádek modulu prezentace

Hledat

V levém dolním rohu najdeme pole pro vyhledávání. Po napsání hledaného výrazu bude zvýrazněn jeho první výskyt a zobrazí se počet všech dalších výskytů hledaného výrazu v dokumentu.

Chceme‑li přejít na určitou stránku dokumentu, na toto pole poklepeme. Otevře se okno Navigátor. V něm klepneme na pole Číslo stránky, zadáme pořadové číslo požadované stránky a stiskneme klávesu Enter.

Umístění a počet snímků

Celkový počet snímků, včetně čísla aktuálně aktivního snímku, je zobrazen ve stavovém řádku a během psaní se aktualizuje.

Jazyk

Zobrazuje jazyk textu na pozici kurzoru nebo vybraného textu, což je využito ke kontrole pravopisu, dělení slov a slovníku synonym.

Klepnutím otevřeme nabídku, z níž můžeme pro vybraný text nebo odstavec, ve kterém se nachází kurzor, zvolit jiný jazyk. Můžeme také nastavit Žádný (nekontrolovat pravopis), čímž v daném textu zrušíme kontrolu pravopisu, nebo klikneme na Více, čímž otevřeme dialogové okno Znak. V této nabídce můžeme také odstranit i všechna přímá nastavení jazyka a obnovit výchozí jazyk.

Přiblížení

Pokud chceme změnit měřítko náhledu dokumentu, klikneme na znaky + a –, nebo poklepeme pravým tlačítkem myši na oblast s procentuální hodnotou a vybereme hodnotu měřítka. Resetovat hodnotu přiblížení můžeme pomocí tlačítka úplně vlevo (Lupa).

Otevírání, ukládání a exportování souborů

Obdobně jako u dalších modulů LOOL jsou souborové operace seskupeny v nabídce Soubor.

Prohlížení prezentace

Kromě ovládacích prvků ve stavovém řádku umožňují položky v nabídce Zobrazit zobrazení přiblížit, oddálit, a obnovit přiblížení. Prezentace také nabízí režim prezentace na celou obrazovku.

V tomto režimu bude každý snímek zabírat celou obrazovku; pokud jsou rozměry snímku takové, že se nevejdou přesně, zobrazí se v jiné velikosti a ve středu obrazovky. V režimu prezentace na celou obrazovku můžeme použít pro ovládání prezentace následující prvky:

Přidání snímků do prezentace

Ve výchozím nastavení má nový snímek v LOOL dva prvky rozvržení snímku:

Image4

Obrázek 3: Okno nového snímku ve výchozím nastavení

Objekty na snímku vybereme klepnutím; pokud jsme objekt vybrali, zobrazí se úchyty pro změnu velikosti a rotace.

Image5

Obrázek 4: Vybrané textové pole obsahu s úchyty pro změnu velikosti/rotace

Klepnutím a tažením jednoho z úchytů doprava nebo doleva upravíme šířku objektu. Výšku upravíme tažením úchytu nahoru nebo dolů. Úchyty v rozích upravíme velikost obou rozměrů současně. Stisknutím klávesy Del vymažeme aktuálně vybraný objekt.

Mód editace objektu přepneme na vybraném objektu klávesou F2 (případně začneme psát). Při psaní textu se objekt zvětší a přizpůsobí se velikosti textu. Až dopíšeme text, klepneme mimo hranice objektu (nebo zmáčkneme znovu F2) a tím potvrdíme změnu.

Přidávání dalších objektů na snímek

Textové pole je jedním ze základních stavebních bloků prezentace. Prezentace v LOOL podporují také další položky, které můžeme použít k vytvoření prezentace:

Obrázky a grafy se chovají stejně jako v modulech Textové dokumenty a Sešity. Tvary jsou druh vestavěné grafiky běžně používané v prezentacích. Různé druhy tvarů, rozdělené do kategorií, vložíme tlačítkem Vložit tvary na hlavní nástrojové liště:

Chceme‑li vložit některou z těchto položek, stiskneme tlačítko Vložit tvary a poté vybereme požadovaný tvar.

Image6

Obrázek 5: Rozbalovací tlačítko Vložit tvary v prezentacích

Vložený tvar se zobrazí na aktuálně aktivním snímku, kde můžeme upravit jeho vlastnosti:

Image7

Obrázek 6: Dialogové okno Oblast v modulu Prezentace

Obsah