Image1

 

Kapitola 10
Alternativní metody instalace LibreOffice Online

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím dokumentačního týmu LibreOffice ©2019 . Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument je možné šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo za podmínek Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Tato příručka pro LibreOffice Online verze 6.3 byla napsána jako součást Google Season of Docs 2019.

Pro toto vydání

Aaron Peters

 

 

Pro předchozí vydání

 

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině do e­‑mailové konference dokumentačního týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka:

Všechno, co do e­‑mailové konference pošlete, včetně e­‑mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v březen 2023. na základě LibreOffice 6.3.

 

Alternativní metody instalace LibreOffice Online

Collabora CODE

Collabora CODE je jednou z nejaktuálnějších verzí LOOL, kterou můžeme nainstalovat, a navíc nám dává nejvíce možností. Existuje několik různých způsobů, jak nainstalovat CODE, v závislosti na tom, jak hluboce se chceme do instalace ponořit:

V následujících částech vám poskytneme pokyny k instalaci Collabora CODE pomocí každé z výše uvedených metod.

Instalace virtuálního stroje Collabora CODE

Firma Collabora vytvořila obrazy virtuálních systémů (zvaných appliance), které obsahují plně nainstalovaný a nakonfigurovaný systém. Vše, co musíte udělat, je stáhnout si obraz virtuálního stroje a spustit ho pomocí zvoleného hypervisoru: KVM, VirtualBox, VMware Workstation, nebo VMware ESXi. Protože je instalace jednoho nebo více těchto programů mimo rozsah této knihy, můžeme najít instalační pokyny na webu každého produktu.

V našem příkladu použijeme Oracle VirtualBox, ale proces by měl být podobný i pro ostatní.

 1. Image4

  Obrázek 1: Odkaz VM Appliance na stránce Collabora CODE

  Nejprve přejdeme na web Collabora CODE, a sjeďte dolů na sekci Getting set up .

 2. Název první podsekce Get it at the Univention App Center obsahuje odkaz na stránku ke stažení VM obrazů. V této chvíli opustíme web Collabora a přejdete na web Univention, Linuxovou serverovou distribuci zaměřenou na firemní zákazníky.

 3. Image3

  Obrázek 2: Výběr NextCloud nebo ownCloud appliance

  Vyberte VM obraz s hostitelskou aplikací: ownCloud nebo NextCloud.

 4. Image5

  Obrázek 3: Výběr formátu VM Appliance

  Dále vybereme požadovaný formát VM (verze VirtualBox je soubor .OVA) a stahování započne. Pamatujte, že se jedná o plně nakonfigurované operační systémy v souboru, takže  stahování bude pravděpodobně chvíli trvat.

 5. Image6

  Obrázek 4: Funkce Importovat Applianci v hlavní nabídce Soubor ve Virtualboxu

  Po ukončení stahování otevřete VirtualBox, a zvolíme Soubor > Importovat Applianci.

 6. Image7

  Obrázek 5: Výběr VM Appliance v dialogovém okně Import virtuání appliance

  V zobrazeném dialogovém okně vybereme pomocí výběru souborů soubor .OVA, který jsme dříve stáhli. Když se název souboru objeví v textovém poli klikneme na Další.

 7. Dialogové okno průběhu zobrazuje probíhající proces importu.

 8. Pokud nedojde k žádným problémům, zobrazí se po dokončení procesu importované zařízení ve vašem seznamu virtuálních strojů ve VirtualBoxu.

Instalace Collabora CODE s Dockerem

Před zadáním Docker příkazů pro instalaci CODE je užitečné pochopit některé z bodů, které budou obsahovat.

Instalace CODE pomocí Dockeru zahrnuje dva kroky: nejprve vytvoření a konfigurace kontejneru NextCloud, poté vytvoření kontejneru LOOL a jeho připojení k NextCloud. Pro nastavení a spuštění NextCloud instance:

 1. Nejprve spustíme následující příkaz a vytvoříme kontejner Docker pro NextCloud:

  docker run -d -p 80:80 nextcloud

 2. Image8

  Obrázek 6: Instalace NextCloud pomocí Docker

  Na terminálu bychom měli vidět následující výstup, abychom potvrdili, že skutečně běží:

 3. Poté stáhneme obraz a vytvoříme kontejner s CODE pomocí následujícího příkazu:

  docker run -t -d -p 9980 -e "extra_params=--o:ssl.enable=false" collabora/code

Instalace Collabora Code za použití balíčků

Collabora vytváří balíčky pro hlavní distribuce Linuxu. Touto cestu se pravděpodobně budeme chtít vydat pokud nasazujeme LOOL pro sebe či malý počet lidí.. Nainstalujeme jej přímo do hostitelského operačního systému, což znamená, že bude poskytovat nejlepší výkon.

Na druhou stranu je tento postup trochu složitější, protože zahrnuje editace konfiguračních souborů. Vyžaduje také znalost nastavení a připojení webového serveru, protože to bude aplikace, na které LOOL poběží. Balíčky však usnadňují instalaci a aktualizaci LibreOffice Online.

 1. Prvním krokem je instalace kryptografického podpisového klíče pro úložiště balíčků Collabora. Na Ubuntu a dalších distribucích podobných Debianu vložíme následující položky do terminálu na počítači, v němž chceme hostovat LOOL:

  sudo apt­‑key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com --recv­‑keys 0C54D189F4BA284D

  Image9

  Obrázek 7: Installace klíčů repozitáře Collabora CODE

 2. Nyní, když máme klíče, přidáme repozitář do našeho seznamu:

  sudo echo 'deb https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE­‑ubuntu1804 ./' >> /etc/apt/sources.list

 3. Poté aktualizujeme databázi balíčků a nainstalujeme balíčky:

  sudo apt update

  sudo apt install loolwsd code­‑brand

  Image10

  Obrázek 8: Instalace balíčků Collabora CODE

 4. V dalším kroku upravíme konfigurační soubor /etc/loolwsd/loolwsd.xml tak, aby odpovídal našemu prostředí, zejména s ohledem na hostitele WOPI a certifikáty SSL (nebo jejich absenci).

 5. Nakonec, abychom načetli novou konfiguraci, restartujeme systémovou službu LibreOffice Online :

  sudo systemctl restart loolwsd

Jakmile jsme dokončili tyto kroky, je naše instalace připravena.

Další alternativy instalace

Výše uvedené způsoby instalace nám zajistí široce podporovanou instalaci, a to jak z technického hlediska (tj. bude fungovat ve většině linuxových prostředích), tak z pohledu komunity (spousta možností pro pomoc). Existují také jiné způsoby instalace, které dávají smysl v konkrétních případech (například pokud chceme provozovat groupware server, jako je eGroupware, a nechceme instalovat NextCloud/ownCloud). Níže uvedené části obsahují některé z nich a odkazy na zdroje, které vám pomohou začít.

Obrázek1

Obsah