LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 1
Představujeme Writer

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Toni Blackwelder

Kees Kriek

Jean Hollis Weber

Cathy Crumbley

John A. Smith

Barbara Duprey

Hazel Russman

John M. Długosz

Ron Faile Jr.

Bruce Byfield

Gillian Polack

Rafael Lima

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

+ T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod – Co je Writer?

Writer je textový procesor a zároveň součást LibreOffice, volně dostupného plně funkčního kancelářského balíku. Kromě obvyklých schopností textových procesorů (vkládání textu, úpravy a formátování, kontrola pravopisu, synonyma, dělení slov, automatické opravy, hledání a nahrazení a dalších) navíc poskytuje další důležité funkce:

Writer – části okna aplikace

Okno aplikace Writer je na obrázku 1. Jeho funkce jsou popsány v této části.

Poznámka

Ve výchozím nastavení jsou příkazy aplikace LibreOffice Writer seskupeny do nabídek a nástrojových lišt, jak je popsáno v této části. Kromě toho Writer nabízí další varianty uživatelského rozhraní a zobrazuje kontextové skupiny příkazů a obsahů. Další informace nalezneme v nápovědě v části „Panel poznámkového bloku“ a v kapitole 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Záhlaví okna

Titulní pruh se nachází na horním okraji okna Writeru. Zobrazuje název zpracovávaného dokumentu. Není-li dokument ještě pojmenován, má název „Bez názvu X“, kde X je číslo. Nepojmenované dokumenty jsou číslovány podle pořadí, ve kterém vznikají.

Hlavní nabídka

Nabídka je přímo pod titulním pruhem ve Windows i Linuxu, v systému macOS se nachází na horním okraji displeje. Vybereme-li položku nabídky, otevře se podnabídka v některé z následujících variant:

Image1

Obrázek 1: Části okna Writeru

Postranní lišta

Ve výchozím nastavení se postranní lišta nachází na pravé straně okna Writeru, jak je zobrazeno na obrázku 1. V případě potřeby jej zobrazíme výběrem možnosti Zobrazení > Postranní lišta v hlavní nabídce. Postranní lišta má na levé straně ikonu Skrýt/Zobrazit, viz obrázek 2. Je-li postranní lišta skryta, otevřeme ji kliknutím na tuto ikonu, nacházející se nyní na pravém okraji okna aplikace.

Postranní lišta obsahuje ve výchozím nastavení šest karet: Vlastnosti, Stránka, Styly (v některých instalacích někdy také Styly a Formátování), Galerie, Navigátor a Průzkumník stylů. Každou kartu otevřeme kliknutím na její ikonu v pravé části postranní lišty.

Dvě další karty jsou dostupné, pokud je volba Experimentální funkce zapnuta v nastavení Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé: Spravovat změnyVzhled. Těmito kartami se tato kniha nezabývá.

Každá karta má titulní pruh a jeden či více panelů s různými funkcemi. Panel je kombinace nástrojové lišty a dialogového okna. Nástrojové lišty a panely karet postranní lišty mají mnoho společných funkcí. Například ikony pro tučný text nebo kurzívu najdeme jak na nástrojové liště formátování v okně Writeru, tak na panelu znaků na kartě Vlastnosti.

Některé panely obsahují tlačítko Další možnosti, které otevírá dialog s dalšími ovládacími prvky. Pokud je tento dialog otevřený, je dokument zamčen pro úpravy.

Chceme-li upravit šířku postranní lišty, umístíme kurzor na její levý okraj. Jakmile se objeví oboustranná šipka, klikneme a okraj táhneme doprava nebo doleva. Karta Vlastnosti má jistou minimální šířku, pod kterou nelze jít. Ostatní karty lze zúžit až na šířku jejich ikon.

Postranní lištu lze uvolnit a zadokovat kliknutím na její ikonu nastavení (viz obrázek 3), kde z nabídky vybereme položku Uvolnit/Uchytit. Ze stejného seznamu můžeme pomocí nabídky Přizpůsobení vybrat karty, které chceme zahrnout do postranní lišty.

Image8

Obrázek 2: Karta Vlastnosti postranní lišty

Image11

Obrázek 3: Nabídka nastavení postranní lišty

Karty postranní lišty

V dalším textu popíšeme karty postranní lišty.

Karta Vlastnosti: Obsahuje nástroje pro přímé formátování obsahu.

Je-li vybrán text, obsahuje karta tyto panely:

Když je kurzor v tabulce, zobrazí se tato karta navíc ke kartám pro text.

Po výběru grafiky nebo obrázku se zobrazí tyto karty:

Při výběru kresby se zobrazí tyto panely:

Je-li vybrán rámec, zobrazí se tyto panely:

Po výběru videoklipu nebo zvukového klipu se zobrazí tyto karty:

Karta Stylů: Umožňuje spravovat styly použité v dokumentu, používat stávající styly, vytvářet nové styly nebo je upravovat. Další informace najdeme v kapitole 8, Úvod do stylů a kapitole 9, Pracujeme se styly.

Paluba Galerie: Zobrazuje obrázky a schémata obsažená v tématech Galerie. Galerie má dvě části: první obsahuje seznam témat podle názvu (Šipky, Odrážky, Diagramy atd.) a druhá zobrazuje obrázky ve vybraném tématu. Další informace o používání Galerie k přidávání obrázků do dokumentu, vytváření nových motivů a přidávání vlastních obrázků najdeme v kapitole 11, Obrázky a grafika.

Karta Navigátor: Ze seznamu vybereme kategorii obsahu, jako například nadpisy, tabulky, textové rámce, a po jednotlivých jejích objektech můžeme dokument procházet nebo přeuspořádat jeho obsah. Další informace nalezneme v části „Používáme Navigátor“ na straně 1.

Karta Stránka: Obsahuje nástroje pro přímé formátování stylu stránky. Má čtyři panely:

Upozornění

Pamatujme, že změnou parametrů na kartě Stránka měníme aktuálně používaný styl. Tedy nejen styl konkrétní stránky, ale všech stránek dokumentu s tímto stylem.

Karta Průzkumník stylů: Zobrazí všechny atributy stylů odstavců, znakových stylů a ručního (přímého) formátování vybraného textu. Další informace nalezneme v kapitole 7, Práce se styly.

Nástrojové lišty

V LibreOffice může mít každá nástrojová lišta buď pevnou pozici (ukotvená, dokovaná lišta), nebo může být plovoucí. Ukotvené lišty můžeme v okně Writeru přesunout na různá místa (nahoru, dolů a do stran), nebo je můžeme uvolnit, čímž se stanou plovoucími. Naopak plovoucí lišty můžeme ukotvit.

Zobrazení a skrytí nástrojových lišt

Chceme-li nástrojové lišty zobrazit nebo skrýt, jdeme do nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty a v podnabídce klikneme na název nástrojové lišty. Aktivní lišta nástrojů je označena zaškrtnutím vedle svého názvu. Všimněme si, že v nabídce Zobrazit nejsou nástrojové lišty vytvořené z palety nástrojů.

Chceme-li skrýt nástrojovou lištu, přejdeme na Zobrazení > Nástrojové lišty v hlavní nabídce a zrušíme výběr nástrojové lišty nebo klepneme pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru mezi ikonami na nástrojové liště a v místní nabídce vybereme Zavřít panel nástrojů.

Nejpoužívanější nástrojové lišty

Ve výchozí instalaci LibreOffice (obrázek 1) se horní nástrojová lišta hned pod hlavní nabídkou nazývá Standardní.

Druhá nástrojová lišta v horní části je nástrojová lišta Formátování. Je tzv. kontext-senzitivní, což znamená, že zobrazuje nástroje vztahující se k aktuální poloze kurzoru ve vybraném objektu. Když se například kurzor nachází v textu, jsou na liště Formátování nástroje pro formátování textu. Je-li vybrána grafika(obrázek), nabízí lišta nástroje pro práci s obrázky.

Při práci s dokumenty potřebujeme co největší pracovní plochu. Můžeme volit zobrazení jediné lišty s ikonami nejčastěji používaných příkazů. Chceme-li ji aktivovat, vybereme možnost Zobrazení > Uživatelské rozhraní > Jediná nástrojová lišta..

Ostatní nástrojové lišty aktivujeme v nabídce Zobrazit > Nástrojové lišty. Jsou popsány v příslušných kapitolách této knihy.

Podnabídky a palety nástrojů

Ikony nástrojových lišt s malým trojúhelníčkem vpravo zobrazí po klepnutí buď na podnabídky, nebo palety nástroje, nebo v závislosti na ikoně i jiné metody výběru položek.

Paleta nástroje je rozbalená kolekce možností konkrétního nástroje z nástrojové lišty. Paleta se může stát plovoucí, viz obrázek 4. Po oddělení od rodičovské lišty jí přibude titulní pruh. Plovoucí palety nástrojů můžeme umístit i mimo okna Writeru, libovolně kolem okrajů displeje, ukotvit je můžeme v místech určených nástrojovým lištám.

Image24

Obrázek 4: Příklad oddělení palety nástroje

Pohybujeme nástrojovými lištami

Ukotvené nástrojové lišty můžeme uvolnit a ukotvit je jinde nebo je můžeme ponechat plovoucí.

Postup uvolnění nástrojové lišty:

 1. Přesuneme kurzor myši na úchyt nástrojové lišty, což je malý svislý pruh vlevo od ukotvené nástrojové lišty, jak je znázorněno na obrázku 5.

 2. Podržíme stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněme nástrojovou lištu na nové místo.

 3. Uvolníme levé tlačítko myši.

Image3

Obrázek 5: Úchytky nástrojových lišt

Potřebujeme-li přemístit plovoucí nástrojovou lištu, klikneme na její titulní pruh a přetáhneme ji jinam; ukotvíme ji přetažením k hornímu nebo dolnímu okraji okna Writeru.

Poznámka

Plovoucí nástrojovou lištu můžeme ukotvit i tím, že podržíme klávesu Ctrl a poklepeme na název nástrojové lišty.

Tip

Pokud se úchyt nástrojové lišty nezobrazí, je její poloha uzamčena. Chceme-li nástrojovou lištu odemknout, klepneme na ni pravým tlačítkem myši a poté zrušíme výběr možnosti Zamknout umístění lišty.

Plovoucí nástrojové lišty

Aplikace Writer obsahuje několik nástrojových lišt, jejichž výchozí nastavení odpovídá aktuální poloze kurzoru nebo výběru (když jsou nástrojové lišty aktivní). Například když je kurzor v tabulce, zobrazí se nástrojová lišta Tabulka, a když je kurzor v číslovaném seznamu nebo seznamu s odrážkami, zobrazí se nástrojová lišta Odrážky a číslování. Tyto nástrojové lišty můžeme přemístit nebo ukotvit, jak je popsáno v části „Pohybujeme nástrojovými lištamipod.

Přizpůsobujeme si nástrojové lišty

Našim potřebám můžeme nástrojové lišty přizpůsobit vícero způsoby, můžeme vybrat zobrazované ikony, uzamknout polohu ukotvené lišty. Můžeme také přidávat ikony a vytvářet nové nástrojové lišty, jak je popsáno v kapitole 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Pro umístění nástrojové lišty:

Přístup k možnostem přizpůsobení nástrojových lišt získáme klepnutím pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru mezi ikonami na nástrojové liště, čímž otevřeme místní nabídku. Volíme mezi následujícími možnostmi:

Image5

Obrázek 6: Kontextová nabídka nástrojové lišty a výběr zobrazených ikon

Pravítka

Vodorovné pravítko se ve výchozím nastavení zobrazuje na horním okraji pracovní plochy, svislé pravítko je skryté. Chceme-li povolit svislé pravítko, zvolíme Zobrazení > Pravítka > Svislé pravítko na nástrojové liště nebo Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Zobrazení. Chceme-li rychle zobrazit nebo skrýt obě pravítka, použijeme kombinaci kláves Ctrl + Shift + R.

Tip

Vodorovné pravítko má na pravém konci tlačítko Komentáře. Jeho stisknutím lze všechny komentáře zobrazit nebo skrýt.

Stavový řádek

Stavový řádek aplikace Writer se nachází ve spodní části pracovní plochy. Poskytuje informace o dokumentu a umožňuje rychle změnit některé jeho vlastnosti. Můžeme jej skrýt zrušením jeho výběru v nabídce Zobrazit.

Image9

Obrázek 7: Stavový řádek aplikace Writer

Stav změn dokumentu

Tato ikona se změní, pokud byl dokument upraven, ale nebyl uložen. Klepnutím na tuto ikonu dokument uložíme.

Číslo stránky

Je pořadové číslo aktuální stránky. Za ním je celkový počet stránek dokumentu a může následovat číslo aktuální stránky v závorce (pokud se liší od pořadového čísla). Bude-li mít například dokument šest stránek a na třetí stránce bude číslování restartováno na 1, bude při zobrazení třetí stránky ve stavovém řádku: Stránka 3 z 6 (Stránka 1), jak vidíme na obrázku 7.

Pokud byly v dokumentu definovány nějaké záložky, zobrazí se po klepnutí pravým tlačítkem myši na toto pole jejich seznam. Klepnutím na záložku přesuneme kurzor na dané místo v dokumentu.

Chceme-li přejít na určitou stránku v dokumentu, klepnutím levým tlačítkem myši na toto pole otevřeme dialogové okno Přejít na stránku (obrázek 8). Zadáme požadované číslo stránky a klepneme na OK.

Image17

Obrázek 8: Dialogové okno Přejít na stránku

Počet slov a znaků

Počet slov a znaků dokumentu se zobrazuje ve stavovém řádku a aktualizuje se v průběhu úprav. Pokud vybereme část textu, počet slov pro tento výběr dočasně nahradí celkový počet slov dokumentu.

graphics50

graphics39

Ve výchozím nastavení jsou do počtu znaků zahrnuty i mezery. Chceme-li zobrazit počet znaků bez mezer, klepneme na počet slov ve stavovém řádku nebo zvolíme Nástroje > Počet slov.

Počet slov a znaků (a dalších informací včetně počtu stran, tabulek a obrázků) v celém dokumentu zobrazíme z nabídky Soubor > Vlastnosti > Statistika.

Styl stránky

Pole zobrazuje styl aktuální stránky. Pokud chceme jiný styl stránky, klepneme na toto pole pravým tlačítkem myši. Zobrazí se seznam stylů stránek; klepnutím na jeden z nich jej vybereme. Chceme-li upravit atributy aktuálního stylu stránky, klepneme levým tlačítkem myši na toto pole. Otevře se okno Styl stránky, v němž můžeme upravit vlastnosti vybraného stylu.

Upozornění

Změna stylu stránky zde může ovlivnit styly ostatních stránek v závislosti na tom, jak jsou styly stránek nastaveny. Podrobnosti o stylech najdeme v kapitolách 8 a 9.

Jazyk textu

Zobrazuje se jazyk a lokalizace užitá pro gramatiku, dělení slov a tezaurus v závislosti na pozici kurzoru v textu nebo výběru textu.

Kliknutím na pole se otevře nabídka s volbou jazyka/lokalizace pro výběr textu nebo odstavec, v němž se nachází kurzor. Mezi možnostmi je i položka Žádný (bez kontroly pravopisu) jejíž výběrem vyřadíme text z kontroly pravopisu, a také volba Obnovit výchozí jazyk. Výběrem možnosti Více... otevřeme dialogové okno Znak. Další informace najdeme v kapitole 3, Základy práce s textem.

Režim vkládání

V režimu vkládání je tato oblast prázdná. Kliknutím přejdeme do režimu přepisování, opětovným kliknutím se vrátíme znovu do režimu vkládání. V režimu vkládání se text za kurzorem odsouvá, a vytváří se tak prostor pro psaný text; v režimu přepisování se text za kurzorem přepisuje. Tato funkce je vypnuta, pokud je aktivována funkce Úpravy > Sledování změn > Zaznamenávat.

Režim výběru

Klepnutím přepínáme mezi režimy výběru (Standardní, Rozšířitelný, Doplnitelný a Blok). Ikona se nemění, pokud však ni najedeme kurzorem, zobrazí se název aktivního režimu.

Když na toto pole klepneme pravým tlačítkem myši, zobrazí se místní nabídka dostupných možností. Podrobnosti najdeme v kapitole 3, Základy práce s textem.

Elektronický podpis

Ikona elektronického podpisu značí, že dokument byl digitálně podepsán; v opačném případě je místo prázdné. Kliknutím do prázdného místa můžeme dokument podepsat, kliknutím na ikonu zobrazíme podpisový certifikát. Další informace nalezneme v kapitole 8, Tisk, export a odesílání e-mailem.

Informace o sekci nebo objektu

Nachází-li se kurzor v sekci, nadpisu, v položce seznamu nebo je-li některý objekt vybrán (např. obrázek nebo tabulka), zobrazí se informace o něm v tomto místě stavového řádku. Kliknutím na toto pole se otevře dialogové týkající se objektu.

Objekt

Zobrazené informace

Otevře se dialog

Image

Umístění a velikost

Image

Položka seznamu

Úroveň a styl seznamu

Odrážky a číslování1

Nadpis

Úroveň číslování osnovy

Odrážky a číslování 1

Tabulka

Název nebo adresa buňky

Formát tabulky

Sekce

Název sekce

Formát sekce

Jiné

(žádná)

Pole

Režim zobrazení

Klepnutím na příslušnou ikonu můžeme přepínat mezi zobrazeními rozvržení jedné stránky, více stránek a knihy (obrázek 9). Dokument můžeme upravovat v jakémkoliv režimu zobrazení. Nastavené přiblížení spolu s režimem zobrazení a šířkou okna určují počet stránek zobrazených v aktuálním okně dokumentu.

graphics8

Obrázek 9: Rozložení zobrazení: jednostránkové, vícestránkové, kniha

Přiblížení

Chceme-li změnit zvětšení, posuneme jezdec přiblížení nebo klikneme na tlačítka + a − ; také můžeme kliknout na procentní hodnotu zvětšení, načež se otevře seznam hodnot, z něhož vybíráme. Přiblížení spolu se zvoleným režimem zobrazení určují, kolik stránek bude v okně dokumentu vidět.

graphics18

Kontextové nabídky (Nabídky otvírané pravým tlačítkem myši)

Kontextové (místní) nabídky umožňují rychlý přístup k mnoha položkám ostatních nabídek. Otevřeme je kliknutím pravým tlačítkem myši na odstavec, obrázek nebo jiný objekt. Funkce a možnosti, které se v místní nabídce nacházejí, závisejí na vybraném objektu. Prostřednictvím místní nabídky se nejsnáze dostaneme k funkcím, o jejichž umístění v nástrojových lištách nebo nabídkách máme jen mlhavé tušení.

Dialogová okna

Dialogové okno je speciálním typem okna. Jeho účelem je o něčem informovat, vyžádat si vložení údajů nebo obojí najednou. Poskytuje nám ovládací prvky, jimiž řídíme následnou akci.

Ve většině případů můžeme během doby, kdy je dialogové okno otevřeno, pracovat pouze s tímto oknem, nikoliv se samotným dokumentem. Až po zavření dialogového okna (obvykle kliknutím na OK nebo podobné tlačítko ukládající provedené změny; kliknutí na Zrušit dialog zavírá bez uložení změn) můžeme s dokumentem opět pracovat.

Některá dialogová okna je možné ponechat otevřená i během práce a přepínat se mezi nimi a dokumentem. Příkladem takového okna je okno Najít a nahradit.

Zobrazení dokumentu

Writer má tři typy zobrazení upravovaného dokumentu: Normální, WebCelá obrazovka. Změnu zobrazení provedeme v nabídce Zobrazit, v níž vybereme požadovaný způsob zobrazení.

Můžeme také zvolit Zobrazit > Přiblížení > Přiblížení na nástrojové liště, čímž se zobrazí dialogové okno Přiblížení a režim zobrazení, kde můžeme nastavit stejné možnosti jako na stavovém řádku.

Dokument lze také prohlížet použitím nabídky Soubor > Náhled tisku nebo po trojhmatu Ctrl + Shift + o, ovšem bez možnosti jej upravovat. Viz „Náhled stránek před tiskem“ v kapitole 7, Tisk, export, odesílání e-mailem.

Normální pohled

Normální pohled je výchozím zobrazením dokumentů v programu Writer. Ukazuje, jak bude dokument vypadat, když bude vytištěn nebo uložen do PDF. V tomto typu pohledu používáme pro změnu zvětšení jezdec přiblížení a ikony režimů zobrazení ve stavovém řádku.

V normálním zobrazení můžeme skrýt nebo zobrazit záhlaví, zápatí a prázdné místo mezi stránkami. Chceme-li je skrýt, zrušíme zaškrtnutí políčka Zobrazení > Zobrazit prázdné místo na nástrojové liště. Zaškrtnutí této možnosti znamená, že se budou zobrazovat prázdné znaky. Pokud tuto možnost nezaškrtneme, prázdné znaky, záhlaví a zápatí se skryjí i v zobrazení na celou obrazovku.

Webové zobrazení

Tento pohled ukazuje, jak bude dokument vypadat při prohlížení ve webovém prohlížeči; při vytváření HTML dokumentů je to potřeba. Přiblížení můžeme v tomto režimu měnit jen jezdcem. Ve stavovém řádku jsou neaktivní ikony režimu zobrazení a většina voleb dialogového okna Přiblížení a režim zobrazení je nepřístupná.

Zobrazení na celou stránku

V tomto pohledu se nezobrazují ani nástrojové lišty, ani postranní lišta, dokument s dříve nastaveným přiblížením a režimem zobrazení zabírá veškerou dostupnou plochu. Do normálního nebo webového zobrazení přejdeme stiskem klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Celá obrazovka v plovoucí liště v levém horním rohu. Režim celé obrazovky lze zapnout nebo vypnout stisknutím kláves Ctrl + Shift + j.

Vytvoření nového dokumentu

Nový prázdný dokument můžeme v aplikaci Writer vytvořit několika způsoby. Pokud je v LibreOffice již otevřen dokument, nový dokument se vytvoří v novém okně.

Nový dokument z nabídky operačního systému

Úvodní obrazovku LibreOffice nebo komponentu Writer můžeme otevřít z nabídky operačního systému stejně jako jiné programy. Při instalaci LibreOffice se v nabídce Programy vytvoří položka nejen pro LibreOffice, ale i pro každou její hlavní komponentu. V systému macOS je ikona LibreOffice v adresáři Aplikace. Kliknutím na tuto ikonu otevřeme úvodní obrazovku LibreOffice (obrázek 10).

Nový dokument z úvodní obrazovky

Když je otevřen LibreOffice, ale není otevřen žádný dokument, zobrazí se Úvodní obrazovka (obrázek 10). Klepnutím na tlačítko Vytvořit: Textový dokument vytvoříme nový textový dokument nebo klepneme na Šablony a vybereme šablonu, chceme-li vytvořit nový dokument pomocí jiné než výchozí šablony.

Nový dokument z nabídky, nástrojové lišty nebo klávesnice

Když je aplikace Writer otevřena, můžeme také spustit nový dokument aplikace Writer jedním z těchto způsobů:

Image2

Obrázek 10: Úvodní obrazovka LibreOffice

Nový dokument ze šablony

Šablona je sada předdefinovaných stylů a nastavení, které se použijí při vytvoření nového dokumentu. Šablony umožňují snadné vytváření více dokumentů se stejným výchozím nastavením. Například všechny kapitoly této příručky Writer Guide jsou založeny na stejné šabloně. Ve výsledku vypadají všechny kapitoly podobně; mají stejná záhlaví a zápatí, používají stejná písma atd.

Nová instalace LibreOffice může obsahovat jen několik šablon, ale můžeme si vytvořit vlastní nebo stáhnout další z https://extensions.libreoffice.org/ a dalších webových stránek. Viz Kapitola 10, Práce se šablonami.

Dialogové okno šablon, v němž si můžeme před vytvořením nového dokumentu šablonu vybrat, otevřeme jedním ze způsobů:

Příklad na obrázku 11 zvýrazňuje šablonu ve složce Dokumenty. Poklepem na požadované šabloně vytvoříme nový dokument založený na této šabloně. Můžeme také klepnout pravým tlačítkem myši na jednu ze šablon a poté klepnout na Otevřít. Další informace o dialogovém okně Šablony najdeme v kapitole 10, Práce se šablonami.

Image6

Obrázek 11: Vytvoření dokumentu ze šablony

Otevření existujícího dokumentu

Existující dokument otevřeme několika způsoby.

Není-li otevřen žádný dokument:

Je-li už nějaký dokument otevřený:

Při práci v dialogovém okně Otevřít přejdeme do zvoleného adresáře, vybereme požadovaný soubor a stiskneme tlačítko Otevřít. Pokud je nějaký dokument v LibreOffice již otevřen, další dokument se otevře v novém okně.

Počet zobrazených souborů v dialogovém okně Otevřít můžeme zmenšit výběrem typu souboru, který hledáme. Pokud například jako typ souboru vybereme Textové dokumenty, zobrazí se pouze dokumenty, které aplikace Writer dokáže otevřít. Tak máme k otevření připraveny soubory Wordu (.doc.docx) a další formáty stejně jako soubory OpenDocument (.odt).

Dokument uložený Writerem můžeme otevřít stejným způsobem, jakým otevíráme v našem operačním systému jakýkoliv dokument.

Pokud jsme k LibreOffice přiřadili formáty souborů Microsoft Office, můžeme tyto soubory otevřít také poklepáním na ně v průzkumníku souborů. Více informací o asociacích souborů najdeme v Nápovědě LibreOffice.

Uložení dokumentu

Dokument můžeme uložit pomocí příkazů Uložit nebo Uložit jako.

Příkazy pro uložení souboru

Ukládání nového souboru nebo dříve uloženého soubor

Provedeme jeden z následujících kroků:

Pokud soubor nebyl dříve uložen, zobrazí se po výběru jedné z výše uvedených možností dialogové okno Uložit jako. V něm zadáme název souboru, ověříme typ a umístění souboru a klikneme na tlačítko Uložit.

Pokud se dříve uložený soubor ukládá se stejným názvem, typem souboru a umístěním, není třeba provádět žádnou další akci.

Uložit na vzdálený server

Tento příkaz použijeme, pokud je dokument již uložen na vzdáleném serveru nebo jej chceme na vzdálený server uložit. Zvolíme Soubor > Uložit vzdálený. Po zobrazení dialogového okna Uložit jako zadáme nebo ověříme název, typ a umístění a klepneme na Uložit.

Další informace nalezneme v části „Otevření a uložení souborů na vzdálených serverech“ na stránce 1.

Uložit kopii

Uložit vše

V nabídce volíme Soubor > Uložit vše. Všechny otevřené soubory se uloží beze změn názvů, typů nebo umístění.

Uložit jako

Tento příkaz použijeme, pokud chceme uložit aktuální verzi jako nový dokument změnou názvu nebo typu souboru nebo uložením souboru do jiného umístění v počítači.

Zvolíme Soubor > Uložit jako nebo pomocí Ctrl + Shift + S otevřeme dialogové okno Uložit jako, kde můžeme změnit název, typ nebo umístění souboru, a klepneme na tlačítko Uložit.

Chceme-li zachovat původní soubor, nejprve uložíme jeho kopii postupem popsaným výše.

Poznámka

LibreOffice používá termín „export“ pro některé operace se soubory, které zahrnují změnu typu souboru, například na .PDF nebo .ePub. Bližší informace jsou k dispozici v kapitole 7, Tisk, export, e-mail.

Automatické ukládání dokumentu

Writer můžeme konfigurovat tak, že v pravidelných intervalech automaticky ukládá dokument do dočasného souboru. Chceme-li nastavit automatické ukládání:

 1. V nabídce vybereme Nástroje > Možnosti > Načítání/Ukládání > Obecné. (Viz také kapitola 20, Nastavení aplikace Writer.)

 2. V dialogovém okně vybereme položku Informace pro automatické obnovení uložit každých a nastavíme interval. Výchozí hodnota je 10 minut. Vložíme rozumnou hodnotu nebo ji stisknutím šipek nahoru nebo dolů změníme.

 3. Také můžeme vybrat volbu Vždy vytvořit záložní kopii.

 4. Změny uložíme stisknutím tlačítka OK.

Ukládání jako dokument Microsoft Word

Chceme-li si vyměňovat soubory s uživateli aplikace Microsoft Word, můžeme dokument uložit ve formátu .docx.

 1. Důležité: nejprve uložíme dokument v nativním formátu LibreOffice Writer, .odt. Neučiníme-li tak, všechny změny provedené v dokumentu od posledního uložení se zobrazí pouze ve verzi pro MS Word.

 2. Pak jdeme do nabídky Soubor > Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vybereme v rozevírací nabídce Typ souboru (nebo Uložit jako typ) požadovaný typ formátu Microsoft Word. Také můžeme změnit název souboru.

 4. Klikneme na tlačítko Uložit.

Od tohoto okamžiku budou všechny změny, které v dokumentu provedeme, uloženy pouze v novém dokumentu (MS Word). Pokud se chceme vrátit k práci na dokumentu verze .odt, musím jej znovu otevřít.

Tip

Chceme-li nastavit výchozí formát souboru, který LibreOffice Writer používá k ukládání souborů, přejdeme do Nástroje > Možnosti > Načítání/ukládání > Obecné. V části označené Výchozí nastavení souborů a nastavení ODF vybereme pro položku Typ dokumentu Textový dokument a pod ní v poli Vždy ukládat jako vybereme upřednostňovaný formát souborů.

Použití ochrany heslem a šifrování OpenPGP

LibreOffice poskytuje dva typy ochrany dokumentů: ochranu heslem a šifrování OpenPGP. Soubory zašifrované pomocí uloženého hesla nelze dešifrovat bez hesla, které musí být zasláno každému uživateli, který potřebuje dokument dešifrovat. Při šifrování OpenPGP je dokument zašifrován pomocí algoritmu, který vyžaduje klíč. Každý klíč se použije pouze jednou a je zaslán příjemci spolu s dokumentem.

Ochrana heslem

Writer poskytuje dvě úrovně ochrany heslem: ochrana proti čtení (soubor nelze zobrazit bez hesla) a ochrana proti zápisu (soubor lze zobrazit pouze pro čtení, ale bez hesla jej nelze změnit). Jedné skupině uživatelů můžeme obsah zpřístupnit jen pro čtení a jiné skupině pro čtení i úpravy. Toto zabezpečení je kompatibilní s ochranou souborů aplikace MS Word.

Pro zabezpečení dokumentu heslem:

 1. Při ukládání dokumentu volíme nabídku Soubor > Uložit jako. (Ukládáme-li nový dokument poprvé, můžeme použít nabídku Soubor > Uložit.)

 2. Ve spodní části dialogového okna Uložit jako vybereme položku Uložit s heslem (obrázek 12) a stiskneme tlačítko Uložit.

Image10

Obrázek 12: Možnosti Uložit s heslem a Šifrovat s klíčem GPG

 1. Otevře se dialogové okno Nastavit heslo (obrázek 13). V něm máme několik možností:

Image13

Obrázek 13: Dvě úrovně ochrany heslem

 1. Stisknutím tlačítka OK soubor uložíme. Pokud se některá dvojice hesel neshoduje, zobrazí se chybová zpráva. V takovém případě dialogové okno zavřeme a v dialogovém okně Nastavit heslo znovu zadáme heslo.

Upozornění

LibreOffice používá velmi silný šifrovací mechanismus, který téměř znemožňuje obnovu obsahu dokumentu při ztrátě hesla.

Změna hesla, odstranění hesla

Heslo otevřeného a zaheslovaného dokumentu můžeme změnit nebo odebrat. V nabídce Soubor > Vlastnosti > Obecné stiskneme tlačítko Změnit heslo a v otevřeném okně změníme heslo.

Šifrování OpenPGP

LibreOffice používá software OpenPGP nainstalovaný v počítači. Pokud není k dispozici žádný software OpenPGP, musíme si před použitím této možnosti stáhnout a nainstalovat software vhodný pro náš operační systém.

V aplikaci OpenPGP je nutné definovat osobní pár kryptografických klíčů. Postup vytvoření dvojice klíčů nalezneme v nainstalovaném softwaru OpenPGP. Další informace o použití této formy šifrování nalezneme v dodané nápovědě.

Šifrování OpenPGP vyžaduje použití veřejného klíče příjemce; tento klíč musí být k dispozici v řetězci klíčů OpenPGP uloženém v počítači. Zašifrování dokumentu:

 1. Zvolíme Soubor > Uložit jako,

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadáme název souboru.

 3. Vybereme možnost Zašifrovat klíčem GPG (viz obrázek 12).

 4. Klikneme na tlačítko Uložit. Otevře se dialogové okno pro výběr veřejného klíče OpenPGP.

 5. Vybereme veřejný klíč příjemce. Můžeme vybrat více klíčů.

 6. Klepnutím na OK zavřeme dialogové okno a uložíme soubor zašifrovaný pomocí vybraných veřejných klíčů.

Otevření a uložení souborů na vzdálených serverech

LibreOffice může otevírat a ukládat soubory uložené na vzdálených serverech (tj. ne v našem počítači nebo místní síti). Tato funkce umožňuje pracovat na dokumentu v kanceláři a také k němu mít přístup z domova nebo z jiného místa. Ukládání souborů na vzdálený server také dokumenty zálohuje, chrání před ztrátou dat z počítače nebo před selháním pevného disku. Některé servery také kontrolují soubory při vstupu a výstupu, řídí jejich využití a přístup k nim.

LibreOffice podporuje mnoho souborových serverů, které používají známé síťové protokoly, jako jsou FTP, WebDav, Windows share a SSH. Podporuje také populární služby jako Disk Google a Microsoft OneNote, stejně jako komerční a open-source servery implementující standard OASIS CMIS. Další informace najdeme v příručce Začínáme.

Rychlý pohyb dokumentem

Aplikace Writer umožňuje rychlý pohyb v dokumentu a vyhledávání konkrétních položek pomocí Navigátoru a dalších nástrojů.

Používání Přejít na stránku

Na konkrétní stránku v dokumentu můžeme přejít těmito způsoby:

Používáme Navigátor

Ve výchozí instalaci LibreOffice, je Navigátor částí postranní lišty. Obsahuje seznamy všech nadpisů, tabulek, textových rámců, obrázků, poznámek pod čarou a dalších objektů obsažených v dokumentu.

Navigátor (obrázek 14) otevřeme jedním z následujících kroků:

Klepnutím na znak + nebo trojúhelník vlevo od kategorie nebo podkategorie zobrazíme její obsah.

Tabulka 1 shrnuje funkce ikon v horní části Navigátoru.

Poznámka

V hlavním dokumentu má Navigátor jiné funkce. Více v kapitole 16, Hlavní dokumenty.

Image4

Obrázek 14: Navigátor v postranní liště

Tabulka 1: Funkce ikon Navigátoru

1

Navigovat podle

Otevře rozevírací seznam, ve kterém můžeme vybrat typ prvku, podle kterého chceme navigovat.

2

Záhlaví/Zápatí

Přechází z textu do záhlaví nebo zápatí (pokud jsou na stránce).

3

Ukotvení <–> Text

Přechází mezi kotvou poznámky pod čarou a jejím textem (pod čarou).

4

Vložit připomínku

Vkládá připomínky. Viz „Nastavení připomínek“ na straně 1.

5

Předchozí/Následující

Přeskočí na předchozí/následující prvek typu vybraného v rozevíracím seznamu Navigovat podle.

6

Přejít na stránku

Přeskočí na číslo stránky uvedené v rámečku. Zadáme číslo stránky nebo ji vybereme pomocí znamének + a –.

7

Pohled na navigaci v obsahu

Přepíná mezi zobrazením všech kategorií a zobrazením pouze vybrané kategorie.

8

Seznam Zapnout/Vypnout

Přepíná mezi zobrazením nebo skrytím seznamu.

9

Zobrazené úrovně nadpisu

Zobrazuje úrovně nadpisů dle zadaného počtu úrovní.

10

Režim přetažení

Vybíráme, zda se vkládá hypertextový odkaz, odkaz nebo kopie. Viz kapitola 3, Práce s textem: Pokročilé.

11

O úroveň výše / O úroveň níže

Rychlá změna úrovně vybraného záhlaví v dokumentu. Viz kapitola 3, Práce s textem: Pokročilé.

12

Přesun kapitoly

Přesouvá nadpisy a text v dokumentu. Viz Kapitola 3, Práce s textem: Pokročilé..

Navigátor nabízí několik pohodlných způsobů, jak se přesouvat v dokumentu a jak v něm hledat různé prvky:

Poznámka

Skrytá část (nebo jiný skrytý objekt) dokumentu se v Navigátoru zobrazuje šedě a slovo „skrytý“ se zobrazuje jako popisek. Další informace o skrytých částech najdeme v kapitole 6, Pokročilé formátování stránek.

Image7

Obrázek 15: Navigace podle seznamu v Navigátoru

Tip

Objekty nalezneme mnohem snadněji, když je při jejich vytvoření pojmenujeme. Ve výchozím nastavení přiřazuje LibreOffice názvy jako Obrázek1, Obrázek2, Tabulka1, Tabulka2, atd. Prvky se pojmenovávají podle pořadí, v jakém jsou do dokumentu přidávány, což nemusí odpovídat jejich umístění v dokumentu.

Po vložení objektu je můžeme přejmenovat. Chceme-li například přejmenovat obrázek, klepneme pravým tlačítkem myši na jeho název v okně Navigátor, v místní nabídce zvolíme možnost Obrázek a poté vybereme možnost Obrázek > Přejmenovat. Obrázek se zobrazí (abychom věděli, který to je) a otevře se malé dialogové okno přejmenování. Zadáme jeho nový název a změnu uložíme stisknutím tlačítka OK.

Také můžeme kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek a z místní nabídky vybrat Vlastnosti. V otevřeném okně Obrázek jdeme na kartu Možnosti, upravíme název a stiskneme tlačítko OK.

Nastavení připomínek

Připomínky umožňují v dokumentu označit místa, ke kterým se později hodláme vrátit, například kvůli doplnění, úpravě informace nebo jednoduše k označení pozice, kde jsme skončili s úpravami. Možnosti užití připomínek jsou omezeny pouze naší malou představivostí.

Chceme-li nastavit připomínku na aktuální místo kurzoru, klikneme v Navigátoru na ikonu Vložit připomínku. V každém dokumentu můžeme použít jen 5 připomínek, při vložení šesté se první odstraní.

Připomínky nejsou v dokumentu nijak zvýrazněny, nejsou ani v seznamu Navigátoru, takže je nemůžeme vidět. Výjimkou je přeskok z jedné na druhou, tehdy poloha kurzor indikuje umístění připomínky.

Chceme-li přecházet mezi Připomínkami, vybereme nejprve možnost Připomínky v rozevíracím seznamu Navigovat podle. Pak klikneme na ikonu Předchozí nebo Další.

Připomínky se s dokumentem neukládají.

Vracení úprav zpět a opakování vrácených změn

Poslední změnu v dokumentu zrušíme stiskem kláves Ctrl + Z nebo pomocí nabídky Úpravy > Zpět nebo klepneme na ikonu Zpět na Standardní nástrojové liště. Chceme-li zobrazit seznam všech změn, které lze zrušit, klepneme na malý trojúhelník vpravo od ikony Zpět na Standardní nástrojové liště. Pro vrácení zpět můžeme najednou vybrat i několik za sebou provedených úprav.

Image12

Obrázek 16: Seznam akcí, které lze vrátit zpět

Po vrácení úprav zpět se stává ikona Znovu aktivní. K opětovnému provedení úpravy buď zvolíme v nabídce Úpravy > Znovu nebo stiskneme kombinaci Ctrl + Y, nebo klepneme na ikonu Znovu na Standardní nástrojové liště. Stejně jako v případě funkce Zpět klepnutím na ikonu šipky dolů u ikony kombinace zobrazíme seznam změn, které lze obnovit.

Opětovné načtení dokumentu

Může se někdy stát, že chceme zahodit všechny úpravy dokumentu provedené po jeho posledním uložení. Vracení všech úprav zpět může být náročné, pokud si nepamatujeme, kde byla jaká změna provedena. Pokud jsme si jisti, že nechceme zachovat změny provedené od posledního uložení dokumentu, můžeme dokument znovu načíst.

Jdeme do nabídky Soubor > Znovu načíst. V otevřeném dialogovém okně se zobrazí dotaz, zda chceme zrušit všechny změny; výběrem Ano obnovíme dokument ve verzi, která byla naposledy uložena.

Zavření dokumentu

Máme-li otevřen jen jeden dokument a chceme jej zavřít, zvolíme nabídku Soubor > Zavřít nebo klikneme na ikonu X v titulním pruhu. Ikona X může být umístěna na pravé nebo levé straně lišty záhlaví. V systémech Windows a Linux se po zavření posledního dokumentu LibreOffice zcela ukončí. V systému macOS je třeba použít příkaz LibreOffice > Ukončit LibreOffice.

Chceme-li zavřít jen jeden dokument z řady otevřených, zobrazíme jeho okno a zavřeme jej buď nabídkou Soubor > Zavřít, nebo klikneme na ikonu X vpravo v liště nabídky. Je-li otevřen pouze jeden dokument, ikona X v liště nabídky zmizí. Ikona X na liště záhlaví zůstává.

Pokud nebyly v dokumentu uloženy změny, zobrazí se dotaz na uložení. Zvolíme, zda si dokument uložit přejeme, či nikoliv.


1 Pokud byl styl seznamu použit na položku nebo nadpis seznamu, nezobrazí se žádný dialog.

Obsah