LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 7
Tisk, exportování, odesílání e-mailem a podepisování dokumentů

 

Autorská práva

Copyright © 2021 Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je dokumentační tým LibreOffice. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

John A. Smith

Bruce Byfield

Gillian Polack

Dante Legaspi

Ron Faile Jr.

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Rychlý tisk

Pokud je ikona Vytisknout přímo viditelná na Standardní nástrojové liště, můžeme na ni klepnout a vytisknout celý dokument s využitím výchozí nastavení tisku. Není-li ikona na liště zobrazena, můžeme klepnout pravým tlačítkem myši na nástrojovou lištu a z místní nabídky Viditelná tlačítka vybrat Vytisknout přímo.

Výchozí nastavení tiskárny můžeme nastavit v dialogovém okně Nastavení tiskárny; v hlavní nabídce zvolíme Soubor > Nastavení tiskárny. Pro přístup k dalším možnostem tisku klepneme na tlačítko Možnosti v dialogovém okně Nastavení tiskárny. Stejné možnosti nastavení jsou dostupné prostřednictvím Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Tisk a obecnější možnosti tisku pak prostřednictvím Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Tisk. Další informace nalezneme v kapitole 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Ovládání tisku

Tisk můžeme lépe ovládat pomocí dialogového okna Tisk, které otevřeme z nabídky Soubor > Tisk, stisknutím kláves Ctrl + p (⌘ + P pro macOS) nebo stisknutím tlačítka Tisk na standardní nástrojové liště. Vzhled okna se liší na počítačích s macOS, může obsahovat další ovládací prvky, které v této kapitole nejsou popsány.

Image4

Obrázek 1: Dialogové okno Tisk v programu Writer

Dialogové okno Tisk má dvě karty s řadou možností, popsaných v následujících částech.

Nastavení obecných možností tisku

Na kartě Obecné v dialogovém okně Tisk můžeme zvolit:

Výběr tiskárny a nastavení možností tisku

V části Tiskárna karty Obecné se po kliknutí na tlačítko Vlastnosti zobrazí dialogové okno vlastností vybrané tiskárny, ve kterém můžeme zvolit orientaci papíru na výšku nebo na šířku, zásobník papíru a jeho velikost.

Klepnutím na tlačítko Další ve spodní části sekce Rozsah a kopie karty Obecné volíme mezi vytvořením samostatných tiskových úloh pro kompletovaný výstup a jednou tiskovou úlohou obsahující všechny kompletované stránky (nemá smysl při tisku jedné kopie).

Tisk více stran na jeden list papíru

Na jeden list papíru můžeme tisknout více stránek dokumentu. V části Rozvržení stránky na kartě Obecné klepneme na Další a z rozevíracího seznamu Stránek na list vybereme počet stránek, které chceme vytisknout na jednu stránku papíru. Náhled na levé straně dialogového okna Tisk ukazuje, jak bude vytištěný dokument vypadat.

Tiskneme-li více než dvě stránky na list, můžeme zvolit pořadí, ve kterém se stránky budou tisknout napříč a dolů na list papíru. Obrázek 2 ukazuje rozdíl.

Tip

Tisk dvou protilehlých stránek na jeden list papíru (jako v knize) doporučujeme z náhledu tisku; viz strana 1.

Image2

Obrázek 2: Volby pořadí tisku

Výběr rozsahu tisku

Kromě tisku celého dokumentu si můžeme zvolit tisk jednotlivých stránek, tisk stránek v rozsahu od–do a tisk výběru z dokumentu.

Tisk jedné strany:

 1. V části Rozsah a kopie okna Tisk vybereme možnost Stránky. V poli vpravo je číslo aktuální stránky.

 2. Zadáme číslo strany, kterou chceme vytisknout. Vybraná stránka se zobrazí v okně náhledu vlevo.

Tisk rozsahu stran:

 1. V části Rozsah a kopie okna Tisk vybereme možnost Stránky.

 2. Vložíme čísla stránek, které chceme tisknout (například 1–4 nebo 1,3,7,11 nebo kombinace).

Tisk vybraného textu nebo obrázků

 1. V dokumentu vybereme část určenou pro tisk a otevřeme okno Tisk.

 2. V části Rozsah a kopie dialogového okna Tisk, je volba Výběr aktivní a vybraná a pole s náhledem zobrazuje vybraný materiál (obrázek 3).

Image1

Obrázek 3: Tisk vybraného textu

Možnosti na kartě LibreOffice Writer

Na kartě LibreOffice Writer (obrázek 4) si můžeme vybrat, zda chceme tisknout podmnožinu obsahu (například obrázky nebo skrytý text), tisknout text v černé barvě (i když je pro text definována barva), zda se mají tisknout automaticky vložené prázdné stránky a zda a kde tisknout komentáře, které jsou v dokumentu.

Některé volby nemusí být vždy k dispozici. Například pokud dokument neobsahuje žádné komentáře, rozbalovací nabídka Komentáře není aktivní.

Image5

Obrázek 4: Karta LibreOffice Writer dialogového okna Tisk

Tisk příručky

V aplikaci Writer můžeme vytisknout dokument se dvěma stranami na každé straně papíru tak, že přeložením potištěných stran napůl a poskládáním ve správném pořadí dostaneme knížečku nebo brožuru.

Tip

Dokument naplánujeme tak, aby vypadal dobře při tisku na 7/10 původní velikostí, tj. zvolíme vhodné okraje, velikost písma, atd. Možná budeme muset experimentovat.

Pokud chceme brožuru vytisknout na tiskárně s jednostranným tiskem:

 1. V části Rozvržení stránky na kartě Obecné v dialogovém okně Tisk klepneme na další a vybereme možnost Příručka ve spodní části. Náhled na levé straně ukazuje pořadí, v jakém se stránky budou tisknout. (Obrázek 5.)

 2. V závislosti na nastavení jazyka (Nástroje > Možnosti > Nastavení jazyka > Jazyky) může dialogové okno Tisk obsahovat vedle tlačítka Příručka rozevírací nabídku (ta se na obrázku 5 nevyskytuje). V ní se nacházejí volby Písmo zleva doprava nebo Písmo zprava doleva. Vybereme správné řazení.

 3. V části Rozsah a kopie vybereme Sudé stránky. Klepneme na Tisk.

 4. Vytištěné strany vyjmeme z tiskárny a ve správné orientaci je vložíme zpět do tiskárny tak, aby se tisklo na prázdnou stranu. Možná budeme muset experimentovat, abychom zjistili, která orientace je pro používanou tiskárnu správná.

 5. V části Rozsah a kopie nyní vybereme Liché stránky. Klepneme na Tisk.

Tip

Umožňuje-li naše tiskárna oboustranný tisk (duplex), zvolíme v kroku 3 Všechny stránky a přeskočíme kroky 4 a 5.

Image6

Obrázek 5: Nastavení pro tisk příručky na tiskárně s jednostranným tiskem

Černobílý tisk (na barevné tiskárně)

Někdy můžeme chtít tisknout dokumenty černobíle na barevné tiskárně. K dispozici máme několik možností.

Poznámka

Některé barevné tiskárny mohou tisknout barevně bez ohledu na zvolené nastavení.

Změna nastavení tiskárny pro černobílý tisk nebo ve stupních šedé pro jeden dokument:

 1. V okně Tisk stiskneme tlačítko Vlastnosti, čímž se otevře stejnojmenný dialog pro tiskárnu. Dostupné možnosti se u jednotlivých tiskáren liší, měli bychom však najít možnost nastavení barev. Více informací o tiskárně najdeme v nápovědě k tiskárně nebo v její uživatelské příručce.

 2. Nastavení barev by mělo obsahovat možnost černá a bílá nebo odstíny šedé. Vybereme odstíny šedé.

 3. Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrdíme a vrátíme se do dialogového okna Tisk.

 4. Zde stiskneme tlačítko OK a vytiskneme dokument.

Nastavení LibreOffice pro tisk barevného textu a obrázků ve stupních šedé:

 1. Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Tisk.

 2. Vybereme možnost Převést barvy na odstíny šedé. Klepnutím na tlačítko OK změnu uložíme.

Nastavení LibreOffice pro tisk barevného textu černobíle a obrázků ve stupních šedé:

 1. Otevřeme okno Možnosti (z nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Tisk).

 2. V části Obsah zaškrtneme možnost Text vytisknout černou barvou. Klepnutím na tlačítko OK uložíme změny.

Náhled stránek před tiskem

V normálním zobrazení stránky ve Writeru vidíme vzhled stránky při tisku; v tomto zobrazení můžeme stránky upravovat. Pokud vytváříme dokument tištěný oboustranně, můžeme si zobrazit vzhled vedle sebe ležících protilehlých stran. Writer to umožňuje provést dvěma způsoby:

graphics16

Pokud chceme použít Náhled tisku:

 1. V nabídce volíme Soubor > Náhled tisku, klikneme na ikonu Přepnout náhled tisku na standardní nástrojové liště nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl + Shift + O. Writer nyní namísto nástrojové lišty Formátování zobrazuje lištu Náhled tisku.

Image7

 1. Vybereme ikonu požadovaného náhledu: Náhled jedné stránky, Náhled dvou stránek, Náhled knihy nebo Náhled více stránek.

 2. Pokud chceme z tohoto náhledu dokument vytisknout, klepneme na ikonu Tisk, čímž otevřeme stejnojmenné dialogové okno. Zvolíme požadované možnosti tisku a potom klepneme na tlačítko Tisk.

Tisk obálek

Tisk obálek zahrnuje dva kroky: nastavení a tisk.

Nastavení pro obálku, která má být vytištěna samostatně nebo s dokumentem:

 1. Klepneme v hlavní nabídce na Vložit > Obálka.

 2. V dialogovém okně Obálka začneme na kartě Obálka (obrázek 6). Zkontrolujeme, přidáme nebo případně opravíme údaje v polích příjemce a odesílatele. Údaje o odesílateli se kopírují z karty Uživatelské údaje v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice.

  Údaje můžeme psát přímo do polí nebo v pravé polovině karty využít rozbalovací nabídky k výběru databáze nebo tabulky, ze které se převezmou informace na obálku. Viz kapitola 14, Hromadná korespondence, kde najdeme podrobnosti o tisku obálek z databáze.

 3. Na kartě Formát (obrázek 7) ověříme a upravíme polohy polí s adresami příjemce a odesílatele. Náhledu vpravo dole ilustruje naše volby.

 4. Přejeme-li si text v těchto polích formátovat, klikneme na tlačítko Upravit vpravo. Rozbalovací nabídka nabízí položky ZnakOdstavec.

 1. V dolním levém rohu karty se nachází část Velikost. V rozevíracím seznamu vybereme formát obálky. Šířka a výška obálky se zobrazí v polích pod polem Formát. Při výběru předdefinovaného formátu je vhodné rozměry obálky ověřit. Při volbě položky Uživatelsky definovaný formát zadáme do polí Šířka a Výška rozměry obálky.

Image8

Obrázek 6: Výběr příjemce a odesílatele pro obálku

Image10

Obrázek 7: Volba umístění a velikosti prvků na obálce

 1. Máme-li hotovo formátování, klepneme na kartu Tiskárna (obrázek 8), v níž vybereme tiskárnu, nastavíme ji (například zásobník s obálkami) a nastavíme další možnosti jako orientaci obálky a posuny tisku. Možná budeme muset experimentovat, abychom zjistili nejlepší nastavení tiskárny a také způsob umístění obálky do zásobníku tiskárny.

Image11

Obrázek 8: Nastavení tiskárny pro obálku

 1. Máme-li hotovo formátování a pokud jsme připraveni tisknout, stiskneme buď tlačítko Nový dokument nebo Vložit. Stisknutím tlačítka Nový dokument vytvoříme pouze obálku nebo začneme nový dokument s obálkou. Stisknutím tlačítka Vložit vložíme obálku do existujícího dokumentu jako stranu 1.

 2. Soubor uložíme před provedením dalších změn,

Tisk obálky:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Soubor > Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk (obrázek 1 na straně 1) v části Rozsah a kopie zadáme do pole Stránky číslo 1. Vybereme tiskárnu (nemusí být výchozí). Klepneme na Tisk.

Tisk štítků

Štítky se běžně používají pro tisk seznamů adres (každý štítek s jinou adresou), ale lze je také použít k vytvoření více kopií jednoho štítku, například štítků se zpáteční adresou, štítků pro disky CD/DVD nebo jiných položek.

Tisk štítků má stejně jako tisk obálek dva kroky: nastavení a tisk. Tomuto tématu se podrobně věnuje kapitola 14, Hromadná korespondence.

Export do PDF

LibreOffice může exportovat dokumenty ve formátu PDF (Portable Document Format). Tento standardní formát souboru je ideální pro zasílání souborů k prohlížení v aplikaci Adobe Reader nebo jiných prohlížečích PDF.

Upozornění

Dokument ve formátu PDF není ve výchozím nastavení chráněn před neoprávněným zásahem nebo úpravou obsahu. Obsah dokumentu PDF lze upravovat pomocí speciálních softwarových nástrojů včetně LibreOffice Draw.

Tip

Na rozdíl od příkazu Uložit jako příkaz Exportovat ukládá kopii aktuálního dokumentu do nového souboru vybraného formátu, ale zanechá aktuální dokument včetně formátu otevřený.

Rychlý export do PDF

Celý dokument exportujeme s naposledy uloženým nastavením PDF v okně možností PDF klepnutím na ikonu Přímý export do PDF na standardní nástrojové liště nebo z nabídky Soubor > Exportovat jako > Přímý export do PDF. Po stisknutí tlačítka jsme vyzvání ke vložení názvu a umístění PDF souboru. V tomto případě ale nemáme možnost zadat rozsah stránek, kompresi obrázků a další parametry exportu.

Nastavení obsahu a kvality PDF

Lepší kontrolu nad obsahem a kvalitou výsledného PDF souboru získáme využitím nabídky Soubor > Exportovat jako > Exportovat do PDF. Tím se otevře dialogové okno Možnosti PDF. Toto dialogové okno má šest karet (Obecné, Výchozí zobrazení, Uživatelské rozhraní, Odkazy, ZabezpečeníElektronické podpisy). Vybereme příslušná nastavení a klepneme na tlačítko Exportovat. Potom zadáme umístění a název výstupního PDF souboru a klepneme na tlačítko Uložit (Windows nebo Linux) nebo Exportovat (macOS).

Poznámka

Exportovat do PDF můžeme také pomocí Soubor > Exportovat. V dialogovém okně Exportovat vybereme formát souboru PDF a klepneme na Uložit nebo Exportovat. Tím se otevře dialogové okno Možnosti PDF. Vybereme příslušná nastavení a klepneme na tlačítko Exportovat. Jediný rozdíl mezi těmito postupy je ve změně pořadí jednotlivých kroků při exportu.

Karta Obecné okna Možnosti PDF

Na kartě Obecné (obrázek 11) můžeme vybrat stránky pro export, typ komprese obrázků (ovlivňuje kvalitu obrázků v PDF) a další možnosti.

Část Rozsah

Image9

Obrázek 9: Karta Obecné dialogového okna Možnosti PDF

Část Obrázky

Poznámka

EPS (Encapsulated PostScript) obrázky s vloženými náhledy se exportují jen jako náhled. EPS obrázky bez vložených náhledů se exportují jako prázdné zástupné soubory.

Část Vodoznak

Část Obecné

Část Struktura

Dialogové okno Možnosti PDF – karta Výchozí zobrazení

Na kartě Výchozí zobrazení (obrázek 10) volíme, jak se PDF soubor otevře v prohlížeči PDF. Volby by měly být samovysvětlující.

Pokud je povoleno komplexní rozložení textu (nabídka Nástroje > Možnosti > Jazyková nastavení > Jazyky), pod položkou Souvislé po dvou je k dispozici další volba: První stránka je levá (obvykle je při nastavení Souvislé po dvou první stránka na pravé straně).

Image12

Obrázek 10: Karta Výchozí zobrazení v dialogovém okně Možnosti PDF

Dialogové okno Možnosti PDF – karta Uživatelské rozhraní

Na kartě Uživatelské rozhraní (obrázek 11) můžeme volit další nastavení určující, jak PDF prohlížeč soubor PDF zobrazuje. Některé z těchto možností jsou obzvláště užitečné, vytváříme-li PDF soubor, který bude použit jako prezentace.

Image15

Obrázek 11: Karta Uživatelské rozhraní v dialogovém okně Možnosti PDF

Část Nastavení okna

Část Nastavení uživatelského rozhraní

Přechody

Ve Writeru není k dispozici.

Skrýt úrovně osnovy

Zde můžeme zvolit, kolik úrovní nadpisů se má zobrazit v osnově, pokud je vybrána volba Exportovat osnovu na kartě Obecné.

Karta Odkazy dialogového okna Možnosti PDF

Na kartě Odkazy (obrázek 12) můžeme zvolit způsob exportu odkazů v dokumentech do PDF.

Exportovat záložky jako pojmenované cíle

Odstavce definované jako úrovně osnovy ve Writeru jsou exportovány jako "pojmenované cíle", na které lze propojit webové stránky a PDF dokumenty.

Převést odkazy na dokumenty na odkazy na PDF

Pokud jsme definovali odkazy na jiné dokumenty s příponami OpenDocument (jako jsou .odt, .ods a .odp), budou přípony souborů ve výsledném PDF dokumentu konvertovány do .pdf.

Exportovat URL relativně k souborovému systému

Jestliže jsme definovali v dokumentu relativní odkazy, tato volba exportuje tyto odkazy do PDF souboru.

Odkazy mezi dokumenty

Definuje, jak se v exportovaném dokumentu chovají odkazy po klepnutí. Vybíráme jednu z možností:

Image16

Obrázek 12: Karta Odkazy v dialogovém okně Možnosti PDF

Karta Zabezpečení dialogového okna Možnosti PDF

Export PDF souboru obsahuje možnost šifrování PDF (soubor nelze otevřít bez hesla) a některá použití funkcí správy digitálních práv (DRM).

Poznámka

Nastavení oprávnění jsou účinná pouze tehdy, pokud je respektuje uživatelův PDF prohlížeč.

Image18

Obrázek 13: Karta Zabezpečení v dialogovém okně Možnosti PDF s nastavenými hesly

Karta Elektronické podpisy v dialogovém okně Možnosti PDF

Karta Digitální podpisy (obrázek 14) obsahuje možnosti pro export elektronicky podepsaného PDF.

Image19

Obrázek 14: Karta Elektronické podpisy v dialogovém okně Možnosti PDF

Elektronické podpisy slouží k potvrzení autorství PDF dokumentů a faktu, že dokument nebyl po podpisu změněn.

Podepsaný export PDF používá klíče a certifikáty X.509, uložené v našem výchozím úložišti v PC nebo na čipové kartě (tokenu). Úložiště klíčů můžeme vybrat pomocí Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zabezpečení > Certifikát (pouze macOS a Linux). (Není k dispozici v systémech Microsoft Windows, kde LibreOffice přistupuje k úložišti systémových certifikátů.) Čipová karta již musí být nakonfigurována jako úložiště certifikátů. To se provádí během instalace softwaru od dodavatele tokenu. Podrobnosti o používání těchto funkcí jsou mimo rozsah této kapitoly.

Export do formátu EPUB

Formát EPUB se stal populárním od doby, kdy se na trhu objevila mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety a čtečky elektronických knih. Formát EPUB je implementován jako archivní soubor, skládající se ze souborů HTML a nesoucích obsah spolu s obrázky a dalšími podpůrnými soubory.

Writer může exportovat soubor do EPUB. Obecně dobře dopadá export čistě textových souborů, export dokumentů s dalším obsahem (jako ilustrace, tabulky, a křížové odkazy) nemusí být korektní.

Tip

Jiná cesta exportu .odt souborů z Writeru do ePub vede přes Calibre, open-source e‑book manažer, který běží na Windows, macOS a Linuxu. Calibre je vybaven řadou konverzních funkcí a umožňuje výslednou e-knihu upravit.
https://calibre-ebook.com/

Rychlý export do EPUB

Vybereme Soubor > Exportovat jako > Přímý export do EPUB pro export celého dokumentu s EPUB nastavením uloženém v okně Exportovat EPUB (viz níže). Jsme požádáni o vložení názvu a umístění souboru EPUB, ale nemáme možnost vybrat jiné možnosti.

Ovládání exportu do EPUB

Lepšího ovládání obsahu a kvality výsledného EPUB souboru dosáhneme z nabídky Soubor > Exportovat jako > Exportovat jako EPUB. Otevře se okno Exportovat EPUB (obrázek 15).

Image13

Obrázek 15: Dialogové okno Exportovat EPUB

Dialogové okno Exportovat EPUB má následující pole:

Verze

Pro exportovaný soubor vybereme verzi EPUB. Hodnoty jsou EPUB 2.0 a EPUB 3.0. Většina nových čteček e-knih umí číst EPUB 3.0.

Způsob členění

Vybereme metodu určující začátek další sekce. Při volbě Nadpis bude sekce začínat nadpisem podle číslování kapitol v dokumentu. Výběrem Zalomení stránky určíme, že sekce začíná na nové stránce.

Způsob rozvržení

Přizpůsobující se volíme, aby se zobrazení e-knihy přizpůsobovalo velikosti obrazovky a preferencím uživatele (neexportuje se velikost stránky a obsah záhlaví/zápatí). Neměnné volíme, aby rozložení stránek e-knihy zůstalo za všech okolností stejné.

Přizpůsobit – Obrázek na obálce

Cesta k obrazovému souboru pro titulní stránku. Pokud není zadán žádný obrázek, automaticky se použije jakýkoli obrázek s názvem jako cover.gif, cover.jpg, cover.png nebo cover.svg. Vybraný obrázek pro obálku je vložen do souboru EPUB.

Přizpůsobit – Adresář s multimédii

Cesta k volitelnému adresáři pro obrázek na obálku, metadata a multimediální soubory. Nezadáme-li adresář, exportér hledá vlastní média a metadata v adresáři aktuálního dokumentu ve složce s názvem shodným s názvem souboru dokumentu.

Metadata

Základní informace o souboru, který poskytuje tagy usnadňující vyhledávání. Tato pole představují možnost úpravy metadat, která se ve výchozím nastavení Writeru přejímají z nabídky Soubor > Vlastnosti.

Export do jiných formátů

LibreOffice používá pojem „exportovat“ pro některé souborové operace, které zahrnují změnu typu souboru. Pokud nemůžeme požadovanou operaci nalézt Soubor > Uložit jako, je vhodné využít nabídku Soubor > Exportovat. Aplikace Writer může exportovat soubory do XHTML, EPUB a dalších formátů, jak je ukázáno na obrázku 16.

Zvolíme Soubor > Exportovat. V dialogovém okně Exportovat zadáme název pro exportovaný soubor, vybereme požadovaný formát souboru a stiskneme tlačítko Uložit.

Image20

Obrázek 16: Formáty souborů pro export

Odesílání dokumentů e-mailem

LibreOffice poskytuje několik způsobů, jak rychle a snadno odeslat dokument jako přílohu e-mailu v jednom ze tří formátů: .odt (OpenDocument Text, výchozí formát Writeru), .doc (formát MS Word) nebo .pdf.

Aktuální dokument odešleme ve formátu .odt takto:

 1. Soubor > Odeslat > Odeslat dokument e-mailem nebo Soubor > Odeslat > E-mailem jako textový dokument OpenDocument. Aplikace Writer otevře výchozí e-mailový program (pokud je nainstalován). Dokument je přiložen do nového e-mailu.

 2. Ve svém e-mailovém programu zadáme příjemce, předmět a text, který chceme přidat, a potom zprávu odešleme.

Pokud zvolíme E-mailem jako Microsoft Word, Writer nejprve vytvoří soubor ve formátu Wordu (.docx) a potom otevře poštovního klienta, přičemž soubor bude připojen jako příloha nového e-mailu. Podobně když zvolíme E-mailem jako PDF, otevře Writer dialogového okno Možnosti PDF pro nastavení požadovaných parametrů, podle nichž se následně vytvoří PDF soubor, jenž se jako příloha vloží do nově otevřeného okna poštovního klienta s novou zprávou.

Odesílání dokumentu více příjemcům

Dokument můžeme více e-mailovým příjemcům odeslat dvěma způsoby. Můžeme využít možnosti e-mailového klienta, v němž zadáme více adresátů. Můžeme též využít funkci hromadné korespondence ve Writeru, která umožňuje vybrat adresy příjemců e-mailu z adresáře.

Hromadnou korespondenci můžeme odeslat e-mail dvěma způsoby:

Podrobnosti najdeme v kapitole 14, Hromadná korespondence.

Elektronické podepisování dokumentů

Pokud chceme elektronicky podepsat dokument, potřebujeme osobní podpisový certifikát. Ten je umístěn v počítači a obsahuje jak privátní klíč, který musí být držen v tajnosti, tak veřejný klíč, který při podepisování přidáváme k dokumentům. Certifikát získáme od certifikační autority, což může být soukromá společnost nebo instituce státní nebo veřejné správy.

Když dokument elektronicky podepíšeme, vypočte se kontrolní součet z obsahu dokumentu a našeho privátního klíče. Tento kontrolní součet a náš veřejný klíč se uloží s dokumentem.

Když někdo později otevře dokument na jakémkoliv počítači pomocí některé z novějších verzí LibreOffice, program znovu spočítá kontrolní součet a porovná jej s uloženým kontrolním součtem. Pokud jsou oba stejné, program signalizuje, že vidíme původní, nezměněný dokument.

Navíc si můžeme zobrazit informace o veřejném klíči a certifikátu. Veřejný klíč můžeme porovnat s veřejným klíčem, který je zveřejněn na webu certifikační autority. Pokud by někdo něco v dokumentu změnil, elektronický podpis bude narušen.

Podrobnější popis získání, správy certifikátu a ověření podpisu nalezneme v nápovědě LibreOffice, v části „O elektronických podpisech“ a „Použití elektronických podpisů“.

Ikona ve stavovém řádku indikuje stav dokumentu podepsaného elektronickým podpisem. Poklepem na ikonu můžeme zobrazit certifikát. K dokumentu lze přidat i více než jeden podpis.

Změna existujícího popisu zneplatní podpis. Více podpisů od stejného autora je však povoleno, protože každý podpis může mít jiný popis.

Použití elektronického podpisu

Následující postup je příkladem elektronického podepisování dokumentu. Skutečný postup závisí na nastavení počítače a operačním systému počítače.

 1. Jdeme do nabídky Soubor > Elektronické podpisy > Elektronické podpisy.

 1. Následně se otevře okno elektronického podpisu (obrázek 17). Zobrazí seznam existujících podpisů spolu s jejich popisy (pokud u podpisů jsou). Klepnutím na tlačítko Podepsat dokument přidáme do dokumentu nový podpis.

Image86

Obrázek 17: Podpisy dokumentu

 1. V dialogovém okně Vybrat certifikát (obrázek 18) zvolíme certifikát a klepneme na tlačítko Podepsat, čímž se vrátíme do okna Elektronické podpisy. Použitý certifikát se zobrazí v okně s ikonou vedle názvu. Tato ikona indikuje stav elektronického podpisu.

 2. Klepnutím na Zavřít v dialogovém okně Elektronické podpisy použijeme vybraný elektronický podpis.

Image87

Obrázek 18: Podpisy mohou mít popis

Zahrnutí podpisového řádku

Do dokumentu můžeme vložit grafické pole představující řádek s podpisem a to příkazem z nabídky Vložit > Podpisový řádek (viz obrázek 19) a volitelně jej podepsat certifikátem.

Image14

Obrázek 19: Dialogové okno Podpisový řádek

Image17

Obrázek 20: Příklad podpisového řádku

Odstranění osobních údajů

Někdy může být vhodné odstranit osobní údaje, verze, komentáře, skryté informace nebo zaznamenané změny ze souborů dříve, než je někomu pošleme nebo z nich vytvoříme PDF.

V nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zabezpečení klepnutím na tlačítko Možnosti zobrazíme dialogové okno (obrázek 21), kde můžeme nastavit, aby nás LibreOffice upozornil, pokud soubory obsahují určité informace a/nebo aby automaticky při ukládání odstranil osobní informace.

Image28

Obrázek 21: Dialogové okno Možnosti zabezpečení a upozorňování

Pokud chceme odstranit osobní a některé další údaje ze souboru, přejdeme na Soubor > Vlastnosti. Na kartě Obecné odškrtneme pole Použít uživatelské údaje a klikneme na tlačítko Obnovit vlastnosti. Tím se odstraní všechna jména ve vytvořených, jakož i upravených polích, odstraní se data změn a tisku, doba úpravy se nastaví na nulu, datum vytvoření se nastaví na aktuální datum a čas a číslo verze na 1.

Chceme-li odstranit informaci o verzi, buď (a) jdeme do nabídky Soubor > Verze, v seznamu vybereme verzi a klikneme na Smazat, nebo (b) volíme nabídku Soubor > Uložit jako a soubor uložíme s odlišným názvem.

Redakční úprava

Dokumenty můžeme redakčně upravit, abychom odstranili nebo skryli citlivé informace a umožnili selektivní zpřístupnění informací v dokumentu při zachování ostatních částí dokumentu v tajnosti. Například když je dokument použit v soudním řízení, informace, které nejsou pro daný případ relevantní, se často redigují.

Pokud chceme dokument redakčně upravit:

 1. Otevřeme dokument v aplikaci Writer.

 2. V nabídce vybereme Nástroje > Redakčně upravit, po chvilce bude dokument připraven na redigování a přenesen do programu Draw. V něm se zobrazí nástrojová lišta Redakční úprava (obrázek 22).

Image21

Obrázek 22: Nástrojová lišta Redakční úprava

 1. Redigování provádíme buď nástrojem Úprava obdélníkem nebo Úprava od ruky z nástrojové lišty. Vytváříme šedé průhledné obdélníky nebo tvary, přes které vidíme redigované prvky.

 2. Volitelně použijeme nástroj Přímý export do PDF, který vytvoří redakční kopii dokumentu ve formátu PDF a lze jej použít jako doslovnou kopii pro kontrolu. Redigované části jsou překryty průhlednou šedou barvou.

 3. Redigování dokončíme nástrojem Export upraveného, vybereme buď černou nebo bílou barvu. Průhledná šedá barva se změní buď na černou nebo bílou a dokument je exportován jako rastrový PDF. V něm nebude žádný volitelný text a upravený obsah nebude existovat.

Automatická redakční úprava

Chceme-li částečně automatizovat proces redigování, můžeme definovat určitá slova (například jména), která mají být redigována, kdekoli jsou v dokumentu nalezena. Učiníme tak volbou z nabídky Nástroje > Automaticky redakčně upravit. Následně se otevře okno Automatická redakční úprava (viz obrázek 23). Zde můžeme načíst seznam termínů (cílů), přidat cíle, odstranit cíle, upravit cíle a uložit seznam cílů.

Image24

Obrázek 23: Dialogové okno Automatická redakční úprava

Obsah