LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 8
Úvod do stylů

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

Gillian Polack

Bruce Byfield

John A. Smith

Ron Faile Jr.

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Co jsou styly?

Většina lidí je zvyklá nastavovat textu v dokumentech jeho fyzické vlastnosti. Můžeme určit písmo, jeho velikost a další parametry (například: Helvetica 12pt, tučné písmo). Naopak styly jsou logické vlastnosti. Například nadefinujeme množinu vlastností písma a nazveme ji Kapitola nebo Nadpis 1. Jinými slovy styly přesouváme důraz od toho, jak text vypadá na to, co text je.

Proč používat styly?

Styly pomáhají udržet dokument konzistentní. Umožňují také rychlé a snadné provedení rozsáhlých změn formátování. Kupříkladu můžeme změnit odsazení všech odstavců nebo písmo všech nadpisů. U dlouhého dokumentu by tato úprava mohla být neúměrně časové náročná. Styly ji výrazně zjednoduší. Navíc Writer používá styly i pro jiné účely, například pro tvorbu obsahu; viz část „Hierarchie nadpisů pomocí stylů odstavce“ na stránce 1.

Kategorie stylů

LibreOffice Writer pracuje se šest kategoriemi stylů:

Odstavce jsou stavební kameny každého dokumentu: nadpisy jsou odstavce; záhlaví, zápatí i položky seznamů jsou také odstavce. Styly odstavce jsou nejpoužívanější styly, a proto se jimi budeme v této kapitole zabývat ze všech stylů nejpodrobněji.

Poznámka

Ruční formátování (nazývané také přímé formátování) přepisuje styly. Přímého formátování se nezbavíme aplikací stylu na takto formátovaný text.

Abychom se ručního formátování zbavili, vybereme takto formátovaný text a z hlavní nabídky vybereme Formát > Vymazat přímé formátování nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Vymazat přímé formátování nebo stiskneme Ctrl + M.

Karta styly na postranní liště

Správu stylů je nejlépe provádět na kartě Styly v postranní liště (obrázek 1). Z ní styly aplikujeme, upravujeme i tvoříme nové.

Začneme jedním z následujících kroků:

Prvními šesti ikonami v horní části karty Styly vybíráme kategorii stylů. Kliknutím na jednu z těchto ikon zobrazíme seznam stylů dané kategorie, například styly odstavce nebo znaku.

Vybereme-li Zobrazit náhledy v dolní části karty, zobrazí se názvy stylů formátované příslušným stylem.

Image2

Obrázek 1: Karta Styly se styly odstavce a filtrem

Filtrování viditelných stylů

Ve spodní části karty Styly můžeme použít rozbalovací nabídku k výběru filtru zobrazovaných stylů. Běžně potřebujeme v každém dokumentu jen několik stylů, takže je užitečné mít zobrazeny pouze tyto styly.

Na začátku psaní můžeme chtít zobrazit všechny dostupné styly (vybereme Všechny styly), a potom některé z nich skryjeme (pomocí Ctrl + klepnutí vybereme styly, které si přejeme skrýt a na jeden z těchto stylů klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Skrýt). Jak dokument roste, zmenšíme rychle zobrazený seznam stylů jen na styly již používané (výběrem Použité styly). Pracujeme-li na dokumentu, v němž chceme použít jen vlastní styly, vyfiltrujeme je stejnojmennou volbou Vlastní styly. Zobrazení Hierarchicky je nejužitečnější při úpravách stylů, protože zobrazuje jejich provázanost. Tomuto tématu se věnuje Kapitola 9, Práce se styly.

Pracujeme-li se styly odstavce, je rozbalovací nabídka filtrů nejbohatší, můžeme vyfiltrovat jen Styly textu, Zvláštní styly atd.

Používáme styly

Styly můžeme snadno aplikovat z karty Styly postranní lišty. Kromě toho můžeme použít určité styly i jinými způsoby, jak je vysvětleno v této části.

Použití stylů odstavce

Styly odstavů lze nastavit několika způsoby:

Použití karty Styly v postranní liště

Kurzor umístíme do odstavce a poklepeme na název stylu na kartě Styly odstavce na kartě Styly v postranní liště. Vybrat můžeme více než jeden odstavec a tentýž styl na ně dvojklikem aplikovat najednou.

Použití nabídky Styly

Nabídka Styly (obrázek 2) obsahuje nejčastěji používané styly odstavce, znaků a seznamů, kromě toho ještě odkazy na vytvoření, úpravu a správu stylů. Styly můžeme přidat do nabídky Styly; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer. Odstavci přiřadíme styl jednoduše: kurzor umístíme do odstavce, jdeme do nabídky Styly a vybereme v ní styl. Další možnosti v této nabídce jsou popsány dále v této kapitole.

Image11

Obrázek 2: Nabídka Styly

Použití místní nabídky (nabídky otvírané pravým tlačítkem myši)

Pravým tlačítkem myši klepneme kdekoliv v odstavci a otevřeme místní nabídku. Zvolíme Odstavec. Podnabídka (obrázek 3) obsahuje některé běžně používané styly odstavců. Styly odstavců můžeme přidat do podnabídky; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Image28

Obrázek 3: Místní nabídky, podnabídka Odstavec

Použití seznamu Nastavit styl odstavce

Pokud je v dokumentu použit styl odstavce, zobrazí se název stylu v seznamu Nastavit styl odstavce u levého konce nástrojové lišty Formátování (viz obrázek 4), na nástrojové liště Formátování (Styly) a v horní části nabídky Vlastnosti na postranní liště.

Image6

Obrázek 4: Seznam Nastavit styl odstavce na liště Formátování

Chceme-li použít styl z tohoto seznamu, umístíme kurzor do odstavce, který chceme změnit, a poté klepnutím na šipku rozbalíme seznam stylů a klepneme na požadovaný styl; nebo rozbalíme seznam a pomocí šipek nahoru nebo dolů se pohybujeme v seznamu, poté stiskneme Enter pro použití zvýrazněného stylu.

Tip

Pokud není karta Styly v postranní liště otevřena, můžeme jej otevřít výběrem Spravovat styly v dolní části seznamu.

Použití nástrojové lišty Formátování (Styly)

Nástrojová lišta Formátování (Styly) (obrázek 5) obsahuje běžné styly odstavců, znaků a seznamů. Pokud není viditelná, zobrazíme ji pomocí Zobrazení > Nástrojové lišty > Formátování (styly) v hlavní nabídce.

Chceme-li použít styl odstavce, umístíme kurzor do odstavce a klepneme na příslušné tlačítko na nástrojové liště. Na tuto nástrojovou lištu můžeme přidat styly; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Image30

Obrázek 5: Nástrojová lišta Formátování (Styly)

Používání režimu vyplňování formátu

Pomocí volby Režim vyplňování formátu můžeme rychle použít styl na mnoho oblastí, aniž bychom se museli vracet do karty Styly a pokaždé dvakrát klepnout. Tato metoda je užitečná pro formátování odstavců na různých místech v dokumentu, slov nebo jiných položek, jimž chceme aplikovat týž styl. Její užití je snadnější než vytvoření více výběrů a následné použití stylu na všechny z nich.

 1. Přejdeme na kartu Styly v postranní liště (obrázek 1) a vybereme styl.

 2. Vybereme styl, který budeme aplikovat, a klikneme na ikonu Režim vyplňování formátu.

 3. Aplikujeme-li styl odstavce, stránky nebo rámce, najedeme kurzorem na daný prvek a klikneme. Aplikujeme-li styl znaku, podržíme levé tlačítko myši a tažením vybereme znaky, jimž bude styl přiřazen. Kliknutím na slovo přiřadíme daný styl znakům ve slově.

 4. Opakujeme krok 3, dokud nebudou mít daný styl všechny prvky, na které jsme ho chtěli použít.

 5. Režim vyplňování formátu ukončíme opětovným kliknutím na jeho ikonu nebo stisknutím klávesy Esc.

Užití klávesových zkratek

Pro použití některých stylů jsou předdefinovány klávesové zkratky. Například Ctrl + 0 aplikuje styl Tělo textu, Ctrl + 1 aplikuje styl Nadpis 1 a Ctrl + 2 aplikuje styl Nadpis 2. Klávesové zkratky můžeme upravit a vytvořit si vlastní; pokyny najdeme v kapitole 21, Přizpůsobení Writeru.

Aplikace znakových stylů

Chceme-li použít styl znaku, vybereme znaky nebo slova a použijeme některý z následujících stylů:

Tip

Před použitím znakového stylu bude možná třeba odebrat přímé formátování. Označíme text a z hlavní nabídky vybereme Formát > Vymazat přímé formátování nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Vymazat přímé formátování nebo stiskneme Ctrl + M.

Použití nabídky Styly

Nabídka Styly (obrázek 2) nabízí nejčastěji používané styly odstavce, znaku, seznamu a rychlé odkazy k vytvoření a úpravám stylů. Chceme-li použít styl znaku, vybereme znaky a klepneme na Styly > [název stylu znaku]. Styly můžeme přidat do nabídky Styly; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Použití karty Styly v postranní liště

Otevřeme kartu Styly a klepneme na ikonu Znakové styly v horní části. Zobrazí se seznam dostupných znakových stylů. Aplikujeme je takto:

 1. Vybereme blok textu nebo kurzor umístíme do slova, jehož styl chceme změnit.

 2. Poklepeme na příslušný styl v seznamu znakových stylů.

Poznámka

Chceme-li znakový styl aplikovat na více než jedno slovo, je třeba před aplikací stylu označit celý text, který chceme změnit. Pro změnu znakového stylu jediného slova stačí do něj umístit kurzor. Naproti tomu odstavcové styly se aplikují na celý odstavec, ve kterém je kurzor umístěn.

Použití místní nabídky (nabídky otvírané pravým tlačítkem myši)

Vybereme blok textu nebo umístíme kurzor na jednotlivé slovo a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřeme místní nabídku. Zvolíme Znak. Podnabídka (obrázek 6) obsahuje některé běžně používané styly znaků. Do této podnabídky můžeme přidat styly znaků; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Image29

Obrázek 6: Místní nabídka, podnabídka Znaky

Použití nástrojové lišty Formátování (Styly)

Nástrojová lišta Formátování (Styly) (obrázek 5) obsahuje běžné styly odstavců, znaků a seznamů. Pokud není viditelná, zobrazíme ji pomocí Zobrazení > Nástrojové lišty > Formátování (styly) v hlavní nabídce.

Chceme-li použít styl znaku, vybereme text nebo umístíme kurzor do slova a klepneme na příslušnou ikonu na nástrojovou lištu. Na tuto nástrojovou lištu můžeme přidat styly; viz kapitola 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Odebrání nebo nahrazení znakových stylů

Chceme-li odstranit formátování znakového stylu z některého textu nebo změnit znakový styl na jiný styl, postupujeme takto:

 1. Vybereme text s nevhodným stylem.

 2. Na kartě Styly v postranní liště klepneme na ikonu Znakové styly v horní liště.

 3. Dvakrát klepneme na požadovaný znakový styl nebo dvakrát klepneme na Bez znakového stylu pro odstranění znakového stylu.

Použití stylů rámce

Po vložení objektu (například grafiky) do dokumentu se kolem něj automaticky vytvoří neviditelný rámec. Někteří návrháři rádi rámcům přiřazují různé styly, aby nebyly jednotvárné. Například můžeme mít jeden styl rámce pro fotografie a jiný styl rámce pro další grafiku, třeba perokresby. Například rámec pro fotografie může mít ohraničení s vrženým stínem, zatímco ten pro kresby může mít pouze ohraničení.

Rámci přiřadíme styl takto:

 1. Vybereme rámec.

 2. Na kartě Styly v postranní liště klepneme na ikonu Styly rámce v horní liště.

 3. Dvakrát klepneme na požadovaný styl rámečku.

Po aplikaci stylu na rámec můžeme nyní rámec upravit podle našich představ. Většinu návrhu rámce můžeme zahrnout do stylu, následující možnosti musíme nastavit ručně:

Vybereme-li rámec, nahradí nástrojovou lištu Formátování lišta Rámec a v místní nabídce jsou položky pro ukotvení, uspořádání, obtékání textu a zarovnání.

Použití stylů stránky

Klikneme levým tlačítkem kdekoliv na stránce. Použitý styl stránky se zobrazí na stavovém řádku.

Image10

Obrázek 7: Aktuální styl stránky se zobrazuje na stavovém řádku.

Chceme-li použít jiný styl, klepneme pravým tlačítkem myši na styl na stavovém řádku a vybereme styl z místní nabídky nebo otevřeme kartu Styly, vybereme ikonu Styl stránky v horní části (čtvrtá ikona) a poté dvakrát klepneme na požadovaný styl stránky.

Upozornění

Změna stylu stránky může také způsobit změnu stylu následujících stránek. Výsledek tak nemusí odpovídat našemu očekávání. Aby se změnil styl jen jediné stránky, je třeba vložit ruční zalomení stránky (postup je popsán níže).

Jak popisujeme v kapitole 9, Styly, správně nadefinovaný styl stránky obsahuje ve většině případů také informace o tom, jaký má být styl následující stránky. Například když přiřadíme stránce styl Levá stránka, můžeme v nastavení tohoto stylu určit, že následující stránka musí mít styl Pravá stránka; stránka se stylem První stránka by měla mít následující stránku se stylem Levá stránka nebo Výchozí styl stránky nebo jiný, námi upřednostňovaný styl.

Jiný způsob, jak změnit styl stránky, spočívá ve vložení ručního zalomení stránky a určení stylu stránky následující. Myšlenka je jednoduchá: Přerušíme posloupnost stylů stránek a začneme novou. Ruční zalomení stránky vložíme z nabídky Vložit > Další zalomení > Ruční zalomení…. V následující části popisujeme dva obvyklé scénáře využívající ruční zalomení stránky.

Příklad: Kapitoly

Píšeme knihu, která je rozdělena na kapitoly. Každá kapitola začíná stránkou stylu První stránka. Následující stránky používají Výchozí styl stránky. Na konci každé kapitoly (vyjma poslední) se vrátíme ke stylu První stránka, abychom mohli pokračovat s následující kapitolou.

Obrázek 8 znázorňuje tok stylů stránky při použití stránkových zlomů.

graphics317

Obrázek 8: Rozdělení dokumentu do kapitol pomocí stylů stránek

V určitém okamžiku začínáme novou kapitolu. Postupujeme následovně:

 1. Umístíme kurzor na konec kapitoly do prázdného řádku prázdného odstavce.

 2. Z nabídky vybereme Vložit > Další zalomení. Otevře se dialogové okno Vložit zalomení (obrázek 9).

 3. V části Typ volíme Zalomení stránky a v části Styl vybereme První stránka.

Image7

Obrázek 9: Zvolíme zalomení stránky a vybereme styl První stránka

Tip

Tento postup můžeme zautomatizovat nadefinováním stylu odstavce pro název kapitoly (obvykle Nadpis 1) tak, že bude obsahovat zalomení stránky.

Příklad: Stránka se zvláštním formátováním

Někdy potřebujeme vložit stránku se zvláštním formátováním, například stránku na šířku nebo stránku s několika sloupci. To lze také udělat pomocí zalomení stránky. Předpokládejme, že aktuální stránka má Výchozí styl stránky.

 1. Z nabídky vybereme Vložit > Další zalomení.

 2. V dialogovém okně Vložit zalomení vybereme požadovaný styl stránky (například Speciální stránka).

 3. Něco na tuto stránku napíšeme. Poté vložíme další zalomení stránky a znovu vybereme možnost Výchozí styl stránky.

Tento koncept je znázorněn na obrázku 10.

ch6-Fig12

Obrázek 10: Vložení stránky se speciálním formátováním

Příklad: Posloupnost stránek v kapitole knihy

Kapitoly v knihách začínají obvykle stránkou na pravé straně, přičemž tato první stránka kapitoly má jiné rozvržení, než ostatní stránky kapitoly. Ostatní stránky kapitoly jsou „zrcadlené“ pro oboustranný tisk. Například čísla stránek v záhlaví nebo zápatí mohou být umístěna u vnějších okrajů stránek a vnitřní okraj je často širší kvůli vazbě knihy.

Tabulka 1 ukazuje vlastnosti dvou stylů stránek (První stránka a Výchozí styl stránky) nastavených pro typickou posloupnost stránek kapitoly knihy.

Tabulka 1: Nastavení stylů stránky pro kapitolu knihy

Styl stránky

Požadovaný efekt

Nastavení vlastnosti v dialogu Styl stránky

První stránka

První stránka vždy vpravo (liché číslo stránky)

karta Stránka: Nastavení rozvržení > Pouze pravé

Žádné záhlaví, žádné zápatí

Záhlaví > Záhlaví zapnuto: Není vybráno

Horní okraj stránky větší než na ostatních stránkách

Stránka > Okraje > Nahoře: 6,00 cm

Výchozí styl stránky

Zrcadlené okraje

Stránka > Rozložení stránky: Zrcadlově

Záhlaví s číslem stránky uprostřed stránky

Záhlaví > Záhlaví zapnuto: Vybráno

Záhlaví > Záhlaví > Stejný obsah vlevo/vpravo: Vybráno

Obrázek 11 znázorňuje přechod z První stránky na Výchozí styl stránky, přičemž změna záhlaví mezi levou a pravou stránkou je znázorněna symbolem #.

Image17

Obrázek 11: První stránka a poté výchozí styl stránky s různými záhlavími pro alternativní stránky

Krok 1. Nastavení stylu První stránka

 1. Na kartě Styly v postranní liště klikneme na ikonu Styl stránky, aby se zobrazil seznam stylů stránky.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na První stránku a v místní nabídce vybereme možnost Upravit.

 3. Na kartě Organizátor dialogového okna Styl stránky: První stránka, změní Další styl na Výchozí styl stránky.

Image3

Obrázek 12: Zadání dalšího stylu po první stránce kapitoly

 1. Na kartě Stránka nastavíme větší levý okraj pro vazbu a větší horní okraj, aby se nadpis kapitoly posunul na stránce níže.

Image16

Obrázek 13: Nastavení okrajů a rozvržení stránky pro styl První strana

 1. Na kartách ZáhlavíZápatí ověříme, že nejsou vybrány volby Záhlaví/Zápatí zapnuto. Změny uložíme kliknutím na OK.

Krok 2. Nastavíme Výchozí styl stránky.

 1. Na kartě Styly klepneme v seznamu stylů stránky pravým tlačítkem myši na položku Výchozí styl stránky a v místní nabídce vybereme možnost Upravit.

 2. Na kartě Organizátor dialogového okna Styl stránky: Výchozí styl stránky zkontrolujeme, zda je položka Další styl nastavena na hodnotu Výchozí styl stránky.

 3. Na kartě Stránka dialogového okna Styl stránky: Výchozí styl stránky vybereme pro Rozložení stránky možnost Zrcadlové a nastavíme Vnitřní a Vnější okraje na stejnou šířku jako Levý a Pravý okraj ve stylu První stránka.

Image5

Obrázek 14: Nastavení okrajů a rozvržení stránky pro Výchozí styl stránky

 1. Na kartě Záhlaví dialogového okna Styl stránky: Výchozí styl stránky vybereme Záhlaví zapnuto a zvolíme možnost Stejný obsah na levých a pravých stránkách. Změny uložíme kliknutím na OK.

Image9

Obrázek 15: Nastavení vlastností záhlaví pro Výchozí styl stránky

Krok 3. Nastavení stylu odstavce Nadpis 1, aby začínal na nové první stránce.

 1. Na kartě Styly na kartě Styly odstavců klepneme pravým tlačítkem myši na položku Nadpis 1 a vybereme možnost Upravit.

 2. Na kartě Tok textu dialogového okna Styl odstavce v části Zalomení vybereme Vložit, rovněž vybereme Se stylem stránky a z rozbalovací nabídky vybereme První stránka. Změny uložíme stisknutím tlačítka OK.

Image12

Obrázek 16: Nastavení stylu odstavce tak, aby začínal na stránce vybraného stylu

Krok 4. Začátek nové kapitoly

Styl odstavce Nadpis 1 aplikujeme na první odstavec, který je nadpisem kapitoly.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je stylu odstavce Nadpis 1 přiřazena úroveň osnovy 1. Přiřazení úrovní osnovy ke stylům odstavce se definuje v nabídce Nástroje > Číslování kapitol.

Krok 5. Nastavení záhlaví stránek

Na libovolné stránce Výchozí styl stránky umístíme kurzor do záhlaví a vložíme pole s číslem stránky (Vložit > Číslo stránky).

Použití stylů seznamu

Styly seznamu definují vlastnosti seznamu, jako jsou odsazení, styl číslování (například 1, 2, 3; a, b, c nebo odrážky) a interpunkce za číslem, ale samy o sobě nedefinují textové vlastnosti, jako jsou písmo, ohraničení, tok textu atd. Tyto vlastnosti určují odstavcové styly.

Přestože můžeme použít styly seznamu pomocí nabídky Styly nebo nabídky Styly na postranní liště, tyto metody se nedoporučují.

Kdykoliv je to možné, k vytváření odrážek a číslování používáme styly odstavců. Program Writer tak pro tento účel může využít dvou nastavení stylů odstavců. Doporučuje se používat styly seznamu a styly odstavce společně těmito způsoby:

Aplikace Writer má několik předdefinovaných stylů seznamů, které používají různé symboly odrážek nebo posloupnosti čísel (123, abc, ABC atd.). Stejně jako u jiných stylů můžeme předefinovat vlastnosti těchto stylů, například číslování nebo symbol odrážky a odsazení. V těchto řadách lze také definovat další styly seznamu nebo vytvořit vlastní řadu. Další informace najdeme v kapitole 9, Práce se styly. Mnohem více informací o stylech seznamů najdeme v kapitole 12, Seznamy: tipy a triky.

Aplikace stylů tabulky

Styly tabulek definují vlastnosti tabulky jako písmo, odsazení odstavce, počet sloupců, ohraničení a barvu pozadí.

Chceme-li použít styl tabulky, umístíme kurzor kamkoli v tabulce, přejdeme na kartu Styly v postranní liště, vybereme Styly tabulky a poklepeme na název zvoleného stylu v jejich seznamu.

Viz Kapitola 13, Tabulky, kde najdeme informace o tvorbě stylu tabulky.

Tvorba a úprava stylů

Writer obsahuje mnoho předdefinovaných stylů užitečných při sdílení dokumentu na jiných počítačích, zejména v jiné jazykové verzí LibreOffice, ale možná zjistíme, že neodpovídají našim představám. Předdefinované styly můžeme upravit. Také si můžeme vytvořit knihovnu vlastních stylů pro použití místo předdefinovaných.

Poznámka

Nové styly, které vytvoříme, nebo změny, které provedeme v existujícím stylu, jsou dostupné pouze v dokumentu, ke kterému patří. Styly vždy zůstávají s dokumentem.

Chceme-li znovu použít upravené nebo nové styly v jiných dokumentech, uložíme styly do šablony (viz kapitola 10, Šablony) nebo zkopírujeme styly do ostatních dokumentů, jak je popsáno v části „Načíst styly (ze šablony nebo dokumentu)“ na stránce 1.

Writer nabízí tyto mechanismy k úpravám předdefinovaných i vlastních stylů:

Použití nabídky Akce stylů

Poslední ikona Akce stylů nahoře na kartě Styly zpřístupňuje tři funkce: Nový styl z výběru, Aktualizovat vybraný stylNačíst styly ze šablony.

Nový styl z výběru

Příkaz Nový styl z výběru použijeme k vytvoření nového stylu z formátu nějakého prvku aktuálního dokumentu. Například můžeme upravit formát odstavce podle našich představ a potom jeho formát uložíme do nového stylu. Tento postup nám ušetří čas, protože si nemusíme pamatovat všechny kroky, které jsme při formátování provedli, což je nutné při vytváření nového stylu v dialogu Styl. Navíc ihned vidíme, jak objekty formátované nově vytvářeným stylem budou vypadat.

Nový styl vytvoříme z výběru následujícími kroky:

 1. V dokumentu změníme formátování objektu (odstavec, rámeček atd.) podle svých představ. Vybereme položku, kterou chceme uložit jako styl.

 2. Otevřeme kartu Styly na postranní liště a na kartách v horní části vybereme kategorii stylu, který chceme vytvořit (odstavec, znak atd.).

 3. Klepneme na ikonu Akce stylů a následně vybereme Nový styl z výběru (obrázek 17).

 4. Otevře se dialogové okno Vytvořit styl. Zadáme název nového stylu. Seznam zobrazuje názvy existujících vlastních stylů vybraného typu, pokud existují. Stisknutím tlačítka OK nový styl uložíme.

Image20

Obrázek 17: Nabídka Akce stylů v postranní liště

Aktualizace vybraného stylu

Podle následujících kroků můžeme aktualizovat styl odstavce z výběru:

 1. Vytvoříme nový odstavec (nebo vybereme existující odstavec) a upravíme všechny vlastnosti, které chceme ve stylu změnit, například odsazení, vlastnosti písma, zarovnání a další.

Upozornění

Ujistíme se, že každá vlastnost odstavce má jen jednu hodnotu. Jsou-li například v odstavci dvě různé velikosti písma, nebude velikost písma aktualizována.

 1. Klepneme kamkoli do odstavce.

 2. Na kartě Styly na postranní liště vybereme styl, který chceme aktualizovat (jedním klepnutím, nikoliv dvojitým klepnutím), a poté klepneme na ikonu Akce stylů a vybereme Aktualizovat vybraný styl.

Postup pro aktualizaci jiné kategorie stylů (styly znaků, stránek nebo rámečků) je stejný: vybereme příslušnou položku, upravíme ji, vybereme styl, který chceme aktualizovat, a vybereme Aktualizovat vybraný styl z ikony Akce stylů.

Načíst styly (ze šablony nebo dokumentu)

Poslední možností pod ikonou Akce stylů je Načíst styly ze šablony, která slouží ke kopírování stylů do aktuálního dokumentu jejich načtením ze šablony nebo jiného dokumentu. Touto metodou můžeme najednou zkopírovat všechny styly nebo skupiny stylů.

 1. Otevřeme dokument, do kterého chceme styly kopírovat.

 2. Na kartě Styly klepneme na ikonu Akce stylů a zvolíme Načíst styly ze šablony (obrázek 17).

 3. V dialogovém okně Načíst styly ze šablony (obrázek 18) vyhledáme a vybereme šablonu nebo dokument, ze kterého chceme styly zkopírovat.

 4. Jsou-li styly, které chceme kopírovat, obsaženy v souboru a ne v šabloně, klikneme na tlačítko Ze souboru. Otevře se standardní prohlížeč souborů, kde můžeme vybrat požadovaný dokument.

 5. Dále vybereme možnosti pro typy stylů, které se mají kopírovat: textový (styly odstavce nebo znaku), styl rámce, stránky, číslování (styly seznamů). Zvolíme-li Přepsat, nahradí kopírované styly jakékoliv existující styly se stejným názvem v cílovém dokumentu.

 6. Styly zkopírujeme stisknutím tlačítka OK.

Image13

Obrázek 18: Načítání stylů ze šablony

Vytvoření stylu přetažením výběru

Dalším způsobem, jak vytvořit nový styl, je přetažení výběru textu na kartu Styly.

 1. V postranní liště přejdeme na kartu Styly.

 2. Kliknutím na odpovídající ikonu vybereme kategorii stylů (například styly odstavce), v níž hodláme nový styl vytvořit.

 3. Vybereme objekt, na němž chceme styl založit, a přetáhneme jej na kartu Styly. Tvar kurzoru napovídá, zda je operace možná.

 4. V okně Vytvořit styl zadáme název nového stylu a stisknutím tlačítka OK styl uložíme.

Poznámka

Tuto metodu nemůžeme použít pro vytvoření nového stylu stránky a tabulky.

Změna stylu pomocí dialogového okna Styl

Chceme-li změnit styl (nikoli však styl tabulky) pomocí dialogového okna Styl, klepneme pravým tlačítkem myši na kartu Styly a v místní nabídce vybereme možnost Upravit.

Otevřené dialogové okno závisí na typu stylu. Dialogové okno každého stylu má několik karet. Jednotlivé vlastnosti stylů jsou popsány v kapitole 9, Styly.

Informace o změně stylu tabulky najdeme v kapitole 13, Tabulky dat.

Použití automatické aktualizace

Karta Organizátor dialogových oken Styl odstavce a Styl rámce obsahuje volbu Automatická aktualizace (označenou na obrázku 19). Je-li tato možnost vybrána, přenese LibreOffice do tohoto stylu všechny ruční úpravy tohoto stylu.

Upozornění

Pokud máme ve zvyku ručně přepisovat styly v dokumentu, ujistíme se, že funkce Automatická aktualizace není zapnutá, jinak se nám může stát, že se celé části dokumentu nečekaně přeformátují.

Image4

Obrázek 19: Stránka Organizátor dialogového okna Styl odstavce

Odstraňování stylů

Předdefinované styly LibreOffice není možné z dokumentu nebo šablony smazat, i když se nepoužívají. Vlastní styly smazat můžeme.

Chceme-li odstranit nežádoucí styly pomocí karty Styly na postranní liště, vybereme každý styl, který chceme odstranit (při výběru více stylů podržíme Ctrl), a poté klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme Odstranit. Nachází-li se mezi vybranými styly některý v dokumentu použit, zobrazí se upozornění, že se styl používá, s dotazem, zda jej opravdu chceme odstranit.

Jestliže se styl nepoužívá, odstraní se okamžitě a bez potvrzení.

Upozornění

Smažeme-li používaný styl, vrátí se všechny objekty ke stylu, na kterém byl založen (zděděný od), ale mohou si ponechat některé formátování smazaného stylu jako ručně formátované.

Tip

Pokud se používá nežádoucí styl odstavce, můžeme jej před odstraněním pomocí funkce Najít a nahradit nahradit náhradním stylem. Další informace najdeme v kapitole 3, Pokročilá práce s textem.

Příklad: Vytvoření a úprava stylu odstavce

Tato část poskytuje příklad typického užití vlastních stylů odstavce. Vytvoříme styly odstavce BáseňNadpis básně s následujícími vlastnostmi:

Navíc styl Nadpis básně bude mít následný styl Báseň. To proto, aby po stisku klávesy Enter na konci odstavce stylu Nadpis básně následoval odstavec se stylem Báseň.

Poznámka

Možná jsme si tohoto chování už všimli. Vložíme-li nadpis se stylem odstavce Nadpis a stiskneme-li klávesu Enter, jako další styl se použije Tělo textu.

Vytvoření stylu odstavce Báseň

Jako výchozí bod použijeme Výchozí styl odstavce.

 1. Na kartě Styly klikneme na ikonu Styly odstavce.

 2. Klepneme pravým tlačítkem myši na položku Výchozí styl odstavce a vybereme možnost Nový.

Otevře se dialog Styl odstavce s vybranou kartou Organizátor. Při tvorbě vlastního stylu musíme nakonfigurovat první tři položky.

Pole stylu

Popis

Název

Název vytvářeného stylu, např. Nadpis 1 nebo Tělo text.

My volíme Báseň.

Další styl

Styl odstavce, který následuje za odstavcem stylu Báseň. Když stiskneme klávesu Enter během psaní textu ve stylu Báseň, automaticky se tento styl přiřadí následujícímu novému odstavci.

Vybereme styl Báseň. Po stisku klávesy Enter bude styl textu nového odstavce opět Báseň.

Rodičovský

Pokud jsou vlastnosti stylu Báseň zděděny z jiného stylu, například ze stylu Výchozí styl odstavce, pak každá změna stylu Výchozí styl odstavce ovlivní styl Báseň.

To v našem příkladu nepotřebujeme. Nastavíme hodnotu – žádný –. Znamená to, že styl Báseň nedědí vlastnosti jiného stylu.

Pro nové styly vybereme Vlastní styly. A nevybereme volbu Automatická aktualizace.

Po provedení těchto změn by mělo dialogové okno vypadat jako na obrázku 20.

Image14

Obrázek 20: Počáteční konfigurace stylu Báseň. První tři položky nastavíme podle obrázku.

Dalším krokem je konfigurace zarovnání a vlastností písma tohoto stylu.

Stisknutím tlačítka OK uložíme nastavení nového stylu Báseň.

Vytvoření stylu Nadpis básně

Nový styl Nadpis básně vytvoříme stejným postupem, s následujícími změnami:

Dialogové okno by mělo vypadat jako na obrázku 21.

Image15

Obrázek 21: Nastavení stylu NadpisBásně

Nyní nastavíme další vlastnosti nového stylu:

 1. Na stránce Zarovnání vybereme možnost Na střed.

 2. Na stránce Písmo vybereme Tučné a velikost 14pt.

 3. Klepnutím na OK uložíme nový styl NadpisBásně.

Ukázka básně

Nové styly je dobré si otestovat a zjistit, zda jsme s nimi spokojeni. Při psaní básně pomocí právě definovaných stylů by se měly zobrazit výsledky na obrázku 22.

graphics15

Obrázek 22: Ukázka básně

Úprava formátování stylů

Jednou z hlavních výhod používání stylů je, že umožňují změnit formátování dokumentu poté, co byl vytvořen. Předpokládejme například, že jsme napsali stostránkovou knihu básní. Poté se my (nebo náš vydavatel) rozhodneme, že kniha nevypadá dobře.

Abychom se naučili rekonfigurovat styly, přidáme do stylu Báseň odsazení namísto vycentrování.

Nejprve nastavíme stylu Báseň zarovnání vlevo:

 1. Na kartě Styly klikneme pravým tlačítkem myši na styl Báseň a vybereme Upravit.

 2. Na kartě Zarovnání vybereme Vlevo.

Nastavíme odsazení:

 1. Přejdeme na kartu Odsazení a rozestupy.

 2. V části Odsazení nastavíme odsazení před textem na 2 cm.

Po stisknutí tlačítka OK vidíme změnu textu. Báseň by nyní měla vypadat podobně jako na obrázku 23. Lze si všimnout, že na obrázku je jméno autora básně provedeno třetím stylem.

graphics24

Obrázek 23: Konečný výsledek při použití tří vlastních stylů

Hierarchie nadpisů pomocí stylů odstavce

Styly odstavců jsou klíčovou funkcí pro vytvoření obsahu ve Writeru. Nabídka Nástroje > Číslování kapitol definuje hierarchii nadpisů v dokumentu. Výchozí styly odstavce přiřazené jednotlivým úrovním nadpisů jsou styly nadpisů dodávané s Writerem: Nadpis 1, Nadpis 2 atd. Samozřejmě můžeme tyto styly nahradit libovolnými styly podle našich představ, i vlastními.

Nadpisy definované pomocí funkce číslování kapitol můžeme použít nejen pro tvorbu obsahu (popsanou v kapitole 15, Obsah, rejstříky, bibliografie). Pole se například běžně používají k zobrazení nadpisů sekcí v záhlaví a zápatí stránek (viz kapitola 17, Pole).

Výběr stylů odstavce pro úrovně nadpisů

Pokud používáme výchozí styly nadpisů pro nadpisy v osnově a nechceme používat jejich číslování, nemusíme v dialogovém okně Číslování kapitol nic měnit. Výchozí schéma číslování osnovy používá výchozí styly nadpisů.

Vlastní styly nadpisů místo jednoho či více výchozích stylů nadpisů nastavíme takto:

 1. Volbou Nástroje > Číslování kapitol otevřeme dialogové okno Číslování kapitol (obrázek 24).

 2. Na kartě Číslování klepneme na číslo v poli Úroveň odpovídající nadpisu, u kterého chceme změnit styl odstavce.

 3. V části Číslování: Styl odstavce vybereme v rozevíracím seznamu styl odstavce, který chceme přiřadit k této úrovni nadpisů. V našem příkladu nahradíme naším stylem MujNadpis1 styl Nadpis 1 a pro druhou úroveň nahradíme styl Nadpis 2 naším stylem MujNadpis2.

 4. Postup zopakujeme pro každou úroveň číslování, jejíž styl chceme změnit. Máme-li hotovo, stiskneme tlačítko OK.

Image21

Obrázek 24: Výběr stylů odstavců pro úrovně číslování

Přiřazení úrovní osnovy jiným stylům

Ve Writeru můžeme přiřadit úroveň osnovy libovolnému stylu odstavce. Tato vlastnost umožňuje vytvořit obsahy, které zahrnují tyto nadpisy spolu s nadpisy používající styly uvedené v okně Číslování kapitol. Například můžeme použít odlišnou sadu stylů pro přílohy tak, aby se jejich úrovně zobrazily v obsahu stejně, jako se zobrazují nadpisy kapitol a jejich částí.

Chceme-li stylu odstavce přiřadit úroveň osnovy, přejdeme na kartu Osnova a seznam daného stylu a v rozevíracím seznamu vybereme požadovanou úroveň osnovy. Nastavení uložíme stisknutím tlačítka OK.

Image8

Obrázek 25: Zadání úrovně osnovy pro styl odstavce

Nastavení číslování nadpisů

Přejeme-li si, aby jedna nebo více úrovní nadpisů byly číslovány, máme k dispozici více možností; následující příklad definuje schéma, které vytváří nadpisy vypadající jako na následujícím obrázku:

graphics51

Obrázek 26: Nastavené schéma číslování

Pomocí karty Číslování dialogového okna Číslování kapitol můžeme definovat schéma číslování a jeho vzhled. Obrázek 27 zobrazuje výchozí nastavení.

Image22

Obrázek 27: Výchozí nastavení dialogového okna Číslování kapitol

 1. V seznamu Úroveň zvolíme 1. V seznamu Číslo vybereme 1, 2, 3, … Výsledek je zobrazen v náhledovém okně vpravo na obrázku 28.

Image23

Obrázek 28: Zadání číslování nadpisů úrovně 1

 1. V seznamu Úroveň zvolíme 2. V seznamu Číslo vybereme 1, 2, 3, … Pole Zobrazit podúrovně je nyní aktivní; mělo by zobrazovat 2 (pokud ne, vybereme 2). Výsledek je znázorněn na obrázku 29.

Image24

Obrázek 29: Zadání číslování nadpisů úrovně 2

 1. V seznamu Úroveň vybereme 3. V seznamu Číslo vybereme 1, 2, 3, … V poli Zobrazit úrovně by se měla zobrazit hodnota 3 (pokud ne, vybereme 3). Výsledek je znázorněn na obrázku 30.

Image25

Obrázek 30: Zadání číslování nadpisů úrovně 3

Výsledkem těchto voleb je rozvržení na obrázku 31.

graphics56

Obrázek 31: Výsledky volby číslování nadpisů

Nastavení odsazení nadpisů

Nezávisle na tom, zda jsou nadpisy číslovány či nikoliv, můžeme chtít změnit některé jejich formátování. Můžeme například chtít, aby nadpisy druhé a třetí úrovně byly více odsazeny od levého okraje. U očíslovaných nadpisů můžeme také chtít, aby se druhý řádek dlouhých nadpisů zarovnával s prvním slovem nadpisu, nikoli s číslem. Pro tyto změny použijeme kartu Pozice dialogového okna Číslování kapitol.

Jako příklad změníme umístění a zalamování nadpisů úrovně 2:

 1. Na seznamu Úroveň vybereme 2. Změníme hodnoty položek Za číslováním, Krok tabulátor naOdsazené na podle obrázku 32. Také můžeme použít jiné hodnoty.

Image26

Obrázek 32: Odsazení nadpisů úrovně 2

 1. Tím se odsadí celý nadpis, ale neovlivní se způsob obtékání dlouhých nadpisů (obrázek 33).

graphics59

Obrázek 33: Výsledek změn odsazení nadpisů úrovně 2

 1. Chceme-li změnit způsob obtékání dlouhých nadpisů, změníme hodnotu Odsazené na na větší, jak je ukázáno na obrázku 34. Výsledek je znázorněn na obrázku 35.

Image27

Obrázek 34: Obtékání dlouhých nadpisů

graphics61

Obrázek 35: Výsledek změny hodnoty Odsazené na

Obsah