LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 11
Obrázky a grafika

Obrázky, kreslicí nástroje, galerie, písmomalba

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

Bruce Byfield

Gillian Polack

Jamie Eby

Ron Faile Jr.

Barbara Duprey

Colleen Hayes

John A. Smith

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Do dokumentů vytvářených ve Writeru můžeme vložit obrázky včetně fotografií, kresby i naskenované obrázky. Rovněž můžeme importovat vektorovou i rastrovou grafiku v různých formátech.

Obrázky v LibreOffice jsou těchto základních typů:

Tato kapitola se zabývá obrázky, diagramy a písmomalbou. V kapitole 19, Sešity, grafy a další objekty, najdeme popis tvorby grafů. Podrobnější návody pro práci s kreslicími nástroji nalezneme v příručce k programu Draw. Další informace o grafech nalezneme v příručcePrůvodce programem Calc.

Vytváření a úprava obrázků

Obrázky můžeme vytvořit pomocí grafického programu, naskenovat je nebo je stáhnout z internetu (ujistíme se, že máme práva je použít), nebo použijeme fotky z digitálního fotoaparátu. Program Writer umí importovat vektorovou grafiku a tyto obrázky dokáže otáčet a překlápět. Podporuje rovněž formáty rastrové (bitmapové) grafiky,z nichž nejběžnější jsou GIF, JPG, PNG, a BMP. Úplný jejich seznam najdeme v nápovědě.

Writer umí importovat SmartArt obrázky ze souborů Microsoft Office. Můžeme například otevřít textový soubor Microsoft Word obsahující SmartArt a upravit jej ve Writeru.

Při výběru nebo vytváření obrázků je třeba vzít v úvahu kvalitu obrazu a to, zda bude obrázek vytištěn barevně nebo černobíle (ve stupních šedi).

Chceme-li upravit fotografie a jiné bitmapové obrázky, použijeme bitmapový editor. Chceme-li upravit vektorové obrázky, použijme editor vektorové grafiky. Nemusíme kupovat drahé programy. Pro mnoho kreseb je dostačující LibreOffice Draw. Existují vynikající open-source (a obvykle zdarma) nástroje, jako je GIMP (bitmapový editor) a Inkscape (vektorový kreslící program). Tyto a mnohé další programy pracují na Windows, macOS a Linux.

Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku:

Příprava obrázků pro černobílý tisk

Mají-li se barevné obrázky tisknout ve stupních šedé, zkontrolujeme, zda jsou sousedící barvy po převodu do stupňů šedé dostatečně kontrastní a dobře viditelné. Je dobré ve stupních šedé vytisknout zkušební kopii. Ještě lépe: změníme „režim“ obrázku na odstíny šedé, a to buď v editoru fotografií, nebo přímo v aplikaci Writer (viz „Režim obrázku“ na straně 1).

Například následující útvary v barvách dobře odlišíme. Kruh je tmavočervený a čtverec tmavě modrý. Ve stupních šedé jsou téměř nerozlišitelné. Třetí prvek obrázku je žlutá šipka, která je ve stupních šedé téměř neviditelná.

Původní barevná kresba

Image2

Kresba vytištěná ve stupních šedé

Změna barev kruhu a šipky zlepší kontrast a viditelnost výsledného obrazu ve stupních šedé.

graphics4

Původní barevná kresba

graphics9

Kresba vytištěná ve stupních šedé

Má-li být dokument publikován pouze v černobílé verzi, lze dosáhnout ještě lepšího výsledku volbou výplní útvarů přímo ve stupních šedé, aniž bychom museli později měnit režim obrázku.

Vkládání obrázků do dokumentu

Obrázky můžeme do dokumentu přidat několika způsoby: vložením souboru s obrázkem uloženého v počítači, vložením obrázku z grafického editoru nebo naskenováním, přetažením z interní galerie klipartů nebo zkopírováním a vložením ze zdroje zobrazovaného v našem prohlížeči.

Vložení souboru s obrázkem

Když je obrazový soubor uložen v počítači, můžeme jej vložit do dokumentu LibreOffice některou z následujících metod.

Přetažení

Tato metoda vloží (vytvořením kopie) soubor do dokumentu Writeru. Chceme-li namísto obrázku vložit pouze odkaz, při přetahování obrázku podržíme klávesy Ctrl + Shift.

 1. Otevřeme okno prohlížeče souborů a přemístíme se na obrázek, který chceme vložit.

 2. Obrazový soubor přetáhneme do dokumentu otevřeného ve Writeru a uvolníme na místě, kde má být. Místo, kde bude obrázek vložen, označuje nevýrazná šedá čára.

Dialogové okno Vložit obrázek

 1. V dokumentu klikneme na místo, kam má být vložen obrázek.

 2. V hlavní nabídce vybereme Vložit > Obrázek nebo klepneme na ikonu Vložit obrázek na nástrojové liště Standardní.

 3. V dialogovém okně Vložit obrázek vybereme obrázek, který chceme vložit.

 4. Ve spodní části dialogu (obrázek 1) je položka Odkaz, o níž pojednáváme na straně 1. Vybereme Náhled, aby se zobrazil náhled vybraného obrázku na pravé straně dialogu jako na obrázku. Klepneme na Otevřít.

Image7

Obrázek 1: Dialogové okno Vložit obrázek

Poznámka

Při vkládání obrázku jako odkazu se po klepnutí na tlačítko Otevřít zobrazí zpráva. Informuje o vložení odkazu a navrhuje místo toho vložení obrázku. Pokud chceme vložit odkaz, zvolíme Zachovat odkaz, pokud nechceme, zvolíme Vložit obrázek. Chceme-li zabránit opětovnému zobrazení zprávy, zrušíme výběr možnosti Při odkazování na obrázek zobrazit dotaz ve spodní části dialogu.

Kopírovat a vložit

Pomocí schránky je možné do dokumentu LibreOffice kopírovat obrázky z jiného dokumentu LibreOffice nebo z jiných programů. Provedeme to následovně:

 1. Otevřeme zdrojový dokument nebo program a cílový dokument aplikace Writer.

 2. Ve zdrojovém dokumentu vybereme obrázek, který chceme zkopírovat.

 3. Zkopírujeme obrázek do schránky.

 4. Přepneme se na cílový dokument.

 5. Klepnutím umístíme kurzor tam, kam chceme obrázek vložit.

 6. Stiskneme Ctrl + V nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme Vložit nebo klepneme na ikonu Vložit na Standardní nástrojové liště a vložíme obrázek.

Upozornění

Pokud je aplikace, ze které byl obrázek zkopírován, uzavřena před jeho vložením do cílového souboru, může ve schránce dojít k jeho ztrátě.

Odkaz na soubor s obrázkem

Vybereme-li volbu Odkaz v dialogu Vložit obrázek, vytvoří Writer odkaz na soubor obsahující obrázek místo toho, aby kopii souboru do dokumentu vložil. V dokumentu se tak obrázek zobrazuje, ale když dokument uložíme, obsahuje jen odkaz na soubor s obrázkem, nikoliv samotný obrázek. Dokument a obrázek zůstávají dvěma samostatnými soubory a jsou spojeny dohromady až tehdy, když dokument znovu otevřeme.

Odkazování na obrázky má dvě výhody a jednu nevýhodu:

Poznámka

Vložíme-li tentýž obrázek do dokumentu několikrát, vloží LibreOffice do dokumentu jen jednu jeho kopii.

Vkládání odkazovaných obrázků

Pokud jsme původně na obrázky odkazovali, snadno můžeme jeden nebo více z nich později vložit.

 1. Otevřeme dokument v aplikaci Writer a v hlavní nabídce zvolíme Upravit > Odkazy na externí soubory.

 2. Dialog Upravit odkazy (obrázek 2) zobrazuje všechny odkazované obrázky. V seznamu zdrojových souborů vybereme ty, které chceme z odkazovaných změnit na vložené.

 3. Klepneme na tlačítko Rozpojit odkaz a poté klepnutím na Ano potvrdíme vložení obrázku.

Image3

Obrázek 2: Dialogové okno Upravit odkazy

Propojení vloženého obrázku

Chceme-li změnit obrázek z vloženého na propojený, postupujeme takto:

 1. V dokumentu Writer vybereme obrázek. Klepneme pravým tlačítkem myši a v nabídce obsahu vybereme možnost Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Obrázek přejdeme na kartu Obrázek (obrázek 3). Toto pole je pro vložený obrázek prázdné.

 3. Klepneme na tlačítko Procházet napravo od pole Název souboru v části Odkaz. Prohlížeč souborů se otevře. Najdeme a vybereme soubor, který chceme propojit, a klepneme na Otevřít. Cesta k vybranému souboru se nyní zobrazí v poli Název souboru.

 4. V dialogovém okně Obrázek klepneme na OK. Vložený soubor je nyní propojen.

Image26

Obrázek 3: Karta Obrázek dialogového okna Obrázek, zobrazující Název souboru v části Odkaz

Poznámka

Změnit obrázek z odkazovaného na vložený není tak snadné. Musíme odstranit všechny propojené obrázky a znovu je vložit jako vložené.

Vkládání obrázků s použitím skeneru

Máme-li skener připojen k počítači, může Writer skenování aktivovat a jeho výstup vložit do dokumentu jako obrázek. Chceme-li zahájit tento postup, zvolíme v hlavní nabídce Vložit > Média > Skenovat > Výběr zdroje. Vybereme zdroj skenování ze seznamu dostupných zařízení, poté klepneme do dokumentu, kam chceme vložit obrázek, a výběrem možnosti Vložit > Média > Skenovat > Požadavek otevřeme zobrazovací software, kde můžeme upravit nastavení kvality, velikosti a dalších atributů obrázku.

Ačkoliv je tento postup rychlý a snadný, pravděpodobně pomocí něj nezískáme kvalitní obrázek o správné velikosti. Lepšího výsledku dosáhneme, když skenujeme z grafického editoru, v něm obrázek upravíme a poté vložíme do dokumentu ve Writeru.

Vkládání obrázků z galerie

Galerie (obrázek 4) poskytuje pohodlný způsob seskupování opakovaně použitelných objektů, například grafiky a zvuků, které můžeme vkládat do dokumentů. Galerie je k dispozici v aplikacích LibreOffice Writer, Calc, Impress a Draw. Objekty Galerie můžeme do dokumentů kopírovat nebo na ně tvořit odkazy.

Další informace o galerii najdeme v kapitole 11, Obrázky a grafika, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Image22

Obrázek 4: Galerie v postranní liště

Vložení objektu z Galerie do dokumentu:

 1. Klepneme na ikonu Galerie na postranní liště.

 2. Vybereme si v seznamu požadovaný motiv.

 3. Jednoduchým klepnutím vybereme objekt.

 4. Přetáhneme obrázek do dokumentu nebo klepneme na objekt pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost Vložit.

 5. Podle potřeby upravíme velikost obrázku a jeho umístění a ukotvení; viz strana 1.

Umístění obrázků v textu

Když přidáme obrázek do textového dokumentu, je třeba určit jeho polohu vzhledem k textu a dalším obrázkům. Umístění lze ovládat čtyřmi nastaveními:

K nastavení lze přistupovat několika způsoby v závislosti na povaze grafiky:

Poznámka

Všechny techniky umístění probrané v této části platí stejně i pro rámce, není pro ně možné vybrat obtékání podle obrysu.

Uspořádání obrázků

Uspořádat obrázky znamená určit jejich polohu vzhledem k ostatním obrázkům nebo textu. Uspořádání má smysl pouze tehdy, když se objekty překrývají. Při uspořádávání volíme jedno ze čtyř nastavení, páté, speciální, je k dispozici jen pro kreslené objekty:

Přenést do popředí

Umístí obrázek nad všechny ostatní obrázky nebo text.

O jednu vpřed

Přenese obrázek o jednu úroveň výše. V závislosti na počtu překrývajících se objektů může být potřebné operaci několikrát opakovat, než dosáhneme požadovaného výsledku.

O jednu zpět

Přemístí obrázek o jednu úroveň dolů.

Odsunout do pozadí

Přesune obrázek pod všechny ostatní.

Na pozadí / na popředí

K dispozici pouze pro kreslené objekty; přesune objekt za text nebo před text.

Tip

Chceme-li vybrat objekt ukrytý pod řadou jiných, vybereme objekt viditelný a stiskneme klávesu Tab tolikrát, až bude vybrán náš objekt.

Ukotvení obrázků

Obrázky můžeme ukotvit jako znak, ke stránce, k odstavci nebo ke znaku. Také je můžeme vložit do rámce a rámec ukotvit ke stránce, odstavci nebo znaku. Výběr metody ukotvení závisí na tom, čeho se snažíme dosáhnout.

Na stránku (k dispozici pouze v dialogovém okně Obrázek, nikoli v nástrojové liště nebo v místní nabídce)

Obrázek zachovává pevnou polohu vzhledem k okrajům stránky. Přidáme-li nebo ubereme text nebo obrázky, zůstává na stejném místě. Tato metoda je užitečná při tvorbě zpravodajů nebo jiných dokumentů, které jsou náročné na rozvržení, nebo při umisťování loga na hlavičkové papíry.

K odstavci

Obrázek je propojen s odstavcem a také se s ním přemísťuje. Může být umístěn k okraji nebo na jiné místo. Metoda je užitečnou alternativou k tabulce, v níž jsou ikony vedle odstavců.

Ke znaku

Obrázek je spojen se znakem, ale neleží v textu věty. Bude se posunovat s odstavcem, může být umístěn k okrajům nebo na jiné místo. Metoda je podobná ukotvení k odstavci.

Jako znak

Obrázek je v dokumentu umístěn jako každý jiný znak, proto ovlivňuje výšku řádku a jeho zalomení. Obrázek se pohybuje spolu s textem, když přidáváme nebo odstraňujeme text před obrázkem. Metodu použijeme pro zachování pořadí snímků zobrazujících pracovní postup (jejich ukotvením jako znak do prázdného odstavce) nebo pro přidání malé ikony přímo do textu věty.

K rámci

Je-li grafika umístěna v rámci, můžeme ji ukotvit v pevné poloze uvnitř rámce. Rámeček pak může být ukotven ke stránce, k odstavci, ke znaku nebo jako znak.

Tip

Výchozí kotvu pro obrázky můžeme nastavit v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Pomůcky pro formátování (obrázek 5).

Image34

Obrázek 5: Volby pro nastavení výchozí kotvy obrázku

Zarovnání obrázků

Po určení kotevního bodu obrázku můžeme rozhodnout o poloze obrázku vzhledem k jeho kotvě: tomu se říká zarovnání obrázku. Volíme jednu ze šesti možností: tři pro vodorovné zarovnání (vlevo, na střed, vpravo) a tři pro svislé zarovnání (nahoru, na střed, dolů). Vodorovné zarovnání není k dispozici pro obrázky ukotvené Jako znak.

Jemnějšího nastavení zarovnání dosáhneme v části Umístění na kartě Typ dialogového okna Obrázek, ukázané na obrázku 6.

Jak pro vodorovné, tak pro svislé zarovnání začneme výběrem referenčního bodu v rozbalovací nabídce vpravo, poté úplně vlevo vybereme z rozbalovací nabídky pro vodorovné zarovnání Vlevo, Na střed nebo Vpravo a pro svislé Nahoru, Na střed a Dolů. Vybereme-li pro Vodorovně Zleva nebo pro Svisle Shora, můžeme zadat zvolenou vzdálenost. V příkladu na obrázku 6 byl obrázek ukotven na stránku; levý horní roh obrázku bude umístěn 5 cm od levého okraje textové oblasti stránky a 10 cm od horního okraje celé stránky.

Image13

Obrázek 6: Jemné doladění zarovnání

Obtékání textu kolem obrázků

Způsob obtékání určuje vztah mezi textem a obrázkem. Obvykle se vybírá po ukotvení a zarovnání obrázku. V místní nabídce je k dispozici několik voleb v závislosti na výběru ukotvení a další volby (včetně odstupu od textu na jedné nebo více stranách obrázku) jsou na kartě Obtékání textu dialogového okna Obrázek (obrázek 7).

Žádné

Umístí objekt na samostatný řádek v dokumentu. Text je umístěn nad a pod obrázkem, ale ne po jeho stranách.

Rovnoběžně

Text obtéká objekt po všech stranách.

Optimální zobrazení

Text protéká kolem obrázku. Přesun obrázku po stránce způsobí přeuspořádání textu tak, aby vyplnil prostor na obou stranách obrázku. Možnost Optimální zabrání umístění textu na stranu obrázku, pokud je vzdálenost mezi obrázkem a okrajem menší než 2 cm.

Před

Text obtéká objekt na levé straně, je-li tam dostatek místa..

Po

Text obtéká objekt na pravé straně, je-li tam dostatek místa.

Přes

Obrázek překrývá text. Znamená to, že je obrázek nad textem. Tuto možnost je třeba použít s nastavením průhlednosti obrázku, aby byl text pod obrázkem viditelný.

Na pozadí

Podobně jako Přes, ale obrázek je umístěn za textem, takže nemusí být nutné měnit průhlednost, aby byl text viditelný. Nejvhodnější pro tuto variantu jsou obrázky s menším kontrastem nebo menším počtem barev.

Obrys

Obtéká text kolem tvaru objektu.

Upravit obrys

Otevře Editor obrysů; viz „Úprava obrysu“ na straně 1.

První odstavec

Začne nový odstavec za obrázkem, i když by se text mohl stále obtékat kolem obrázku.

Poznámka

Při ukotvení obrázku jako znaku můžeme nastavit vzdálenost mezi obrázkem a textem, ale není k dispozici možnost obtékání.

Na kartě Obtékání textu v dialogovém okně Obrázek (obrázek 7) můžeme použít část Rozestupy a nastavit vzdálenost mezi obrázkem a textem.

Image15

Obrázek 7: Možnosti na kartě Obtékání textu dialogového okna Obrázek

Úprava obrysu

Pokud u obrázku vybereme možnost obtékání Přes a možnost Obrys, LibreOffice automaticky vytvoří obrys. Chceme-li obrys upravit, klepneme na obrázek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost Obtékání textu > Upravit obrys nebo otevřeme Editor obrysů výběrem možnosti Formát > Obtékání textu > Upravit obrys v hlavní nabídce.

Dialogové okno zobrazené na obrázku 8 se otevře s obrázkem načteným v hlavním okně. Jeho nástroji nakreslíme oblast obrázku, kterou nechceme zakrýt textem; tato oblast bude zastíněna.

graphics27

Obrázek 8: Editor obrysů

Mezi nástroje dostupné v Editoru obrysů patří Obdélník, Elipsa, Mnohoúhelník a Automatický obrys. K vytvoření složitějších obrysů je nutná určitá znalost práce s kreslicími nástroji; ve většině případů však není nutná velká přesnost. Můžeme také kliknout na ikonu Upravit body a obrys upravit bod po bodu. Podrobnosti najdeme v průvodci programem Draw.

Když jsme s obrysem spokojeni, uložíme jej kliknutím na ikonu Použít.

Obrázek 9 zobrazuje výsledek obtékání obrysů a rozestupů kolem obrázku a objektu kresby.

graphics29

Obrázek 9: Obrázek a kreslení objektů s obtékáním obrysů

Popisky obrázků

Popisky můžeme k obrázkům přidat třemi způsoby: automaticky, z dialogu Popisky nebo ručně.

Automatické přidání popisků

LibreOffice můžeme nakonfigurovat tak, že se při každém vložení obrázku, tabulky nebo jiného objektu do dokumentu popisky přidávají automaticky. Můžeme si vybrat, kterým objektům se přidají automaticky, s jakým textem (například Tabulka nebo Obrázek) a kde budou umístěny.

Automatické popisky nastavíme v nabídce Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Automatické popisky. V části Automaticky přidávat popisky při vložení vybereme objekty, jimž chceme popisky automaticky přidat a v pravé části dialogu nastavíme jejich vlastnosti.

Když vložíme obrázek a automatické popisky jsou povoleny, je obrázek spolu s přednastaveným textem popisku pro obrázky umístěn do rámce. Kurzor umístíme do plochy popisku a napíšeme jeho text. Název sekvence můžeme změnit výběrem z rozevíracího seznamu Kategorie nebo zadáním vlastního názvu.

Pokud chceme, aby se v popiscích vypisoval text, který rozbalovací nabídku neobsahuje, učiníme toto:

 1. Výše popsaným způsobem otevřeme dialog Automatické popisky.

 2. V části Automaticky přidávat popisky při vložení vybereme možnost Obrázek LibreOffice Writer. Tím aktivujeme část Popisek pro obrázky.

 3. V rozevíracím seznamu Kategorie zadáme název, který chceme přidat (například Fotka), a to tak, že jej napíšete do pole. (Přepsání položky ji ze seznamu nevymaže.) Můžeme také nastavit některé volby pro způsob číslování a pro oddělovač mezi názvem a číslem, pokud je potřeba. Klepnutím na OK uložíme změny.

Přidání popisků v dialogu Popisky

Postup přidání popisku v dialogu Popisky:

 1. Vložíme obrázek, pak na něj klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme Vložit popisek nebo jej vybereme a v hlavní nabídce zvolíme Vložit > Popisek.

 2. V části Vlastnosti v dialogovém okně (obrázek 10) nastavíme Kategorii, Číslování a Oddělovač [Obrázek, Arabské (1, 2, 3) a dvojtečku (:) pro příklad na obrázku 10] a vložíme text popisku do pole Popisek úplně nahoře. Vložený text se zobrazí v poli náhledu ve spodní části dialogu za názvem kategorie, číslem a oddělovačem.

 3. Klepneme na OK. Obrázek a jeho popisek jsou umístěny do rámce.

Tip

Do pole Kategorie můžeme napsat jakýkoliv text (například Fotografie), pokud jej rozbalovací nabídka neobsahuje. Writer vytvoří číselnou řadu s tímto názvem stejně, jak to činí u Automatických popisků.

Image20

Obrázek 10: Definování popisku pro ilustraci

Číslování obrázků podle kapitol

Další možnosti číslování titulků jsou k dispozici pod tlačítkem Možnosti v dialogovém okně Popisky (obrázek 11). Některá z těchto nastavení se odkazují na úroveň osnovy, proto fungují jen v případě, že pro nadpisy kapitol používáme v dokumentu odstavcové styly úrovní osnovy.

Je-li nastaveno číslování kapitol, restartuje Writer číslování popisků na začátku každé kapitoly. Například když poslední popisek obrázku v kapitole má číslo 1.15 a další popisek obrázku vytvoříme ve druhé kapitole, bude tento popisek začínat textem Obrázek 2.1.

Možnosti číslování kapitol popisků jsou následující:

Image5

Obrázek 11: Možnosti číslování obrázků

Ruční přidání popisků

Uložíme-li dokument nebo jej exportujeme do jiných formátů, zjistíme, že se popisky vložené výše uvedeným postupem (buď automaticky nebo z dialogu Vložit popisek) během exportu ztratily.

Dva dále popsané způsoby ručního vložení popisků řeší problém s jejich exportem a také poskytují možnost, jak je umístit buď nad obrázek nebo pod něj (obvyklý způsob):

Grafika a popisek v samostatných odstavcích

Vložíme obrázek a ukotvíme jej k odstavci jako znak. Stiskneme klávesu Enter, abychom vytvořili nový odstavec pro popisek.

 1. Do odstavce popisku napíšeme například Obrázek a přidáme mezeru.

 2. Aby se číslo obrázku vložilo automaticky, jdeme do nabídky Vložit > Pole > Další pole (nebo stiskneme Ctrl + F2) a vybereme kartu Proměnné.

 3. Vybereme Interval číslování v seznamu Typ. Dále vybereme položku Obrázek v seznamu Vybrat a zvolíme číslování (například Arabské (1 2 3)) v rozbalovací nabídce Formát. Klikneme na tlačítko Vložit.

 4. Za slovem „Obrázek“ a mezerou se v popisku objeví číslo. Nyní napíšeme text popisku.

Tip

Pokud se tímto způsobem chystáme ručně přidávat popisky k více obrázkům, můžeme si vytvořit automatický text obsahující například slovo Obrázek následované mezerou, pak pole s číslem obrázku, případný oddělovač a mezeru za ním.

Aby obrázek s popiskem zůstaly společně na stránce, vytvoříme nový styl odstavce, například Obrázek. Je-li obrázek nad popiskem, vybereme na kartě Tok textu stylu odstavce Obrázek Svázat s následujícím odstavcem a další styl na kartě Organizátor bude Popisek. Při obráceném pořadí – popisek nad obrázkem – vybereme ve stylu odstavce Popisek Svázat s následujícím odstavcem a další styl na kartě Organizátor bude Obrázek.

Grafika a popisek v tabulce

Vytvoříme tabulku s jedním sloupcem o dvou řádcích. Obrázek umístíme do prvního řádku a do druhého umístíme popisek. Tato metoda může být užitečná zejména u obrázků s číslovanými legendami, jako je například obrázek 2 na straně 1.

Úprava obrázků

Když vložíme nový obrázek, možná bude nutné jej upravit tak, aby do dokumentu dobře zapadl. Umístění obrázku vzhledem k textu je popsáno v části „Umístění obrázků v textu“ na straně 1. Vysvětluje používání nástrojové lišty Obrázek, škálování, ořezání a otočení obrázku.

Writer obsahuje mnoho nástrojů pro práci s obrázky. Většině uživatelů pro každodenní práci postačují. Pro profesionální výsledky je samozřejmě lepší použít grafický editor, jako například GIMP (nejen pro škálování, ořezání a otočení, ale také pro úpravy barev a mnoho dalšího) a výsledný obrázek vložit do dokumentu.

Image4

1

Filtr

10

Barva

19

Kresba uhlem

2

Režim obrázku

11

Převrátit

20

Reliéf

3

Ořezat

12

Vyhladit

21

Mozaika

4

Překlopit svisle

13

Zaostřit

22

Barva

5

Překlopit vodorovně

14

Odstranit šum

23

Zelená

6

Otočit o 90 ° doleva

15

Solarizace

24

Modrá

7

Otočit o 90 ° doprava

16

Ztmavnutí

25

Jas

8

Otočit

17

Posterizovat

26

Kontrast

9

Průhlednost

18

Pop art

27

Gama

Obrázek 1: Nástrojová lišta Obrázek plus nástrojová lišta Barva a nástrojová lišta Filtr obrázku

Nástrojová lišta Obrázek

Po vložení obrázku nebo výběru obrázku, který se již v dokumentu nachází, se zobrazí nástrojová lišta Obrázek (obrázek 1). Můžeme nastavit, aby byl vždy přítomen (Zobrazení > Nástrojové lišty > Obrázek), a zvolit, zda má být plovoucí nebo dokovací. Z této nástrojové lišty lze otevřít další dvě nástrojové lišty: nástrojovou lištu Filtr, která může být oddělena a umístěna jinde v aplikaci a nástrojovou lištu Barva, která se otevírá jako samostatná plovoucí nástrojová lišta.

Tři lišty poskytují nástroje pro drobné úpravy či dosažení zvláštních efektů: průhlednosti, nastavení barev, překlopení a otočení obrázku a speciálních efektů pomocí filtrů.

Filtry obrázku

Tabulka 1 obsahuje stručný popis dostupných filtrů. Nejlepší způsob, jak jim porozumět, je vyzkoušet je v akci. Experimentujme s nimi i s jejich nastavením maje na paměti, že všechny jejich účinky můžeme vrátit zpět stiskem kombinace Ctrl + Z nebo Alt + Backspace nebo z nabídky volbou Úpravy > Zpět. Více informací o filtrech obrázků nalezneme v Průvodci kreslením.

Tabulka 1: Obrazové filtry a jejich účinky

Název

Akce

Převrátit

Převrací hodnoty barevných složek u barevných obrázků a hodnoty jasu u černobílých obrázků.

Vyhladit

Změkčuje kontrast obrázku.

Zaostřit

Zvětšuje kontrast obrázku.

Odstranit šum

Odstraňuje z obrázku osamocené pixely.

Solarizace

Imituje efekt přesvětleného obrázku. Otevře se dialog, v němž můžeme nastavit parametry filtru.

Ztmavnutí

Simuluje efekt stárnutí obrázku. Filtr lze aplikovat opakovaně. Otevře se dialog, v němž upravujeme úroveň stárnutí.

Posterizovat

Zmenšením počtu barevných odstínů se obrázek jeví jako malba.

Pop art

Dochází ke dramatické změně obrázku.

Kresba uhlem

Obrázek vypadá jako kreslený uhlem.

Reliéf

V dialogu nastavíme polohu zdroje světla vrhajícího stíny vytvářející efekt reliéfu.

Mozaika

Spojuje více různobarevných pixelů do jednobarevné plošky.

Režim obrázku

Vybranému barevnému obrázku můžeme změnit režim na stupně šedi, na černobílý režim nebo na zvláštní režim vodoznaku výběrem příslušné položky ze seznamu režimů.

Překlopit svisle, vodorovně nebo otočit o 90°

Nejprve vybereme obrázek a překlopení nebo otočení provedeme kliknutím na příslušné tlačítko nástrojové lišty.

Průhlednost

Zvětšením procentuální hodnoty v poli Průhlednost na nástrojové liště Obrázek činíme obrázek průhlednějším. To je užitečné zejména při vytváření vodoznaku nebo při umístění obrázku do pozadí.

Barva

Nástroji lišty upravujeme jednotlivé barevné složky (kanály) RGB obrázku (červenou, zelenou, modrou) a také jas, kontrast a gamu obrázku. Pokud nejsme s výsledkem spokojeni, stiskem Ctrl + Z obnovíme původní hodnoty.

Nástrojová lišta Formátování a dialog Obrázek

Když je obrázek vybrán, můžeme přizpůsobit některé aspekty jeho vzhledu pomocí nástrojů dostupných na nástrojové liště Formátování a v dialogovém okně otevřeném klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek a výběrem možnosti Vlastnosti. Můžeme například vytvořit rámeček kolem obrázku a vybrat styl a barvu; nebo můžeme (na kartě Ohraničení v dialogovém okně Obrázek) přidat k obrázku stín.

Oříznutí obrázků

Obrázek lze oříznout tak, aby byla zvýrazněna jen ta část obrázku, která nás zajímá. Aplikace Writer nabízí dva způsoby oříznutí obrázku: nástroj Oříznout a kartu Oříznout v dialogovém okně Obrázek. Nástroj ořezání poskytuje rychlý a snadný způsob ořezání obrázku, pro přesnější práci ale zvolíme dialog Obrázek.

Poznámka

Ořežeme-li obrázek ve Writeru, obrázek samotný se nezmění. Writer pouze skryje některé jeho části. Pokud exportujeme dokument do formátu HTML, exportuje se původní, nikoliv oříznutý obrázek. Informace o exportu jednotlivých oříznutých obrázků nalezneme v části „Export (ukládání) obrázků“ na straně 1.

Nástroj ořezání

Chceme-li použít nástroj Oříznout, klepneme na obrázek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost Oříznout. Úchyty pro oříznutí se objeví v rozích a uprostřed stran obrázku (obrázek 13). Podle potřeby ořezání je posuneme. Klikneme mimo obrázek, čímž ukončíme režim ořezání.

Image19

Obrázek 13: Úchyty oříznutí na obrázku

Karta Oříznout v dialogu Obrázek

Pravým tlačítkem myši klepneme do obrázku, z místní nabídky vybereme Vlastnosti a v dialogovém okně Obrázek přejdeme na kartu Oříznout (obrázek 14).

Image24

Obrázek 14: Výsledek ořezání obrázku pomocí možnosti Zachovat měřítko

Na kartě Oříznutí se zobrazují měrné jednotky nastavené v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Obecné.

V části Oříznout jsou dostupné dvě možnosti: Zachovat měřítkoZachovat velikost obrázku. Zachovat měřítko zachovává proporce obrázku; Zachovat velikost obrázku může vést ke zkreslení obrázku.

Spolu se změnami hodnot Vlevo, Vpravo, NahořeDole se mění poloha hranic ořezání obrázku v náhledu a také údaje v polích ŠířkaVýška v částech MěřítkoVelikost obrázku. Výsledkem je buď změna velikosti obrazu (obrázek 14), nebo změna měřítka pro pevnou velikost obrázku (obrázek 15).

Velikost původního snímku je uvedena vlevo od tlačítka Původní velikost.

Image27

Obrázek 15: Výsledek při použití možnosti Zachovat velikost obrazu

Změna velikosti obrázku

Aby se obrázek vešel do dokumentu, může být nutné změnit jeho velikost.

Rychlý a snadný způsob, jak to provést, je přetažení úchytek pro změnu jeho velikosti:

 1. Klepnutím na obrázek zobrazíme úchyty pro úpravu velikosti.

 2. Umístíme kurzor nad jeden z úchytů pro nastavení velikosti. Ukazatel změní tvar, napovídá, kterým směrem je možné úchytku táhnout.

 3. Klepnutím a přetažením změníme velikost obrázku.

 4. Jsme-li s novou velikostí spokojeni, tlačítko myši uvolníme.

Tip

Pohyb rohovými úchytkami mění velikost šířky i výšky obrázku současně, zatímco pohyb ostatními čtyřmi úchytkami změní velikost jen v jednom směru. Chceme-li zachovat poměr stran obrázku, stiskneme klávesu [Shift] a posuneme jednu z úchytek.

Pro přesnější změnu velikost obrázků použijeme buď kartu Oříznout (obrázek 14) nebo kartu Typ v dialogovém okně Obrázek.

Na kartě Oříznout můžeme upravit následující nastavení:

Na kartě Typ v dialogovém okně Obrázek (obrázek 16) v části Velikost výběrem možnosti Relativně k přepínáme mezi procentuálními a skutečnými rozměry. Pro symetrickou změnu velikosti vybereme možnost Zachovat poměr. Klepnutím na tlačítko Původní velikost se obnoví původní velikost obrázku, ale rozměry měřítka se změní, pokud byl obrázek oříznut.

Image28

Obrázek 16: Změna velikosti zadáním velikosti na kartě Typ

Otočení nebo překlopení obrázku

Chceme-li obrázek rychle otočit o 90 nebo 180 stupňů nebo jej převrátit na výšku či na šířku, klepneme na obrázek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme možnost Otočit nebo překlopit a poté vybereme požadovaný výsledek. Můžeme také použít nastavení na kartě Obrázek dialogového okna Obrázek (obrázek 18).

Image25

Obrázek 17: Rychlé otočení nebo převrácení obrázku

Image29

Obrázek 18: Pomocí karty Obrázek v dialogovém okně Obrázek můžeme obrázek převrátit, propojit nebo otočit.

O libovolný úhel otočíme obrázek jednou z následujících metod:

Další nastavení

Dialogové okno Obrázek (obrázek 18) má deset karet. Karta Oříznout je popsána na stránce 1; karty TypObtékání textu jsou probrány v části „Umístění obrázků v textu“ na stránce 1. Ostatní karty slouží následujícím účelům:

Mazání obrázku

Chceme-li odstranit obrázek, klepneme na něj, aby se zobrazily úchyty pro změnu velikosti, a poté stiskneme klávesu Odstranit.

Export (ukládání) obrázků

Chceme-li provést složité úpravy obrázku v jiném programu nebo uložit obrázek pro použití v jiném dokumentu, můžeme jej exportovat přímo z dokumentu. Klepneme na obrázek pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Uložit v místní nabídce otevřeme dialogové okno Export obrázku. Aplikace Writer nám umožní uložit obrázek v několika formátech. Obrázek pojmenujeme, v seznamu Typ souboru vybereme požadovaný formát obrázku a klepneme na Uložit.

Před uložením obrázku se otevře další dialogové okno, kde můžeme zvolit různé možnosti velikosti a formátu obrázku. Obsah tohoto dialogového okna závisí na typu zvoleného výstupního souboru. Pokud byl obrázek v aplikaci Writer upraven, zobrazí se potvrzovací dialogové okno, ve kterém si můžeme vybrat, zda chceme uložit původní nebo upravenou verzi obrázku.

Komprese obrázků

Pokud do dokumentu vložíme velký obrázek a změníme jeho velikost, aby se vešel do rozvržení stránky, uloží se do souboru dokumentu celý původní obrázek, aby se zachoval jeho obsah, což může vést k vytvoření velkého souboru dokumentu, který je třeba uložit nebo odeslat e-mailem.

Smíříme-li se s malou ztrátou kvality při vykreslování obrázku, můžeme obrázek vložit v komprimovaném formátu nebo jej zmenšit škálováním; jeho velikost na stránce se zachová, datová náročnost se výrazně sníží. Pravděpodobně nechceme komprimovat něco, co bude profesionálně vytištěno.

Vybereme obrázek a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřeme místní nabídku. Poté zvolíme Komprimovat a otevřeme dialogové okno Komprimovat obrázek (obrázek 19). Pomocí tlačítka Vypočítat novou velikost aktualizujeme informace o obrázku v dialogovém okně u každé sady parametrů, kterou změníme.

Klepnutím na OK použijeme nastavení komprese. Pokud výsledný obrázek není přijatelný, stisknutím kláves Ctrl + Z jej zrušíme a zvolíme jiné nastavení komprese. Více informací nalezneme v nápovědě.

Image23

Obrázek 19: Komprese obrázku

Kreslicí nástroje Writeru

Kreslicí nástroje využijeme při tvorbě jednoduché grafiky, například diagramů složených z obdélníků, kruhů, čar, textu a dalších předdefinovaných tvarů. Můžeme také několik kreseb seskupit, čímž zajistíme, že se nezmění jejich vzájemné umístění a poměr stran.

Kresby můžeme umístit přímo na stránku dokumentu, nebo je můžeme vložit do rámce.

Kreslicí nástroje lze také použít ke tvorbě popisků fotografií, snímků obrazovky nebo dalších ilustrací vytvořených v jiných programech, to se však nedoporučuje, protože:

Obecně platí, že pokud potřebujeme vytvořit složitější kresby, doporučujeme použít LibreOffice Draw, který obsahuje mnohem více funkcí, jako jsou vrstvy a styly.

Kreslení objektů

Abychom mohli používat kreslicí nástroje, zobrazíme nástrojovou lištu Kresba (obrázek 2) tím, že z nabídky vybereme Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba nebo klepneme na tlačítko Zobrazit kreslicí funkce na standardní nástrojové liště.

Image30

1

Vybrat

7

Obdélník

13

Pravoúhlý trojúhelník

19

Vývojový diagram

2

Vložit čáru

8

Zakulacený obdélník

14

Základní tvary

20

Bubliny

3

Čáry a šipky

9

Čtverec

15

Symboly

21

Vložit textové pole

4

Křivky a mnohoúhelníky

10

Elipsa

16

Blokové šipky

22

Písmomalba

5

Křivka

11

Kruh

17

Hvězdy a nápisy

23

Body

6

Mnohoúhelník

12

Rovnoramenný trojúhelník

18

Bubliny

24

Přepnout plastičnost

Obrázek 2: Nástrojová lišta Kresba

Nástrojová lišta Kresba se může zobrazit ve spodní části pracovní plochy nebo v její levé části. Můžeme ji přemístit na jiné vhodné místo a ponechat ji plovoucí, nebo ji dokovat.

Chceme-li použít kreslicí nástroj:

 1. Klepneme v dokumentu na místo, ke kterému chceme kresbu ukotvit. V případě potřeby můžeme ukotvení později změnit.

 2. Vybereme nástroj na nástrojové liště Kresba (obrázek 2). Kurzor se změní na ukazatel kreslicích funkcí a běžná nástrojová lišta Formátování se změní na nástrojovou lištu Vlastnosti objektu kresby (obrázek 3).

 3. Nitkovým křížem kurzoru najedeme na místo, kde má kresba být a kliknutím a tažením vytvoříme kreslený objekt. Uvolníme levé tlačítko myši. Vybraná kreslicí funkce zůstává aktivní, můžeme proto nakreslit jiný objekt téhož typu.

 4. Chceme-li vybranou funkci kreslení zrušit, stiskneme klávesu Esc nebo klepneme na ikonu Vybrat (šipka) na nástrojové liště Kresba.

 5. Nyní můžeme měnit vlastnosti (barvu výplně, typ a šířku čáry, ukotvení a další) objektu kresby buď pomocí nástrojové lišty Vlastnosti objektu kresby (obrázek 3) nebo pomocí voleb a dialogových oken, kterých dosáhneme klepnutím pravým tlačítkem myši na kreslicí objekt.

Image1

1

Barva čáry

8

Vypnout obtékání

15

Zarovnání

22

Seskupit

2

Styl šipky

9

Obtékání stránky

16

Přenést do popředí

23

Upravit skupinu

3

Styl čáry

10

Optimální obtékání stránky

17

O jednu vpřed

24

Zrušit skupinu

4

Šířka čáry

11

Obtékat zleva

18

O jednu zpět

25

Zrušit skupinu

5

Styl / výplň oblasti

12

Obtékat zprava

19

Odsunout do pozadí

26

Vložit popisek

6

Barva výplně

13

Přes text

20

Na popředí

 

 

7

Ukotvit

14

Otočit

21

Na pozadí

 

 

Obrázek 3: Nástrojová lišta Vlastnosti objektu kresby

Nastavení nebo změna vlastností nakresleného objektu

Chceme-li nastavit vlastnosti kresby před tím, než ji nakreslíme:

 1. Na nástrojové liště Kresba (obrázek 2) klepneme na nástroj Vybrat.

 2. Na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby (obrázek 3) klepneme na ikonu každé vlastnosti a vybereme požadovanou hodnotu dané vlastnosti.

 3. Další nastavení nebo nové vlastnosti najdeme po kliknutí na ikony Oblast nebo Čára, po kterém se otevřou dialogy s detailním nastavením.

Hodnoty, které nastavíme jako výchozí, budou platit pro aktuální dokument a sezení. Nezachovají se, když dokument nebo program Writer zavřeme, ani se nepoužijí v jiném dokumentu, který otevřeme. Výchozí hodnoty se použijí pro všechny kresby s výjimkou textových objektů.

Pokud chceme změnit vlastnosti již nakresleného objektu, vybereme ho a pokračujeme výše popsaným postupem.

Můžeme také určit polohu a velikost, natočení a vlastnosti šikmého a rohového poloměru objektu kresby: klepneme pravým tlačítkem myši na objekt kresby a v místní nabídce vybereme možnost Umístění a velikost. Zvolíme požadované vlastnosti.

Změna velikosti kreseb

Před změnou velikosti objekt vybereme, klikneme na jednu z osmi úchytek kolem něj a tažením upravíme jeho velikost. Objekt se zmenší nebo zvětší.

Tažením za kteroukoliv úchytku se nezachovává poměr stran objektu. Avšak když stiskneme klávesu Shift, poměr stran bude zachován.

Pro přesnější kontrolu velikosti objektu klepneme na objekt pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolíme Umístění a velikost nebo v hlavní nabídce Formát > Textové pole a tvar > Umístění a velikost. Na kartě Umístění a velikost nastavíme vše samostatně v částech Velikost a Umístění. Vybereme-li volbu Zachovat poměr, stane se.

Seskupování kreseb

Seskupení objektů kresby usnadňuje manipulaci s několika objekty, jak s jedním celkem při zachování jejich relativních velikostí a pozic. Při seskupení jsou veškeré editační operace prováděné v této skupině aplikovány na všechny členy skupiny. Jestliže klepneme na některého člena skupiny, vybere se celá skupina.

Chceme-li objekty seskupit:

 1. Vybereme jeden objekt, poté podržíme klávesu [Shift] a vybereme další, které chceme do skupiny zahrnout. Rámeček vymezený úchyty se zvětší, aby obsáhl všechny vybrané objekty.

 2. Jsou-li objekty vybrány, jdeme do nabídky Formát > Seskupit > Seskupit nebo klepneme na ikonu Seskupit na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby, také můžeme zvolit příkaz Seskupit z místní nabídky.

Poznámka

Vložený nebo propojený obrázek nelze přidat do skupiny nakreslených objektů.

Jednotlivé členy skupiny můžeme upravovat, aniž bychom rušili skupinu. Vybereme skupinu a zvolíme Formát > Seskupit > Upravit skupinu v hlavní nabídce nebo klepneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolíme Upravit skupinu nebo klepneme na ikonu Upravit skupinu na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby.

Po dokončení úprav skupiny nebo objektu přejdeme v hlavní nabídce na Formát > Seskupit > Opustit skupinu nebo klepneme pravým tlačítkem a v místní nabídce vybereme Opustit skupinu nebo stiskneme tlačítko Opustit skupinu na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby.

Chceme-li skupinu zrušit, vybereme ji a přejdeme do nabídky Formát > Seskupit > Zrušit skupinu nebo po klepnutí pravým tlačítkem myši na skupinu z místní nabídky volíme Zrušit skupinu, také můžeme klepnout na ikonu Zrušit skupinu na nástrojové liště Vlastnosti objektu kresby.

Otočení nakreslených objektů

Objekt kresby můžeme otáčet podobně jako obrázky (strana 1). Přejeme-li si otočit nakreslený objekt o určitý úhel, použijeme jeden z následujících způsobů:

Image32

Obrázek 22: Dialogové okno Umístění a velikost, karta Otočení

Tip

Zvláštní pozornost je ve Writeru věnována kresleným objektům Textové pole. Běžný text může být otočen o 90°, 180° nebo 270°, jak je popsáno v kapitole 9, avšak objekt textové pole se může otočit o libovolný úhel.

Vytváření obrázkových map

Obrázková mapa definuje aktivní oblasti obrázku (zvané hotspoty) jako odkazy na webové adresy, jiné soubory v počítači nebo části téhož dokumentu. Aktivní oblasti jsou grafické ekvivalenty hypertextových odkazů. Klepnutím na aktivní oblast se v LibreOffice otevře odkazovaná stránka v příslušném programu (například výchozí prohlížeč pro stránku HTML; LibreOffice Calc pro soubor ODS; prohlížeč PDF pro soubor PDF). Můžeme vytvářet aktivní oblasti různých tvarů a také v jednom obrázku vytvořit několik aktivních oblastí.

Použití editoru obrazových map (obrázek 23):

 1. V dokumentu vybereme obrázek, v němž chceme aktivní oblasti definovat.

 2. Z nabídky vybereme Úpravy > Obrázková mapa. Otevře se Editor obrázkové mapy (obrázek 23).

 3. K definování aktivních oblastí a odkazů použijeme nástroje a pole v dialogovém okně (popsané níže).

 4. Klepnutím na ikonu Použít uložíme nastavení.

 5. Když jsme hotovi, klepneme na ikonu Uložit, čímž uložíme obrázkovou mapu do souboru, a poté dialogové okno zavřeme.

graphics48

Obrázek 23: Dialogové okno pro vytvoření nebo úpravu obrázkové mapy

Hlavní část dialogového okna zabírá obrázek, u kterého definujeme aktivní oblasti. Aktivní oblast je vyznačena čárou, která znázorňuje tvar oblasti.

Nástrojová lišta v horní části dialogového okna obsahuje následující nástroje:

Pod nástrojovou lištou určíme pro vybranou aktivní oblast tyto parametry:

Tip

Hodnota _self pro cílový rámec funguje pro velkou většinu případů. Pokud to proto není nezbytné, není vhodné používat jiné volby.

Správa galerie balíku LibreOffice

Ve výchozím nastavení je Galerie v postranní liště. Galerii můžeme nechat plovoucí stejně jako ostatní karty postranní lišty. Galerii můžeme zobrazit jako Pohled s ikonami (obrázek 2) nebo Detailní pohled (obrázek 24). Galerii můžeme také skrýt nebo zobrazit klepnutím na tlačítko Skrýt v postranní liště.

Image6

Obrázek 24: Galerie v Detailním pohledu

Obrázky jsou v galerii rozděleny do skupin podle kategorií, jimiž jsou například Šipky, Diagramy a Lidé. Sami můžeme vytvořit další skupiny a motivy a do nich přidávat vlastní obrázky nebo najít rozšíření obsahující další grafiku. Kliknutím na motiv zobrazíme jeho obsah v okně Galerie.

Poznámka

Výchozí motivy dodávané s LibreOffice nelze upravovat, lze však přidávat nové motivy; viz „Přidání nového motivu vzhledu do Galeriepod. Uzamčené motivy snadno poznáme, když na ně klepneme pravým tlačítkem myši; jediná možnost v místní nabídce je Vlastnosti.

Přidání nového motivu vzhledu do Galerie

Do Galerie můžeme přidat vlastní téma a tím si zachovat obrázky nebo další objekty, které často používáme, např. logo společnosti. Nebo můžeme přidat několik témat, kde každé bude uchovávat obrázky pro konkrétní projekt.

Chceme-li do galerie přidat nový motiv vzhledu:

 1. Klepneme na tlačítko Nový pod seznamem motivů (obrázek 24).

 2. V dialogovém okně Vlastnosti pro nový motiv vzhledu klepneme na záložku Obecné a zadáme název nového motivu vzhledu.

 3. Klepneme na kartu Soubory a přidáme do motivu obrázky, jak je popsáno pod.

Tip

Další motivy galerií můžeme získat také na webu rozšíření LibreOffice na adrese https://extensions.libreoffice.org/, včetně motivů z předchozích verzí LibreOffice, které již nejsou nainstalovány spolu s programem. Motivy v rozšířeních se instalují automaticky.

Přidávání objektů do Galerie

Přidáváme-li objekty do motivu, který jsme vytvořili:

 1. Klepneme pravým tlačítkem myši na název motivu a v místní nabídce vybereme možnost Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti motivu klepneme na kartu Soubory (obrázek 25).

Image21

Obrázek 25: Dialogové okno Vlastnosti galerie

Chceme-li přidat několik souborů najednou:

 1. V dialogovém okně Vlastnosti klepneme na tlačítko soubory Najít soubory.

 2. Otevře se dialogové okno Vybrat cestu (není na obrázku). Do textového pole Cesta můžeme zadat cestu k adresáři se soubory nebo můžeme tento adresář najít v prohlížeči souborů.

 3. Klepnutím na tlačítko Vybrat spustíme vyhledávání. Poté se v dialogovém okně Vlastnosti zobrazí seznam souborů. Chceme-li zobrazené soubory omezit, použijeme rozbalovací seznam typ souboru.

 4. Pro přidání všech souborů ze seznamu klepneme na Přidat vše. V opačném případě vybereme soubory, které chceme přidat a potom klepneme na tlačítko Přidat (při výběru souborů podržíme klávesu Shift nebo Ctrl).

Chceme-li přidat jeden soubor:

 1. V dialogovém okně Vlastnosti klepnutím na Přidat otevřeme dialogové okno Galerie (prohlížeč souborů).

 2. Pomocí jeho ovládacích prvků najdeme obrázek, který chceme do kategorie přidat. Vybereme jej a poté klepneme na tlačítko Otevřít, čímž jej přidáme do kategorie.

 3. Klepnutím na OK zavřeme okno Vlastnosti.

Mazání obrázků a témat z galerie

Chceme-li odstranit obrázek z motivu, klepneme pravým tlačítkem myši na název souboru obrázku nebo na jeho náhled v galerii a z místní nabídky vybereme položku Smazat. Zobrazí se zpráva se žádostí o potvrzení smazání objektu. Stiskneme tlačítko Ano.

Poznámka

Smažeme-li název souboru ze seznamu v galerii, nesmažeme tím soubor uložený na pevném disku nebo na jiném umístění.

Chceme-li odstranit z galerie motiv, vybereme jej v seznamu motivů a klepneme na něj pravým tlačítkem myši a poté klepneme na položku Smazat v místní nabídce. Motivy dodávané s LibreOffice nelze smazat.

Umístění galerie a jejích objektů

Obrázky a další objekty zobrazené v galerii se mohou nacházet kdekoliv na pevném disku počítače, na síťovém disku nebo na jiném vyměnitelném zařízení. Přidáme-li grafiku do galerie, soubory nejsou přesunuty nebo zkopírovány; lokace každého nového objektu je přidána jako odkaz.

Při týmové práci můžeme mít přístup jak do sdílené galerie (jejíž obsah nemůžeme měnit, pokud k tomu nemáme oprávnění), tak do uživatelské galerie, do níž můžeme objekty přidávat a ty měnit a mazat.

Cesta do uživatelské galerie je uvedena v dialogovém okně Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty. Toto umístění můžeme změnit, můžeme také kopírovat soubory galerií (SDV) na jiné počítače.

Obsah galerie dodávané s balíkem LibreOffice je uložen v instalačním adresáři LibreOffice. Jeho umístění nelze změnit.

Poznámka

Umístění Galerie motivů vzhledu distribuovaných prostřednictvím rozšíření LibreOffice jsou určeny nastavením rozšíření.

Písmomalba

Písmomalba umožňuje vytvářet grafické textové objekty, které dokument činí atraktivnějším. Máme na výběr z velkého množství různých nastavení těchto textových objektů (čára, oblast, umístění, velikost a další).

Vytvoření objektů písmomalby

 1. Na nástrojové liště Písmomalba (Zobrazit > Nástrojové lišty > Písmomalba) nebo nástrojové liště Kresba (Zobrazit > Nástrojové lišty > Kresba) klepneme na ikonu Vložit text písmomalby nebo v hlavní nabídce zvolíme Vložit > Písmomalba.

Image11

Obrázek 26: Galerie písmomalby

 1. V dialogovém okně Galerie písmomalby (obrázek 26) vybereme styl písma (pro zobrazení dalších možností přejdeme dolů) a klepneme na OK.

 2. Objekt písmomalby se zobrazí v dokumentu. Všimneme si čtverečků kolem okraje (označujících, že je objekt vybrán) a různobarevné tečky; ty jsou popsány v části „Přesun a změna velikosti objektů písmomalby“ na straně 1.

 3. Změníme velikost objektu pomocí jedné z rohových úchytek (držíme stisknutou klávesu Shift, aby strany zůstaly proporcionální) nebo klepneme pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vybereme Umístění a velikost pro přesnější nastavení velikosti.

 4. Dvakrát klepneme na objekt a upravíme text Písmomalby (obrázek 27). Náš vlastní text píšeme černým písmem a objeví se přes vybraný objekt.

Image8

Obrázek 27: Úprava textu Písmomalby

 1. Klepneme kamkoliv na volné místo nebo stiskneme klávesu Esc, abychom změny uložili.

Úprava objektů písmomalby

Jakmile je objekt písmomalby vytvořen, můžeme upravit některé jeho vlastnosti. K tomu můžeme použít nástrojovou lištu Písmomalba, panel Písmomalba na kartě Vlastnosti na postranní liště, nástrojovou lištu Formátování nebo možnosti nabídky popsané v této části. Je-li vybraný objekt písmomalby 3D objekt, můžeme pro úpravy využít i nástrojovou lištu 3D nastavení.

Nástrojová lišta Písmomalba

Zkontrolujeme, zda je viditelná nástrojová lišta Písmomalba (obrázek 28). Pokud není, vybereme z hlavní nabídky Zobrazit > Nástrojové lišty > Písmomalba. Klepnutím na ikony můžeme upravovat objekty Písmomalby. Ikony 2-6 se také zobrazují na panelu Písmomalba na kartě Vlastnosti v postranní liště.

Image9

Obrázek 28: Plovoucí nástrojová lišta Písmomalba

1

Galerie písmomalby: Otevře Galerie písmomalby (obrázek 26).

 

2

Tvar písmomalby: Upraví tvar vybraného objektu. Můžeme zvolit z palety tvarů.

Image12

3

Písmomalba Stejná výška písmen písmomalby: Změní výšku znaků v objektu. Přepíná mezi běžnou výškou (některé znaky jsou vyšší než jiné, například velká písmena, d, h, l a další) a stejnou výškou pro všechna písmena.

Image14

Obrázek 29: Vlevo: normální písmena; vpravo: stejné výšky písmen.

4

Písmomalba Zarovnání: Změní zarovnání znaků. Volby jsou Zarovnání doleva, Na střed, Zarovnání doprava, Do blokuRoztáhnout. Zarovnání textu se projeví pouze tehdy, zabírá-li text aspoň dva řádky. Roztáhnout zcela vyplní všechny řádky.

Image16

5

Písmomalba Rozestup znaků: Změní rozteč znaků a kerning v objektu. Možnosti jsou Velmi těsné, Těsné, Normální, Volné, Velmi volnéVlastní..., které otevírají malá dialogová okna, kde můžeme specifikovat hodnotu procentuálně.

Image18

6

Přepnout plastičnost: změní 2D písmomalbu na 3D objekt nebo 3D objekt na 2D objekt.

 

Použití nástrojové lišty Formátování

Můžeme upravit další vlastnosti objektů písmomalby. Klepnutím na objekt písmomalby se nástrojová lišta Formátování změní na zobrazení možností pro úpravu objektu. Tyto možnosti jsou stejné jako možnosti přizpůsobení jiných kreseb. Další podrobnosti najdeme v Draw Guide.

Úpravy prostřednictvím nabídek

Některé možnosti v nabídce Formát můžeme použít k ukotvení, zarovnání, uspořádání a seskupení vybraných objektů Písmomalby, k obtékání textu a k jejich vodorovnému a svislému převrácení.

Můžeme také klepnout pravým tlačítkem myši na objekt Písmomalby a v místní nabídce vybrat mnoho stejných možností. Kontextová nabídka také poskytuje rychlý přístup k dialogům Čára, Oblast a Umístění a velikost. V dialogovém okně Umístění a velikost můžeme zadat přesné hodnoty týkající se velikosti a umístění. Podrobnější informace o všech těchto možnostech nabídek se nachází v příručce Draw Guide.

Nástrojová lišta 3D nastavení

Pokud je vybraný objekt písmomalby 3D objekt, můžeme také použít možnosti nástrojové lišty 3D nastavení. 2D objekt Písmomalby můžeme také změnit na 3D objekt (nebo změnit 3D objekt na 2D objekt) klepnutím na ikonu Přepnout plastičnost na nástrojové liště Písmomalba. Další informace nalezneme v příručce Průvodci programem Draw.

Přesun a změna velikosti objektů písmomalby

Po výběru objektu Písmomalby se kolem okraje objektu zobrazí osm čtverců (tzv. úchytů), jak je znázorněno níže. Přetažením těchto úchytek změníme velikost objektu.

U objektu se zobrazí také černá nebo barevná tečka. Tato tečka může být na stejném místě jako úchyty nebo může být kdekoliv jinde. Při přesunu kurzoru nad tento bod dojde ke změně tvaru kurzoru. Přetažením tečky v některém směru objekt zdeformujeme.

Image33

Obrázek 30: Úchyty a bodové zkreslení na objektu Písmomalby

Přesuneme-li kurzor nad jinou část objektu, změní se na obvyklý symbol pro přetažení objektu jinam na stránku.

Pro přesné ovládání umístění a velikosti objektu a pro otáčení objektu použijeme dialogové okno Umístění a velikost (obrázek 22).

Generování QR kódu

Kód QR (zkratka pro Quick Response kód) je druh čárového kódu. QR kódy často obsahují data, která odkazují na webové stránky nebo aplikace. Writer, Calc, Impress a Draw mohou QR kód generovat.

 1. Volbou Vložit > Objekt > QR kód v hlavní nabídce otevřeme dialogové okno Generátor QR kódu (obrázek 31).

Image10

Obrázek 31: Dialogové okno Generátoru QR kódů

 1. Vyplníme pole URL/Text, vybereme korekční faktor (složitost generované grafiky) a šířku okraje, poté stiskneme tlačítko OK. Na obrázku 32 je zobrazen kód vygenerovaný vstupem na obrázku 31.

Image17

Obrázek 32: Příklad QR kódu

Po vygenerování kódu QR jej můžeme upravit klepnutím pravým tlačítkem myši do kódu a výběrem možnosti Upravit QR kód.

Obsah