LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 20
Nastavení programu Writer

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2021. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

Jean Hollis Weber

Bruce Byfield

Gillian Polack

Cathy Crumbley

John A. Smith

Ron Faile Jr.

John M. Długosz

Barbara Duprey

Rafael Atias

Kees Kriek

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2023. Založeno na LibreOffice 7.2 Community.
Jiné verze LibreOffice se mohou lišit vzhledem a funkčností.

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

V této kapitole jsou stručně popsány některé možnosti nastavení, které se nacházejí v hlavní nabídce Nástroje > Možnosti. Další možnosti a podrobnější informace o zde uvedených možnostech jsou uvedeny v nápovědě a v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice. Některé z nejdůležitějších možností jsou popsány v jiných kapitolách této knihy, v kontextu úkolů, kde jsou nejvíce použitelné.

V této kapitole jsou také stručně popsány některé běžné úpravy, které můžeme chtít provést. Můžeme upravovat nabídky, nástrojové lišty a klávesové zkratky, přidávat nové nabídky a nástrojové lišty a přiřazovat makra k událostem. Další úpravy lze provést nainstalováním rozšíření, které získáme ze stránky LibreOffice nebo z jiných zdrojů. Můžeme také aktivovat a používat některé experimentální funkce, viz strana 1.

Tip

Mnoho možností je určeno pro pokročilé uživatele a programátory. Pokud nerozumíme tomu, co některá možnost dělá, je obvykle nejlepší nechat ji na výchozím nastavení, dokud pokyny v této knize nedoporučují toto nastavení změnit.

Poznámka

Upravené nastavení nabídek a lišt můžeme uložit do šablony. Provedeme to tak, že změnu nejdříve uložíme do dokumentu, který pak uložíme jako šablonu. Tento postup je popsán v kapitole 10, Používáme šablony. Pokud pracujeme na více než jednom projektu, možná zjistíme, že může být užitečné mít různé nabídky a nástrojové lišty.

Volba možností pro celý balík LibreOffice

Tato část popisuje některá nastavení, která platí pro všechny komponenty LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Math a Base) a která jsou zvláště důležitá při použití Writeru.

Chceme-li navigovat na možnosti, kterými se řídí všechny komponenty LibreOffice, klepneme na Nástroje > Možnosti (LibreOffice > Předvolby v systému macOS) a poté klepneme na značku (+ nebo trojúhelník) nalevo od LibreOffice. Zobrazí se seznam stránek. Výběrem položky v seznamu zobrazíme příslušnou stránku na pravé straně dialogového okna.

Tip

Tlačítko Vrátit (umístěné ve spodní části kterékoli stránky dialogového okna Možnosti) obnoví hodnoty na této stránce na hodnoty, které byly na místě při otevření dialogového okna.

Pokud používáme LibreOffice v jiném jazyce než v češtině, může být označení některých polí jiné, než je na ilustracích v této kapitole.

Uživatelské údaje

Protože Writer může používat jméno nebo iniciály uložené na stránce LibreOffice – uživatelské údaje pro několik účelů, včetně vlastností dokumentu (informace „vytvořil(a)“ a „naposledy upravil(a)“), jména autora komentářů a změn a adresy odesílatele v e-mailových seznamech, ověříme, že se použijí zobrazí správné informace. Pokud nechceme, aby byly uživatelské údaje součástí vlastností dokumentu, zrušíme výběr možnosti Použít údaje pro vlastnosti souboru.

Možnosti zobrazení

Možnosti na stránce LibreOffice – Zobrazit ovlivňují, jak okno dokumentu vypadá a jak se chová. Nastavíme je podle svých osobních preferencí. Podrobnosti najdeme v Nápovědě nebo v kapitole 2, Nastavení programu LibreOffice v příručce Začínáme s LibreOffice.

Možnosti tisku

Na stránce LibreOffice – Tisk nastavujeme možnosti tak, aby vyhovovaly výchozí tiskárně a obvyklým požadavkům na tisk.

V sekci Upozornění na pravé straně stránky můžeme aktivovat upozornění, pokud velikost nebo orientace papíru našeho dokumentu neodpovídá velikosti nebo orientaci papíru, dostupného pro naši tiskárnu. Takové nastavení může pomoci zejména tehdy, pokud pracujeme s dokumenty vytvořenými v zemích, v nichž se používá odlišná standardní velikost papíru.

Image2

Obrázek 1: Výběr obecných možností tisku pro všechny součásti balíku LibreOffice

Tip

Pokud jsou naše výtisky nesprávně umístěny na stránce nebo odříznuty nahoře, dole nebo po stranách nebo tiskárna odmítá tisknout, je pravděpodobnou příčinou nesprávná velikost stránky v nastavení tiskárny.

Možnosti cest

Na stránce LibreOffice – Cesty můžeme změnit umístění souborů spojených s LibreOffice nebo používaných v LibreOffice dle našich potřeb. Můžeme například chtít ukládat dokumenty ve výchozím nastavení někam jinam než do složky Dokumenty nebo můžeme chtít ukládat šablony projektů do složek, které nejsou v dodaných cestách k šablonám. Můžeme definovat více cest, místa lze přidávat. Další informace nalezneme v části „Cesty“ v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice,

Možnosti písem

Pokud obdržíme dokument obsahující písma, která ve svém systému nemáme, použije pro ně LibreOffice náhradní písma. Na stránce LibreOffice – Písma můžeme zadat jiná písma, než jaké zvolí program.

Tip

Písma Liberation (Serif, Sans a Mono) jsou často dobrou volbou jako náhrada za Times, Arial a Courier.

Poznámka

Zde provedené volby nemají vliv na výchozí písma v dokumentech. Chceme-li je provést, viz „Základní možnosti písem“ na straně 1. Chceme-li změnit více než základní písma, musíme vytvořit novou výchozí šablonu pro dokumenty Writer, viz kapitola 10, Práce se šablonami.

Možnosti zabezpečení

Pomocí stránky LibreOffice – Zabezpečení vybereme možnosti zabezpečení pro ukládání dokumentů a otevírání dokumentů obsahujících makra. Informace o možnostech, které zde nejsou uvedeny, lze najít v Nápovědě nebo v příručce Začínáme s LibreOffice.

Možnosti zabezpečení a upozorňování

Pokud zaznamenáváme změny, ukládáme více verzí nebo do svých dokumentů vkládáme skryté informace nebo poznámky a nepřejeme si, aby tyto informace byly dostupné příjemcům, můžeme nastavit připomenutí, že bychom je měli odstranit, nebo můžeme nechat LibreOffice odstranit některé z nich automaticky. Je dobré si zapamatovat, že pokud informace nejsou odstraněny, většina z nich je zachována, i když byl soubor uložen do jiných formátů, včetně PDF.

Klepneme na tlačítko Možnosti pro otevření samostatného dialogového okna s několika možnostmi, včetně:

Odstranit při ukládání osobní informace

Pokud zaškrtneme toto pole, při ukládání se z vlastností souboru vždy odstraní uživatelské údaje. Toto pole nevybereme, chceme-li mít kontrolu nad ukládáním osobním údajů do dokumentů a možnost ručního odebrání osobních údajů pouze z konkrétních dokumentů.

Pro otevření hypertextových odkazů vyžadovat Ctrl-kliknutí

Výchozí chování v LibreOffice je, že se použitím Ctrl + klepnutí na hypertextový odkaz otevře propojený dokument nebo webová stránka. Důvodem pro toto chování je, že pro mnoho uživatelů je snadnější, pokud v průběhu psaní či editace dokumentu hypertextový odkaz neaktivuje náhodným kliknutím na něj. Pokud chceme, aby LibreOffice aktivoval hypertextové odkazy pouhým klepnutím, zrušíme výběr této možnosti.

Barvy aplikací

Psaní, úpravy a (zejména) rozvržení stránky jsou často snazší, když vidíme okraje stránky (hranice textu), hranice tabulek a sekcí, mřížky a další funkce. Kromě toho můžeme použít barvy, které se liší od výchozích nastavení LibreOffice.

Na stránce LibreOffice – Barvy aplikací (obrázek 2) můžeme určit, které prvky uživatelského rozhraní jsou viditelné, a barvy použité k jejich zobrazení.

Poznámka

Chceme-li změnit nastavení barev použitých v režimu Sledování změn, přejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Změny.

Karta Barvy aplikací

Obrázek 2: Viditelnost prvků uživatelského rozhraní a jejich přiřazené barvy

Nastavení možností pro načítání a ukládání dokumentů

Možnosti načítání a ukládání můžeme nastavit tak, aby vyhovovaly našemu způsobu práce.

Opět otevřeme okno Možnosti (z nabídky Nástroje > Možnosti) a rozbalíme sekci Načítání/ukládání.

Obecné

Většinu možností na stránce Načítání/ukládání – Obecné (obrázek 3) znají uživatelé jiných kancelářských balíků. Níže jsou proto popsány pouze některé položky.

S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele

Když je dokument LibreOffice uložen, jsou s ním uložena určitá nastavení ze systému uživatele. Když je dokument otevřen v systému jiného uživatele, použije nastavení uložené v systému předchozího uživatele. Zrušení výběru této možnosti způsobí, že aktuální nastavení uživatele přepíše nastavení dříve uložená v dokumentu.

I když zrušíme výběr této možnosti, některá nastavení se do dokumentu vždy načtou:

Image9

Obrázek 3: Výběr možností Načítání a Ukládání

Poznámka

Nastavení všech zdrojových dat propojených s dokumentem se vždy načte s dokumentem, ať už je zaškrtnuto pole S dokumentem načíst nastavení specifická pro uživatele či nikoliv.

S dokumentem načíst nastavení tiskárny

Pokud je tato možnost povolena, načte se s dokumentem nastavení tiskárny předchozího uživatele. To může způsobit, že se dokument vytiskne na vzdálené síťové tiskárně, pokud není tiskárna ručně změněna v dialogovém okně Tisk. Je-li tato možnost zakázána, bude k tisku dokumentu použita výchozí tiskárna aktuálního uživatele. S dokumentem se uloží nastavení aktuální tiskárny bez ohledu na to, zda je možnost zaškrtnuta.

Informace pro automatické obnovení uložit každých: __ minut

Zvolíme, zda se mají ukládat informace pro automatické obnovení souborů a v jakých časových intervalech. Automatické obnovení v LibreOffice uloží informace potřebné k obnovení všech otevřených dokumentů v případě selhání. Pokud je tato možnost povolena, obnova dokumentů po pádu bude jednodušší.

Před uložením upravit vlastnosti dokumentu

Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti dokumentu, které nás vyzve k zadání příslušných informací při prvním uložení nového dokumentu (nebo kdykoli použijeme Uložit jako).

Vždy vytvořit záložní kopii

Kdykoliv uložíme dokument, uloží dříve uloženou verzi dokumentu jako záložní kopii do samostatné složky. Při vytvoření nové záložní kopie je předchozí nahrazena. Záložní kopie má příponu .bak. Chceme-li zobrazit nebo změnit zálohovací složku, přejdeme do nabídky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty. Při otevírání záložního souboru budeme vyzváni k zadání programu, pomocí kterého jej chceme otevřít; vybereme LibreOffice.

Tip

Autoři, jejichž práce může být velmi zdlouhavá, by měli vždy zvážit povolení LibreOffice k vytvoření automatické záložní kopie.

URL ukládat relativně k systému souborů / k Internetu

Tato možnost umožňuje určit výchozí nastavení pro relativní URL adresy v souborovém systému a na Internetu. Podrobnosti nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Výchozí formát souborů a nastavení ODF

Verze formátu ODF: Ve výchozím nastavení ukládá LibreOffice dokumenty ve formátu OpenDocument Format (ODF), verze 1.3 rozšířená. Ten na jedné straně nabízí lepší funkce, na druhé může způsobovat problémy se zpětnou kompatibilitou. Pokud soubor uložený v rozšířeném formátu ODF 1.3 otevřeme v editoru, který používá starší verze ODF, některé pokročilé vlastnosti se mohou ztratit. Pokud máme v úmyslu sdílet dokumenty s uživateli programů, které podporují pouze starší verze ODF, je třeba zvážit ukládání souborů ve verzi ODF 1.2 Extended (režim kompatibility).

Typ dokumentu: Pokud běžně sdílíme dokumenty s uživateli aplikace Microsoft Word, možná budeme chtít změnit možnost Vždy ukládat jako do jednoho z formátů Wordu. Při ukládání libovolného samostatného souboru však můžeme zvolit formát aplikace Word.

Vlastnosti VBA

Na stránce Vlastnosti VBA můžeme nastavit, zda se mají v dokumentech Microsoft Office, které otevíráme v LibreOffice, zachovat makra. Podrobnosti nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Microsoft Office

Na stránce Načíst/Uložit – Microsoft Office můžeme vybrat výchozí chování při importu a exportu objektů Microsoft Office OLE (propojené nebo vložené objekty nebo dokumenty, jako jsou rovnice nebo sešity): převést je do nebo z odpovídajícího objektu LibreOffice OLE nebo je načíst a uložit v původním formátu. Podrobnosti nalezneme v kapitole 2, Nastavení LibreOffice, v příručce Začínáme s LibreOffice.

HTML kompatibilita

Nastavení na stránce Načítání/ukládání - HTML kompatibilita ovlivňuje, jak jsou do LibreOffice importovány a z LibreOffice exportovány HTML stránky. Více informací lze nalézt v části Import a export HTML v nápovědě a v kapitole 2 příručky Začínáme s LibreOffice.

Výběr možností specifických pro program Writer

Nastavení zvolená v části LibreOffice Writer v dialogovém okně Možnosti určují, jak budou dokumenty Writer vypadat a chovat se v průběhu práce.

Pokud dialogové okno Možnosti ještě není otevřené, zvolíme z nabídky Nástroje > Možnosti. Rozbalíme sekci LibreOffice Writer klepnutím na značku (+ nebo trojúhelník), umístěnou vedle názvu sekce v levé části dialogového okna.

Obecné možnosti

Možnosti na stránce LibreOffice Writer – Obecné ovlivňují aktualizaci odkazů a polí, jednotky použité pro pravítka a další měření a výchozí polohy kroků tabulky.

Automaticky aktualizovat [pole a grafy]

Možná nebudeme chtít, aby se pole nebo grafy automaticky aktualizovaly během práce, protože to zpomaluje výkon. Alternativně můžeme chtít automatické aktualizace, pokud odkazujeme na informace v polích nebo grafech.

Aktualizovat odkazy při načítání

V závislosti na našem stylu práce možná nebudeme chtít, aby se při načítání dokumentu aktualizovaly odkazy. Například pokud náš soubor odkazuje na jiné soubory v síti, nebudeme chtít, aby se tyto odkazy aktualizovaly, když nejsme připojeni k síti.

Image3

Obrázek 4: Výběr obecných možností pro Writer

Nastavení – Měrná jednotka

Návrháři dokumentů doporučují používat body jako výchozí měření, protože některé vlastnosti (například velikost písma) můžeme snadno spojit s jinými (například odsazení a tabulátory).

Nastavení – Kroky tabulátoru

Nastavení kroků tabulátoru určuje vzdálenost, kterou kurzor urazí při každém stisknutí klávesy Tab. Toto nastavení se také používá pro vzdálenost odsazení použité u tlačítek Zvětšit odsazeníZmenšit odsazení na nástrojové liště Formátování, která ovlivňují odsazení celých odstavců.

Tip

Abychom se vyhnuli nechtěným změnám, nespoléháme se na výchozí nastavení tabulátorů. Namísto toho definujeme vlastní tabulátory v nastavení stylu odstavce nebo ručně v jednotlivých odstavcích (viz část „Nastavení tabelačních zarážek a odsazení“ v kapitole 4, Formátování textu).

Počet slov – Doplňující oddělovače

Určuje znaky, které budou při počítání slov považovány za oddělovače spolu s mezerami, tabulátory a konci řádku a odstavce.

Počet slov – Zobrazit počet normostran

Redaktoři a vydavatelé často definují „standardní“ stránku jako stránku obsahující zadaný počet znaků nebo slov; toto pole umožňuje rychlý výpočet počtu těchto stránek.

Možnosti zobrazení

Výchozí hodnoty pro prohlížení dokumentů aplikace Writer lze nastavit pomocí dvou stránek v okně Možnosti: Zobrazení (popsáno zde) a Pomůcky pro formátování (popsané níže). Stránku Zobrazení je vhodné navštívit, pokud například na obrazovce nevidíme grafiku.

Vodítka – Vodítka při přesouvání

Pomocné linky pomáhají přesně umístit rámeček nebo objekt kreslení na stránce. Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se vodorovné a svislé čáry, které odpovídají výšce a šířce vybraného objektu. Tyto čáry procházejí během pohybu objektu přes celou pracovní oblast.

Zobrazení polí – Skrytý text

Zobrazí text, který je skrytý pomocí polí Podmíněný text nebo Skrytý text.

Zobrazení polí – Skryté odstavce

Zobrazí odstavce, které obsahují pole Skrytý odstavec. Tato možnost má stejnou funkci jako příkaz nabídky Zobrazit > Pole skryté odstavce.

Zobrazit sledované změny

Sledovaná mazání na okraji: Ve výchozím nastavení se vymazané položky zobrazují v textu přeškrtnutým písmem. Chceme-li zobrazit vymazané položky na okraji, nikoli v textu, vybereme tuto možnost.

Tipy pro sledované změny: Pokud je tato možnost vybrána, podržením ukazatele myši nad sledovanou změnou se zobrazí typ změny, autor, datum a čas provedení změny. Chceme-li tyto popisky skrýt, zrušíme zaškrtnutí této možnosti.

Pokud jsme aktivovali experimentální funkce, zobrazí se v části Zobrazení další možnost (Skrývání osnovy). Viz „Používání experimentálních funkcí“ na straně 1.

Ostatní možnosti by měly být zřejmé. Pokud ne, podíváme se do nápovědy.

Image6

Obrázek 5: Výběr výchozích možností zobrazení pro Writer

Možnosti Pomůcek pro formátování

Na stránce LibreOffice Writer – Pomůcky pro formátování (obrázek 6), vybereme požadované možnosti.

Pomocník s rozvržením – Zarovnání účaří matematiky

Chceme-li nastavit výchozí svislé zarovnání objektů vzorců (Math) tak, aby se jako reference používala základní čára textu, vybereme tuto možnost. Chceme-li povolit změnu svislé polohy objektů, zrušíme zaškrtnutí této možnosti; poté můžeme nastavit polohu jednotlivých objektů. Další informace nalezneme v průvodci Math.

Zobrazovat formátování

Zaškrtnutím polí v části okna Zobrazovat formátování určíme, které symboly se zobrazí, když vybereme Zobrazit > Formátovací značky z hlavní nabídky nebo stiskneme tlačítko Formátovací značky na Standardní nástrojové liště. Symboly, jako jsou konce odstavců a tabulátory, nám mohou pomoci při psaní, úpravách a rozvržení stránky. Mohou například ukázat, zda existují prázdné odstavce nebo zda jsou nějaké tabulky nebo obrázky příliš široké a zasahují do okrajů stránky.

Přímý kurzor

Přímý kurzor umožňuje zadávat text, obrázky, tabulky, rámečky a další objekty do libovolné prázdné oblasti v dokumentu. Writer pak vloží text nebo objekty na zvolené místo pomocí tabulátorů, mezer, odrážek atd. Podrobnosti o těchto volbách nalezneme v nápovědě.

Poznámka

Funkce přímého kurzoru může vést k mnoha formátovacím podivnostem a není kompatibilní s důsledným používáním stylů.

Obrázek – Ukotvení

Pro nově přidané obrázky můžeme zvolit výchozí ukotvení: K odstavci, Ke znaku nebo Jako znak. Další informace o ukotvení obrázků nalezneme v kapitole 11, Obrázky a grafika.

Image8

Obrázek 6: Výběr výchozích možností formátovacích pomůcek

Možnosti mřížky

Zaškrtnutím pole Přichytit k mřížce Writer automaticky přesouvá objekt na nejbližší mřížku. To může být velmi užitečné, když se pokoušíme zarovnat několik objektů vůči sobě, například obrázky nebo tabulky.

Na stránce LibreOffice Writer – Mřížka (obrázek 7) můžeme zvolit, zda chceme tuto funkci povolit a jaké intervaly mřížky chceme použít. Pokud jsou intervaly mřížky (podružné rozdělení) příliš velké, nemusíme mít dostatečnou kontrolu nad umístěním objektů.

Image21

Obrázek 7: Výběr možností mřížky pro Writer

Základní možnosti písem

Na stránce LibreOffice Writer – Základní písma (západní) (obrázek 8) můžeme vybrat písma a velikosti písma pro Výchozí styl odstavce, nadpisy, seznamy, popisky a rejstříky. Tyto hodnoty se použijí pro nové dokumenty, pokud v samotném dokumentu nebo v jeho šabloně nejsou vybrána jiná nastavení.

Chceme-li obnovit výchozí hodnoty při instalaci LibreOffice, klikneme na tlačítko Výchozí.

Pokud jsou v Jazycích aktivovány asijské a/nebo CTL, jsou k dispozici další stránky pro jejich volby písma.

Image31

Obrázek 8: Výběr základních (výchozích) písem

Možnosti tisku

Na stránce LibreOffice Writer - Tisk můžeme vybrat, které položky se ve výchozím nastavení vytisknou s dokumentem Writer. Tyto možnosti doplňují obecné možnosti pro všechny komponenty LibreOffice na stránce LibreOffice – Tisk (viz strana 1).

Image11

Obrázek 9: Výběr výchozích možností tisku pro Writer

Několik rad:

Tip

Při tisku konkrétního dokumentu můžeme libovolné z těchto výchozích nastavení přepsat. Z nabídky vybereme Soubor > Tisk a na jednotlivých stránkách otevřeného dialogového okna Tisk použijeme požadované možnosti.

Možnosti tabulky

Na stránce LibreOffice Writer – Tabulka (obrázek 10) můžeme určit výchozí chování tabulek. Další informace jsou k dispozici v Nápovědě nebo v kapitole 13, Tabulky dat.

Image12

Obrázek 10: Výběr výchozích možností tabulky

Několik rad:

Možnosti změn

Pokud plánujeme použít funkci sledování změn ve Writeru (popsanou v kapitole 3, Práce s textem: Pokročilé), použijeme stránku LibreOffice Writer – Změny (obrázek 11) pro výběr způsobu zvýraznění změn textu a formátování. Pruhy změn se mohou zobrazit ve všech textových řádcích, v nichž došlo ke změně. Formátování změnových pruhů je určeno v části Změněné řádky.

Image14

Obrázek 11: Výběr možností pro sledování změn

Možnosti porovnání

Možnosti na stránce LibreOffice Writer – Porovnání určují úroveň podrobností používanou funkcí Porovnat dokument (kterou aktivujeme z nabídky Upravit > Sledovat změny > Porovnat dokument), popsanou v kapitole 3, Práce s textem: Pokročilé.

Image16

Obrázek 12: Výběr možností pro porovnávání dokumentů

Možnosti kompatibility

Nastavení na stránce LibreOffice Writer – Kompatibilita (obrázek 13) se používají hlavně při importu dokumentů z aplikace Microsoft Word. Pokud si nejsme jisti účinky těchto nastavení, ponecháme jejich výchozí hodnoty nabízené LibreOffice. Informace o nastaveních, která níže nejsou popsána, najdeme v Nápovědě. Všechna vybraná nastavení budou platit pouze pro aktuální dokument, pokud nestiskneme tlačítko Použít jako výchozí v dolní části okna.

Image5

Obrázek 13: Výběr možností kompatibility

K formátování dokumentu použít metriku tiskárny

Pokud je vybrána tato možnost, tiskárna určená pro dokument určuje, jak je dokument formátován pro zobrazení na obrazovce. Zalomení řádků a zalomení odstavců, které vidíme na obrazovce, odpovídají těm, která se použijí při tisku dokumentu v dané tiskárně. Pokud tato možnost není vybrána, bude pro zobrazení a tisk na obrazovce použito rozvržení nezávislé na tiskárně.

Toto nastavení může být užitečné, když několik lidí kontroluje dokument, který bude nakonec vytištěn v konkrétní tiskárně, nebo když je dokument exportován do PDF. Nejvíce se tato funkce uplatní u postscriptových tiskáren.

Přidat mezi odstavce a tabulky mezeru

V programu LibreOffice Writer se s rozestupy mezi odstavci zachází jinak než v Microsoft Wordu. Pokud jsme v LibreOffice definovali rozestupy mezi odstavci nebo tabulkami, přidají se tyto rozestupy k rozestupům definovaným v aplikaci Microsoft Word. Tato volba ovlivní pouze aktuální dokument.

Pokud je vybrána tato možnost, mezi odstavce a tabulky v dokumentech LibreOffice Writer se přidají mezery kompatibilní s Microsoft Word.

Přidat odstavcům a tabulkám na začátku stránek horní mezeru

Odstavce a tabulky můžeme definovat tak, aby se mezera objevila před nimi (nad nimi). Pokud je vybrána tato možnost, mezera nad odstavcem se také zobrazí, pokud je odstavec na začátku stránky nebo sloupce, nebo pokud je odstavec umístěn na první stránce dokumentu nebo po ručním zalomení stránky. Tato volba ovlivní pouze aktuální dokument.

Pokud importujeme dokument Microsoft Word, mezery se automaticky přidají během převodu.

Přidat posledním odstavcům a tabulkám v buňkách spodní mezeru

Určuje, že se do odstavce přidá dolní rozestup, i když se jedná o poslední odstavec v buňce tabulky.

Použít jako výchozí

Klepnutím na toto tlačítko použijeme nastavení na této stránce jako výchozí ve Writeru.

Možnosti Automatických popisků

LibreOffice může automaticky vložit popisky pro tabulky, obrázky, rámce a objekty OLE do dokumentu Writeru. Použití této funkce definujeme na stránce LibreOffice Writer – Automatické popisky. Vybereme objekt, kterému se má automaticky přiřadit popisek (viz obrázek 14). Jakmile je položka označena, určíme vlastnosti popisku.

Kategorie poskytované pro popisky jsou Kresby, Ilustrace, Tabulka a Text. Chceme-li pro popisek použít jiný název (například Obrázek), zadáme požadovaný výraz do pole Kategorie.

Poznámka

V řadě případů nechceme přidávat popisky pro každou tabulku, například pokud používáme tabulky pro rozvržení i pro tabulky dat. K jednotlivým tabulkám, grafice nebo jiným objektům můžeme vždy přidat popisky ( klepneme pravým tlačítkem myši na > Vložit popisek).

Informace o číslovaní popisků po kapitolách, znakových stylů, stylů rámců a dalších položek na stránce Automatické popisky je uvedena v dalších kapitolách této knihy.

Image4

Obrázek 14: Nastavení automatických popisků

Možnosti hromadné korespondence

Pomocí zdroje dat, jako je adresář, může Writer vkládat osobní, adresní a další informace do hromadných dopisů. Tyto dokumenty lze vytisknout k odeslání poštou nebo je poslat e-mailem pomocí programu Writer. (Podrobnosti viz kapitola 14, Hromadná korespondence.)

Postup pro nastavení informací o uživateli a serveru pro zasílání hromadných dopisů e-mailem najdeme na stránce LibreOffice Writer – Hromadné rozesílání e-mailů. Pokud si nejsme jisti, jaké informace do některého z polí zadat, obrátíme se na svůj e-mailový program nebo poskytovatele internetových služeb.

Image13

Obrázek 15: Specifikace nastavení pro použití při zasílání dopisů typu hromadné korespondence

Volba jazykových nastavení

Pro získání požadovaných jazykových nastavení:

Instalace požadovaných slovníků

LibreOffice s programem automaticky nainstaluje mnoho jazykových modulů. Jazykový modul může obsahovat až tři dílčí moduly: slovník pravopisu, slovník dělení slov a slovník synonym. V aplikaci Writer se obvykle označují jako „slovníky“.

Chceme-li přidat další slovníky, ujistíme se, že jsme připojeni k internetu, a poté na liště nabídek vybereme Nástroje > Jazyk > Další slovníky online. LibreOffice otevře ve výchozím webovém prohlížeči stránku s odkazy na další slovníky, které můžeme nainstalovat. Podle pokynů vybereme a nainstalujeme požadované z nich.

Změna některých místních a jazykových nastavení

Můžeme změnit některé podrobnosti národního prostředí a jazykového nastavení, které LibreOffice používá pro všechny dokumenty nebo pro konkrétní dokumenty. Podrobnosti o všech těchto možnostech najdeme v Nápovědě.

V dialogovém okně Možnosti klepneme na symbol rozšíření (znaménko + nebo trojúhelník) vedle jazykových nastavení a vybereme Jazyky.

V ní vybereme stránku Jazyky (obrázek 16) a podle potřeby změníme nastavení. V tomto příkladu byla pro všechna příslušná nastavení vybrána angličtina (USA), ale můžeme zvolit kombinaci jazyků. Pokud jsme například pracovali v Německu, můžeme upřednostňovat uživatelské rozhraní v angličtině (USA), ale v němčině (Německo) pro nastavení národního prostředí, které ovlivňuje nastavení číslování, měny a měrných jednotek.

Pokud chceme, aby se nastavení jazyka vztahovalo pouze na aktuální dokument, namísto výchozího nastavení pro všechny nové dokumenty vybereme příkaz Pouze pro současný dokument.

Image30

Obrázek 16: Výběr jazykových možností

Změna systémového jazykového vstupu normálně ovlivní text následně zadaný do dokumentu. Pokud si nepřejeme, aby se to stalo, zaškrtneme pole Ignorovat vstupní jazyk systému; nový text pak bude i nadále sledovat jazyk dokumentu nebo odstavce, nikoli jazyk systému.

V případě potřeby vybereme možnosti povolující podporu asijských jazyků (čínština, japonština, korejština) a podporu jazyků CTL (komplexní rozvržení textu), jako je hindština, thajština, hebrejština a arabština. Pokud zvolíme kteroukoli z těchto možností, při příštím otevření dialogového okna Možnosti se v části Jazyková nastavení zobrazí některé další stránky. Tyto stránky zde nejsou diskutovány.

Výběr možností kontroly pravopisu a gramatiky

Chceme-li změnit možnosti kontroly pravopisu a gramatiky, použijeme stránku Jazyková nastavení > Pomůcky pro psaní (obrázek 17).

Několik rad:

Zde můžeme rovněž vybrat, které z uživatelem definovaných (vlastních) slovníků jsou aktivní, přidat nový vlastní slovník, upravit slovníky a odstranit vlastní slovníky. Slovníky nainstalované v systému nelze odstranit. Podrobnosti o používání sekcí Dostupné jazykové modulyUživatelem definované slovníky nalezneme v nápovědě.

Tip

Při kontrole pravopisu se do standardního slovníku standardně přidávají slova označená „Přidat do slovníku“. Slova označená jako „Ignorovat vše“ jsou přidána do slovníku Seznam ignorovaných slov. Bližší informace najdeme v kapitole 2, Základy práce s textem.

Image1

Obrázek 17: Výběr jazyků, slovníků a možností kontroly pravopisu

Kontrola vět

LibreOffice může kontrolovat věty v mnoha jazycích. Tyto kontroly jsou ve výchozím nastavení povoleny, pokud je jazyk výchozím jazykem počítače, a další lze přidat pomocí Správce rozšíření (viz strana 1). Sada pravidel dostupných pro kontrolu vět závisí na jazyce.

Kontrola anglických vět

Na kartě Nastavení jazyka > Kontrola anglických vět (obrázek 18) můžeme vybrat, které prvky budou kontrolovány, které nám budou oznámeny nebo automaticky opraveny. Tuto nabídku najdeme také v rozšíření Anglické slovníky, který je ve výchozím nastavení v LibreOffice nainstalován (z nabídky vybereme Nástroje > Správce rozšíření, dále Slovník kontroly pravopisu, dělení slov, slovník synonym a kontrola gramatiky pro angličtinu a klepnutím na tlačítko Možnosti otevřeme nabídku). Zaškrtnutím příslušných polí volíme prvky ke kontrole. Ty jsou popsány v kapitole 2, Práce s textem: Základy.

Aby se vybrané možnosti kontroly gramatiky aktivovaly, je třeba buď restartovat LibreOffice nebo znovu načíst aktuální dokument.

Image10

Obrázek 18: Volba možností pro kontrolu anglických vět

Definování a používání vlastních slovníků

Můžeme přidávat různé vlastní (uživatelem definované) slovníky, včetně slovníku výjimek (slova, kterým je třeba se vyhnout a která budou označena jako nesprávná) nebo slovníků specifických pro projekt (slova, která nebudou označena jako nesprávná). Poté můžeme vybrat, které z těchto vlastních slovníků chceme použít (kromě standardního slovníku) při nastavování dokumentu.

Další informace nalezneme v nápovědě v části „Pomůcky pro psaní“.

Výběr uživatelského rozhraní

Ve výchozím nastavení jsou příkazy aplikace LibreOffice Writer seskupeny do kaskádových nabídek a nástrojových lišt s ikonami – standardní uživatelské rozhraní popsané v kapitole 1. Kromě toho Writer nabízí další varianty uživatelského rozhraní a zobrazuje kontextové skupiny příkazů a obsahů. Ty jsou popsány v kapitole 21, Varianty uživatelského rozhraní.

Při nastavení Writeru si můžeme vybrat jedno z těchto uživatelských rozhraní a kdykoli mezi nimi a standardním rozhraním přepínat.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Uživatelské rozhraní.

 2. V dialogovém okně Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní (obrázek 19) vybereme jednu z variant vlevo. Příklad varianty je zobrazen v rámečku Náhled, který najdeme na pravé straně dialogového okna, spolu s krátkým popisem.

 3. Výběrem příslušného tlačítka můžeme svůj výběr použít pro všechny součásti LibreOffice nebo pouze pro Writer.

 4. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřeme dialogové okno a použijeme výběr. Okno aplikace Writer se změní podle našeho výběru.

Tipy

Několik variant uživatelského rozhraní se souhrnně nazývá Notebook bar. Další informace o těchto variantách nalezneme v nápovědě, pokud v rejstříku vyhledáme „notebook bar“, nebo v kapitole 21, Varianty uživatelského rozhraní.

Pokud jsme aktivovali experimentální funkce (viz strana 1), objeví se na levé straně několik dalších možností.

Image29

Obrázek 19: Výběr uživatelského rozhraní

Přizpůsobujeme obsah nabídky

Na panelu nabídek můžeme přidávat nabídky a měnit jejich uspořádání, přidávat do nabídek příkazy a provádět další změny. Podobně můžeme upravovat i místní nabídky (ty, které otevřeme pravým tlačítkem myši).

Chceme-li přizpůsobit nabídky, zvolíme Nástroje > Přizpůsobit. V dialogovém okně Přizpůsobit přejdeme na kartu Nabídky (obrázek 20) nebo na kartu Místní nabídky.

Image15

Obrázek 20: Karta Nabídky dialogového okna Přizpůsobení

Úprava stávající nabídky

 1. V rozevíracím seznamu Oblast platnosti v pravé horní části dialogového okna Přizpůsobit zvolíme, jestli chceme tento změněný panel nástrojů uložit pro Writer nebo pro vybraný dokument.

 2. V rozevíracím seznamu Cíl vybereme nabídku, kterou chceme upravit. V tomto seznamu se nacházejí všechny položky hlavní nabídky i jejich podpoložky. Příkazy ve vybrané nabídce jsou dostupné v seznamu Přiřazené příkazy.

 3. Příkaz přidáme do vybrané nabídky klepnutím na příkaz v seznamu Dostupné příkazy a poté klepneme na velkou šipku doprava. Hledání můžeme zúžit užitím pole Hledat vlevo nahoře nebo výběrem v rozevíracím seznamu Kategorie. Pomocí šipek nahoru a dolů na pravé straně můžeme přesunout příkaz na jiné zvolené místo v seznamu.

 4. Chceme-li odstranit příkaz z vybrané nabídky, klepneme na něj v seznamu Přiřazené příkazy a poté klepneme na velkou šipku doleva.

 5. Chceme-li vložit oddělovač nebo podnabídku, vybereme položku, za kterou se má vkládaný oddělovač nebo podnabídka objevit, a použijeme příkazy Vložit z rozevíracího seznamu.

Image19

Obrázek 21: Rozevírací seznam Vložit

 1. Chceme-li přejmenovat položku nástrojové lišty, vybereme ji v seznamu Přiřazené příkazy a v rozevíracím seznamu Upravit vybereme možnost Přejmenovat.

Image20

Obrázek 22: Rozevírací seznam Změnit

 1. Změny nakonec uložíme klepnutím na tlačítko OK.

Vytváření nové nabídky

Může se nám hodit nabídka “Oblíbené” nebo nástroje ke shromažďování nabídek pro konkrétní projekt. Vytvoření nové nabídky:

 1. V dialogovém okně Přizpůsobit na kartě Nabídky klepneme na symbol vedle pole Cíl a v rozevíracím seznamu zvolíme Přidat (obrázek 23). Tím otevřeme dialogové okno Nová nabídka (obrázek 24).

Image18

Obrázek 23: Umístění příkazu pro přidání nové nabídky

 1. Do pole Název nabídky zadáme název nové nabídky.

 2. Šipkami nahoru a dolů nabídku přesuneme na požadovanou pozici.

 3. Klepnutím na tlačítko OK uložíme nastavení a vrátíme se do dialogového okna Přizpůsobit.

Nová nabídka se objeví v okně Přizpůsobit v seznamu nabídek. V hlavní nabídce se objeví až po uložení všech úprav.

Poté, co byla vytvořena nová nabídka, lze do ní přidat příkazy, což bylo vysvětleno výše při úpravách nabídek.

Figura2

Obrázek 24: Přidání nové nabídky

Přizpůsobení nástrojových lišt

Nástrojové lišty můžeme přizpůsobit několika způsoby. Můžeme vybrat, které ikony budou viditelné, můžeme zamknout polohu ukotvené nástrojové lišty (jak je popsáno v kapitole 1, Úvod do programu Writer), můžeme nástrojovou lištu upravit přidáním ikon (příkazů) nebo jejich odstraněním. Také si můžeme vytvořit vlastní nástrojové lišty.

Úprava stávajících nástrojových lišt

Nástrojové lišty můžeme vytvářet a měnit podobnými postupy jako v případě nabídek.

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Přizpůsobit.

 2. Na kartě Panely nástrojů dialogového okna Přizpůsobit (obrázek 25) v rozevíracím seznamu Obsah vpravo nahoře vybereme, zda chceme tento změněný panel nástrojů uložit pro Writer nebo pro vybraný dokument.

 3. V rozevíracím seznamu Cíl vybereme nástrojovou lištu, kterou chceme upravit. Současný obsah nástrojové lišty je zobrazen v seznamu Přiřazené příkazy.

Image17

Obrázek 25: Karta Nástrojové lišty v dialogovém okně Přizpůsobit

 1. Vybereme příkaz ze seznamu Dostupné příkazy (umístěn vlevo). Hledání můžeme zúžit vyhledáváním v levém horním vyhledávacím poli nebo výběrem kategorie v rozevíracím seznamu těsně pod ním.

 2. Klepnutím na velkou šipku doprava přidáme vybraný příkaz do seznamu příkazů pro nástrojovou lištu Přiřazené příkazy (umístěn vpravo). Pomocí šipek nahoru a dolů na pravé straně můžeme přesunout příkaz na jiné místo.

 3. Chceme-li příkaz z nástrojové lišty odebrat, vybereme jej vpravo v seznamu Přiřazené příkazy a klepneme na velkou šipku doleva.

 4. Příkazy, které jsou přiřazeny nástrojové liště, zobrazíme nebo skryjeme pomocí zaškrtávacího pole v seznamu Přiřazené příkazy (vpravo).

 5. Chceme-li vložit oddělovač, vybereme položku, za kterou se má vkládaný oddělovač objevit, a použijeme příkaz Vložit z rozevíracího seznamu.

 6. Chceme-li přejmenovat položku nástrojové lišty, vybereme ji v seznamu Přiřazené příkazy a vybereme Přejmenovat z rozevíracího seznamu Upravit.

Změny nakonec uložíme klepnutím na tlačítko OK.

Vytváření nových lišt

Pokud chceme vytvořit novou lištu:

 1. V hlavní nabídce zvolíme Nástroje > Přizpůsobit.

 2. Na kartě Nástrojové lišty v dialogovém okně Přizpůsobit klepneme na symbol vedle pole Cíl a ze seznamu vybereme Přidat. Otevře se dialogové okno Název.

 3. V dialogovém okně Název zadáme název nové nástrojové lišty a pomocí rozevíracího seznamu Uložit do určíme, jestli se má nová nástrojová lišta uložit pro Writer nebo pro vybraný dokument.

Nová lišta se v okně Přizpůsobit objeví v seznamu lišt. Postup přidávání příkazů do nové lišty je popsán výše.

Výběr ikon pro příkazy v liště

Příkazy nástrojové lišty mají obvykle přiřazenu ikonu; pokud ikona přiřazena není, zobrazuje se textový název příkazu. Pokud příkaz nemá ikonu, můžeme mu ikonu přiřadit. Příkaz, kterému chceme přiřadit ikonu, vybereme v seznamu umístěném vpravo a klepneme na Změnit > Změnit ikonu. Otevře se okno Změnit ikonu (obrázek 26), kde můžeme ikonu vybrat ze seznamu dostupných ikon. Klepnutím na OK pak ikonu přiřadíme k příkazu.

Pokud chceme použít vlastní ikonu, vytvoříme ji v editoru obrázků a v okně Změnit ikonu ji do LibreOffice vložíme klepnutím na tlačítko Importovat. Aby se ikony zobrazovaly kvalitně, měly by mít velikost 16×16 pixelů a obsahovat maximálně 256 barev.

Image22

Obrázek 26: Dialogové okno Změnit ikonu

Přizpůsobení uživatelského rozhraní s kartami

Jak je zmíněno v „Výběr uživatelského rozhraní” na straně 1, jedna z možností jsou Karty. V tomto režimu je oblast v horní části pracovní plochy rozdělena na karty, přičemž každá karta zobrazuje sadu ikon seskupených podle kontextu. Kontext se může měnit v závislosti na objektech vybraných v dokumentu, například na tom, zda je vybrána tabulka nebo obrázek.

V dialogovém okně Přizpůsobit na kartě Lišta karet jsou k dispozici zaškrtávací pole (obrázek 27) pomocí nichž zobrazíme či skryjeme možnosti různých karet v uživatelském rozhraní Karty.

Pro resetování lišty Karty na výchozí nastavení použijeme tlačítko Obnovit.

Poznámka

V LibreOffice jsou k dispozici tři režimy lišty karet, které lze měnit pomocí dialogového okna Zobrazit > Uživatelské rozhraníKarty, Kompaktní kartyKompaktní skupiny. Upravit však lze pouze režim s kartami.

Image23

Obrázek 27: Karta Lišta karet dialogového okna Přizpůsobit

Přiřazení klávesových zkratek

Kromě použití vestavěných klávesových zkratek můžeme definovat další. Klávesové zkratky můžeme přiřadit běžným funkcím LibreOffice nebo vlastním makrům a uložit je pro použití v programu Writer nebo pro všechny části LibreOffice.

Klávesové zkratky přizpůsobíme svým potřebám s využitím karty Klávesnice v dialogovém okně Přizpůsobit (obrázek 28).

 1. Vybereme si, jestli chceme mít přiřazené klávesové zkratky k dispozici ve všech částech balíku LibreOffice nebo jen v programu Writer.

 2. V seznamu Klávesové zkratky, který je umístěný v horní části stránky, vybereme požadovanou klávesovou zkratku.

 3. V seznamech KategorieFunkce zvolíme požadovanou funkci.

 4. Klepneme na tlačítko Použít. Výběr se zobrazí v seznamu Klávesy vpravo dole.

 5. Kliknutím na tlačítko OK změnu přijmeme.

Opakujeme podle potřeby.

Upozornění

Nepřiřazujeme předdefinované klávesové zkratky operačního systému.

Image24

Obrázek 28: Definice klávesových zkratek pro použití stylů

Poznámka

Kombinace kláves, které jsou v seznamu v okně Přizpůsobit zobrazeny šedě, jako například F1F10 nelze přiřadit k jiné funkci.

Uložení změn do souboru

Změny v přiřazení klávesových zkratek můžeme uložit do konfiguračního souboru klávesnice. Až bude třeba, umožní nám to vytvářet a používat různé konfigurace. Pokud chceme klávesové zkratky uložit do souboru:

 1. Po přiřazení klávesové zkratky klepneme v pravé části dialogového okna Přizpůsobit na tlačítko Uložit (obrázek 28).

 2. V dialogovém okně Uložit konfiguraci klávesnice napíšeme do pole Název souboru název konfiguračního souboru nebo vybereme existující soubor ze seznamu. Vyhledáme umístění, do kterého chceme soubor uložit. (Konfigurační soubor má příponu .cfg.)

 3. Klikneme na tlačítko Uložit. Pokud by se měl přepsat již existující soubor, otevře se okno s výzvou k potvrzení.

Načtení uložené konfigurace klávesnice

Pokud chceme načíst uloženou konfiguraci klávesových zkratek a tím nahradit konfiguraci stávající, klepneme v dialogovém okně Přizpůsobit na tlačítko Načíst. V okně Načíst konfiguraci klávesnice pak vybereme konfigurační soubor.

Obnovení klávesových zkratek

Pokud se chceme vrátit k původnímu nastavení klávesových zkratek, klepneme v dialogovém okně Přizpůsobit na tlačítko Obnovit. Tuto možnost je třeba používat opatrně, protože po potvrzení se nezobrazí žádné okno.

Přiřazení maker k událostem

Pokud se v LibreOffice něco stane, říkáme, že nastala událost. Událostí je například otevření dokumentu, stisk klávesy nebo pohyb kurzoru myši. K události můžeme přiřadit makro, což znamená, že při této události se přiřazené makro spustí. Běžně se např. propojuje událost “otevřít dokument” se spuštěním makra, které v dokumentu provede určitá nastavení.

Makra s událostmi propojíme na kartě Události v dialogovém okně Přizpůsobit. Další informace nalezneme v kapitole 13, Začínáme s makry, v příručce Začínáme s LibreOffice.

Přidání funkcí pomocí rozšíření

Rozšíření je balík, který můžeme doinstalovat do LibreOffice, čímž přidáme novou funkcionalitu. Sady šablon, slovníky pravopisu, galerie obrázků, makra a knihovny dialogů lze zabalit jako rozšíření LibreOffice. Mohou poskytnout nové nabídky, podnabídky nebo ikony nástrojových lišt. Rozšíření mohou mít i svá vlastní nastavení, která jsou dostupná ze Správce rozšíření.

LibreOffice se dodává s několika nainstalovanými rozšířeními. Tato lze odstranit pouze změnou voleb při instalaci. Jiná lze stáhnout z různých webových stránek. Oficiální úložiště s rozšířeními se nachází na adrese https://extensions.libreoffice.org/. Tato rozšíření jsou dostupná zdarma.

Některá rozšíření z jiných zdrojů jsou také zdarma, jiná jsou dostupná pouze za poplatek. Proto je vhodné si prohlédnout popis rozšíření, kde se dozvíme, pod jakou licencí jsou šířeny, zda jsou placené a jaká je cena.

Rozšíření stáhneme do libovolné složky ve svém počítači (obvykle do složky Stažené soubory).

Instalace rozšíření

Při instalaci rozšíření z úložiště postupujeme následovně:

 1. V hlavní nabídce LibreOffice zvolíme Nástroje > Správce rozšíření.

 2. V dialogovém okně Správce rozšíření (obrázek 29) klepneme na odkaz Další rozšíření získáte na webu.

 3. Otevře se okno internetového prohlížeče. Najdeme požadované rozšíření a stáhneme jej do počítače.

 4. Po stažení rozšíření se vrátíme do dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Přidat. V něm najdeme a vybereme požadované rozšíření a klepneme na Otevřít. Rozšíření se začne instalovat. Může se zobrazit výzva k souhlasu s licenčním ujednáním.

 5. Jakmile je instalace ukončena, rozšíření je uvedeno v seznamu okna Správce rozšíření.

Chceme-li nainstalovat rozšíření, které není uvedené v úložišti, stáhneme rozšíření a dále pokračujeme krokem 3 uvedeným výše.

Aktualizace rozšíření

V dialogovém okně Správce rozšíření klepneme na tlačítko Zkontrolovat aktualizace, čímž se spustí online kontrola aktualizací všech nainstalovaných rozšíření.

Image25

Obrázek 29: Použití správce rozšíření

Odstranění a zakázání rozšíření

Chceme-li nainstalované rozšíření odstranit (odinstalovat), vybereme příslušné rozšíření v hlavním okně dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Odstranit.

Pokud chceme rozšíření zakázat bez jeho odstranění (odinstalace), vybereme rozšíření v hlavním okně dialogového okna Správce rozšíření a klepneme na tlačítko Zakázat. Tlačítko se poté změní na Povolit.

Přidání písem

LibreOffice podporuje formáty písem PostScript (.pfb), TrueType (.ttf), and OpenType (.otf). Existují i jiné formáty písem a mohou být podporovány operačním systémem, ale tyto formáty mohou být omezeny výběrem a kvalitou.

Pokud máme administrátorská oprávnění, můžeme si prostřednictvím operačního systému instalovat další písma; ta pak budou použitelná i pro LibreOffice a objeví se v seznamech písem programu Writer.

Nalezení písem pod svobodnou licencí

Kromě proprietárních písem ze zdrojů, jako je Adobe, jsou k dispozici stovky svobodně licencovaných písem. Svobodně licencovaná písma můžeme používat, sdílet a upravovat. Většina je dostupná zdarma. Mnoho z nich jsou klony nebo blízké obměny klasických písem, ale některá jsou originální.

Mnoho linuxových distribucí obsahuje několik svobodně licencovaných písem ve svých úložištích balíčků. Další místa, kde můžeme najít svobodně licencovaná písma, jsou The League of Moveable Type (https://www.theleagueofmoveabletype.com/) a Font Library (http://fontlibrary.org/).

Přidání vlastních barev

Do palety barev můžeme přidat vlastní barvy, například takové, které přesně odpovídají podnikovému barevnému schématu. Postupujeme následovně:

 1. Do libovolného dokumentu vložíme jakýkoliv grafický objekt, například čtverec.

 2. Pravým tlačítkem myši klepneme na objekt a v místní nabídce zvolíme Oblast.

 3. Přejdeme na kartu Barva (obrázek 30). V rozevíracím seznamu Barvy > Paleta vybereme paletu, do které chceme novou barvu přidat. V oblasti Nová nadefinujeme novou barvu pomocí RGB nebo Hex zápisu nebo klepneme na tlačítko Vybrat a barvu vybereme v dialogovém okně Vyberte barvu (obrázek 31).

Image26

Obrázek 30: Definování nové barvy

 1. Klepneme v levém spodním rohu na tlačítko Přidat, ve vyskakovacím okně zadáme název nové barvy a klepneme na OK pro uložení.

 2. Grafický objekt můžeme z dokumentu odstranit.

Image27

Obrázek 31: Definování nové barvy výběrem z barevného grafu

Používání experimentálních funkcí

V dialogovém okně Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé v sekci Volitelné funkce je volba Povolit experimentální funkce (mohou být nestabilní). Experimentální funkce ještě nemusí být kompletní nebo mohou obsahovat známé chyby. Tyto funkce se mohou v jednotlivých verzích LibreOffice lišit.

Image28

Obrázek 32: Spodní část dialogového okna Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Rozšířené.

Některé experimentální funkce, které mohou uživatele Writeru zajímat, jsou:

Obsah