LibreOfficeLogo

Writer Guide 7.2

Kapitola 21
Varianty uživatelského rozhraní

 

Autorská práva

Tento dokument je duševním vlastnictvím skupiny LibreOffice Documentation Team, © 2023. Přispěvatelé jsou uvedeni níže. Dokument lze šířit nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verze 3 nebo novější, nebo the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verze 4.0 nebo novější.

Všechny ochranné známky uvedené v této příručce patří jejich vlastníkům.

Přispěvatelé

Pro toto vydání

Jean Hollis Weber

Kees Kriek

 

Pro předchozí vydání

N/A – nová kapitola

 

 

Zpětná vazba

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu posílejte v angličtině dokumentačnímu týmu na adresu: documentation@global.libreoffice.org.

Poznámka

Vše, co do e-mailové konference pošlete, včetně e-mailové adresy a dalších osobních informací uvedených ve zprávě, bude veřejně viditelné bez možnosti smazání.

Datum vydání a verze programu

Vydáno v srpnu 2021. Založeno na LibreOffice .

Používání LibreOffice na systému macOS

Některé klávesové zkratky a položky nabídek jsou v systému macOS jiné než v systémech Windows a Linux. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozdíly, které se týkají informací uvedených v tomto dokumentu. Podrobný seznam nalezneme v nápovědě aplikace.

Windows nebo Linux

Ekvivalent pro macOS

Akce

Nástroje > Možnosti
výběr nabídky

LibreOffice > Předvolby

Otevřou se možnosti nastavení.

Klepnutí pravým tlačítkem

Control + klepnutí, nebo klepnutí pravým tlačítkem v závislosti na nastavení počítače

Otevře se místní nabídka.

Ctrl (Control)

(Command)

Používá se také s dalšími klávesami.

F11

⌘ + T

Otevře se postranní lišta Styly.

Úvod

Ve výchozím nastavení jsou příkazy aplikace LibreOffice Writer seskupeny do kaskádových nabídek a nástrojových lišt s ikonami – standardní uživatelské rozhraní popsané v kapitole 1. Tyto nabídky a nástrojové lišty jsou popsány v kapitolách, které pojednávají o souvisejících úlohách a funkcích.

Kromě toho aplikace Writer nabízí další varianty uživatelského rozhraní, které zobrazují místní skupiny příkazů a obsahů. Tato kapitola popisuje tyto varianty uživatelského rozhraní a poskytuje stručný odkaz na umístění nástrojů a funkcí při používání jednotlivých variant.

Výběr uživatelského rozhraní

Při nastavení Writeru si můžeme vybrat jedno z těchto uživatelských rozhraní a kdykoli mezi nimi a standardním rozhraním přepínat.

  1. V hlavní nabídce zvolíme Zobrazit > Uživatelské rozhraní.

  2. V dialogovém okně Vyberte upřednostňované uživatelské rozhraní (obrázek 1) vybereme jednu z variant vlevo. Příklad varianty je zobrazen v rámečku Náhled, který najdeme na pravé straně dialogového okna, spolu s krátkým popisem.

  3. Výběrem příslušného tlačítka můžeme svůj výběr použít pro všechny součásti LibreOffice nebo pouze pro Writer. Okno aplikace Writer se změní podle našeho výběru.

  4. Kliknutím na Zavřít dialogové okno zavřeme.

Image29

Obrázek 1: Výběr uživatelského rozhraní

Pokud jsme aktivovali experimentální funkce (Nástroje > Možnosti > Pokročilé), objeví se na levé straně několik dalších možností. Tyto volby zde nejsou popsány.

Standardní rozhraní

Tři z možností uživatelského rozhraní na obrázku 1 jsou popsány v kapitole 1, Představení aplikace Writer.

Nástrojová lišta Standardní

Klasický režim se dvěma viditelnými nástrojovými lištami: standardní a formátovací. Na postranním panelu se zobrazují pouze jeho karty.

Jediná nástrojová lišta

Pouze jedna nástrojová lišta s často používanými funkcemi. Na postranní liště se zobrazí pouze tlačítko Skrýt.

Postranní lišta

Postranní lišta je zcela otevřená a zobrazuje se pouze jedna nástrojová lišta (Formátování).

Prvky každého ze standardních uživatelských rozhraní lze upravit pomocí nabídky Zobrazit v hlavní nabídce.

Rozhraní s kartami

Rozhraní s kartami (obrázek 2) poskytuje uživatelům známé rozhraní z proprietárních kancelářských balíků, jako je Microsoft Office. Obsahuje hlavní nabídku, panel ikon, panel karet, ikony pro aktivní kartu, jednu nebo více nabídek pro jednotlivé karty a rychlou nabídku. V systémech Windows a Linux lze hlavní nabídku skrýt nebo zobrazit klepnutím na ikonu hlavní nabídky na panelu ikon (obrázek 4).

Image4

1 Panel ikon 2 Aktivní karta 3Ikony na aktivní kartě 4 Karty 5 Nabídky karty 6 Rychlá nabídka

Obrázek 2: Rozhraní s kartami a skrytou hlavní nabídkou

Tato varianta uživatelského rozhraní v aplikaci Writer obsahuje devět pevných karet a pět dalších karet. Každá karta zobrazuje sadu ikon seskupených podle kontextu. Kontext se může měnit v závislosti na umístění kurzoru nebo vybrané položce. Každá karta obsahuje také jednu nebo více rozbalovacích nabídek na pravém konci. Rychlá nabídka je stejná pro všechny karty.

Rozhraní s kartami lze přizpůsobit pomocí karty Lišta karet dialogového okna Přizpůsobit, aby bylo možné zobrazit a skrýt jednotlivé ikony na různých kartách. Další informace nalezneme v kapitole 20, Přizpůsobení aplikace Writer.

Pokud se ikony na kartě nevejdou na šířku okna Writeru, zobrazí se na konci řádku >>. Klepnutím na něj zobrazíme další příkazy (obrázek 3).

Image9

Obrázek 3: Zobrazení více příkazů na kartě

Panel ikon

Panel ikon (obrázek 4) se nachází v levém horním rohu karet.

Image8

Obrázek 4: Karty – rámeček s ikonami

1 Hlavní nabídka – Zobrazení / skrytí hlavní nabídky.

2 Otevřít (Ctrl + O) – Otevře prohlížeč souborů, kde můžeme vybrat soubor, který chceme otevřít.

3 Uložit (Ctrl + S) – uložení otevřeného souboru.

4 Zpět (Ctrl + Z) – Zrušení poslední provedené akce.

5 Znovu (Ctrl + Y) – Znovu provede poslední zrušenou akci.

6 Tisk (Ctrl + P) – Otevře dialogové okno Tisk.

Rychlá nabídka

Na pravém konci pásu karet se nachází rychlá nabídka (obrázek 5), která obsahuje některé běžně používané příkazy a odkazy. Některé položky rychlé nabídky mají podnabídky označené šipkami vpravo.

Image2

Obrázek 5: Rychlá nabídka

Neměnné karty

Stálé karty v aplikaci Writer jsou Soubor, Domů, Vložit, Rozvržení, Odkazy, Revize, Zobrazit, RozšířeníNástroje. Karty jsou popsány na následujících stránkách. Na obrázcích jsou zobrazeny levý a pravý konec karet zvlášť, aby byly dostatečně velké a příkazy byly lépe vidět.

Karta Soubor

Karta Soubor (obrázek 6) obsahuje příkazy pro vytváření nových dokumentů, otevírání, ukládání, tisk a zavírání dokumentů, správu šablon, export do PDF a EPUB, zobrazení vlastností dokumentu, přidání digitálního podpisu a podepsání existujícího PDF.

Image3

Image37

Obrázek 6: Rozhraní s kartami – karta Soubor

Karta Soubor má dvě nabídky (obrázek 7): SouborNápověda. Nabídka Soubor obsahuje stejné příkazy jako ikony na kartě. Nabídka Nápověda obsahuje odkazy na různé zdroje.

Image1

Obrázek 7: Nabídky na kartě Soubor

Karta Domů

Karta Domů (obrázek 8) obsahuje příkazy pro vyjmutí, kopírování, vložení a formátování textu, vložení běžných položek (obrázek, tabulka, speciální znaky a zlom stránky), použití, aktualizaci a úpravu stylů a další.

Image10

Image36

Obrázek 8: Rozhraní s kartami – karta Domů

Nabídka karty Domů (obrázek 9) obsahuje další příkazy, které nejsou na kartě.

Image6

Obrázek 9: Nabídka Domů

Karta Vložit

Karta Vložit (obrázek 10) obsahuje příkazy pro vložení mnoha běžně používaných položek.

Image11

Image34

Obrázek 10: Rozhraní s kartami – karta Vložit

Nabídka karty Vložit (obrázek 11) nabízí některé ze stejných příkazů.

Image7

Obrázek 11: Nabídka karty Vložit

Karta Rozvržení

Karta Rozvržení (obrázek 12) obsahuje příkazy pro práci s rozvržením stránky.

Image13

Image33

Obrázek 12: Rozhraní s kartami – karta Rozvržení

Nabídka karty Rozvržení (obrázek 13) obsahuje příkazy pro několik stejných položek.

Image15

Obrázek 13: Nabídka karty Rozvržení

karta Křížové odkazy

Karta Odkazy (obrázek 14) obsahuje příkazy pro práci s obsahem, rejstříky, poznámkami pod čarou a koncovými poznámkami, křížovými odkazy, bibliografií a poli.

Image16

Image32

Obrázek 14: Rozhraní s kartami – karta Odkazy

Nabídka karty Odkazy (obrázek 15) poskytuje mnoho stejných příkazů.

Image12

Obrázek 15: Nabídka karty Odkazy

Karta Revize

Při úpravách pomáhá karta Revize (obrázek 16). Poskytuje rychlý přístup k nahrávání, zobrazování, skrývání a správě změn.

Image17

Image31

Obrázek 16: Rozhraní s kartami – karta Revize

Nabídka karty Revize (obrázek 17) poskytuje mnoho stejných příkazů.

Image14

Obrázek 17: Nabídka karty Revize

Karta Zobrazit

Karta Zobrazit (obrázek 18) obsahuje příkazy týkající se zobrazení dokumentu na obrazovce.

Image18

Image30

Obrázek 18: Rozhraní s kartami – karta Zobrazit

Nabídka karty Zobrazit (obrázek 19) poskytuje mnoho stejných příkazů.

Image19

Obrázek 19: Nabídka karty Zobrazit

Karta Rozšíření

Karta Rozšíření (obrázek 20) obsahuje pouze nabídku pro přístup ke Správci rozšíření.

Image20

Obrázek 20: Rozhraní s kartami – karta Rozšíření

Karta Nástroje

Karta Nástroje (obrázek 21) obsahuje několik nástrojů pro makra, hromadnou korespondenci a tvorbu formulářů.

Image21

Image28

Obrázek 21: Rozhraní s kartami – karta Nástroje

Nabídka karty Nástroje (obrázek 22) nabízí některé ze stejných příkazů.

Image22

Obrázek 22: Nabídka karty Nástroje

Další karty

Po výběru položky se zobrazí další karty, které se nacházejí mezi kartami Zobrazit a Rozšíření. Rozšiřující karty v aplikaci Writer jsou Kresba, Obrázek, Média, ObjektTabulka.

Karta Kresba

Karta Kresba (obrázek 23) se zobrazí, když je vybrán objekt kresby. Poskytuje příkazy pro popis a úpravu objektu kresby a pro vkládání a úpravu objektů Písmomalby.

Image38

Image39

Obrázek 23: Rozhraní s kartami – karta Kresba

Nabídka karty Kresba (obrázek 24) obsahuje podmnožinu příkazů, které se liší v závislosti na objektu kresby.

Image47

Image48

Obrázek 24: Příklady nabídky karty Kresba

Karta Obrázek

Karta Obrázek (obrázek 25) obsahuje příkazy pro práci s obrázky, včetně popisků, ořezávání, stylů a barev okrajů a oblastí, kotev, obtékání, umístění a filtrů.

Image25

Image26

Obrázek 25: Rozhraní s kartami – karta Obrázek

Nabídka karty Obrázek (obrázek 26) obsahuje odkazy na dialogová okna pro práci s obrázky.

Image27

Obrázek 26: Nabídka karty Obrázek

Karta Média

Karta Média (obrázek 27) obsahuje příkazy pro umístění a spuštění zvukového nebo video souboru.

Image44

Image45

Obrázek 27: Rozhraní s kartami – karta Média

Nabídka na kartě Média (obrázek 28) obsahuje některé stejné příkazy.

Image46

Obrázek 28: Nabídka karty Média

Karta Objekt

Karta Objekt (obrázek 29) obsahuje příkazy pro umístění, změnu velikosti, propojení, výběr barev a ohraničení vybraného objektu. Na obrázku je zobrazena karta, když je vybrán rámeček.

Image41

Image42

Obrázek 29: Rozhraní s kartami – karta Objekt

Nabídka karty Objekt (obrázek 30) nabízí několik stejných příkazů. Na obrázku je zobrazena nabídka při výběru rámečku.

Image43

Obrázek 30: Nabídka karty Objekt

Karta Tabulka

Karta Tabulka (obrázek 31) se otevře, když je kurzor v tabulce.

Image23

Image24

Obrázek 31: Rozhraní s kartami – karta Tabulka

Nabídka karty Tabulka (obrázek 32) obsahuje některé příkazy, které nejsou na kartě zobrazeny.

Image40

Obrázek 32: Nabídka karty Tabulka

Kompaktní rozhraní s kartami

Rozhraní Kompaktní karty má stejné karty jako rozhraní s kartami, ale příkazy na každé kartě jsou uspořádány do jedné řady ikon, z nichž mnohé mají rozevírací nabídky možností.

Image50

Image51

Image52

Obrázek 33: Příklad rozhraní Kompaktní karty: karta Vložit

Rozhraní Kompaktní skupiny

Rozhraní Kompaktní skupiny (obrázek 34) je rozděleno do skupin, které obsahují příkazy uspořádané jako sady ikon a nabídek.

Image35

Image53

Obrázek 34: Příklad rozhraní Kompaktní skupiny

Nabídka Kompaktní skupiny (obrázek 35) poskytuje podmnožinu příkazů, včetně pohodlného způsobu změny uživatelského rozhraní.

Image54

Obrázek 35: Nabídka Kompaktní skupiny

Rozhraní Kontextová lišta

Rozhraní Kontextová lišta zobrazuje standardní panel nabídek a jednu nástrojovou lištu s obsahem závislým na kontextu.

Obsah